Urząd Miejski w Ujeździe
 
URZĄD MIEJSKI
ORGANY
RADA MIEJSKA
AKTY PRAWNE
OGŁOSZENIA
WYBORY
FINANSE
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
DOFINANSOWANIA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza)
[opublikował(a): Roman Więcek dnia 2007-06-13 09:01:17, dokument aktualny]


 

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 27 / 2007 r.

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia   4 czerwca 2007r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2000r. Nr 46,  poz. 543, zm; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr  154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1 poz. 15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, nr 141, poz. 1492) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości o numerach ewidencyjnych:

część działki nr 884/8 z mapy 5 obręb Ujazd o pow. 0,0042 ha , Kw Nr 57207,

działka nr 273/1 z mapy 1 obręb Jaryszów o pow. 0,0160 ha , Kw Nr 34100,

Nieruchomości stanowią własność Gminy i posiadają urządzone księgi wieczyste.

§ 2

Wyłonienie dzierżawcy  nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego w trybie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie   z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004r. nr 207, poz. 2108).

§ 3

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Ujazdu

mgr inż. Tadeusz Kauch

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Beata Rangosz
data wytworzenia: 04.06.2007r.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 930  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1179

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmieniono nr zarządzenia z 0151 / 207/2007 na 0151/27/2007. Bład nastąpił na skutek omyłki pisarskiej.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Ujeździe
47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19
tel.: (077) 4637037, faks: (077) 4637081
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: ujazd.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-10-02 09:55:27