Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zarządzenia Burmistrza w 2011r.

Wybierz podstronę:
 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.118.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.117.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochódw związanych z realizacją tych zadań
  więcej >>


 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.116.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.115.2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych na terenie miasta Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.114.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.113.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.111.2011 w sprawie przekazania środków trwałych
  więcej >>


 • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.110.2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki za dzierżawę gruntów na ktorych będzie prowadzona działalność gospodarcza
  więcej >>


 • 2011-12-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.109.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-12-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.108.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.107.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.106.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.105.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-12-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.104.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-12-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.103.2011 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-12-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.102.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznych Przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-11-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.101.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-11-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.100.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • 2011-11-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.99.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-11-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.98.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-11-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.97.2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012r.
  więcej >>


 • 2011-11-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.96.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-11-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.95.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-10-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.94.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-10-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.93.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-10-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.92.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-10-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.91.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-09-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.90.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-09-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.89.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-09-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.88.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-09-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.87.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.86.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.85.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  więcej >>


 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.84.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.83.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.82.2011 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • 2011-09-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.81.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-09-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.78.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-09-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.77.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-09-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.76.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-08-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.75.2011 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
  więcej >>


 • 2011-08-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.74.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-08-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.73.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-08-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.72.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  więcej >>


 • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.71.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.70.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.69.2011 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  więcej >>


 • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.68.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.67.2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z gminy Zdzieszowice na zakup podręczników
  więcej >>


 • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.66.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.65.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-07-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.64.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-07-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.63.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • 2011-07-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.62.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • 2011-07-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.61.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-07-18 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.60.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-07-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.57.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-06-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.56.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-06-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.55.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r.
  więcej >>


 • 2011-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.54.2011 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-06-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.53.2011 w sprawie ustalenia cen biletwó na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-06-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.52.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  więcej >>


 • 2011-06-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.49.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-06-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.48.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • 2011-05-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.47.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r.
  więcej >>


 • 2011-05-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.46.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-05-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.45.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-05-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.44.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-04-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.43.2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność medyczną
  więcej >>


 • 2011-04-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.42.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-04-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.41.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-04-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.40.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-04-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.39.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy ZDzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-04-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.35.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2011-04-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.34.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-04-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.33.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2011-03-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.32.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r.
  więcej >>


 • 2011-03-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.31.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r.
  więcej >>


 • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.30.2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.29.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  więcej >>


 • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.28.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-03-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.27.2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach
  więcej >>


 • 2011-03-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.26.2011 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r.
  więcej >>


 • 2011-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.25.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  więcej >>


 • 2011-03-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.24.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-03-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.23.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-03-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.22.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  więcej >>


 • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.20.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  więcej >>


 • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.19.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  więcej >>


 • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.18.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  więcej >>


 • 2011-02-17 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.17.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  więcej >>


 • 2011-02-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.16.2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych Gminie Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011-02-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.15.2011 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy ZDzieszowice na 2011r.
  więcej >>


 • 2011-01-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0050.14.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  więcej >>


 • 2011-03-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.21.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  więcej >>
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-09-27 12:37:37