Urząd Gminy w Wilkowie
 
URZĄD GMINY
ORGANY GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY
WZORY DOKUMENTÓW
ARCHIWUM
ePUAP
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
FINANSEBudżet Budżet Gminy Wilków na 2008r. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony -Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków »»
FINANSEOświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r - ponownie głosowanie w wyborach Wójta Gminy Wilków 5 grudnia 2010r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady Gminy XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady Gminy XXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
OGŁOSZENIAOgłoszenia-Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy - nabór wśród osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - kwiecień 2011r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszenia/Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy/ - Kurs na wózki widłowe - kurs na tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów. »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikaty67 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 1 SIERPNIA 2011r. »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyAPEL WÓJTA GMINY WILKÓW »»
URZĄD GMINYRejestry, Ewidencje i ArchiwaArchiwa »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaBezpłatna pomoc oraz informacje w zakresie wypełniania wniosków o płatności obszarowe dla rolników, zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaBezpłatne skryningowe badania mammograficzne »»
FINANSEBudżetBudżet gminy na 2004r. »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Wilków na 2005r. »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Wilków na 2006r. »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Wilków na 2007r. »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Wilków na 2009r. »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Wilków na 2010r. »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Wilków na 2011r. »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Wilków na 2012r. »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Wilków na 2013r. »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyCo to jest grypa A/H1N1 i w jaki sposób się przenosi? Jak myć ręce ? »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyDezynfekcja po powodzi »»
WZORY DOKUMENTÓWDofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownikaDofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika »»
OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka Odpadami KomunalnymiDRUKI DO POBRANIA »»
WZORY DOKUMENTÓWDziałalność GospodarczaDziałalność Gospodarcza »»
AKTY PRAWNEDziennik UstawDziennik Ustaw »»
ePUAPePUAPElektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP »»
WZORY DOKUMENTÓWEwidencja ludności i dowodów osobistychEwidencja ludności i dowodów osobistych »»
URZĄD GMINYRejestry, Ewidencje i ArchiwaEwidencje »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Gimnazjum w WilkowieGimnazjum Publiczne w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaGłówny Urząd Statystyczny - Pilna Informacja- w sprawie formularza do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r. »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyGminny program opieki nad zabytkami na lata 2008-2011 »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyGminny program opieki nad zabytkami na lata 2012-2015 »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaHarmonogram zebrań wyborczych w sołectwach »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaI publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków. - Wilków »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 listopada 2002r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyI sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2006r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 grudnia 2006r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2006r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2002r. »»
FINANSEInformacja publicznaINFOMACJA PUBLICZNA SPORZĄDZONA W TRYBIE ART. 37 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Informacja dla komitetów wyborczych w sprawie losowania numerów dla list kandydatów »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Informacja dla mężów zaufania »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI WILKÓW DOT. BUDOWY KANALIZACJI »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja dla niesłyszących »»
WYBORYWybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.Informacja dla pełnomocników i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych. »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i osób upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja dla rolników poszkodowanych w wyniku wymarznięcia upraw »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Informacja o udzieleniu zamówienia - Roboty dodatkowe - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część B ) »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część A ) »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczną »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach.I Budowa KOTŁOWNI »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku... »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Administracyjnych i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kultury i sportu »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy w Urzędzie Gminy w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Wilkowie »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień niepełnosprawnych »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaInformacja publiczna »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Informacja w spr. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaInformacja Wójta o sposobie dokonywania opłat skarbowych »»
FINANSESprawozdaniaInformacja z wykonania budżetu Gminy za rok 2005r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEGminny Ośrodek Pomocy SpołecznejInformacje ogólne »»
URZĄD GMINYInformacje TeleadresoweInformacje teleadresowe »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 marca 2007r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 lutego 2003r »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2003r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2007r. »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyJak należy postępować w przypadku ukąszenia, użądlenia oraz pogryzienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaKADENCJA 2002-2006 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaKADENCJA 2006-2010 »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyKADENCJA 2006-2010 »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyKADENCJA 2010-2014 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaKADENCJA 2010-2014 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyKADENCJA 2010-2014 »»
ORGANY GMINYRada GminyKomisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY GMINYRada GminyKomisja ds. Oświaty i Problemów Społecznych - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY GMINYRada GminyKomisja Rewizyjna Rady Gminy - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY GMINYRada GminyKomisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010 »»
