Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/53/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152/52/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/50/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.S. 0152/7/07 Burmistrza zdzieszowic z dnia 30 marca 2007 r. oraz Zarzadzenia Nr Or.S. 0152/32/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 sierpnia 2
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr Or.s. 0152/47/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.S. 0152/34/06 Burmistrza zdzieszowic z dnia 30 października 2006 r, Zarzadzenia nr Or.S. 0152/25/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwc
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy ds. wymiaru podatków lokalnych i pracownika ds. wymiaru i ksiegowości
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i dysponowania funduszem nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.S. 0152/34/06 z dnia 30 października 2006 r. oraz Zarządzenia Nr Or.S. 0152/25/07 z dnia 12 czerwca 2007 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/07 z dnia 27 września 2007 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/39/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/38/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/37/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
  więcej >>


 • 2007-08-08 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/35/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-08-09 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/34/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim
  więcej >>


 • 2007-08-03 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/33/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne staniowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S.0152/32/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 sierpnia 2007 r.
  więcej >>


 • 2007-07-09 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/31/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
  więcej >>


 • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/30/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-06-26 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/29/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. pożarnictwa 1/4 etatu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/28/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy
  więcej >>


 • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/27/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy
  więcej >>


 • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/26/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/25/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2007 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/24/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 20007 r.
  więcej >>


 • 2007-06-23 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/23/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania zespołu audytowego ds. przeprowadzania audytu rozwiązań wdrożonych w ramach akcji Przejrzysta Polska
  więcej >>


 • 2007.06.12 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/ 22 /07 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic Nr 14/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej
  więcej >>


 • 2007-06-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/20/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/19/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152/18/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 maja 2007 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 maja 2007 r.
  więcej >>


 • 2007-05-14 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/16/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 9/2001 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30.04.2001
  więcej >>


 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/15/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
  więcej >>


 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/14/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  więcej >>


 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/13/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/12/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/11/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  więcej >>


 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/10/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim
  więcej >>


 • 2007-03-30 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/9/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/8/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2007 r.
  więcej >>


 • 2007-03-30 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/7/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2007
  więcej >>


 • 29.03.07 Zarządzenie Nr Or.S. 0152/6/07 w sprawie przeprowadzania inwentaryacji okresowych, zdawczo-odbiorczych, rocznych przeprowadzanych w ostatnich dniach roku kalendarzowego
  więcej >>


 • 2007-03-29 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/5/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany składu stałej Komisji Przetargowej oraz w sprawie zmiany regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej
  więcej >>


 • 2007-03-08 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/4/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/3/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-01-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/2/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie
  więcej >>


 • 03.01.2007 Zarządzenie nr Or_S 0152/01/07
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37