Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zamówienia Publiczne - 2009r.

Wybierz podstronę:
 • Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonych opraw.
  więcej >>


 • Dostawa paliwa do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach w 2010r. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy w tym na stacji paliw w Gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2009.12.16 - Wykonanie oświetlenia ulicznego na Lesianach w Januszkowicach.
  więcej >>


 • 2009.12.04 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2010
  więcej >>


 • 2009.11.30 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do budynku OSP Krępna.
  więcej >>


 • 2009.10.26 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej.
  więcej >>


 • 2009.10.16 - Remont zniszczonego oświetlenia
  więcej >>


 • 2009.10.02 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej.
  więcej >>


 • 2009.09.29 - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Pl. 1-go Maja
  więcej >>


 • 2009.09.29 - Dokończenie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zdzieszowickiej w Krępnej (od Nr 2a do cmentarza - 6 punktów)
  więcej >>


 • Przebudowa budynków Zębiec A-3 i Zębiec B-3 realizacja zaleceń pokontrolnych p-poż.
  więcej >>


 • 2009.09.18 - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach.
  więcej >>


 • 2009.09.10 - Remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ul. Myśliwca w Jasionej do rowu RJ
  więcej >>


 • 2009.09.10 - Zwiększenie przepustowości odprowadzenia wód opadowych w obrebie klubu Wiejskiego ul. Wiejska w Oleszce
  więcej >>


 • 2009.09.09 - Konserwacja rowów melioracyjnych
  więcej >>


 • 2009.09.02 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - ułożenie warstwy górnej tłucznia, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji
  więcej >>


 • 2009.08.27 - Remont przepustów i mostów.
  więcej >>


 • 2009.08.20 - Remont nawierzchni i krawężników na ul. Harcerskiej i obok Biedronki wraz z parkingiem.
  więcej >>


 • 2009.08.12 - Wykonanie podbudowy i dywanika asfaltowego na ulicy Osadników po kanalizacji.
  więcej >>


 • 2009.07.31 - Konserwacja rowów melioracyjnych
  więcej >>


 • 2009.07.29 - Remont nawierzchni i krawężników na ul. Harcerskiej i obok Biedronki wraz z parkingiem.
  więcej >>


 • 2009.07.23 - Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 w Zdzieszowicach na mieszkania socjalne oraz budowy budynków gospodarczych dz. 381/3.
  więcej >>


 • 2009.07.13 - Remont urządzenia wodnego - przejścia przez wody powierzchniowe w kierunku do śluzy przy wale przeciwpowodziowym z zabudowaniem zapory szynderowej i utwardzeniem wjazdu między wałem przy posesji Herman i wjazdu do śluzy w Januszkowicach.
  więcej >>


 • 2009.07.08 - Konserwacja rowów melioracyjnych
  więcej >>


 • 2009.07.08 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - I etap - kolektor główny tranzyt - Rozwadza - Zdzieszowice - zamówienie dodatkowe.
  więcej >>


 • 2009.06.25 - Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Parkowej
  więcej >>


 • 2009.06.24 - Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 w Zdzieszowicach na mieszkania socjalne oraz budowy budynków gospodarczych dz. 381/3.
  więcej >>


 • 2009.06.05 - Remont budynku OSP w Jasionej (wymiana okien i drzwi, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej)
  więcej >>


 • 2009.05.29 - Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Nowej w Zdzieszowicach.
  więcej >>


 • 2009.05.12 - Remonty cząstkowe dróg.
  więcej >>


 • 2009.05.11 - Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w Gminie Zdzieszowice.
  więcej >>


 • 29.04.2009 - Zakup i dostawę kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży
  więcej >>


 • 2009.04.17 - Remonty cząstkowe dróg
  więcej >>


 • 2009.03.18 - Zagospodarowanie działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych.
  więcej >>


 • 2009.03.16 - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne
  więcej >>


 • 2009.03.11 - Remont przepustów i mostów.
  więcej >>


 • 2009.03.10 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej.
  więcej >>


 • 2009.03.06 - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2009.03.05 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - I etap - kolektor główny tranzyt - Rozwadza - Zdzieszowice.
  więcej >>


 • 2009.01.21 - Dostawa paliwa gazowego wysometanowego do budynku PSP w Rozwadzy, ul. Szkolna 5
  więcej >>


 • 2009.01.19 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do budynku PSP w Żyrowej
  więcej >>


 • 2009.01.08 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37