Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2007 rok
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza)
[opublikował(a): Dariusz Chromiec dnia 2008-01-15 09:55:37, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2007-02-08informację wytworzył(a): Dariusz Chromiec 
za treść odpowiada: Dariusz Chromiec 
data wytworzenia: 08.02.2007 

 

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego w 2007 roku:

21/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego Gminy Stronie Śląskie - Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie 

22/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu  użytkowego nr 1A wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej nr geodezyjnym 123/2(AM-1) ,położonego w Starym Gierałtowie nr 14 ,.stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

23/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego w budynku Stary Gierałtów 14,  przeznaczonego do sprzedaży stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

24/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  nie zabudowanych ,położonych na terenie m. Stronie Śląskie, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

25/07 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanych, położonych w  obrębie wsi Stary Gierałtów

26/07 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osoba fizyczną, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w  obrębie wsi Stary Gierałtów

27/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Modernizację drogi gminnej w Stroniu – wsi na działce nr 151/2

28/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap I

29/07  W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Modernizację szkoły podstawowej w Stroniu Śląskim etap III

30/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanych   stanowiących   własność Gminy Stronie Śląskie

31/07 w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

32/07 W sprawie przeprowadzenia wybrakowania i okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku

33/07 w sprawie  zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu GMINY STRONIE ŚLĄSKIE na rok 2007 + załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 

34/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

35/07 w sprawie przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej (część szkolna) położonej we wsi  Bolesławów 41 oraz powołania komisji

36/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

37/07 w sprawie  ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy

38/07 w  sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego

39/07 w sprawie powołania komisji d/s konkursu na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego Gminy Stronie Śląskie – Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

40/07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim zarządzonych na dzień 12 marca 2007 roku

41/07 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości  nie zabudowanych stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie.

42/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanej   stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

43/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości   nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

44/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

45/07 W sprawie powołania komisji przetargowej

46/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Konserwację, naprawę i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego i urządzeń związanych z oświetleniem drogowym, dróg położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2009 roku

47/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla gminy Stronie Śląskie

48/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

49/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych stanowiącym własność Gminy Stronie Śląskie

50/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie – II etap pomosty wędkarskie

51/07 w sprawie powołania Pana Mieczysława Krywieńko na stanowisko dyrektora Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie.

52/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie dla Pana Mieczysława Krywieńko

53/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie – II etap pomosty wędkarskie

54/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

55/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla gminy Stronie Śląskie

56/07 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych za lokale mieszkalne

57/07 w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Stronie Śląskie oraz udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego

58/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części  nieruchomości  nie zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

59/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  częśći nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na okres do  trzech lat

60/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

61/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A  w budynku Stary Gierałtów 14 , stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie.

62/07 w sprawie:umorzenia zaległości czynszowych za lokale mieszkalne

63/07 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

64/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

65/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości nie zabudowanych ,  przeznaczonych do dzierżawy na okres  pięciu lat

66/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

67/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

68/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych   stanowiących   własność Gminy Stronie Śląskie

69/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

70/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

71/07 w sprawie przedłożenia informacji  z wykonania budżetu Gminy Stronie  Śląskie za  2006 roku

72/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości nie zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

73/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy na okres  do trzech lat

74/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

75/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Utrzymanie czystości w parku "Morawka" w okresie od 01 kwietnia 2007 roku do 20 listopada  2007 roku oraz od 01 kwietnia 2008 roku do 30 listopada 2008 roku, położonego na działce  nr 551

76/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

77/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym położonym w Strachocinie na działkach  nr 55/4, 55/5, 55/7, 55/8, i  62/1 w okresie od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2009 roku

78/07 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

79/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

80/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanych   stanowiących   własność Gminy Stronie Śląskie

81/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

82/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

83/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2007 rok

84/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację drogi we wsi Nowy Gierałtów na dz. nr 100,105,106/1

85/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację drogi we wsi Stary Gierałtów  na dz. nr 26

86/07 w sprawie przeniesienia wydatków budżetwych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

87/07 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2007 roku 
 
88/07 w sprawie przekazania na okres dwóch lat  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele związane z realizacją zadań statutowych zakładu budżetowego ZUT „ Jaskinia Niedźwiedzia”

89/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla gminy Stronie Śląskie

90/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla gminy Stronie Śląskie

91/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację drogi we wsi Stary Gierałtów nr dz. 26