ORGANY GMINYWójt GminyKompetencje Wójta Gminy »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyKOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKAZU WYPALANIA TRAW »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyKomunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób udających się do kraju, w których stwierdzono przypadki zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaKomunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyKomunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 grudnia 2010 r. »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 września 2010r. »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Komunikat w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 8 października 2010r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaKomunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaKomunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaKomunikat Wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w Opolu o zwalczaniu mszyc na plantacjach zbóż w okresie jesiennym »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyKomunikaty ostrzegawcze »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaKOMUNIKATY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Namysłowie »»
FINANSESprawozdaniaKwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2006r. »»
FINANSESprawozdaniaKwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2007r. »»
FINANSESprawozdaniaKwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2008r. »»
FINANSESprawozdaniaKwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2009r. »»
FINANSESprawozdaniaKwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2010r. »»
FINANSESprawozdaniaKwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2011r. »»
FINANSESprawozdaniaKwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2012r. »»
FINANSESprawozdaniaKwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2013r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaLokalizacja inwestycji celu publicznego w Jakubowicach - Obwieszczenie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaLokalizacja inwestycji celu publicznego w Krzykowie - Obwieszczenie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaLokalizacja inwestycji pelu publicznego w Idzikowicach - Obwieszczenie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaLokalna Grupa Działania Dobra Widawa - szkolenia Małe Projekty Leader »»
URZĄD GMINYMajątekMajątek »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaMiejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków »»
AKTY PRAWNEMonitor PolskiMonitor Polski »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaNarodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2009 r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaNowe kwalifikacje-nowe perspektywy - kursy »»
OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka Odpadami KomunalnymiNowy system przepływu odpadów komunalnych w gminie Wilków. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAInformacje o środowiskuOBWIESZCZENIA/ZAWIADOMIENIA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Obwieszczenie OKW w Opolu z dnia 4 października 2011 r. o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych »»
WYBORYWybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 9 kwietnia 2009r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i wójta w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 4 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 września 2011 r.o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana mpzp Wilków »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Firmy PTC Sp. z o. o. Nr BTS-53343.01 Idzikowice Centrum. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii napowietrzno-kablowej 110kV GPZ Namysłów - GPZ Oleśnica »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji Elektrowni Wiatrowych »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okręg nr 51 »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okręg nr 21 »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP »»
WYBORYWybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy wilków »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie Wójta Gminy Wilków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie Wójta Gminy Wilków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 14 października 2010 roku w sprawie obwodów głosowania »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 27 września 2010 roku w sprawie okręgów wyborczych »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 30 sierpnia 2011 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania... »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 4 maja 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na dzień 20 czerwca 2010r. »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 7 czerwca 2010 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r. »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 8 listopada 2010r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójta zarządzonymi na dzień 21 listopad »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenie zamieszczeniu danych o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
WYBORYWybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.Obwodowe Komisje Wyborcze do Parlamentu Europejskiego 2009 r. »»
AKTY PRAWNESposoby Stanowienia Aktów PublicznoprawnychOgłaszanie i Obowiązywanie Prawa Miejscowego »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie Agencji Nieruchomości w Opolu z 26.11.2012r. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka Odpadami KomunalnymiOGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILKÓW »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Ogłoszenie dla Wyborców w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o zamówieniu - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o naborze na stanowisko ds. kultury i sportu w Urzędzie Gminy w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o naborze Nr KS. 1110-1/10 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10 czerwca 2010r. Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór na stanowisko ds. administracyjnych i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o naborze Nr KS. 1110-2/10 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25 czerwca 2010r. Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o naborze Nr KS. 2110.1.2012 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 27 Listopada 2012r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o naborze wniosków - Powiatowy Urząd Pracy »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny Oddziaływania na środowisko »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ogłoszenie o zamówieniu - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ogłoszenie o zamówieniu - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wilków ? projekt pt. ?I Ty masz szansę na sukces? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ... »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. I Budowa Kotłowni »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach - zamówienia dodatkowe »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie część A »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie część B »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przebudowę z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastruktura Techniczną »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2010 roku. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej... »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wilków »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie dodatkowe - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczą. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Zamówienia dodatkowe -Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków -zamówienia dodatkowe. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń WC wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część A ) »»
ARCHIWUMZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część B ) »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz Infrastrukturą Techniczną »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Zakup i Dostawa Oleju Opałowego Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o zamówieniu -Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2012 roku »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o zamówieniu -Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2012 roku »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneOgłoszenie o zamówieniu Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie POKL pn. Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10.10.2012 r. w sprawie zapewnienia wzrostu dostępności usług telefoniii stacjonarnej oraz Internetu szerokopasmowego dla społeczeństwa »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie Wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych »»
URZĄD GMINYOrganizacjaOrganizacja »»
AKTY PRAWNESposoby Stanowienia Aktów PublicznoprawnychOrgany Stanowiące Prawo Miejscowe »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 29 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2011 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2012 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku- koniec kadencji 2002-2006 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2003 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2004 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2005 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku - początek kadencji 2006-2010 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku - koniec kadencji 2006-2010 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku - początek kadencji 2010-2014 »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOtwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOtwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Państwowa Komisja Wyborcza - informacja o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyPięć kroków do bezpiecznej żywnośći »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyPlacówki pomocy dla potrzebujących wsparcia w województwie opolskim 2009/2010 »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Wilków »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaPodział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAInformacje o środowiskuPostanowienia zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaPostanowienie wsprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie obrębów geodezyjnych Pszeniczna, Pągów, Bukowie i w Wojciechowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaPostanowienie wsprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie obrębów geodezyjnych Pszeniczna, Pągów, Bukowie i w Wojciechowie »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyPostępowanie po ogłoszeniu alarmu »»
URZĄD GMINYSposoby Przyjmowania i Załatwiania SprawPostępowanie skargowo - wnioskowe »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyProgram Ochrony Środowiska »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyProgram współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyProgram współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyProgram współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 »»
AKTY PRAWNEProtokołyProtokoły z Sesji Rady Gminy »»
URZĄD GMINYPrzedmiot Działalności i KompetencjePrzedmiot Działalności i Kompetencje »»
ARCHIWUMZamówienia PublicznePrzetar nieograniczony - Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie »»
ARCHIWUMZamówienia PublicznePrzetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2010 roku. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ »»
ARCHIWUMZamówienia PublicznePrzetarg nieograniczony na Budowę Kanalizacji Sanitarnej na trasie Namysłów-Wilków i dla wsi Krzyków »»
ARCHIWUMZamówienia PublicznePrzetarg nieograniczony na Budowę Kotłowni wraz z termodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach - I Budowa Kotłowni »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Przetarg nieograniczony na Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastruktura Techniczną - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ »»
ARCHIWUMZamówienia PublicznePrzewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie. »»
ARCHIWUMZamówienia PublicznePrzewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka Odpadami KomunalnymiPrzykładowy wzór wypełnienia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w BukowiuPubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczne Przedszkole w WilkowiePubliczne Przedszkole w Wilkowie »»
OCHRONA ŚRODOWISKAPublicznie Dostępny Wykaz Danych o ŚrodowiskuPublicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku »»
OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka Odpadami KomunalnymiPUBLIKACJE INTERNETOWE »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaPUP Namysłów - Dotacje dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla Pracodawców. »»
ORGANY GMINYRada GminyRada Gminy w Wilkowie - kadencja 2006-2010 »»
ORGANY GMINYRada GminyRada Gminy w Wilkowie - kadencja 2010-2014 »»
URZĄD GMINYReferaty i Samodzielne Stanowiska PracyRadca Prawny »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaRealizacja projektu : Budzimy III sektor - rozwój potencjału opolskich ngo s w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. »»
URZĄD GMINYReferaty i Samodzielne Stanowiska PracyReferat Finansowy »»
URZĄD GMINYReferaty i Samodzielne Stanowiska PracyReferat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa »»
AKTY PRAWNERegulaminyRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków »»
URZĄD GMINYRejestry, Ewidencje i ArchiwaRejestry »»
AKTY PRAWNESposoby Stanowienia Aktów PublicznoprawnychRodzaje Aktów Prawa Miejscowego »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyRodzaje alarmów, sygnały alarmowe »»
AKTY PRAWNESposoby Stanowienia Aktów PublicznoprawnychRola i Pojęcie Prawa Miejscowego »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast »»
URZĄD GMINYReferaty i Samodzielne Stanowiska PracySamodzielne Stanowiska Pracy »»
