Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Oświadczenia majątkowe
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. ORGANY
  1. Burmistrz i zastępcy
   • Burmistrz i zastępcy »»
  2. Skład Rady Miejskiej
   • Rada Miejska IV Kadencji »»
   • Rada Miejska V Kadencji »»
  3. Komisje Rady Miejskiej
   • Komisje Rady Miejskiej IV Kadencji »»
   • Komisje Rady Miejskiej V Kadencji »»

 2. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
  1. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
   • Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV i V kadencji 2006 roku »»
   • Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencja - 2003 rok »»
   • Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencja - 2004 rok »»
   • Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencja - 2005 rok »»
   • Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji 2007 rok »»
   • Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji 2008 rok. »»

 3. URZĄD MIEJSKI
  1. Podstawowe dane
   • Podstawowe dane »»
  2. Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
   • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim »»
  3. Referaty i stanowiska
   • Wykaz referatów, biur i stanowisk w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim »»
  4. Regulamin pracy
   • Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim »»

 4. AKTY PRAWNE
  1. Uchwały Rady Miejskiej
   • Uchwały Rady Miejskiej IV i V kadencji - 2006 rok »»
   • Uchwały Rady Miejskiej IV kadencja - 2003 rok »»
   • Uchwały Rady Miejskiej IV kadencja - 2004 rok »»
   • Uchwały Rady Miejskiej IV kadencja - 2005 rok »»
   • Uchwały Rady Miejskiej V kadencji - 2007 rok »»
   • Uchwały Rady Miejskiej V kadencji 2008 rok. »»
  2. Zarządzenia Burmistrza
   • Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2003 rok »»
   • Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2004 rok »»
   • Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2005 rok »»
   • Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2006 rok »»
   • Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2007 rok »»
   • Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2008 rok »»
  3. Statut gminy
   • Statut Gminy Stronie Śląskie »»
  4. Plany i programy strategiczne
   • Plany i programy strategiczne »»

 5. FINANSE
  1. Budżet
  2. Oświadczenia majątkowe
   • Oświadczenia Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady na początek V kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe Burmistrza i Przewodniczącego RM na koniec IV kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe Burmistrza i Przewodniczącego RM za 2005 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady za 2007 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe Burmistrza Stronia Śląskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej za rok 2003 »»
   • Oświadczenia majątkowe Burmistrza Stronia Śląskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej za rok 2004 »»
   • Oświadczenia majątkowe Burmistrza Stronia Śląskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2006 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe Burmistrza Stronia Śląskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej za rok 2002 »»
   • Oświadczenia majątkowe Burmistrza Stronia Śląskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej za rok 2002 - Korekta »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników oraz innych osób zobowiązanych za rok 2002 »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników oraz osób zobowiązanych za rok 2002 - Korekta »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za 2004 rok - Korekta »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za 2005 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za 2006 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za 2007 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników UM oraz innych osób zobowiązanych za 2003 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników UM oraz innych osób zobowiązanych za 2004 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na koniec IV kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na początek V kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2005 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2006 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2007 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2002 Radnych Rady Miejskiej IV kadencji - Korekta »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2002 Radnych Rady Miejskiej IV Kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2003 Radnych Rady Miejskiej IV Kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2004 Radnych Rady Miejskiej IV Kadencji »»
   • Oświadczenia o działalności gospodarczej i zawartych umowach cywilnoprawnych małżonków Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na początku V kadencji »»
   • Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZUT Jaskinia Niedźwiedzia w związku z powołaniem »»
   • Oświadczenie majątkowe oraz o działalności gospdarczej i zawartych umowach małżonka Zastępcy Burmistrza »»
  3. Podatki i opłaty
  4. Ulgi podatkowe

 6. MAJĄTEK
  1. Mienie komunalne
   • Mienie komunalne 2005 »»
   • Mienie komunalne 2006 »»

 7. OGŁOSZENIA
  1. Przetargi
   • Og?oszenia o przetargach w roku 2005 »»
   • Ogłoszenia o przetargach opublikowane do końca 2004 roku »»
   • Ogłoszenia o przetargach w 2007 roku. »»
   • Ogłoszenia o przetargach w roku 2006 »»
   • Ogłoszenia o przetargach w roku 2008 »»
  2. Oferty inwestycyjne
  3. Informacje
  4. Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
  5. Sesje Rady Miejskiej
  6. Konkursy

 8. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  1. Jednostki budżetowe
   • Jednostki Budżetowe »»
  2. Zakłady budżetowe
   • Zakłady Budżetowe »»
  3. Instytucje kultury
   • Instytucje Kultury »»

 9. JEDNOSTKI POMOCNICZE
  1. Sołectwa
   • Sołectwa Gminy Stronie Śląskie »»
  2. Statut Sołectwa
   • Tekst jednolity Statutu Sołectw Gminy Stronie Śląskie »»
  3. Organy Sołectw
   • Organy Sołectw - kadencja 2003-2007 »»
  4. Informacje

 10. MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
  1. Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
   • Powołanie i Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej »»
  2. Skład Rady
   • Młodzieżowa Rada Miejska I kadencja 2004-2006 »»
   • Młodzieżowa Rada Miejska II kadencja 2007-2009 »»
  3. Informacje

 11. KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
  1. Kontrole
   • Kontrole zewnętrzne 2004 »»
   • Kontrole zewnętrzne 2005 »»
   • Kontrole zewnętrzne 2006 »»
   • Kontrole zewnętrzne 2007 »»
  2. Audyty

 12. ZAŁATWIANIE SPRAW
  1. Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
   • Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej »»
   • Biuro Zarządzania Kryzysowego »»
   • Referat Finansów i Podatków »»
   • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich »»
   • Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska »»
   • Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ewidencji Ludności »»
Brak opisów spraw.


Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
e-mail: gmina@stronie.pl
strona www: www.stronie.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36