Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza w 2012r.

Wybierz podstronę:
 • 2012-08-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.212.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-08-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.203.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-08-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.202.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-08-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.187.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-07-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.186.2012 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia
  więcej >>


 • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.185.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.184.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.183.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.182.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • 2012-07-23 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.181.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-07-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.180.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.179.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.178.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.177.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • 2012-06-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.176.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2012-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.175.2012 w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  więcej >>


 • 2012-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.174.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-06-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.173.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-06-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.172.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2012-06-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.171.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  więcej >>


 • 2012-06-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.170.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-06-06 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.169.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-06-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.168.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-05-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.167.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-06-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.166.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  więcej >>


 • 2012-06-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.165.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-05-15 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.164.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-05-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.163.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-05-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.162.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-05-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.160.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2012-05-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.159.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • 2012-04-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.158.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-04-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.157.2012 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011
  więcej >>


 • 2012-04-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.156.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-04-18 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.155.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-04-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.154.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-04-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.153.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2012-04-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.152.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-04-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.151.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2012-04-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.150.2012 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-03-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.149.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2012-03-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.148.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.147.2012 w sprawie szczegółowego trybu pracy komisji powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.146.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.145.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-03-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.144.2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012
  więcej >>


 • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.143.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży
  więcej >>


 • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.142.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych
  więcej >>


 • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.141.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  więcej >>


 • 2012-03-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.140.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  więcej >>


 • 2012-02-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.139.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2012-02-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.138.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-02-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.137.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych
  więcej >>


 • 2012-02-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.136.2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-02-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.135.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  więcej >>


 • 2012-02-17 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.134.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  więcej >>


 • 2012-02-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.133.2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  więcej >>


 • 2012-02-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.132.2012 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-02-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.131.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.130.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  więcej >>


 • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.129.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  więcej >>


 • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.128.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  więcej >>


 • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.127.2012 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.126.2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.125.2012 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-01-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.124.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  więcej >>


 • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.123.2012 w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
  więcej >>


 • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.122.2012 w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów
  więcej >>


 • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.121.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2012r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  więcej >>


 • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.120.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2012-01-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.119.2012 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37