Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Nabór na stanowisko pracy: REFERENT/PODINSPEKTOR W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
(JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach)
[opublikował(a): Renata Nachtygal dnia 2007-05-29 13:15:11, dokument aktualny]


Kierownik

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

REFERENT/PODINSPEKTOR W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1 etat

 

Rozpoczęcie pracy lipiec 2007 r.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe z dziedziny: prawa, administracji, pedagogiki (praca socjalna),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność,
 • znajomość:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 2003r Nr 228 poz 2255 z późniejszymi zmianami)
  • ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005r Nr 86 poz. 732 z późniejszymi zmianami)

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej.

 

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie wniosków i odpowiednich dokumentów koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i zaliczki   alimentacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • obsługa systemu informatycznego Świadczeń Rodzinnych,
 • przygotowywanie projektu decyzji do zaliczki alimentacyjnej,
 • prowadzenie procedur postępowania dotyczących dłużników alimentacyjnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (druki dostępne w MGOPS pok. nr 5),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty   zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który   uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1etatu.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta/podinspektora” w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 47-330 Zdzieszowice; ul. Piastów 20 pok. nr 5 lub przesłać na podany adres w terminie do 13 czerwca 2007r godz. 15 ³°.

 

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2007r o godz. 10 - tej.

 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 472 66 11

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.zdzieszowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej MGOPS w Zdzieszowicach ul. Piastów 20.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”

informację wytworzył(a): Renata Nachtygal
za treść odpowiada: Renata Nachtygal
data wytworzenia: 2007-05-29


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1017
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37