Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Projekty uchwał - 2007r.

Wybierz podstronę:
 • 2007-12-18 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2007r.
  więcej >>


 • 2008-01-18 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2008r.
  więcej >>


 • 2007-11-14 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2007r.
  więcej >>


 • 2007-09-26 - projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej
  więcej >>


 • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
  więcej >>


 • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie poboru podatków,wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 2007-10-25 uchwała w sprawie uchylenia uchwały
  więcej >>


 • 2007-09-18- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  więcej >>


 • 2007-09-17- projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-09-17- projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu
  więcej >>


 • 2007-09-13- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-08-30 - projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • 2007-08-30 - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-08-13 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-08-10 Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom
  więcej >>


 • 2007-08-13 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu użyczenia na akwen wodny i nieużytek położony w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 07.07.03 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 07.07.03 - projket uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-07-05 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania do wymiany lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest
  więcej >>


 • 2007-06-27 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-06-12 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dwóch zabytkowych barokowych obrazów ołtarzowych
  więcej >>


 • 2007-06-06 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-05-30 - Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice.
  więcej >>


 • 2007-05-28 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa
  więcej >>


 • 2007-05-28 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  więcej >>


 • 2007-05-28 - Projekt uchwaływ sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2007-05-08 - Projekt uchwały w sprawie statutu Związku Międzygminnego Czysty Region
  więcej >>


 • 2007-05-07 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L_316_06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r.
  więcej >>


 • 2007-04-30 - Projekt uchwały w sprawie nabycia działki Nr 366_5 połoźonej w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2007-04-25 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowych niezabudowanych położnych w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-04-10 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-03-26 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej.
  więcej >>


 • 2007-03-21 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-03-21 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-03-14 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Januszkowice do programu „Odnowy Wsi” w województwie opolskim
  więcej >>


 • 2007-03-08 - Projekt uchwały w sprawie zamiany działek w Żyrowej
  więcej >>


 • 2007-03-05 - Projekt uchwały w sprawie nabycia lokalu użytkowego mieszczącego się w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej 8
  więcej >>


 • 2007-01-30 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na poszerzenie terenu cmentarza
  więcej >>


 • 2007-02-19 - projekt uchwały w sprawie poboru podatków ,wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-01-17 - Projekt uchwały w sprawie zbycia działek niezabudowanych położonych przy ulicy Piastów w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2007-01-12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r.
  więcej >>


 • 2007-01-12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r.
  więcej >>


 • 2007-01-10 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. dla gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2007-01-10 - Poprawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych
  więcej >>


 • 2007-01-04-Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kaczorownia
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Część Miasta
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów I
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rday Sołeckiej w sołectwie Rozwadza
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona
  więcej >>


 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice
  więcej >>


 • 2006-12-28 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37