92/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację drogi we wsi Nowy Gierałtów  na dz. nr 100,105,106/1

93/07 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie oraz schematu organizacyjnego Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

94/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

95/07 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobami  fizycznymi  nieruchomości nie zabudowanych

96/07 w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie

97/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

98/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

99/07 w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych   stanowiących   własność Gminy Stronie Śląskie

100/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

101/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

102/07 w  sprawie powołania komisji przetargowej

103/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

104/07 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego Stroniu Śląskim na rok szkolny 2006/2007

105/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

106/07 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 31/07 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

107/07 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych: Gimnazjum w Stroniu Śląskim oraz Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim

108/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie  Gminy Stronie Śląskie , stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

109/07 w sprawie powołania zespołów powypadkowych

110/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej  przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

111/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A  w budynku Stary Gierałtów 14,  stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie  

112/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

113/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  części  nieruchomości  nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

114/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości nie zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy na okres  do trzech lat

115/07 W sprawie powołania komisji przetargowej

116/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę placu  zabaw w Stroniu Śląskim - Park Miejski

117/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości  nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

118/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości  nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

119/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości  zabudowanej, położonej w budynku przy ul. Morawka 31 w  Stroniu Śląskim

120/07 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie na własność od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Strachocin

120A/07  w sprawie umorzenia zaległości z tytułu kradzieży energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym

121/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizacja drogi we wsi Stary Gierałtów na dz. nr 28

122/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Modernizacja drogi we wsi Stary Gierałtów na dz. nr 28

123/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

124/07 w sprawie uddzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na zakup zadaszenia - hali namiotowej

125/07 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

126/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie     

127/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

128/07 w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych   stanowiących   własność Gminy Stronie Śląskie

129/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  części  nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych ,stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

130/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości  nie zabudowanych  i zabudowanych ,przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

131/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  części  nieruchomości  zabudowanych ,stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

132/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości  nie zabudowanych , przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

133/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  części  nieruchomości nie zabudowanych,stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

134/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych,   przeznaczonych do dzierżawy na okres  do trzech lat

135/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

136/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2007 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii

137/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego 7 w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Stroniu Śląskim, stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

138/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2007 rok

139/07 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałam i paragrafami w obrębie działu

140/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż używanego samochodu osobowego  stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

141/07 w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sprzedaży używanego samochodu marki DAEWOO ESPERO stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

142/07 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2007/2008

143/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

144/07 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup zadaszenia – hali namiotowej

145/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej,  stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

146/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Remont mostu we wsi Stary Gierałtów na rzece Białej Lądeckiej w ciągu drogi gminnej  dz. nr 26

147/06W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont mostu we wsi Stary Gierałtów na rzece Białej Lądeckiej w ciągu drogi gminnej  dz. nr 26

148/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

149/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim

150/07 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat  nieruchomości nie zabudowanych  położonych  na terenie Gminy  Stronie Śląskie stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

151/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie  zabudowanych  przeznaczonych  do użyczenia na okres trzech lat,  stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

152/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie
 
153/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o idzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na zkup zadaszenia - hali namiotowej

154/07 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na zakup zadaszenia - hali namiotowej

155/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż używanego samochodu osobowego  stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

156/07 w sprawie zmian w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

157/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok

158/07 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu  

159/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

160/07 w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie oraz zasad wykonania usług pogrzebowych

161/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz jednostki OSP w Bolesławowie

162/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz jednostki OSP w Bolesławowie

163/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanych,  stanowiących   własność Gminy Stronie Śląskie

164/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

165/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu  mieszkalnego w budynku przy ul. Dolnej 17 w Stroniu Śląskim ,stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

166/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

167/07 w sprawie ogłoszenia rokowań  na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A  w budynku Stary Gierałtów 14,  stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

168/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanych,  stanowiących   własność Gminy Stronie Śląskie

169/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego,   stanowiącego   własność Gminy Stronie Śląskie

170/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont mostu  we wsi Nowa Morawa w ciągu drogi gminnej dz. nr 120/1

171/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Remont mostu  we wsi Nowa Morawa w ciągu drogi gminnej dz. nr 120/1

172/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont ul. Kościelnej we wsi Bolesławów na dz. nr 155 i 157

173/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Remont ul. Kościelnej we wsi Bolesławów na dz. nr 155 i 157

174/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

175/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

176/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanych,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

177/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego 7 w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Stroniu Śląskim, stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

178/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanych,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

179/07 w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanych ,położonych na terenie  Gminy Stronie Śląskie ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

180/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:
1. Remont drogi Nr 26,28 we wsi Stary Gierałtów
2. Remont mostu w ciągu drogi Nr 26, 28 we wsi Stary Gierałtów
3. Remont drogi Nr 100, 105, 106/1 we wsi Nowy Gierałtów


181/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz jednostki OSP w Bolesławowie.

