Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 
URZĄD MIEJSKI
BURMISTRZ
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
FINANSE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
WYBORY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
INFORMACJA PUBLICZNA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze podstron biuletynu

 Łączna ilość odsłon podstron w biuletynie: 3958083

Statystyki szczegółowe każdej z podstron biuletynu:

Dział: URZĄD MIEJSKI
Pozycja menu: Urząd Miejski
 • URZĄD MIEJSKI w ZDZIESZOWICACH
  od dnia: 2011-02-25 11:40:08 więcej>>
 • odsłon:
  52389 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Świadczone usługi
 • Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  od dnia: 2011-12-23 09:06:35 więcej>>
 • odsłon:
  1439 
 • Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  od dnia: 2011-12-21 14:18:02 więcej>>
 • odsłon:
  855 
 • Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  od dnia: 2011-12-23 09:53:46 więcej>>
 • odsłon:
  972 
 • Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  od dnia: 2011-12-23 09:57:43 więcej>>
 • odsłon:
  926 
 • Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  od dnia: 2011-12-23 09:58:27 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  od dnia: 2011-12-23 09:58:47 więcej>>
 • odsłon:
  822 
 • Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  od dnia: 2012-01-18 10:05:18 więcej>>
 • odsłon:
  1046 
 • Fn-P/08 - Podatek od posiadania psów (od 2008r. podatek nie jest pobierany)
  od dnia: 2010-05-12 14:47:47 (usunięta: 2011-05-10 14:54:58) więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  od dnia: 2012-01-18 10:19:36 więcej>>
 • odsłon:
  1148 
 • Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  od dnia: 2011-06-10 12:24:59 więcej>>
 • odsłon:
  973 
 • GNR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  od dnia: 2011-05-10 14:33:22 więcej>>
 • odsłon:
  816 
 • GNR/02 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  od dnia: 2011-05-10 14:36:42 więcej>>
 • odsłon:
  976 
 • GNR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy
  od dnia: 2011-05-10 14:39:14 więcej>>
 • odsłon:
  980 
 • GNR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  od dnia: 2011-05-10 11:36:03 więcej>>
 • odsłon:
  846 
 • GNR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  od dnia: 2011-05-10 08:48:38 więcej>>
 • odsłon:
  884 
 • GNR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2011-05-10 14:41:45 więcej>>
 • odsłon:
  900 
 • GNR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  od dnia: 2011-05-10 14:45:28 więcej>>
 • odsłon:
  975 
 • GNR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
  od dnia: 2011-05-10 08:49:02 więcej>>
 • odsłon:
  1029 
 • GNR/09 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne
  od dnia: 2011-05-09 09:23:25 więcej>>
 • odsłon:
  951 
 • GNR/10 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych
  od dnia: 2011-05-09 09:26:55 więcej>>
 • odsłon:
  1104 
 • GNR/11 - Poświadczenie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
  od dnia: 2011-05-10 08:49:20 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • GNR/12 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  od dnia: 2011-05-10 08:49:34 więcej>>
 • odsłon:
  872 
 • GNR/13 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  od dnia: 2012-01-18 14:15:36 więcej>>
 • odsłon:
  939 
 • GNR/14 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii
  od dnia: 2011-05-10 08:49:51 więcej>>
 • odsłon:
  1006 
 • GNR/15 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  od dnia: 2011-05-10 08:50:08 więcej>>
 • odsłon:
  928 
 • GNR/16 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  od dnia: 2011-05-10 08:50:21 więcej>>
 • odsłon:
  829 
 • GNR/17 - Udzielenie bonifikaty od oplaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  od dnia: 2011-05-10 08:50:56 więcej>>
 • odsłon:
  818 
 • IN/01 - Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
  od dnia: 2011-05-10 14:22:42 więcej>>
 • odsłon:
  1231 
 • IN/02 - Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  od dnia: 2011-05-10 08:54:37 więcej>>
 • odsłon:
  771 
 • IN/03 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego
  od dnia: 2011-05-10 14:20:53 (usunięta: 2012-01-18 10:55:57) więcej>>
 • odsłon:
  263 
 • IN/04 - Przyznawanie dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu opałowego
  od dnia: 2011-05-06 13:11:08 więcej>>
 • odsłon:
  1099 
 • IN/05 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  od dnia: 2011-05-06 13:10:36 więcej>>
 • odsłon:
  971 
 • IN/06 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  od dnia: 2012-07-05 12:54:49 więcej>>
 • odsłon:
  617 
 • IN/07 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  od dnia: 2012-02-06 14:39:31 więcej>>
 • odsłon:
  678 
 • IN/07 - Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
  od dnia: 2011-10-04 13:09:26 (usunięta: 2012-02-06 14:32:51) więcej>>
 • odsłon:
  123 
 • IN/08 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  od dnia: 2012-05-29 09:04:52 więcej>>
 • odsłon:
  644 
 • IN/08 - Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  od dnia: 2011-10-04 13:10:10 (usunięta: 2012-02-06 14:32:57) więcej>>
 • odsłon:
  184 
 • IN/09 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
  od dnia: 2011-10-04 13:10:55 (usunięta: 2012-02-06 14:33:03) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • IN/09 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  od dnia: 2012-05-11 08:35:49 więcej>>
 • odsłon:
  735 
 • IN/10 - Informacja o wznowieniu działalności gospodarczej
  od dnia: 2011-10-04 13:11:44 (usunięta: 2012-02-06 14:33:10) więcej>>
 • odsłon:
  67 
 • IN/10 - Wydanie zaświadczenia o uiszczeniu przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  od dnia: 2012-02-06 14:40:24 więcej>>
 • odsłon:
  886 
 • IN/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  od dnia: 2012-02-06 14:40:30 więcej>>
 • odsłon:
  827 
 • IN/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  od dnia: 2012-02-06 14:40:37 więcej>>
 • odsłon:
  793 
 • IZP/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego
  od dnia: 2012-06-29 15:06:58 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • IZP/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  od dnia: 2012-06-29 15:07:06 więcej>>
 • odsłon:
  646 
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2007-03-19 14:30:31 (usunięta: 2007-03-19 14:30:54) więcej>>
 • odsłon:
 • OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  od dnia: 2011-05-11 12:44:19 więcej>>
 • odsłon:
  847 
 • OR/02 - Wnoszenie skarg, wniosków i petycji
  od dnia: 2012-05-07 08:11:00 więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  od dnia: 2011-05-11 12:47:09 więcej>>
 • odsłon:
  853 
 • OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  od dnia: 2011-05-11 12:43:44 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  od dnia: 2011-05-06 11:17:11 więcej>>
 • odsłon:
  1001 
 • OŚ/02 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  od dnia: 2011-05-06 11:14:13 więcej>>
 • odsłon:
  1010 
 • OŚ/03 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  od dnia: 2012-08-01 07:56:45 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  od dnia: 2011-05-06 10:52:10 więcej>>
 • odsłon:
  931 
 • OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  od dnia: 2011-05-06 10:55:50 więcej>>
 • odsłon:
  1004 
 • Oś/05 - Ustalenie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu
  od dnia: 2008-04-16 11:06:16 (usunięta: 2011-05-06 09:57:54) więcej>>
 • odsłon:
  888 
 • OŚ/06 - Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
  od dnia: 2011-05-06 10:53:52 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • Oś/08 - Dofinansowanie z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych
  od dnia: 2008-04-16 11:07:26 (usunięta: 2011-05-06 07:56:53) więcej>>
 • odsłon:
  755 
 • Oś/09 - Dotacja ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na modernizację ogrzewania, na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
  od dnia: 2008-04-16 11:07:46 (usunięta: 2011-05-06 07:57:00) więcej>>
 • odsłon:
  874 
 • SO II/01 - Wydanie decyzji o uznaniu poborowego, któremu wręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
  od dnia: 2008-11-10 14:14:15 więcej>>
 • odsłon:
  1542 
 • SO II/02 - Wydanie decyzji o uznaniu poborowego, któremu wręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  od dnia: 2008-11-10 14:18:52 więcej>>
 • odsłon:
  1708 
 • SO II/03 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza (poborowego) za samotnego
  od dnia: 2008-11-10 14:12:38 więcej>>
 • odsłon:
  1650 
 • SO II/04 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom (poborowym)
  od dnia: 2008-11-10 14:13:39 więcej>>
 • odsłon:
  1550 
 • SO II/05 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki
  od dnia: 2008-11-10 14:52:56 więcej>>
 • odsłon:
  1768 
 • SO.05. - Zameldowanie na pobyt stały
  od dnia: 2011-05-11 13:18:43 więcej>>
 • odsłon:
  851 
 • SO.06. - Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
  od dnia: 2011-05-11 13:11:09 więcej>>
 • odsłon:
  857 
 • SO.07. - Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  od dnia: 2011-05-11 13:17:36 więcej>>
 • odsłon:
  757 
 • SO.08. - Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej
  od dnia: 2011-05-11 13:21:16 więcej>>
 • odsłon:
  817 
 • SO.09. - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  od dnia: 2011-05-11 13:01:26 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • SO.10. - Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  od dnia: 2011-05-11 13:28:07 więcej>>
 • odsłon:
  813 
 • SO/01 - Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat
  od dnia: 2010-03-25 14:01:18 więcej>>
 • odsłon:
  1445 
 • SO/02 - Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie niepełnoletniej
  od dnia: 2010-03-25 14:03:05 więcej>>
 • odsłon:
  1264 
 • SO/03 - Wymiana dowodu osobistego
  od dnia: 2010-03-25 14:05:41 więcej>>
 • odsłon:
  1631 
 • SO/04 - Wydanie zaświadczenia z dokumentów archiwum dowodów osobistych
  od dnia: 2008-08-19 09:13:54 więcej>>
 • odsłon:
  1699 
 • SO/05 - Zgłoszenia NIP 1 , NIP 3 - zmiana numeru dowodu osobistego w bazie urzędu skarbowego
  od dnia: 2008-11-12 07:56:32 więcej>>
 • odsłon:
  1582 
 • SO/06 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców
  od dnia: 2008-11-12 07:57:15 więcej>>
 • odsłon:
  1702 
 • SO/07 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  od dnia: 2008-11-12 09:15:24 więcej>>
 • odsłon:
  1504 
 • SO/08 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców
  od dnia: 2008-11-12 07:59:20 więcej>>
 • odsłon:
  1622 
 • SO/09 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie spisu wyborców
  od dnia: 2008-11-12 07:55:12 więcej>>
 • odsłon:
  1553 
 • USC/01 - Rejestracja zgonów
  od dnia: 2011-05-06 12:01:34 więcej>>
 • odsłon:
  968 
 • USC/02 - Potwierdzenie danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego
  od dnia: 2011-05-06 12:04:01 więcej>>
 • odsłon:
  762 
 • USC/03 - Uzupełnienie akt stanu cywilnego
  od dnia: 2011-05-06 12:05:32 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • USC/04 - Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  od dnia: 2011-05-06 12:08:16 więcej>>
 • odsłon:
  935 
 • USC/05 - Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
  od dnia: 2011-05-06 12:56:56 więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • USC/06 - Zmiana imienia i nazwiska
  od dnia: 2011-05-06 12:10:51 więcej>>
 • odsłon:
  841 
 • USC/07 - Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego
  od dnia: 2011-05-06 12:12:20 więcej>>
 • odsłon:
  863 
 • USC/08 - Umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego
  od dnia: 2011-05-06 12:13:43 więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • USC/09 - Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament)
  od dnia: 2011-05-06 12:15:01 więcej>>
 • odsłon:
  890 
 • USC/10 - Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa w skróconym terminie
  od dnia: 2011-05-06 12:16:14 więcej>>
 • odsłon:
  736 
 • USC/11 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
  od dnia: 2011-05-06 12:17:20 więcej>>
 • odsłon:
  948 
 • USC/12 - Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
  od dnia: 2011-05-06 12:25:09 więcej>>
 • odsłon:
  814 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Dane teleadresowe
 • Adres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego
  od dnia: 2007-03-08 16:19:41 więcej>>
 • odsłon:
  2222 
 • Numery telefonów w Urzędzie Miejskim stan na 2012-01-18
  od dnia: 2012-01-19 13:21:09 więcej>>
 • odsłon:
  1294 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Podział organizacyjny
 • Brygida Bukowińska - Sekretarz Gminy
  od dnia: 2006-06-29 07:55:24 (usunięta: 2007-03-06 11:53:30) więcej>>
 • odsłon:
  125 
 • Burmistrz - Dieter Przewdzing
  od dnia: 2007-03-08 15:28:27 więcej>>
 • odsłon:
  1136 
 • Dieter Przewdzing - Burmistrz
  od dnia: 2006-06-29 07:54:48 (usunięta: 2007-03-06 11:13:48) więcej>>
 • odsłon:
  195 
 • Dorota Sulik - Kierownik Referatu Podatków i Opłat
  od dnia: 2006-06-29 08:00:09 (usunięta: 2007-03-06 11:52:54) więcej>>
 • odsłon:
  90 
 • Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  od dnia: 2007-03-09 09:33:57 więcej>>
 • odsłon:
  1984 
 • Grażyna Bucka - Podinspektor
  od dnia: 2006-06-29 08:01:37 (usunięta: 2007-03-06 11:52:46) więcej>>
 • odsłon:
  96 
 • Jolanta Śledź - Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  od dnia: 2006-06-29 07:58:40 (usunięta: 2007-03-06 11:53:01) więcej>>
 • odsłon:
  90 
 • Kinga Zawada - Samodzielny Referent
  od dnia: 2006-06-29 08:03:24 (usunięta: 2007-03-05 11:24:29) więcej>>
 • odsłon:
  105 
 • Krzysztof Krzywkowski - Zastępca Burmistrza
  od dnia: 2006-06-29 07:55:06 (usunięta: 2007-03-06 11:53:25) więcej>>
 • odsłon:
  90 
 • Regulamin Organizacyjny
  od dnia: 2008-03-07 13:22:34 (usunięta: 2008-03-07 15:24:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Schemat Organizacyjny
  od dnia: 2006-08-01 12:53:40 (usunięta: 2008-03-07 13:48:10) więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  od dnia: 2007-03-08 15:43:26 więcej>>
 • odsłon:
  1048 
 • Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  od dnia: 2007-03-08 15:49:41 więcej>>
 • odsłon:
  987 
 • Struktura Urzędu
  od dnia: 2007-03-09 12:26:08 więcej>>
 • odsłon:
  2434 
 • Teresa Wieczorek - Kierownik USC
  od dnia: 2006-06-29 07:56:57 (usunięta: 2007-03-06 11:53:10) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  od dnia: 2009-04-27 12:57:48 więcej>>
 • odsłon:
  815 
 • Zdzisława Krukowska - Skarbnik Gminy
  od dnia: 2006-06-29 07:55:39 (usunięta: 2007-03-06 11:53:42) więcej>>
 • odsłon:
  77 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Regulamin Organizacyjny
 • Regulamin Organizacyjny
  od dnia: 2012-03-20 14:33:02 więcej>>
 • odsłon:
  2480 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Oferty pracy
 • Oferty pracy
  od dnia: 2012-07-10 13:25:18 więcej>>
 • odsłon:
  2131 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  od dnia: 2012-03-02 08:32:19 więcej>>
 • odsłon:
  2565 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Kontrole zewnętrzne
 • Kontrole w 2007 roku
  od dnia: 2008-03-07 12:36:00 więcej>>
 • odsłon:
  1477 
 • Kontrole w 2008 roku
  od dnia: 2009-11-17 14:54:29 więcej>>
 • odsłon:
  968 
 • Kontrole w 2009 roku
  od dnia: 2009-11-23 15:29:35 więcej>>
 • odsłon:
  946 
 • Kontrole w 2010 roku
  od dnia: 2011-01-25 13:51:51 więcej>>
 • odsłon:
  964 
 • Kontrole w 2011 roku
  od dnia: 2012-01-25 12:18:45 więcej>>
 • odsłon:
  831 
 • Kontrole w 2012 roku
  od dnia: 2012-08-21 16:12:50 więcej>>
 • odsłon:
  644 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Audyt i kontrole wewnętrzne
 • Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  od dnia: 2011-01-25 11:48:30 więcej>>
 • odsłon:
  829 
 • wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 10:05:27 więcej>>
 • odsłon:
  911 
 • wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 10:09:48 więcej>>
 • odsłon:
  871 
 • wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 09:21:30 więcej>>
 • odsłon:
  725 
 • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 10:03:58 więcej>>
 • odsłon:
  830 
 • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 10:00:36 więcej>>
 • odsłon:
  762 
 • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  od dnia: 2008-09-26 10:06:54 więcej>>
 • odsłon:
  828 
 • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  od dnia: 2008-09-26 09:31:32 więcej>>
 • odsłon:
  887 
 • wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  od dnia: 2008-09-26 09:59:10 więcej>>
 • odsłon:
  797 
 • wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 09:05:14 więcej>>
 • odsłon:
  834 
 • wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 10:08:12 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 12:09:32 więcej>>
 • odsłon:
  808 
 • wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-26 08:45:07 więcej>>
 • odsłon:
  1019 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: System zarządzania jakością ISO 9001:2000
 • Zarządzenia
  od dnia: 2010-05-12 16:01:00 więcej>>
 • odsłon:
  2480 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Rejestry publiczne
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-13 15:10:20 więcej>>
 • odsłon:
  1819 
  Dział: BURMISTRZ
  Pozycja menu: Burmistrz
 • Burmistrz Zdzieszowic
  od dnia: 2012-04-17 09:01:10 więcej>>
 • odsłon:
  4064 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Rada Miejska kadencji 2010-2014
 • Komisja Rewizyjna
  od dnia: 2010-12-23 12:31:20 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2011-03-08 07:51:02 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  od dnia: 2011-03-08 07:49:19 więcej>>
 • odsłon:
  683 
 • Komisja Spraw Społecznych
  od dnia: 2011-03-08 07:46:47 więcej>>
 • odsłon:
  668 
 • Skład Rady Miejskiej
  od dnia: 2011-01-03 14:36:43 więcej>>
 • odsłon:
  1378 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Projekty uchwał 2010/2011
 • 2010-12-14 - Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-09 14:19:01 więcej>>
 • odsłon:
  766 
 • 2010-12-29 - Projekty uchwała na III Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-23 11:52:40 więcej>>
 • odsłon:
  783 
 • 2011-02-03 - Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-01-26 10:33:48 więcej>>
 • odsłon:
  841 
 • 2011-03-10 - Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-03-08 10:52:23 więcej>>
 • odsłon:
  673 
 • 2011-03-31 - Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-03-25 12:08:59 więcej>>
 • odsłon:
  638 
 • 2011-04-28 - Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-04-22 10:14:47 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • 2011-05-31 - Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-05-26 10:16:36 więcej>>
 • odsłon:
  622 
 • 2011-06-28 - Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-06-24 12:36:55 więcej>>
 • odsłon:
  640 
 • 2011-07-14 - Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-07-15 09:13:00 więcej>>
 • odsłon:
  747 
 • 2011-08-05 - Projekt uchwały na XI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-08-05 09:48:09 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 2011-09-01 - Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-08-26 12:21:17 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • 2011-09-27 - Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-22 08:41:48 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • 2011-10-18 - Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-10-18 10:20:17 więcej>>
 • odsłon:
  536 
 • 2011-11-29 - Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-11-23 11:00:37 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • 2011-12-29 - Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-18 14:53:19 więcej>>
 • odsłon:
  603 
 • 2012-01-26 - Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-20 11:11:30 więcej>>
 • odsłon:
  643 
 • 2012-02-28 - Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-02-22 12:34:39 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 2012-03-30 - Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-24 14:32:23 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 2012-05-29 - Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-05-23 11:33:33 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • 2012-06-26 - Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-19 13:30:37 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • 2012-07-12 - Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-06 11:07:44 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • 2012-07-26 - Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-24 09:08:12 więcej>>
 • odsłon:
  406 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Protokoły i plany sesji RM 2010/2011
 • 2010-12-01 - Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-20 14:27:07 więcej>>
 • odsłon:
  798 
 • 2010-12-14 - Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-23 12:38:15 więcej>>
 • odsłon:
  633 
 • 2010-12-29 - Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-01-26 10:10:14 więcej>>
 • odsłon:
  663 
 • 2011-02-03 - Protokół Nr IV/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-03-31 12:19:25 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • 2011-03-31 - Protokół Nr VI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-05-06 15:25:20 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • 2011-04-28 - Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-05-26 12:11:07 więcej>>
 • odsłon:
  521 
 • 2011-05-31 - Protokół Nr VIII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-06-24 12:38:53 więcej>>
 • odsłon:
  657 
 • 2011-06-28 - Protokół Nr IX/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-10-17 14:38:42 więcej>>
 • odsłon:
  562 
 • 2011-07-14 - Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-10-17 12:41:45 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • 2011-07-18 - Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-10-17 12:45:25 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 2011-08-05 - Protokół Nr XI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-10-17 15:33:38 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • 2011-09-01 - Protokół Nr XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-11-23 10:26:36 więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • 2011-09-27 - Protokół Nr XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-12-29 09:16:48 więcej>>
 • odsłon:
  670 
 • 2011-10-20 - Protokół Nr XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-11-23 10:36:55 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • 2011-12-29 - Protokół Nr XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-20 11:18:49 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 2012-01-26 - Protokół Nr XVII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-02-22 12:20:28 więcej>>
 • odsłon:
  454 
 • 2012-02-08 - Protokół Nr XVIII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-02-22 12:24:50 więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • 2012-02-28 - Protokół Nr XIX/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-20 09:31:29 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • 2012-03-30 - Protokół Nr XX/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-20 09:35:43 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 2012-05-10 - Protokół Nr XXI/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-20 09:38:37 więcej>>
 • odsłon:
  356 
 • 2012-05-29 - Protokół Nr XXII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-20 09:41:01 więcej>>
 • odsłon:
  589 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Ogłoszenia RM 2010/2011
 • 2010-12-14 - Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-09 14:07:42 więcej>>
 • odsłon:
  724 
 • 2010-12-29 - Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-23 11:47:47 więcej>>
 • odsłon:
  677 
 • 2011-02-03 - Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-01-25 10:54:04 więcej>>
 • odsłon:
  612 
 • 2011-03-10 - Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-03-07 09:32:47 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 2011-03-31 - Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-03-25 10:57:30 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 2011-04-28 - Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-04-22 08:45:03 więcej>>
 • odsłon:
  557 
 • 2011-05-31 - Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-05-25 12:47:14 więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • 2011-06-28 - Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-06-22 13:43:14 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • 2011-07-14 - Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-07-08 13:08:49 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • 2011-07-18 - Zawiadomienie o drugim posiedzeniu X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-07-15 09:34:11 więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • 2011-08-05 - Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-08-04 12:20:26 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 2011-09-01- Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-08-26 12:29:34 więcej>>
 • odsłon:
  574 
 • 2011-09-27 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-21 07:57:13 więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • 2011-10-20 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-10-14 10:16:44 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • 2011-11-29 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-11-23 08:17:22 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 2011-12-29 - Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-12-21 22:44:01 więcej>>
 • odsłon:
  705 
 • 2012-02-26 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-16 08:13:09 więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • 2012-02-28 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-02-21 11:11:21 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • 2012-03-30 - Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-24 16:09:06 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • 2012-05-29 - Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-05-22 13:01:14 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • 2012-06-26 - Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-18 12:25:41 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • 2012-07-12 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-06 09:25:48 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • 2012-07-26 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-24 08:58:47 więcej>>
 • odsłon:
  473 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
 • Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji
  od dnia: 2012-08-27 11:25:57 więcej>>
 • odsłon:
  1240 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Komisja Spraw Społecznych - protokoły
 • Protokoły Komisji Spraw Społecznych - 2010 rok
  od dnia: 2012-07-23 11:12:08 więcej>>
 • odsłon:
  1723 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Komisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokoły
 • Protokoły Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 2010 rok
  od dnia: 2012-07-23 11:15:15 więcej>>
 • odsłon:
  1618 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
 • Protokoły Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 2010 rok
  od dnia: 2012-07-23 11:19:24 więcej>>
 • odsłon:
  1848 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Komisja Rewizyjna - protokoły
 • Protokoły Komisji Rewizyjnej - 2010 rok
  od dnia: 2012-07-23 11:45:15 więcej>>
 • odsłon:
  1593 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)
 • 2010-12-01 - Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-10 14:48:36 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2010-12-01 - Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-10 14:50:45 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic
  od dnia: 2010-12-23 12:33:35 więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/3/10 w sprawie opiniii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Op. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SP Zespołu Szpitali Pulmunologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
  od dnia: 2010-12-23 12:21:15 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/4/10 w sprawie powołania i określenia skłaów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-23 12:05:37 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/5/10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-23 12:08:11 więcej>>
 • odsłon:
  578 
 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/6/10 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-23 12:10:42 więcej>>
 • odsłon:
  559 
 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/7/10 w sprawie zminy Statutu Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2010-12-23 12:18:57 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/392/10 w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości
  od dnia: 2010-12-23 12:24:45 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • 2010-12-14 - Uchwała Nr II/9/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez WiK na zad.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej (...)
  od dnia: 2010-12-23 12:30:26 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/11/10 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  od dnia: 2011-01-05 12:44:09 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/12/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żyrowej
  od dnia: 2011-01-05 13:01:22 więcej>>
 • odsłon:
  670 
 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/13/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  od dnia: 2011-01-05 13:06:16 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2011r.
  od dnia: 2011-01-05 13:25:22 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • 2010-12-29 - Uchwała Nr III/15/10 w sprawie przyjęcia Statutu Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-01-05 14:04:30 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  od dnia: 2011-02-11 13:00:16 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie uchwały budżetowej na 2011r.
  od dnia: 2011-02-15 12:29:20 więcej>>
 • odsłon:
  596 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodartw domowych
  od dnia: 2011-02-11 13:04:41 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o
  od dnia: 2011-02-11 13:16:17 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarez Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-02-11 13:19:21 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/21/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rday Sołeckiej w sołectwie Januszkowice
  od dnia: 2011-02-11 13:27:31 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona
  od dnia: 2011-02-11 13:32:18 więcej>>
 • odsłon:
  574 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna
  od dnia: 2011-02-11 13:34:35 więcej>>
 • odsłon:
  616 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/24/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka
  od dnia: 2011-02-11 13:42:04 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/25/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rozwadza
  od dnia: 2011-02-11 13:43:38 więcej>>
 • odsłon:
  456 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa
  od dnia: 2011-02-11 13:45:18 więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stara Część Miasta
  od dnia: 2011-02-11 13:53:59 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/28/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów I
  od dnia: 2011-02-11 13:56:26 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/29/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów II
  od dnia: 2011-02-11 14:02:23 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego
  od dnia: 2011-02-11 14:05:28 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/31/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona
  od dnia: 2011-02-11 14:08:03 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/32/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stare Osiedle
  od dnia: 2011-02-11 14:20:52 więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/33/2011 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
  od dnia: 2011-02-11 14:26:59 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/34/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2011r.
  od dnia: 2011-02-11 14:30:43 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/35/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodraczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-02-11 14:34:19 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/36/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-02-11 14:40:56 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • 2011-02-03 - Uchwała Nr IV/37/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządowo-Środowiskowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-02-11 15:01:32 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  od dnia: 2011-03-18 11:09:52 więcej>>
 • odsłon:
  566 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
  od dnia: 2011-03-18 11:12:13 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  od dnia: 2011-03-18 11:14:42 więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2011r.
  od dnia: 2011-03-18 11:17:07 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/42/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zdzieszowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
  od dnia: 2011-03-18 11:23:26 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  od dnia: 2011-03-18 11:53:09 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  od dnia: 2011-03-18 11:34:38 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/44/2011 w sprawie umieszczeni atablic pamiątkowych
  od dnia: 2011-03-18 12:02:12 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowicepodmiotom niezaliczanym do sektora finansow publicznych
  od dnia: 2011-03-18 12:33:56 więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/46/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  od dnia: 2011-03-18 13:14:34 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/47/2011 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego i unieważnienia wyborów sołtysa
  od dnia: 2011-03-18 13:27:31 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/48/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Krępna
  od dnia: 2011-03-18 13:48:45 więcej>>
 • odsłon:
  547 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  od dnia: 2011-03-18 13:52:32 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  od dnia: 2011-03-18 13:56:33 więcej>>
 • odsłon:
  630 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/51/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
  od dnia: 2011-03-18 14:00:16 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 2011-03-10 - Uchwała Nr V/52/2011 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
  od dnia: 2011-03-18 14:04:16 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 2011-03-11 - Uchwała Nr V/53/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
  od dnia: 2011-03-18 14:08:34 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/54/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  od dnia: 2011-04-13 09:10:09 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/55/2011 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  od dnia: 2011-04-13 09:27:31 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 2011-03-31 - Uchwała Nr VI/56/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-04-13 09:30:39 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/57/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
  od dnia: 2011-05-16 09:38:18 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/58/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  od dnia: 2011-05-16 09:44:11 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/59/2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-05-16 09:49:46 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/61/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-05-16 10:53:43 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/62/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-05-16 11:57:16 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/63/2011 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
  od dnia: 2011-06-01 10:29:30 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • 2011-04-28 - Uchwała Nr VII/64/2011 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarn
  od dnia: 2011-05-16 12:09:11 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 2011-04-28- Uchwała Nr VII/60/2011 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  od dnia: 2011-05-16 10:16:37 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/65/2011 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-06-07 12:22:19 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/66/2011 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  od dnia: 2011-06-07 12:27:56 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/67/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
  od dnia: 2011-06-07 12:31:32 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomości położonej w Jasionej.
  od dnia: 2011-06-07 12:35:28 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Zdzieszowic na sprzedaż w drodze bezpreztargowej nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach n arzecz jej użytkownika wieczystego
  od dnia: 2011-06-07 12:41:18 więcej>>
 • odsłon:
  492 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/70/2011 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r.
  od dnia: 2011-06-07 12:46:28 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/71/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  od dnia: 2011-06-07 12:52:03 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/72/2011 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
  od dnia: 2011-06-07 12:56:20 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/73/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  od dnia: 2011-06-07 13:02:16 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/74/2011 w sprawiedokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-06-07 13:11:55 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/75/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/150/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice na lata 2007-2013
  od dnia: 2011-06-07 13:35:10 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • 2011-05-31 - Uchwała Nr VIII/76/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozwadza na lata 2008-2015
  od dnia: 2011-06-07 13:39:27 więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2010r.
  od dnia: 2011-07-08 09:37:58 więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie udzielenia absolutorium BUrmistrzowi Zdzieszowic
  od dnia: 2011-07-08 09:44:59 więcej>>
 • odsłon:
  452 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/79/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  od dnia: 2011-07-08 09:52:30 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/80/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-07-08 10:08:47 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/81/2011 w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
  od dnia: 2011-07-08 10:14:44 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/82/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych knadydatach na ławników
  od dnia: 2011-07-08 10:19:52 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/83/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-07-08 10:44:33 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/84/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2011r.
  od dnia: 2011-07-08 10:51:29 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/85/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2011r.
