INFORMACJE O PODMIOCIE
 Dane podmiotu
 Struktura organizacyjna
 Majątek
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 EPUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
AKTY PRAWNE
 Konstytucja
 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
 Przepisy wprowadzajace ustawę
 Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
 Biurowość w Sądach Administracyjnych
ORZECZNICTWO
 Baza orzeczeń
KOSZTY SĄDOWE
 Przydatne adresy
 Opłaty sądowe
 Zwolnienie z kosztów sądowych
 Prawo pomocy
OGŁOSZENIA i PRZETARGI
 Przetargi
 Ogłoszenia
 Zawiadomienie o wyborze oferty
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 Sprawozdawczość opisowa
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Przyjmowanie spraw
 Kolejność załatwiania spraw
 Stan załatwiania spraw
POSTĘPOWANIE
 Wniesienie skargi
 Postępowanie uproszczone i mediacyjne
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
 Przyjmowanie skarg i wniosków
REJESTRY I ARCHIWA
 Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
 Archiwa
REDAKTORZY BIULETYNU
 Referaty i stanowiska
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zwolnienie od kosztów sądowych
(KOSZTY SĄDOWE / Zwolnienie z kosztów sądowych)
[opublikował(a): Piotr Grabek dnia 2004-07-20 09:35:44, dokument aktualny]


Zwolnienie od kosztów sądowych, dodana 2004-06-24


Zwolnienie od kosztów sądowych

Dz.U.02.153.1270

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
(Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.)
(wybór)

DZIAŁ V
KOSZTY POSTĘPOWANIA

Rozdział 3

Zwolnienie od kosztów sądowych

Oddział 1

Przepisy ogólne

Art. 239. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

   1)   strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach:

a)   z zakresu pomocy i opieki społecznej,

b)  dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

c)   dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d)  ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e)   z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f)   z zakresu powszechnego obowiązku obrony;

   2)   prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich;

   3)   kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

   4)   strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

Art. 240. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej.

Art. 241. Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Art. 242. Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykładane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.


informację wytworzył(a): Piotr Grabek
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 24-06-2004


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4792
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5010

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Wpisano datę wytworzenia informacji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>WSA w Olsztynie
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1
tel.: 5228000, faks: 5228082
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl
strona www: www.wsa.olsztyn.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-03-12 14:33:24