182/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz jednostki OSP w Bolesławowie

183/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

184/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim

185/07 w sprawie przedłożenia informacji  z wykonania budżetu Gminy Stronie  Śląskie za I półrocze 2007 roku

186/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

187/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

188/07 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usług geodezyjnych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 roku

189/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

190/07 W sprawie powołania komisji przetargowej

191/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg  w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku

192/07 W sprawie powołania komisji przetargowej

193/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w 2008 i 2009 roku

 194/07 w sprawie określenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

195/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

196/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:

1. odbudowę drogi w Stroniu Wsi dz. Nr 130,131
2. odbudowę drogi we wsi Stara Morawa dz. Nr 122
3. odbudowę mostu w ciągu drogi Nr 75 we wsi Stary Gierałtów

197/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
1. odbudowę drogi w Stroniu Wsi dz. Nr 130,131
2. odbudowę drogi we wsi Stara Morawa dz. Nr 122
3. odbudowę mostu w ciągu drogi Nr 75 we wsi Stary Gierałtów

198/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  we wsi Kamienica

199/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  we wsi Kamienica

200/07 w sprawie pobierania jednorazowych opłat za umieszczenie na nieruchomościach będących własnością Gminy Stronie Śl. sieci infrastruktury technicznej

201/07 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

202/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

203/07 w sprawie powołania auditorów wewnętrznych w ramach wdrożonego sytemu zarządzania jakością w/g normy PN - EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

204/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz jednostki OSP w Bolesławowie

205/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz jednostki OSP w Bolesławowie

206/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2007 rok

207/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

208/07 W sprawie powołania komisji do opisania i oszacowania strat w wyniku powodzi, która miała miejsce w dniu 06.09.2007 r w Gminie Stronie Śląskie

 209/07 w sprawie  sprzedaży lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na lokale  mieszkalne położonych w budynkach  Bolesławów 41 i Stary Gierałtów 14

210/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie.

211/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów, Kamienica i Kletno w Gminie Stronie Śl

212/07 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów, Kamienica i Kletno w Gminie Stronie Śl

213/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie projektu modernizacji układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim

214/07 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Wykonanie projektu modernizacji układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim

215/07 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

216/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego 7 w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Stroniu Śląskim, stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

217/07w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2007 rok

218/07w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

219/07 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2007/2008

220/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

221/07 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

222/07 w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

223/07 W sprawie powołania komisji przetargowej

224/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007-2008

225/07 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2007/2008 (aneks nr 2)

226/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

227/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

228/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

229/07 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat  nieruchomości zabudowanych  położonych w obrębie Stronie Śląskie ul. Sportowa,  stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

230/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   zabudowanych  przeznaczonych  do użyczenia na okres trzech lat,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

231/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2007 rok

232/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie  

233/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
opracowanie dokumentacji projektowych dróg i mostów na terenie gminy Stronie Śląskie

234/07  W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych dróg i mostów na terenie gminy Stronie Śląskie

235/07 W sprawie powołania komisji przetargowej

236/07 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowa oświetlenia ulicznego wsi Młynowiec

237/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

238/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:

Odbudowa ul. Kościelnej we wsi Bolesławów działki Nr 155, 157/1
Odbudowa mostu w ciągu drogi Nr 120/1we wsi Nowa Morawa
Odbudowa drogi w Stroniu Wsi działki Nr 130,131

239/07 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

240/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2007 rok

241/07 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu 

242/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora d/s gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

243/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży,  stanowiącego   własność Gminy Stronie Śląskie

244/07 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

245/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

246/07 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

247/07 w sprawie przedłożenia projektu budżetu GMINY STRONIE ŚLĄSKIE na rok 2008 (UWAGA: projekt budżetu Gminy Stronie na 2008 rok znajduje się w zakładce menu głównego BIP-u :  FINANSE - Budżet - 2007)

