Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 
</


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.01.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.01.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Pięknej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.03.01.2007 Zarządzenie nr Or_S 0152/01/07 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.03.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Spokojnej w Januszkowicach wraz z parkingiem »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.03.08.2006 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Zamkowej w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.07.07.03 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.07.07.03 - projket uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach09.12.2008 - ogłoszenie o pracy (referent) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.11-02-2008 - Zakup i dostawę kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.12.09.2006 przetarg na modernizację sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2006r.14.07.2006- Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.15.09.2006r. - Budowa drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka w Januszkowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.15.09.2006r. - Budowa drogi asfaltowej na ulicy Pięknej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.16.02.2006 MGOKSiR Przetarg na przewozy autobusowe osób w roku 2007 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.19.09.2006 - wymiana sieci wodociagowej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach metodą Crackingu Statycznego »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.20.06.2006 - Budowa obiektu na mieszkania socjalne-zakończenie zadania (zalecenia kominiarskie oraz roboty dodatkowe) »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.200-11-14 - Protokół Nr XV/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 listopada 2007r. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.200.11.09 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy bloku 4 na osiedlu Piastów »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2005.05.04 - Zaasfaltowanie parkingu przy garażach Piastów I »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2005.05.24 - Modernizacji podłogi na scenie sali widowiskowow-kinowej kina Odrodzenie »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.2006-11-23 - Projekt uchwały w sprawieobniżenia ceny skupu 1q żyta. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.2006-11-23 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2007r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-11-27 - Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-11-27 - Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2006-12-06 - Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 6 grudnia 2006r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-06 - Uchwała Nr II/3/06 w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2006-12-13 - Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 13 grudnia 2006r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-13 - Uchwała Nr III/10/06 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-13 - Uchwała Nr III/11/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-13 - Uchwała Nr III/4/06 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-13 - Uchwała Nr III/5/06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-13 - Uchwała Nr III/6/06 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-13 - Uchwała Nr III/7/06 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-13 - Uchwała Nr III/8/06 w sprawie podatku od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2006-12-13 - Uchwała Nr III/9/06 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2006-12-28 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2006.01.30 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2006.03.17 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.03 - Zakup hydrantów ppoż. i armatury »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.03 - Zakup i dostawa kruszywa kamiennego »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.04 - Budowa uzupełniajacego ujęcia wody /Oleszka-Skała/ »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.05 - organizacja 14–dniowych turnusów kolonijnych dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.07 - Wykonanie pokrycia dachowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.10 - Modernizacja Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - nowa część »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.10 - Montaż okien w budynku żłobka samorządowego »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.10 - Przebudowa kolektora kanalziacji na ulicy Dunikowskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.11 - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.11 - Wymiana naświetli korytarzy oraz okien »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.11 - Wymiana posadzek w salach lekcyjnych »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.12 - Zakup i dostawa rur PCV i węży PE »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2006.04.12 - Zarządzenie nr 04/2006 Dyrektora Szkoły »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.13 - Zakup i dostawa armatury »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.18 - Wykonanie wymiany stolarki okiennej w kawiarni kina Odrodzenie »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.20 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - wykonanie projektu urbanistycznego »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.21 - Budowa uzupełniającego ujęcia wody Oleszka-Skała (ponowienie postępowania) »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.21 - Malowanie elewacji budynku kina ODRODZENIE w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2006r.2006.04.21 - Referent w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.24 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy K. Miarki w Zdzieszowicach - odnoga do budynku 50,50a,52 oraz odnoga do budynku 58,60,62,62a »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.04.24 - Wykonanie remontu widowni na stadionie miejskim »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2006r.2006.04.27 - Referent w Referacie Organizacyjnym »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.04 - Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Fabrycznej od ulicy Zielonej do ulicy Rozwadzkiej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.04 - Zagospodarowanie placu przy ulicy Nowej oraz Góry Św. Anny w Zdzieszowicach (według projektu nasadzeń trwałych) »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.05 - Wykonanie wymiany sieci wodociągowej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.08 - Modernizacja drogi z regulacją studzienek od ul. Chrobrego wzdłuż budynku samorządowego Piastów I »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.08 - Modernizacja podłogi na scenie sali kinowej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.08 - Remont dachu, ogrodzenia i rozdzielni posiłków w Żłobku Samorządowym »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.08 - Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.09 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach w kierunku Raszowej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.09 - Wymiana przyłączy wodociągowych do bloków mieszkalnych na oś. Piastów I w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.15 - Modernizacji drogi ulica Myśliwca od przejazdu kolejowego do ulicy Pokoju Piastów II »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Krępnej2006.05.17 - Przetarg nieograniczony na modernizację sanitariatów »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.17 - Przetarg nieograniczony na modernizację sanitariatów - PSP Krępna »»
ARCHIWUMInne - 2006r.2006.05.18 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005 »»
ARCHIWUMInne - 2006r.2006.05.18 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w podatkach lokalnych w 2005r. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.19 - Przetarg nieograniczony na malowanie wnętrza budynku szkoły - PSP nr 2 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.19 - Przetarg nieograniczony na modernizację budynku szkoły - PSP nr 2 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na modernizacje sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na modernizacje sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej - PSP Żyrowa »»
ARCHIWUMInne - 2006r.2006.05.26 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz osób nie posiadających osobowości prawnej, którym jednostki org. Gminy Zdzieszowice udzieliły ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Pod. w roku 2005. »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2006r.2006.05.29 - Specjalista do spraw remontów i inwestycji - Biuro A.-E. Oświaty »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.02 - Utwardzenie ulicy Wodnej w Krępnej wraz z chodnikiem »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.05 - Dostawa ciągnika oraz współpracującego z nim pługa odśnieżającego lemieszowego czołowego »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.05 - Zaasfaltowanie parkingu przy garażach Piastów 1 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.06 - Wykonanie chodnika-ścieżki rowerowej na ul. Cegielnianej w Krępnej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.06 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.07 - Wykonanie chodnika z kostki na ul. Myśliwca w Jasionej »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2006r.2006.06.08 - Referent w Referacie Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.12 - Modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy od budynku starej policji do ul. Zielonej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.13 - Modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy na ul.Akacjowej-od ul.Fabrycznej do Akacjowej 14 oraz na ul. Leśnej z regulacją studzienek »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.13 - Realizacja programu „Rowerem Bliżej Naszego Dziedzictwa” - III etap »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.14 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.19 - Remont nawierzchni asfaltowej ul. Fabrycznej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.20 - Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w PSP w Rozwadzy »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.21 - PRZETARG NA WYKONANIE WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.22 - Budowa boisk sportowych przy PSP Nr 1 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.26 (SIWZ) - Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Fabrycznej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.27 - Modernizacja Urzędu – nowa część (wymiana stolarki drzwiowej oraz izolacja poddasza). »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.29 (SIWZ) - Budowa boisk sportowych przy PSP Nr 1 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.06.29 - Budowa budynku wielofunkcyjnego Januszkowice »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.00 (SIWZ) - Przebudowa i remont PSP w Rozwadzy »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2006r.2006.07.03 - Referent w Referacie Podatków i Opłat »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.04 - Przebudowa i remont PSP w Rozwadzy »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.06 - Wymiana podłóg w budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2006r.2006.07.07 - Podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.07 - Wykonania kanalizacji sanitarnej na ul. K. Miarki w Zdzieszowicach – odnoga do budynku 50, 50a, 52 oraz odnoga do budynku 58, 60, 62, 62a »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.07 - Zabezpieczenie klatki schodowej wraz z malowaniem w budynku PSP nr 1 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.10 - Modernizacja sanitariatów szkolnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w PSP Żyrowa »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.12 - Remont nawierzchni asfaltowej ul. K. Miarki w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.14 - Modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.18 - Remonty cząstkowe dróg »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.19 - Remont posadzek z wymianą wykładzin PCV w pokoju nauczycielskim i salach lekcyjnych PSP nr 2 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.20 - (SIWZ) Remont nawierzchni asfaltowej ul. K. Miarki w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.20 - Modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I: od ulicy Chrobrego ... »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.21 - Modernizacja drogi – cienki dywanik asfaltowy na osiedlu Piastów I od torów kolejowych ul. Pokoju wzdłuż bloków 2,4,8 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.21 - Zabezpieczenie klatki schodowej wraz z malowaniem w budynku PSP nr 1 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.24 - (SIWZ) Modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.24 - Naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi wraz z naprawą mostku na Lesiany w Januszkowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.25 - Modernizacja ul. Górnej w Zdzieszowicach od K. Miarki do Pokoju »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2006r.2006.07.25 - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.25 - Remont części elewacji PG-PSP nr 3 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.25 - Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na basenie w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.26 - Wykonania ewidencji dróg i mostów w gminie. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.26 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kontenerów na odpady »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.07.28 - Montaż windy osobowej w budynku przy ul. Filarskiego 19 ( PZ ) »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.08.17 - Montaż windy osobowej w budynku przy ul. Filarskiego 19 ( PZ ) »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.08.17 - Wymiana posadzek PVC w części sal lekcyjnych budynku PSP nr 3 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.08.22 - Modernizacja ul. Górnej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.08.24 - (SIWZ) Montaż windy osobowej w budynku przy ul. Filarskiego 19 ( PZ ) »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.08.25 - Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.08.30 - Wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w PSP Żyrowa – I piętro. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.08.31 - Wykonanie parkingu „Kaczy rynek” w Krępnej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.04 - (SIWZ) Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 2 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.06 - Modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I : od ulicy Chrobrego ... »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.06 - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.08 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.19 - Naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi (Za Odrą) »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.19 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - wykonanie projektu uzbrojenia terenu. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.25 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Arki Bożka w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.25 - Budowa drogi asfaltowej na ul. Pięknej w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.25 - Modernizacja chodnika na ul. Strzeleckiej + część nowego. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.26 - Modernizacj dróg–cienki dywanik asfaltowy na Piastów I : od ulicy Chrobrego wzdłuż bloku 1 i 2, między budynkiem 2 i 4, od budynku 3 do 7, od budynku 7 do wjazdu w stronę Biedronki, wzdłuż budynku 9, od budynku 7 w stronę przejścia międ »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.27 - Modernizacja chodnika na ul. Żymierskiego. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.28 - Budowa budynku wielofunkcyjnego Januszkowice. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.28 - Naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi za Odrą. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.09.29 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - wykonanie projektu uzbrojenia terenu »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.02 - Wykonanie chodnika przy ul. Parkowej w Rozwadzy. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.03 - Modernizacja chodnika na ul. 22 Lipca. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.03 - Wymiana okien typ 01, 02, 03, 04 w budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach modernizacji obiektu gimnazjum »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.04 usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Myśliwca w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.05 - Modernizacja chodnika na ul. Roosevelta. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.06 - Sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na ul. Osadników »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.09 - Modernizacja chodnika na ul. Żymierskiego. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.09 - Modernizacja łącznika - cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.09 Wykonanie ściany wspinaczkowej na hali sprotowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.10 - Remont placu zabaw między blokiem 2 i 4 na Piastów I z wywozem gruzu i ziemi »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.11 - Wycinka drzew, przycinka i pielęgnacja »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.11 - Wykonanie chodnika na ul. Parkowej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.13 - Modernizacja chodnika na ul. 22 Lipca »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.20 - Remont placu zabaw między blokiem 2 i 4 na Piastów I z wywozem gruzu i ziemi. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.20 - Wycinka drzew, przycinka i pielęgnacja. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.20 - Wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ul. Strzeleckiej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.20 Wykonanie ściany wspinaczkowej na hali sportowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.23 - Modernizacja łącznika – cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfantego 12. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.24 - Zagospodarowanie placu przy ul. Nowej oraz G. Św. Anny (według projektu nasadzeń stałych) - wykonanie okrawężnikowania w obrębie skwerów »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.25 - Dostawa mebli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.10.25 Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Myśliwca w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.02 - Wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ul. Strzeleckiej »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.13 - Zakup oświetlenia świątecznego »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.16 - Dowóz dzieci do gimnazjum w Zdzieszowicach oraz do szkoły i przedszkola w Zyrowej w roku kalendarzowym 2007 »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.20 - Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja budynku szkoły »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.2006.11.23 - Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.2006.11.23 - Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.24 - Zakup oświetlenia świątecznego »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2006r.2006.11.27 - Kierownik Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.28 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.29 - Modernizacja oświetlenia na ulicy Korfantego-Kościuszki - 20 lamp w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.29 - Modernizacja Parku Miejskiego w tym : oświetlenia »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.11.29 - Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Zdzieszowickiej w Krępnej - od przystanku do końca wsi »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.2006.12.05 - Projekt uchwaływ sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r. »»
ARCHIWUMPrzetargi nieruchomości w 2006r.2006.12.07 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Strzeleckiej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.2006.12.08 - Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru :podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.12.11 - Eksploatacja i konserwacja słupów oraz rozdzielni oświetlenia ulicznego »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.12.13 - Wykonanie oświetlenia na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2006.12.27 Przetarg na zakup paliw i olejów eksploatacyjnych dla ZGKiM Zdzieszowice »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2007 modernizacja sieci wod. ul. Góry Św. Anny Crackling. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007 Okna i drzwi Hotel Zębiec A3 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007 Zakup i dostawa kostki chodnikowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-01-02 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/6/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie udzielenie pełnomocnictwa na 2007r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rday Sołeckiej w sołectwie Rozwadza »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów I »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Część Miasta »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-04-Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kaczorownia »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-01-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/2/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-10 - Poprawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-10 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. dla gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-01-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/7/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-17 - Projekt uchwały w sprawie zbycia działek niezabudowanych położonych przy ulicy Piastów w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-01-19 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/8/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli... »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-01-23 - Protokół Nr IV/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/12/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała nr IV/13/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/14/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Zdzieszowice do Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie ustalenia terminu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Januszkowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krępna »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oleszka »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rozwadza »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Żyrowa »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Część Miasta »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów I »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/32/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-01-23 - Uchwała Nr IV/33/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kaczorownia »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-01-30 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na poszerzenie terenu cmentarza »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-02-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/9/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-02-19 - projekt uchwały w sprawie poboru podatków ,wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-02-21 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-03-05 - Projekt uchwały w sprawie nabycia lokalu użytkowego mieszczącego się w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej 8 »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-03-07 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-03-08 - Projekt uchwały w sprawie zamiany działek w Żyrowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-03-08 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/4/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-03-09 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-03-12 - Protokół Nr V/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-12 - Uchwała Nr V/34/07 w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-12 - Uchwała Nr V/35/07 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-12 - Uchwała nr V/36/07 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-12 - Uchwała Nr V/37/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. dla gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-12 - Uchwała Nr V/38/07 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-12 - Uchwała Nr V/39/07 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-03-14 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Januszkowice do programu „Odnowy Wsi” w województwie opolskim »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-03-14 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-03-15 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMInne - 2007r.2007-03-15 Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniu 31 marca 2007r. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-03-16 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-03-19 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-03-21 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-03-21 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-03-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/10/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-03-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/11/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-03-26 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-03-26 - Protokół Nr VI/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 marca 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 - Uchwała nr VI/40/07 w sprawie nabycia lokalu użytkowego mieszczącego się w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej 8 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 - Uchwała nr VI/41/07 w sprawie zamiany działek w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 - Uchwała nr VI/42/07 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na poszerzenie terenu cmentarza »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 - Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 - Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 - Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 - Uchwała nr VI_43_07 w sprawie zbycia działek niezabudowanych położonych przy ulicy Piastów w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 - Uchwała nr VI_45_07 w sprawie nabycia działek Nr 196_9 i 195_5 położonych w Krępnej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-03-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-03-26 Uchwała nr VI/44/07 w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Januszkowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-03-29 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/5/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany składu stałej Komisji Przetargowej oraz w sprawie zmiany regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-03-30 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/7/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2007 »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-03-30 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/9/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007-04-02 - Zakup i dostawa armatury wodociągowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-04-03 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-04-10 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-04-11 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-04-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-04-12 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-04-13 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-04-16 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Organizacyjnym »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-04-17 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-04-18 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/12/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/10/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/12/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/13/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/14/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/15/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zatwierdzenia planu kontroli »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-04-24 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-04-25 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowych niezabudowanych położnych w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-04-26 - Protokół Nr VII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 kwitnia 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-04-26 - Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2006r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-04-26 - Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-04-26 - Uchwała Nr VII_50_07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1997r. Nr XXXVII_254_97 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-04-26 - Uchwała Nr VII_51_07 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-04-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-04-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/14/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-04-30 - Projekt uchwały w sprawie nabycia działki Nr 366_5 połoźonej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-05-07 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L_316_06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-05-08 - Projekt uchwały w sprawie statutu Związku Międzygminnego Czysty Region »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-05-10 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/15/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - 2007r.2007-05-11 - Protokół Nr XI/07 z posiedzenia Komisji w dniu 11 maja 2007r. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMInne - 2007r.2007-05-11 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006 »»
