Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zarządzenia Burmistrza w 2008r.

Wybierz podstronę:
 • 2008-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/169/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/168/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/167/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/166/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/165/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/164/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-12-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/162/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-11-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/160/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-11-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/159/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-11-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/158/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • 2008-11-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/157/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-11-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/156/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-11-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/155/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-11-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/154/08 w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  więcej >>


 • 2008-10-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/153/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/152/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-10-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/150/08 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2008-10-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/149/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-10-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/148/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/147/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/146/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-09-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/145/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-09-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/142/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-09-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/141/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/140/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/139/08 w sprawie ustalenia wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym
  więcej >>


 • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/138/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników
  więcej >>


 • 2008-08-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/136/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-08-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/135/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/134/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/133/08 w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • 2008-07-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/132/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-07-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/131/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/130/08 w sprawie dokonania zmian w ukladzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-07-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/129/08 w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Żyrowej
  więcej >>


 • 2008-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/128/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • 2008-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/127/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy
  więcej >>


 • 2008-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/126/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/125/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-06-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/124/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczynm budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-06-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/123/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-06-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/122/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-06-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/121/08 w sprawie przejęcia działki 285/1 położonej w Rozwadzy w drodze darowizny od Skarbu Państwa oraz obciążenia jej prawem przejazdu
  więcej >>


 • 2008-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/120/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-05-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/119/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/118/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-05-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/117/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  więcej >>


 • 2008-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/116/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-04-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/115/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-04-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/114/08 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2008-04-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/112/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-03-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/111/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-03-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/110/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-03-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/109/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/108/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  więcej >>


 • 2008-03-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/107/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu: karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
  więcej >>


 • 2008-03-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/106/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  więcej >>


 • 2008-02-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/105/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-02-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/104/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-02-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/103/08 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-01-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/102/08 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2008 roku
  więcej >>


 • 2008-01-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/101/08 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  więcej >>


 • 2008-01-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/100/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy
  więcej >>


 • 2008-01-05 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/99/08 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia
  więcej >>


 • 2008-01-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/98/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2008r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37