  od dnia: 2011-07-08 10:58:22 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/86/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-07-08 11:22:03 więcej>>
 • odsłon:
  442 
 • 2011-06-28 - Uchwała Nr IX/87/2011 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
  od dnia: 2011-07-08 11:26:40 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/88/2011 w sprawie dofinansowania inwestycji służacych ochronie powietrza
  od dnia: 2011-07-21 10:43:36 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-07-21 10:49:13 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 2011-07-14 - Uchwała Nr X/90/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-07-21 10:59:43 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • 2011-08-05 - Uchwała Nr XI/91/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-08-19 10:04:23 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • 2011-09-01 - Uchwała Nr X/93/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  od dnia: 2011-10-18 14:39:16 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/92/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-10-18 14:32:52 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/94/2011 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego
  od dnia: 2011-09-12 10:16:28 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/95/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych na obszarze Zdzieszowic i Rozwadzy
  od dnia: 2011-10-18 14:51:21 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • 2011-09-01 - Uchwała Nr XII/96/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
  od dnia: 2011-09-05 10:30:54 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/100/2011 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązanie
  od dnia: 2011-10-27 11:46:13 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
  od dnia: 2011-10-27 11:48:57 więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/102/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015r.
  od dnia: 2011-10-27 12:03:05 więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-10-11 08:56:36 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-10-27 11:12:09 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 2011-09-27 - Uchwała Nr XIII/99/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  od dnia: 2011-10-27 11:15:58 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję w latach 2012-2015
  od dnia: 2011-11-18 08:58:44 więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencje w latach 2012-2015
  od dnia: 2011-10-27 12:18:35 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-10-27 12:28:12 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenei prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  od dnia: 2011-10-27 12:54:24 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013
  od dnia: 2011-10-27 13:34:34 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 2011-10-20 - Uchwała Nr XIV/108/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej na obszarze Zdzieszowic
  od dnia: 2011-10-27 13:40:11 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/109/2011 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  od dnia: 2011-12-08 12:44:40 więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/110/2011 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra
  od dnia: 2011-12-08 11:06:27 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/111/2011 w sprawie zaniechania kontroli przez Komisję Rewizyjną
  od dnia: 2011-12-08 11:23:38 więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowej
  od dnia: 2011-12-08 11:33:25 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/113/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. dla Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-12-08 11:37:55 więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/114/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2011-12-08 11:47:35 więcej>>
 • odsłon:
  370 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/115/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  od dnia: 2011-12-08 12:00:36 więcej>>
 • odsłon:
  492 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/116/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  od dnia: 2011-12-08 12:09:57 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/117/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  od dnia: 2011-12-08 12:27:14 więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/118/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
  od dnia: 2011-12-08 12:35:14 więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/119/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  od dnia: 2011-12-13 10:27:34 więcej>>
 • odsłon:
  792 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/120/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2012
  od dnia: 2011-12-08 13:18:46 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/121/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-12-08 13:25:27 więcej>>
 • odsłon:
  420 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/122/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-12-08 13:52:20 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XV/123/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-12-08 14:37:45 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 2011-11-29 - Uchwała Nr XVI/126/2011 w sprawie rozpatzrenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic oraz Dyrektora Zakładu Gospodraki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-20 12:59:37 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/124/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-20 11:39:37 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/125/2011 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  od dnia: 2012-01-20 11:41:56 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/127/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r.
  od dnia: 2012-01-20 13:04:25 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/128/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r.
  od dnia: 2012-01-20 13:13:07 więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/129/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011r.
  od dnia: 2012-01-20 16:09:38 więcej>>
 • odsłon:
  378 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/130/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 31
  od dnia: 2012-02-14 10:21:19 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/131/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18
  od dnia: 2012-02-14 10:24:07 więcej>>
 • odsłon:
  532 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/132/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej
  od dnia: 2012-02-14 10:26:46 więcej>>
 • odsłon:
  447 
 • 2011-12-29 - Uchwała Nr XVI/133/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach przy ul. Wolności
  od dnia: 2012-02-14 10:35:41 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/134/2012 w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do organizowania pracy z rodziną
  od dnia: 2012-02-14 10:46:17 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/135/2012 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-02-14 10:49:05 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/136/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  od dnia: 2012-02-14 10:52:00 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/137/2012 w sprawie uchwały budżetowej na 2012r.
  od dnia: 2012-02-13 15:01:19 więcej>>
 • odsłon:
  359 
 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/138/2012 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
  od dnia: 2012-02-14 11:08:48 więcej>>
 • odsłon:
  403 
 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/139/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2012-02-14 11:12:37 więcej>>
 • odsłon:
  429 
 • 2012-01-26 - Uchwała Nr XVII/140/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
  od dnia: 2012-02-14 11:19:16 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 2012-02-08 - Uchwała Nr XVIII/141/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
  od dnia: 2012-02-15 13:59:13 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  od dnia: 2012-03-09 09:45:52 więcej>>
 • odsłon:
  488 
 • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/143/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
  od dnia: 2012-03-09 09:50:18 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • 2012-02-28 - Uchwała Nr XIX/144/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-09 09:54:14 więcej>>
 • odsłon:
  507 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/145/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-05 13:16:39 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
  od dnia: 2012-04-05 13:20:18 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie przyjęcia prgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012
  od dnia: 2012-04-05 13:30:59 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  od dnia: 2012-04-05 13:35:09 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
  od dnia: 2012-04-05 13:39:51 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2012-04-05 13:42:40 więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/151/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Januszkowice
  od dnia: 2012-04-05 13:44:51 więcej>>
 • odsłon:
  409 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona
  od dnia: 2012-04-05 13:46:41 więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krępna
  od dnia: 2012-04-05 13:50:10 więcej>>
 • odsłon:
  393 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Oleszka
  od dnia: 2012-04-05 13:56:07 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/155/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rozwadza
  od dnia: 2012-04-05 13:55:49 więcej>>
 • odsłon:
  465 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/156/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Żyrowa
  od dnia: 2012-04-05 13:59:58 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stara Część Miasta
  od dnia: 2012-04-05 14:02:24 więcej>>
 • odsłon:
  394 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Osiedle
  od dnia: 2012-04-05 14:04:57 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Akacjowa-Zielona
  od dnia: 2012-04-05 14:06:42 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/160/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Kościuszki-Korfantego
  od dnia: 2012-04-05 14:15:13 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/161/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów I
  od dnia: 2012-04-05 14:17:18 więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • 2012-03-30 - Uchwała Nr XX/162/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Piastów II
  od dnia: 2012-04-05 14:20:35 więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • 2012-05-10 - Uchwała Nr XXII/163/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
  od dnia: 2012-05-23 12:14:18 więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/165/2012 w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji
  od dnia: 2012-06-05 07:54:44 więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/166/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
  od dnia: 2012-06-19 12:19:34 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/167/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  od dnia: 2012-06-19 12:23:02 więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • 2012-05-29 - Uchwała Nr XXII/168/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-19 12:26:45 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • 2012-06-14 - Uchwała Nr XXII/164/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  od dnia: 2012-06-19 12:15:06 więcej>>
 • odsłon:
  415 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.
  od dnia: 2012-07-05 11:15:45 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/170/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2011r.
  od dnia: 2012-07-05 11:22:05 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/171/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice
  od dnia: 2012-07-05 11:48:40 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/172/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
  od dnia: 2012-07-05 11:51:58 więcej>>
 • odsłon:
  400 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/173/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna
  od dnia: 2012-07-06 12:29:06 więcej>>
 • odsłon:
  451 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/174/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka
  od dnia: 2012-07-06 12:33:16 więcej>>
 • odsłon:
  430 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/175/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza
  od dnia: 2012-07-06 12:36:28 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/176/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa
  od dnia: 2012-07-06 12:48:43 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/177/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
  od dnia: 2012-07-06 12:48:32 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/178/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I
  od dnia: 2012-07-06 12:59:00 więcej>>
 • odsłon:
  353 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/179/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II
  od dnia: 2012-07-06 13:04:16 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/180/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego
  od dnia: 2012-07-06 13:06:53 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/181/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona
  od dnia: 2012-07-06 13:09:35 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/182/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
  od dnia: 2012-07-06 13:12:35 więcej>>
 • odsłon:
  420 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/183/2012 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa
  od dnia: 2012-07-06 13:34:28 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/184/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna
  od dnia: 2012-07-06 13:36:54 więcej>>
 • odsłon:
  429 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/185/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zdzieszowice
  od dnia: 2012-07-06 13:39:23 więcej>>
 • odsłon:
  382 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/186/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice
  od dnia: 2012-07-06 13:42:26 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/187/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza
  od dnia: 2012-07-06 13:45:05 więcej>>
 • odsłon:
  352 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/188/2012 w sprawie przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębieu Krępna
  od dnia: 2012-07-06 13:47:18 więcej>>
 • odsłon:
  361 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/189/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r.
  od dnia: 2012-07-06 13:49:45 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/190/2012 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2012r.
  od dnia: 2012-07-06 13:52:10 więcej>>
 • odsłon:
  402 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/191/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-06 13:54:53 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/192/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
  od dnia: 2012-07-06 13:57:32 więcej>>
 • odsłon:
  458 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/193/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Piastów I
  od dnia: 2012-07-06 14:00:12 więcej>>
 • odsłon:
  411 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/194/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Stara Część Miasta
  od dnia: 2012-07-06 14:51:32 więcej>>
 • odsłon:
  434 
 • 2012-06-26 - Uchwała Nr XXIII/195/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
  od dnia: 2012-07-06 15:01:05 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/196/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18
  od dnia: 2012-07-19 10:08:54 więcej>>
 • odsłon:
  374 
 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/197/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
  od dnia: 2012-07-19 10:16:35 więcej>>
 • odsłon:
  443 
 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/198/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.
  od dnia: 2012-07-19 10:30:03 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/199/2012 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
  od dnia: 2012-07-19 10:58:23 więcej>>
 • odsłon:
  372 
 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/200/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  od dnia: 2012-07-19 11:09:45 więcej>>
 • odsłon:
  438 
 • 2012-07-12 - Uchwała Nr XXIV/201/2012 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-19 11:13:43 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 2012-07-26 - Uchwała Nr XXV/202/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  od dnia: 2012-08-01 09:29:09 więcej>>
 • odsłon:
  438 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2012r.
 • Zarządzenie Nr SG.120.1.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek
  od dnia: 2012-03-02 08:12:00 więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • Zarządzenie Nr SG.120.10.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2012
  od dnia: 2012-04-06 09:52:12 więcej>>
 • odsłon:
  368 
 • Zarządzenie Nr SG.120.11.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-23 10:26:19 więcej>>
 • odsłon:
  317 
 • Zarządzenie Nr SG.120.12.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podisnpektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
  od dnia: 2012-07-06 10:35:47 więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • Zarządzenie Nr SG.120.13.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-08-09 14:52:19 więcej>>
 • odsłon:
  330 
 • Zarządzenie Nr SG.120.2.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-31 08:58:49 więcej>>
 • odsłon:
  385 
 • Zarządzenie Nr SG.120.3.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-31 09:01:55 więcej>>
 • odsłon:
  367 
 • Zarządzenie Nr SG.120.4.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy
  od dnia: 2012-03-20 13:06:08 więcej>>
 • odsłon:
  333 
 • Zarządzenie Nr SG.120.5.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy
  od dnia: 2012-03-20 13:13:47 więcej>>
 • odsłon:
  367 
 • Zarządzenie Nr SG.120.6.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-02-21 15:15:47 więcej>>
 • odsłon:
  372 
 • Zarządzenie Nr SG.120.7.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  od dnia: 2012-03-23 15:13:51 więcej>>
 • odsłon:
  348 
 • Zarządzenie Nr SG.120.8.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-20 14:19:45 więcej>>
 • odsłon:
  368 
 • Zarządzenie Nr SG.120.9.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzaia informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone
  od dnia: 2012-04-10 10:32:11 więcej>>
 • odsłon:
  355 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza w 2012r.
 • 2012-01-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.119.2012 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia
  od dnia: 2012-02-06 14:30:37 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.120.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2012-01-24 10:22:58 więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.121.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2012r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  od dnia: 2012-01-27 13:58:47 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.122.2012 w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów
  od dnia: 2012-02-08 12:24:04 więcej>>
 • odsłon:
  403 
 • 2012-01-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.123.2012 w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
  od dnia: 2012-02-08 12:20:17 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • 2012-01-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.124.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  od dnia: 2012-02-08 10:18:50 więcej>>
 • odsłon:
  578 
 • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.125.2012 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-02-13 13:03:31 więcej>>
 • odsłon:
  408 
 • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.126.2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2012-02-13 13:14:50 więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • 2012-01-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.127.2012 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-02-07 11:40:21 więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.128.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  od dnia: 2012-02-08 10:31:57 więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.129.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  od dnia: 2012-02-08 10:57:13 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • 2012-02-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.130.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  od dnia: 2012-02-08 10:29:40 więcej>>
 • odsłon:
  400 
 • 2012-02-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.131.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-02-13 13:24:30 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • 2012-02-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.132.2012 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-02-20 14:41:21 więcej>>
 • odsłon:
  447 
 • 2012-02-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.133.2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  od dnia: 2012-03-01 15:19:09 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • 2012-02-17 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.134.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  od dnia: 2012-02-17 14:20:24 więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • 2012-02-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.135.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  od dnia: 2012-02-21 15:01:41 więcej>>
 • odsłon:
  459 
 • 2012-02-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.136.2012 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-02-23 10:27:15 więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • 2012-02-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.137.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych
  od dnia: 2012-02-23 13:19:08 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • 2012-02-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.138.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-02-29 08:55:24 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • 2012-02-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.139.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-02-29 08:53:38 więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • 2012-03-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.140.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  od dnia: 2012-03-20 12:52:33 więcej>>
 • odsłon:
  385 
 • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.141.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  od dnia: 2012-03-28 11:21:01 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.142.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych
  od dnia: 2012-03-09 07:40:27 więcej>>
 • odsłon:
  661 
 • 2012-03-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.143.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży
  od dnia: 2012-03-08 09:20:10 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • 2012-03-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.144.2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012
  od dnia: 2012-03-16 08:36:04 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.145.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-19 10:03:19 więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.146.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2012-03-23 13:34:46 więcej>>
 • odsłon:
  393 
 • 2012-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.147.2012 w sprawie szczegółowego trybu pracy komisji powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-28 14:22:23 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • 2012-03-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.148.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-03-30 10:30:16 więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • 2012-03-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.149.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2012-04-12 08:48:47 więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • 2012-04-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.150.2012 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2012r.
  od dnia: 2012-04-12 08:41:19 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • 2012-04-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.151.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2012-04-20 15:01:54 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 2012-04-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.152.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-04-19 12:46:20 więcej>>
 • odsłon:
  420 
 • 2012-04-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.153.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2012-04-18 13:41:56 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 2012-04-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.154.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-18 10:25:30 więcej>>
 • odsłon:
  402 
 • 2012-04-18 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.155.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-04-23 10:14:29 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 2012-04-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.156.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-04-23 10:18:11 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 2012-04-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.157.2012 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011
  od dnia: 2012-05-09 09:04:54 więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • 2012-04-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.158.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-04-26 14:20:16 więcej>>
 • odsłon:
  434 
 • 2012-05-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.159.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2012-06-06 14:06:49 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 2012-05-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.160.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2012-05-07 09:24:21 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 2012-05-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.162.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-05-17 11:16:53 więcej>>
 • odsłon:
  400 
 • 2012-05-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.163.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-05-17 11:19:26 więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • 2012-05-15 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.164.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-05-17 11:14:39 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 2012-05-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.167.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-06-06 08:19:04 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 2012-06-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.165.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-04 09:33:56 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • 2012-06-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.166.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  od dnia: 2012-06-04 09:45:23 więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • 2012-06-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.168.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-06-12 09:12:23 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • 2012-06-06 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.169.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-06-12 09:09:03 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • 2012-06-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.170.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-20 12:31:03 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • 2012-06-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.171.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  od dnia: 2012-06-20 12:21:41 więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • 2012-06-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.172.2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2012-07-04 13:36:50 więcej>>
 • odsłon:
  406 
 • 2012-06-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.173.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-07-04 13:36:41 więcej>>
 • odsłon:
  413 
 • 2012-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.174.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-07-04 13:33:38 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 2012-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.175.2012 w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  od dnia: 2012-07-05 11:24:50 więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • 2012-06-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.176.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2012-07-10 09:12:41 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.177.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2012-07-17 09:10:15 więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.178.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2012-07-17 09:11:44 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • 2012-07-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.179.2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2012-07-17 09:12:51 więcej>>
 • odsłon:
  378 
 • 2012-07-13 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.180.2012 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-07-20 08:51:36 więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • 2012-07-23 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.181.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-07-27 11:47:08 więcej>>
 • odsłon:
  380 
 • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.182.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2012-08-06 13:58:27 więcej>>
 • odsłon:
  397 
 • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.183.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2012-08-06 13:57:11 więcej>>
 • odsłon:
  402 
 • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.184.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2012-08-06 13:56:04 więcej>>
 • odsłon:
  394 
 • 2012-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.185.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2012-08-06 13:54:31 więcej>>
 • odsłon:
  362 
 • 2012-07-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.186.2012 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia
  od dnia: 2012-07-27 15:11:04 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2012-08-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.187.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-08-08 10:21:17 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 2012-08-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.202.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-08-28 12:34:15 więcej>>
 • odsłon:
  352 
 • 2012-08-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.203.2012 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-08-28 12:37:34 więcej>>
 • odsłon:
  390 
 • 2012-08-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.212.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-08-28 12:53:41 więcej>>
 • odsłon:
  410 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
 • Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  od dnia: 2010-01-19 12:31:15 więcej>>
 • odsłon:
  2472 
  Dział: AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
  Pozycja menu: Wykaz aktów Prawa Miejscowego
 • Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  od dnia: 2012-08-08 15:12:48 więcej>>
 • odsłon:
  3752 
  Dział: AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
  Pozycja menu: Budżet
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  od dnia: 2007-01-15 13:37:34 więcej>>
 • odsłon:
  983 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  od dnia: 2006-02-20 12:41:13 więcej>>
 • odsłon:
  1375 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2007-03-22 15:21:43 więcej>>
 • odsłon:
  1390 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-01-31 09:42:32 więcej>>
 • odsłon:
  769 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-03-05 09:37:51 więcej>>
 • odsłon:
  739 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-07-08 10:18:06 więcej>>
 • odsłon:
  963 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-03-30 11:21:35 więcej>>
 • odsłon:
  548 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-03-02 09:34:15 więcej>>
 • odsłon:
  587 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na rok 2003
  od dnia: 2004-04-07 14:28:14 (usunięta: 2006-04-27 14:41:04) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na rok 2004
  od dnia: 2004-04-07 14:28:28 (usunięta: 2006-04-27 14:41:45) więcej>>
 • odsłon:
  148 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  od dnia: 2006-04-27 15:12:12 (usunięta: 2008-12-23 13:02:07) więcej>>
 • odsłon:
  344 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  od dnia: 2007-04-27 16:45:43 (usunięta: 2008-12-23 13:02:58) więcej>>
 • odsłon:
  299 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  od dnia: 2006-08-10 13:10:34 (usunięta: 2008-12-23 13:02:29) więcej>>
 • odsłon:
  329 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  od dnia: 2007-09-26 12:17:16 (usunięta: 2008-12-23 13:03:22) więcej>>
 • odsłon:
  242 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  od dnia: 2006-07-31 13:34:03 (usunięta: 2008-12-23 13:02:21) więcej>>
 • odsłon:
  299 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  od dnia: 2007-07-31 12:34:26 (usunięta: 2008-12-23 13:03:11) więcej>>
 • odsłon:
  293 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  od dnia: 2006-10-31 14:58:41 (usunięta: 2008-12-23 13:02:39) więcej>>
 • odsłon:
  279 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  od dnia: 2007-10-31 13:43:46 (usunięta: 2008-12-23 13:04:05) więcej>>
 • odsłon:
  236 
 • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  od dnia: 2004-12-15 16:15:08 (usunięta: 2008-12-23 13:01:08) więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  od dnia: 2005-11-17 15:26:50 (usunięta: 2008-12-23 13:01:54) więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2003 r.
  od dnia: 2004-04-07 14:27:27 (usunięta: 2006-04-27 14:41:20) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2004r.
  od dnia: 2005-04-06 09:03:48 (usunięta: 2006-04-27 14:42:02) więcej>>
 • odsłon:
  97 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  od dnia: 2006-08-08 14:35:08 (usunięta: 2008-12-23 13:01:40) więcej>>
 • odsłon:
  326 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  od dnia: 2007-04-02 11:27:17 (usunięta: 2008-12-23 13:02:49) więcej>>
 • odsłon:
  324 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  od dnia: 2008-03-27 08:29:15 (usunięta: 2008-12-23 13:04:22) więcej>>
 • odsłon:
  173 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  od dnia: 2005-09-12 11:33:53 (usunięta: 2008-12-23 13:01:23) więcej>>
 • odsłon:
  380 
  Dział: AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
  Pozycja menu: Statut gminy
 • Statut gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2012-03-27 08:55:14 więcej>>
 • odsłon:
  2279 
  Dział: AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
  Pozycja menu: Plan Rozwoju Lokalnego
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  od dnia: 2004-07-19 13:56:30 więcej>>
 • odsłon:
  5558 
  Dział: AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
  Pozycja menu: Lokalny Program Rewitalizacji
 • Lokalny Program Rewitalizacji
  od dnia: 2010-12-09 14:47:45 więcej>>
 • odsłon:
  2135 
  Dział: AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
  Pozycja menu: Strategia rozwoju
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2012-07-31 12:27:36 więcej>>
 • odsłon:
  3340 
  Dział: AKTY PRAWNE O PODSTAWOWYM ZNACZENIU
  Pozycja menu: Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka przestrzenna
  od dnia: 2009-10-15 13:13:05 więcej>>
 • odsłon:
  4293 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  od dnia: 2008-12-23 12:18:54 więcej>>
 • odsłon:
  1054 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  od dnia: 2008-12-23 12:18:43 więcej>>
 • odsłon:
  1023 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  od dnia: 2008-04-30 11:14:46 więcej>>
 • odsłon:
  1477 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  od dnia: 2009-04-30 08:38:56 więcej>>
 • odsłon:
  1026 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  od dnia: 2010-04-23 10:10:07 więcej>>
 • odsłon:
  1031 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  od dnia: 2011-04-26 15:07:50 więcej>>
 • odsłon:
  694 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  od dnia: 2012-04-24 09:49:30 więcej>>
 • odsłon:
  649 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  od dnia: 2008-12-23 12:18:31 więcej>>
 • odsłon:
  950 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  od dnia: 2008-12-23 12:28:54 więcej>>
 • odsłon:
  904 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  od dnia: 2008-08-11 13:11:10 więcej>>
 • odsłon:
  1294 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  od dnia: 2009-08-17 10:06:59 więcej>>
 • odsłon:
  1017 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  od dnia: 2010-08-12 09:48:13 więcej>>
 • odsłon:
  871 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  od dnia: 2011-08-12 15:41:32 więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  od dnia: 2012-09-03 13:51:52 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  od dnia: 2008-12-23 12:18:19 więcej>>
 • odsłon:
  1033 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  od dnia: 2008-12-23 12:18:08 więcej>>
 • odsłon:
  1215 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  od dnia: 2008-07-31 12:49:48 więcej>>
 • odsłon:
  1181 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  od dnia: 2009-07-30 11:26:05 więcej>>
 • odsłon:
  1020 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  od dnia: 2010-07-29 07:44:24 więcej>>
 • odsłon:
  865 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  od dnia: 2011-07-26 11:42:13 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  od dnia: 2012-07-24 09:16:53 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  od dnia: 2008-12-23 12:17:51 więcej>>
 • odsłon:
  1051 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  od dnia: 2008-12-23 12:17:40 więcej>>
 • odsłon:
  1065 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  od dnia: 2008-10-31 10:44:54 więcej>>
 • odsłon:
  1285 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  od dnia: 2009-10-30 14:03:43 więcej>>
 • odsłon:
  862 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  od dnia: 2010-10-26 10:37:48 więcej>>
 • odsłon:
  873 
 • Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  od dnia: 2011-10-24 09:50:03 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  od dnia: 2008-12-23 12:17:26 więcej>>
 • odsłon:
  840 
 • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  od dnia: 2008-12-23 12:17:13 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2006-11-16 13:47:50 więcej>>
 • odsłon:
  4337 
 • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-01-24 16:22:38 więcej>>
 • odsłon:
  1565 
 • Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2008-12-11 09:28:33 więcej>>
 • odsłon:
  1412 
 • Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2009-11-20 08:50:35 więcej>>
 • odsłon:
  1107 
 • Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-02-03 12:47:49 więcej>>
 • odsłon:
  876 
 • Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  od dnia: 2012-01-04 10:55:26 więcej>>
 • odsłon:
  792 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  od dnia: 2008-12-23 12:16:54 więcej>>
 • odsłon:
  849 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  od dnia: 2008-12-23 12:16:34 więcej>>
 • odsłon:
  957 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  od dnia: 2008-12-23 12:15:45 więcej>>
 • odsłon:
  993 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  od dnia: 2009-03-31 12:50:13 więcej>>
 • odsłon:
  913 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  od dnia: 2010-03-24 08:07:11 więcej>>
 • odsłon:
  972 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  od dnia: 2011-04-01 09:33:35 więcej>>
 • odsłon:
  815 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  od dnia: 2012-03-30 12:10:50 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  od dnia: 2008-12-23 12:14:37 więcej>>
 • odsłon:
  868 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Oświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2010-2014
 • Adamski Piotr
  od dnia: 2012-06-20 14:39:39 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • Borecki Antoni
  od dnia: 2012-06-20 14:40:55 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • Ciż Halina
  od dnia: 2012-06-20 14:41:59 więcej>>
 • odsłon:
  394 
 • Grądalska Rita
  od dnia: 2012-06-20 14:43:17 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • Józefiok Zbigniew
  od dnia: 2012-06-20 14:44:17 więcej>>
 • odsłon:
  511 
 • Klama Jerzy
  od dnia: 2012-06-20 14:45:32 więcej>>
 • odsłon:
  361 
 • Labisz Brygida
  od dnia: 2012-06-20 14:46:52 więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • Mulorz Werner
  od dnia: 2012-06-20 14:50:08 więcej>>
 • odsłon:
  366 
 • Oleksin Bogdan
  od dnia: 2012-06-20 14:51:09 więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • Osadzin Barbara
  od dnia: 2012-06-20 14:53:22 więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • Paciorek Edward
  od dnia: 2012-06-20 14:54:28 więcej>>
 • odsłon:
  454 
 • Potas Mirosław
  od dnia: 2012-06-20 14:55:16 więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • Wąsik-Kudla Monika
  od dnia: 2012-06-19 14:05:15 więcej>>
 • odsłon:
  347 
 • Wenio Stanisław
  od dnia: 2012-06-20 14:56:16 więcej>>
 • odsłon:
  337 
 • Wieczorek Antoni
  od dnia: 2012-06-20 14:57:40 więcej>>
 • odsłon:
  369 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Oświadczenia Majątkowe radnych kadencji 2006-2010
 • Antoni Borecki
  od dnia: 2010-10-06 15:07:10 więcej>>
 • odsłon:
  781 
 • Barbara Józefiok
  od dnia: 2010-10-06 15:13:04 więcej>>
 • odsłon:
  862 
 • Brygida Labisz
  od dnia: 2010-10-06 15:21:18 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • Dariusz Jucha
  od dnia: 2010-10-06 15:14:20 więcej>>
 • odsłon:
  795 
 • Halina Ciż
  od dnia: 2010-10-06 15:11:01 więcej>>
 • odsłon:
  1035 
 • Jerzy Kuźmiuk
  od dnia: 2010-10-06 15:16:05 więcej>>
 • odsłon:
  819 
 • Jerzy Obstoj
  od dnia: 2010-10-06 15:24:28 więcej>>
 • odsłon:
  747 
 • Józef Sitko
  od dnia: 2010-10-06 15:27:06 więcej>>
 • odsłon:
  876 
 • Łukasz Sokołowski
  od dnia: 2009-07-09 12:39:47 więcej>>
 • odsłon:
  1317 
 • Marek Szuster
  od dnia: 2010-10-06 15:29:56 więcej>>
 • odsłon:
  904 
 • Monika Wąsik-Kudla
  od dnia: 2011-05-23 10:11:31 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • Stanisław Wenio
  od dnia: 2010-10-06 15:31:35 więcej>>
 • odsłon:
  775 
 • Stefan Czarnecki
  od dnia: 2010-10-06 15:05:36 więcej>>
 • odsłon:
  1002 
 • Werner Mulorz
  od dnia: 2010-10-06 15:23:16 więcej>>
 • odsłon:
  726 
 • Zenon Szot
  od dnia: 2010-10-06 15:28:39 więcej>>
 • odsłon:
  665 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Oświadczenia majątkowe Burmistrza
 • Burmistrz Zdzieszowic - Dieter Przewdzing
  od dnia: 2012-06-19 13:54:54 więcej>>
 • odsłon:
  2312 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Oświadczenia majątkowe
 • Brygida Bukowińska - Sekretarz Gminy
  od dnia: 2012-06-15 13:07:35 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • Dorota Malik - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  od dnia: 2012-06-15 12:57:55 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Dorota Sulik - Kierownik Referatu Podatków i Opłat
  od dnia: 2012-06-15 12:59:04 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • Gabriela Mandala - Młodszy Referent w Referacie Podatków i Opłat
  od dnia: 2009-11-10 14:30:27 więcej>>
 • odsłon:
  863 
 • Grażyna Bucka - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  od dnia: 2008-03-10 13:28:01 (usunięta: 2011-05-05 09:05:05) więcej>>
 • odsłon:
  739 
 • Jolanta Śledź - Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  od dnia: 2012-06-15 13:04:02 więcej>>
 • odsłon:
  507 
 • Krzysztof Krzywkowski - Zastępca Burmistrza
  od dnia: 2009-04-16 12:57:42 (usunięta: 2011-05-05 09:00:21) więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • Mariola Korczak - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  od dnia: 2012-06-15 12:51:14 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • Patrycja Mandalka - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  od dnia: 2012-06-15 12:54:31 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • Piotr Lebok - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  od dnia: 2008-04-24 10:39:39 więcej>>
 • odsłon:
  1308 
 • Sabina Maczurek - Kierownik USC
  od dnia: 2012-06-15 13:05:11 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • Sybila Zimerman - Zastępca Burmistrza
  od dnia: 2012-06-15 13:08:43 więcej>>
 • odsłon:
  526 
 • Zdzisława Krukowska - Skarbnik Gminy
  od dnia: 2012-06-15 13:06:26 więcej>>
 • odsłon:
  387 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
 • Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 12:42:04 więcej>>
 • odsłon:
  624 
 • Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  od dnia: 2012-06-15 12:48:31 więcej>>
 • odsłon:
  603 
 • Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  od dnia: 2012-06-15 12:40:18 więcej>>
 • odsłon:
  547 
 • Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 12:33:46 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 12:31:46 więcej>>
 • odsłon:
  402 
 • Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 12:02:16 więcej>>
 • odsłon:
  447 
 • Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 12:00:17 więcej>>
 • odsłon:
  593 
 • Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 11:57:26 więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  od dnia: 2012-06-15 11:53:48 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 11:51:36 więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 11:18:37 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 11:16:44 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  od dnia: 2012-06-15 11:15:07 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  od dnia: 2012-06-15 11:12:40 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  od dnia: 2012-06-15 11:10:44 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  od dnia: 2012-06-15 13:15:33 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 11:08:42 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  od dnia: 2012-06-15 11:05:30 więcej>>
 • odsłon:
  434 
 • Kierownik Żłobka Samorządowego
  od dnia: 2012-06-15 13:13:32 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-15 10:55:39 więcej>>
 • odsłon:
  561 
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2008-03-27 11:19:23 (usunięta: 2008-03-27 11:20:10) więcej>>
 • odsłon:
 • Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  od dnia: 2012-06-15 13:10:56 więcej>>
 • odsłon:
  513 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Program Ochrony Środowiska
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-06-14 12:26:49 więcej>>
 • odsłon:
  3354 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Plan Gospodarki Odpadami
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-06-14 12:25:26 więcej>>
 • odsłon:
  2321 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  od dnia: 2011-05-10 11:29:48 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • Decyzje wydane w 2007 r
  od dnia: 2007-11-29 13:32:16 więcej>>
 • odsłon:
  1095 
 • Decyzje wydane w 2008 r
  od dnia: 2008-09-04 15:17:17 więcej>>
 • odsłon:
  917 
 • Decyzje wydane w 2009 r
  od dnia: 2009-10-16 11:23:05 więcej>>
 • odsłon:
  889 
 • Decyzje wydane w 2010 r
  od dnia: 2010-12-17 08:08:12 więcej>>
 • odsłon:
  714 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego
  od dnia: 2010-01-05 15:14:55 więcej>>
 • odsłon:
  1160 
 • Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  od dnia: 2011-09-07 12:11:01 więcej>>
 • odsłon:
  470 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Odpady niebezpieczne
 • Azbest
  od dnia: 2007-05-14 10:37:48 więcej>>
 • odsłon:
  3145 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  od dnia: 2007-07-30 09:20:03 więcej>>
 • odsłon:
  4059 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  od dnia: 2010-12-20 15:14:19 więcej>>
 • odsłon:
  1264 
 • Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  od dnia: 2011-12-30 08:25:10 więcej>>
 • odsłon:
  625 
 • Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  od dnia: 2012-09-03 13:06:41 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie
  od dnia: 2010-04-21 10:15:03 więcej>>
 • odsłon:
  953 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  od dnia: 2012-07-06 09:02:47 więcej>>
 • odsłon:
  1946 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Rejestr działalności regulowanej
 • Rejestr działalności regulowanej
  od dnia: 2012-07-25 14:09:56 więcej>>
 • odsłon:
  1587 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012r.