ARCHIWUMInne - 2007r.2007-05-11 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-05-14 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/16/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 9/2001 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30.04.2001 »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-15 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-05-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/16/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-05-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/17/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Zdzieszowice w związku z wystąpieniem wymarznięcia »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-05-16 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/18/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-17 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-05-18 - Nabór na stanowisko pracy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - 2007r.2007-05-18 - Protokół Nr XII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 18 maja 2007r. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-18 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMInne - 2007r.2007-05-21 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006... »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-05-22 - Protokół Nr VIII z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie nabycia działki Nr 366/5 położonej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-05-22 - Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-22 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-05-22 Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-23 - Zaiwadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-05-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/19/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/19/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/20/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/30/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-24 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-25 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 maja 2007r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-05-28 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-05-28 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-05-28 - Projekt uchwaływ sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Januszkowicach »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-05-29 - Nabór na stanowiska pracy: Dyrektor Gimnazjum oraz Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-05-29 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/20/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-05-30 - Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-05-30 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/21/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-05-31 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-06-04 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-06-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-06-05 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-06-06 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-06-11 - Nabór na stanowiska pracy: Podinspektor ds. pożarnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w wymiarze 1/4 etatu »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-06-12 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dwóch zabytkowych barokowych obrazów ołtarzowych »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-06-12 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/23/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/24/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-06-14 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/25/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-06-19 - Protokół Nr IX/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dwóch zabytkowych barokowych obrazów ołtarzowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/60/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 - Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-06-19 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-06-19 Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie Statutu Związku Międzygminnego -Czysty Region »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-20 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/27/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-06-23 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/23/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania zespołu audytowego ds. przeprowadzania audytu rozwiązań wdrożonych w ramach akcji Przejrzysta Polska »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/26/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/27/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/28/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-06-26 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/29/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. pożarnictwa 1/4 etatu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-06-26 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/28/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/29/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/30/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/31/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/32/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/33/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/34/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/35/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/36/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Żyrowej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-06-27 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-06-28 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-28 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/37/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-06-29 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/38/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-07-03 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-07-04 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-07-05 - Nabór na stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-07-05 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania do wymiany lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-07-09 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/31/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-07-10 - Protokół Nr X z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/70/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/71/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/72/07 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/73/07 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/74/07 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/75/07 w sprawie lokalizacji punktu gry na automatach losowych w Januszkowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/76/07 w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/77/07 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/78/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Gospodarki Komunaln »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-10 - Uchwała Nr X/79/07 w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn.: Projekt budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach (ul. Wolności), Zdzieszowicach (ul. Opolska) Rozwadzy i Krępnej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-07-10 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-07-11 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/42/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-07-13 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/43/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-07-19 - Nabór na stanowiska pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-07-24 - Protokół Nr XI z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-24 - Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast ai gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-24 - Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-07-24 - Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-07-25 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/45/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-07-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/47/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-08-03 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/33/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne staniowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-08-07 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-08-07 Zarządzenie Nr Or.S.0151/48/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-08-07 Zarządzenie Nr Or.S.0151/49/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-08-08 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/35/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi nieruchomości w 2007r.2007-08-09 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-08-09 - Nabór na stanowisko pracy: Pracownik ds. Drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007-08-09 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/34/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-08-10 - Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. obronności i obrony cywilnej w wymiarze 1/2 etatu »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-08-10 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Majster d/s zieleni i oczyszczania miasta »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-08-10 Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-08-13 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-08-13 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu użyczenia na akwen wodny i nieużytek położony w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-08-21 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-08-22 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-08-23 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-08-24 - Protokół Nr XII_07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-08-24 - Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-08-24 - Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-08-24 - Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-08-24 - Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-08-24 - Uchwała XII/86/07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-08-24 - Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-08-27 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/54/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/55/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/56/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-08-30 - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-08-30 - projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-08-30 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-03 Zarządzenie Nr Or.S.0151/57/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-03 Zarządzenie Nr Or.S.0151/58/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-09-05 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-09-06 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-09-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-13 Zarządzenie Nr Or.S.0151/59/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-13 Zarządzenie Nr Or.S.0151/60/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2007r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-09-13- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-09-14 - Zawiadomienie oposiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-09-17- projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-09-17- projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-09-18- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-09-19 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/63/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-09-26 - projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-26 Zarządzenie Nr Or.S.0151/65/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-26 Zarządzenie Nr Or.S.0151/66/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-09-27 - Nabór na stanowisko pracy: Strażnik Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-09-27 - Protokół Nr XIII/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/90/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/91/07 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/92/07 zmieniająca uchwałę Nr XII/85/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy,... »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/94/07 w sprawie ustalenia terminu użyczenia na akwen wodny i nieużytek położony w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 - Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 - Uchwała Nr XIII_93_07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-09-27 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-09-27 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 uchwała Nr XIII/95/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-09-27 Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-27 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/67/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/69/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-09-28 Zarządzenie Nr Or.S.0151/68/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-10-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/71/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMInne - 2007r.2007-10-15 - Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jasiona »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-10-23 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-10-24 - Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-10-25 projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-10-25 projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-10-25 projekt uchwały w sprawie poboru podatków,wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-10-25 uchwała w sprawie uchylenia uchwały »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-10-30 - Nabór na stanowisko pracy: Pracownik ds. Drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-10-30 - Protokół Nr XIV/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/100/07 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/101/07 w sprawie odbudowy pomnika w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-10-30 - Uchwała Nr XIV/102/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-10-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/72/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/73/07 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/74/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/75/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
ARCHIWUMPrzetargi nieruchomości w 2007r.2007-11-05 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Bocznej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-11-06 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-11-07 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-11-08 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-11-09 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14 - Uchwała Nr XV/109/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Nr 580/161 położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi nieruchomości w 2007r.2007-11-14 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Piastów. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-11-14 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14 - Uchwała Nr XV/103/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14 - Uchwała Nr XV/108/07 w sprawie lokalizacji punktu gry na automatach losowych w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14 - Uchwała Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14 - Uchwała Nr XV/112/07 w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14 - Uchwała nr XV/113/07 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-11-14 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14 -uchwała Nr XV/104/07 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-11-14 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/76/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14- Uchwała Nr XV/105/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14- Uchwała Nr XV/106/07 w sprawie uchylenia uchwały »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14- Uchwała Nr XV/107/07 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-11-14-Uchwała Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej NrXXXVII/254/97 z dnia 29.04.1997r w sprawie przystąpienia gminy Zdzieszowice do programu Odnowy Wsi w województwie opolskim »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-11-16 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/77/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMInne - 2007r.2007-11-20 - Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-11-21 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/78/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-11-21 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/79/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-11-23 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/80/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-11-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/81/07 w sprawie ustalania kolejności zbywania mieszkań komunalnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-11-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/82/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-12-03 - Nabór na stanowiska pracy: Audytor Wewnętrzny »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-12-10 - Nabór na stanowiska pracy: Pracownik ds. wymiaru i księgowości w Referacie Podatków i Opłat »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2007r.2007-12-10 - Nabór na stanowiska pracy: Pracownik ds. wymiaru podatków lokalnych »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2007-12-18 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2007r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2007r.2007-12-18 - Protokół Nr XVI/07 z Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/114/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/115/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanych dalej placówkami) prowadzonych przez gminę Zdzieszowice... »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/116/07 w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez ... »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/117/07 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV /160/ 04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu ... »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/118/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/119/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/121/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/122/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/123/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/124/07 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/125/07 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/126/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiejw Zdzieszowicach na I półrocze 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała nr XVI/127/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/128/07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwała Nr XVI/129/07 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2007-12-18 - Uchwałą nr XVI/120/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2007-12-18 - Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-12-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/86/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekazania nieruchomości lokalowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-12-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/89/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekazania do gospodarowania nieruchomości budynkowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/96/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/97/07 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/95/2007 w sprawie ustalenia stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-12-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/93/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2007r.2007-12-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/94/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.2007.01.04 MGOKSiR - przewozy autobusowe i transport osób »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.01.25 MGOKSiR PN Przewozy autobusowe i transport osobowy na imprezy sportowe i kulturalne w roku kalendarzowym 2007 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.02.05 - Wykonywanie usług geodezyjnych. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.02.05 - Wykonywanie usług w zakresie wyceny nieruchomości. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.03.15 - Cienki dywanik asfaltowy przy bloku Kościuszki 12 (łącznik) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.03.16 - Modernizacja dróg-cienki dywanik asfaltowy na Piastów I. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.03.19 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej–wykonanie projektu dróg i uzbrojenia. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.03.21 - Koncepcji wykonania obwodnicy miasta od ulicy Kozielskiej przez Wschodnią, Karola Miarki, Myśliwca i tunelem pod torami PKP do ulicy Filarskiego. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.03.28 - Wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz wyłożenie z kostki brukowej placu przy PSP Nr 1 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.10 MGOKSiR wykonanie docieplenia i malowania elewacji hali sportowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.10 MGOKSiR wykonanie remontu widowni odkrytej na stadionie miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.13 - Modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.13 - Wymiana okien typ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09 oraz okien w sali gimnastycznej w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.16 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.18 - (SIWZ) Wymiana okien typ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09 oraz okien w sali gimnastycznej w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.23 - Remont oświetlenia w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej w PSP Nr 1 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.25 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Górnej w Zdzieszowicach (ogłoszenie o zamówieniu). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.26 - Modernizacja mostu na ulicy Lesiańskiej w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.27 - Remonty cząstkowe dróg. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.04.27 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Górnej w Zdzieszowicach (SIWZ). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.02 - Wykonanie przebudowy lokalu (po kawiarni) przy ulicy Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu /ogłoszenie o zamówieniu/. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.07 - Wykonanie przebudowy lokalu (po kawiarni) przy ulicy Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu /SIWZ/. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.07 Doprowadzenie wody do posesji Klosek i Kioltyka za Odrą w Zdzieszowicach oraz Boronowski-Lepich w Krępnej nad Odrą - wykonanie projektu »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.11 - Remont pomieszczeń ... w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum (ogłoszenie o zamówieniu) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.15 - Malowanie ścian, sufitów i wymiana posadzek w salach lekcyjnych oraz remont klatki schodowej w budynku PSP Nr 1 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.15 - Modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej - projekt »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.15 - Remont pomieszczeń ... w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum (SIWZ) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.17 - Montaż ścianek przeciwpożarowych EI60 z drzwiami przeciwpożarowymi EI30 w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.23 - Wymiana dachu budynku PSP w Rozwadzy »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.24 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.28 - Remont łazienek /parter i I pietro/ oraz sali zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2007.05.29 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący od roku szkolnego 2007/2008 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.05.29 Malowanie elewacji budynku, remont sanitariatów oraz remont posadzek w budynku Żłobka w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.06 - Modernizacja oświetlenia na ul. Strzeleckiej (od Słowackiego do Roosevelta). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.06 - Wykonanie oświetlenia na ulicy Wiejskiej w Krępnej - zakończenie zadania. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.06 - Wykonanie oświetlenia niskiego (od ul. Fabrycznej do D.Dz.P. przy basenie) wraz z parkingiem na ul. Fabrycznej - 5 pkt. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.08 - Konserwacja rowów melioracyjnych oraz remont przepustów »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.08 - Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Góry Św. Anny 23-25. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.2007.06.12 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/ 22 /07 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic Nr 14/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.18 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (dach, instalacja odgromowa). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.19 - Wymiana okien typ 03 w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.22 - Modernizacja systemu monitoringu »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.29 - Modernizacja oświetlenia na osiedlu : ul. Orzeszkowej, Filarskiego, Korfantego. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.29 - UWAGA!!! Unieważnienie postępowania- Remont dróg-cienki dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodociągowej na osiedlu Kaczorownia w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.06.29 - Wykonanie oświetlenia niskiego na terenie Mirabelki cz.1 - 2 pkt. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.07.04 - Remont posadzki w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach w ramach zadania modernizacja obiektu gimnazjum »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.07.20 - Modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 29 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.07.23 - Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej i węzłów podczyszczających na potoku Anka w Zdzieszowicach - etap I »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.07.24 - Wykonanie nawierzchni (sztuczna trawa lub tartan) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z piłkołapem od strony bloków 7,8,9. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.07.26 - Wykonanie oświetlenia na ul.Ogrodowej w Żyrowej - I etap. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.07.30 - Budowa drogi asfaltowej na ulicy Zamkowej w Januszkowicach - odnoga - zakończenie zadania. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.07.31 - Budowa boisk wielofunkcyjnych (boisko o nawierzchni w postaci syntetycznej trawy). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.08.02 - Remont dróg - cienki dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodociągowej na osiedlu Kaczorownia w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.08.14 - Modernizacja parku zabaw w/g posiadanej dokumentacji. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.08.30 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.09.03 - Modernizacja budynku OSP Rozwadza (wykonanie ogrzewania gazowego, wymiana okien, remont elewacji) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.09.03 - Modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji Cieślewicz - I etap »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.09.04 - Wykonanie nawierzchni (sztuczna trawa lub tartan) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z piłkołapem od strony bloków 7,8,9. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.09.28 - Modernizacja pomieszczeń MGBP w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.09.28 - Wykonanie skateparku. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.01 - Wymiana ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.05 - Przebudowa poddasza na pracownię komputerową w PSP w Rozwadzy »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.11 (ZGKiM) - Odłączenie starego odcinka sieci wodnej na ul. Chrobrego od torów kolejowych do ul. Parkowej z przepięciem przyłączy wody. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.11 - Doprowadzenie wody do posesji Klosek i Kioltyka za Odrą w Zdzieszowicach oraz Boronowski-Lepich w Krępnej nad Odrą. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.11 - Remont rowu 479 od przepustu pod drogą 474 Oleszka »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.15 - Wykonanie skateparku. (Unieważnienie postępowania) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.17 - Wykonanie skateparku. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.24 - Remont oświetlenia ulicznego na ul. Filarskiego 25-29 ( Budynki socjalne) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.24 - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.24 - Wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Krępnej - zakończenie zadania. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.25 - Gazyfikacja wsi Jasiona i Oleszka. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.26 - Modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.30 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego ( Blok 18 ? 22 ) np. Bajpas ? - zamówienie dodatkowe. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.31 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.31 - Remont budynku Zębiec B-3 ( okna, drzwi, instalacja c.o ). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.10.31 - Remont budynku Zębiec A-3 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.11.06 - Konserwacja rowów melioracyjnych oraz remonty przepustów »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.11.06 - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.11.12 - Dostawa paliwa gazowego E (GZ 50) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.11.26 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2008 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.12.27 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Dalnia w Oleszce. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.12.27 - Wykonanie oświetlenia niskiego na terenie /Mirabelki/ - zakończenie zadania. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.2007.12.28 - zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2007r.Wymiana okien i drzwi Zębiec B3 »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-01-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/98/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2008r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-01-05 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/99/08 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2008r.2008-01-08 - Nabór na stanowiska pracy: Audytor Wewnętrzny »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-01-15 - Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomości przeznaczonych do srzedaży obejmujący nieruchomość zabudowaną nr 16/15 położoną w Rozwadzy »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.2008-01-18 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2008r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-01-22 - Protokół Nr XVII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 stycznia 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie przyjęcia: Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. dla gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Międzygminnego Trias Opolski »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Gmin Śląska Opolskiego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/138/08 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi i udzielenia odpowiedzi na skargę »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/139/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/07 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z akresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowi »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-22 - Uchwała Nr XVII/140/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żyrowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2008-01-22 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-01-26 - Uchwała Nr XVIII/149/08 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-01-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/100/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008-01-29 - Zakup armatury wodociągowej dla ZGKiM Zdzieszowice »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-01-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/101/08 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-01-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/102/08 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2008 roku »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2008-02-08 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Majster d/s zieleni i oczyszczania miasta »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-02-14 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2008r.2008-02-20 - Nabór na stanowisko pracy: Informatyk »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 20082008-02-25 - Dyżur Przewodniczącego Rady »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-02-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/103/08 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2008r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2008r.2008-02-26 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26.02.2008r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-02-26 - Protokół nr XVIII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie dokonania zmian budżetu ma 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/143/08 w sprawie ustalenia terminu użyczenia na nieruchomość zabudowaną i stanowiącą boisko sportowe położoną w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/144/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/145/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego Nr 5 w Zdzieszowicach Plac 1 Maja »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/146/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników OPiWR »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/147/08 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-02-26 - Uchwała Nr XVIII/148/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2008-02-26 - Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2008r.2008-02-27 - Nabór na stanowisko pracy: Pracownik ds. funduszy europejskich i promocji »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-02-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/104/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-02-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/105/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-03-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/106/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-03-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/107/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu: karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/108/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2008r.2008-03-26 - Nabór na stanowisko pracy: Pracownik do spraw wymiaru podatków lokalnych »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-03-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/109/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-03-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/110/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-03-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/111/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice na lata 2007-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/151/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrowa na lata 2007-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/152/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/153/08 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie targowiska miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/154/08 w sprawie skargi na działalność Kierownika MGOPS w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/155/08 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-08 - Uchwała Nr XIX/156/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.2008-04-08 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-04-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/112/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-04-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/114/08 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-04-29 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-04-29 - Protokół Nr XX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-29 - Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2007r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-04-29 - Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora ZGKiM w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-04-29 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-04-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/115/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUMInne - 2008r.2008-05-09 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym jednostki organizacyjne Gminy Zdzieszowice udzieliły ulg w spłaceniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/116/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-05-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/117/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-05-19 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
ARCHIWUMInne - 2009r.2008-05-19 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-05-19 Burmistrz zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości zabudowanej położonej w Rozwadzy »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/118/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2008r.2008-05-27 - Projekty uchwał - Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2008r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-05-27 - Protokół Nr XXI/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/159/08 w sprawie opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/160/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/161/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/162/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/133/08 Rady miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 stycznia 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie zbycia lokalu użytkowego Nr I mieszczącego się w budynku przy ul. Jasiońskiej 8 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej pod nazwą Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-05-27 - Uchwała Nr XXI/167/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-05-27 - Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-05-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/119/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/120/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUMInne - 2008r.2008-05-30 - Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku »»
ARCHIWUMInne - 2008r.2008-05-30 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007 »»
ARCHIWUMInne - 2008r.2008-05-30 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2008r.2008-06-02 - Nabór na stanowisko pracy: Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-06-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/121/08 w sprawie przejęcia działki 285/1 położonej w Rozwadzy w drodze darowizny od Skarbu Państwa oraz obciążenia jej prawem przejazdu »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-06-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/122/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-06-13 - Protokół Nr XXII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-13 - Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-13 - Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-06-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/123/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2008r.2008-06-24 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2008r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-06-24 - Protokół Nr XXIII/08 z Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/170/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/171/08 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez MGOPS projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/172/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/173/08 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/174/08 w sprawie skargi złożonej przez p. Patrycję Domagała na Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie skargi złożonej przez p. Jana Płonkę na Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała nr XXIII/176/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-06-24 - Uchwała Nr XXIII/178/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-06-24 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-06-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/124/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczynm budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/125/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/126/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-07-02 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
ARCHIWUMInne - 2008r.2008-07-02 - Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żyrowa »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/127/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/128/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-07-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/129/08 w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Żyrowej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2008r.2008-07-15 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 15.07.2008r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-07-15 - Protokół Nr XXIV/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-07-15 - Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-07-15 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/130/08 w sprawie dokonania zmian w ukladzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-07-23 - Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość niezabudowaną nr 1789/2 położoną w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-07-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/131/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-07-30 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-07-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/132/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/133/08 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/134/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMInne - 2008r.2008-08-12 - Ogłoszenie o przystąpieniu do programu Uczeń na wsi »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-08-19 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2008r.2008-08-21 - Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 sierpnia 2008r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-08-21 - Protokół Nr XXV/08 z Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/184/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/185/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 298 położonej w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/186/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/188/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązanie »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-08-21 - Uchwała Nr XXV/189/08 w sprawie wyrażenia opinii »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-08-21 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-08-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/135/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-08-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/136/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/138/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/139/08 w sprawie ustalenia wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/140/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-09-03 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-09-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/141/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-09-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/142/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-09-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/145/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 20082008-09-22 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2008r.2008-09-29 - Projekty uchwał na Sesję w dniu 29 września 2008r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-09-29 - Protokół Nr XXVI/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29.09.2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/190/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/191/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/192/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/193/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/194/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/195/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/196/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozwadza na lata 2008-2015 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/197/08 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Zdzieszowice na lata 2008-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/198/08 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/199/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-09-29 - Uchwała Nr XXVI/200/08 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-09-29 - Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/146/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/147/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-10-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/148/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-10-09 - Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-10-09 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I pismeny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-10-10 - Wykaz działek niezabudowanych położonych w Żyrowej »»
ARCHIWUMInne - 2008r.2008-10-13 - Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na urządzenia, akcesoria i systemy informatyczne »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-10-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/149/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-10-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/150/08 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-10-22 - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu położonego przy ul. Fabrycznej 34b w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2008r.2008-10-28 - Nabór na stanowisko pracy: Referent do spraw księgowości w Biurze Adminitracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2008r.2008-10-28 - Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-10-28 - Protokół Nr XXVII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/201/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-10-28 - Uchwała nr XXVII/202/08 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/203/08 w sprawie ustanowienia znaku graficznego -Logo Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/204/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/314/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-10-28 - Uchwała Nr XXVII/205/08 w sprawie trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-10-28 - Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/152/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-10-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/153/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2008r.2008-11-07 - Nabór na stanowisko pracy: Radca prawny 1/2 etatu »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 20082008-11-10 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-11-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/154/08 w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-11-14 - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na ul. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-11-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/155/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-11-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/156/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-11-20 - Protokół Nr XXVIII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 20.11.2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/206/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/207/08 w sprawie zabezpieczeń środków finansowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-20 - Uchwała Nr XXVIII/208/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-11-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/157/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-11-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/158/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-11-27 - Protokół Nr XXIX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/209/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/210/08 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/211/08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/212/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/213/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/214/08 w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009?. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-27 - Uchwała nr XXIX/215/08 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-11-27 - Uchwała Nr XXIX/216/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-11-27 - Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-11-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/159/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-11-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/160/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUMInne - 2008r.2008-12-03 - Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozwadza »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2008r.2008-12-04 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I prztarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Krępnej »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-12-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/162/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2008r.2008-12-17 - Projekty Uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2008r.2008-12-17 - Protokół Nr XXX/08 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 17 grudnia 2008r. - I część i w dniu 26 stycznia 2009r. - II część. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/217/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/08 z dnia 27 listopada 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/218/08 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/219/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krępnej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/220/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/221/08 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/222/08 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Góra św. Anny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/223/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/224/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2008-12-17 - Uchwała Nr XXX/225/08 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.2008-12-17 - Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/164/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/165/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/166/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/167/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/168/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
