Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2009r.

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 0152/60/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/59/09 Burmistrza Zdzieszowic zd nia 4 grudnia 2009 r. w sprawie powołania przewodniczacego i członków komisji inwentaryzacyjnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/56/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 26 grudnia 2009r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/55/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/54/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/53/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/52/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2009 roku w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/50/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 października 2009 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 października 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 września 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/47/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmsitrza Zdzieszowic
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Mijskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/42/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2009r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/32/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/31/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/30/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Organizacyjnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/27/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/26A/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152/24/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmiany przewodniczącego komisji likwidacyjnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0152_23_09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na rok 2009 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/22/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków i księgowości w Referacie Podatków i Opłat
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/20/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Strażnika Miejskiego - aplikanta (2 etaty)
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/19/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/18/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalania składu oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygnięcia przetargów w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr Or.S.0152/15/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie odwołania zastępcy burmistrza
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S.0152/12/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzedzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S.0152/11/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 luty 2009 r. w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na rok 2009 .
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/10/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictw
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/09/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152_8_09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 luty 2009 r. w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na 2009 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie procedury i nadzorowania inwestycji gminnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37