 • 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  od dnia: 2012-01-26 11:40:58 więcej>>
 • odsłon:
  1082 
 • 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  od dnia: 2012-02-03 08:45:44 więcej>>
 • odsłon:
  1013 
 • 2012-02-29 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  od dnia: 2012-02-29 10:31:34 więcej>>
 • odsłon:
  594 
 • 2012-02-29 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  od dnia: 2012-02-29 10:33:27 więcej>>
 • odsłon:
  588 
 • 2012-03-08 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  od dnia: 2012-03-08 13:43:50 więcej>>
 • odsłon:
  622 
 • 2012-04-27 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  od dnia: 2012-04-27 11:46:08 więcej>>
 • odsłon:
  564 
 • 2012-05-08 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  od dnia: 2012-05-08 09:38:05 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • 2012-05-14 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  od dnia: 2012-05-14 09:15:13 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 2012-05-15 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  od dnia: 2012-05-15 10:09:48 więcej>>
 • odsłon:
  704 
 • 2012-06-19 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  od dnia: 2012-06-19 13:34:59 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • 2012-07-04 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  od dnia: 2012-07-04 14:30:51 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 2012-08-09 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  od dnia: 2012-08-09 11:27:38 więcej>>
 • odsłon:
  555 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Zamówienia Publiczne - 2012r.
 • 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  od dnia: 2012-04-03 08:12:19 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego.
  od dnia: 2012-03-01 09:50:50 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  od dnia: 2012-04-19 10:37:25 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  od dnia: 2012-05-31 09:40:38 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • 2012.05.30 - Odwodnienie Parku Miejskiego (OŚiGW)
  od dnia: 2012-06-26 13:56:01 więcej>>
 • odsłon:
  665 
 • 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku.
  od dnia: 2012-07-12 19:57:18 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • 2012.08.28 - Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW).
  od dnia: 2012-08-28 08:37:21 więcej>>
 • odsłon:
  806 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Oferty pracy - 2012r.
 • 2012-01-05 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Pomoc administracyjna w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-05 08:11:06 (usunięta: 2012-01-16 13:38:50) więcej>>
 • odsłon:
  305 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Konkursy ofert w 2012r.
 • 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  od dnia: 2012-02-23 13:48:13 więcej>>
 • odsłon:
  678 
 • 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  od dnia: 2012-03-28 11:21:48 więcej>>
 • odsłon:
  526 
 • 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  od dnia: 2012-03-08 09:20:55 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  od dnia: 2012-03-09 07:42:03 więcej>>
 • odsłon:
  581 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Oferty pracy - 2012r.
 • 2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-26 14:06:23 więcej>>
 • odsłon:
  1348 
 • 2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-07-13 14:21:35 więcej>>
 • odsłon:
  1021 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a
  od dnia: 2012-06-04 09:39:57 więcej>>
 • odsłon:
  795 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4
  od dnia: 2012-06-04 09:47:37 więcej>>
 • odsłon:
  793 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-03 14:27:56 więcej>>
 • odsłon:
  1161 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-06 11:25:50 więcej>>
 • odsłon:
  986 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Inne - 2012
 • 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  od dnia: 2012-02-28 14:56:58 więcej>>
 • odsłon:
  1115 
 • 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  od dnia: 2012-05-31 15:37:31 więcej>>
 • odsłon:
  603 
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  od dnia: 2012-04-30 11:42:56 więcej>>
 • odsłon:
  314 
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  od dnia: 2012-05-31 09:20:19 więcej>>
 • odsłon:
  445 
  Dział: WYBORY
  Pozycja menu: Wybory
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  od dnia: 2011-09-19 16:26:33 więcej>>
 • odsłon:
  4409 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-10-30 13:06:36 (usunięta: 2008-03-27 11:24:21) więcej>>
 • odsłon:
  317 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
 • 2006.01.19 - Zarządzenie nr 5/2006 Dyrektora BA-EO - Regulamin naboru
  od dnia: 2006-05-05 15:46:34 (usunięta: 2007-02-09 12:22:43) więcej>>
 • odsłon:
  128 
 • 2006.04.12 - Zarządzenie nr 8/2006 Dyrektora BA-EO - Dokonanie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-05-11 14:01:15 (usunięta: 2007-02-09 12:22:51) więcej>>
 • odsłon:
  58 
 • 2010-11-09_Nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent
  od dnia: 2010-11-29 15:20:52 więcej>>
 • odsłon:
  1446 
 • 2010-12-01 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1 etat
  od dnia: 2010-12-21 11:53:07 więcej>>
 • odsłon:
  1644 
 • 28.07.2006 Zarządzenie dyrektora nr 12/2006 z 19. 07. 2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu w 2006 r.
  od dnia: 2006-07-28 11:13:47 (usunięta: 2007-02-09 12:22:13) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • Dane teleadresowe
  od dnia: 2012-04-24 12:38:07 więcej>>
 • odsłon:
  876 
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  od dnia: 2010-09-30 12:31:26 więcej>>
 • odsłon:
  1240 
 • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2010-03-26 09:47:25 więcej>>
 • odsłon:
  1453 
 • Dyrektor BA-EO w Zdzieszowicach informuje w sprawie wyników naboru na stanowisko referenta do spraw płac
  od dnia: 2010-03-23 13:07:00 (usunięta: 2010-03-26 12:39:27) więcej>>
 • odsłon:
 • Dyrektor BA-EO w Zdzieszowicach ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy: Referent do spraw księgowości
  od dnia: 2010-03-23 13:08:05 (usunięta: 2010-03-26 12:39:19) więcej>>
 • odsłon:
  110 
 • Dyrektor BA-EO w Zdzieszowicach ogłasza w sprawie naboru pracownika:
  od dnia: 2010-03-23 12:06:56 (usunięta: 2010-03-26 12:39:12) więcej>>
 • odsłon:
  96 
 • Dyrektor BA-EO w Zdzieszowicach ogłasza- lista osób spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta do spraw księgowości.
  od dnia: 2010-03-23 13:09:35 (usunięta: 2010-03-26 12:39:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Informacja dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach o wynikach naboru.
  od dnia: 2010-03-23 12:05:49 (usunięta: 2010-03-26 12:39:23) więcej>>
 • odsłon:
  65 
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-04 10:46:13 więcej>>
 • odsłon:
  1047 
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-06-10 09:49:09 więcej>>
 • odsłon:
  1032 
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  od dnia: 2012-06-04 10:48:43 więcej>>
 • odsłon:
  677 
 • Kontrola spełniania obowiązku nauki
  od dnia: 2011-02-02 11:03:41 więcej>>
 • odsłon:
  824 
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu
  od dnia: 2012-06-12 13:39:32 więcej>>
 • odsłon:
  887 
 • Ogłoszenie dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach o naborze na stanowisko : specjalista do spraw remontów i inwestycji.
  od dnia: 2010-03-23 13:11:19 (usunięta: 2010-03-26 12:39:04) więcej>>
 • odsłon:
  106 
 • Ogłoszenie dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy
  od dnia: 2010-03-23 13:04:17 (usunięta: 2010-03-26 12:39:08) więcej>>
 • odsłon:
 • Organizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  od dnia: 2012-03-13 11:50:22 więcej>>
 • odsłon:
  857 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:28:29 (usunięta: 2008-03-27 11:22:16) więcej>>
 • odsłon:
  259 
 • Stypendia i zasiłki szkolne
  od dnia: 2010-09-30 12:29:36 więcej>>
 • odsłon:
  949 
 • Uczeń na wsi
  od dnia: 2010-03-30 10:21:16 więcej>>
 • odsłon:
  919 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez BA-EO w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-04-09 13:14:26 więcej>>
 • odsłon:
  1277 
 • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2006 r.
  od dnia: 2010-03-26 12:40:34 więcej>>
 • odsłon:
  1197 
 • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2007 r.
  od dnia: 2010-03-23 12:04:26 więcej>>
 • odsłon:
  1185 
 • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2008 r.
  od dnia: 2010-03-26 12:40:06 więcej>>
 • odsłon:
  809 
 • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2009 r.
  od dnia: 2010-03-23 11:56:12 więcej>>
 • odsłon:
  992 
 • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2010 r.
  od dnia: 2011-03-22 11:50:04 więcej>>
 • odsłon:
  720 
 • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2011 r.
  od dnia: 2012-02-29 13:18:00 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2012 r.
  od dnia: 2012-05-25 14:07:26 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • Zarządzenie dyrektora BA-EO w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006 r.
  od dnia: 2006-06-20 14:57:32 (usunięta: 2007-02-09 12:23:00) więcej>>
 • odsłon:
  42 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  od dnia: 2011-09-30 15:22:08 więcej>>
 • odsłon:
  1085 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:30:06 (usunięta: 2008-03-27 11:22:40) więcej>>
 • odsłon:
  147 
 • Rejestry publiczne
  od dnia: 2010-04-06 12:35:22 więcej>>
 • odsłon:
  597 
 • Zarządzenia Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach w 2007
  od dnia: 2011-03-23 17:05:57 więcej>>
 • odsłon:
  1538 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacj
 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  od dnia: 2003-07-04 15:28:43 więcej>>
 • odsłon:
  3032 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:32:09 (usunięta: 2008-03-27 11:22:57) więcej>>
 • odsłon:
  164 
 • Regulamin Organizacyjny
  od dnia: 2007-08-13 14:13:00 więcej>>
 • odsłon:
  787 
 • Statut
  od dnia: 2007-08-13 14:05:10 więcej>>
 • odsłon:
  1020 
 • Uchwała o nadaniu statutu
  od dnia: 2007-08-13 14:13:52 więcej>>
 • odsłon:
  1157 
 • Wykaz rejestrów prowadzonych przez M-GOKSiR w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-03-30 08:59:10 więcej>>
 • odsłon:
  552 
 • Zarządzenia Dyrektora 2006r./Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006
  od dnia: 2007-08-13 14:19:32 więcej>>
 • odsłon:
  776 
 • Zarządzenia Dyrektora 2007r.
  od dnia: 2007-11-07 08:13:22 więcej>>
 • odsłon:
  966 
 • Zarządzenia Dyrektora 2008r.,
  od dnia: 2009-01-26 13:57:40 więcej>>
 • odsłon:
  735 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Żlobek Samorządowy
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:34:47 (usunięta: 2008-03-27 11:24:00) więcej>>
 • odsłon:
  128 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-03-25 18:11:57 więcej>>
 • odsłon:
  796 
 • ZARZADZENIE NR 4 /2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 23.05.2007.
  od dnia: 2008-08-22 09:26:23 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • Zarządzenia kierownika Żłobka
  od dnia: 2003-06-30 16:38:42 (usunięta: 2010-03-25 16:59:25) więcej>>
 • odsłon:
  677 
 • ZARZĄDZENIE NR 06/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 26.09.2007 W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU NA 2007 ROK.
  od dnia: 2008-08-22 10:37:06 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 23.03.2007r.
  od dnia: 2008-08-22 08:56:41 więcej>>
 • odsłon:
  536 
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-01-02
  od dnia: 2010-03-25 17:21:51 więcej>>
 • odsłon:
  592 
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-03-24
  od dnia: 2010-03-25 17:45:48 więcej>>
 • odsłon:
  603 
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-09-26
  od dnia: 2010-03-25 17:04:02 więcej>>
 • odsłon:
  549 
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2010 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 01.10.2010r.
  od dnia: 2010-10-19 09:09:20 więcej>>
 • odsłon:
  647 
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-12-14
  od dnia: 2010-03-25 18:04:57 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-10-31
  od dnia: 2010-03-25 16:44:37 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-12-08
  od dnia: 2010-03-25 17:38:48 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-12-03
  od dnia: 2010-03-25 16:56:01 więcej>>
 • odsłon:
  574 
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 21.05.2007r.
  od dnia: 2008-08-22 09:08:03 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 22.05.2007
  od dnia: 2008-08-22 09:16:59 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-05-05
  od dnia: 2010-03-25 17:16:53 więcej>>
 • odsłon:
  571 
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-05-04
  od dnia: 2010-03-27 13:52:05 więcej>>
 • odsłon:
  1161 
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2010 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 28.06.2010r
  od dnia: 2010-10-19 08:40:54 więcej>>
 • odsłon:
  566 
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 02.07.2007R.
  od dnia: 2008-08-22 09:34:13 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-06-11
  od dnia: 2010-03-25 17:08:34 więcej>>
 • odsłon:
  571 
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2008 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2008-08-11
  od dnia: 2010-03-25 17:31:24 więcej>>
 • odsłon:
  958 
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-07-01
  od dnia: 2010-03-25 17:57:11 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACHZ DNIA 24.10.2007.
  od dnia: 2008-08-22 10:56:50 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2010 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 26.08.2010r
  od dnia: 2010-10-19 08:45:17 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 26.11.2007
  od dnia: 2008-08-22 11:03:01 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2007 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2007-12-17
  od dnia: 2010-03-25 16:40:23 więcej>>
 • odsłon:
  580 
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2009 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 2009-11-03
  od dnia: 2010-03-25 18:01:09 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2010 KIEROWNIKA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 01.10.2010r
  od dnia: 2010-10-19 08:58:15 więcej>>
 • odsłon:
  559 
 • Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-03-11 09:55:16 więcej>>
 • odsłon:
  2359 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
 • Dane adresowe
  od dnia: 2011-05-06 15:10:07 więcej>>
 • odsłon:
  928 
 • Informacja ogólna
  od dnia: 2010-07-13 09:33:06 więcej>>
 • odsłon:
  1414 
 • Informacje nieudostępnione
  od dnia: 2011-05-06 14:26:23 więcej>>
 • odsłon:
  610 
 • Statut
  od dnia: 2010-11-09 09:03:56 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-05-02 14:04:25 więcej>>
 • odsłon:
  380 
 • Zarzadzenia Dyrektora w 2010r.
  od dnia: 2011-04-08 14:12:55 więcej>>
 • odsłon:
  739 
 • Zarządzenia w 2007 roku
  od dnia: 2009-04-01 09:39:33 więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • Zarządzenia w 2008 roku
  od dnia: 2009-04-01 09:39:44 więcej>>
 • odsłon:
  858 
 • Zarządzenie dyrektora w 2009r.
  od dnia: 2011-04-08 11:07:34 więcej>>
 • odsłon:
  598 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach
 • Zarządzenie Nr 16 /2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im.Pszczółki Mai
  od dnia: 2006-09-18 13:14:09 (usunięta: 2007-02-15 13:34:14) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Dostarczanie energii cieplnej do budynku PP nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-02-22 12:23:30 więcej>>
 • odsłon:
  1005 
 • Dostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-03-08 10:14:17 więcej>>
 • odsłon:
  1054 
 • Informacje nieudostępnione
  od dnia: 2010-08-03 10:18:22 więcej>>
 • odsłon:
  1550 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:41:23 (usunięta: 2008-03-27 11:25:05) więcej>>
 • odsłon:
  178 
 • Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-27 13:45:32 więcej>>
 • odsłon:
  989 
 • Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-06-14 11:50:53 (usunięta: 2007-02-15 13:34:40) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  od dnia: 2009-06-29 11:23:03 więcej>>
 • odsłon:
  902 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-04-18 12:42:57 więcej>>
 • odsłon:
  384 
 • Zarzadzenie nr 10/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im.Pszczółki Mai
  od dnia: 2007-11-05 14:41:36 (usunięta: 2009-06-29 10:59:57) więcej>>
 • odsłon:
  160 
 • Zarzadzenie nr1/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr3 im.Pszczółki Mai
  od dnia: 2007-02-15 13:35:59 (usunięta: 2009-06-29 10:58:40) więcej>>
 • odsłon:
  248 
 • Zarzadzenie nr2/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkolanr.3
  od dnia: 2007-02-15 14:00:15 (usunięta: 2009-06-29 10:59:16) więcej>>
 • odsłon:
  224 
 • Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-22 12:59:00 więcej>>
 • odsłon:
  349 
 • Zarządzenie Nr 10/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-12-19 13:57:06 (usunięta: 2007-12-20 13:00:56) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-12-22 11:15:43 (usunięta: 2011-09-22 12:28:07) więcej>>
 • odsłon:
  438 
 • Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-10-19 13:39:24 (usunięta: 2011-09-22 12:28:54) więcej>>
 • odsłon:
  100 
 • Zarządzenie nr 11/2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  od dnia: 2006-04-25 13:44:16 (usunięta: 2007-02-15 13:35:29) więcej>>
 • odsłon:
  74 
 • Zarządzenie Nr 11/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr3 im.Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-11-05 14:45:01 (usunięta: 2009-06-29 11:00:02) więcej>>
 • odsłon:
  140 
 • Zarządzenie Nr 11/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-12-22 11:18:11 (usunięta: 2011-09-22 12:28:11) więcej>>
 • odsłon:
  158 
 • Zarządzenie nr 12/2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  od dnia: 2006-05-19 08:53:48 (usunięta: 2007-02-15 13:35:06) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Zarządzenie Nr 12/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr3 im.Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-12-20 13:07:11 (usunięta: 2009-06-29 11:00:06) więcej>>
 • odsłon:
  145 
 • Zarządzenie Nr 12/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-12-22 11:20:42 (usunięta: 2011-09-22 12:28:16) więcej>>
 • odsłon:
  145 
 • Zarządzenie Nr 13 /2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr3 im.Pszczółki Mai
  od dnia: 2006-06-27 12:02:49 (usunięta: 2007-02-15 13:34:35) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • Zarządzenie Nr 14/2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-07-17 16:46:20 (usunięta: 2007-02-15 13:34:24) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Zarządzenie Nr 15/2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-08-01 09:45:18 (usunięta: 2007-02-15 13:34:20) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Zarządzenie nr 17/2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3
  od dnia: 2006-10-27 10:59:48 (usunięta: 2007-02-15 13:34:07) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Zarządzenie Nr 19/2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-12-13 13:22:27 (usunięta: 2007-02-15 13:33:57) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-22 12:59:10 więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • Zarządzenie nr 3/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-05-17 13:26:19 (usunięta: 2009-06-29 10:59:24) więcej>>
 • odsłon:
  200 
 • Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-22 12:59:21 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-22 12:59:33 więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-22 12:59:45 więcej>>
 • odsłon:
  368 
 • Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-27 13:36:06 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-11-09 14:19:05 (usunięta: 2011-09-22 12:27:55) więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • Zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  od dnia: 2010-09-15 11:54:15 (usunięta: 2011-09-22 12:28:33) więcej>>
 • odsłon:
  104 
 • Zarządzenie Nr 8/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im.Pszczółki Mai w Zdzieszowicachz dnia 13.08.2007r
  od dnia: 2007-09-28 14:20:34 (usunięta: 2009-06-29 10:59:32) więcej>>
 • odsłon:
  152 
 • Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr3 im.Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-11-09 14:22:13 (usunięta: 2011-09-22 12:28:01) więcej>>
 • odsłon:
  165 
 • Zarządzenie Nr 8/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkolna nr 3
  od dnia: 2010-09-15 13:06:49 (usunięta: 2011-09-22 12:28:42) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Zarządzenie Nr 9/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr.3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-09-28 14:25:55 (usunięta: 2009-06-29 10:59:52) więcej>>
 • odsłon:
  144 
 • Zarządzenie Nr 9/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-09-15 13:34:22 (usunięta: 2011-09-22 12:28:49) więcej>>
 • odsłon:
  80 
 • Zarządzenie nr1/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-06-29 11:14:18 (usunięta: 2011-09-22 12:27:48) więcej>>
 • odsłon:
  296 
 • Zarządzenie nr4/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-06-29 11:17:26 (usunięta: 2011-09-22 12:29:04) więcej>>
 • odsłon:
  276 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
 • Dane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5
  od dnia: 2011-05-04 23:47:49 więcej>>
 • odsłon:
  1178 
 • Dostarczanie energii cieplnej do budynku PP nr 5 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-02-23 13:02:39 więcej>>
 • odsłon:
  904 
 • Dostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-03-12 11:58:55 więcej>>
 • odsłon:
  19053 
 • Informacje nieudostępnione
  od dnia: 2011-05-04 23:25:33 więcej>>
 • odsłon:
  1189 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:43:02 (usunięta: 2008-03-27 11:25:33) więcej>>
 • odsłon:
  134 
 • Publiczne Przedszkole Nr 5
  od dnia: 2010-11-18 11:03:56 więcej>>
 • odsłon:
  1083 
 • Statut przedszkola
  od dnia: 2010-10-04 11:19:27 więcej>>
 • odsłon:
  1160 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 5
  od dnia: 2011-05-04 14:15:03 więcej>>
 • odsłon:
  362 
 • Zarządzenia 2010
  od dnia: 2010-12-02 09:36:07 więcej>>
 • odsłon:
  964 
 • Zarządzenia Dyrektora - 2011 r.
  od dnia: 2011-09-13 13:46:55 więcej>>
 • odsłon:
  766 
 • Zarządzenia w roku 2007
  od dnia: 2007-07-25 09:10:00 więcej>>
 • odsłon:
  1374 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzieszowicach
 • Dostawa ciepła do budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-03-16 13:50:45 więcej>>
 • odsłon:
  973 
 • Informacje nieudostępnione
  od dnia: 2011-04-29 08:45:10 więcej>>
 • odsłon:
  765 
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-06-10 10:26:30 więcej>>
 • odsłon:
  1121 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:44:23 (usunięta: 2008-03-27 11:23:23) więcej>>
 • odsłon:
  135 
 • Publiczne Przedszkole nr 6 im J.Brzechwy w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-07-17 21:32:31 więcej>>
 • odsłon:
  1099 
 • Publiczne Przedszkole nr 6 im J.Brzechwy w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-08-16 18:57:39 (usunięta: 2010-07-17 19:28:25) więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • Publiczne Przedszkole nr 6 im J.Brzechwy w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-08-16 18:43:32 więcej>>
 • odsłon:
  1615 
 • Publiczne Przedszkole nr 6 im.J.Brzechwy.
  od dnia: 2006-10-01 08:49:29 więcej>>
 • odsłon:
  1055 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy
  od dnia: 2011-04-29 08:54:29 więcej>>
 • odsłon:
  829 
 • Zarządzenie Nr 1 /2011 r. z dnia 24.01.2011 r.
  od dnia: 2011-05-26 11:41:15 więcej>>
 • odsłon:
  374 
 • Zarządzenie Nr 1/2010 r.
  od dnia: 2010-07-17 19:50:19 (usunięta: 2010-07-17 20:01:50) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 10 z 28.09.2010 r.
  od dnia: 2010-12-14 18:19:50 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • Zarządzenie nr 11 z 18.10.2010 r
  od dnia: 2010-12-14 18:32:03 więcej>>
 • odsłon:
  1145 
 • Zarządzenie Nr 11/2006
  od dnia: 2006-11-16 20:09:14 więcej>>
 • odsłon:
  854 
 • Zarządzenie Nr 12 z 18.11.2010 r
  od dnia: 2010-12-14 18:39:13 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • Zarządzenie Nr 12/2006
  od dnia: 2007-01-02 17:20:05 więcej>>
 • odsłon:
  783 
 • Zarządzenie Nr 13 /2006
  od dnia: 2007-01-02 17:28:08 więcej>>
 • odsłon:
  899 
 • Zarządzenie Nr 14/2006
  od dnia: 2007-01-02 17:33:57 więcej>>
 • odsłon:
  802 
 • Zarządzenie nr 15/2006
  od dnia: 2007-01-02 17:43:01 więcej>>
 • odsłon:
  824 
 • Zarządzenie Nr 2/2011r z dnia 1.02.2011 r
  od dnia: 2011-05-26 11:48:31 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • Zarządzenie Nr 3 /2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 im Jana Brzechwy w Zdzieszowiccah
  od dnia: 2007-06-12 18:38:12 (usunięta: 2010-07-17 19:31:46) więcej>>
 • odsłon:
  370 
 • Zarządzenie Nr 3 z dnia 2.02.2011 r
  od dnia: 2011-05-26 11:56:24 więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • Zarządzenie nr 4 /2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 im.Jana Brzechwy
  od dnia: 2007-09-12 18:32:55 (usunięta: 2010-07-17 19:31:39) więcej>>
 • odsłon:
  290 
 • Zarządzenie nr 4 /2010 r
  od dnia: 2010-07-17 20:52:04 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • Zarządzenie Nr 4 z dnia 18.02.2011 r
  od dnia: 2011-05-26 12:05:35 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • Zarządzenie Nr 5 /2007 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 im.Jana Brzechwy w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-10-02 18:34:28 (usunięta: 2010-07-17 19:31:35) więcej>>
 • odsłon:
  293 
 • Zarządzenie nr 5 z dnia 27.04.2010 r
  od dnia: 2010-07-17 21:44:03 więcej>>
 • odsłon:
  580 
 • Zarządzenie Nr 5 z dnia 4.04.2011 r
  od dnia: 2011-05-26 12:11:04 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • Zarządzenie Nr 6 z dnia 13.05.2011 r.
  od dnia: 2011-05-26 12:25:08 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • Zarządzenie nr 7/2010 r Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-07-17 21:02:15 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • Zarządzenie Nr 7/2011r z dnia 23.05.2011 r.
  od dnia: 2011-05-26 12:41:09 więcej>>
 • odsłon:
  511 
 • Zarządzenie nr 8 z dnia 7.06.2010 r.
  od dnia: 2010-07-17 21:10:06 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • Zarządzenie Nr 8/2007 Dyrektora Publicznego Przedszkole Nr 6 im Jana Brzechwy w Zdzieszowiccah
  od dnia: 2007-12-10 16:34:58 (usunięta: 2010-07-17 19:31:30) więcej>>
 • odsłon:
  290 
 • Zarządzenie Nr 9 z 18.08.2010 r
  od dnia: 2010-12-14 18:12:55 więcej>>
 • odsłon:
  984 
 • Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 28.09.2006
  od dnia: 2006-10-01 09:51:08 więcej>>
 • odsłon:
  823 
 • Zarządzenie Nr1/2010 r
  od dnia: 2010-07-17 20:12:31 więcej>>
 • odsłon:
  616 
 • Zarządzenie nr2/2006 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
  od dnia: 2006-06-08 21:32:21 (usunięta: 2010-07-17 19:28:17) więcej>>
 • odsłon:
  1106 
 • Zarządzenie nr2/2007.
