Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2011r.

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr SG.120.28.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.27.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.25.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.24.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.22.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.21.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.19.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwenteryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach za rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.18.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.17.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 września 2011 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.16.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektor Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.15.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.14.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie kontroli na 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.11.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.10.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.9.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.8.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędize Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.7.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2011
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.6.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.5.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego, które nie są otwierane w sekretariacie
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.4.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.3.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.2.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr SG.120.1.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37