ARCHIWUM Zarządzenia Burmistrza w 2008r.2008-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/169/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.01.31 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.01 - Gazyfikacja Oleszka - Jasiona. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.01 - Wykonanie projektu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.06 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do budynku OSP Rozwadza. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.11 - Odbudowa dróg - dywanik asfaltowy po wymianie sieci wodnej na Os. Kaczorownia w zdzieszowicach : ul. Kopernika, Żwirki, Wigury, Pl. 1-go Maja i Prusa. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.14 - Remont części pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.14 - Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodno-kanalizacyjnego będącego w administracji ZGKiM. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.18 - Modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.27 - Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodno-kanalizacyjnego będącego w administracji ZGKiM. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.28 - Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz instalacji c.o. w budynku PSP w Krępnej »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.29 - Wykonanie boisk sportowych przy PG (bieżnia, rzut kulą, skok w dal, piłka ręczna) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.29 - Wykonanie oświetlenia na ul. Głównej w Jasionej - I etap. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.29 - Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Żyrowej »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.02.29 - Zakończenie modernizacji oświetlenia na ul. Korfantego i w Parku Miejskim - 27 kpl. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.03.19 - (MGOKSiR) Naprawa i malowanie niecek basenów kąpielowych. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.03.20 - Wymiana drzwi, naświetli i okien w budynku Publicznego Gimnazjum (typ D1, D2, D3, D6, D7, D9, D10, D12, D13, D14, O1, O2, N1, N2) »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2008.03.29 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2008/2009 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.03.31 - Remont (dywanik na gorąco) drogi dojazdowej od ul. Fabrycznej do basenu oraz parkingu (wraz z okrawężnikowaniem i regulacją 4 studzienek wody deszczowej) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.04.09 - Wykonanie dywanika asfaltowego (z regulacją studzienek + wymiana uszkodzonych krawężników) na ul. Kościuszki. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.04.09 - Wykonanie remontu zniszczonego oświetlenia »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.04.15 - Remont sanitariatów ogólnodostępnych w budynku Hali Sportowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.04.15 - Remont sanitariatu męskiego ogólnodostępnego w budynku Kina Odrodzenie w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.04.18 - Remonty cząstkowe dróg »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.04.28 - Wymiana dachu w PSP w Krępnej »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.04.30 - Wymiana (remont) chodnika wokół kina Odrodzenie w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.05.09 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - uzbrojenie terenu. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.05.12 - Remont posadzki wokół niecki basenu w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.05.15 - INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ I FAZY (Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zdzieszowice na ul. Osadników, Wschodniej, Parkowej i Ogrodowej) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.05.16 - Remont biblioteki i klatki schodowej przy bibliotece w PSP Nr 1 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.05.20 - Remont drogi transportu rolnego w Rozwadzy na działce 391 i 395/2. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.05.21 - Przebudowa pozostałej części poddasza oraz ocieplenie dachu budynku PSP w Rozwadzy »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.05.26 - Remont pomieszczenia kuchennego w PP Nr 5 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.06.05 - Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej .... w istniejącym budynku przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.06.06 - Remont posadzki wokół niecki basenu w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.06.12 - Wykonanie projektu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej - studium wykonalności. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.06.17 - Remont pomieszczenia kuchennego w PP Nr 5 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.06.18 - Konserwacja rowów melioracyjnych. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.06.19 - Wykonanie chodnika na Stadionie Miejskim w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.06.25 - Zakup ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.09 - Remont budynku Zębiec A-3 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.14 - Remont co. w budynku Zębiec B-3 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.17 - Modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.21 - Remont pomieszczenia kuchennego w PP nr 5 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.22 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.24 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice na ulicy Osadników, Wschodniej i Parkowej »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.29 - Remont drogi transportu rolnego w Rozwadzy na działce 391 i 395/2. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.31 - Budowa drogi ul. Wypoczynkowej w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.07.31 - Konserwacja rowów melioracyjnych. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.08.05 - Remont co. w budynku Zębiec B-3 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.08.19 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.08.22 - Modernizacja kotłów z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową oraz instalacji c.o. w Filii Przedszkola Nr 6 przy ul. Karola Miarki »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.08.22 - Wykonanie parkingu przy ul. Fabrycznej - Rozwadzkiej w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.08.26 - Renowacja ujęć wody stacji wodociągowej Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów pompowych. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.08.27 - Wykonanie utwardzenia drogi na ul. K.Miarki w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.09.02 - Usunięcie azotanów ze studni 1, 2, 3 stacji wodnej w Oleszce. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2008.09.03 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.09.12 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Krępna (ul. Cmentarna) i Rozwadza (ul. Polna). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.09.17 - Naprawa zniszczonego oświetlenia ulicznego na ul. Solownia i Fabryczna w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.09.18 - Renowacja ujęć wody stacji wodociągowej Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów pompowych. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.09.18 - Wykonanie przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej - projekt doprowadzenia ciepła na teren Basenu Miejskiego. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.09.19 - Unieważnienie postępowania - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - uzbrojenie terenu (utwardzenie drogi). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.09.24 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - uzbrojenie terenu (utwardzenie drogi). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.02 - Zakup paliw plynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.03 - Remont przepustów i mostów. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.13 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.15 - Wykonanie oświetlenia obok garaży wzdłuż ul. Myśliwca (od strony zaplecza SM w kierunku bloku Piastów 22) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.15 - Wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Myśliwca w stronę Rozwadzy. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.16 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach - roboty dodatkowe »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.21 - Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.23 - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.10.31 - Renowacja ujęć wody stacji wodociągowej Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów pompowych »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.11.19 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - etap I kolektor główny tranzyt Rozwadza - Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.11.26 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2009 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.12.10 - Wykonanie oświetlenia na ul. Korfantego - Kościuszki w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.12.30 - Wykonanie remontu zniszczonego oświetlenia »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.2008.12.31 - Dostawa paliwa gazowego GZ-50 do budynku PSP Nr 2 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009--05-28 - Uchwała Nr XXXVII/249/09 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zdzieszowice na lata 2008-2015 »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-01-05 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudownej położonej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2009r.2009-01-27 - Projekty uchwał Rady na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-01-27 - Protokół Nr XXXI/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/226/09 w sprawie uchwalenia cen i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/227/09 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/228/09 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do Spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. wkładu niepieniężnego o wartości przekraczającej 100.000 zł »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/229/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r. dla Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/230/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/231/09 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/232/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-01-27 - Uchwała Nr XXXI/233/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-01-27 - Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-02-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/172/09 w sprawie przekazania majątku Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-02-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/173/09 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-02-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/174/09 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-02-17 - Nabór na stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-02-26 - Protokół Nr XXXII/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/234/09 w sprawie modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice oraz budowy kanalizacji na terenach wiejskich Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/235/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/236/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w roku 2009 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/237/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/238/09 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-02-26 - Uchwała Nr XXXII/239/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-02-26 - Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-02-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/176/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-03-10 - Protokół Nr XXXIII/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/240/09 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice na lata 2008-2015 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/241/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 wrzesnia 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/242/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-03-10 - Uchwała Nr XXXIII/243/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/151/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrowa na lata 2007-2013 »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-03-10 - Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/177/09 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/178/09 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/179/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury Gminy Zdzieszowice oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-03-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/180/09 w sprawie ustalenia stawki za poddzierżawę gruntów i podnajem lokali »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-03-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/181/09 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-03-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/182/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-04-07 - Protokół Nr XXXIV/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-04-07 - Uchwała Nr XXXIV/244/09 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-04-07 - Wykaz nieruchomości położonej w Zdzieszowicach przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-04-07 - Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-04-09 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-04-09 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Żyrowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-04-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/184/09 w sprawie powołania koordynatora gminnego. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-04-23 - Protokół Nr XXXV/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-04-23 - Uchwała Nr XXXV/245/09 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin:Zdzieszowice, Walce. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-04-23 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-04-23 - Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-04-28 - Protokół Nr XXXVI/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-04-28 - Uchwała Nr XXXVI/246/09 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2008r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-04-28 - Uchwała Nr XXXVI/247/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-04-28 - Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-04-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/185/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-04-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/186/09 w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-04-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/187/09 w sprawie zatwierdzenia dowodów opłaty targowej »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-05-05 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Referatu Organizacyjnego »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-05-07 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik Miejski »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-05-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. wymiaru podatków i księgowości w Referacie Podatków i Opłat »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/188/09 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/189/09 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMInne - 2009r.2009-05-19 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym jednostki organizacyjne Gminy Zdzieszowice udzieliły ulg w spłaceniu należności pieniężnych »»
ARCHIWUMInne - 2009r.2009-05-19 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2008 roku ulg, odroczeń, umorzeń »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/190/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/191/09 w sprawie powołania operatora Informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/192/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/193/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/194/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-05-28 - Protokół Nr XXXVII/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/248/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/250/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym obrazie Św. Marii Magdaleny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/251/09 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/252/09 w sprawie ustalenia regulaminu targowisla miejskiego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/253/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-05-28 - Uchwała Nr XXXVII/254/09 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółki Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-05-28 - Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/195/09 w sprawie dokonania zmian układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/196/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/197/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-06-01 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/198/09 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/200/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMInne - 2009r.2009-06-04 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2008 »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/201/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2009r.2009-06-15 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/202/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie w układzie wykonawczym »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2009-06-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-06-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Referatu Organizacyjnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/203/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/204/09 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/205/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz jednostki »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-06-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. kadr, płac oraz windykacji należności w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/206/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2009r.2009-06-30 - Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-06-30 - Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/255/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/256/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/257/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/258/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i okreśłenia wynagrodzenia za inkaso »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/261/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/262/09 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/263/09 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/264/09 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/267/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-06-30 - Uchwała Nr XXXVIII/269/09 w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach od udziału w pracach komisji »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-06-30 - Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/207/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/208/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/211/09 w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-07-07 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2009-07-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-07-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-07-09 - Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/270/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/271/09 w sprawie p0rzyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/272/09 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-09 - Uchwała Nr XXXIX/273/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-07-09 - Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-07-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/210/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-07-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Organizacyjnym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-07-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/212/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-07-15 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-07-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/213/09 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-07-22 - Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2009r.2009-07-30 - Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/274/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/275/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/276/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/277/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/278/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/279/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/282/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/283/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/285/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-07-30 - Uchwała Nr XL/286/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-07-30 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 423/5 w Jasionej »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-07-31 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek niezabudowanych w Żyrowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/214/09 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/215/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/216/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-08-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/218/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-08-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/219/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-08-27 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym (1/2 etatu) »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-08-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/220/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-09-07 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-09-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/221/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-09-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/222/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2009r.2009-09-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny specjalista ds. utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2009r.2009-09-15 - Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-09-15 - Protokól Nr XLI/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/290/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XL/303/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/287/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/288/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/291/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/292/09 w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/294/09 w sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu nr 2 w Zdzieszowicach imienia Kubusia Puchatka »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/295/09 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/296/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów I »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/297/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Kaczorownia »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/298/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/299/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/300/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/301/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestnicząych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/302/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-09-15 - Uchwała Nr XLI/304/09 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-09-15 - Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-09-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/222/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-09-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/225/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-09-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/226/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/227/09 w sprawie dokonania ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-10-07 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/228/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2009r.2009-10-08 - Konsultacje na osiedlu Kaczorownia »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-10-14 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-15 - Uchwała Nr XLI/293/09 w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/305/09 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/306/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/307/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/308/09 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Piastów I »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/309/09 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Kaczorownia »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/310/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/311/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/312/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/313/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/314/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/315/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zasad zbywania działek Nr 2423, 2420, 2422 położonych w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/316/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-10-27 - Uchwała Nr XLII/317/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-10-27 - Zawiadimienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-10-27/2009-11-10 - Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-10-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/229/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-10-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/230/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/231/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/232/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym Zarządzenia Nr Or.S.0151/28/09 Burmistrza Zdzieszowice z dnia 7 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/233/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-11-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/234/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/318/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/319/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-10 - Uchwała Nr XLII/320/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-11-10- Zawiadomienie o kolejnym posiedzeniu XLII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/235/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/236/09 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-11-18 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2009r.2009-11-24 - Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr 325/09 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/321/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/322/09 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gm. Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/323/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gm. Zdzieszowice na lata 2009-2014 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/324/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/326/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/327/09 w sprawie programu profilaktyki zdrowotnej Chronię życie przed rakiem szyjki macicy na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/328/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-11-24 - Uchwała Nr XLIII/329/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-11-24 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-11-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/238/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-11-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/239/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-11-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/240/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2009r.2009-11-30 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-07 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/241/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/242/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/243/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ewidencjonowania i sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków OSP »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/244/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/245/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/246/09 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/247/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i ukladu wykonawczego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/248/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i ukladu wykonawczego »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2009r.2009-12-29 - Protokół Nr XLIV/09 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/330/09 w sprawie uchwały budżetowej na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała nr XLIV/331/09 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/332/09 w sprawie nadania odznaki honorowe Zasłuzony dla miasta i gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/333/09 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/334/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/335/09 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/336/09 w sprawie zwrócenia skargi złożonej na Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/337/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/338/09 w sprawie zmiany regulaminu nadawania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/339/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2009-12-29 - Uchwała Nr XLIV/340/09 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.2009-12-29 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/249/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/250/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2009-12-31 - Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji o przetargu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/251/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/252/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2009r.2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/253/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.01.08 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.01.19 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do budynku PSP w Żyrowej »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.01.21 - Dostawa paliwa gazowego wysometanowego do budynku PSP w Rozwadzy, ul. Szkolna 5 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.03.05 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - I etap - kolektor główny tranzyt - Rozwadza - Zdzieszowice. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.03.06 - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.03.10 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.03.11 - Remont przepustów i mostów. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.03.16 - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.03.18 - Zagospodarowanie działki z odstojnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.04.17 - Remonty cząstkowe dróg »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.05.11 - Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu oraz studium wykonalności dla budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w Gminie Zdzieszowice. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.05.12 - Remonty cząstkowe dróg. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.05.29 - Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Nowej w Zdzieszowicach. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2009.06.03 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2009/2010 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.06.05 - Remont budynku OSP w Jasionej (wymiana okien i drzwi, remont sanitariatów i instalacji elektrycznej) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.06.24 - Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 w Zdzieszowicach na mieszkania socjalne oraz budowy budynków gospodarczych dz. 381/3. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.06.25 - Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Parkowej »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.07.08 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - I etap - kolektor główny tranzyt - Rozwadza - Zdzieszowice - zamówienie dodatkowe. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.07.08 - Konserwacja rowów melioracyjnych »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.07.13 - Remont urządzenia wodnego - przejścia przez wody powierzchniowe w kierunku do śluzy przy wale przeciwpowodziowym z zabudowaniem zapory szynderowej i utwardzeniem wjazdu między wałem przy posesji Herman i wjazdu do śluzy w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.07.23 - Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiego 27 w Zdzieszowicach na mieszkania socjalne oraz budowy budynków gospodarczych dz. 381/3. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.07.29 - Remont nawierzchni i krawężników na ul. Harcerskiej i obok Biedronki wraz z parkingiem. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.07.31 - Konserwacja rowów melioracyjnych »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.08.12 - Wykonanie podbudowy i dywanika asfaltowego na ulicy Osadników po kanalizacji. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.08.20 - Remont nawierzchni i krawężników na ul. Harcerskiej i obok Biedronki wraz z parkingiem. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.08.27 - Remont przepustów i mostów. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.09.02 - Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej - ułożenie warstwy górnej tłucznia, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.09.09 - Konserwacja rowów melioracyjnych »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.09.10 - Remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ul. Myśliwca w Jasionej do rowu RJ »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.09.10 - Zwiększenie przepustowości odprowadzenia wód opadowych w obrebie klubu Wiejskiego ul. Wiejska w Oleszce »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.09.18 - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.09.29 - Dokończenie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zdzieszowickiej w Krępnej (od Nr 2a do cmentarza - 6 punktów) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.09.29 - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Pl. 1-go Maja »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.10.02 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.10.16 - Remont zniszczonego oświetlenia »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.10.26 - Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzieszowicach przy ulicy Rozwadzkiej. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.11.30 - Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do budynku OSP Krępna. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.12.04 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2010 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.2009.12.16 - Wykonanie oświetlenia ulicznego na Lesianach w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-01-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/254/2010 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-01-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/255/09 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na 2010r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-01-07 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/257/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/258/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2010 roku »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/260/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2010r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-01-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/261/2010 w sprawie zbiorczego planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2010r.2010-01-26 - Protokół Nr XLV/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/341/10 w sprawie modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice oraz budowy kanalizacji na terenach wiejskichh Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/342/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/343/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-01-26 - Uchwała Nr XLV/344/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-01-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-02-18 - Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji o przetargu (Ponowienie) »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-02-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/263/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-02-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/264/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-02-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/265/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2010r.2010-03-02 - Protokół Nr XLVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/345/10 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi i udzielenia odpowiedzi na skargę »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/346/10 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zdzieszowice na lata 2010-2014 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/347/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/349/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r. dla Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/350/10 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmun.-Reumat. z siedzibą w Kup »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/351/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/352/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/353/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/354/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/355/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/356/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02 - Uchwała Nr XLVI/357/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-03-02 - Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/266/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-02- Uchwała Nr XLVI/348/10 w sprawie przekazania skargi »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/267/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-03-04 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/268/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/269/2010 w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/270/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/271/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-03-16 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/272/2010 w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-03-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/273/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2010r.2010-03-30 - Protokół Nr XLVII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/358/10 w sprawie zwrócenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/359/10 w sprawie przekazania skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/360/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/361/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/363/10 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-30 - Uchwała Nr XLVII/364/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomości położonej w Krępnej »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-03-30 - Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiejw Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/274/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-03-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/276/2010 w sprawie zbiorczego planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-03-31 - Uchwała Nr XLVII/362/10 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMInne - 2010r.2010-04-01 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
ARCHIWUMInne - 2010r.2010-04-01 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku »»
ARCHIWUMInne - 2010r.2010-04-03 Decyzja Nr 1/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »»
ARCHIWUMInne - 2010r.2010-04-07 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-04-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/277/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu: karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/278/2010 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/279/2010 w sprawie zmiany zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/280/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-04-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/281/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2010r.2010-04-27 - Protokół Nr XLVIII/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/365/10 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/366/10 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/367/10 w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/368/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000 zł »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/369/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-04-27 - Uchwała Nr XLVIII/370/10 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-04-27 - Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-04-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/282/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-04-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/283/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/285/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/286/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2010r.2010-05-25 - Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2010r.2010-05-25 - Protokół Nr XLIX/10 z Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/372/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/373/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia WPI Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/374/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/375/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/376/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/377/10 w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/378/10 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-05-25 - Uchwała Nr XLIX/379/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-05-25 - Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2010r.2010-05-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy majster w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/287/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/288/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/289/2010 w sprawie zatwierdzenia dowodów opłaty targowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/290/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/291/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/292/2010 w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-05-28 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 2663/3 karta mapy 5 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2011r.2010-06-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-06-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/294/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-06-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/297/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-06-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/298/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-06-18 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-06-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/299/2010 w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie ewidencjonowania i sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków OSP »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-06-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/300/2010 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-06-25 - Uchwała Nr XLIX/371/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Łukasza Sokołowskiego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-06-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/301/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-06-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/302/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMInne - 2010r.2010-06-29 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/304/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/305/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2010r.2010-07-07 - Protokół Nr L/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/380/10 w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowicena lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016, aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 (...) »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/381/10 w sprawie upoważneinia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/382/10 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/383/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/384/10 w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/385/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/386/10 w sprawie uchwalenia planów pracy stalych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/387/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-07 - Uchwała Nr L/388/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-07-07 - Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/307/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/308/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2010r.2010-07-16 - Protokół Nr L/10 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 lipca 2010r. - II posiedzenie »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-16 - Uchwała Nr L/389/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-07-16 - Uchwała Nr L/390/10 w sprawie uchwalenia dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-07-16 - Zawiadomienie o drugim posiedzeniu L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/310/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/311/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/312/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/314/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/317/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/317/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/318/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-07-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/319/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2010-07-30 - Komunikat dotyczący ogłoszenia z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-08-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/320/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-08-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-08-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-08-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Żyrowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/321/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/322/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-08-13 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 2663/3 karta mapy 5 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-08-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/323/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-08-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/324/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-08-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/325/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/326/2010 w sprawie ustalenia wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/327/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-09-07 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/328/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2010r.2010-09-14 - Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/391/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice oraz jej jednostkom podległym »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/392/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/393/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/394/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/395/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/396/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/397/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/398/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Żyrowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/399/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/400/10 w sprawie pozostawienia pisma bez rozpoznania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/401/10 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woj. opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/402/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i owolontariacie projektów aktów pm »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/403/10 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-14 - Uchwała Nr LI/404/10 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-09-14 - Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/329/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/330/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-09-20 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-09-21 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 1341/10 z karty mapy 11 położonej w obrębie geodezyjnym Zdzieszowice »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-09-22 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 131/1 z karty mapy 3 położonej w obrębie Krępna »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/331/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/332/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy ZDzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2010r.2010-09-29 - Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-29 - Uchwała Nr LII/405/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-29 - Uchwała Nr LII/406/10 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-29 - Uchwała Nr LII/407/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-29 - Uchwała Nr LII/408/10 w sprawie przejęcia pojazdu na własnośc Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-29 - Uchwała Nr LII/409/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Rozwadzy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-29 - Uchwała Nr LII/410/10 w sprawie opinii dot. projektu uchwały RM w Gliwicach w sprawie przekształcenia SPZOZ »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-09-29 - Uchwała Nr LII/411/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Januszkowicach wraz z obciążeniami »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-09-29 - Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/333/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/338/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/339/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-10-05 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego »»