  od dnia: 2007-06-03 19:29:34 (usunięta: 2010-07-17 19:28:07) więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • Zarządzenie nr8/2006 z dnia 20.09.2006
  od dnia: 2006-10-01 09:04:37 więcej>>
 • odsłon:
  792 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczne Przedszkole w Żyrowej
 • Dane teleadresowe
  od dnia: 2011-05-26 11:30:30 więcej>>
 • odsłon:
  1090 
 • Informacje nieudostępnione
  od dnia: 2011-05-30 16:36:50 więcej>>
 • odsłon:
  754 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:46:06 (usunięta: 2008-03-27 11:23:45) więcej>>
 • odsłon:
  127 
 • Publiczne Przedszkole w Żyrowej
  od dnia: 2011-05-30 17:09:20 więcej>>
 • odsłon:
  812 
 • Publiczne Przedszkole w Żyrowej
  od dnia: 2011-05-17 09:09:57 (usunięta: 2011-05-30 16:44:05) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji
  od dnia: 2011-05-30 14:52:13 więcej>>
 • odsłon:
  291 
 • Zarządzenie Nr 1/2006
  od dnia: 2006-07-19 18:52:11 więcej>>
 • odsłon:
  816 
 • Zarządzenie Nr 1/2006
  od dnia: 2006-07-19 18:41:33 (usunięta: 2006-07-19 18:48:07) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 2/2006
  od dnia: 2006-07-19 18:55:45 więcej>>
 • odsłon:
  813 
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2006
  od dnia: 2006-07-19 19:03:37 więcej>>
 • odsłon:
  815 
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2007
  od dnia: 2007-09-24 23:16:19 więcej>>
 • odsłon:
  771 
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2006
  od dnia: 2006-09-19 18:57:33 więcej>>
 • odsłon:
  986 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
 • 2008-03-04 Informacja o naborze - Referent administracyjny 1/2 etatu
  od dnia: 2008-03-25 12:32:27 (usunięta: 2009-06-02 12:55:45) więcej>>
 • odsłon:
  273 
 • Dane Adresowe
  od dnia: 2010-12-19 21:34:14 więcej>>
 • odsłon:
  694 
 • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2010-12-28 22:08:55 więcej>>
 • odsłon:
  822 
 • Informacja o naborze
  od dnia: 2006-08-31 12:55:59 (usunięta: 2008-03-04 10:10:34) więcej>>
 • odsłon:
  319 
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2006-12-07 11:13:23 (usunięta: 2006-12-07 11:15:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:47:34 (usunięta: 2008-03-27 11:26:00) więcej>>
 • odsłon:
  150 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-08-03 10:13:40 więcej>>
 • odsłon:
  3563 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-12-28 22:13:42 więcej>>
 • odsłon:
  694 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w roku 2009
  od dnia: 2009-12-21 09:19:07 więcej>>
 • odsłon:
  1038 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w roku 2010
  od dnia: 2011-01-25 13:08:59 więcej>>
 • odsłon:
  1285 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w roku 2011
  od dnia: 2011-11-10 11:23:57 więcej>>
 • odsłon:
  597 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach wydane w roku 2012
  od dnia: 2012-09-04 11:53:45 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2008
  od dnia: 2009-01-12 09:41:04 więcej>>
 • odsłon:
  1230 
 • Zarządzenie Nr 10/2007r. w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu
  od dnia: 2007-12-21 11:14:06 więcej>>
 • odsłon:
  774 
 • Zarządzenie Nr 11/2007 w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu
  od dnia: 2008-01-10 08:03:25 więcej>>
 • odsłon:
  739 
 • Zarządzenie Nr 2/2007
  od dnia: 2007-05-24 12:51:04 więcej>>
 • odsłon:
  805 
 • Zarządzenie nr 3/2006
  od dnia: 2006-12-07 11:19:02 więcej>>
 • odsłon:
  610 
 • Zarządzenie Nr 3/2007
  od dnia: 2007-05-24 12:57:41 więcej>>
 • odsłon:
  645 
 • Zarządzenie Nr 4/06
  od dnia: 2006-12-08 11:42:57 więcej>>
 • odsłon:
  592 
 • Zarządzenie Nr 4/2007
  od dnia: 2007-06-25 10:11:15 więcej>>
 • odsłon:
  828 
 • Zarządzenie Nr 5/06
  od dnia: 2006-12-07 13:01:38 więcej>>
 • odsłon:
  606 
 • Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-10-04 10:43:20 więcej>>
 • odsłon:
  1112 
 • Zarządzenie Nr 6/06
  od dnia: 2006-12-21 10:39:29 więcej>>
 • odsłon:
  818 
 • Zarządzenie nr 6/2007 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonanwczym
  od dnia: 2007-11-18 18:02:52 więcej>>
 • odsłon:
  869 
 • Zarządzenie Nr 7/06
  od dnia: 2006-12-21 10:43:19 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • Zarządzenie nr 8/2007 w spr. zmian w układzie wyknawczym budżetu
  od dnia: 2007-12-06 17:50:06 więcej>>
 • odsłon:
  734 
 • Zarządzenie Nr 9/2007 w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu
  od dnia: 2007-12-07 18:23:15 więcej>>
 • odsłon:
  760 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
 • 09.12.2008 - ogłoszenie o pracy (referent)
  od dnia: 2009-01-20 15:53:52 więcej>>
 • odsłon:
  1823 
 • Dane Adresowe
  od dnia: 2011-04-22 11:34:51 więcej>>
 • odsłon:
  769 
 • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2011-04-26 09:56:34 więcej>>
 • odsłon:
  1473 
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2011-04-26 09:46:45 (usunięta: 2011-04-26 09:47:34) więcej>>
 • odsłon:
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2011-04-22 11:13:58 (usunięta: 2011-04-22 11:14:44) więcej>>
 • odsłon:
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2011-04-22 11:01:56 (usunięta: 2011-04-22 11:02:56) więcej>>
 • odsłon:
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:49:05 (usunięta: 2008-03-27 11:23:06) więcej>>
 • odsłon:
  156 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-10-31 11:36:52 więcej>>
 • odsłon:
  4493 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-04-22 11:18:13 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • Zarządzenia Dyrektora na 2009 rok
  od dnia: 2010-01-13 12:01:54 więcej>>
 • odsłon:
  1092 
 • Zarządzenia Dyrektora na 2010 rok
  od dnia: 2010-12-28 12:51:04 więcej>>
 • odsłon:
  1106 
 • Zarządzenia Dyrektora na rok 2006
  od dnia: 2006-12-22 08:15:52 więcej>>
 • odsłon:
  1545 
 • Zarządzenia Dyrektora na rok 2007
  od dnia: 2007-06-28 10:27:28 więcej>>
 • odsłon:
  1210 
 • Zarządzenia Dyrektora na rok 2008
  od dnia: 2008-12-12 10:37:52 więcej>>
 • odsłon:
  944 
 • Zarządzenia Dyrektora na rok 2011
  od dnia: 2011-10-25 07:58:54 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • Zarządzenia Dyrektora na rok 2012
  od dnia: 2012-03-05 11:41:05 więcej>>
 • odsłon:
  712 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
 • Dane Adresowe
  od dnia: 2010-08-13 11:59:11 więcej>>
 • odsłon:
  939 
 • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2010-08-13 12:39:12 więcej>>
 • odsłon:
  1066 
 • informacja o naborze
  od dnia: 2006-09-27 14:20:29 (usunięta: 2007-05-30 08:59:57) więcej>>
 • odsłon:
  193 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  od dnia: 2006-10-25 13:38:01 (usunięta: 2007-05-30 09:00:04) więcej>>
 • odsłon:
  126 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:50:26 (usunięta: 2008-03-27 11:26:57) więcej>>
 • odsłon:
  162 
 • Publiczna Szkoła Podstwowa nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2003-07-03 14:29:59 więcej>>
 • odsłon:
  3583 
 • Szkolny wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2013/14
  od dnia: 2013-06-18 08:50:09 więcej>>
 • odsłon:
  688 
 • Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2012/2013
  od dnia: 2012-06-14 08:31:39 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • Szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2010/11
  od dnia: 2010-06-16 14:46:31 więcej>>
 • odsłon:
  875 
 • Szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2011/2012
  od dnia: 2011-06-17 08:58:13 więcej>>
 • odsłon:
  1191 
 • Szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw poręczników obowiązujący w roku szkolnym 2009/10
  od dnia: 2009-06-19 14:53:22 więcej>>
 • odsłon:
  1279 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-08-26 14:20:14 więcej>>
 • odsłon:
  1001 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2009
  od dnia: 2009-12-17 14:05:06 więcej>>
 • odsłon:
  1306 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2011
  od dnia: 2011-12-14 12:59:51 więcej>>
 • odsłon:
  882 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach wydane w roku 2010
  od dnia: 2010-12-31 10:59:09 więcej>>
 • odsłon:
  994 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach z roku 2006
  od dnia: 2010-08-13 12:03:11 więcej>>
 • odsłon:
  1159 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach z roku 2007
  od dnia: 2010-08-13 12:14:28 więcej>>
 • odsłon:
  1119 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach z roku 2008
  od dnia: 2008-12-23 11:55:04 więcej>>
 • odsłon:
  1229 
 • Zarządzenie Dyrektora nr 11/2006
  od dnia: 2006-09-22 15:09:23 (usunięta: 2010-08-13 12:00:26) więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • Zarządzenie Dyrektora nr 13/2006
  od dnia: 2006-10-10 14:47:34 (usunięta: 2010-08-13 12:00:30) więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • Zarządzenie Dyrektora nr 17/2006
  od dnia: 2006-12-11 14:11:57 (usunięta: 2010-08-13 12:00:34) więcej>>
 • odsłon:
  311 
 • Zarządzenie Dyrektora nr 2/2007
  od dnia: 2007-05-15 12:35:35 (usunięta: 2010-08-13 12:15:32) więcej>>
 • odsłon:
  406 
 • Zarządzenie Dyrektora nr 3/2007
  od dnia: 2007-05-30 08:59:10 (usunięta: 2007-08-07 08:57:22) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • Zarządzenie nr 19/2006
  od dnia: 2007-01-10 15:30:31 (usunięta: 2010-08-13 12:03:51) więcej>>
 • odsłon:
  398 
 • Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-05-12 08:40:59 (usunięta: 2010-08-13 12:00:16) więcej>>
 • odsłon:
  465 
 • Zarządzenie nr 9/2006 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-07-18 13:33:11 (usunięta: 2010-08-13 12:00:22) więcej>>
 • odsłon:
  526 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
 • Dane adresowe
  od dnia: 2010-11-15 13:28:57 więcej>>
 • odsłon:
  1169 
 • Dostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2010-11-15 13:26:00 więcej>>
 • odsłon:
  1131 
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta administracyjnegow roku 2007.
  od dnia: 2008-07-18 10:22:19 (usunięta: 2010-02-25 14:13:53) więcej>>
 • odsłon:
  275 
 • Jnformacja o wyniku naboru na stanowisko referenta administracyjnego.
  od dnia: 2008-09-15 14:48:16 (usunięta: 2010-02-25 14:13:37) więcej>>
 • odsłon:
  339 
 • Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko referenta administracyjnego.
  od dnia: 2007-08-10 12:57:38 (usunięta: 2010-02-25 14:13:57) więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • Lista kandydatur spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta adnministracyjnego.
  od dnia: 2008-09-09 10:38:36 (usunięta: 2010-02-25 14:13:43) więcej>>
 • odsłon:
  317 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny
  od dnia: 2011-02-01 11:02:26 więcej>>
 • odsłon:
  1369 
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w wymiarze 3/4 etatu.
  od dnia: 2008-08-22 13:33:58 (usunięta: 2010-02-25 14:13:47) więcej>>
 • odsłon:
  234 
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w wymiarze 3/4 etatu.
  od dnia: 2008-07-18 10:45:24 (usunięta: 2008-07-18 12:08:48) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Januszkowicach
  od dnia: 2007-07-19 15:09:12 (usunięta: 2010-02-25 14:14:01) więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:51:54 (usunięta: 2008-03-27 11:23:13) więcej>>
 • odsłon:
  132 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  od dnia: 2006-09-15 10:21:49 więcej>>
 • odsłon:
  2170 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Januszkowicach
  od dnia: 2010-11-15 13:21:18 więcej>>
 • odsłon:
  1099 
 • Zarządzenia Dyrektora PSP w Januszkowicach w 2006r.
  od dnia: 2006-09-15 10:19:05 więcej>>
 • odsłon:
  888 
 • Zarządzenia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach w roku 2007
  od dnia: 2008-01-15 14:00:22 więcej>>
 • odsłon:
  1374 
 • Zarządzenia dyrektora szkoły wydane w 2008 r.
  od dnia: 2008-12-22 14:08:05 więcej>>
 • odsłon:
  1141 
 • Zarządzenia dyrektora szkoły wydane w 2009 r.
  od dnia: 2009-11-30 12:52:00 więcej>>
 • odsłon:
  1438 
 • Zarządzenia dyrektora szkoły wydane w 2010r.
  od dnia: 2011-01-13 09:15:19 więcej>>
 • odsłon:
  1103 
 • Zarządzenia dyrektora szkoły wydane w 2011r.
  od dnia: 2011-11-03 10:01:52 więcej>>
 • odsłon:
  1424 
 • Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji magazynów
  od dnia: 2006-12-28 13:38:21 więcej>>
 • odsłon:
  1252 
 • Zarządzenie nr 10/ 2006 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-12-13 14:56:23 więcej>>
 • odsłon:
  862 
 • Zarządzenie nr 9/2006 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006 r.
  od dnia: 2006-11-30 11:58:38 więcej>>
 • odsłon:
  915 
 • Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012
  od dnia: 2011-09-30 11:13:16 więcej>>
 • odsłon:
  1131 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
 • 2006.05.17 - Przetarg nieograniczony na modernizację sanitariatów
  od dnia: 2006-05-17 13:40:55 więcej>>
 • odsłon:
  1152 
 • Dane adresowe
  od dnia: 2011-04-18 14:13:56 więcej>>
 • odsłon:
  1342 
 • Dane adresowe
  od dnia: 2011-04-18 14:03:51 (usunięta: 2011-04-18 14:04:44) więcej>>
 • odsłon:
 • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2011-04-18 14:13:24 więcej>>
 • odsłon:
  1110 
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2011-04-18 13:54:52 (usunięta: 2011-04-18 13:55:38) więcej>>
 • odsłon:
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:53:31 (usunięta: 2008-03-27 11:30:18) więcej>>
 • odsłon:
  120 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  od dnia: 2008-03-18 09:57:14 więcej>>
 • odsłon:
  991 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krępnej
  od dnia: 2011-04-18 14:17:15 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • Zarządzenia Dyrektora
  od dnia: 2006-12-15 12:29:48 więcej>>
 • odsłon:
  1327 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2007 rok
  od dnia: 2007-12-14 13:23:21 więcej>>
 • odsłon:
  1138 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2008 rok
  od dnia: 2009-03-17 14:01:13 więcej>>
 • odsłon:
  1177 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2009 rok
  od dnia: 2009-12-28 15:08:50 więcej>>
 • odsłon:
  1117 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2010 rok
  od dnia: 2011-01-28 08:57:06 więcej>>
 • odsłon:
  995 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej na 2011 rok.
  od dnia: 2011-01-28 09:17:51 więcej>>
 • odsłon:
  522 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
 • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2011-04-28 10:31:06 więcej>>
 • odsłon:
  795 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:55:20 (usunięta: 2008-03-27 11:30:38) więcej>>
 • odsłon:
  132 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  od dnia: 2009-05-05 09:14:09 więcej>>
 • odsłon:
  1124 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Rozwadzy
  od dnia: 2011-04-21 12:33:57 więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • Zarzadzenia Dyrektora Szkoły w roku 2009
  od dnia: 2009-12-21 13:22:50 więcej>>
 • odsłon:
  790 
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2006
  od dnia: 2007-01-02 10:09:36 więcej>>
 • odsłon:
  1439 
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2007
  od dnia: 2008-01-09 08:51:38 więcej>>
 • odsłon:
  1294 
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2008
  od dnia: 2008-12-10 15:56:07 więcej>>
 • odsłon:
  1185 
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2010
  od dnia: 2011-01-17 09:31:15 więcej>>
 • odsłon:
  1235 
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2011
  od dnia: 2011-12-21 13:36:48 więcej>>
 • odsłon:
  638 
 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły w roku 2012
  od dnia: 2012-04-23 09:17:05 więcej>>
 • odsłon:
  576 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
 • 2006.01.30 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar
  od dnia: 2006-04-12 11:30:10 więcej>>
 • odsłon:
  1799 
 • 2006.03.17 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar
  od dnia: 2006-04-12 11:29:32 więcej>>
 • odsłon:
  1575 
 • 2006.04.12 - Zarządzenie nr 04/2006 Dyrektora Szkoły
  od dnia: 2006-04-27 13:19:29 więcej>>
 • odsłon:
  1074 
 • 2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na modernizacje sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej
  od dnia: 2006-05-22 08:56:35 więcej>>
 • odsłon:
  1218 
 • 2007.05.29 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący od roku szkolnego 2007/2008
  od dnia: 2007-05-29 12:52:44 więcej>>
 • odsłon:
  992 
 • 2008.03.29 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2008/2009
  od dnia: 2008-04-01 10:56:48 więcej>>
 • odsłon:
  1286 
 • 2008.09.03 - Oświadczenie Pani Zofii Piwowar
  od dnia: 2008-09-22 11:25:43 więcej>>
 • odsłon:
  1009 
 • 2009.06.03 - Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2009/2010
  od dnia: 2009-06-05 15:18:10 więcej>>
 • odsłon:
  882 
 • 2010-11-15_Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny
  od dnia: 2010-12-14 08:41:23 więcej>>
 • odsłon:
  1608 
 • 2010.06.07_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2010/2011
  od dnia: 2010-06-14 14:00:37 więcej>>
 • odsłon:
  850 
 • 2011.05.24_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2011/2012
  od dnia: 2011-05-24 09:12:46 więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • 2012.06.05_Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2012/2013
  od dnia: 2012-06-05 10:47:46 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • Dane adresowe
  od dnia: 2010-11-12 09:50:29 więcej>>
 • odsłon:
  974 
 • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2010-11-12 09:53:15 więcej>>
 • odsłon:
  723 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 13:58:22 (usunięta: 2008-03-27 11:31:28) więcej>>
 • odsłon:
  119 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  od dnia: 2003-06-30 16:53:28 więcej>>
 • odsłon:
  1278 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Żyrowej
  od dnia: 2010-11-12 09:57:26 więcej>>
 • odsłon:
  594 
 • Zarzadzenia Dyrektora Szkoły w roku 2007
  od dnia: 2007-12-18 15:02:43 więcej>>
 • odsłon:
  883 
 • Zarzadzenia Dyrektora Szkoły w roku 2008
  od dnia: 2008-12-17 09:50:08 więcej>>
 • odsłon:
  995 
 • Zarzadzenia Dyrektora Szkoły w roku 2009
  od dnia: 2010-01-19 08:30:22 więcej>>
 • odsłon:
  993 
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2010
  od dnia: 2011-01-17 10:37:03 więcej>>
 • odsłon:
  1049 
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2011
  od dnia: 2011-12-16 09:34:15 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2012
  od dnia: 2012-06-05 10:31:35 więcej>>
 • odsłon:
  578 
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2006 DYREKTORA SZKOŁY
  od dnia: 2006-07-12 12:52:54 więcej>>
 • odsłon:
  823 
 • Zarządzenie nr 16/2006 z dnia 14.09.2006r
  od dnia: 2006-09-14 11:16:20 więcej>>
 • odsłon:
  762 
 • Zarządzenie nr 17/2006 z dnia 25.09.2006r
  od dnia: 2006-10-05 13:59:36 więcej>>
 • odsłon:
  835 
 • Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 11.10.2006r
  od dnia: 2006-10-13 10:06:57 więcej>>
 • odsłon:
  910 
 • Zarządzenie nr 22/2006 z dnia 27.11.2006
  od dnia: 2006-11-28 08:34:39 więcej>>
 • odsłon:
  861 
 • Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 04.12.2006
  od dnia: 2006-12-08 08:23:31 więcej>>
 • odsłon:
  806 
 • Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 18.12.2006
  od dnia: 2006-12-19 08:09:03 więcej>>
 • odsłon:
  756 
 • Zarządzenie nr 25/2006 z dnia 20.12.2006
  od dnia: 2006-12-21 08:30:48 więcej>>
 • odsłon:
  833 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
 • 2010.06.23 - Wykonanie sauny w PG w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-07-14 09:22:37 więcej>>
 • odsłon:
  1514 
 • 2011.03.09 - Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni gimnazjum do potoku Anka w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-03-09 14:52:00 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • Dane Adresowe
  od dnia: 2010-08-10 18:24:03 więcej>>
 • odsłon:
  1340 
 • Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  od dnia: 2010-08-12 13:07:16 więcej>>
 • odsłon:
  1508 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielnego referenta.
  od dnia: 2007-08-29 12:55:19 więcej>>
 • odsłon:
  1373 
 • Klasy I - Szkolny zestaw podręczników w PG 2009-2010 - poprawiony
  od dnia: 2009-06-26 11:25:54 więcej>>
 • odsłon:
  1171 
 • Klasy II i III - Szkolny zestaw podrecznikow w PG 2009-20010
  od dnia: 2009-06-18 11:22:57 więcej>>
 • odsłon:
  1039 
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-24 09:33:43 więcej>>
 • odsłon:
  2529 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-10-30 13:02:01 (usunięta: 2008-03-27 11:28:09) więcej>>
 • odsłon:
  212 
 • Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-01-07 09:10:52 więcej>>
 • odsłon:
  2106 
 • Szkolny zestaw podręczników 2012/2013
  od dnia: 2012-06-15 15:15:49 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • Szkolny zestaw podręczników 2013/2014
  od dnia: 2013-06-12 12:18:53 więcej>>
 • odsłon:
  643 
 • Szkolny zestaw podręczników w PG 2009-2010
  od dnia: 2009-06-15 15:51:20 (usunięta: 2009-06-26 11:23:52) więcej>>
 • odsłon:
  100 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-08-20 13:55:59 więcej>>
 • odsłon:
  764 
 • Zarzadzenie Nr 6-2008
  od dnia: 2008-04-16 14:09:57 (usunięta: 2010-08-09 17:39:49) więcej>>
 • odsłon:
  252 
 • Zarzadzenie Nr 8-2008
  od dnia: 2008-05-12 11:42:57 (usunięta: 2010-08-09 17:39:40) więcej>>
 • odsłon:
  260 
 • Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach :
  od dnia: 2006-06-13 12:14:26 (usunięta: 2006-12-07 11:56:46) więcej>>
 • odsłon:
  61 
 • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2006 i 2007r.
  od dnia: 2010-08-09 15:52:45 więcej>>
 • odsłon:
  1267 
 • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2008r.
  od dnia: 2010-08-09 18:12:03 więcej>>
 • odsłon:
  945 
 • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2009r.
  od dnia: 2010-08-09 18:01:51 więcej>>
 • odsłon:
  720 
 • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2010r.
  od dnia: 2013-06-06 14:40:29 więcej>>
 • odsłon:
  465 
 • Zarządzenia Dyrektora wydane w 2011r.
  od dnia: 2013-06-06 14:36:45 więcej>>
 • odsłon:
  417 
 • ZARZĄDZENIE Nr 6/2013
  od dnia: 2013-09-27 12:37:37 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • Zarządzenie finansowe na rok 2010
  od dnia: 2010-08-09 18:10:08 (usunięta: 2013-06-06 12:43:13) więcej>>
 • odsłon:
  793 
 • Zarządzenie Nr 19 z dnia 28 grudnia 2010
  od dnia: 2010-12-30 14:26:23 (usunięta: 2013-06-06 14:27:13) więcej>>
 • odsłon:
  597 
 • Zarządzenie Nr 1-2010
  od dnia: 2010-08-09 18:25:11 (usunięta: 2013-06-06 12:47:13) więcej>>
 • odsłon:
  818 
 • Zarządzenie Nr 10 z dnia 31 sierpnia 2011
  od dnia: 2011-09-05 12:57:22 (usunięta: 2013-06-06 14:35:45) więcej>>
 • odsłon:
  248 
 • Zarządzenie Nr 10-2009
  od dnia: 2009-11-06 15:26:17 (usunięta: 2010-08-09 18:02:59) więcej>>
 • odsłon:
  128 
 • Zarządzenie Nr 11-2010
  od dnia: 2010-09-14 13:04:39 (usunięta: 2013-06-06 12:52:06) więcej>>
 • odsłon:
  359 
 • Zarządzenie nr 12/2010
  od dnia: 2010-09-27 14:18:06 (usunięta: 2013-06-06 12:54:18) więcej>>
 • odsłon:
  692 
 • Zarządzenie nr 13/2010
  od dnia: 2010-09-22 14:14:23 (usunięta: 2013-06-06 12:58:43) więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • Zarządzenie Nr 14-2008
  od dnia: 2008-07-14 14:25:50 (usunięta: 2010-08-09 17:39:38) więcej>>
 • odsłon:
  229 
 • Zarządzenie Nr 14-2009
  od dnia: 2009-11-30 08:14:42 (usunięta: 2010-08-09 18:03:01) więcej>>
 • odsłon:
  117 
 • Zarządzenie nr 15 z dnia 25 października 2010
  od dnia: 2010-10-25 20:45:52 (usunięta: 2013-06-06 13:08:01) więcej>>
 • odsłon:
  319 
 • Zarządzenie Nr 15 z dnia 30 pażdziernika 2011
  od dnia: 2011-11-30 11:50:15 (usunięta: 2013-06-06 14:35:54) więcej>>
 • odsłon:
  243 
 • Zarządzenie Nr 15-2009
  od dnia: 2009-12-11 07:27:49 (usunięta: 2010-08-09 18:03:05) więcej>>
 • odsłon:
  81 
 • Zarządzenie Nr 16-2008)
  od dnia: 2008-07-14 14:28:00 (usunięta: 2010-08-09 17:39:35) więcej>>
 • odsłon:
  230 
 • Zarządzenie nr 17 z dnia 12 listopada 2010
  od dnia: 2010-11-24 14:00:05 (usunięta: 2013-06-06 13:08:24) więcej>>
 • odsłon:
  721 
 • Zarządzenie Nr 17-2008
  od dnia: 2008-07-22 09:35:30 (usunięta: 2010-08-09 17:39:32) więcej>>
 • odsłon:
  248 
 • Zarządzenie Nr 17-2009
  od dnia: 2009-12-23 11:39:44 (usunięta: 2010-08-09 18:03:08) więcej>>
 • odsłon:
  90 
 • Zarządzenie nr 18 z dnia 25 listopada 2010
  od dnia: 2010-12-01 18:14:17 (usunięta: 2013-06-06 14:27:01) więcej>>
 • odsłon:
  794 
 • Zarządzenie Nr 18-2008
  od dnia: 2008-08-27 07:55:37 (usunięta: 2010-08-09 17:39:30) więcej>>
 • odsłon:
  218 
 • Zarządzenie Nr 20 z dnia 28 grudnia 2010
  od dnia: 2010-12-31 11:57:07 (usunięta: 2013-06-06 14:27:19) więcej>>
 • odsłon:
  224 
 • Zarządzenie Nr 21-2008
  od dnia: 2008-09-26 08:43:29 (usunięta: 2010-08-09 17:39:27) więcej>>
 • odsłon:
  195 
 • Zarządzenie Nr 25-2008
  od dnia: 2008-11-03 08:39:45 (usunięta: 2010-08-09 17:39:24) więcej>>
 • odsłon:
  201 
 • Zarządzenie Nr 27-2008
  od dnia: 2008-12-10 11:00:32 (usunięta: 2010-08-09 17:39:22) więcej>>
 • odsłon:
  165 
 • Zarządzenie Nr 28-2008
  od dnia: 2008-12-16 10:17:18 (usunięta: 2010-08-09 17:39:19) więcej>>
 • odsłon:
  217 
 • Zarządzenie Nr 30-2008
  od dnia: 2008-12-30 08:41:06 (usunięta: 2010-08-09 17:39:16) więcej>>
 • odsłon:
  159 
 • Zarządzenie Nr 5-2008
  od dnia: 2008-04-07 10:29:00 (usunięta: 2010-08-09 17:39:44) więcej>>
 • odsłon:
  265 
 • Zarządzenie Nr 6-2009
  od dnia: 2009-07-09 12:25:58 (usunięta: 2010-08-09 18:02:54) więcej>>
 • odsłon:
  163 
 • Zarządzenie Nr 7-2008
  od dnia: 2008-04-25 08:21:38 (usunięta: 2010-08-09 17:39:47) więcej>>
 • odsłon:
  254 
 • Zarządzenie Nr 7-2009
  od dnia: 2009-07-03 13:21:30 (usunięta: 2010-08-09 18:02:38) więcej>>
 • odsłon:
  141 
 • Zarządzenie Nr 9-2009
  od dnia: 2009-08-13 09:05:45 (usunięta: 2010-08-09 18:02:56) więcej>>
 • odsłon:
  163 
 • Zarządzenie wydatki strukturalne.
  od dnia: 2010-08-09 18:28:21 więcej>>
 • odsłon:
  1126 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
 • Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
  od dnia: 2008-08-18 11:56:17 więcej>>
 • odsłon:
  918 
 • Informacja o unieważnieniu Przetargu nieograniczonego
  od dnia: 2009-12-31 12:52:23 więcej>>
 • odsłon:
  941 
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  od dnia: 2010-01-28 13:38:48 więcej>>
 • odsłon:
  947 
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  od dnia: 2009-12-23 11:07:10 więcej>>
 • odsłon:
  825 
 • Informacja o zmiane terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
  od dnia: 2007-06-20 09:19:05 więcej>>
 • odsłon:
  906 
 • Kierownik MGOPS ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2010-11-30 13:48:18 więcej>>
 • odsłon:
  910 
 • Kierownik MGOPS w Zdzieszowicach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej.
  od dnia: 2010-01-05 07:33:48 więcej>>
 • odsłon:
  931 
 • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE KSIĘGOWYM 1/2 etatu
  od dnia: 2010-09-03 12:46:44 więcej>>
 • odsłon:
  898 
 • Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej.
  od dnia: 2009-11-26 11:41:58 więcej>>
 • odsłon:
  864 
 • Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej.
  od dnia: 2009-11-25 12:54:09 (usunięta: 2009-11-25 14:16:19) więcej>>
 • odsłon:
 • Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2010-12-31 13:12:12 więcej>>
 • odsłon:
  879 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ADMINISTRACYJNEJ
  od dnia: 2007-03-28 13:05:20 więcej>>
 • odsłon:
  975 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY
  od dnia: 2008-06-17 13:39:02 więcej>>
 • odsłon:
  1086 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY
  od dnia: 2006-12-18 15:59:30 więcej>>
 • odsłon:
  1188 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA/PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
  od dnia: 2007-06-14 14:21:58 więcej>>
 • odsłon:
  978 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko SPECJALISTA D/S PROWADZENIA DOMU DZIENNEGO POBYTU
  od dnia: 2008-02-15 12:55:01 więcej>>
 • odsłon:
  998 
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2003-07-04 11:28:13 (usunięta: 2006-04-06 08:43:09) więcej>>
 • odsłon:
  236 
 • Nabór na stanowisko pracy: PODINSPEKTOR W SEKCJI ADMINISTRACJI
  od dnia: 2007-03-12 20:44:25 więcej>>
 • odsłon:
  1152 
 • Nabór na stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY
  od dnia: 2006-11-30 16:03:06 więcej>>
 • odsłon:
  1118 
 • Nabór na stanowisko pracy: REFERENT/PODINSPEKTOR W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
  od dnia: 2007-05-29 13:15:11 więcej>>
 • odsłon:
  1036 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  od dnia: 2006-10-27 10:36:54 więcej>>
 • odsłon:
  1535 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - SPECJALISTA D/S PROWADZENIA DOMU DZIENNEGO POBYTU
  od dnia: 2008-01-28 16:01:07 więcej>>
 • odsłon:
  1052 
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  od dnia: 2008-06-27 11:54:47 więcej>>
 • odsłon:
  906 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym
  od dnia: 2008-10-22 12:09:55 więcej>>
 • odsłon:
  883 
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
  od dnia: 2008-06-02 12:15:28 więcej>>
 • odsłon:
  1137 
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PODINSPEKTOR
  od dnia: 2010-07-12 13:44:41 więcej>>
 • odsłon:
  1032 
 • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-20 12:24:38 więcej>>
 • odsłon:
  909 
 • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach w dniu 17.12.2007r.
  od dnia: 2007-12-18 13:10:28 więcej>>
 • odsłon:
  775 
 • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach i Żyrowej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  od dnia: 2008-12-20 12:28:05 więcej>>
 • odsłon:
  798 
 • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowicach i Żyrowej, Szkoły Podstawowej w dniu 17.12.2007r.
  od dnia: 2007-12-18 13:12:34 więcej>>
 • odsłon:
  762 
 • Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych negocjacji na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w dniu 21.12.2007r.
