Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)

Wybierz podstronę:
 • 2012-07-26 - Uchwała Nr XXV/202/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/201/2012 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/200/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  więcej >>


 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/199/2012 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
  więcej >>


 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/198/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/197/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
  więcej >>


 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/196/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/195/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/194/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Stara Część Miasta
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/193/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów I
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/192/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/191/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/190/2012 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r.
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/189/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r.
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/188/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębieu Krępna
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/187/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/186/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/185/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/184/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/183/2012 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/182/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/181/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/180/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/179/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/178/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/177/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/176/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/175/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/174/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/173/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/172/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/171/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/170/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2011r.
  więcej >>


 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.
  więcej >>


 • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/168/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/167/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/166/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/165/2012 w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji
  więcej >>


 • 2012-06-14 - Uchwała Nr XXII/164/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2012-05-10 - Uchwała Nr XXII/163/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/162/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów II
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/161/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów I
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/160/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Kościuszki-Korfantego
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Akacjowa-Zielona
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Osiedle
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stara Część Miasta
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/156/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Żyrowa
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/155/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rozwadza
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Oleszka
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krępna
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/151/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Januszkowice
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie przyjęcia prgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
  więcej >>


 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/145/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/144/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/143/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
  więcej >>


 • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2012-02-08 - Uchwała Nr XVIII/141/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/140/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
  więcej >>


 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/139/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/138/2012 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
  więcej >>


 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/137/2012 w sprawie uchwały budżetowej na 2012r.
  więcej >>


 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/136/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/135/2012 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/134/2012 w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do organizowania pracy z rodziną
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/133/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach przy ul. Wolności
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/132/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/131/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/130/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 31
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/129/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/128/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r.
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/127/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r.
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XVI/126/2011 w sprawie rozpatzrenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic oraz Dyrektora Zakładu Gospodraki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/125/2011 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  więcej >>


 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/124/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/123/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/122/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/121/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/120/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2012
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/119/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/118/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/117/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/116/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/115/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/114/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/113/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. dla Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowej
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/111/2011 w sprawie zaniechania kontroli przez Komisję Rewizyjną
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/110/2011 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra
  więcej >>


 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/109/2011 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  więcej >>


 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/108/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej na obszarze Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenei prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencje w latach 2012-2015
  więcej >>


 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję w latach 2012-2015
  więcej >>


 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/102/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r.
  więcej >>


 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
  więcej >>


 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/100/2011 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązanie
  więcej >>


 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/99/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/96/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
  więcej >>


 • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/95/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych na obszarze Zdzieszowic i Rozwadzy
  więcej >>


 • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/94/2011 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego
  więcej >>


 • 2011-09-01 - Uchwała Nr X/93/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  więcej >>


 • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/92/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-08-05 - Uchwała Nr XI/91/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/90/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/88/2011 w sprawie dofinansowania inwestycji służacych ochronie powietrza
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/87/2011 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/86/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/85/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2011r.
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/84/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2011r.
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/83/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/82/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych knadydatach na ławników
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/81/2011 w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/80/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/79/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie udzielenia absolutorium BUrmistrzowi Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2010r.
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/76/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozwadza na lata 2008-2015
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/75/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/150/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice na lata 2007-2013
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/74/2011 w sprawiedokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/73/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/72/2011 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/71/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/70/2011 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r.
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Zdzieszowic na sprzedaż w drodze bezpreztargowej nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach n arzecz jej użytkownika wieczystego
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomości położonej w Jasionej.
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/67/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/66/2011 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/65/2011 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/64/2011 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarn
  więcej >>


 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/63/2011 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
  więcej >>


 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/62/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/61/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-04-28- Uchwała Nr VII/60/2011 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/59/2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/58/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  więcej >>


 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/57/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
  więcej >>


 • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/56/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/55/2011 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  więcej >>


 • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/54/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2011-03-11 - Uchwała Nr V/53/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/52/2011 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/51/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/48/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Krępna
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/47/2011 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego i unieważnienia wyborów sołtysa
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/46/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowicepodmiotom niezaliczanym do sektora finansow publicznych
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/44/2011 w sprawie umieszczeni atablic pamiątkowych
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/42/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zdzieszowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/37/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządowo-Środowiskowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/36/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/35/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodraczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/34/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2011r.
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/33/2011 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/32/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stare Osiedle
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/31/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/29/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów II
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/28/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów I
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stara Część Miasta
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/25/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rozwadza
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/24/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/21/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rday Sołeckiej w sołectwie Januszkowice
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarez Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodartw domowych
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie uchwały budżetowej na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/15/10 w sprawie przyjęcia Statutu Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2011r.
  więcej >>


 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/13/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  więcej >>


 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/12/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żyrowej
  więcej >>


 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/11/10 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  więcej >>


 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/9/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez WiK na zad.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej (...)
  więcej >>


 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/392/10 w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości
  więcej >>


 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/7/10 w sprawie zminy Statutu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/6/10 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/5/10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/4/10 w sprawie powołania i określenia skłaów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/3/10 w sprawie opiniii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Op. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SP Zespołu Szpitali Pulmunologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
  więcej >>


 • 2010-12-01 - Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2010-12-01 - Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37