Uniwersytet Wrocławski
 
INFORMACJE
STATUS PRAWNY
WŁADZE UNIWERSYTETU
KOMPETENCJE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE
STUDIA I STUDENCI
PROJEKTY PARTNERSKIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ARCHIWA I REJESTRY
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
WYSZUKIWARKA AKTÓW NORMATYWNYCH
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Senatu - 2006
(WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE / Uchwały Senatu)
[opublikował(a): Agata Walczak-Kaszuba dnia 2009-12-21 08:28:50 do 2010-02-02 10:56:37]


Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniach w dniach:


Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 18 stycznia 2006 r.:

 • Nr 1/2006 w sprawie utworzenia nowej serii wydawniczej "Komunikowanie i Media".
 • Nr 2/2006 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Stefana MROZA o zasługach prof. Klausa WETZIGA.
 • Nr 3/2006 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Lucjana SOBCZYKA o zasługach prof. Zbigniewa GRABOWSKIEGO.
 • Nr 4/2006 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Romana DUDY o zasługach prof. Czesława OLECHA.
 • Nr 5/2006 w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, na kierunku historia, specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: "historia z językiem angielskim".
 • Nr 6/2006 w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 3-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku socjologia, ze specjalnościami "komunikacja i badanie rynku" oraz "praca socjalna i służby społeczne".
 • Nr 7/2006 w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego". (Zmieniona Uchwałą Senatu Nr 98/2007)
 • Nr 8/2006 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Sztuki i Kultury Baroku.
 • Nr 9/2006 w sprawie likwidacji Zakładu Prawa Rolnego.
 • Nr 10/2006 w sprawie przekształcenia Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Rozwojowej Kręgowców.
 • Nr 11/2006 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Geologii i Dokumentowania Złóż.
 • Nr 12/2006 w sprawie zmiany nazwy Pracowni Mikroskopii Surowców Mineralnych.
 • Nr 13/2006 w sprawie likwidacji Zakładu Analizy Instrumentalnej.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 22 lutego 2006 r.:

 • Nr 14/2006 w sprawie zmiany zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 w części dotyczącej zasad rekrutacji na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. (Zmieniona Uchwałą Senatu Nr 104/2006)
 • Nr 15/2006 w sprawie powołania Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • Nr 16/2006 w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Nr 17/2006 w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na dziennych i zaocznych jednolitych studiach magisterskich, na kierunku stosunki międzynarodowe.
 • Nr 18/2006 w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na dziennych 3-letnich uzupełniających studiach magisterskich, na kierunku matematyka.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 29 marca 2006 r.:

 • Nr 19/2006 w sprawie ustanowienia stypendiów dla białoruskich studentów.
 • Nr 20/2006 w sprawie zawieszenia rekrutacji na dzienne 5-letnie studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna.
 • Nr 21/2006 w sprawie uruchomienia stacjonarnych 3-letnich studiów I stopnia oraz stacjonarnych 2-letnich studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna.
 • Nr 22/2006 w sprawie zawieszenia rekrutacji na dzienne i zaoczne 5-letnie studia magisterskie filologii polskiej.
 • Nr 23/2006 w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie zaoczne studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska.
 • Nr 24/2006 w sprawie uruchomienia niestacjonarnych (zaocznych) 3-letnich studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska oraz niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska.
 • Nr 25/2006 w sprawie uruchomienia na stacjonarnych studiach I stopnia, na kierunku filologia polska specjalności nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności, głównej i dodatkowej: język polski z historią.
 • Nr 26/2006 w sprawie uruchomienia niestacjonarnych (zaocznych) 2-letnich studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 • Nr 27/2006 w sprawie uruchomienia Podyplomowego Studium "Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym".
 • Nr 28/2006 w sprawie uruchomienia Podyplomowego Studium "Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej".
 • Nr 29/2006 w sprawie zawieszenia rekrutacji na dzienne i zaoczne 5-letnie studia magisterskie na kierunku historia.
 • Nr 30/2006 w sprawie zawieszenia rekrutacji na Wieczorowe Kolegium Historii.
 • Nr 31/2006 w sprawie uruchomienia stacjonarnych i niestacjonarnych (zaoczne i wieczorowe) 3-letnich studiów I stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku historia w zakresie specjalizacji: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dokumentalistyka, regionalistyka, i specjalności nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności, głównej i dodatkowej: historia i WOS oraz uruchomienia na stacjonarnych studiach I stopnia, i na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku historia specjalności nauczycielskiej zakresie dwóch specjalności, głównej i dodatkowej: historia i język angielski.
 • Nr 32/2006 w sprawie przekształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2005/2006 Podyplomowego Studium Pedagogicznego z Rewalidacji na Podyplomowe Studium Pedagogiczne w zakresie "Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych".
 • Nr 33/2006 w sprawie zatwierdzenia w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii Pracowni Komputerowej oraz Pracowni Metod Badań Psychologicznych.
 • Nr 34/2006 w sprawie likwidacji Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Wrocławskiego w Kłodzku.
 • Nr 35/2006 w sprawie połączenia Zakładu Fizyki Cienkich Warstw i Zakładu Mikrostruktury Powierzchni w jeden Zakład Mikrostruktury Powierzchni.
 • Nr 36/2006 w sprawie utworzenia Pracowni Geologii Inżynierskiej.
 • Nr 37/2006 w sprawie utworzenia Gabinetu Historii Chemii.
 • Nr 38/2006 w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Wschodnich.
 • Nr 39/2006 w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Laboratorium Sieci Komputerowych i Oprogramowania (MLaSKiO) i utworzenia Centrum Usług Informatycznych.
 • Nr 40/2006 w sprawie likwidacji Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu w Dziale Badań Naukowych i utworzenia Działu Umów i Obrotu Zagranicznego.
 • Nr 41/2006 w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu i powołania komórki administracyjnej pod nazwą Zespół ds. Realizacji Inwestycji.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 19 kwietnia 2006 r.:

 • Nr 42/2006 w sprawie wyrażenia stanowiska Senatu UWr. o planach rządu RP odejścia od dotychczasowej zasady liczenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku umów dotyczących praw autorskich jako 50 % ryczałtu przychodu i zastąpienia go ryczałtem kwotowym.
 • Nr 43/2006 w sprawie powołania prof. dr hab. Janiny Gajdy-Krynickiej na redaktora serii wydawniczej "Studium Generale. Badania Interdyscyplinarne".
 • Nr 44/2006 w sprawie odnowienia doktoratu prof. Zygmunta Galasiewicza.
 • Nr 45/2006 w sprawie przyznania prof. Ulrichowi Leuschnerowi Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nr 46/2006 w sprawie przyznania prof. Władysławowi Narkiewiczowi Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nr 47/2006 w sprawie przyznania prof. Wandzie Lubczyńskiej-Kowalskiej Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nr 48/2006 w sprawie przyznania dr Walentynie Wnuk Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nr 49/2006 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w UWr. Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nr 50/2006 w sprawie przyjęcia opinii prof. Jacka Petelenza-Łukasiewicza o zasługach prof. Stanisława Barańczaka, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Nr 51/2006 w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 52/2006 w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia osób legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym za granicą.
 • Nr 53/2006 w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 54/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją.
 • Nr 55/2006 w sprawie uruchomienia stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii.
 • Nr 56/2006 w sprawie zawieszenia rekrutacji na 3-letnie licencjackie, wieczorowe studia na kierunku fizyka.
 • Nr 57/2006 w sprawie zawieszenia rekrutacji na siedmiosemestralne, dzienne i wieczorowe, licencjackie studia na kierunku fizyka.
 • Nr 58/2006 w sprawie uruchomienia niestacjonarnych (wieczorowych) siedmiosemestralnych studiów I stopnia na kierunku fizyka w specjalności ekonofizyka.
 • Nr 59/2006 w sprawie utworzenia nowej specjalności Technologie informatyczne na kierunku fizyka.
 • Nr 60/2006 w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska.
 • Nr 61/2006 w sprawie przekształcenia 3-letnich dziennych, uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na 2-letnie, stacjonarne studia II stopnia i zawieszenia rekrutacji na 3-letnie dzienne uzupełniające studia magisterskie na kierunku informatyka.
 • Nr 62/2006 w sprawie likwidacji Zakładu Historii i Metodologii Matematyki.
 • Nr 63/2006 w sprawie przyjęcia nowej wersji ślubowania studenta. (Uchylona Uchwałą Senatu Nr 69/2006)
 • Nr 64/2006 w sprawie przeznaczenia do 75% środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Rektora lub wydziałów, na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uchwały Senatu podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu w dn. 10 maja 2006 r.:

 • Nr 65/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Nr 66/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Nr 67/2006 w sprawie uchwalenia wysokości opłat za studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne) w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 68/2006 w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 69/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 63/2006.
 • Nr 70/2006 w sprawie sprawie zmiany w § 61 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącej wprowadzenia nowego tekstu ślubowania studenta.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 31 maja 2006 r.:

 • Nr 71/2006 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Szewachowi Weissowi.
 • Nr 72/2006 w sprawie uzupełniających studiów magisterskich, dziennych i zaocznych na kierunku pedagogika.
 • Nr 73/2006 w sprawie likwidacji od roku akademickiego 2006/2007 Podyplomowego Studium Pedagogicznego dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Rodzinie.
 • Nr 74/2006 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008. (Zmieniona Uchwałami Senatu Nr 164/2006, 165/2006, 167/2006, 180/2006, 181/2006, 19/2007, 20/2007, 21/2007, 22/2007, 51/2007, 53/2007)
 • Nr 75/2006 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.
 • Nr 76/2006 w sprawie likwidacji Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 13 czerwca 2006 r.:

 • Nr 77/2006 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Zdzisława Latajki o zasługach prof. dra hab. Tadeusza Lutego, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • Nr 78/2006 w sprawie likwidacji specjalności dziennikarstwo na kierunku filologia polska, na studiach dziennych uzupełniających magisterskich oraz na studiach zaocznych licencjackich i uzupełniających magisterskich.
 • Nr 79/2006 w sprawie zmiany nazwy specjalności filologia romańska, profil francuski.
 • Nr 80/2006 w sprawie sprawie zmiany nazwy specjalności filologia romańska, profil hiszpański.
 • Nr 81/2006 w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Terapia przez sztukę.
 • Nr 82/2006 w sprawie likwidacji 3-letnich zaocznych studiów licencjackich na kierunku politologia (grupa zamiejscowa w Kłodzku).
 • Nr 83/2006 w sprawie likwidacji 3-letnich zaocznych studiów licencjackich na kierunku matematyka, specjalność informatyka (grupa zamiejscowa w Kłodzku).
 • Nr 84/2006 w sprawie likwidacji 5-letnich zaocznych jednolitych studiów magisterskich na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska.
 • Nr 85/2006 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Filozoficznych i Metodologicznych Podstaw Psychologii.
 • Nr 86/2006 w sprawie utworzenia Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO.
 • Nr 87/2006 w sprawie utworzenia Wydziału Biotechnologii.
 • Nr 88/2006 w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Biologicznych.
 • Nr 89/2006 w sprawie utworzenia Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.
 • Nr 90/2006 w sprawie likwidacji Wydziału Nauk Przyrodniczych.
 • Nr 91/2006 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Chemii Bionieorganicznej.
 • Nr 92/2006 w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na rok 2006.
 • Nr 93/2006 w sprawie zatwierdzenia planu zadań remontowych na rok 2006.
 • Nr 94/2006 w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego WAGANT znajdującego się przy ul. Krętej 1 we Wrocławiu.
 • Nr 95/2006 w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego UL znajdującego się przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2006 r.:

 • Nr 96/2006 w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.
 • Nr 97/2006 w sprawie powołania prof. dr hab. Izabelli Malej na przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki na kadencję 2006-2009.
 • Nr 98/2006 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Józefa J. Ziółkowskiego o zasługach prof. dra hab. Stanisława Ciborowskiego, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.
 • Nr 99/2006 w sprawie uchylenia uchwały Senatu Nr 49/2005.
 • Nr 100/2006 w sprawie uchylenia uchwały Senatu Nr 62/2005.
 • Nr 101/2006 w sprawie uchylenia uchwały Senatu Nr 97/2006.
 • Nr 102/2006 w sprawie uchylenia uchwały Senatu Nr 115/2005.
 • Nr 103/2006 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studia w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. (Zmieniona Uchwałą Senatu Nr 166/2006)
 • Nr 104/2006 w sprawie zmiany w uchwale Senatu Nr 14/2006.
 • Nr 105/2006 w sprawie likwidacji Zakładu Italinistyki w Instytucie Filologii Romańskiej.
 • Nr 106/2006 w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 specjalności logopedia na kierunku filologia polska.
 • Nr 107/2006 w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 specjalizacji translatoryka na kierunku filologia, specjalność filologia germańska.
 • Nr 108/2006 w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego.
 • Nr 109/2006 w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi.
 • Nr 110/2006 w sprawie wprowadzenia zmiany nazwy kierunku fizyka ogólna na nazwę fizyka.
 • Nr 111/2006 w sprawie likwidacji zaocznych 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka.
 • Nr 112/2006 w sprawie warunków zwalniania z praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Nr 113/2006 w sprawie zasad wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 • Nr 114/2006 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. (Zmieniona Uchwałą Senatu Nr 13/2008, 27/2008, 39/2008, 79/2009)
 • Nr 115/2006 w sprawie nadania sali nr 107 - mieszczącej się w budynku przy ul. Szewskiej 36 - imienia ks. prof. Hieronima Feichta.
 • Nr 116/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2005.
 • Nr 117/2006 w sprawie pokrycia straty netto za rok 2005 z funduszu zasadniczego uczelni.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 27 września 2006 r.:

 • Nr 118/2006 w sprawie mianowania prof. dra hab. Adama Chmielewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
 • Nr 119/2006 w sprawie mianowania prof. dr hab. Izabelli Malej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 120/2006 w sprawie mianowania dr hab. Alicji Kuczyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 121/2006 w sprawie mianowania dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 122/2006 w sprawie mianowania dr hab. Wiesławy Miemiec na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 123/2006 w sprawie mianowania dra hab. Stanisława Kłopota na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 124/2006 w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.
 • Nr 125/2006 w sprawie powołania dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ do Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nr 126/2006 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku.
 • Nr 127/2006 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UWr. z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nr 128/2006 w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. (Zmieniona Uchwałami Senatu Nr 189/2006, 96/2007, 131/2007)
 • Nr 129/2006 w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach niestacjonarnych. (Zmieniona Uchwałą Senatu Nr 16/2007)
 • Nr 130/2006 w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 131/2006 w sprawie uruchomienia na niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia specjalność filologia angielska, specjalności nauczycielskiej w zakresie dwóch przedmiotów: język angielski z historią.
 • Nr 132/2006 w sprawie utworzenia dwóch specjalizacji: język w komunikacji społecznej oraz lingwistyka kulturowa na niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia polska.
 • Nr 133/2006 w sprawie utworzenia dwóch specjalności: dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe oraz public relations i kreowanie wizerunku na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 • Nr 134/2006 w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Edukacji Integralnej dla Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 • Nr 135/2006 w sprawie uruchomienia stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku muzykologia
 • Nr 136/2006 w sprawie uruchomienia niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku historia
 • Nr 137/2006 w sprawie utworzenia niestacjonarnego Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii.
 • Nr 138/2006 w sprawie upoważnienia dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki do wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotów informatycznych przez magistrów
 • Nr 139/2006 w sprawie upoważnienia dla Rady Naukowej Centrum Edukacji Nauczycielskiej do wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów z psychologii i pedagogiki przez starszych wykładowców i wykładowców z tytułem magistra.
 • Nr 140/2006 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 25 października 2006 r.:

 • Nr 141/2006 w sprawie mianowania prof. dra hab. Mariana Ursela na stanowisko profesora zwyczajnego.
 • Nr 142/2006 w sprawie mianowania prof. dra hab. Andrzeja Pigulskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
 • Nr 143/2006 w sprawie mianowania dra hab. Jana Kęsika na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 144/2006 w sprawie mianowania dra hab. Jerzego Jacyszyna na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 145/2006 w sprawie mianowania dra hab. Jerzego Supernata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 146/2006 w sprawie zatrudnienia dra Grzegorza Ruska na stanowisku docenta.
 • Nr 147/2006 w sprawie zatrudnienia dra Tadeusza Cukierdy na stanowisku docenta.
 • Nr 148/2006 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr. Brunonem Donderim.
 • Nr 149/2006 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr Dianą Kozińską-Donderi.
 • Nr 150/2006 w sprawie przyjęcia opinii i nadania tytułu doktora honoris causa UWr. prof. Szewachowi Weissowi.
 • Nr 151/2006 w sprawie przyjęcia opinii o zasługach i dorobku prof. Normana Daviesa, kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Nr 152/2006 w sprawie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji, prof. Romana Dudy.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 29 listopada 2006 r.:

 • Nr 153/2006 w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.
 • Nr 154/2006 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym.
 • Nr 155/2006 w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie stacjonarne studia magisterskie socjologii.
 • Nr 156/2006 w sprawie sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie niestacjonarne studia magisterskie socjologii.
 • Nr 157/2006 w sprawie zmiany czasu trwania niestacjonarnych studiów II stopnia socjologii.
 • Nr 158/2006 w sprawie utworzenia dwustopniowych stacjonarnych studiów socjologii.
 • Nr 159/2006 w sprawie utworzenia dwustopniowych niestacjonarnych studiów socjologii.
 • Nr 160/2006 w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych przez jednostki organizacyjne. (Zmieniona Uchwałą Nr 62/2009; ogłoszony tekst jednolity Uchwałą Nr 63/2009) Tekst jednolity Uchwały Nr 160/2006
 • Nr 161/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych.
  (Nieobowiązująca; straciła moc na podstawie Uchwały Nr 99/2009)
 • Nr 162/2006 w sprawie zmian dotyczących wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. (Uchylona Uchwałą Senatu Nr 188/2006)
 • Nr 163/2006 w sprawie zasad rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku muzykologia.
 • Nr 164/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 74/2006 Senatu UWr. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.
 • Nr 165/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 74/2006 Senatu UWr. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.
 • Nr 166/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 103/2006 Senatu UWr. z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studia w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
 • Nr 167/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 74/2006 Senatu UWr. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.

Uchwały Senatu podjęte na posiedzeniu w dn. 20 grudnia 2006 r.:

 • Nr 168/2006 w sprawie mianowania prof. dra hab. Krzysztofa Bilińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 169/2006 w sprawie mianowania dr hab. Marii Peisert na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 170/2006 w sprawie mianowania dra hab. Jakuba Pigonia na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 171/2006 w sprawie mianowania prof. dra hab. Roberta Olkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 172/2006 w sprawie mianowania dra hab. Jana Krasickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 173/2006 w sprawie mianowania dra hab. Jacka Sroki na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 174/2006 w sprawie mianowania dr hab. Danuty Zalewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Nr 175/2006 w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich na kadencję 2005-2008.
 • Nr 176/2006 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Rektora i Prorektorów na kadencję 2005-2008.
 • Nr 177/2006 w sprawie sprawie powołania Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2007-2009.
 • Nr 178/2006 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen na kadencję 2005-2008.
 • Nr 179/2006 w sprawie ustalenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich. (Zmieniona Uchwałą Senatu Nr 9/2007)
 • Nr 180/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 74/2006 Senatu UWr. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.
 • Nr 181/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 74/2006 Senatu UWr. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.
 • Nr 182/2006 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym.
 • Nr 183/2006 w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska.
 • Nr 184/2006 w sprawie zasad rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska.
 • Nr 185/2006 w sprawie uruchomienia specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska.
 • Nr 186/2006 w sprawie uruchomienia specjalności matematyka teoretyczna na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku matematyka.
 • Nr 187/2006 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.
 • Nr 188/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 162/2006 Senatu UWr. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmian dotyczących wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • Nr 189/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 128/2006 Senatu UWr. z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • Nr 190/2006 w sprawie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji, prof. Henryka Ratajczaka.
 • Nr 191/2006 w sprawie utworzenia międzyuczelnianej jednostki PLERCIM.
 • Nr 192/2006 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości przy ul. Szajnochy 5.
 • Nr 193/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 64/2004 Senatu UWr. z dnia 30 czerwca 2004 r.
 • Nr 194/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Wrocławskiego położonych w Karpaczu.

 


Uchwała Nr 1/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia nowej serii wydawniczej "Komunikowanie i Media", na Wydziale Nauk Społecznych.


 

Uchwała Nr 2/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Stefana MROZA z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego o zasługach prof. Klausa WETZIGA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej.


 

Uchwała Nr 3/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Lucjana SOBCZYKA z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego o zasługach prof. Zbigniewa GRABOWSKIEGO, w związku ze wszczęciem przez Uniwersytet Warszawski postępowania o odnowienie doktoratu.


 

Uchwała Nr 4/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Romana DUDY z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego o zasługach prof. Czesława OLECHA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


 

Uchwała Nr 5/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, na kierunku historia, specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: "historia z językiem angielskim", na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 6/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 3-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku socjologia, ze specjalnościami "komunikacja i badanie rynku" oraz "praca socjalna i służby społeczne", na Wydziale Nauk Społecznych.


 

Uchwała Nr 7/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie art. 62, ust. 1, pkt. 8 oraz art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), podjął uchwałę w sprawie utworzenia na UWr. ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego".

1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża zgodę na utworzenie - w formie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzącego działalność usługową, szkoleniową i naukową.

2. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości tworzy się w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz celem transferu wyników prac naukowych do gospodarki, a także wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego, w tym pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami.

3. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości może tworzyć konsorcja z innymi jednostkami naukowymi oraz podmiotami publicznymi lub prywatnymi.

4. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości utworzony w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego.

    4.1. Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

    4.2. W regulaminie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości określone są skład i kompetencje Rady Nadzorującej. Dokument określający skład i kompetencje Rady Nadzorującej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

    4.3. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego po zasięgnięciu opinii Senatu, powołuje Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą.

załącznik nr 1 do uchwały nr 7(2006).pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr 7(2006).pdf


 

Uchwała Nr 8/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Sztuki i Kultury Baroku na Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 9/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Prawa Rolnego w Instytucie Prawa Cywilnego, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


 

Uchwała Nr 10/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Rozwojowej Kręgowców w Zakład Biologii i Ochrony Kręgowców w Instytucie Zoologicznym, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


 

Uchwała Nr 11/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Geologii i Dokumentowania Złóż na Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi w Instytucie Nauk Geologicznych, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


 

Uchwała Nr 12/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Pracowni Mikroskopii Surowców Mineralnych na Pracownię Analiz Surowców Mineralnych w Instytucie Nauk Geologicznych, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


 

Uchwała Nr 13/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Analizy Instrumentalnej, na Wydziale Chemii.


 

Uchwała Nr 14/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2006 r.


Zmieniona Uchwałą Senatu Nr 104/2006


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził zmiany do Uchwały nr 49/2005 (z późń. zm.) w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 w części dotyczącej zasad rekrutacji na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne.

Zasady rekrutacji na Międzywydziałowe Studia Indywidualne o profilu humanistycznym:

Kandydaci na studia w Kolegium MISH przechodzą przez postępowanie kwalifikacyjne - konkurs świadectw:

1. dla kandydatów z nową maturą w konkursie świadectw bierze się pod uwagę sumę wszystkich punktów uzyskanych na maturze następujących przedmiotów: język polski, język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie. Punkty uzyskane za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym oraz punkty uzyskane z części ustnej z języka polskiego są mnożone przez współczynnik 0,5, a punkty uzyskane za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym są mnożone przez współczynnik 1,0;

2. dla kandydatów ze starą maturą w konkursie świadectw bierze się pod uwagę sumę wszystkich punktów uzyskanych na maturze z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.
Przelicznik ocen jest następujący:
    skala ocen od 3 do 5:
    bardzo dobry - 100 punktów
    dobry - 80 punktów
    dostateczny - 60 punktów
    skala ocen od 2 do 6:
    celujący - 100 punktów
    bardzo dobry - 90 punktów
    dobry - 80 punktów
    dostateczny - 60 punktów
    dopuszczający - 40 punktów

Sporządzone zostaną odrębne listy rankingowe dla kandydatów ze starą i nową maturą, przy czym zachowany zostanie parytet. Liczba osób przyjętych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego będzie proporcjonalna do liczby kandydatów z nową i starą maturą, przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku zbyt dużej liczby osób ze starą maturą, które uzyskały tę samą sumę punktów, wzięta zostanie pod uwagę średnia z pozostałych ocen na świadectwie dojrzałości.


 

Uchwała Nr 15/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał dra Leszka Kwiecińskiego na Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.


 

Uchwała Nr 16/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał prof. dra hab. Krzysztofa Nawotkę na członka Rady Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.


 

Uchwała Nr 17/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na dziennych i zaocznych jednolitych studiach magisterskich, na kierunku stosunki międzynarodowe, na Wydziale Nauk Społecznych.


 

Uchwała Nr 18/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na dziennych 3-letnich uzupełniających studiach magisterskich, na kierunku matematyka, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


 

Uchwała Nr 19/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża uznanie i szacunek dla młodzieży białoruskiej walczącej o prawa człowieka, obywatela i demokrację.
Znamy i cenimy młodzież białoruską, która już wcześniej podejmowała studia na naszym Uniwersytecie na podstawie umów międzypaństwowych.
Senat zwraca się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o ustanowienie dodatkowych stypendiów dla młodzieży białoruskiej, która podejmie studia na naszym Uniwersytecie.


 

Uchwała Nr 20/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na dzienne 5-letnie studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 21/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 stacjonarnych 3-letnich studiów I stopnia, oraz od roku akademickiego 2009/2010 stacjonarnych 2-letnich studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 22/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na dzienne i zaoczne 5-letnie studia magisterskie filologii polskiej, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 23/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na 5-letnie zaoczne studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 24/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 niestacjonarnych (zaocznych) 3-letnich studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, oraz od roku akademickiego 2009/2010 niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 25/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 od semestru letniego na stacjonarnych studiach I stopnia, na kierunku filologia polska specjalności nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności, głównej i dodatkowej: język polski z historią, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 26/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 niestacjonarnych (zaocznych) 2-letnich studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 27/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 Podyplomowego Studium "Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym", na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 28/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 Podyplomowego Studium "Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej", na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 29/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia rekrutacji od roku akademickiego 2006/2007 na dzienne i zaoczne 5-letnie studia magisterskie na kierunku historia, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 30/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia rekrutacji od roku akademickiego 2006/2007 na Wieczorowe Kolegium Historii, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 31/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 stacjonarnych i niestacjonarnych (zaoczne i wieczorowe) 3-letnich studiów I stopnia, oraz od roku akademickiego 2009/2010 stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku historia w zakresie specjalizacji:
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
- dokumentalistyka,
- regionalistyka,
i specjalności nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności, głównej i dodatkowej: historia i WOS oraz uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 na stacjonarnych studiach I stopnia, a od roku akademickiego 2009/2010 na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku historia specjalności nauczycielskiej zakresie dwóch specjalności, głównej i dodatkowej: historia i język angielski, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 32/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2005/2006 Podyplomowego Studium Pedagogicznego z Rewalidacji na Podyplomowe Studium Pedagogiczne w zakresie "Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych", na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 33/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii Pracowni Komputerowej oraz Pracowni Metod Badań Psychologicznych, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 34/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Wrocławskiego w Kłodzku.


 

Uchwała Nr 35/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie połączenia Zakładu Fizyki Cienkich Warstw i Zakładu Mikrostruktury Powierzchni w jeden Zakład Mikrostruktury Powierzchni w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


 

Uchwała Nr 36/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Pracowni Geologii Inżynierskiej w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


 

Uchwała Nr 37/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Gabinetu Historii Chemii jako Laboratorium Wydziałowego, na Wydziale Chemii.


 

Uchwała Nr 38/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Wschodnich z jednostki ogólnouniwersyteckiej w zespół badawczy i włączenie go w strukturę Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 39/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Laboratorium Sieci Komputerowych i Oprogramowania (MLaSKiO) i utworzenia Centrum Usług Informatycznych jako jednostki administracji centralnej UWr.


 

Uchwała Nr 40/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu w Dziale Badań Naukowych i utworzenia Działu Umów i Obrotu Zagranicznego.


 

Uchwała Nr 41/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu i powołania komórki administracyjnej pod nazwą Zespół ds. Realizacji Inwestycji.


 

Stanowisko
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęte na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego z niepokojem i ogromnym zaskoczeniem przyjął informację o planach rządu RP odejścia od dotychczasowej zasady liczenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku umów dotyczących praw autorskich jako 50 % ryczałtu przychodu i zastąpienia go ryczałtem kwotowym.

Obawiamy się, że pociągnięcie to będzie oznaczało znaczny wzrost realnego opodatkowania pracowników nauki, szczególnie tych najbardziej aktywnych i doprowadzi w rzeczywistości do obniżenia wynagrodzeń. To niczym nie uzasadnione ograniczenie i tak nie wystarczająco wynagradzanych pracowników polskich wyższych uczelni przyniesie ogromne szkody społeczne, stojąc przy tym w jaskrawej sprzeczności z deklarowanym przez rząd dążeniem do budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wzywa rząd RP do odstąpienia od tych planów podatkowych, które w istotny sposób podważają zaufanie do władzy państwowej, wywołują niepożądane skutki w sferze badawczo-rozwojowej, a ponadto nie wpłyną w znaczący sposób na dochody budżetu państwa.


 

Uchwała Nr 43/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał prof. dr hab. Janinę Gajdę-Krynicką na redaktora serii wydawniczej "Studium Generale. Badania Interdyscyplinarne" na kadencję 2005-2008.


 

Uchwała Nr 44/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Rady Wydziału Fizyki i Astronomii podjął uchwałę w sprawie odnowienia doktoratu prof. Zygmunta Galasiewicza.


 

Uchwała Nr 45/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał prof. Ulrichowi Leuschnerowi, skarbnikowi Niemiecko-Polskiego Towarzystwa UWr. Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

Uchwała Nr 46/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał prof. Władysławowi Narkiewiczowi z Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

Uchwała Nr 47/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał prof. Wandzie Lubczyńskiej-Kowalskiej z Akademii Medycznej we Wrocławiu Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

Uchwała Nr 48/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał dr Walentynie Wnuk, kierownikowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr. Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

Uchwała Nr 49/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w UWr. Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

Uchwała Nr 50/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. Jacka Petelenza-Łukasiewicza o zasługach prof. Stanisława Barańczaka, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


 

Uchwała Nr 51/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2006/2007.


 

Uchwała Nr 52/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zasady rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie osób legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym za granicą.

Załącznik do Uchwały Nr 52(2006).pdf


 

Uchwała Nr 53/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił limity przyjęć na studia w roku akademickim 2006/2007.


 

Uchwała Nr 54/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2006/2007 zmian w organizacji Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 55/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 56/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od 1 lutego 2007 r. rekrutacji na 3-letnie licencjackie, wieczorowe studia na kierunku fizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


 

Uchwała Nr 57/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od 1 października 2007 r. rekrutacji na siedmiosemestralne, dzienne i wieczorowe, licencjackie studia na kierunku fizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


 

Uchwała Nr 58/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od 1 lutego 2007 r. niestacjonarnych (wieczorowych) siedmiosemestralnych studiów I stopnia na kierunku fizyka w specjalności ekonofizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


 

Uchwała Nr 59/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od 1 października 2006 r. nowej specjalności Technologie informatyczne na sześciosemestralnych, stacjonarnych studiach I stopnia, a od 1 lutego 2007 na siedmiosemetralnych niestacjonarnych (wieczorowych) studiach I stopnia, na kierunku fizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


 

Uchwała Nr 60/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 stacjonarnych i niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


 

Uchwała Nr 61/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia z dniem 1 października 2006 3-letnich dziennych, uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na 2-letnie, stacjonarne studia II stopnia i zawieszenia z tym dniem rekrutacji na 3-letnie dzienne uzupełniające studia magisterskie na kierunku informatyka, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


 

Uchwała Nr 62/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Historii i Metodologii Matematyki w Instytucie Matematycznym, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


 

Uchwała Nr 63/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Uchylona Uchwałą Senatu Nr 69/2006

 


 

 

Uchwała Nr 64/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w trybie art. 117a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) w związku z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) podjął uchwałę o przeznaczeniu do 75% środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Rektora lub wydziałów, na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego ponad wysokości ustalone w przepisach o wynagrodzeniu pracowników szkół wyższych, z tym że w przypadku zawieranych przez Uniwersytet Wrocławski kontraktów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych projektów zagranicznych, wysokość środków na wynagrodzenie przewyższające wynagrodzenie wynikające z przepisów rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. nr 107, poz. 1182 z 2001 r. z późn. zmianami) nie może przekroczyć wartości określonych w kontraktach z uwzględnieniem wszystkich kosztów pochodnych.

Szczegółowe zasady podziału środków przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia określi Rektor w drodze zarządzenia.

Wymagane przez przepisy prawa uzgodnienia ze związkami zawodowymi dotyczą dodatkowego wynagrodzenia ze środków pozabudżetowych z wyłączeniem wynagrodzeń objętych kontraktami zagranicznymi.

Traci moc uchwała Senatu nr 18/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.


 

Uchwała Nr 65/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Załącznik do Uchwały nr 65(2006).pdf


 

Uchwała Nr 66/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.


 

Uchwała Nr 67/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił wysokość opłat za studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne) w roku akademickim 2006/2007.


 

Uchwała Nr 68/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił stawki opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2006/2007.


 

Uchwała Nr 69/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchylił Uchwałę Nr 63/2006 w sprawie przyjęcia nowej wersji ślubowania studenta.


 

Uchwała Nr 70/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zmiany w § 61 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez wprowadzenie nowego tekstu ślubowania studenta w następującym brzmieniu:

"Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ślubuję uroczyście:
- zdobywać wiedzę i umiejętności,
- postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi,
- dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta/doktoranta".


 

Uchwała Nr 71/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Szewachowi Weissowi, byłemu ambasadorowi Izraela w Polsce.

Senat zdecydował jednocześnie aby o przygotowanie recenzji zwrócić się do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. Teresę Rabską oraz do Uniwersytetu Warszawskiego ze wskazaniem na prof. Piotra Węgleńskiego.


 

Uchwała Nr 72/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji 2,5-letnich, uzupełniających studiów magisterskich, dziennych i zaocznych na kierunku pedagogika dla absolwentów Kolegium Nauczycielskiego oraz zatwierdził w strukturze Instytutu Pedagogiki 2-letnie, dzienne i zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 73/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji od roku akademickiego 2006/2007:

- Podyplomowego Studium Pedagogicznego dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących oraz
- Podyplomowego Studium Wiedzy o Rodzinie,

na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 74/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął ogólne i szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.

Załącznik do Uchwały Nr 74(2006).pdf

Zmieniona Uchwałami Senatu Nr 164/2006, 165/2006, 167/2006, 180/2006, 181/2006, 19/2007, 20/2007, 21/2007, 22/2007, 37/2007, 39/2007, 51/2007, 53/2007


 

Uchwała Nr 75/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 r.


Zgodnie z art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na rok 2006.


 

Uchwała Nr 76/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.


 

Uchwała Nr 77/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Zdzisława Latajki o zasługach prof. dra hab. Tadeusza Lutego, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.


 

Uchwała Nr 78/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zlikwidował specjalność dziennikarstwo na kierunku filologia polska, na studiach dziennych uzupełniających magisterskich oraz na studiach zaocznych licencjackich i uzupełniających magisterskich, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 79/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zmianę nazwy specjalności filologia romańska, profil francuski na specjalność filologia francuska, na kierunku filologia od roku akademickiego 2006/2007, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 80/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zmianę nazwy specjalności filologia romańska, profil hiszpański na specjalność filologia hiszpańska, na kierunku filologia od roku akademickiego 2006/2007, na Wydziale Filologicznym.


 

Uchwała Nr 81/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zlikwidował Podyplomowe Studium Terapia przez sztukę, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 82/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydował o likwidacji z dniem 1 października 2006 r. 3-letnich zaocznych studiów licencjackich na kierunku politologia (grupa zamiejscowa w Kłodzku), na Wydziale Nauk Społecznych.


 

Uchwała Nr 83/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zlikwidował 3-letnie zaoczne studia licencjackie na kierunku matematyka, specjalność informatyka (grupa zamiejscowa w Kłodzku), na Wydziale Matematyki i Informatyki.


 

Uchwała Nr 84/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zlikwidował 5-letnie zaoczne jednolite studia magisterskie na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


 

Uchwała Nr 85/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydował o zmianie nazwy Zakładu Filozoficznych i Metodologicznych Podstaw Psychologii na Zakład Filozoficznych Podstaw Psychologii w Instytucie Psychologii z dniem 30 czerwca 2006 r., na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

Uchwała Nr 86/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego utworzył Katedrę Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO przy Instytucie Fizyki Teoretycznej, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


 

Uchwała Nr 87/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił utworzyć z dniem 1 września 2006 r. w Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Biotechnologii.


 

Uchwała Nr 88/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił utworzyć z dniem 1 września 2006 r. w Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Nauk Biologicznych.


 

Uchwała Nr 89/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił utworzyć z dniem 1 września 2006 r. w Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.


 

Uchwała Nr 90/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydował o likwidacji z dniem 1 września 2006 r. Wydziału Nauk Przyrodniczych.


 

Uchwała Nr 91/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydował o zmianie nazwy Zakładu Chemii Bionieorganicznej na Zakład Chemii Biologicznej z dniem 1 września 2006 r., na Wydziale Chemii.


 

Uchwała Nr 92/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan inwestycyjny na rok 2006.


 

Uchwała Nr 93/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan zadań remontowych na rok 2006.


 

Uchwała Nr 94/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego WAGANT znajdującego się przy ul. Krętej 1 we Wrocławiu.


 

Uchwała Nr 95/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego UL znajdującego się przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu.


 

Uchwała Nr 96/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.
w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej


W związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraził zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.


 

 

Uchwała Nr 97/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał prof. dr hab. Izabellę Malej na przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki na kadencję 2006-2009.


 

 

Uchwała Nr 98/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Józefa J. Ziółkowskiego o zasługach prof. dra hab. Stanisława Ciborowskiego, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.


 

 

Uchwała Nr 99/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchylił uchwałę Senatu Nr 49/2005 podjętą na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.


 

 

Uchwała Nr 100/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchylił uchwałę Senatu Nr 62/2005 podjętą na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studia w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.


 

 

Uchwała Nr 101/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchylił uchwałę Senatu Nr 97/2005 podjętą na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r. wprowadzającą zmiany do uchwały Senatu Nr 49/2005 w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 oraz do uchwały Senatu Nr 62/2005 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studia w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.


 

 

Uchwała Nr 102/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchylił uchwałę Senatu Nr 115/2005 podjętą na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.


 

 

Uchwała Nr 103/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studia w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

Wykaz kierunków i specjalności, na które laureaci olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego.

administracja

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
  Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

archeologia

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Geograficzna

astronomia

  Olimpiada Astronomiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Chemiczna

biologia

  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Ekologiczna

biotechnologia

  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Chemiczna

chemia

  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Astronomiczna
  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

ekonomia

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

europeistyka

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

filologia angielska

  Olimpiada Języka Angielskiego

filologia germańska

  Olimpiada Języka Niemieckiego
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

filologia klasyczna

  Olimpiada Języka Łacińskiego
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Historyczna

filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

  Olimpiada Języka Łacińskiego
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Historyczna

filologia niderlandzka

  Olimpiada Języka Angielskiego
  Olimpiada Języka Niemieckiego
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

filologia polska

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

filologia romańska

  Olimpiada Języka Francuskiego profil francuski

filologia słowiańska

  Olimpiada Języka Rosyjskiego
  Olimpiada Języka Niemieckiego
  Olimpiada Języka Angielskiego

filozofia

  Olimpiada Filozoficzna
  Olimpiada Artystyczna
  Olimpiada Astronomiczna
  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Geograficzna
  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

fizyka

  Olimpiada Astronomiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Chemiczna

geografia

  Olimpiada Geograficzna
  Olimpiada Nautologiczna

geologia

  Olimpiada Geograficzna
  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

historia

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy Parlamentarnej

historia sztuki

  Olimpiada Artystyczna (sekcja plastyki)

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Olimpiada Filozoficzna
  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

informatyka

  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Fizyczna

matematyka

  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Astronomiczna

międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Filozoficzna
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Języka Angielskiego
  Olimpiada Języka Francuskiego
  Olimpiada Języka Rosyjskiego
  Olimpiada Języka Niemieckiego
  Olimpiada Języka Łacińskiego
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

ochrona środowiska

  Olimpiada Ekologiczna
  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Geograficzna
  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Fizyczna

pedagogika

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Biologiczna

politologia

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

prawo

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
  Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

socjologia

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

stosunki międzynarodowe

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Wykaz kierunków i specjalności, na które finaliści olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego.

administracja

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
  Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

astronomia

  Olimpiada Astronomiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Chemiczna

biologia

  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Ekologiczna

biotechnologia

  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Chemiczna

chemia

  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Astronomiczna
  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

ekonomia

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

filologia klasyczna

  Olimpiada Języka Łacińskiego
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Historyczna

filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

  Olimpiada Języka Łacińskiego
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Historyczna

filologia polska

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

filologia romańska

  Olimpiada Języka Francuskiego profil francuski

filologia słowiańska

  Olimpiada Języka Rosyjskiego
  Olimpiada Języka Niemieckiego
  Olimpiada Języka Angielskiego

filozofia

  Olimpiada Filozoficzna

fizyka

  Olimpiada Astronomiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Chemiczna

geologia

  Olimpiada Geograficzna
  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

historia

  Olimpiada Historyczna

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Olimpiada Filozoficzna
  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

informatyka

  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Fizyczna

matematyka

  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Informatyczna
  Olimpiada Fizyczna
  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Astronomiczna

ochrona środowiska

  Olimpiada Ekologiczna
  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada Geograficzna
  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Fizyczna

pedagogika

  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Biologiczna

prawo

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
  Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

stosunki międzynarodowe

  Olimpiada Historyczna
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

 

Uchwała Nr 104/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził zmianę w uchwale Senatu Nr 14/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. polegającej na wpisaniu w miejsce "Nr 49/2005" innego numeru uchwały: "Nr 114/2005".


