Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Lokalny Program Rewitalizacji
(AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU / Lokalny Program Rewitalizacji)
[opublikował(a): Mariusz Fornol dnia 2010-12-09 14:47:45, dokument aktualny]


Wstęp

   Zadaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice (dalej też LPR) jest poprawa funkcjonalna i estetyczna przestrzeni miejskiej, w tym przywrócenie ładu przestrzennego, zagospodarowanie terenów nad Odrą oraz ochrona istniejących obiektów rekreacyjno - sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem kąpieliska miejskiego oraz Parku Zabaw i Wypoczynku. Ponadto zakłada się, że uruchomienie procesów rewitalizacji korzystnie wpłynie na atrakcyjność, a zarazem konkurencyjność turystyczną Miasta, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwiązanie problemów komunikacyjnych. W wyniku stworzenia mechanizmów zachęt do inwestowania w nowe i istniejące na rewitalizowanym obszarze obiekty, powstaną warunki do ożywienia gospodarczego, także powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy, aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz odbudowy więzi społecznych. Zakłada się, że w dłuższej perspektywie rewitalizacja wyznaczonego obszaru Miasta przyczyni się do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe.

   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice opracowuje się w celu ukierunkowania wskazanych powyżej przemian i stworzenia warunków do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonego obszaru miejskiego zagrożonego marginalizacją, tym samym wpływając na polepszenie warunków życia osób zamieszkujących rewitalizowany obszar.

   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice ma charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki. Jest kompleksowym dokumentem przeciwdziałania degradacji wyznaczonego obszaru Miasta oraz zapobiegania marginalizacji określonych grup społecznych. Ma na celu ustalenie długofalowych działań na przyszłość poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych iskorelowanie ich z politykami lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania.


Burmistrz
Dieter Josef Przewdzing

Lokalny_Program_Rewitalizacji_Obszarów_Miejskich_Miasta_Zdzieszowice_2010.pdf

Lokalny_Program_Rewitalizacji_Obszarów_Miejskich_Miasta_Zdzieszowice_2005.pdf  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2133  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4355

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37