ARCHIWUMInne - 2010r.2010-10-11 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-10-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/341/2010 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-10-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/342/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Giny Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-10-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/343/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2010r.2010-10-26 - Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 października 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/412/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/413/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczaniadotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/414/10 w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/415/10 w sprawie poparcia budowy zbiornika Racibórz Dolny, zbiornika zapasowego Kotlarnia oraz przyspieszenia prac z tym związanych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/416/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwetsycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/417/10 w sprawie okreslenia zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/418/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Januszkowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/419/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/349/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/420/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2011r. dla Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-10-26 - Uchwała Nr LIII/421/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-10-26 - Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-10-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/345/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMInne - 2010r.2010-10-28 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/347/2010 w sprawie ustalenia odpłatności za umieszczanie plakatów wyborczych na urządzeniach energetycznych gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/348/2010 w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/422/10 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/423/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/424/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/425/10 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/426/10 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/427/10 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)2010-11-08 - Uchwała Nr LIV/428/10 w sprawie zatwierdzenia palnu odnowy miejscowości Krępna na lata 2010-2017 »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2010r.2010-11-08 - Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach2010-11-09_Nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/350/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/351/2010 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rozwadzy »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2010-11-15_Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/352/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/353/2010 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/354/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/355/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-11-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/356/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112010-12-01 - Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-01 - Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-01 - Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach2010-12-01 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1 etat »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2010r.2010-12-06 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/357/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/358/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMInne - 2010r.2010-12-10 Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112010-12-14 - Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112010-12-14 - Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-14 - Uchwała Nr II/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-14 - Uchwała Nr II/3/10 w sprawie opiniii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Op. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SP Zespołu Szpitali Pulmunologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-14 - Uchwała Nr II/4/10 w sprawie powołania i określenia skłaów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-14 - Uchwała Nr II/5/10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-14 - Uchwała Nr II/6/10 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-14 - Uchwała Nr II/7/10 w sprawie zminy Statutu Gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-14 - Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/392/10 w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-14 - Uchwała Nr II/9/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez WiK na zad.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej (...) »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112010-12-14 - Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/359/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/360/2010 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2013 »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/1/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/2/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/3/2010 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/5/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/6/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112010-12-29 - Projekty uchwała na III Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112010-12-29 - Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-29 - Uchwała Nr III/11/10 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-29 - Uchwała Nr III/12/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żyrowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-29 - Uchwała Nr III/13/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-29 - Uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2010-12-29 - Uchwała Nr III/15/10 w sprawie przyjęcia Statutu Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112010-12-29 - Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/7/2010 w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę gruntów na których prowadzona będzie działalność gospodarcza »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/8/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/10/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/12/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/13A/2010 w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2010r.2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/9/2010 w sprawie ustalenia stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych na terenie miasta Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.02.26 - Remont zniszczonego oświetlenia - remont zniszczonego stanowiska oświetlenia ulicznego. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.03.04 - Modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.03.05 - Dostarczanie energii cieplnej do budynku PP nr 6 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.03.09 - Zakup oporządzenia do murawy boiska na stadionie w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.03.23 - Wykonanie oświetlenia przy ul. Piaskowej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.03.29 - Wykonanie sali spotkań-świetlicy na Starym Osiedlu. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.04.07 - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.04.12 - Remonty cząstkowe dróg. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.05.10 - Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Wschodniej wraz z przepustami »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.05.27 - Remont (odtworzenie) drogi gminnej ul. Cegielniana w Krępnej na przerwanym wale »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.06.07 - Wykonanie parkingu na ul. Zielonej przy P-3 i P-5 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2010.06.07_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2010/2011 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w Zdzieszowicach2010.06.23 - Wykonanie sauny w PG w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.07.06 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.07.09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.07.15 - Przebudowa ul. Pokoju od ul. Chrobrego do ul. Chopina w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.07.16 - Remonty cząstkowe dróg »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.07.27 - Remont zniszczonego oświetlenia - remont zniczczonych stanowisk oświetlenia ulicznego. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.07.29 - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach zadania pn. Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.09.15 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach - przyłącze sieci ciepłowniczej oraz węzeł cieplny na potrzeby podgrzewu wody »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.09.15 - Zaasfaltowanie ulicy Pokoju od ul. Chrobrego do bloku przy Piastów nr 13 - etap I do bloku nr 9 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.2010.12.10 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2011 »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2010r.2011-01-05 - Dodatkowy nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-01-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0050.14.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-02-03 - Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-02-03 - Protokół Nr IV/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie uchwały budżetowej na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodartw domowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarez Gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/21/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rday Sołeckiej w sołectwie Januszkowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/24/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/25/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rozwadza »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stara Część Miasta »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/28/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów I »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/29/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów II »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/31/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/32/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stare Osiedle »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/33/2011 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/34/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/35/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodraczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/36/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-02-03 - Uchwała Nr IV/37/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządowo-Środowiskowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-02-03 - Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-02-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.15.2011 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy ZDzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-02-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.16.2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych Gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-02-11 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-02-15 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-02-17 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.17.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2011r.2011-02-18 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2011r.2011-03-01 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2011r.2011-03-01 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2011r.2011-03-01 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.18.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.19.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.20.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.21.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.22.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-03-10 - Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/42/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zdzieszowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/44/2011 w sprawie umieszczeni atablic pamiątkowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowicepodmiotom niezaliczanym do sektora finansow publicznych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/46/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/47/2011 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego i unieważnienia wyborów sołtysa »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/48/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Krępna »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/51/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-10 - Uchwała Nr V/52/2011 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-03-10 - Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-11 - Uchwała Nr V/53/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.23.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.24.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.25.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.26.2011 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.27.2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.28.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.29.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.30.2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-03-31 - Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-03-31 - Protokół Nr VI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-31 - Uchwała Nr VI/54/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-31 - Uchwała Nr VI/55/2011 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-03-31 - Uchwała Nr VI/56/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-03-31 - Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.31.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-03-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.32.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-04-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.33.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-04-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.34.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-04-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.35.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-04-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.39.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy ZDzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-04-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.40.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-04-28 - Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-04-28 - Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-04-28 - Uchwała Nr VII/57/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-04-28 - Uchwała Nr VII/58/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-04-28 - Uchwała Nr VII/59/2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-04-28 - Uchwała Nr VII/61/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-04-28 - Uchwała Nr VII/62/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-04-28 - Uchwała Nr VII/63/2011 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-04-28 - Uchwała Nr VII/64/2011 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarn »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-04-28 - Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-04-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.41.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-04-28- Uchwała Nr VII/60/2011 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-04-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.42.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-04-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.43.2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność medyczną »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-05-02 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-05-05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-05-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.44.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-05-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.45.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-05-24 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-05-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.46.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-05-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrebie geodezyjnym Żyrowa »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-05-31 - Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-05-31 - Protokół Nr VIII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/65/2011 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/66/2011 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/67/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomości położonej w Jasionej. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Zdzieszowic na sprzedaż w drodze bezpreztargowej nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach n arzecz jej użytkownika wieczystego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/70/2011 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/71/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/72/2011 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/73/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/74/2011 w sprawiedokonania zmian budżetu na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/75/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/150/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice na lata 2007-2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/76/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozwadza na lata 2008-2015 »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-05-31 - Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-05-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.47.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-06-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.48.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-06-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.49.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-06-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.52.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-06-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.53.2011 w sprawie ustalenia cen biletwó na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-06-28 - Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-06-28 - Protokół Nr IX/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie udzielenia absolutorium BUrmistrzowi Zdzieszowic »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/79/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/80/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/81/2011 w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/82/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych knadydatach na ławników »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/83/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/84/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/85/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/86/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-06-28 - Uchwała Nr IX/87/2011 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-06-28 - Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.54.2011 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-06-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.55.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-06-30 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-06-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.56.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-07-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.57.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-07-14 - Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-07-14 - Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-07-14 - Uchwała Nr X/88/2011 w sprawie dofinansowania inwestycji służacych ochronie powietrza »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-07-14 - Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-07-14 - Uchwała Nr X/90/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-07-14 - Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-07-18 - Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-07-18 - Zawiadomienie o drugim posiedzeniu X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-07-18 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.60.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-07-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.61.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-07-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.62.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-07-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.63.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-07-27 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-07-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.64.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMOferty pracy - 2011r.2011-08-02 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2011-08-02 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.65.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.66.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.67.2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z gminy Zdzieszowice na zakup podręczników »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-08-05 - Projekt uchwały na XI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-08-05 - Protokół Nr XI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-08-05 - Uchwała Nr XI/91/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-08-05 - Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.68.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.69.2011 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.70.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.71.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.72.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.73.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-08-23 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.74.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-08-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.75.2011 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-09-01 - Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-09-01 - Protokół Nr XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-01 - Uchwała Nr X/93/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-01 - Uchwała Nr XII/92/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-01 - Uchwała Nr XII/94/2011 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-01 - Uchwała Nr XII/95/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych na obszarze Zdzieszowic i Rozwadzy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-01 - Uchwała Nr XII/96/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-09-01- Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.76.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.77.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.78.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-09-14 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.81.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.82.2011 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.83.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.84.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.85.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.86.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-09-27 - Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-09-27 - Protokół Nr XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/100/2011 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązanie »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/102/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo Gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/99/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-09-27 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.87.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.88.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.89.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-09-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.90.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-10-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.91.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-10-18 - Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-10-20 - Protokół Nr XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję w latach 2012-2015 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencje w latach 2012-2015 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenei prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/108/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej na obszarze Zdzieszowic »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-10-20 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-10-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.92.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-10-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.93.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-10-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-10-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.94.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-11-02 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-11-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.95.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-11-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.96.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-11-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.97.2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012r. »»
ARCHIWUMPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2011r.2011-11-18 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-11-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.98.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-11-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.99.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-11-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.100.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-11-29 - Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/109/2011 w sprawie przekazania skargi według właściwości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/110/2011 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/111/2011 w sprawie zaniechania kontroli przez Komisję Rewizyjną »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/113/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. dla Gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/114/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/115/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/116/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/117/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/118/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/119/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/120/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2012 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/121/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/122/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Gadzińskiego w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XV/123/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-11-29 - Uchwała Nr XVI/126/2011 w sprawie rozpatzrenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic oraz Dyrektora Zakładu Gospodraki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-11-29 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-11-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.101.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.102.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznych Przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.103.2011 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.104.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.105.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.106.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.107.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.108.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.109.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.110.2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki za dzierżawę gruntów na ktorych będzie prowadzona działalność gospodarcza »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.111.2011 w sprawie przekazania środków trwałych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.113.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112011-12-29 - Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112011-12-29 - Protokół Nr XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/124/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/125/2011 w sprawie przekazania skargi według właściwości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/127/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/128/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/129/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/130/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 31 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/131/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/132/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/133/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach przy ul. Wolności »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112011-12-29 - Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.114.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.115.2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych na terenie miasta Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.116.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.117.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochódw związanych z realizacją tych zadań »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2011r.2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.118.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.03.09 - Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni gimnazjum do potoku Anka w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w Zdzieszowicach2011.03.09 - Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni gimnazjum do potoku Anka w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.03.25 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach - dostawa, ułożenie i pielęgnacja trawy naturalnej hodowanej z rolki. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.03.30 - Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.04.11 - Przebudowa cieku Młynówka w Januszkowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.04.27 Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Zdzieszowice na sfinans. inwestycji pn. [Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego] realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.05.16 - Remonty cząstkowe dróg. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.05.17 - Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach - rozwiazanie techniczne podgrzewu wody basenowej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2011.05.24_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2011/2012 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.06.02 - Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonego słupa na ul. Szkolnej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.07.22 - Remont przepustów i mostów (OŚiGW)-remont przepustu w Krępnej w drodze transportu rolnego dz. nr 485. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.08.05_Budowa boiska przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.08.11 - Zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania [przebudowa Żłobka]. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.08.16 - Remont przepustów i mostów (OŚiGW) - remont przepustu w Krępnej w drodze transportu rolnego dz. nr 485 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.08.30 - Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonych opraw na ul. Kościuszki i Filarskiego w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.08.31 - Zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania [przebudowa budynku Żłobka]. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.09.05 - Remont przepustów i mostów (OŚiGW) - remont przepustu w Krępnej w drodze transportu rolnego dz. nr 485 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.09.22 - Przebudowa cieku Młynówka w Januszkowicach - roboty dodatkowe. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.11.23 - Remont zniszczonego oświetlenia - wymiana zniszczonego w kolizji słupa na ul. Fabrycznej/Zielonej w Zdzieszowicach. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.12.07 - Zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania przebudowa budynku Żłobka - roboty dodatkowe. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.12.14 - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2012 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.2011.12.16 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.119.2012 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.120.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.121.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2012r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.122.2012 w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.123.2012 w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-01-25 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Chrobrego 18 w Zdzieszowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112012-01-26 - Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112012-01-26 - Protokół Nr XVII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/134/2012 w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do organizowania pracy z rodziną »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/135/2012 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/136/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/137/2012 w sprawie uchwały budżetowej na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/138/2012 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/139/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/140/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert w 2012r.2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.124.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.125.2012 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.126.2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.127.2012 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert w 2012r.2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert w 2012r.2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych »»
OGŁOSZENIAKonkursy ofert w 2012r.2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.128.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.129.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.130.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112012-02-08 - Protokół Nr XVIII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-02-08 - Uchwała Nr XVIII/141/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.131.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.132.2012 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.133.2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej »»
OGŁOSZENIAInne - 20122012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-17 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.134.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.135.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.136.2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.137.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.138.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112012-02-26 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-02-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.139.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112012-02-28 - Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112012-02-28 - Protokół Nr XIX/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/143/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/144/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112012-02-28 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-02-29 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-02-29 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.140.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.141.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.142.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.143.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-03-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-03-09 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Chrobrego 18 w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.144.2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 »»
OGŁOSZENIAOferty pracy - 2012r.2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.145.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.146.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.147.2012 w sprawie szczegółowego trybu pracy komisji powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-03-26 Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-03-26 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-03-26 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.148.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112012-03-30 - Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112012-03-30 - Protokół Nr XX/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/145/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie przyjęcia prgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/151/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Januszkowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krępna »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Oleszka »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/155/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rozwadza »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/156/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Żyrowa »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stara Część Miasta »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Osiedle »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Akacjowa-Zielona »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/160/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/161/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów I »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-03-30 - Uchwała Nr XX/162/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów II »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112012-03-30 - Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-03-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.149.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-04-10 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-04-10 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-04-10 Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.150.2012 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.151.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.152.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.153.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.154.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-18 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.155.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.156.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.157.2012 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-04-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.158.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-04-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-05-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.159.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-05-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.160.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-05-08 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112012-05-10 - Protokół Nr XXI/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-05-10 - Uchwała Nr XXII/163/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-05-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.162.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-05-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.163.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-05-14 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-05-15 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-05-15 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.164.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112012-05-29 - Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAProtokoły i plany sesji RM 2010/20112012-05-29 - Protokół Nr XXII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/165/2012 w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/166/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/167/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/168/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112012-05-29 - Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
OGŁOSZENIAInne - 20122012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach2012-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-05-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.167.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.165.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.166.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.168.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-06 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.169.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-14 - Uchwała Nr XXII/164/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-06-19 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.170.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.171.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej »»
OGŁOSZENIAOferty pracy - 2012r.2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.172.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112012-06-26 - Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/170/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/171/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/172/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/173/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/174/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/175/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/176/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/177/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/178/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/179/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/180/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/181/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/182/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/183/2012 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/184/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/185/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zdzieszowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/186/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/187/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/188/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębieu Krępna »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/189/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/190/2012 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/191/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/192/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/193/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów I »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/194/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Stara Część Miasta »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/195/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112012-06-26 - Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.173.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.174.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.175.2012 w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-06-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.176.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-07-04 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112012-07-12 - Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/196/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/197/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/198/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/199/2012 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/200/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/201/2012 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112012-07-12 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.177.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.178.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.179.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.180.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-23 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.181.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.182.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.183.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.184.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.185.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia »»
RADA MIEJSKAProjekty uchwał 2010/20112012-07-26 - Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)2012-07-26 - Uchwała Nr XXV/202/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
RADA MIEJSKAOgłoszenia RM 2010/20112012-07-26 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-07-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.186.2012 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-08-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.187.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-08-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.202.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
OGŁOSZENIAPrzetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.2012-08-09 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-08-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.203.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza w 2012r.2012-08-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.212.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne - 2012r.2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne - 2012r.2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne - 2012r.2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW) »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne - 2012r.2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne - 2012r.2012.05.30 - Odwodnienie Parku Miejskiego (OŚiGW) »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej2012.06.05_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2012/2013 »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne - 2012r.2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne - 2012r.2012.08.28 - Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW). »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2008r.21.01.2008 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.21.09.2006 Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Myśliwca w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.26.03.2007r. MGOKSiR Zdzieszowice - PN Wykonanie ściany wspinaczkowej na hali sportowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.28.03.2007r. MGOKSIR Wykoanie dróg dojazdowych i parkingu na stadionie miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.28.09.2006 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług porządkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.29.03.07 Zarządzenie Nr Or.S. 0152/6/07 w sprawie przeprowadzania inwentaryacji okresowych, zdawczo-odbiorczych, rocznych przeprowadzanych w ostatnich dniach roku kalendarzowego »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.29.03.2007 MGOKSiR wykonanie rekultywacji boiska bocznego na stadionie miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.29.04.2009 - Zakup i dostawę kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza w 2006r.29.06.2006 Zarządzenie nr 261 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.29.08.2006r. drugi przetarg nieograniczony na uzupełnienie nawierzchni asfaltowych »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Adamski Piotr »»
URZĄD MIEJSKIDane teleadresoweAdres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Antoni Borecki »»
OCHRONA ŚRODOWISKAOdpady niebezpieczneAzbest »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Barbara Józefiok »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Borecki Antoni »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkoweBrygida Bukowińska - Sekretarz Gminy »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Brygida Labisz »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna - ponowienie postępowania »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna - ponowienie postępowania »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUBudżetBudżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r. »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUBudżetBudżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r. »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUBudżetBudżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUBudżetBudżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUBudżetBudżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUBudżetBudżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUBudżetBudżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUBudżetBudżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
URZĄD MIEJSKIPodział organizacyjnyBurmistrz - Dieter Przewdzing »»
BURMISTRZBurmistrzBurmistrz Zdzieszowic »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe BurmistrzaBurmistrz Zdzieszowic - Dieter Przewdzing »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Ciż Halina »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w ZdzieszowicachDane Adresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 w ZdzieszowicachDane Adresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w JanuszkowicachDane adresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 2 w ZdzieszowicachDane adresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w ZdzieszowicachDane Adresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 3 w ZdzieszowicachDane Adresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w KrępnejDane adresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w ŻyrowejDane adresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole w ŻyrowejDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 5 w ZdzieszowicachDane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Dariusz Jucha »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do posesji Państwa Klossek i Kiołtyka usytuowanych w Zdzieszowicach przy ul. Za Odrą 1,2. »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci wody na ul. Góry św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami w Z-ch »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Baterii Koksowniczej Nr 12 wraz z obiektami przynależnymi w ZK Zdzieszowice” »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2008r.Decyzja Burmistrza Zdzieszowice Nr IN-7331/1/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa wagi kolejowej do ważenia wagonów w ruchu na torze nr 126, działka nr 110/2 obręb Januszkowice »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Decyzja Nr 2/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jazu Januszkowice wraz ze sterownią i obiektami towarzyszącymi »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.: Zabudowa turbin wiatrowych... »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzje wydane w 2007 r »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzje wydane w 2008 r »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzje wydane w 2009 r »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzje wydane w 2010 r »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachDofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkoweDorota Malik - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkoweDorota Sulik - Kierownik Referatu Podatków i Opłat »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 3 w ZdzieszowicachDostarczanie energii cieplnej do budynku PP nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 5 w ZdzieszowicachDostarczanie energii cieplnej do budynku PP nr 5 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 3 w ZdzieszowicachDostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 5 w ZdzieszowicachDostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 6 w ZdzieszowicachDostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.Dostawa gazu ziemnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.Dostawa paliwa do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach w 2010r. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy w tym na stacji paliw w Gminie Zdzieszowice »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.Dostawa wody i odbiór ścieków budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w JanuszkowicachDostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w ŻyrowejDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w ZdzieszowicachDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 w ZdzieszowicachDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w RozwadzyDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w ZdzieszowicachDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w KrępnejDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 3 w ZdzieszowicachDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychDyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2009r.Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2008Dyżury Przewodniczącego Rady w okresie letnim »»
AKTY PRAWNEElektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa OpolskiegoElektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej) »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiFn-P/10 - Ulgi lokalne »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkoweGabriela Mandala - Młodszy Referent w Referacie Podatków i Opłat »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/02 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/09 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/10 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/11 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/12 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/13 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/14 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/15 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/16 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiGNR/17 - Udzielenie bonifikaty od oplaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUGospodarka przestrzennaGospodarka przestrzenna »»
URZĄD MIEJSKIPodział organizacyjnyGraficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Grądalska Rita »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Halina Ciż »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/01 - Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/02 - Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/04 - Przyznawanie dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu opałowego »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/05 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/06 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/07 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/08 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/09 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/10 - Wydanie zaświadczenia o uiszczeniu przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIN/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachInformacja - Sprzedaż pompy szlamowej zatapialnej marki Grudnfos »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachInformacja - sprzedaż składników majątkowych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachInformacja dla osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. »»
