Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Inne - 2011r.

Wybierz podstronę:
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - budowa stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Postanowienie - w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno - usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zakończenie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  więcej >>


 • Ponowne konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
  więcej >>


 • Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
  więcej >>


 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciagu pieszego w miejscowości Rozwadza
  więcej >>


 • Decyzja Nr 2/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jazu Januszkowice wraz ze sterownią i obiektami towarzyszącymi
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • Informacje o kwotach otrzymanych dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2010 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  więcej >>


 • Uchwała nr 145/2011 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 marca 2011 r.
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37