INFORMACJE O PODMIOCIE
 Dane podmiotu
 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 Skargi i wnioski
 ePUAP
 Majątek
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 Organizacja WSA w Szczecinie
 Wydziały
 Wydział Informacji Sądowej
 Sędziowie
AKTY PRAWNE
 Konstytucja
 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
 Przepisy wprowadzające ustawę
 Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
 Podstawa prawna dot. wynagrodzenia sędziów
ORZECZNICTWO
 Baza Orzeczeń
 Pytania prejudycjalne WSA w Szczecinie
e-WOKANDA
 ELEKTRONICZNY TERMINARZ ROZPRAW
 Wydział I
 Wydział II
KOSZTY SĄDOWE
 Wpis
 Opłata kancelaryjna
 Zwolnienie z kosztów sądowych
 Prawo pomocy
 Wysokość wpisów sądowych
KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO
 Koszty adwokackie
 Koszty radców prawnych
 Koszty doradców podatkowych
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Zamówienia poniżej 30000 euro
 Informacja publiczna
 KOMUNIKATY
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 Polityka prywatności
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Przyjmowanie spraw
 Kolejność załatwiania spraw
 Ruch spraw
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
POSTĘPOWANIE
 Wniesienie skargi
 Postępowanie uproszczone i mediacyjne
REJESTRY i ARCHIWA
 Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
 Archiwa
Adresy
 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
 Wojewódzkie Sądy Administracyjne
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zwolnienie z kosztów sądowych
(KOSZTY SĄDOWE / Zwolnienie z kosztów sądowych)
[opublikował(a): Katarzyna Jarosz dnia 2014-11-06 12:14:53, dokument aktualny]


USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U.02.153.1270
z dnia 20 września 2002 r.

 

(tekst jednolity)

Rozdział 3

Zwolnienie od kosztów sądowych

Oddział 1

Przepisy ogólne

Art. 239. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1)    strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:

a)  z zakresu pomocy i opieki społecznej,

b)  dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

c)  dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d)  ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e)  z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f)  z zakresu powszechnego obowiązku obrony;

2)    prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;

3)    kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

4)    strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

Art. 240. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej.

Art. 241. Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Art. 242. Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykładane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.

 

informację wytworzył(a): administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Jarosz
data wytworzenia: 6.11.2014

 

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 515
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7663

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja przepisu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 10
tel.: (091) 48-49-222, 48-49-255, faks: (091) 488-07-52
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl
NIP: 851-28-49-470, REGON: 812655586
konto bankowe nr: 95 1010 1599 0030 9822 3100 0000
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-06-03 16:28:38