URZĄD GMINYReferaty i Samodzielne Stanowiska PracySekretarz Gminy »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Skład Obwodowej Komisji Wyborczej »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaSkładanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 -Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
FINANSESprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok »»
URZĄD GMINYSposoby Przyjmowania i Załatwiania SprawSprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień mężów zaufania »»
URZĄD GMINYStatus PrawnyStatus Prawny »»
AKTY PRAWNEStatut GminyStatut Gminy Wilków »»
URZĄD GMINYStruktura WłasnościowaStruktura Własnościowa »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 108/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 12/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 13/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 410/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2009 r. »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 411/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Wilków »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 443/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2010r. »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 444/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Wilków »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Uchwała Nr 5/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 507/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 508/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 509/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 620/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 621/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 622/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Uchwała Nr 8/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wilków w dniu 5 grudnia 2010 r. »»
FINANSEInformacja publicznaUchwała nr 80/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej »»
FINANSEInformacja publicznaUchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2011 »»
FINANSEInformacja publicznaUchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2012 »»
FINANSEInformacja publicznaUchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2013 »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaUROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU pn. -NOWE KWALIFIKACJE-NOWE PERSPEKTYWY-16 grudnia 2009r. »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikaty meteorologiczneUrząd Gminy w Wilkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Izba Rolnicza w Opolu zapraszają na szkolenie w dniu 4 grudnia 2009 roku o godz. 10.00 w sali ARIMR w Opolu ul. Wrocławska 170 »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyUWAGA - CZESKI ALKOHOL !!! »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyUWAGA METANOL ZABIJA ! »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaUwaga przedsiębiorcy - czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka Odpadami KomunalnymiUzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 05 kwietnia 2007r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2003r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2007r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 11 września 2003r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2007r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lipca 2007r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 października 2003r. »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyW obliczu powodzi... »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Więcej informacji - na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl »»
WZORY DOKUMENTÓWGOPSWniosek o przyznanie stypendium szkolnego »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ »»
WZORY DOKUMENTÓWInformacja PublicznaWniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej »»
URZĄD GMINYReferaty i Samodzielne Stanowiska PracyWójt Gminy »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007 »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r. - kalendarz wyborczy »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego »»
URZĄD GMINYSposoby Przyjmowania i Załatwiania SprawWydawanie zaświadczeń »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyWYDMUCHAJ NOS, WYRZUĆ CHUSTECZKĘ, POZBĄDŹ SIĘ WIRUSA »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneWyjaśnienia do SIWZ. Budowa kotłowni z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja. »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneWyjaśnienia do SIWZ II. Budowa kotłowni z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013Wyjaśnienia do SIWZ, Zmiana treści SIWZ-PRZETARG NIEOGRANICZONY - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I-Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia II - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2013WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II -Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2011Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneWYJAŚNIENIE DO SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneWYJAŚNIENIE DO SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY W IDZIKOWICACH. I BUDOWA KOTŁOWNI »»
AKTY PRAWNEOpracowania, Plany, WykazyWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Wykaz miejsc na obszarze gminy Wilków wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych »»
NIERUCHOMOŚCIWykazyWykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy »»
NIERUCHOMOŚCIWykazyWykaz nieruchomości stanowiących mienie gmine przeznaczonych do dierżawy w drodze przetargu »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Wyniki głosowania - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponowne głosowanie w dniu 4 lipca 2010r. »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w Gminie Wilków »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku przez organizacje pozarządowe »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 roku przez organizacje pozarządowe »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 roku przez organizacje pozarządowe »»
WYBORYWybory samorządowe 2006WYNIKI WYBORÓW Z DNIA 12 listopada 2006 r. »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyWytyczne głównego lekarza weterynarii dla hodowców drobiu »»