RADA MIEJSKAInformacje o planowanych posiedzeniach KomisjiInformacja o planowanych posiedzeniach Komisji »»
ARCHIWUMInformacje o planowanych posiedzeniach KomisjiInformacja o planowanych posiedzeniach Komisji Samorządowo-Środowiskowej - II półrocze 2010r. »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku »»
ARCHIWUMZawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.Informacja o posiedzeniach stałych komisji w miesiącu wrześniu 2008r. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAUdostępnianie informacji o środowisku i jego ochronieInformacja o środowisku i jego ochronie w 2010r. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAUdostępnianie informacji o środowisku i jego ochronieInformacja o środowisku i jego ochronie w 2011r. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAUdostępnianie informacji o środowisku i jego ochronieInformacja o środowisku i jego ochronie w 2012r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachInformacja o unieważnieniu Przetargu nieograniczonego »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w ZdzieszowicachInformacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielnego referenta. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachInformacja o zmiane terminu rozmowy kwalifikacyjnej. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 2 w ZdzieszowicachInformacja ogólna »»
OCHRONA ŚRODOWISKAOcena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludziInformacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 5 w ZdzieszowicachInformacje nieudostępnione »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole w ŻyrowejInformacje nieudostępnione »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 6 w ZdzieszowicachInformacje nieudostępnione »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 2 w ZdzieszowicachInformacje nieudostępnione »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 3 w ZdzieszowicachInformacje nieudostępnione »»
ARCHIWUMInne - 2010r.Informacje o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, o kwotach wykorzystywanych z budżetu Unii Europejskiej, o udzielonych poręczeniach i gwarancjach w 2009r. »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Informacje o kwotach otrzymanych dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego »»
ARCHIWUMMiejsko - Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychInformacje o ośrodku »»
ARCHIWUMInformacje o planowanych posiedzeniach KomisjiInformacje o planowanych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej - II półrocze 2010r. »»
ARCHIWUMInformacje o planowanych posiedzeniach KomisjiInformacje o planowanych posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na II półrocze 2010r. »»
ARCHIWUMInformacje o planowanych posiedzeniach KomisjiInformacje o planowanych posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych - II półrocze 2010r. »»
ARCHIWUMInstrukcja obiegu dokumentówInstrukcja obiegu dokumentów w Urzedzie Miejskim w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.Inzynier Kontraktu II i III (Rozwadza i Krępna) »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIZP/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiIZP/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Jerzy Kuźmiuk »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Jerzy Obstoj »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkoweJolanta Śledź - Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Józef Sitko »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Józefiok Zbigniew »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachKanalizacja Piastów I bud. nr 4 zamówienie nr 3 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachKierownik MGOPS ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachKierownik MGOPS w Zdzieszowicach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE KSIĘGOWYM 1/2 etatu »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachKierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachKierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychKierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychKierownik Żłobka Samorządowego »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Klama Jerzy »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w ZdzieszowicachKlasy I - Szkolny zestaw podręczników w PG 2009-2010 - poprawiony »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w ZdzieszowicachKlasy II i III - Szkolny zestaw podrecznikow w PG 2009-20010 »»
RADA MIEJSKARada Miejska kadencji 2010-2014Komisja Rewizyjna »»
ARCHIWUMRada Miejska kadencji 2006-2010Komisja Rewizyjna »»
ARCHIWUMRada Miejska kadencji 2006-2010Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
RADA MIEJSKARada Miejska kadencji 2010-2014Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu »»
RADA MIEJSKARada Miejska kadencji 2010-2014Komisja Samorządowo-Środowiskowa »»
ARCHIWUMRada Miejska kadencji 2006-2010Komisja Samorządowo-Środowiskowa »»
RADA MIEJSKARada Miejska kadencji 2010-2014Komisja Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMRada Miejska kadencji 2006-2010Komisja Spraw Społecznych »»
ARCHIWUMKomisje Rady MiejskiejKomisje Rady Miejskiej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachKonkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachKonkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole nr 6 w ZdzieszowicachKonkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachKonkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2006r.Konkurs nr 1/2006 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2007r.Konkurs nr 1/2007 »»
ARCHIWUM Konkursy ofert w 2008r.Konkurs nr 1/2008 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2009r.Konkurs nr 1/2009 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2010r.Konkurs nr 1/2010 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2006r.Konkurs nr 2/2006 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2007r.Konkurs nr 2/2007 »»
ARCHIWUM Konkursy ofert w 2008r.Konkurs Nr 2/2008 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2009r.Konkurs nr 2/2009 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2010r.Konkurs nr 2/2010 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2006r.Konkurs nr 3/2006 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2007r.Konkurs nr 3/2007 »»
ARCHIWUM Konkursy ofert w 2008r.Konkurs Nr 3/2008 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2009r.Konkurs nr 3/2009 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2010r.Konkurs nr 3/2010 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2006r.Konkurs nr 4/2006 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2007r.Konkurs nr 4/2007 »»
ARCHIWUM Konkursy ofert w 2008r.Konkurs Nr 4/2008 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2009r.Konkurs nr 4/2009 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2010r.Konkurs nr 4/2010 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2006r.Konkurs nr 5/2006 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2007r.Konkurs nr 5/2007 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2009r.Konkurs nr 5/2009 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2009r.Konkurs nr 6/2009 »»
ARCHIWUMKonkursy ofert w 2010r.Konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu sportu kwalifikowanego »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 »»
ARCHIWUMInne - 2010r.Konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi »»
ARCHIWUMInne - 2010r.Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachKontrola spełniania obowiązku nauki »»
URZĄD MIEJSKIKontrole zewnętrzneKontrole w 2007 roku »»
URZĄD MIEJSKIKontrole zewnętrzneKontrole w 2008 roku »»
URZĄD MIEJSKIKontrole zewnętrzneKontrole w 2009 roku »»
URZĄD MIEJSKIKontrole zewnętrzneKontrole w 2010 roku »»
URZĄD MIEJSKIKontrole zewnętrzneKontrole w 2011 roku »»
URZĄD MIEJSKIKontrole zewnętrzneKontrole w 2012 roku »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Labisz Brygida »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ADMINISTRACYJNEJ »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA/PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko SPECJALISTA D/S PROWADZENIA DOMU DZIENNEGO POBYTU »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIULokalny Program RewitalizacjiLokalny Program Rewitalizacji »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Łukasz Sokołowski »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Marek Szuster »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkoweMariola Korczak - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejska i Gminna Biblioteka PublicznaMiejska i Gminna Biblioteka Publiczna »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko - Gminny Ośrodek Sportu Kultury i RekreacjMiejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMMiejsko - Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychMiejsko-Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachModernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Piastów I budynek 4 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachModernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piastów 4 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.Modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego (22-24 bajpas) »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachModernizacja sieci wod. na ulicy Chrobrego w Zdzieszowice »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010Monika Wąsik-Kudla »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Mulorz Werner »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachNabór na stanowisko pracy: PODINSPEKTOR W SEKCJI ADMINISTRACJI »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachNabór na stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachNabór na stanowisko pracy: REFERENT/PODINSPEKTOR W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachNABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachNabór na wolne stanowisko pracy - SPECJALISTA D/S PROWADZENIA DOMU DZIENNEGO POBYTU »»
OGŁOSZENIAOferty pracy - 2012r.Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a »»
OGŁOSZENIAOferty pracy - 2012r.Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4 »»
OGŁOSZENIAOferty pracy - 2012r.Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach »»
OGŁOSZENIAOferty pracy - 2012r.Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w JanuszkowicachNabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w ZdzieszowicachNabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachNabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu »»
URZĄD MIEJSKIDane teleadresoweNumery telefonów w Urzędzie Miejskim stan na 2012-01-18 »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2008Obszar funkcjonowania spółki wodociągowo-kanalizacyjnej a funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach - materiał na Sesję Rady Miejskiej w miesiącu lutym. »»
ARCHIWUMWybory Samorządowe 2006Obwieszczenia i Komunikaty »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - budowa stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2009r.Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 maja 2009r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietania 2006r. »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2009r.Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2009r.Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2009r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na lokalizacji na działce nr 538 obręb Rozwadza, stacji bazowej telefoni komórkowej... »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciagu pieszego w miejscowości Rozwadza »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: `Budowie Baterii Koksowniczej Nr 12 wraz z obiektami przynależnymi` »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 2/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 3/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 4/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
ARCHIWUMInne - 2010r.Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej „Modernizacji sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego (blok 18 – 22) w Zdzieszowicach” »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2008r.Obwieszenie Burmistrza w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie warunków zabudowy »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOdpowiedzi na zapytania do przetargu Modernizacja siesi kanal Piastów 4 »»
URZĄD MIEJSKIOferty pracyOferty pracy »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEOśrodek Profilaktyki i Wspierania RodzinyOGŁOSZENIA »»
ARCHIWUMOgłoszenia RM w 2009r.Ogłoszenie - konsultacje na Osiedlu Piastów I »»
ARCHIWUMInne - 2009r.Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Nowej Zębiec B-3 oraz przy ulicy Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Nowej Zębiec B-3 oraz przy ulicy Filarskiego 19 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO - KIEROWNIK DZIAŁU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO - SPECJALISTA D/S ZIELENI I OCZYSZCZANIA MIASTA »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PODINSPEKTOR »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Majster d/s zieleni i oczyszczania miasta »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. księgowych i mieszkaniowych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 193.000,- Euro »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - ul. Chrobrego 17, ul. Nowa Zębiec B-3, Filarskiego 19 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko kierownika działu wod-kan. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Zieleni... »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2010.07.09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2011r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach w dniu 17.12.2007r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach i Żyrowej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowicach i Żyrowej, Szkoły Podstawowej w dniu 17.12.2007r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w dniu 21.12.2007r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o zawarciu umowu na dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowiach, Żyrowej, SzP nr 1 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach i Żyrowej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowicach i Żyrowej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o zawarciu umowy na dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOgłoszenie o zawarciu umowy na dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2010r.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 09.07.2010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza nr 1 i nr 2 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie postępowania Przetargowego Osiedle Piastów I Kanalizacja »»
ARCHIWUMInne - 2010r.Ogłoszenie składów OKW z uwzględnieniem pełnionych funkcji na Wybory Samorządowe 21-11-2010 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie wyniku II przetargu kanalizacja Piastów I bud 4 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszenie wyniku postęp. przetargowego Modernizacja sieci wod. ul. Góry Św. Anny »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachOgłoszeniewyniku postępowania Sieć Chrobrego »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Oleksin Bogdan »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOR/02 - Wnoszenie skarg, wniosków i petycji »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOR/04 - Udostępnianie informacji publicznej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w ZdzieszowicachOrganizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Osadzin Barbara »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOŚ/02 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOŚ/03 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje) »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania »»
URZĄD MIEJSKIŚwiadczone usługiOŚ/06 - Udostępnienie informacji publicznej na wniosek »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEOśrodek Profilaktyki i Wspierania RodzinyOśrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny - Opis »»
ARCHIWUMRada Miejska kadencji 2002-2006Oświadczenia Majątkowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachOtwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej. »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Paciorek Edward »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowePatrycja Mandalka - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowePiotr Lebok - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat »»
OCHRONA ŚRODOWISKAPlan Gospodarki OdpadamiPlan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice »»
URZĄD MIEJSKIAudyt i kontrole wewnętrznePlan oraz sprawozdanie z wykonania audytu »»
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIUPlan Rozwoju LokalnegoPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachPN 2 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachPN na zakup paliw płynnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Ponowne konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 »»
ARCHIWUMInne - 2011r.Postanowienie - w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno - usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMDecyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2009r.Postanowienie Burmistrza »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dożywianie uczniów. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZdzieszowicachPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dożywianie uczniów. »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014Potas Mirosław »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnychPrezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAProgram Ochrony ŚrodowiskaProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceProjekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceProjekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceProjekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceProjekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceProjekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceProjekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceProjekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r. »»
FINANSEBudżet Miasta i Gminy ZdzieszowiceProjekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt uchwały w sprawie nabycia działek Nr 196/9 i 195/5 położonych w Krępnej »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2007r.Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowic. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmisrzowi Zdzieszowic »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Zdzieszowice do Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2006r.Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2010r.Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lipca 2010r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2010r.Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2010r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2010r.Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2010r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2010r.Projekty uchwał na Sesję w dniu 30 marca 2010r. »»
ARCHIWUMProjekty uchwał - 2009r.Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady MiejskiejProjekty uchwał Rady Miejskiej w roku 2005 »»
RADA MIEJSKAKomisja Rewizyjna - protokołyProtokoły Komisji Rewizyjnej - 2010 rok »»
RADA MIEJSKAKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokoły Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 2010 rok »»
RADA MIEJSKAKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokoły Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 2010 rok »»
RADA MIEJSKAKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokoły Komisji Spraw Społecznych - 2010 rok »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokoły z posiedzen Komisji Spraw Społecznych - MAJ »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - CZERWIEC »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - KWIECIEŃ »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - LIPIEC »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - MAJ »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - MARZEC »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - SIERPIEŃ »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - CZERWIEC »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - KWIECIEŃ »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - LIPIEC »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - MAJ »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - MARZEC »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - SIERPIEŃ »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - CZERWIEC »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - KWIECIEŃ »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - LIPIEC »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - MAJ »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - MARZEC »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - SIERPIEŃ »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Spraw Spolecznych - LIPIEC »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - CZERWIEC »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - KWIECIEŃ »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - MARZEC »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - SIERPIEŃ »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokól Nr 74/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 8 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokól Nr 75/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 15 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokół Nr 73/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 7 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokół Nr 74/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 21 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokół Nr 75/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 4 lutego 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokół Nr 76/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 5 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokół Nr 76/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 5 lutego 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 19 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokołyProtokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 4 marca 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 19 lutego 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokół Nr 78/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 9 lutego 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - protokołyProtokół Nr 78/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 5 marca 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokołyProtokół Nr 79/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 23 lutego 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokół Nr 80/10 z posiedzenia Komijsi Rewizyjnej w dniu 6 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokół Nr 81/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokół Nr 82/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 stycznia 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - protokołyProtokół Nr 83/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2010r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządowo-Środowiskowa - 2007r.Protokół Nr IX/07 z posiedzenia Komisji w dniu 17 maja 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - 2007r.Protokół Nr IX/07 z posiedzenia Komisji w dniu 20 kwietnia 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządowo-Środowiskowa - 2007r.Protokół Nr VI/07 z posiedzenia Komisji w dniu 29 marca 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządowo-Środowiskowa - 2007r.Protokół Nr VII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 12 kwietnia 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - 2007r.Protokół Nr VIII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 16 kwietnia 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządowo-Środowiskowa - 2007r.Protokół Nr XI/07 z posiedzenia Komisji w dniu 14 czerwca 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządowo-Środowiskowa - 2007r.Protokół Nr XII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 21 czerwca 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - 2007r.Protokół Nr XII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Samorządowo-Środowiskowa - 2007r.Protokół Nr XIII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - 2007r.Protokół Nr XIII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 9 maja 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - 2007r.Protokół Nr XIV/07 z posiedzenia Komisji w dniu 23 maja 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - 2007r.Protokół Nr XV/07 z posiedzenia Komisji w dniu 28 maja 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Spraw Społecznych - 2007r.Protokół Nr XVII/07 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 września 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - 2007r.Protokół Nr XVII/07 z posiedzenia Komisji w dniu 4 lipca 2007r. »»
ARCHIWUMKomisja Rewizyjna - 2007r.Protokół z przeprowadzonej kontroli zadania pn. Wykoannie i eksploatacja windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zdzieszowicach przy ul. Fialrskiego i budowy skwerów przy ul. Góry Św. Anny na skrzyżowaniach z ul. Nową i Żyrowską »»
ARCHIWUMProtokołyProtokóły z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - 2005r. »»
ARCHIWUMProtokoły i plany sesji RM w 2006r.Protokół_Nr_I_06_z_27_11_2006 »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2009r.Przebudowa budynków Zębiec A-3 i Zębiec B-3 realizacja zaleceń pokontrolnych p-poż. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachPRZETARG NA WYKONANIE WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI NA ul. STRZELECKIEJ; 22-go LIPCA; ROOSEVELTA; ŻYMIERSKIEGO w ZDZIESZOWICACH »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachPrzetarg nieograniczony na Czyszczenie Kanalizacji Deszczowej na osiedlu Piastów I w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMPrzetargi - 2006r.Przetarg nieograniczony na wykonanie uzupełnienń nawierzchni bitumicznych na ul. Wolności, Mickiewicza, Krótkiej, Zawadzkiego i Korfantego w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZdzieszowicachPrzetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na Pl. 1-go Maja 14 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEOśrodek Profilaktyki i Wspierania RodzinyPRZETARGI »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne - 2007r.Przewozy autobusowe i transport osobowy dla MGOKSiR Zdzieszowice »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w JanuszkowicachPubliczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w ZdzieszowicachPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 w ZdzieszowicachPubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach »»