Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
(AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU / Strategia rozwoju)
[opublikował(a): Mariusz Fornol dnia 2012-07-31 12:27:36, dokument aktualny]


Uchwałą nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015 roku.

Strategia Rozwoju MiG Zdzieszowice 2010-2015.pdf

Wszelkie uwagi do strategii prosimy wysyłać na adres promo@zdzieszowice.pl

 
 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2001-2010


WPROWADZENIE

Zachodzące w Polsce przemiany ustrojowe, zbliżają nasz kraj do struktur demokratycznego i nowoczesnego państwa. 0bok wejścia na drogę demokracji i gospodarki wolnorynkowej, nastąpiło także upodmiotowienie społeczności lokalnych. Wprowadzona reforma samorządowa umożliwia włączenie się gmin do europejskiego wspierania rozwoju i możliwości korzystania ze środków finansowych przyznawanych na ten cel. Warunkiem uczestnictwa w tym systemie jest przystosowanie gminy do prowadzenia odpowiedniej polityki i umiejętności absorpcji środków finansowych.
Gmina stanowi jednolity obszar z demokratycznie wybranymi w wyborach powszechnych władzami, może samodzielnie decydować o własnym rozwoju. Jednym z zasadniczych elementów procesu tego właśnie rozwoju jest tworzenie nowych miejsc pracy jako głównych wytycznych strategii dostosowania się gminy do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych.
Strategia rozwoju stanowi podstawę realizacji polityki rozwojowej, musi być przejawem woli społeczeństwa do osiągania wspólnych celów przedstawionych w kształcie dających się obiektywnie ocenić działań. Formułowana jest w postaci koncepcji systemowego działania na rzecz długofalowego rozwoju gminy, dlatego bardzo ważne jest aby w procesie jej tworzenia uczestniczyli wszyscy. Zapis strategii podlegał szerokiej konsultacji społecznej z przedstawicielami Rad Sołeckich, Samorządów Mieszkańców oraz mieszkańcami, był opiniowany przez komisje problemowe Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. W dniu 2.03. 2001r. w Kamieniu Śląskim przeprowadzono warsztaty konsultacyjne jako podsumowanie opracowywanego dokumentu strategicznego. W warsztatach tych uczestniczyli reprezentanci wszystkich ugrupowań społecznych, politycznych, narodowościowych, biznesu oraz związków zawodowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wypracowane podczas warsztatów i zaprezentowane przez uczestników obszary problemowe oraz kierunki rozwoju strategicznego znalazły w pełni pokrycie z przyjętymi wcześniej kierunkami rozwoju Miasta i Gminy.
Obecny zapis strategii został stworzony po szerokich konsultacjach przy ścisłej współpracy z Zarządem Miasta i Gminy Zdzieszowice pod kierunkiem lidera - moderatora p. Dietera Przewdzinga - przewodniczącego zespołu oraz konsultanta prof. Janusza Sawczuka. Na bazie opracowanej Strategii Rozwoju MiG Zdzieszowice zastała napisana praca magisterska przez mieszkańca naszej gminy Michała Kilisz pod tytułem "Strategia Rozwoju MiG Zdzieszowice na lata 2001-2010 w opinii jej mieszkańców". Praca ta została oceniona na ocenę bardzo dobrą i otrzymała najwyższe recenzje u prof. Marka Barańskiego z Uniwersytetu Śląskiego i u prof. Roberta Rauzińskiego z Uniwersytetu Opolskiego.
Prezentowana strategia rozwoju stanowi dokument określający stan obecny gminy Zdzieszowice oraz określa kierunki rozwoju na przyszłość. Zaakceptowana strategia będzie podstawą do opracowania rocznych zadań gospodarczych realizowanych ze środków budżetowych i funduszu ochrony środowiska.
Prezentowany zapis nie stanowi dokumentu zamkniętego. Nie pozwala na to ciągle zmieniająca się sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna. Strategia będzie podlegała korygowaniu w zależności od zaistniałych okoliczności. Realizacja strategii będzie monitorowana na bieżąco, a wnioski wynikające z tego procesu będą wdrażane do poszczególnych programów operacyjnych.


Burmistrz
Dieter Josef Przewdzing

Zapis Strategii dla miasta Zdzieszowice.pdf  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3338  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7498

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano strategie na lata 2010-2015
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37