 

 

Uchwała Nr 105/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił zlikwidować z dniem 30 września 2006 r. Zakład Italinistyki w Instytucie Filologii Romańskiej, na Wydziale Filologicznym.


 

 

Uchwała Nr 106/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił utworzyć od roku akademickiego 2006/2007 specjalność logopedia na kierunku filologia polska, na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia, na Wydziale Filologicznym.


 

 

Uchwała Nr 107/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił utworzyć od roku akademickiego 2006/2007 specjalizację translatoryka na kierunku filologia, specjalność filologia germańska, na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, na Wydziale Filologicznym.


 

 

Uchwała Nr 108/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił utworzyć z dniem 1 października 2006 r. Podyplomowe Studium Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

 

Uchwała Nr 109/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił utworzyć z dniem 1 października 2006 r. Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


 

 

Uchwała Nr 110/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził zmianę nazwy kierunku fizyka ogólna na nazwę fizyka, od roku akademickiego 2006/2007, we wszystkich specjalnościach, na stacjonarnych oraz niestacjonarnych (wieczorowych) studiach 3 i 3,5-letnich I stopnia oraz stacjonarnych II stopnia.

Zmienia się nazwy:
 

 • kierunek fizyka ogólna, specjalność fizyka doświadczalna na: kierunek fizyka, specjalność fizyka doświadczalna;
 • kierunek fizyka ogólna, specjalność fizyka teoretyczna na: kierunek fizyka, specjalność fizyka teoretyczna;
 • kierunek fizyka ogólna, specjalność nauczanie fizyki i matematyki na: kierunek fizyka, specjalność nauczanie fizyki i matematyki;
 • kierunek fizyka ogólna, specjalność ekonofizyka na: kierunek fizyka, specjalność ekonofizyka;
 • kierunek fizyka ogólna, specjalność fizyka komputerowa na: kierunek fizyka, specjalność fizyka komputerowa;
 • kierunek fizyka ogólna, specjalność fizyka medyczna na: kierunek fizyka, specjalność fizyka medyczna;
 • kierunek fizyka ogólna, specjalność fizyka nauczycielska na: kierunek fizyka, specjalność fizyka nauczycielska;
 • kierunek fizyka ogólna, specjalność technologie informatyczne na: kierunek fizyka, specjalność technologie informatyczne,

na Wydziale Fizyki i Astronomii.


 

Uchwała Nr 111/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił zlikwidować od roku akademickiego 2006/2007 zaoczne 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku fizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


 

 

Uchwała Nr 112/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił warunki zwalniania z praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytet Wrocławski organizuje studenckie praktyki zawodowe zwane dalej praktykami lub praktykami pedagogicznymi.

§ 1

O zwolnienie z odbywania praktyki zawodowej może ubiegać się student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który:

  a/ wykonuje lub wykonywał pracę zarobkową, (w tym również za granicą), jeżeli jej charakter spełniała wymogi praktyki zawodowej przewidzianej planem i programem nauczania na danym kierunku kształcenia,

  b/ uczestniczył w obozie naukowym, którego zadania można uznać za zbieżne z programem praktyki zawodowej,

  c/ uczestniczy lub będzie uczestniczył w stażu i praktyce zawodowej (także w ramach wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych i spełnia wymogi praktyki zawodowej realizowanej zgodnie z planem i programem nauczania na danym kierunku kształcenia.

§ 2

 

 1. Zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej udziela się na wniosek studenta, złożony w formie pisemnej najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem praktyki.
   
 2. Decyzję o zwolnieniu studenta z odbycia praktyki zawodowej podejmuje dziekan w porozumieniu z opiekunem praktyki zawodowej.
   
 3. W przypadku zwolnienia studenta z praktyki zawodowej studentowi nie przysługuje od uczelni żadne świadczenie z tytułu praktyki zawodowej.

 

Uchwała Nr 113/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zasady wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.

Załącznik do Uchwały Nr 113(2006).pdf

 


 

 

Uchwała Nr 114/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego


Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Wrocławskiego większością ponad dwóch trzecich głosów składu Senatu, po zapoznaniu się z opinią związków zawodowych działających w Uczelni, uchwalił Statut Uniwersytetu Wrocławskiego w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Załącznik do Uchwały Nr 114(2006).pdf

 


 

 

Uchwała Nr 115/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego nadał sali nr 107 - mieszczącej się w budynku przy ul. Szewskiej 36 - imię ks. prof. Hieronima Feichta, w Zakładzie Muzykologii Instytutu Kulturoznawstwa, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


 

 

Uchwała Nr 116/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2005 wykazujące:
- sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2005: 482 450 136, 60 zł,
- stratę netto za rok obrotowy w wysokości: (-) 12 356 626, 58 zł,
- zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę: 15 341 526, 88 zł,
- wzrost kapitału własnego za rok obrotowy o kwotę: 3 282 121, 17 zł.


 

 

Uchwała Nr 117/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r.


Na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął decyzję o pokryciu straty netto za rok 2005 w wysokości (-) 12 356 626, 58 zł z funduszu zasadniczego uczelni.


 


 

informację wytworzył(a): Agata Kaszuba
za treść odpowiada: Agata Kaszuba
data wytworzenia: 21-12-2009

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 452  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 32535

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Wprowadzenie informacji o bieżącym statusie uchwał
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław, ul. Plac Uniwersytecki 1
tel.: (0 71) 343-68-47, faks: (0 71) 344-34-21
e-mail: bip@uni.wroc.pl
strona www: www.uni.wroc.pl
NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301
konto bankowe nr: BZWBK 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-06-02 10:30:32