Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2008r.

Wybierz podstronę:
 • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152_52_08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/50/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia i dysponowania funduszem nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/47/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości ISO 9001 : 2000 w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radca prawny - 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/42/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 października 2008 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzien 1 listopada 2008r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/39/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/38/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie powołania audytorów wewnętrzncyh systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/37/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/36/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 października 2008 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów w trybie Ustawy Prawo zamówien publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/35/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Zdzieszowice oraz nadania jej regulaminu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/34/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 sierpnia 2008 r.w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszoiwicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/33/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/32/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia polityki jakości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/31/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/30/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/28/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/27/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/26/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr.Or.S. 0152/25/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/24/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/23/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie przygotowywania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/22/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie przygotowywania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/20/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/19/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie zmiany planu inwentaryzacji
  więcej >>


 • Zarządzenie nr Or.S. 0152/18/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 3 maja 2008r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/15/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika ds. wymiaru podatków lokalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/12/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/11/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego ds. projektu eUrząd w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/10/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zmian w lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/09/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownik ds. integracji europejskiej i promocji w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/08/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko informatyk w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 luty 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 luty 2008 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2008
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stanowisk z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37