Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
(JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacj)
[opublikował(a): Artur Kusch dnia 2003-07-04 15:28:43, dokument aktualny]


Informacja na temat
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w ZdzieszowicachAdres:
ul. Powstańców Śląskich
47-330 Zdzieszowice
tel./faks (077) 48-42-392
tel. (077) 48-42-634
e-mail: mgoksir@zdzieszowice.pl

Dyrektor: mgr EDWARD SZYMAINDA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach jest instytucją prowadzącą działalność kulturalną, edukacyjną oraz sportowo-rekreacyjną w ramach zadań własnych miasta i gminy Zdzieszowice.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną kultury, samodzielną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Ośrodek swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Zdzieszowice.


Przedmiot działalności M-GOKSiR
Ośrodek swoją działalność opiera na wchodzących w jego skład:
- sali widowiskowo-kinowej (kino „Odrodzenie”) w Zdzieszowicach,
- Klubie ”Dookoła świata” w Zdzieszowicach,
- Klubie Osiedlowym „Piastów I” w Zdzieszowicach,
- Klubie Kultury w Oleszce,
- Hali Sportowej wraz z hotelem w Zdzieszowicach,
- Stadionie Miejskim w Zdzieszowicach,
- Basenie Miejskim w Zdzieszowicach.

Celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej, współtworzenie ich pozytywnych wartości, rozwój form czynnego uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy w życiu kulturalnym i sportowym, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i sportowych,
- tworzenie wartości kulturalnych i przygotowanie do ich odbioru,
- kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
- współpraca ze środkami masowego przekazu.

Ośrodek, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, może realizować zadania dodatkowe, a w szczególności:
- organizację spektakli, koncertów, wystaw, imprez rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych,
- prowadzenie kursów doskonalących,
- świadczenie wszelkich usług (na miarę swoich możliwości lokalowych i sprzętowych),
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innego,
- realizację imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych,
- prowadzenie działalności kinowej w kinie „Odrodzenie”,
- prowadzenie innych działalności zgodnych z przepisami prawa i związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na potrzeby Ośrodka.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Ośrodkiem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miejski.

Dyrektor Ośrodka :
- dla realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy i inne komórki organizacyjne, w zależności od potrzeb i w ramach posiadanych środków.
- nadaje Ośrodkowi regulamin organizacyjny, w którym szczegółowo określa organizację wewnętrzną.
- opracowuje zakresy czynności dla pracowników, wydaje wewnętrzne regulaminy, zarządzenia i pisma dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania

Struktura własności
- Sala widowiskowo-kinowa kina „Odrodzenie” - użytkowanie w użyczeniu, właściciel: Gmina Zdzieszowice,
- Klub „Dookoła Świata” – najem pomieszczeń,
- Klub osiedlowy „Piastów I” – właściciel: Samorząd Osiedla Piastów I w Zdzieszowicach,
- Klub kultury w Oleszce – najem pomieszczeń,
- Hala sportowa wraz z hotelem – użytkowanie w użyczeniu,
- Stadion Miejski – użytkowanie w użyczeniu,
- Basen Miejski – użytkowanie w użyczeniu.

Majątek publiczny jakim dysponuje jednostka
Ośrodek uzyskuje środki finansowe z:
a) dotacji z budżetu gminy,
b) dotacji państwowej,
c) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dochodów własnych z tytułu realizacji zadań,
e) dobrowolnych wpłat i darowizn osób fizycznych i prawnych,
f) innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, ustalony przez dyrektora w trybie przewidzianym dla instytucji kultury, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Miejską. Ośrodek pokrywa koszty swojej działalności nie znajdujące pokrycia w uzyskanej dotacji z uzyskanych przychodów.

Osoba redagująca podmiotową informację:
mgr EDWARD SZYMAINDA


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3011  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37