WZORY DOKUMENTÓWReferat finansowy - PodatkiWzory dokumentów »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2003r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2004r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 listopada 2007r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2004r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2007r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 21 kwietnia 2004r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2008r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2004r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 lutego 2005r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXL Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXL Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXLI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXLI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 października 2010r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXLII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXLII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 kwietnia 2008r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 lipca 2004r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 czerwca 2008r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 września 2004r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 czerwca 2008r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 lipca 2008r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2004r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 września 2008r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 listopada 2008r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2005r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2005r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 8 września 2005r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 października 2005r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 sierpnia 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 kwietnia 2006r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 kwietnia 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 listopada 2005r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 maja 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2005r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 czerwca 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 lipca 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2006r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 września 2006r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2009r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 października 2006r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 stycznia 2010r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 lutego 2010r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał Rady GminyXXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyXXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 maja 2010r. »»
ORGANY GMINYRada GminyZadania i Kompetencje Rady Gminy »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyZapoznaj się z Zasadami Bezpiecznego Zachowania nad Wodą »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZapytanie ofertowe na realizację zadania pn. -Mamo, tato pobaw się ze mną - festyn rodzinny w ramach Powitania lata - »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa z siedzibą w Sycowie przy ul. Mickiewicza 1 ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2002 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2003 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2004 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2005 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2006 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2008 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2009 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2010 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2011 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2012 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2013 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Wilków- wydane w 2007 roku »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZarządzenie nr 7/2010r Prezesa Zarządu Wodociągów i Usług Komunalnych -EKOWOD Sp. z o.o. z dnia 23.04.2010 »»
WYBORYWybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.Zarządzenie Nr ORG. 0151-176/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
WYBORYWybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.Zarządzenie Nr ORG. 0151-185/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Zarządzenie Nr ORG. 0151-279/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Zarządzenie Nr ORG. 0151-281/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Zarządzenie nr ORG.0050.104.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 września 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów Obwodowych Komisji Wyborczych »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Zarządzenie Nr ORG.0050.83.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Wilkowie »»
WYBORYWybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Zarządzenie Nr ORG.0151-325/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
WYBORYWybory samorządowe 2010r.Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie powołania koordynatora gminnego »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyZasady postępowania na wypadek upałów i gradobicia »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyZasady postępowania przypadku wystąpienia wichury lub huraganu. »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyZasady zachowań w przypadku zamachu terrorystycznego »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEKomunikatyZaskoczyła mnie burza co mam robić »»
OCHRONA ŚRODOWISKAInformacje o środowiskuZawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZawiadomienie - XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28 lutego 2013 r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZawiadomienie - XXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 4 kwietnia 2013 r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZawiadomienie - XXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 25 kwietnia 2013 r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZawiadomienie - XXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 06 czerwca 2013r. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wilków - projekt pt.I Ty masz szansę na sukces »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego - udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000 zł. »»
OGŁOSZENIAZamówienia Publiczne 2012Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZawiadomienie o zamieszczeniu danych o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Bukowie, Pszeniczna, Pągów, Wojciechów »»
OCHRONA ŚRODOWISKAInformacje o środowiskuZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZawiadomienieo wniesieniu odwołania od decyzji dotyczącej lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej BTS 53343.01 B w Idzikowicach »»
AKTY PRAWNEElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoZbiory dziennika urzędowego województwa opolskiego »»
AKTY PRAWNEZbiór aktów prawa miejscowegoZbiór aktów prawa miejscowego »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZespół Szkolno-Przedszkolny w IdzikowicachZespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie »»
ARCHIWUMZamówienia PubliczneZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY W IDZIKOWICACH. I BUDOWA KOTŁOWNI »»
WYBORYWybory Prezydenta RP 2010r.Zmiania zarządzenia Nr ORG. 0151-290/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka Odpadami KomunalnymiZnowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach »»


Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków, ul. Wrocławska 11
tel.: 77 419 55 11 - 15, faks: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-07-08 11:07:40