  od dnia: 2008-01-02 08:22:06 więcej>>
 • odsłon:
  1153 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowu na dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowiach, Żyrowej, SzP nr 1 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  od dnia: 2007-01-12 15:44:26 więcej>>
 • odsłon:
  853 
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
  od dnia: 2010-02-18 15:16:58 więcej>>
 • odsłon:
  765 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-12 07:46:29 więcej>>
 • odsłon:
  1304 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-12-31 16:44:28 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach i Żyrowej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  od dnia: 2009-01-12 07:48:47 więcej>>
 • odsłon:
  752 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Januszkowicach i Żyrowej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  od dnia: 2007-12-31 16:46:32 więcej>>
 • odsłon:
  804 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na dożywianie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.
  od dnia: 2007-01-18 13:42:49 więcej>>
 • odsłon:
  773 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
  od dnia: 2007-01-18 13:45:10 więcej>>
 • odsłon:
  857 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 14:07:25 (usunięta: 2008-03-27 11:31:12) więcej>>
 • odsłon:
  114 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej.
  od dnia: 2009-04-07 08:14:41 więcej>>
 • odsłon:
  941 
 • Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dożywianie uczniów.
  od dnia: 2010-01-18 15:48:48 więcej>>
 • odsłon:
  871 
 • Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dożywianie uczniów.
  od dnia: 2009-12-11 15:29:41 więcej>>
 • odsłon:
  861 
 • Rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu położonego przy ul. Fabrycznej 34b w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-28 12:37:57 więcej>>
 • odsłon:
  679 
 • Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-03-16 07:39:29 więcej>>
 • odsłon:
  689 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-04-12 16:07:12 więcej>>
 • odsłon:
  1581 
 • Wyniki naboru na stanowisko PODINSPEKTORA w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-07-30 13:54:41 więcej>>
 • odsłon:
  609 
 • Wyniki naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ADMINISTRACYJNEJ
  od dnia: 2007-04-10 14:14:51 więcej>>
 • odsłon:
  995 
 • Wyniki naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
  od dnia: 2006-11-14 08:56:19 więcej>>
 • odsłon:
  813 
 • Wyniki naboru na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO
  od dnia: 2006-12-21 18:10:38 więcej>>
 • odsłon:
  1106 
 • Wyniki naboru na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w MGOPS w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-06-27 11:57:55 więcej>>
 • odsłon:
  950 
 • Wyniki naboru na stanowisko Referenta w referacie księgowym w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-09-21 13:42:15 więcej>>
 • odsłon:
  719 
 • Wyniki naboru na stanowisko REFERENTA/PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
  od dnia: 2007-10-15 19:28:53 więcej>>
 • odsłon:
  867 
 • Wyniki naboru na stanowisko REFERENTA/PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
  od dnia: 2007-07-25 11:53:16 więcej>>
 • odsłon:
  879 
 • Wyniki naboru na stanowisko SPECJALISTY DS. PROWADZENIA DOMU DZIENNEGO POBYTUw Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-03-09 13:30:21 więcej>>
 • odsłon:
  808 
 • Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2009-05-29 12:38:15 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • Zarządzenie nr 10 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 19.06.2009r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-07-18 13:54:43 więcej>>
 • odsłon:
  679 
 • Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 02.07.2007r. sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007 r.
  od dnia: 2007-07-25 11:52:35 więcej>>
 • odsłon:
  900 
 • Zarządzenie nr 13/2006 Kierownika MGOPS w Zdzieszowicach z dnia 14.07.2006r. w sprawie dokonywania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-07-14 13:28:11 więcej>>
 • odsłon:
  990 
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2007
  od dnia: 2007-10-04 21:02:54 więcej>>
 • odsłon:
  610 
 • Zarządzenie nr 13/2010 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2010r
  od dnia: 2010-10-12 08:39:42 więcej>>
 • odsłon:
  561 
 • Zarządzenie nr 14/2006
  od dnia: 2006-08-04 11:39:59 więcej>>
 • odsłon:
  891 
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2007
  od dnia: 2007-11-23 10:01:23 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • Zarządzenie nr 14/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 03.09.2009r.
  od dnia: 2009-10-07 09:49:15 więcej>>
 • odsłon:
  1208 
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2006 KIEROWNIKA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH Z DNIA 29.09.2006R.
  od dnia: 2006-10-20 10:31:48 więcej>>
 • odsłon:
  665 
 • Zarządzenie nr 15/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 18.09.2009r.
  od dnia: 2009-10-07 10:04:13 więcej>>
 • odsłon:
  559 
 • Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na 2010r.
  od dnia: 2010-11-21 10:24:39 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2007
  od dnia: 2007-12-12 09:56:22 więcej>>
 • odsłon:
  814 
 • Zarządzenie nr 17/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 19.11.2009r.
  od dnia: 2009-12-07 09:52:02 więcej>>
 • odsłon:
  612 
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2007
  od dnia: 2008-01-10 20:18:39 więcej>>
 • odsłon:
  844 
 • Zarządzenie nr 18/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na 2010r.
  od dnia: 2010-11-21 10:26:25 więcej>>
 • odsłon:
  619 
 • Zarządzenie nr 19/2009 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 26.11.2009r.
  od dnia: 2009-12-07 09:53:43 więcej>>
 • odsłon:
  750 
 • Zarządzenie nr 19/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu na 2010r.
  od dnia: 2010-11-21 10:28:53 więcej>>
 • odsłon:
  965 
 • Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-12-29 11:04:33 więcej>>
 • odsłon:
  959 
 • Zarządzenie nr 25/2006 z dnia 28.12.2006r. sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r.
  od dnia: 2007-01-12 14:29:19 więcej>>
 • odsłon:
  775 
 • Zarządzenie Nr 25/2010 Kierownika MGOPS w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka
  od dnia: 2011-03-15 19:41:21 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • Zarządzenie nr 5/2008
  od dnia: 2008-05-12 10:46:13 więcej>>
 • odsłon:
  742 
 • Zarządzenie nr 8/2006 Kierownika MGOPSwZ
  od dnia: 2006-05-24 12:46:39 więcej>>
 • odsłon:
  831 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
 • 2007 modernizacja sieci wod. ul. Góry Św. Anny Crackling.
  od dnia: 2007-04-26 13:36:34 więcej>>
 • odsłon:
  1063 
 • 2007r.Wymiana okien i drzwi Zębiec B3
  od dnia: 2007-04-24 14:52:39 więcej>>
 • odsłon:
  1285 
 • 2008-02-08 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Majster d/s zieleni i oczyszczania miasta
  od dnia: 2008-02-27 11:04:32 więcej>>
 • odsłon:
  1332 
 • 2008.07.09 - Remont budynku Zębiec A-3
  od dnia: 2008-07-09 14:05:53 (usunięta: 2008-07-09 15:01:55) więcej>>
 • odsłon:
 • 2009-06-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-07-08 14:41:58 więcej>>
 • odsłon:
  1443 
 • 2009-07-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-08-04 15:28:35 więcej>>
 • odsłon:
  1607 
 • 2010-07-30 - Komunikat dotyczący ogłoszenia z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego
  od dnia: 2010-07-30 15:00:09 więcej>>
 • odsłon:
  894 
 • 2011-08-02 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-08-02 13:50:08 więcej>>
 • odsłon:
  980 
 • 2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach.
  od dnia: 2012-01-18 16:12:33 więcej>>
 • odsłon:
  667 
 • 2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach.
  od dnia: 2012-01-18 16:08:37 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • 2012-01-18 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach.
  od dnia: 2012-01-18 16:04:41 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • 2012-01-25 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Chrobrego 18 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-26 08:25:54 więcej>>
 • odsłon:
  550 
 • 2012-03-09 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Chrobrego 18 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-09 09:07:13 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 2012-03-26 Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-27 08:46:26 więcej>>
 • odsłon:
  723 
 • 2012-03-26 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-27 08:46:50 więcej>>
 • odsłon:
  788 
 • 2012-03-26 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-27 08:45:18 więcej>>
 • odsłon:
  649 
 • 2012-04-10 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-10 12:03:47 więcej>>
 • odsłon:
  625 
 • 2012-04-10 Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-10 12:55:30 więcej>>
 • odsłon:
  465 
 • 2012-04-10 Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-04-10 12:00:52 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • 2012-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-01 08:06:26 więcej>>
 • odsłon:
  590 
 • 2012-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Nowej Zębiec B-3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-06-01 08:04:10 więcej>>
 • odsłon:
  634 
 • Informacja - Sprzedaż pompy szlamowej zatapialnej marki Grudnfos
  od dnia: 2011-02-16 12:15:15 więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • Informacja - sprzedaż składników majątkowych
  od dnia: 2011-05-05 08:55:55 więcej>>
 • odsłon:
  627 
 • Kanalizacja Piastów I bud. nr 4 zamówienie nr 3
  od dnia: 2007-06-05 10:04:53 więcej>>
 • odsłon:
  1092 
 • Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Piastów I budynek 4
  od dnia: 2007-05-21 11:45:27 więcej>>
 • odsłon:
  978 
 • Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piastów 4
  od dnia: 2007-05-08 14:21:08 więcej>>
 • odsłon:
  984 
 • Modernizacja sieci wod. na ulicy Chrobrego w Zdzieszowice
  od dnia: 2007-05-29 10:45:10 więcej>>
 • odsłon:
  999 
 • Odpowiedzi na zapytania do przetargu Modernizacja siesi kanal Piastów 4
  od dnia: 2007-05-14 12:38:56 więcej>>
 • odsłon:
  768 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Nowej Zębiec B-3 oraz przy ulicy Filarskiego 19 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-10-12 08:59:03 więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Nowej Zębiec B-3 oraz przy ulicy Filarskiego 19 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-12-09 15:02:40 więcej>>
 • odsłon:
  561 
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO - KIEROWNIK DZIAŁU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
  od dnia: 2006-11-20 11:38:12 więcej>>
 • odsłon:
  1369 
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO - SPECJALISTA D/S ZIELENI I OCZYSZCZANIA MIASTA
  od dnia: 2006-11-20 11:51:10 więcej>>
 • odsłon:
  772 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Majster d/s zieleni i oczyszczania miasta
  od dnia: 2007-08-10 15:36:17 więcej>>
 • odsłon:
  1355 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. księgowych i mieszkaniowych
  od dnia: 2008-12-09 14:27:42 więcej>>
 • odsłon:
  1519 
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego
  od dnia: 2011-05-12 14:39:54 więcej>>
 • odsłon:
  766 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 193.000,- Euro
  od dnia: 2010-12-30 09:10:32 więcej>>
 • odsłon:
  1085 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  od dnia: 2010-07-29 09:25:51 więcej>>
 • odsłon:
  780 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  od dnia: 2010-06-29 08:46:47 więcej>>
 • odsłon:
  827 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - ul. Chrobrego 17, ul. Nowa Zębiec B-3, Filarskiego 19
  od dnia: 2011-09-14 09:01:44 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko kierownika działu wod-kan.
  od dnia: 2006-12-18 07:34:22 więcej>>
 • odsłon:
  1141 
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Zieleni...
  od dnia: 2006-12-18 07:38:01 więcej>>
 • odsłon:
  886 
 • Ogłoszenie postępowania Przetargowego Osiedle Piastów I Kanalizacja
  od dnia: 2007-05-18 15:17:40 więcej>>
 • odsłon:
  835 
 • Ogłoszenie wyniku II przetargu kanalizacja Piastów I bud 4
  od dnia: 2007-06-01 13:51:23 więcej>>
 • odsłon:
  824 
 • Ogłoszenie wyniku postęp. przetargowego Modernizacja sieci wod. ul. Góry Św. Anny
  od dnia: 2007-05-14 15:11:12 więcej>>
 • odsłon:
  790 
 • Ogłoszeniewyniku postępowania Sieć Chrobrego
  od dnia: 2007-06-11 15:58:45 więcej>>
 • odsłon:
  968 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-10-30 13:12:14 (usunięta: 2008-03-27 11:32:04) więcej>>
 • odsłon:
  105 
 • PN 2 - Zakup paliw płynnych i olejów eksploatacyjnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice
  od dnia: 2006-06-16 10:00:20 więcej>>
 • odsłon:
  1224 
 • PN na zakup paliw płynnych do pojazdów ZGKiM Zdzieszowice
  od dnia: 2006-06-06 11:20:08 więcej>>
 • odsłon:
  1398 
 • PRZETARG NA WYKONANIE WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI NA ul. STRZELECKIEJ; 22-go LIPCA; ROOSEVELTA; ŻYMIERSKIEGO w ZDZIESZOWICACH
  od dnia: 2006-06-21 09:09:56 więcej>>
 • odsłon:
  977 
 • Przetarg nieograniczony na Czyszczenie Kanalizacji Deszczowej na osiedlu Piastów I w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-07-17 14:45:02 więcej>>
 • odsłon:
  863 
 • Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na Pl. 1-go Maja 14 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-02-15 12:47:37 więcej>>
 • odsłon:
  488 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-03-31 11:29:58 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • Wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji dachu na budynku na ul. 1-go Maja 11 (P-2).
  od dnia: 2010-10-06 13:22:48 więcej>>
 • odsłon:
  871 
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2003-10-15 10:25:24 więcej>>
 • odsłon:
  1950 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
 • OGŁOSZENIA
  od dnia: 2012-03-30 13:27:32 więcej>>
 • odsłon:
  971 
 • Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny - Opis
  od dnia: 2006-07-25 15:41:16 więcej>>
 • odsłon:
  1385 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2007-07-26 14:11:32 (usunięta: 2008-03-27 11:27:08) więcej>>
 • odsłon:
  135 
 • PRZETARGI
  od dnia: 2006-10-30 18:48:25 więcej>>
 • odsłon:
  10982 
 • Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w OPiWR w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-03-30 16:58:32 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • Zarządzenia Kierownika
  od dnia: 2010-10-26 18:36:47 więcej>>
 • odsłon:
  1130 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza w 2011r.
 • 2011-01-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0050.14.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2011-01-27 08:37:02 więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • 2011-02-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.15.2011 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy ZDzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-04-19 10:03:20 więcej>>
 • odsłon:
  486 
 • 2011-02-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.16.2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2011-03-09 15:16:25 więcej>>
 • odsłon:
  438 
 • 2011-02-17 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.17.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  od dnia: 2011-03-02 07:45:44 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.18.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  od dnia: 2011-03-02 07:48:05 więcej>>
 • odsłon:
  562 
 • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.19.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  od dnia: 2011-03-02 07:48:58 więcej>>
 • odsłon:
  562 
 • 2011-03-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.20.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  od dnia: 2011-03-02 07:50:45 więcej>>
 • odsłon:
  501 
 • 2011-03-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.21.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-03-09 14:42:57 więcej>>
 • odsłon:
  511 
 • 2011-03-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.22.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  od dnia: 2011-03-11 13:04:13 więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • 2011-03-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.23.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-03-18 14:48:16 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • 2011-03-11 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.24.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-03-18 14:50:36 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • 2011-03-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.25.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-03-18 15:08:11 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 2011-03-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.26.2011 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r.
  od dnia: 2011-03-24 12:49:45 więcej>>
 • odsłon:
  663 
 • 2011-03-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.27.2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach
  od dnia: 2011-04-07 12:55:40 więcej>>
 • odsłon:
  395 
 • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.28.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2011-04-07 09:56:50 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.29.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  od dnia: 2011-03-28 10:04:03 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 2011-03-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.30.2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach
  od dnia: 2011-04-07 12:58:27 więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • 2011-03-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.31.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r.
  od dnia: 2011-04-07 10:04:11 więcej>>
 • odsłon:
  417 
 • 2011-03-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.32.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r.
  od dnia: 2011-04-07 10:07:08 więcej>>
 • odsłon:
  460 
 • 2011-04-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.33.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2011-04-07 13:06:32 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 2011-04-05 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.34.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-04-20 13:27:44 więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • 2011-04-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.35.2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2011-04-08 15:17:55 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2011-04-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.39.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy ZDzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-04-28 11:03:06 więcej>>
 • odsłon:
  526 
 • 2011-04-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.40.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-04-26 08:16:12 więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • 2011-04-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.41.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-05-05 15:10:37 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • 2011-04-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.42.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-05-05 15:05:41 więcej>>
 • odsłon:
  451 
 • 2011-04-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.43.2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność medyczną
  od dnia: 2011-10-11 13:56:24 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 2011-05-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.44.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-05-16 12:33:34 więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • 2011-05-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.45.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-05-27 08:31:24 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • 2011-05-25 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.46.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-05-27 08:28:50 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • 2011-05-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.47.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r.
  od dnia: 2011-06-07 13:37:31 więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • 2011-06-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.48.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-06-10 10:43:22 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • 2011-06-10 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.49.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-06-16 12:20:10 więcej>>
 • odsłon:
  401 
 • 2011-06-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.52.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  od dnia: 2011-06-24 13:54:07 więcej>>
 • odsłon:
  406 
 • 2011-06-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.53.2011 w sprawie ustalenia cen biletwó na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-06-27 15:11:37 więcej>>
 • odsłon:
  398 
 • 2011-06-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.54.2011 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-06-30 11:29:58 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • 2011-06-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.55.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011 r.
  od dnia: 2011-07-06 11:48:23 więcej>>
 • odsłon:
  423 
 • 2011-06-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.56.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2011-07-19 10:00:26 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 2011-07-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.57.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-07-19 09:54:19 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • 2011-07-18 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.60.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-07-25 09:31:50 więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • 2011-07-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.61.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-07-25 09:31:58 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • 2011-07-20 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.62.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2011-07-20 12:48:08 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • 2011-07-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.63.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2011-07-28 08:29:38 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • 2011-07-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.64.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-08-05 12:36:57 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.65.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-08-05 12:36:38 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.66.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-08-05 12:30:30 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 2011-08-04 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.67.2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z gminy Zdzieszowice na zakup podręczników
  od dnia: 2011-08-05 12:33:58 więcej>>
 • odsłon:
  390 
 • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.68.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-08-10 13:43:10 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.69.2011 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  od dnia: 2011-08-08 13:10:36 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.70.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-08-10 13:40:48 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 2011-08-08 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.71.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-08-10 13:39:07 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • 2011-08-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.72.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  od dnia: 2011-08-19 12:39:39 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • 2011-08-22 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.73.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-08-26 14:26:51 więcej>>
 • odsłon:
  388 
 • 2011-08-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.74.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-09-02 10:03:37 więcej>>
 • odsłon:
  377 
 • 2011-08-29 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.75.2011 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
  od dnia: 2011-09-02 07:41:44 więcej>>
 • odsłon:
  436 
 • 2011-09-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.76.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-09-07 15:27:09 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 2011-09-02 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.77.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-09-07 15:27:17 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2011-09-09 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.78.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-09-15 08:26:17 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 2011-09-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.81.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-09-21 14:09:16 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.82.2011 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2011-09-19 16:23:11 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.83.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-28 08:37:48 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.84.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-09-28 08:30:33 więcej>>
 • odsłon:
  548 
 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.85.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  od dnia: 2011-09-28 08:38:09 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • 2011-09-19 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.86.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-10-04 12:58:08 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • 2011-09-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.87.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-10-05 14:36:24 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 2011-09-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.88.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-10-05 14:38:45 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 2011-09-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.89.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2011-10-07 12:29:24 więcej>>
 • odsłon:
  411 
 • 2011-09-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.90.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-10-05 14:42:20 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 2011-10-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.91.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-10-14 09:03:30 więcej>>
 • odsłon:
  517 
 • 2011-10-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.92.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-11-02 10:39:32 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • 2011-10-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.93.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-11-02 14:44:01 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • 2011-10-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.94.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-11-04 11:29:07 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • 2011-11-03 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.95.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-11-04 10:25:07 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • 2011-11-07 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.96.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-11-08 11:32:47 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 2011-11-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.97.2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012r.
  od dnia: 2011-11-23 13:08:47 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • 2011-11-21 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.98.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-11-28 11:21:47 więcej>>
 • odsłon:
  451 
 • 2011-11-24 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.99.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-12-02 11:05:13 więcej>>
 • odsłon:
  486 
 • 2011-11-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.100.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2011-12-01 11:57:00 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • 2011-11-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.101.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-12-02 11:02:34 więcej>>
 • odsłon:
  501 
 • 2011-12-01 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.102.2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznych Przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Zdzieszowice
  od dnia: 2011-12-09 15:25:47 więcej>>
 • odsłon:
  563 
 • 2011-12-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.103.2011 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2011r.
  od dnia: 2011-12-20 09:47:06 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • 2011-12-14 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.104.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-12-20 09:44:59 więcej>>
 • odsłon:
  452 
 • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.105.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2011-12-20 09:42:41 więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.106.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-12-23 08:55:20 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 2011-12-16 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.107.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2011-12-22 10:58:29 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • 2011-12-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.108.2011 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2012-01-18 08:22:37 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 2011-12-27 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.109.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-01-18 08:19:27 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.110.2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki za dzierżawę gruntów na ktorych będzie prowadzona działalność gospodarcza
  od dnia: 2012-01-04 09:22:32 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.111.2011 w sprawie przekazania środków trwałych
  od dnia: 2012-01-04 09:06:54 więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • 2011-12-28 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.113.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-01-18 08:13:31 więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.114.2011 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  od dnia: 2012-01-18 08:04:07 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.115.2011 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych na terenie miasta Zdzieszowice
  od dnia: 2012-01-04 09:04:57 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.116.2011 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2011r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2012-01-18 08:02:31 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.117.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochódw związanych z realizacją tych zadań
  od dnia: 2012-01-18 08:50:07 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 2011-12-30 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.118.2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-27 13:55:14 więcej>>
 • odsłon:
  441 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza w 2010r.
 • 2010-01-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/254/2010 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań
  od dnia: 2010-02-04 10:46:56 więcej>>
 • odsłon:
  760 
 • 2010-01-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/255/09 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na 2010r.
  od dnia: 2010-02-04 10:43:58 więcej>>
 • odsłon:
  812 
 • 2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/257/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  od dnia: 2010-02-04 10:46:42 więcej>>
 • odsłon:
  744 
 • 2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/258/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2010 roku
  od dnia: 2010-03-04 13:01:47 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 2010-01-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/260/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2010r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  od dnia: 2010-02-04 10:46:03 więcej>>
 • odsłon:
  690 
 • 2010-01-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/261/2010 w sprawie zbiorczego planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-03-04 09:00:22 więcej>>
 • odsłon:
  763 
 • 2010-02-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/263/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-03-23 12:08:18 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • 2010-02-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/264/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-03-23 12:04:49 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 2010-02-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/265/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-03-23 11:48:04 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • 2010-03-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/266/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-03-23 11:44:35 więcej>>
 • odsłon:
  563 
 • 2010-03-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/267/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-03-23 11:41:50 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • 2010-03-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/268/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-03-23 11:38:07 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • 2010-03-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/269/2010 w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej
  od dnia: 2010-03-15 15:51:27 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • 2010-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/270/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-03-23 11:28:35 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 2010-03-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/271/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2010-03-23 11:34:02 więcej>>
 • odsłon:
  783 
 • 2010-03-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/272/2010 w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy
  od dnia: 2010-04-09 10:11:33 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • 2010-03-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/273/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-03-30 15:16:08 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • 2010-03-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/274/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-04-15 08:55:59 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • 2010-03-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/276/2010 w sprawie zbiorczego planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-04-15 08:55:48 więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • 2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/277/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu: karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
  od dnia: 2010-04-19 09:41:10 więcej>>
 • odsłon:
  653 
 • 2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/278/2010 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków na 2010r.
  od dnia: 2010-04-27 08:47:57 więcej>>
 • odsłon:
  686 
 • 2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/279/2010 w sprawie zmiany zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy
  od dnia: 2010-04-28 08:07:55 więcej>>
 • odsłon:
  652 
 • 2010-04-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/280/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2010-04-27 08:52:34 więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • 2010-04-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/281/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-04-23 15:27:19 więcej>>
 • odsłon:
  682 
 • 2010-04-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/282/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-05-12 10:02:59 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • 2010-04-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/283/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  od dnia: 2010-04-29 09:12:12 więcej>>
 • odsłon:
  624 
 • 2010-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/285/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-05-24 13:35:31 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 2010-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/286/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-05-24 13:32:46 więcej>>
 • odsłon:
  626 
 • 2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/287/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  od dnia: 2010-07-15 12:43:37 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • 2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/288/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-06-02 13:57:04 więcej>>
 • odsłon:
  615 
 • 2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/289/2010 w sprawie zatwierdzenia dowodów opłaty targowej
  od dnia: 2010-05-27 10:47:34 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • 2010-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/290/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-06-02 13:54:39 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 2010-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/291/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-06-02 13:50:39 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 2010-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/292/2010 w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
  od dnia: 2010-06-02 08:42:28 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 2010-06-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/294/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-06-10 11:26:56 więcej>>
 • odsłon:
  671 
 • 2010-06-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/297/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-06-25 08:30:09 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 2010-06-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/298/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-06-25 08:26:25 więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • 2010-06-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/299/2010 w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie ewidencjonowania i sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków OSP
  od dnia: 2010-06-25 08:43:41 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • 2010-06-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/300/2010 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2010-06-30 09:50:03 więcej>>
 • odsłon:
  592 
 • 2010-06-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/301/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-07-05 11:43:00 więcej>>
 • odsłon:
  613 
 • 2010-06-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/302/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-07-05 11:46:38 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • 2010-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/304/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-07-05 12:00:16 więcej>>
 • odsłon:
  562 
 • 2010-07-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/305/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-07-14 12:58:24 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • 2010-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/307/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-07-14 12:55:11 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • 2010-07-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/308/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-07-14 12:49:10 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 2010-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/310/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-07-28 14:41:04 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • 2010-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/311/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-07-28 14:36:21 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 2010-07-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/312/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-07-28 14:33:56 więcej>>
 • odsłon:
  603 
 • 2010-07-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/314/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-07-28 14:29:47 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • 2010-07-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/317/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z gminy Zdzieszowice na zakup podręczników
  od dnia: 2010-11-02 14:30:08 więcej>>
 • odsłon:
  543 
 • 2010-07-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/317/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników
  od dnia: 2010-09-16 12:09:47 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • 2010-07-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/318/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2010-08-05 11:58:59 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 2010-07-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/319/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-08-04 09:15:30 więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • 2010-08-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/320/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-08-10 08:55:49 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 2010-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/321/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-08-11 14:35:18 więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • 2010-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/322/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-08-11 14:39:30 więcej>>
 • odsłon:
  645 
 • 2010-08-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/323/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-08-19 12:54:23 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • 2010-08-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/324/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-08-30 10:06:20 więcej>>
 • odsłon:
  578 
 • 2010-08-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/325/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-09-21 10:10:32 więcej>>
 • odsłon:
  711 
 • 2010-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/326/2010 w sprawie ustalenia wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym
  od dnia: 2010-11-02 14:42:40 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • 2010-09-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/327/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2010-11-02 14:32:59 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • 2010-09-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/328/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-09-21 10:14:15 więcej>>
 • odsłon:
  658 
 • 2010-09-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/329/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-09-21 10:07:25 więcej>>
 • odsłon:
  609 
 • 2010-09-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/330/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-09-21 10:02:23 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2010-09-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/331/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  od dnia: 2010-09-27 15:38:10 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 2010-09-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/332/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy ZDzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-10-12 09:40:44 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 2010-09-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/333/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-10-12 09:32:27 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 2010-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/338/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-10-12 09:30:03 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • 2010-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/339/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań
  od dnia: 2010-10-12 10:24:32 więcej>>
 • odsłon:
  734 
 • 2010-10-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/341/2010 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-04-12 13:21:28 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • 2010-10-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/342/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Giny Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-10-25 12:17:18 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 2010-10-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/343/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-10-25 12:08:14 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • 2010-10-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/345/2010 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-11-23 11:13:21 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 2010-11-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/347/2010 w sprawie ustalenia odpłatności za umieszczanie plakatów wyborczych na urządzeniach energetycznych gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2010-11-10 12:21:46 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2010-11-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/348/2010 w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
  od dnia: 2010-11-10 12:18:10 więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • 2010-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/350/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011r.
  od dnia: 2010-11-25 14:37:50 więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • 2010-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/351/2010 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rozwadzy
  od dnia: 2010-11-17 13:54:49 więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • 2010-11-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/352/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-11-23 11:22:26 więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • 2010-11-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/353/2010 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2010-11-25 11:24:11 więcej>>
 • odsłon:
  593 
 • 2010-11-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/354/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-11-25 10:30:10 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • 2010-11-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/355/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-11-30 13:24:57 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 2010-11-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/356/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-11-30 13:22:31 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • 2010-12-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/357/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-12-14 15:07:42 więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • 2010-12-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/358/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-12-14 15:05:47 więcej>>
 • odsłon:
  547 
 • 2010-12-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/359/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-12-14 15:04:13 więcej>>
 • odsłon:
  547 
 • 2010-12-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/360/2010 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2013
  od dnia: 2012-07-05 10:49:56 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • 2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/1/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-12-21 13:06:07 więcej>>
 • odsłon:
  549 
 • 2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/2/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-12-21 13:09:53 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • 2010-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/3/2010 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2010-12-21 13:05:29 więcej>>
 • odsłon:
  708 
 • 2010-12-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/5/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  od dnia: 2010-12-30 10:47:59 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 2010-12-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/6/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2010-12-30 10:45:41 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 2010-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/7/2010 w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę gruntów na których prowadzona będzie działalność gospodarcza
  od dnia: 2011-01-05 09:47:22 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 2010-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/8/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-01-11 14:54:05 więcej>>
 • odsłon:
  634 
 • 2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/10/2010 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2010r. w ramach tego samego działu
  od dnia: 2011-01-11 14:51:15 więcej>>
 • odsłon:
  501 
 • 2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/12/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
  od dnia: 2011-01-21 11:01:26 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • 2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/13A/2010 w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  od dnia: 2011-02-03 09:48:57 więcej>>
 • odsłon:
  561 
 • 2010-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/9/2010 w sprawie ustalenia stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych na terenie miasta Zdzieszowice
  od dnia: 2011-01-05 09:44:04 więcej>>
 • odsłon:
  573 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza w 2009r.
