Urząd Gminy Turawa
 
Charakterystyka Gminy
WYBORY I REFERENDA
OGŁOSZENIA
ORGANY
URZĄD GMINY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
DOKUMENTY DO POBRANIA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
DOKUMENTY DO POBRANIA / Druki i podania

Wybierz podstronę:
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  więcej >>


 • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  więcej >>


 • deklaracje podatkowe
  więcej >>


 • Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej
  więcej >>


 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  więcej >>


 • podanie o odpis aktu stanu cywilnego
  więcej >>


 • wniosek o opinię do wstępnego projektu podziału nieruchomości
  więcej >>


 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  więcej >>


 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  więcej >>


 • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  więcej >>


 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej
  więcej >>


 • wniosek o udostępnienie danych
  więcej >>


 • wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  więcej >>


 • Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  więcej >>


 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa.
  więcej >>


 • Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
  więcej >>


 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
  więcej >>


 • wniosek młodociany pracownik
  więcej >>


 • zgłoszenie młodocianego
  więcej >>


 • Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis
  więcej >>
Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa, ul. ul. Opolska 39 c
tel.: (77) 421 20 12, 421 21 09,, faks: faks (77) 421 20 73
e-mail: ug@turawa.pl, finanse@ turawa.pl, gzeas@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-03-29 11:31:30