 • 2009-02-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/172/09 w sprawie przekazania majątku Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2009-02-09 11:32:29 więcej>>
 • odsłon:
  596 
 • 2009-02-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/173/09 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
  od dnia: 2009-02-09 11:32:10 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • 2009-02-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/174/09 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
  od dnia: 2009-02-12 09:55:33 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • 2009-02-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/176/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  od dnia: 2009-03-25 11:21:49 więcej>>
 • odsłon:
  727 
 • 2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/177/09 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-03-31 10:16:09 więcej>>
 • odsłon:
  646 
 • 2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/178/09 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  od dnia: 2009-03-16 12:24:38 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 2009-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/179/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury Gminy Zdzieszowice oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
  od dnia: 2009-03-25 12:42:10 więcej>>
 • odsłon:
  901 
 • 2009-03-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/180/09 w sprawie ustalenia stawki za poddzierżawę gruntów i podnajem lokali
  od dnia: 2009-04-01 12:26:52 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • 2009-03-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/181/09 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2009r.
  od dnia: 2009-03-31 11:07:47 więcej>>
 • odsłon:
  743 
 • 2009-03-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/182/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-03-31 10:56:25 więcej>>
 • odsłon:
  690 
 • 2009-04-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/184/09 w sprawie powołania koordynatora gminnego.
  od dnia: 2009-04-16 17:15:12 więcej>>
 • odsłon:
  697 
 • 2009-04-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/185/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-05-11 09:50:35 więcej>>
 • odsłon:
  877 
 • 2009-04-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/186/09 w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-05-11 09:44:31 więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • 2009-04-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/187/09 w sprawie zatwierdzenia dowodów opłaty targowej
  od dnia: 2009-05-11 15:02:52 więcej>>
 • odsłon:
  739 
 • 2009-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/188/09 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
  od dnia: 2009-05-18 15:14:09 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • 2009-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/189/09 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2009-05-19 08:30:06 więcej>>
 • odsłon:
  634 
 • 2009-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/190/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-05-25 14:38:33 więcej>>
 • odsłon:
  603 
 • 2009-05-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/191/09 w sprawie powołania operatora Informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
  od dnia: 2009-05-20 15:06:21 więcej>>
 • odsłon:
  675 
 • 2009-05-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/192/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2009-05-26 15:08:43 więcej>>
 • odsłon:
  686 
 • 2009-05-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/193/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2009-05-26 15:12:39 więcej>>
 • odsłon:
  644 
 • 2009-05-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/194/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-06-12 12:08:35 więcej>>
 • odsłon:
  658 
 • 2009-05-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/195/09 w sprawie dokonania zmian układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-06-12 12:09:18 więcej>>
 • odsłon:
  663 
 • 2009-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/196/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-06-12 12:25:02 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • 2009-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/197/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-06-12 12:25:21 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • 2009-06-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/198/09 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
  od dnia: 2009-06-03 11:47:10 więcej>>
 • odsłon:
  625 
 • 2009-06-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/200/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-06-12 12:25:34 więcej>>
 • odsłon:
  737 
 • 2009-06-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/201/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2009-06-12 13:29:42 więcej>>
 • odsłon:
  649 
 • 2009-06-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/202/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-07-03 13:58:59 więcej>>
 • odsłon:
  624 
 • 2009-06-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/203/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-07-03 13:55:41 więcej>>
 • odsłon:
  665 
 • 2009-06-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/204/09 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-07-13 10:23:59 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • 2009-06-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/205/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz jednostki
  od dnia: 2009-09-17 14:38:42 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 2009-06-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/206/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-07-03 13:51:58 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • 2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/207/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-07-03 13:47:51 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • 2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/208/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-07-17 11:23:18 więcej>>
 • odsłon:
  526 
 • 2009-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/211/09 w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2009-07-31 13:48:25 więcej>>
 • odsłon:
  633 
 • 2009-07-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/210/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników
  od dnia: 2009-08-17 10:20:04 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • 2009-07-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/212/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-07-20 13:22:58 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • 2009-07-20 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/213/09 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2009-09-08 13:38:43 więcej>>
 • odsłon:
  659 
 • 2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/214/09 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2009-07-31 13:43:26 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • 2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/215/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-08-14 11:41:05 więcej>>
 • odsłon:
  639 
 • 2009-07-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/216/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-08-14 11:45:27 więcej>>
 • odsłon:
  633 
 • 2009-08-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/218/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-09-08 12:04:33 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • 2009-08-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/219/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-09-08 11:59:14 więcej>>
 • odsłon:
  543 
 • 2009-08-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/220/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-09-09 09:16:44 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • 2009-09-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/221/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-09-17 13:14:46 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • 2009-09-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/222/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-09-17 13:15:43 więcej>>
 • odsłon:
  748 
 • 2009-09-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/222/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-09-23 11:41:00 więcej>>
 • odsłon:
  566 
 • 2009-09-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/225/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-09-30 09:18:15 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • 2009-09-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/226/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-10-15 09:53:46 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • 2009-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/227/09 w sprawie dokonania ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-10-15 09:58:41 więcej>>
 • odsłon:
  811 
 • 2009-10-07 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/228/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-10-15 09:39:47 więcej>>
 • odsłon:
  668 
 • 2009-10-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/229/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-11-10 09:31:40 więcej>>
 • odsłon:
  770 
 • 2009-10-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/230/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-11-10 09:28:46 więcej>>
 • odsłon:
  627 
 • 2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/231/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-11-10 09:25:16 więcej>>
 • odsłon:
  706 
 • 2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/232/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym Zarządzenia Nr Or.S.0151/28/09 Burmistrza Zdzieszowice z dnia 7 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009
  od dnia: 2009-11-10 09:21:48 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • 2009-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/233/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-11-10 09:16:06 więcej>>
 • odsłon:
  646 
 • 2009-11-03 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/234/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2009-11-10 10:00:24 więcej>>
 • odsłon:
  810 
 • 2009-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/235/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-11-19 13:55:33 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 2009-11-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/236/09 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010r.
  od dnia: 2009-11-19 15:03:46 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • 2009-11-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/238/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2009-11-26 11:27:55 więcej>>
 • odsłon:
  773 
 • 2009-11-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/239/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-12-01 10:32:12 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • 2009-11-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/240/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2009-12-04 08:55:16 więcej>>
 • odsłon:
  636 
 • 2009-12-07 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/241/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-12-14 10:13:13 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 2009-12-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/242/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-12-14 10:13:06 więcej>>
 • odsłon:
  587 
 • 2009-12-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/243/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ewidencjonowania i sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków OSP
  od dnia: 2010-01-13 13:14:38 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 2009-12-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/244/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-12-30 12:29:12 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • 2009-12-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/245/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2009-12-30 12:25:09 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • 2009-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/246/09 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2009-12-18 07:47:31 więcej>>
 • odsłon:
  628 
 • 2009-12-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/247/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i ukladu wykonawczego
  od dnia: 2009-12-30 11:54:20 więcej>>
 • odsłon:
  658 
 • 2009-12-22 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/248/09 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009r. i ukladu wykonawczego
  od dnia: 2009-12-30 11:49:18 więcej>>
 • odsłon:
  622 
 • 2009-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/249/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2010-01-04 13:16:01 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • 2009-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/250/09 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
  od dnia: 2010-01-04 13:18:09 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • 2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/251/09 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2010-01-18 08:53:09 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • 2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/252/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2010-01-06 11:09:18 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 2009-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/253/09 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2010-01-06 11:11:18 więcej>>
 • odsłon:
  571 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza w 2008r.
 • 2008-01-02 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/98/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2008r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  od dnia: 2008-04-16 14:28:45 więcej>>
 • odsłon:
  768 
 • 2008-01-05 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/99/08 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia
  od dnia: 2008-04-22 10:13:10 więcej>>
 • odsłon:
  797 
 • 2008-01-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/100/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy
  od dnia: 2008-03-18 10:19:50 więcej>>
 • odsłon:
  985 
 • 2008-01-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/101/08 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-03-19 13:55:19 więcej>>
 • odsłon:
  797 
 • 2008-01-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/102/08 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2008 roku
  od dnia: 2008-04-16 15:08:45 więcej>>
 • odsłon:
  778 
 • 2008-02-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/103/08 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2008r.
  od dnia: 2008-03-18 10:49:49 więcej>>
 • odsłon:
  843 
 • 2008-02-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/104/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-03-18 10:56:31 więcej>>
 • odsłon:
  790 
 • 2008-02-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/105/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-03-28 10:40:21 więcej>>
 • odsłon:
  783 
 • 2008-03-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/106/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-03-18 10:11:13 więcej>>
 • odsłon:
  854 
 • 2008-03-10 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/107/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu: karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
  od dnia: 2008-04-16 11:56:31 więcej>>
 • odsłon:
  761 
 • 2008-03-12 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/108/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  od dnia: 2008-04-16 12:12:48 więcej>>
 • odsłon:
  807 
 • 2008-03-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/109/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-04-07 13:17:33 więcej>>
 • odsłon:
  740 
 • 2008-03-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/110/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-04-07 13:21:13 więcej>>
 • odsłon:
  801 
 • 2008-03-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/111/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-04-07 13:25:04 więcej>>
 • odsłon:
  809 
 • 2008-04-09 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/112/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-04-16 10:41:40 więcej>>
 • odsłon:
  850 
 • 2008-04-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/114/08 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2008-05-09 14:53:50 więcej>>
 • odsłon:
  771 
 • 2008-04-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/115/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-05-07 08:50:42 więcej>>
 • odsłon:
  839 
 • 2008-05-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/116/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-05-21 14:15:57 więcej>>
 • odsłon:
  806 
 • 2008-05-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/117/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-05-21 14:19:06 więcej>>
 • odsłon:
  768 
 • 2008-05-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/118/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-06-05 13:47:48 więcej>>
 • odsłon:
  754 
 • 2008-05-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/119/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-06-05 13:55:45 więcej>>
 • odsłon:
  788 
 • 2008-05-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/120/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-06-05 13:54:36 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 2008-06-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/121/08 w sprawie przejęcia działki 285/1 położonej w Rozwadzy w drodze darowizny od Skarbu Państwa oraz obciążenia jej prawem przejazdu
  od dnia: 2008-06-25 09:50:32 więcej>>
 • odsłon:
  804 
 • 2008-06-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/122/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-06-17 14:30:44 więcej>>
 • odsłon:
  915 
 • 2008-06-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/123/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-06-25 09:49:48 więcej>>
 • odsłon:
  753 
 • 2008-06-25 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/124/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczynm budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-07-07 12:55:07 więcej>>
 • odsłon:
  948 
 • 2008-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/125/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-07-07 13:00:15 więcej>>
 • odsłon:
  795 
 • 2008-06-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/126/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-07-07 14:57:35 więcej>>
 • odsłon:
  809 
 • 2008-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/127/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy
  od dnia: 2008-08-14 13:22:08 więcej>>
 • odsłon:
  802 
 • 2008-07-08 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/128/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2008-08-14 12:02:33 więcej>>
 • odsłon:
  686 
 • 2008-07-14 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/129/08 w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Żyrowej
  od dnia: 2008-08-18 09:53:22 więcej>>
 • odsłon:
  785 
 • 2008-07-16 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/130/08 w sprawie dokonania zmian w ukladzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-07-23 08:25:09 więcej>>
 • odsłon:
  697 
 • 2008-07-23 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/131/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-07-30 11:37:36 więcej>>
 • odsłon:
  690 
 • 2008-07-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/132/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-08-13 14:57:41 więcej>>
 • odsłon:
  945 
 • 2008-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/133/08 w sprawie udzielenia upoważnienia
  od dnia: 2008-08-20 12:46:21 więcej>>
 • odsłon:
  788 
 • 2008-08-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/134/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-08-13 14:46:14 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 2008-08-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/135/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-08-27 09:35:36 więcej>>
 • odsłon:
  728 
 • 2008-08-26 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/136/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-09-01 14:22:16 więcej>>
 • odsłon:
  720 
 • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/138/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom z Gminy Zdzieszowice na zakup podręczników
  od dnia: 2008-10-24 12:14:36 więcej>>
 • odsłon:
  866 
 • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/139/08 w sprawie ustalenia wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym
  od dnia: 2008-09-10 10:43:21 więcej>>
 • odsłon:
  681 
 • 2008-08-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/140/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-09-09 15:03:01 więcej>>
 • odsłon:
  711 
 • 2008-09-04 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/141/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-09-09 15:03:10 więcej>>
 • odsłon:
  750 
 • 2008-09-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/142/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-09-23 12:12:22 więcej>>
 • odsłon:
  827 
 • 2008-09-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/145/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-09-23 12:11:17 więcej>>
 • odsłon:
  740 
 • 2008-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/146/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-10-10 08:54:58 więcej>>
 • odsłon:
  742 
 • 2008-09-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/147/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-10-10 08:51:18 więcej>>
 • odsłon:
  774 
 • 2008-10-06 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/148/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-10-22 09:12:26 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • 2008-10-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/149/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-10-22 09:24:28 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • 2008-10-15 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/150/08 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
  od dnia: 2008-11-03 15:07:22 więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • 2008-10-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/152/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-11-20 10:47:57 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 2008-10-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/153/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-11-20 11:01:46 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • 2008-11-13 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/154/08 w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  od dnia: 2008-12-11 09:18:06 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • 2008-11-18 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/155/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-11-28 11:53:48 więcej>>
 • odsłon:
  689 
 • 2008-11-19 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/156/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-11-28 12:05:35 więcej>>
 • odsłon:
  633 
 • 2008-11-21 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/157/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-11-28 10:16:57 więcej>>
 • odsłon:
  681 
 • 2008-11-24 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/158/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2008-11-25 15:33:05 więcej>>
 • odsłon:
  743 
 • 2008-11-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/159/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-12-11 11:56:04 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 2008-11-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/160/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2008-12-11 11:52:54 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • 2008-12-11 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/162/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-12-11 11:48:52 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/164/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-12-24 11:05:16 więcej>>
 • odsłon:
  628 
 • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/165/08 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008r.
  od dnia: 2008-12-24 11:02:30 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • 2008-12-17 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/166/08 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-12-24 11:02:51 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 2008-12-29 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/167/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-01-06 13:11:55 więcej>>
 • odsłon:
  688 
 • 2008-12-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/168/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2009-01-06 13:16:25 więcej>>
 • odsłon:
  743 
 • 2008-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/169/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2009-01-15 09:50:36 więcej>>
 • odsłon:
  704 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza w 2007r.
 • 2007-01-02 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/6/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie udzielenie pełnomocnictwa na 2007r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  od dnia: 2007-02-21 11:03:50 więcej>>
 • odsłon:
  926 
 • 2007-01-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/7/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej
  od dnia: 2007-01-30 12:58:00 więcej>>
 • odsłon:
  1278 
 • 2007-01-19 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/8/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli...
  od dnia: 2007-03-15 09:31:39 więcej>>
 • odsłon:
  1150 
 • 2007-02-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/9/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  od dnia: 2007-02-21 11:09:15 więcej>>
 • odsłon:
  970 
 • 2007-03-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/10/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2007-04-11 13:20:45 więcej>>
 • odsłon:
  1135 
 • 2007-03-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/11/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
  od dnia: 2007-06-13 11:47:24 więcej>>
 • odsłon:
  882 
 • 2007-04-18 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/12/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie
  od dnia: 2007-05-31 08:29:20 więcej>>
 • odsłon:
  945 
 • 2007-04-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/14/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2007-05-31 09:37:45 więcej>>
 • odsłon:
  835 
 • 2007-05-10 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/15/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2007-05-31 10:57:44 więcej>>
 • odsłon:
  837 
 • 2007-05-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/16/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2007-05-31 12:00:59 więcej>>
 • odsłon:
  808 
 • 2007-05-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/17/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Zdzieszowice w związku z wystąpieniem wymarznięcia
  od dnia: 2007-06-18 12:34:00 więcej>>
 • odsłon:
  917 
 • 2007-05-16 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/18/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach.
  od dnia: 2007-06-13 11:50:40 więcej>>
 • odsłon:
  957 
 • 2007-05-23 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/19/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-05-31 12:12:26 więcej>>
 • odsłon:
  950 
 • 2007-05-29 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/20/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2007-06-04 10:08:10 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • 2007-05-30 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/21/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2007-06-04 10:24:26 więcej>>
 • odsłon:
  863 
 • 2007-06-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/23/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-07-25 11:19:27 więcej>>
 • odsłon:
  817 
 • 2007-06-12 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/24/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2007-07-25 08:46:48 więcej>>
 • odsłon:
  1182 
 • 2007-06-15 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/25/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2007-07-25 08:38:14 więcej>>
 • odsłon:
  888 
 • 2007-06-20 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/27/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-07-25 08:44:23 więcej>>
 • odsłon:
  881 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/28/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-07-25 12:52:29 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/29/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  od dnia: 2007-07-25 12:57:51 więcej>>
 • odsłon:
  829 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/30/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  od dnia: 2007-07-25 13:04:13 więcej>>
 • odsłon:
  881 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/31/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy
  od dnia: 2007-07-25 13:55:05 więcej>>
 • odsłon:
  873 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/32/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  od dnia: 2007-07-25 14:04:09 więcej>>
 • odsłon:
  882 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/33/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-07-25 14:09:13 więcej>>
 • odsłon:
  791 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/34/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-07-25 14:13:57 więcej>>
 • odsłon:
  945 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/35/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-07-25 14:20:35 więcej>>
 • odsłon:
  970 
 • 2007-06-26 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/36/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  od dnia: 2007-07-25 14:27:22 więcej>>
 • odsłon:
  879 
 • 2007-06-28 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/37/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2007-07-25 10:29:21 więcej>>
 • odsłon:
  977 
 • 2007-06-29 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/38/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2007-07-25 10:42:00 więcej>>
 • odsłon:
  955 
 • 2007-07-11 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/42/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-07-25 10:20:52 więcej>>
 • odsłon:
  832 
 • 2007-07-13 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/43/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2007-07-25 11:25:06 więcej>>
 • odsłon:
  986 
 • 2007-07-25 Zarządzenie Nr Or. S. 0151/45/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-07-30 12:51:37 więcej>>
 • odsłon:
  823 
 • 2007-07-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/47/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2007-09-24 13:04:55 więcej>>
 • odsłon:
  761 
 • 2007-08-07 Zarządzenie Nr Or.S.0151/48/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  od dnia: 2007-08-10 13:48:41 więcej>>
 • odsłon:
  818 
 • 2007-08-07 Zarządzenie Nr Or.S.0151/49/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  od dnia: 2007-08-10 13:57:42 więcej>>
 • odsłon:
  913 
 • 2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/54/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-03-27 13:27:39 więcej>>
 • odsłon:
  867 
 • 2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/55/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-03-27 13:23:33 więcej>>
 • odsłon:
  762 
 • 2007-08-27 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/56/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2008-03-27 13:17:14 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • 2007-09-03 Zarządzenie Nr Or.S.0151/57/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  od dnia: 2007-09-03 12:05:42 więcej>>
 • odsłon:
  952 
 • 2007-09-03 Zarządzenie Nr Or.S.0151/58/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  od dnia: 2007-09-03 12:11:21 więcej>>
 • odsłon:
  796 
 • 2007-09-13 Zarządzenie Nr Or.S.0151/59/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2007-09-24 13:09:35 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • 2007-09-13 Zarządzenie Nr Or.S.0151/60/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków na 2007r.
  od dnia: 2007-09-24 13:14:42 więcej>>
 • odsłon:
  916 
 • 2007-09-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/63/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2007-09-26 09:52:00 więcej>>
 • odsłon:
  829 
 • 2007-09-26 Zarządzenie Nr Or.S.0151/65/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2007-10-02 13:59:18 więcej>>
 • odsłon:
  869 
 • 2007-09-26 Zarządzenie Nr Or.S.0151/66/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2007-10-02 14:02:27 więcej>>
 • odsłon:
  846 
 • 2007-09-27 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/67/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy
  od dnia: 2007-10-25 13:19:28 więcej>>
 • odsłon:
  877 
 • 2007-09-28 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/69/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2008-03-27 13:40:27 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • 2007-09-28 Zarządzenie Nr Or.S.0151/68/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-10-02 14:09:47 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • 2007-10-12 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/71/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2007-12-03 14:31:53 więcej>>
 • odsłon:
  842 
 • 2007-10-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/72/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-03-27 14:51:11 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/73/07 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2008-03-27 14:47:26 więcej>>
 • odsłon:
  708 
 • 2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/74/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-03-27 14:44:34 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • 2007-10-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/75/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2008-03-27 12:42:33 więcej>>
 • odsłon:
  821 
 • 2007-11-14 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/76/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  od dnia: 2007-11-16 15:31:12 więcej>>
 • odsłon:
  1389 
 • 2007-11-16 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/77/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-12-03 13:59:24 więcej>>
 • odsłon:
  886 
 • 2007-11-21 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/78/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2007-12-03 13:50:11 więcej>>
 • odsłon:
  896 
 • 2007-11-21 Zarzadzenie Nr Or.S. 0151/79/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2007-12-03 13:53:23 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • 2007-11-23 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/80/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  od dnia: 2007-11-28 12:10:07 więcej>>
 • odsłon:
  893 
 • 2007-11-26 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/81/07 w sprawie ustalania kolejności zbywania mieszkań komunalnych
  od dnia: 2007-11-27 11:23:16 więcej>>
 • odsłon:
  887 
 • 2007-11-30 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/82/07 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  od dnia: 2008-03-27 13:49:59 więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • 2007-12-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/86/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekazania nieruchomości lokalowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach.
  od dnia: 2008-01-09 15:44:47 więcej>>
 • odsłon:
  1107 
 • 2007-12-19 Zarządzenie Nr Or.S.0151/89/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekazania do gospodarowania nieruchomości budynkowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach.
  od dnia: 2008-01-10 08:28:57 więcej>>
 • odsłon:
  861 
 • 2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/96/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007r. i w układzie wykonawczym
  od dnia: 2008-03-27 13:29:57 więcej>>
 • odsłon:
  979 
 • 2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0151/97/07 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.
  od dnia: 2008-03-27 13:29:09 więcej>>
 • odsłon:
  967 
 • 2007-12-31 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0151/95/2007 w sprawie ustalenia stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych
  od dnia: 2008-01-09 16:34:26 więcej>>
 • odsłon:
  1045 
 • 2007-12-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/93/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r. i układu wykonawczego
  od dnia: 2008-01-07 10:23:51 więcej>>
 • odsłon:
  783 
 • 2007-12-31 Zarządzenie Nr Or.S.0151/94/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r
  od dnia: 2008-01-07 10:26:57 więcej>>
 • odsłon:
  833 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza w 2006r.
 • 14.07.2006- Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  od dnia: 2006-07-14 10:16:16 więcej>>
 • odsłon:
  979 
 • 29.06.2006 Zarządzenie nr 261 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  od dnia: 2006-06-29 14:53:47 więcej>>
 • odsłon:
  847 
 • Zarządzenie nr 236/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 stycznia 2006r.
  od dnia: 2008-04-23 12:37:53 więcej>>
 • odsłon:
  610 
 • Zarządzenie nr 237/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2006r.
  od dnia: 2006-04-12 14:16:49 więcej>>
 • odsłon:
  727 
 • Zarządzenie nr 238/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2006r.
  od dnia: 2006-04-04 13:38:40 więcej>>
 • odsłon:
  708 
 • Zarządzenie nr 239/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 lutego 2006r.
  od dnia: 2006-08-11 14:11:34 więcej>>
 • odsłon:
  705 
 • Zarządzenie nr 240/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2006r.
  od dnia: 2006-04-04 13:39:54 więcej>>
 • odsłon:
  751 
 • Zarządzenie nr 242/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2006r.
  od dnia: 2006-04-18 13:24:44 więcej>>
 • odsłon:
  642 
 • Zarządzenie nr 243/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2006r.
  od dnia: 2006-04-14 15:55:34 więcej>>
 • odsłon:
  809 
 • Zarządzenie nr 244/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 marca 2006r.
  od dnia: 2006-04-14 15:50:23 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • Zarządzenie nr 245/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2006r.
  od dnia: 2006-04-25 13:07:23 więcej>>
 • odsłon:
  945 
 • Zarządzenie nr 246/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2006r.
  od dnia: 2006-04-25 12:04:22 więcej>>
 • odsłon:
  751 
 • Zarządzenie nr 247/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2006r.
  od dnia: 2006-04-14 15:47:01 więcej>>
 • odsłon:
  751 
 • Zarządzenie nr 248/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 kwietnia 2006r.
  od dnia: 2006-04-14 15:44:03 więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • Zarządzenie nr 249/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2006r.
  od dnia: 2006-04-18 13:07:02 więcej>>
 • odsłon:
  681 
 • Zarządzenie nr 250/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2006r.
  od dnia: 2006-04-28 11:21:25 więcej>>
 • odsłon:
  682 
 • Zarządzenie nr 251/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2006r.
  od dnia: 2006-05-05 15:10:38 więcej>>
 • odsłon:
  627 
 • Zarządzenie nr 252/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 maja 2006r.
  od dnia: 2006-05-18 10:44:26 więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • Zarządzenie nr 253/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 maja 2006r.
  od dnia: 2006-05-18 10:45:11 więcej>>
 • odsłon:
  673 
 • Zarządzenie nr 255/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 maja 2006r.
  od dnia: 2006-05-29 12:36:51 więcej>>
 • odsłon:
  1013 
 • Zarządzenie nr 256/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 maja 2006r.
  od dnia: 2006-05-31 08:34:44 więcej>>
 • odsłon:
  787 
 • Zarządzenie nr 257/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 czerwca 2006r.
  od dnia: 2006-06-19 10:11:20 więcej>>
 • odsłon:
  789 
 • Zarządzenie nr 258/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2006r.
  od dnia: 2006-06-22 09:10:24 więcej>>
 • odsłon:
  727 
 • Zarządzenie nr 260/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2006r.
  od dnia: 2006-06-29 09:18:39 więcej>>
 • odsłon:
  973 
 • Zarządzenie nr 264/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2006r.
  od dnia: 2006-07-26 08:36:55 więcej>>
 • odsłon:
  740 
 • Zarządzenie Nr 265/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 sierpnia 2006r.
  od dnia: 2006-08-09 16:10:37 więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • Zarządzenie nr 266/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 sierpnia 2006r.
  od dnia: 2006-08-08 14:55:30 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • Zarządzenie nr 267/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 sierpnia 2006r.
  od dnia: 2006-08-08 14:56:11 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • Zarządzenie nr 268/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2006r.
  od dnia: 2006-10-10 09:09:56 więcej>>
 • odsłon:
  691 
 • Zarządzenie nr 270/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 września 2006r.
  od dnia: 2006-09-27 10:13:59 więcej>>
 • odsłon:
  641 
 • Zarządzenie nr 271/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 września 2006r.
  od dnia: 2006-09-27 10:14:11 więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • Zarządzenie nr 273/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2006r.
  od dnia: 2006-09-27 10:14:23 więcej>>
 • odsłon:
  641 
 • Zarządzenie nr 275/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2006r.
  od dnia: 2006-10-20 12:11:25 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • Zarządzenie nr 276/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2006r.
  od dnia: 2006-10-20 12:11:59 więcej>>
 • odsłon:
  683 
 • Zarządzenie nr 277/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 października 2006r.
  od dnia: 2006-10-31 13:39:50 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • Zarządzenie nr 278/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 października 2006r.
  od dnia: 2006-10-31 13:40:45 więcej>>
 • odsłon:
  657 
 • Zarządzenie nr 280/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-11-13 14:17:56 więcej>>
 • odsłon:
  677 
 • Zarządzenie nr 281/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-11-13 14:16:48 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • Zarządzenie nr 282/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-11-16 13:34:37 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • Zarządzenie nr 283/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-11-28 09:17:59 więcej>>
 • odsłon:
  652 
 • Zarządzenie nr 284/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-11-29 10:05:06 więcej>>
 • odsłon:
  615 
 • Zarządzenie nr 285/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-12-06 08:31:27 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • Zarządzenie nr 286/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-12-14 12:14:18 więcej>>
 • odsłon:
  708 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/1/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2006r
  od dnia: 2007-01-23 12:43:16 więcej>>
 • odsłon:
  645 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/2/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 grudnia 2006r
  od dnia: 2007-01-23 12:41:20 więcej>>
 • odsłon:
  597 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/3/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2006r
  od dnia: 2007-01-23 12:36:21 więcej>>
 • odsłon:
  659 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/4/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2006r
  od dnia: 2007-01-23 12:32:01 więcej>>
 • odsłon:
  644 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/5/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 grudnia 2006r
  od dnia: 2007-01-23 12:33:09 więcej>>
 • odsłon:
  916 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza
 • Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic w roku 2003
  od dnia: 2004-01-15 09:49:14 więcej>>
 • odsłon:
  874 
 • Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic w roku 2004
  od dnia: 2005-02-08 12:03:37 więcej>>
 • odsłon:
  636 
 • Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic w roku 2005
  od dnia: 2008-04-23 13:09:54 więcej>>
 • odsłon:
  579 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2010r.
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-01-26 08:00:12 więcej>>
 • odsłon:
  548 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-01-11 08:22:08 (usunięta: 2010-01-11 08:31:14) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-02-01 12:38:24 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przygotowanie przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy
  od dnia: 2010-02-08 08:21:49 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przygotowanie przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy
  od dnia: 2010-02-08 08:22:44 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-02-08 10:16:16 więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-03-17 08:19:39 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-05-07 08:17:05 więcej>>
 • odsłon:
  634 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/08/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2010
  od dnia: 2010-04-28 15:11:30 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/09/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-08-04 12:48:07 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/10/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 1 maja 2010r.
  od dnia: 2010-04-28 08:01:33 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/11/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego
  od dnia: 2010-08-04 12:42:26 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/12/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2010
  od dnia: 2010-05-27 13:23:05 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  od dnia: 2010-08-04 12:57:39 więcej>>
 • odsłon:
  616 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie przygotowania przez referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy
  od dnia: 2012-03-01 12:22:47 więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/15/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-08-04 14:08:26 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-08-17 14:07:05 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-08-12 13:07:07 więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/18/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-08-30 10:52:15 więcej>>
 • odsłon:
  406 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/20/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach za rok 2010
  od dnia: 2010-11-24 11:23:08 więcej>>
 • odsłon:
  413 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoniecznej Gminy Zdzieszowice oraz nadania jej regulaminu
  od dnia: 2010-11-24 11:33:21 więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/22/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2010r.
  od dnia: 2010-12-08 10:21:36 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/23/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-01 12:16:59 więcej>>
 • odsłon:
  372 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/24/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-02-03 13:59:26 więcej>>
 • odsłon:
  381 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/25/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia osób do wystawiania faktur VAT w imieniu Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2011-02-03 14:05:23 więcej>>
 • odsłon:
  353 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/26/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia lidera gminnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  od dnia: 2010-12-31 11:24:33 więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/27/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-02-03 14:12:54 więcej>>
 • odsłon:
  428 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2011r.
 • Zarządzenie Nr SG.120.1.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
  od dnia: 2011-02-11 12:58:53 więcej>>
 • odsłon:
  365 
 • Zarządzenie Nr SG.120.10.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych
  od dnia: 2011-06-30 14:31:02 więcej>>
 • odsłon:
  287 
 • Zarządzenie Nr SG.120.11.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-07-21 09:47:38 więcej>>
 • odsłon:
  384 
 • Zarządzenie Nr SG.120.14.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie kontroli na 2011 rok
  od dnia: 2011-07-21 10:15:26 więcej>>
 • odsłon:
  333 
 • Zarządzenie Nr SG.120.15.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-07-26 11:46:44 więcej>>
 • odsłon:
  312 
 • Zarządzenie Nr SG.120.16.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektor Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-08-04 11:03:55 więcej>>
 • odsłon:
  271 
 • Zarządzenie Nr SG.120.17.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 września 2011 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
  od dnia: 2011-09-14 10:55:08 więcej>>
 • odsłon:
  358 
 • Zarządzenie Nr SG.120.18.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego
  od dnia: 2011-09-14 10:44:12 więcej>>
 • odsłon:
  316 
 • Zarządzenie Nr SG.120.19.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwenteryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach za rok 2011
  od dnia: 2011-10-11 11:35:48 więcej>>
 • odsłon:
  329 
 • Zarządzenie Nr SG.120.2.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
  od dnia: 2011-02-07 13:23:31 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • Zarządzenie Nr SG.120.21.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  od dnia: 2011-12-06 15:10:03 więcej>>
 • odsłon:
  321 
 • Zarządzenie Nr SG.120.22.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów
  od dnia: 2011-11-25 12:18:06 więcej>>
 • odsłon:
  335 
 • Zarządzenie Nr SG.120.24.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-12-15 13:29:37 więcej>>
 • odsłon:
  319 
 • Zarządzenie Nr SG.120.25.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-12-15 14:06:20 więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • Zarządzenie Nr SG.120.27.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie kontroli na rok 2011
  od dnia: 2011-12-09 15:00:27 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • Zarządzenie Nr SG.120.28.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-01-09 09:52:51 więcej>>
 • odsłon:
  342 
 • Zarządzenie Nr SG.120.3.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-02-08 09:44:25 więcej>>
 • odsłon:
  387 
 • Zarządzenie Nr SG.120.4.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  od dnia: 2011-04-04 10:19:06 więcej>>
 • odsłon:
  323 
 • Zarządzenie Nr SG.120.5.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego, które nie są otwierane w sekretariacie
  od dnia: 2011-04-04 10:09:52 więcej>>
 • odsłon:
  273 
 • Zarządzenie Nr SG.120.6.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone
  od dnia: 2011-05-06 13:30:44 więcej>>
 • odsłon:
  332 
 • Zarządzenie Nr SG.120.7.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2011
  od dnia: 2011-04-20 09:59:29 więcej>>
 • odsłon:
  357 
 • Zarządzenie Nr SG.120.8.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędize Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2011-05-06 13:38:09 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • Zarządzenie Nr SG.120.9.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2011
  od dnia: 2011-05-10 08:26:59 więcej>>
 • odsłon:
  338 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2009r.
 • Zarządzenie Nr 0152/24/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmiany przewodniczącego komisji likwidacyjnej
  od dnia: 2009-06-26 13:57:21 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • Zarządzenie Nr 0152/50/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 października 2009 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-11-02 10:03:49 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • Zarządzenie Nr 0152/59/09 Burmistrza Zdzieszowic zd nia 4 grudnia 2009 r. w sprawie powołania przewodniczacego i członków komisji inwentaryzacyjnej
  od dnia: 2009-12-09 14:08:00 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • Zarządzenie Nr 0152/60/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  od dnia: 2010-04-28 10:31:19 więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • Zarządzenie Nr 0152_23_09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na rok 2009 r.
  od dnia: 2009-06-26 13:47:22 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  od dnia: 2009-01-30 09:47:31 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  od dnia: 2009-01-30 09:58:35 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-19 13:20:40 więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie procedury i nadzorowania inwestycji gminnych
  od dnia: 2009-03-12 10:39:56 więcej>>
 • odsłon:
  532 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-02-11 12:34:40 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-02-11 12:35:05 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
  od dnia: 2009-02-11 12:34:51 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/09/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek
  od dnia: 2009-02-17 14:01:35 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/10/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictw
  od dnia: 2009-03-12 10:35:44 więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie odwołania zastępcy burmistrza
  od dnia: 2009-04-10 09:48:05 więcej>>
 • odsłon:
  615 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza
  od dnia: 2009-04-10 09:47:39 więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalania składu oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygnięcia przetargów w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych
  od dnia: 2009-04-10 09:58:37 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  od dnia: 2009-04-10 09:57:11 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/18/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-06-26 10:49:41 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/19/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-05-19 08:13:19 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/20/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Strażnika Miejskiego - aplikanta (2 etaty)
  od dnia: 2009-05-19 08:18:26 więcej>>
 • odsłon:
  388 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków i księgowości w Referacie Podatków i Opłat
  od dnia: 2009-05-19 08:23:28 więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/22/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-07-31 14:26:22 więcej>>
 • odsłon:
  737 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/26A/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  od dnia: 2009-07-31 14:08:57 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/27/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-07-31 14:44:43 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/30/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Organizacyjnego
  od dnia: 2009-07-06 12:07:21 więcej>>
 • odsłon:
  460 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/31/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-07-06 11:59:31 więcej>>
 • odsłon:
  557 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/32/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  od dnia: 2009-07-31 14:00:19 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-09-14 14:54:52 więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2009r.
  od dnia: 2009-07-31 12:34:55 więcej>>
 • odsłon:
  459 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/42/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-08-17 15:11:43 więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-10-23 14:00:20 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe
  od dnia: 2009-09-15 10:13:08 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
  od dnia: 2009-10-26 09:07:12 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Mijskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-10-26 09:15:07 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/47/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmsitrza Zdzieszowic
  od dnia: 2009-10-28 10:19:53 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 września 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2012-03-28 11:17:29 więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 października 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-10-23 13:54:37 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe
  od dnia: 2009-10-28 10:26:08 więcej>>
 • odsłon:
  613 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/52/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2009 roku w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych
  od dnia: 2009-12-15 11:53:49 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/53/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  od dnia: 2009-11-05 09:03:42 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/54/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-11-30 14:15:21 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/55/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-12-02 15:07:27 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/56/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 26 grudnia 2009r.
  od dnia: 2009-11-30 14:18:34 więcej>>
 • odsłon:
  390 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152_8_09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 luty 2009 r. w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na 2009 r.
  od dnia: 2009-02-09 14:22:57 więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • Zarządzenie Nr Or.S.0152/11/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 luty 2009 r. w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na rok 2009 .
  od dnia: 2009-03-05 09:51:20 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • Zarządzenie Nr Or.S.0152/12/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzedzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-03-25 11:13:37 więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • Zarządzenie nr Or.S.0152/15/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-05-12 12:30:01 więcej>>
 • odsłon:
  456 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2008r.
 • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152_52_08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych
  od dnia: 2009-02-09 13:59:34 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-16 10:01:14 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stanowisk z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
  od dnia: 2008-04-16 10:03:01 więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
  od dnia: 2008-04-16 10:03:31 więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2008
  od dnia: 2008-06-26 07:47:54 więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
  od dnia: 2008-04-16 10:04:00 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 luty 2008 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-16 10:04:16 więcej>>
 • odsłon:
  547 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 luty 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej
  od dnia: 2008-04-16 10:04:31 więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/08/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko informatyk w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-16 10:04:42 więcej>>
 • odsłon:
  521 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/09/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownik ds. integracji europejskiej i promocji w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-16 10:04:54 więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/10/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zmian w lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich
  od dnia: 2008-04-16 10:05:05 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/11/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego ds. projektu eUrząd w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-16 10:05:21 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/12/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone
  od dnia: 2008-05-07 10:45:52 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika ds. wymiaru podatków lokalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-23 10:17:41 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-23 09:54:38 więcej>>
 • odsłon:
  617 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/15/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-23 10:01:16 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 3 maja 2008r.
  od dnia: 2008-04-23 09:54:07 więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
  od dnia: 2008-05-07 10:42:08 więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • Zarządzenie nr Or.S. 0152/18/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
  od dnia: 2008-07-01 13:44:51 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/19/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie zmiany planu inwentaryzacji
  od dnia: 2008-07-01 14:31:20 więcej>>
 • odsłon:
  601 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/20/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego w jednostkach OSP na terenie gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2008-06-18 11:53:55 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/21/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-07-18 09:59:02 więcej>>
 • odsłon:
  764 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/22/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie przygotowywania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  od dnia: 2008-07-25 12:56:53 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/23/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie przygotowywania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  od dnia: 2008-07-25 11:25:59 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/24/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-07-18 09:51:58 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/26/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  od dnia: 2008-07-25 13:45:08 więcej>>
 • odsłon:
  1118 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/27/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-07-31 09:52:52 więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/28/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-08 14:38:38 więcej>>
 • odsłon:
  492 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/30/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  od dnia: 2008-12-08 14:32:02 więcej>>
 • odsłon:
  528 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/31/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  od dnia: 2008-08-06 13:30:29 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/32/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia polityki jakości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-08-14 11:25:31 więcej>>
 • odsłon:
  894 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/33/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  od dnia: 2008-08-14 11:43:23 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/34/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 sierpnia 2008 r.w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszoiwicach
  od dnia: 2008-09-03 08:22:45 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/35/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Zdzieszowice oraz nadania jej regulaminu
  od dnia: 2008-10-09 11:48:40 więcej>>
 • odsłon:
  459 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/36/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 października 2008 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej dla rozstrzygania przetargów w trybie Ustawy Prawo zamówien publicznych
  od dnia: 2008-10-14 14:38:42 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/37/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-08 14:26:50 więcej>>
 • odsłon:
  756 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/38/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie powołania audytorów wewnętrzncyh systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-11-21 10:56:41 więcej>>
 • odsłon:
  917 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/39/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-08 14:21:46 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-08 14:15:23 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzien 1 listopada 2008r.
  od dnia: 2008-10-24 12:01:30 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/42/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 października 2008 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
  od dnia: 2008-12-08 14:06:49 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  od dnia: 2008-12-08 14:01:01 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radca prawny - 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-08 13:56:25 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  od dnia: 2008-12-08 13:50:11 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-03-03 12:05:16 więcej>>
 • odsłon:
  725 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/47/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości ISO 9001 : 2000 w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-30 12:49:06 więcej>>
 • odsłon:
  986 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/47/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości ISO 9001 : 2000 w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-08 13:45:50 (usunięta: 2008-12-08 15:32:01) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-08 13:42:09 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-30 09:03:50 więcej>>
 • odsłon:
  1163 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/50/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia i dysponowania funduszem nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-30 09:09:54 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-30 09:13:59 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • Zarządzenie Nr Or.S.0152/4/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2008 r.
  od dnia: 2008-06-26 07:44:54 (usunięta: 2008-06-26 07:46:26) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr.Or.S. 0152/25/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-07-29 14:58:16 więcej>>
 • odsłon:
  533 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2007r.
 • 03.01.2007 Zarządzenie nr Or_S 0152/01/07
  od dnia: 2007-05-14 13:35:32 więcej>>
 • odsłon:
  934 
 • 2007-01-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/2/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie
  od dnia: 2007-02-21 11:16:22 więcej>>
 • odsłon:
  1094 
 • 2007-03-08 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/4/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
  od dnia: 2007-03-15 13:58:46 więcej>>
 • odsłon:
  879 
 • 2007-03-29 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/5/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany składu stałej Komisji Przetargowej oraz w sprawie zmiany regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej
  od dnia: 2007-04-13 15:18:21 więcej>>
 • odsłon:
  864 
 • 2007-03-30 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/7/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2007
  od dnia: 2007-08-08 09:30:56 więcej>>
 • odsłon:
  836 
 • 2007-03-30 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/9/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-08 14:50:27 więcej>>
 • odsłon:
  1107 
 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/10/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim
  od dnia: 2007-08-09 12:41:06 więcej>>
 • odsłon:
  827 
 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/12/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-09 14:05:03 więcej>>
 • odsłon:
  798 
 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/13/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-09 15:04:24 więcej>>
 • odsłon:
  860 
 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/14/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  od dnia: 2007-08-09 15:19:38 więcej>>
 • odsłon:
  896 
 • 2007-04-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/15/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
  od dnia: 2007-08-10 08:25:16 więcej>>
 • odsłon:
  824 
 • 2007-05-14 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/16/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 9/2001 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30.04.2001
  od dnia: 2007-08-10 08:36:14 więcej>>
 • odsłon:
  894 
 • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/19/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-10 08:43:32 więcej>>
 • odsłon:
  1086 
 • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/20/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-10 08:53:15 więcej>>
 • odsłon:
  849 
 • 2007-05-24 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/30/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-10 11:17:44 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • 2007-06-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-10 09:01:04 więcej>>
 • odsłon:
  1008 
 • 2007-06-23 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/23/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania zespołu audytowego ds. przeprowadzania audytu rozwiązań wdrożonych w ramach akcji Przejrzysta Polska
  od dnia: 2007-08-10 09:17:02 więcej>>
 • odsłon:
  823 
 • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/26/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-10 09:44:15 więcej>>
 • odsłon:
  1185 
 • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/27/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy
  od dnia: 2007-08-10 10:13:31 więcej>>
 • odsłon:
  854 
 • 2007-06-25 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/28/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy
  od dnia: 2007-08-10 10:59:26 więcej>>
 • odsłon:
  828 
 • 2007-06-26 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/29/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. pożarnictwa 1/4 etatu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-10 11:10:50 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • 2007-07-09 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/31/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
  od dnia: 2007-08-27 08:27:03 więcej>>
 • odsłon:
  1108 
 • 2007-08-03 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/33/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne staniowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-28 14:31:20 więcej>>
 • odsłon:
  850 
 • 2007-08-08 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/35/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-09-12 12:04:52 więcej>>
 • odsłon:
  918 
 • 2007-08-09 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/34/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim
  od dnia: 2007-08-28 14:40:03 więcej>>
 • odsłon:
  862 
 • 2007.06.12 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/ 22 /07 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic Nr 14/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej
  od dnia: 2007-06-13 14:01:05 więcej>>
 • odsłon:
  824 
 • 29.03.07 Zarządzenie Nr Or.S. 0152/6/07 w sprawie przeprowadzania inwentaryacji okresowych, zdawczo-odbiorczych, rocznych przeprowadzanych w ostatnich dniach roku kalendarzowego
  od dnia: 2007-05-14 14:37:18 więcej>>
 • odsłon:
  760 
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)2007-01-05 - Zarządzenie Nr Or. S. 0152/11/07 Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środo
  od dnia: 2007-08-09 13:51:23 (usunięta: 2008-04-15 14:28:57) więcej>>
 • odsłon:
  82 
 • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152/18/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 maja 2007 r.
  od dnia: 2007-08-02 14:32:15 więcej>>
 • odsłon:
  730 
 • Zarzadzenie Nr Or.s. 0152/47/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.S. 0152/34/06 Burmistrza zdzieszowic z dnia 30 października 2006 r, Zarzadzenia nr Or.S. 0152/25/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwc
  od dnia: 2008-01-03 09:32:10 więcej>>
 • odsłon:
  652 
 • Zarzadzenie Nr Or.S. 0152/52/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-03-07 13:20:00 więcej>>
 • odsłon:
  955 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 luty 2008 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-03-10 10:49:35 (usunięta: 2008-06-26 07:50:22) więcej>>
 • odsłon:
  61 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 05 luty 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i członków komisjii inwentaryzacyjnej
  od dnia: 2008-03-10 11:01:28 (usunięta: 2008-06-26 07:50:42) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/11/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  od dnia: 2008-12-09 08:10:05 więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 maja 2007 r.
  od dnia: 2007-08-02 14:14:30 więcej>>
 • odsłon:
  657 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/24/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 20007 r.
  od dnia: 2007-08-02 14:47:51 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/25/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2007 r.
  od dnia: 2007-08-02 14:58:39 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/3/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-06-26 14:24:57 więcej>>
 • odsłon:
  694 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/37/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
  od dnia: 2008-04-23 14:25:01 więcej>>
 • odsłon:
  622 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/38/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zmian w planie kontroli
  od dnia: 2008-12-09 08:02:36 więcej>>
 • odsłon:
  441 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/39/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
  od dnia: 2008-12-09 07:53:45 więcej>>
 • odsłon:
  571 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/40/07 z dnia 27 września 2007 r.
  od dnia: 2007-10-09 13:10:51 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/41/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-09 07:49:43 więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/43/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.S. 0152/34/06 z dnia 30 października 2006 r. oraz Zarządzenia Nr Or.S. 0152/25/07 z dnia 12 czerwca 2007 r.
  od dnia: 2007-11-19 13:48:14 więcej>>
 • odsłon:
  670 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/44/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu
  od dnia: 2008-12-08 15:26:42 więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/45/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i dysponowania funduszem nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-09 10:14:15 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/46/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy ds. wymiaru podatków lokalnych i pracownika ds. wymiaru i ksiegowości
  od dnia: 2008-12-08 15:18:21 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/48/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.S. 0152/7/07 Burmistrza zdzieszowic z dnia 30 marca 2007 r. oraz Zarzadzenia Nr Or.S. 0152/32/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 sierpnia 2
  od dnia: 2008-01-03 10:29:49 więcej>>
 • odsłon:
  682 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/49/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  od dnia: 2008-12-08 15:10:44 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/50/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne gminy pisemnych informacji
  od dnia: 2008-12-08 15:04:51 więcej>>
 • odsłon:
  451 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/51/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-15 13:52:52 więcej>>
 • odsłon:
  718 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/53/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosowanym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-23 10:18:31 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/8/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2007 r.
  od dnia: 2007-08-02 12:36:54 więcej>>
 • odsłon:
  672 
 • Zarządzenie Nr Or.S.0152/32/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 sierpnia 2007 r.
  od dnia: 2007-08-09 13:32:27 więcej>>
 • odsłon:
  719 
 • Zarządzenie Nr Or.S.0152/4/08 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2008 r.
  od dnia: 2008-03-10 10:35:51 (usunięta: 2008-06-26 07:48:52) więcej>>
 • odsłon:
  63 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM w 2006r.
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/1/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2006r.
  od dnia: 2006-12-14 12:14:57 (usunięta: 2007-01-23 12:46:17) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/2/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 grudnia 2006r.
  od dnia: 2006-12-20 08:11:20 (usunięta: 2007-01-23 12:45:44) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/3/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2006r.
  od dnia: 2006-12-29 12:16:46 (usunięta: 2007-01-23 12:45:23) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0151/4/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2006r
  od dnia: 2006-12-29 12:17:40 (usunięta: 2007-01-23 12:45:00) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/20/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006 r.
  od dnia: 2006-07-03 15:00:05 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  od dnia: 2006-08-01 12:49:29 więcej>>
 • odsłon:
  1779 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/22/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lipca 2006r.
  od dnia: 2006-08-07 11:50:19 więcej>>
 • odsłon:
  708 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/25/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2006r.
  od dnia: 2006-08-07 11:51:18 więcej>>
 • odsłon:
  773 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/28/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 sierpnia 2006r.
  od dnia: 2007-04-11 14:58:51 więcej>>
 • odsłon:
  999 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/29/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2006r.
  od dnia: 2006-08-29 14:58:30 więcej>>
 • odsłon:
  665 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/30/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2006r.
  od dnia: 2006-08-29 15:04:21 więcej>>
 • odsłon:
  744 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/32/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 września 2006r.
  od dnia: 2006-10-11 13:29:30 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/33/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2006r.
  od dnia: 2006-11-29 09:32:05 więcej>>
 • odsłon:
  667 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/35/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-11-29 09:35:01 więcej>>
 • odsłon:
  744 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/39/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 grudnia 2006r.
  od dnia: 2007-02-16 09:46:33 więcej>>
 • odsłon:
  962 
 • Zarządzenie Nr Or. S. 0152/9/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006r.
  od dnia: 2008-03-28 11:40:36 więcej>>
 • odsłon:
  630 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/01/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej
  od dnia: 2008-04-23 11:27:22 więcej>>
 • odsłon:
  543 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/02/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zdzieszowice oraz jej składu
  od dnia: 2008-04-23 13:39:42 więcej>>
 • odsłon:
  583 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/03/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Gminę Zdzieszowice
  od dnia: 2008-04-23 11:11:58 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/04/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
  od dnia: 2008-04-23 12:00:15 więcej>>
 • odsłon:
  580 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/05/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy
  od dnia: 2008-04-23 12:07:27 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/06/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowych, zdawczo-odbiorczych, rocznych przeprowadzonych w ostatnich dniach roku kalendarzowego
  od dnia: 2008-04-23 12:15:02 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/07/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2006
  od dnia: 2008-04-23 11:21:26 więcej>>
 • odsłon:
  486 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/12/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2006r.
  od dnia: 2006-04-14 14:48:04 więcej>>
 • odsłon:
  697 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/13/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2006r.
  od dnia: 2006-06-12 15:01:14 więcej>>
 • odsłon:
  769 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/14/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 kwietnia 2006r.
  od dnia: 2006-04-18 13:37:00 więcej>>
 • odsłon:
  744 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/16/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2006r.
  od dnia: 2006-06-08 12:20:03 więcej>>
 • odsłon:
  813 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/17/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 maja 2006r.
  od dnia: 2006-06-08 12:29:25 więcej>>
 • odsłon:
  826 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/18/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2006r.
  od dnia: 2006-06-30 14:08:40 więcej>>
 • odsłon:
  797 
 • Zarządzenie Nr Or.S. 0152/8/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 stycznia 2006r.
  od dnia: 2008-03-28 08:09:38 więcej>>
 • odsłon:
  588 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza jako kierownika Urzędu
 • Zarządzenia Burmistrza jako kierownika Urzędu w roku 2004
  od dnia: 2005-02-02 08:24:36 więcej>>
 • odsłon:
  830 
 • Zarządzenia Burmistrza jako kierownika Urzędu w roku 2005
  od dnia: 2008-04-23 14:17:34 więcej>>
 • odsłon:
  625 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Decyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2009r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 maja 2009r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  od dnia: 2009-05-28 13:24:41 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  od dnia: 2009-04-30 11:24:06 więcej>>
 • odsłon:
  772 
 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2009r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na lokalizacji na działce nr 538 obręb Rozwadza, stacji bazowej telefoni komórkowej...
  od dnia: 2009-06-04 14:44:02 więcej>>
 • odsłon:
  601 
 • Postanowienie Burmistrza
  od dnia: 2010-01-07 14:22:35 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  od dnia: 2009-12-03 14:49:12 więcej>>
 • odsłon:
  639 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Decyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2008r.
 • Decyzja Burmistrza Zdzieszowice Nr IN-7331/1/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa wagi kolejowej do ważenia wagonów w ruchu na torze nr 126, działka nr 110/2 obręb Januszkowice
  od dnia: 2008-10-30 09:08:46 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • Obwieszenie Burmistrza w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie warunków zabudowy
  od dnia: 2008-08-06 13:17:56 więcej>>
 • odsłon:
  776 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Decyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2007r.
 • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do posesji Państwa Klossek i Kiołtyka usytuowanych w Zdzieszowicach przy ul. Za Odrą 1,2.
  od dnia: 2007-08-27 12:15:41 więcej>>
 • odsłon:
  741 
 • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci wody na ul. Góry św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami w Z-ch
  od dnia: 2007-08-27 12:01:40 więcej>>
 • odsłon:
  665 
 • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-27 11:44:17 więcej>>
 • odsłon:
  682 
 • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Baterii Koksowniczej Nr 12 wraz z obiektami przynależnymi w ZK Zdzieszowice”
  od dnia: 2007-01-22 12:29:54 więcej>>
 • odsłon:
  2826 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2009-04-17 10:03:43 więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2008-10-08 13:38:48 więcej>>
 • odsłon:
  452 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2008-07-31 12:17:03 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2008-04-08 10:41:56 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2008-02-14 11:08:16 więcej>>
 • odsłon:
  729 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2008-02-14 09:47:51 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2007-11-15 15:12:57 więcej>>
 • odsłon:
  651 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2007-10-04 14:57:42 więcej>>
 • odsłon:
  870 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2007-07-04 10:46:55 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
  od dnia: 2007-06-12 10:10:39 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • Obwieszenie Burmistrza w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej „Modernizacji sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego (blok 18 – 22) w Zdzieszowicach”
  od dnia: 2007-05-16 09:49:12 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia
  od dnia: 2008-11-19 14:11:04 więcej>>
 • odsłon:
  434 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia
  od dnia: 2008-11-19 10:16:02 więcej>>
 • odsłon:
  481 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Decyzje, Obwieszczenia i Zawiadomienia Burmistrza w 2006r.
 • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  od dnia: 2006-06-14 15:11:24 więcej>>
 • odsłon:
  1944 
 • DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych
  od dnia: 2006-11-29 13:04:16 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.: Zabudowa turbin wiatrowych...
  od dnia: 2006-09-22 08:34:09 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 kwietania 2006r.
  od dnia: 2006-04-28 09:06:29 więcej>>
 • odsłon:
  893 
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: `Budowie Baterii Koksowniczej Nr 12 wraz z obiektami przynależnymi`
  od dnia: 2006-12-14 10:36:07 więcej>>
 • odsłon:
  648 
 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  od dnia: 2006-06-14 15:03:04 więcej>>
 • odsłon:
  948 
 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 2/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  od dnia: 2006-08-25 15:44:35 więcej>>
 • odsłon:
  874 
 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 3/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...
  od dnia: 2006-08-29 14:15:41 więcej>>
 • odsłon:
  730 
 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 4/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  od dnia: 2006-09-07 16:02:38 więcej>>
 • odsłon:
  790 
 • Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  od dnia: 2006-07-17 13:33:51 więcej>>
 • odsłon:
  899 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  od dnia: 2006-08-25 15:14:12 więcej>>
 • odsłon:
  601 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  od dnia: 2006-07-25 10:20:12 więcej>>
 • odsłon:
  819 
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-09-28 16:24:51 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych
  od dnia: 2006-09-22 08:26:01 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice w ulicach...
  od dnia: 2006-09-28 16:25:39 więcej>>
 • odsłon:
  580 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
 • Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Samorządowo-Środowiskowej - II półrocze 2010r.
  od dnia: 2010-08-23 12:15:11 więcej>>
 • odsłon:
  355 
 • Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej - II półrocze 2010r.
  od dnia: 2010-08-23 11:45:09 więcej>>
 • odsłon:
  384 
 • Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na II półrocze 2010r.
  od dnia: 2010-08-23 11:56:11 więcej>>
 • odsłon:
  338 
 • Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych - II półrocze 2010r.
  od dnia: 2010-08-23 12:08:12 więcej>>
 • odsłon:
  399 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 03.03.2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:59:50 więcej>>
 • odsłon:
  326 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 05.05.2010r.
  od dnia: 2010-04-16 10:00:27 więcej>>
 • odsłon:
  272 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 07.04.2010r.
  od dnia: 2010-03-30 11:27:15 więcej>>
 • odsłon:
  312 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 17.03.2010r.
  od dnia: 2010-03-12 08:56:09 więcej>>
 • odsłon:
  319 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 01.04.2010r.
  od dnia: 2010-03-30 11:25:21 więcej>>
 • odsłon:
  310 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 13.04.2010r.
  od dnia: 2010-04-09 15:23:13 więcej>>
 • odsłon:
  292 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 23.02.2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:56:28 więcej>>
 • odsłon:
  311 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rzowoju Gospodarczego i Budżetu - 07.05.2010r.
  od dnia: 2010-04-16 09:51:06 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 08.04.2010r.
  od dnia: 2010-03-30 11:31:41 więcej>>
 • odsłon:
  278 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 18.02.1010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:39:39 więcej>>
 • odsłon:
  294 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 18.03.2010r.
  od dnia: 2010-03-12 09:01:03 więcej>>
 • odsłon:
  330 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej - 22.04.2010r.
  od dnia: 2010-04-16 09:56:28 więcej>>
 • odsłon:
  312 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych - 12.04.2010r.
  od dnia: 2010-03-30 11:35:23 więcej>>
 • odsłon:
  311 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych - 19.02.2010
  od dnia: 2010-02-15 10:42:53 więcej>>
 • odsłon:
  272 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych - 26.04.2010r.
  od dnia: 2010-04-16 09:53:08 więcej>>
 • odsłon:
  347 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Komisja Spraw Społecznych - protokoły
 • Protokoły z posiedzen Komisji Spraw Społecznych - MAJ
  od dnia: 2010-09-20 10:13:39 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Spolecznych - LIPIEC
  od dnia: 2010-09-20 10:21:08 więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - CZERWIEC
  od dnia: 2010-09-20 10:15:29 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - KWIECIEŃ
  od dnia: 2010-09-20 10:11:58 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - MARZEC
  od dnia: 2010-09-20 10:10:16 więcej>>
 • odsłon:
  417 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - SIERPIEŃ
  od dnia: 2010-09-20 10:23:13 więcej>>
 • odsłon:
  488 
 • Protokól Nr 74/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 8 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 09:52:42 więcej>>
 • odsłon:
  458 
 • Protokól Nr 75/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 15 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 09:55:31 więcej>>
 • odsłon:
  415 
 • Protokół Nr 76/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 5 lutego 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 09:57:26 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • Protokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 19 lutego 2010r.
  od dnia: 2010-03-12 08:49:04 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • Protokół Nr 78/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 5 marca 2010r.
  od dnia: 2010-03-12 08:51:02 więcej>>
 • odsłon:
  576 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Komisja Samorządzowo-Środowiskowa - protokoły
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - CZERWIEC
  od dnia: 2010-09-20 10:31:21 więcej>>
 • odsłon:
  413 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - KWIECIEŃ
  od dnia: 2010-09-20 10:28:35 więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - LIPIEC
  od dnia: 2010-09-20 10:32:57 więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - MAJ
  od dnia: 2010-09-20 10:29:52 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - MARZEC
  od dnia: 2010-09-20 10:26:12 więcej>>
 • odsłon:
  409 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowo-Środowiskowej - SIERPIEŃ
  od dnia: 2010-09-20 10:34:38 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • Protokół Nr 73/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 7 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:06:48 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • Protokół Nr 74/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 21 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:13:36 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • Protokół Nr 75/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 4 lutego 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:15:38 więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • Protokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Środowiskowej w dniu 4 marca 2010r.
  od dnia: 2010-03-12 08:46:09 więcej>>
 • odsłon:
  473 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - CZERWIEC
  od dnia: 2010-09-20 10:41:33 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - KWIECIEŃ
  od dnia: 2010-09-20 10:38:28 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - LIPIEC
  od dnia: 2010-09-20 10:43:15 więcej>>
 • odsłon:
  458 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - MAJ
  od dnia: 2010-09-20 10:39:53 więcej>>
 • odsłon:
  382 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - MARZEC
  od dnia: 2010-09-20 10:36:58 więcej>>
 • odsłon:
  409 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - SIERPIEŃ
  od dnia: 2010-09-20 10:45:08 więcej>>
 • odsłon:
  402 
 • Protokół Nr 76/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 5 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:20:55 więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • Protokół Nr 77/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 19 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:20:28 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • Protokół Nr 78/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 9 lutego 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:22:53 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • Protokół Nr 79/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 23 lutego 2010r.
  od dnia: 2010-03-12 08:42:23 więcej>>
 • odsłon:
  424 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Komisja Rewizyjna - protokoły
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - CZERWIEC
  od dnia: 2010-09-20 10:52:44 więcej>>
 • odsłon:
  331 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - KWIECIEŃ
  od dnia: 2010-09-20 10:49:47 więcej>>
 • odsłon:
  395 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - LIPIEC
  od dnia: 2010-09-20 10:54:09 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - MAJ
  od dnia: 2010-09-20 10:51:07 więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - MARZEC
  od dnia: 2010-09-20 10:47:48 więcej>>
 • odsłon:
  416 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - SIERPIEŃ
  od dnia: 2010-09-20 10:55:39 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • Protokół Nr 80/10 z posiedzenia Komijsi Rewizyjnej w dniu 6 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:29:43 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • Protokół Nr 81/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:26:57 więcej>>
 • odsłon:
  430 
 • Protokół Nr 82/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:28:59 więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • Protokół Nr 83/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2010r.
  od dnia: 2010-02-15 10:32:01 więcej>>
 • odsłon:
  551 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Rada Miejska kadencji 2006-2010
 • Komisja Rewizyjna
  od dnia: 2009-11-25 08:33:23 więcej>>
 • odsłon:
  647 
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2009-11-12 09:34:30 więcej>>
 • odsłon:
  593 
 • Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  od dnia: 2009-11-25 08:37:01 więcej>>
 • odsłon:
  592 
 • Komisja Spraw Społecznych
  od dnia: 2009-11-25 08:35:23 więcej>>
 • odsłon:
  561 
 • Skład Rady
  od dnia: 2010-07-15 14:23:04 więcej>>
 • odsłon:
  583 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Rada Miejska kadencji 2002-2006
 • Edward Paciorek - Przewodniczący
  od dnia: 2006-06-29 08:04:21 (usunięta: 2006-09-18 14:19:40) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Łukasz Arkadiusz Sokołowski
  od dnia: 2006-06-29 08:04:42 (usunięta: 2006-09-18 14:19:50) więcej>>
 • odsłon:
  63 
 • Oświadczenia Majątkowe
  od dnia: 2006-10-23 15:50:26 więcej>>
 • odsłon:
  3624 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Rada Miejska
 • Rada Miejska
  od dnia: 2006-02-20 14:41:09 więcej>>
 • odsłon:
  3459 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Ogłoszenia RM w 2010r.
 • 2010-01-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-01-20 09:34:52 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • 2010-03-02 - Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-02-23 15:23:08 więcej>>
 • odsłon:
  679 
 • 2010-03-30 - Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiejw Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-03-24 08:52:23 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 2010-04-27 - Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejksiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-04-16 09:46:29 więcej>>
 • odsłon:
  879 
 • 2010-05-25 - Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-05-19 14:00:19 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • 2010-07-07 - Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-07-05 11:43:00 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 2010-07-16 - Zawiadomienie o drugim posiedzeniu L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-07-13 11:51:32 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • 2010-09-14 - Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-09-08 09:13:48 więcej>>
 • odsłon:
  638 
 • 2010-09-29 - Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-09-24 11:17:21 więcej>>
 • odsłon:
  617 
 • 2010-10-26 - Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-10-21 09:27:09 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 2010-11-08 - Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-11-02 09:52:42 więcej>>
 • odsłon:
  476 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Ogłoszenia RM w 2009r.
 • 2009-06-15 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady
  od dnia: 2009-06-12 08:37:46 więcej>>
 • odsłon:
  441 
 • 2009-10-08 - Konsultacje na osiedlu Kaczorownia
  od dnia: 2009-10-01 10:25:45 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej
  od dnia: 2009-07-03 07:54:19 więcej>>
 • odsłon:
  348 
 • Ogłoszenie - konsultacje na Osiedlu Piastów I
  od dnia: 2009-09-23 12:08:50 więcej>>
 • odsłon:
  380 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Ogłoszenia RM w 2008
 • 2008-02-25 - Dyżur Przewodniczącego Rady
  od dnia: 2008-02-22 09:20:00 więcej>>
 • odsłon:
  749 
 • 2008-09-22 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady
  od dnia: 2008-09-19 11:09:49 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • 2008-11-10 - Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady
  od dnia: 2008-11-06 08:35:01 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • Dyżury Przewodniczącego Rady w okresie letnim
  od dnia: 2008-07-14 10:18:58 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • Obszar funkcjonowania spółki wodociągowo-kanalizacyjnej a funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach - materiał na Sesję Rady Miejskiej w miesiącu lutym.
  od dnia: 2008-02-08 13:18:28 więcej>>
 • odsłon:
  688 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Projekty uchwał - 2010r.
 • 2010-05-25 - Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-05-21 13:47:30 więcej>>
 • odsłon:
  842 
 • 2010-09-14 - Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2010-09-08 12:01:57 więcej>>
 • odsłon:
  760 
 • 2010-09-29 - Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej
  od dnia: 2010-09-27 11:32:52 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • 2010-10-26 - Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 października 2010r.
  od dnia: 2010-10-29 14:36:24 więcej>>
 • odsłon:
  725 
 • Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lipca 2010r.
  od dnia: 2010-07-21 12:56:42 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2010r.
  od dnia: 2010-03-01 15:30:58 więcej>>
 • odsłon:
  711 
 • Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2010r.
  od dnia: 2010-04-23 12:27:51 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • Projekty uchwał na Sesję w dniu 30 marca 2010r.
  od dnia: 2010-03-26 12:04:37 więcej>>
 • odsłon:
  616 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Projekty uchwał - 2009r.
 • 2009-01-27 - Projekty uchwał Rady na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-21 13:31:37 więcej>>
 • odsłon:
  777 
 • 2009-06-30 - Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejksiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-06-25 11:06:24 więcej>>
 • odsłon:
  677 
 • 2009-07-30 - Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-07-23 11:38:11 więcej>>
 • odsłon:
  704 
 • 2009-09-15 - Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-09-10 12:54:27 więcej>>
 • odsłon:
  610 
 • 2009-11-24 - Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej
  od dnia: 2009-11-26 11:56:39 więcej>>
 • odsłon:
  694 
 • Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2009r.
  od dnia: 2009-02-23 13:52:54 więcej>>
 • odsłon:
  585 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Projekty uchwał - 2008r.
 • 2008-02-26 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26.02.2008r.
  od dnia: 2008-02-21 08:17:28 więcej>>
 • odsłon:
  1058 
 • 2008-05-27 - Projekty uchwał - Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2008r.
  od dnia: 2008-05-21 15:08:05 więcej>>
 • odsłon:
  982 
 • 2008-06-24 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2008r.
  od dnia: 2008-06-20 10:39:29 więcej>>
 • odsłon:
  806 
 • 2008-07-15 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 15.07.2008r.
  od dnia: 2008-07-15 14:03:32 więcej>>
 • odsłon:
  727 
 • 2008-08-21 - Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 sierpnia 2008r.
  od dnia: 2008-08-18 09:51:38 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • 2008-09-29 - Projekty uchwał na Sesję w dniu 29 września 2008r.
  od dnia: 2008-09-23 10:59:30 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • 2008-10-28 - Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-10-22 10:46:29 więcej>>
 • odsłon:
  648 
 • 2008-12-17 - Projekty Uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej
  od dnia: 2008-12-18 11:38:55 więcej>>
 • odsłon:
  638 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Projekty uchwał - 2007r.
 • 07.07.03 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-07-03 12:45:38 więcej>>
 • odsłon:
  1014 
 • 07.07.03 - projket uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-07-03 12:44:04 więcej>>
 • odsłon:
  949 
 • 2006-12-28 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.
  od dnia: 2007-01-15 12:39:26 więcej>>
 • odsłon:
  870 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice
  od dnia: 2007-01-15 13:30:42 więcej>>
 • odsłon:
  801 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona
  od dnia: 2007-01-15 13:37:44 więcej>>
 • odsłon:
  852 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka
  od dnia: 2007-01-15 13:47:34 więcej>>
 • odsłon:
  825 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa
  od dnia: 2007-01-15 13:57:44 więcej>>
 • odsłon:
  869 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rday Sołeckiej w sołectwie Rozwadza
  od dnia: 2007-01-15 13:55:00 więcej>>
 • odsłon:
  911 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna
  od dnia: 2007-01-15 13:44:41 więcej>>
 • odsłon:
  866 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II
  od dnia: 2007-01-15 13:17:04 więcej>>
 • odsłon:
  836 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona
  od dnia: 2007-01-15 12:28:43 więcej>>
 • odsłon:
  811 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego
  od dnia: 2007-01-15 12:25:34 więcej>>
 • odsłon:
  823 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów I
  od dnia: 2007-01-15 12:21:57 więcej>>
 • odsłon:
  856 
 • 2007-01-04 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Część Miasta
  od dnia: 2007-01-15 13:13:13 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • 2007-01-04-Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kaczorownia
  od dnia: 2007-01-15 13:08:39 więcej>>
 • odsłon:
  1006 
 • 2007-01-10 - Poprawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych
  od dnia: 2007-01-11 10:43:42 więcej>>
 • odsłon:
  829 
 • 2007-01-10 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. dla gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2007-01-15 14:03:31 więcej>>
 • odsłon:
  792 
 • 2007-01-12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r.
  od dnia: 2007-01-18 14:48:30 więcej>>
 • odsłon:
  989 
 • 2007-01-12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r.
  od dnia: 2007-01-18 13:28:04 więcej>>
 • odsłon:
  866 
 • 2007-01-17 - Projekt uchwały w sprawie zbycia działek niezabudowanych położonych przy ulicy Piastów w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-01-22 16:40:48 więcej>>
 • odsłon:
  1012 
 • 2007-01-30 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach na poszerzenie terenu cmentarza
  od dnia: 2007-03-08 09:30:41 więcej>>
 • odsłon:
  1069 
 • 2007-02-19 - projekt uchwały w sprawie poboru podatków ,wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  od dnia: 2007-02-20 13:39:14 więcej>>
 • odsłon:
  1016 
 • 2007-03-05 - Projekt uchwały w sprawie nabycia lokalu użytkowego mieszczącego się w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej 8
  od dnia: 2007-03-08 09:23:11 więcej>>
 • odsłon:
  865 
 • 2007-03-08 - Projekt uchwały w sprawie zamiany działek w Żyrowej
  od dnia: 2007-03-14 17:04:14 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • 2007-03-14 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Januszkowice do programu „Odnowy Wsi” w województwie opolskim
  od dnia: 2007-03-15 09:39:47 więcej>>
 • odsłon:
  811 
 • 2007-03-21 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-03-21 09:22:03 więcej>>
 • odsłon:
  871 
 • 2007-03-21 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-03-21 09:19:09 więcej>>
 • odsłon:
  863 
 • 2007-03-26 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Zdzieszowicach przy ulicy Bocznej.
  od dnia: 2007-03-28 15:39:12 więcej>>
 • odsłon:
  857 
 • 2007-04-10 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2007-04-10 13:15:24 więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • 2007-04-25 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowych niezabudowanych położnych w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-04-30 16:39:27 więcej>>
 • odsłon:
  714 
 • 2007-04-30 - Projekt uchwały w sprawie nabycia działki Nr 366_5 połoźonej w Januszkowicach
  od dnia: 2007-04-30 16:49:05 więcej>>
 • odsłon:
  760 
 • 2007-05-07 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L_316_06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r.
  od dnia: 2007-05-08 09:31:02 więcej>>
 • odsłon:
  814 
 • 2007-05-08 - Projekt uchwały w sprawie statutu Związku Międzygminnego Czysty Region
  od dnia: 2007-05-08 11:18:55 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • 2007-05-28 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-05-30 14:21:47 więcej>>
 • odsłon:
  794 
 • 2007-05-28 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa
  od dnia: 2007-05-30 14:26:09 więcej>>
 • odsłon:
  925 
 • 2007-05-28 - Projekt uchwaływ sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Januszkowicach
  od dnia: 2007-05-28 14:28:31 więcej>>
 • odsłon:
  873 
 • 2007-05-30 - Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice.
  od dnia: 2007-06-01 12:36:43 więcej>>
 • odsłon:
  839 
 • 2007-06-06 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-06-13 13:36:56 więcej>>
 • odsłon:
  835 
 • 2007-06-12 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dwóch zabytkowych barokowych obrazów ołtarzowych
  od dnia: 2007-06-13 15:56:54 więcej>>
 • odsłon:
  788 
 • 2007-06-27 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2007-06-29 17:44:15 więcej>>
 • odsłon:
  751 
 • 2007-07-05 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania do wymiany lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest
  od dnia: 2007-07-05 14:13:44 więcej>>
 • odsłon:
  764 
 • 2007-08-10 Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom
  od dnia: 2007-08-24 15:13:35 więcej>>
 • odsłon:
  756 
 • 2007-08-13 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-08-24 15:06:54 więcej>>
 • odsłon:
  949 
 • 2007-08-13 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu użyczenia na akwen wodny i nieużytek położony w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-17 12:18:26 więcej>>
 • odsłon:
  769 
 • 2007-08-30 - projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  od dnia: 2007-09-11 12:05:17 więcej>>
 • odsłon:
  959 
 • 2007-08-30 - projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  od dnia: 2007-09-11 12:14:13 więcej>>
 • odsłon:
  795 
 • 2007-09-13- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-09-24 13:21:00 więcej>>
 • odsłon:
  908 
 • 2007-09-17- projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu
  od dnia: 2007-09-19 13:38:25 więcej>>
 • odsłon:
  749 
 • 2007-09-17- projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r.
  od dnia: 2007-09-24 13:26:12 więcej>>
 • odsłon:
  794 
 • 2007-09-18- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  od dnia: 2007-09-24 13:29:49 więcej>>
 • odsłon:
  785 
 • 2007-09-26 - projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ulicy Ogrodowej
  od dnia: 2007-10-02 12:31:54 więcej>>
 • odsłon:
  832 
 • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
  od dnia: 2007-10-31 11:07:21 więcej>>
 • odsłon:
  773 
 • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  od dnia: 2007-10-31 11:17:37 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • 2007-10-25 projekt uchwały w sprawie poboru podatków,wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  od dnia: 2007-10-31 11:26:56 więcej>>
 • odsłon:
  742 
 • 2007-10-25 uchwała w sprawie uchylenia uchwały
  od dnia: 2007-10-31 11:21:47 więcej>>
 • odsłon:
  811 
 • 2007-11-14 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2007r.
  od dnia: 2007-11-07 14:49:09 więcej>>
 • odsłon:
  902 
 • 2007-12-18 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2007r.
  od dnia: 2007-12-14 10:08:48 więcej>>
 • odsłon:
  771 
 • 2008-01-18 - Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2008r.
  od dnia: 2008-01-18 15:08:14 więcej>>
 • odsłon:
  704 
 • Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-17 12:46:07 więcej>>
 • odsłon:
  659 
 • Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-01-18 13:17:07 więcej>>
 • odsłon:
  745 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Projekty uchwał - 2006r.
 • 07.07.2006 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006r.
  od dnia: 2006-07-07 07:43:53 (usunięta: 2006-12-01 14:52:36) więcej>>
 • odsłon:
 • 2006-11-23 - Projekt uchwały w sprawieobniżenia ceny skupu 1q żyta.
  od dnia: 2006-12-01 11:07:51 więcej>>
 • odsłon:
  774 
 • 2006-11-23 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2007r
  od dnia: 2006-12-01 11:05:07 więcej>>
 • odsłon:
  927 
 • 2006.05.25 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ulicy Osadników
  od dnia: 2006-06-26 16:45:17 (usunięta: 2006-12-01 14:41:21) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • 2006.06.23 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-06-29 09:17:47 (usunięta: 2006-12-01 14:41:35) więcej>>
 • odsłon:
 • 2006.06.23 - Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2006-06-23 14:46:37 (usunięta: 2006-12-01 14:41:28) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • 2006.07.03 - Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  od dnia: 2006-08-10 16:45:27 (usunięta: 2006-12-01 14:52:33) więcej>>
 • odsłon:
 • 2006.08.07 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-08-08 10:02:52 (usunięta: 2006-12-01 14:52:40) więcej>>
 • odsłon:
 • 2006.08.07 - Projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006r.
  od dnia: 2006-08-08 10:08:41 (usunięta: 2006-12-01 14:52:43) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • 2006.09.26 - Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-10-09 14:36:58 (usunięta: 2006-12-01 14:52:47) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • 2006.11.23 - Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów
  od dnia: 2006-12-01 11:12:54 więcej>>
 • odsłon:
  833 
 • 2006.11.23 - Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  od dnia: 2006-12-01 11:15:05 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • 2006.12.05 - Projekt uchwaływ sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-12-08 08:48:57 więcej>>
 • odsłon:
  864 
 • 2006.12.08 - Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru :podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
  od dnia: 2006-12-13 10:12:48 więcej>>
 • odsłon:
  875 
 • 27.06.2006 Projekt uchwały regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2006-06-27 09:47:52 (usunięta: 2006-12-01 14:52:27) więcej>>
 • odsłon:
 • 27.06.2006 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV /160/ 04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
  od dnia: 2006-06-27 10:21:08 (usunięta: 2006-12-01 14:41:40) więcej>>
 • odsłon:
 • Projekt uchwały w sprawie nabycia działek Nr 196/9 i 195/5 położonych w Krępnej
  od dnia: 2006-12-07 16:37:28 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • Projekt uchwały w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-12-06 15:07:03 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowic.
  od dnia: 2006-12-14 12:34:26 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych
  od dnia: 2006-12-13 13:28:00 więcej>>
 • odsłon:
  765 
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-12-22 11:29:58 więcej>>
 • odsłon:
  871 
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmisrzowi Zdzieszowic
  od dnia: 2006-12-12 07:46:30 więcej>>
 • odsłon:
  697 
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Zdzieszowice do Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
  od dnia: 2006-12-14 12:29:09 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
  od dnia: 2006-12-05 08:16:33 więcej>>
 • odsłon:
  719 
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
  od dnia: 2006-12-05 08:20:04 więcej>>
 • odsłon:
  716 
 • Projekt uchwały w sprawie zbycia działek niezabudowanych przy ulicy Pistów w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-01-22 13:03:51 (usunięta: 2007-01-22 15:24:46) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zawiadomienia i obwieszczenia RM w 2009r.
 • 2009-01-27 - Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-01-20 15:00:17 więcej>>
 • odsłon:
  961 
 • 2009-02-26 - Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-02-13 10:21:16 więcej>>
 • odsłon:
  877 
 • 2009-03-10 - Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-03-04 09:56:17 więcej>>
 • odsłon:
  857 
 • 2009-04-07 - Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-04-01 14:32:16 więcej>>
 • odsłon:
  831 
 • 2009-04-23 - Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-04-21 08:58:15 więcej>>
 • odsłon:
  763 
 • 2009-04-28 - Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-04-21 08:58:52 więcej>>
 • odsłon:
  976 
 • 2009-05-28 - Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-05-26 09:02:45 więcej>>
 • odsłon:
  756 
 • 2009-06-30 - Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-06-23 14:12:06 więcej>>
 • odsłon:
  758 
 • 2009-07-09 - Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-07-06 12:42:34 więcej>>
 • odsłon:
  752 
 • 2009-07-22 - Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-07-23 09:14:56 więcej>>
 • odsłon:
  738 
 • 2009-09-15 - Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-09-08 08:24:05 więcej>>
 • odsłon:
  711 
 • 2009-10-27 - Zawiadimienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-10-20 14:29:27 więcej>>
 • odsłon:
  723 
 • 2009-11-10- Zawiadomienie o kolejnym posiedzeniu XLII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-11-03 13:10:08 więcej>>
 • odsłon:
  411 
 • 2009-11-24 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-11-17 15:06:40 więcej>>
 • odsłon:
  734 
 • 2009-12-29 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2009-12-18 13:21:35 więcej>>
 • odsłon:
  1039 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zawiadomienia i obwieszczenia RM w 2008r.
 • 2008-04-29 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-16 09:47:12 więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • 2008-05-27 - Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-05-21 08:14:35 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 2008-06-24 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-06-18 11:22:46 więcej>>
 • odsłon:
  1186 
 • 2008-07-15 - Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-07-09 11:34:53 więcej>>
 • odsłon:
  793 
 • 2008-08-21 - Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-08-14 13:22:04 więcej>>
 • odsłon:
  944 
 • 2008-09-29 - Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-09-23 11:12:41 więcej>>
 • odsłon:
  1037 
 • 2008-10-28 - Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-10-22 10:39:00 więcej>>
 • odsłon:
  970 
 • 2008-11-27 - Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-11-21 13:43:29 więcej>>
 • odsłon:
  1089 
 • 2008-12-17 - Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-12-15 08:16:51 więcej>>
 • odsłon:
  906 
 • Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku
  od dnia: 2008-09-24 13:26:13 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • Informacja o posiedzeniach stałych komisji w miesiącu wrześniu 2008r.
  od dnia: 2008-09-11 14:30:39 więcej>>
 • odsłon:
  453 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zawiadomienia i obwieszczenia RM w 2007r.
 • 2007-03-07 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-03-06 11:10:41 więcej>>
 • odsłon:
  663 
 • 2007-03-09 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-03-06 11:14:42 więcej>>
 • odsłon:
  648 
 • 2007-03-14 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
  od dnia: 2007-03-14 09:15:28 więcej>>
 • odsłon:
  606 
 • 2007-03-15 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-03-06 11:17:13 więcej>>
 • odsłon:
  638 
 • 2007-03-16 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-03-14 09:12:33 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 2007-03-19 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-03-14 09:18:39 więcej>>
 • odsłon:
  606 
 • 2007-03-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2007-03-22 09:44:34 więcej>>
 • odsłon:
  747 
 • 2007-04-03 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-03-28 11:07:02 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • 2007-04-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  od dnia: 2007-04-10 14:49:55 więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • 2007-04-13 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-04-10 14:55:14 więcej>>
 • odsłon:
  588 
 • 2007-04-17 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-04-10 14:52:24 więcej>>
 • odsłon:
  644 
 • 2007-04-24 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-04-23 14:57:17 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • 2007-04-26 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-04-23 14:07:15 więcej>>
 • odsłon:
  937 
 • 2007-05-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-05-11 15:24:26 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • 2007-05-15 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-05-11 14:25:19 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 2007-05-17 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-05-11 14:32:02 więcej>>
 • odsłon:
  622 
 • 2007-05-18 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-05-11 14:38:55 więcej>>
 • odsłon:
  639 
 • 2007-05-22 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-05-21 12:28:06 więcej>>
 • odsłon:
  876 
 • 2007-05-23 - Zaiwadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-05-23 10:56:10 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • 2007-05-24 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-05-23 11:05:13 więcej>>
 • odsłon:
  634 
 • 2007-05-25 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 maja 2007r.
  od dnia: 2007-05-23 11:10:44 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • 2007-05-31 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-05-25 12:06:15 więcej>>
 • odsłon:
  827 
 • 2007-06-04 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-06-01 13:09:11 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 2007-06-05 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-06-01 13:15:25 więcej>>
 • odsłon:
  642 
 • 2007-06-12 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-06-01 13:33:41 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • 2007-06-14 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-06-04 13:37:57 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • 2007-06-19 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-06-14 13:03:11 więcej>>
 • odsłon:
  914 
 • 2007-06-26 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-06-14 13:11:35 więcej>>
 • odsłon:
  624 
 • 2007-06-28 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-06-27 10:44:44 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 2007-07-03 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-06-27 10:48:33 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • 2007-07-04 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-06-27 10:54:21 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • 2007-07-10 - Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2007-07-05 14:11:51 więcej>>
 • odsłon:
  1048 
 • 2007-08-07 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-08-29 11:38:10 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 2007-08-21 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-08-14 13:35:09 więcej>>
 • odsłon:
  586 
 • 2007-08-22 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-08-14 13:39:46 więcej>>
 • odsłon:
  658 
 • 2007-08-23 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-08-14 13:49:22 więcej>>
 • odsłon:
  578 
 • 2007-08-24 - Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-08-17 11:29:46 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • 2007-08-27 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-08-14 13:52:31 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • 2007-08-30 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-08-29 11:15:17 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • 2007-09-05 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-08-29 11:22:26 więcej>>
 • odsłon:
  622 
 • 2007-09-06 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-09-04 09:58:38 więcej>>
 • odsłon:
  638 
 • 2007-09-11 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-08-29 12:09:33 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • 2007-09-14 - Zawiadomienie oposiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-09-12 13:10:42 więcej>>
 • odsłon:
  594 
 • 2007-09-19 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-09-12 13:14:09 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • 2007-09-27 - Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-09-12 13:17:13 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 2007-09-27 - Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-09-21 11:34:25 więcej>>
 • odsłon:
  902 
 • 2007-10-23 - Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-10-23 13:58:31 więcej>>
 • odsłon:
  821 
 • 2007-11-06 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-11-02 13:12:24 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 2007-11-07 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-11-02 13:22:00 więcej>>
 • odsłon:
  591 
 • 2007-11-08 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-11-02 13:29:34 więcej>>
 • odsłon:
  571 
 • 2007-11-09 - zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-11-02 13:37:19 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • 2007-11-14 - Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-11-08 11:32:29 więcej>>
 • odsłon:
  945 
 • 2007-12-18 - Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-12-12 08:59:28 więcej>>
 • odsłon:
  687 
 • 2008-01-22 - Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-01-14 10:46:18 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 2008-02-26 - Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-02-19 11:03:59 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • 2008-04-08 - Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2008-04-02 08:27:38 więcej>>
 • odsłon:
  742 
 • Zawiadomienie o poisedzeniu Komisji Samorządowo-Środowiskowej
  od dnia: 2007-01-17 11:28:50 więcej>>
 • odsłon:
  860 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  od dnia: 2007-01-11 13:30:30 więcej>>
 • odsłon:
  704 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  od dnia: 2007-01-11 13:23:17 więcej>>
 • odsłon:
  630 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-01-17 11:36:36 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
  od dnia: 2007-01-11 13:11:31 więcej>>
 • odsłon:
  583 
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-02-14 08:37:17 więcej>>
 • odsłon:
  805 
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-01-17 11:20:14 więcej>>
 • odsłon:
  605 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Zawiadomienia i obwieszczenia RM w 2006r.
 • Zawiadomienie o sesji
  od dnia: 2006-12-01 14:19:53 więcej>>
 • odsłon:
  747 
 • Zawiadomienie o sesji - 13.12.2006r.
  od dnia: 2006-12-11 11:29:48 więcej>>
 • odsłon:
  639 
  Dział: ARCHIWUM
  Pozycja menu: Uchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)
 • 2006-11-27 - Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-12-14 14:43:02 więcej>>
 • odsłon:
  1182 
 • 2006-11-27 - Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-12-14 14:47:57 więcej>>
 • odsłon:
  1124 
 • 2006-12-06 - Uchwała Nr II/3/06 w sprawie powołania i określenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2006-12-14 14:56:31 więcej>>
 • odsłon:
  1133 
 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/10/06 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
  od dnia: 2006-12-27 11:39:56 więcej>>
 • odsłon:
  2320 
 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/11/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic
  od dnia: 2006-12-19 11:35:45 więcej>>
 • odsłon:
  1189 
 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/4/06 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006r.
  od dnia: 2006-12-20 08:28:00 więcej>>
 • odsłon:
  1171 
 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/5/06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
  od dnia: 2006-12-22 09:20:55 więcej>>
 • odsłon:
  1232 
 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/6/06 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta
  od dnia: 2006-12-27 10:38:42 więcej>>
 • odsłon:
  1361 
 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/7/06 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  od dnia: 2006-12-27 10:43:33 więcej>>
 • odsłon:
  1360 
 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/8/06 w sprawie podatku od posiadania psów
  od dnia: 2006-12-19 14:58:23 więcej>>
 • odsłon:
  1165 
 • 2006-12-13 - Uchwała Nr III/9/06 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2006-12-22 09:40:52 więcej>>
 • odsłon:
  1166 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/12/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r.
  od dnia: 2007-01-31 08:59:31 więcej>>
 • odsłon:
  1119 
 • 2007-01-23 - Uchwała nr IV/13/07 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2007r.
  od dnia: 2007-01-31 09:06:54 więcej>>
 • odsłon:
  1149 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/14/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Zdzieszowice do Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  od dnia: 2007-02-13 13:56:43 więcej>>
 • odsłon:
  1118 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-02-13 14:00:35 więcej>>
 • odsłon:
  1153 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zdzieszowic
  od dnia: 2007-02-13 14:05:02 więcej>>
 • odsłon:
  1135 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów oraz wysokość stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych do jazd lokalnych
  od dnia: 2007-01-31 09:17:38 więcej>>
 • odsłon:
  1130 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-02-13 14:09:59 więcej>>
 • odsłon:
  1171 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2007-02-13 14:13:19 więcej>>
 • odsłon:
  1117 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2007-02-12 14:38:31 więcej>>
 • odsłon:
  1053 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie ustalenia terminu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-01-30 12:48:14 więcej>>
 • odsłon:
  1383 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  od dnia: 2007-01-31 09:25:08 więcej>>
 • odsłon:
  1131 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Januszkowice
  od dnia: 2007-02-13 14:19:59 więcej>>
 • odsłon:
  1051 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona
  od dnia: 2007-02-14 08:55:37 więcej>>
 • odsłon:
  1174 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krępna
  od dnia: 2007-02-14 09:02:53 więcej>>
 • odsłon:
  1094 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oleszka
  od dnia: 2007-02-14 09:05:54 więcej>>
 • odsłon:
  1119 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rozwadza
  od dnia: 2007-02-14 09:09:58 więcej>>
 • odsłon:
  1126 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Żyrowa
  od dnia: 2007-02-14 09:13:21 więcej>>
 • odsłon:
  1092 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stara Część Miasta
  od dnia: 2007-02-14 09:18:21 więcej>>
 • odsłon:
  1132 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów I
  od dnia: 2007-02-14 10:13:08 więcej>>
 • odsłon:
  1028 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II
  od dnia: 2007-02-14 09:29:13 więcej>>
 • odsłon:
  1071 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kościuszki-Korfantego
  od dnia: 2007-02-14 09:32:37 więcej>>
 • odsłon:
  1129 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/32/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona
  od dnia: 2007-02-14 09:36:26 więcej>>
 • odsłon:
  1119 
 • 2007-01-23 - Uchwała Nr IV/33/07 w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kaczorownia
  od dnia: 2007-02-14 09:39:42 więcej>>
 • odsłon:
  1069 
 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/34/07 w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza
  od dnia: 2008-02-04 15:28:44 więcej>>
 • odsłon:
  981 
 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/35/07 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.
  od dnia: 2007-03-22 14:14:53 więcej>>
 • odsłon:
  1072 
 • 2007-03-12 - Uchwała nr V/36/07 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.
  od dnia: 2007-03-23 14:26:31 więcej>>
 • odsłon:
  1128 
 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/37/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. dla gminy Zdzieszowice
  od dnia: 2007-05-24 09:16:32 więcej>>
 • odsłon:
  1169 
 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/38/07 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowych
  od dnia: 2007-05-24 09:27:49 więcej>>
 • odsłon:
  1060 
 • 2007-03-12 - Uchwała Nr V/39/07 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  od dnia: 2007-05-14 10:44:25 więcej>>
 • odsłon:
  1323 
 • 2007-03-26 - Uchwała nr VI/40/07 w sprawie nabycia lokalu użytkowego mieszczącego się w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej 8
  od dnia: 2007-03-30 18:17:47