248/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok  

249/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

250/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

251/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

252/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie 

253/07 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat lokalu użytkowego nr 10 w  budynku położonym w obrębie Stary Gierałtów nr 14  stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

254/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu na lokal użytkowy przeznaczony  do użyczenia na okres  trzech lat , stanowiący  własność Gminy Stronie Śląskie

255/07   w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

256/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

257/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku

258/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim 

259/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:

Odbudowa drogi we wsi Stara Morawa działki Nr 122
Odbudowa mostu w ciągu drogi Nr 75 w Starym Gierałtowie
Odbudowa muru oporowego na potoku Morawka  w Stroniu Śl

260/07 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych  na sprzedaż nieruchomości,stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

261/07 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a osobą  fizyczną, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Młynowiec

262/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora d/s gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

263/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Kamienica

264/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

265/07 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2007/2008

266/07 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stroniu Śląskim

267/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok  

268/07 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

269/07 W sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Stroniu Śląskim następującego składnika majątku gminnego:

Odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Bolesławów – Kamienica
Odcinka sieci wodociągowej Bolesławów – Kamienica

270/07 W sprawie nieodpłatnego przekazania dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim następującego składnika majątku gminnego:
Podwyższenia wartości środka trwałego o wartość robót związanych z termomodernizacją budynku i  wymianą stolarki zewnętrznej budynku

271/07 W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

272/07 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu  
 


  

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • ZB nr 272 z 31.12.2007.pdf (rozmiar 33,29 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-15 09:54:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 271 z 28.12.2007.pdf (rozmiar 26,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-15 09:53:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 270 z 28.12.2007.pdf (rozmiar 26,98 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-15 09:53:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 269 z 28.12.2007.pdf (rozmiar 24,86 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-15 09:53:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 268 z 28.12.2007.pdf (rozmiar 52,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-15 09:44:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 267 z 18.12.2007.pdf (rozmiar 42,25 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-02 15:09:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 266 z 11.12.2007.pdf (rozmiar 92,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-18 13:11:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 265 z 11.12.2007.pdf (rozmiar 22,58 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-14 09:57:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 264 z 11.12.2007.pdf (rozmiar 39,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-14 09:56:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 263 z 11.12.2007.pdf (rozmiar 25,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-14 09:56:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 262 z 04.12.2007.pdf (rozmiar 31,53 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-13 14:06:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 261 z 04.12.2007.pdf (rozmiar 41,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-13 14:06:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 260 z 04.12.2007.pdf (rozmiar 65,53 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-13 14:06:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 259 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 33,37 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:07:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 258 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 31,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:07:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 257 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 47,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:06:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 256 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 26,86 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:06:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 255 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 64,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:06:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 254 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 43,84 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:05:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 253 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 26,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:05:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 252 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 27,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:04:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 251 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 53,81 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:01:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 250 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 25,35 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:01:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 249 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 30,24 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:00:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 248 z 20.11.2007.pdf (rozmiar 59,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-23 09:15:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 247 z 14.11.2007.pdf (rozmiar 33,53 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-20 14:11:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 246 z 13.11.2007.pdf (rozmiar 61,40 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-19 15:28:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 245 z 13.11.2007.pdf (rozmiar 60,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-19 15:28:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 244 z 06.11.2007.pdf (rozmiar 52,80 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-19 15:27:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 243 z 06.11.2007.pdf (rozmiar 43,63 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-19 15:16:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 242 z 06.11.2007.pdf (rozmiar 31,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-19 15:16:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 241 z 31.10.2007.pdf (rozmiar 42,69 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-06 12:03:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 240 z 31.10.2007.pdf (rozmiar 59,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-11-06 12:02:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 239 z 23.10.2007.pdf (rozmiar 25,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-31 13:17:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 238 z 23.10.2007.pdf (rozmiar 27,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:38:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 237 z 23.10.2007.pdf (rozmiar 59,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:38:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 236 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 22,86 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:37:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 235 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 23,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:37:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 234 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 26,51 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:36:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 233 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 25,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:36:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 232 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 27,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:34:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 231 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 50,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:33:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 230 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 53,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:33:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 229 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 40,23 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-30 12:32:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 228 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 42,80 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-26 13:10:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 227 z 17.10.2007.pdf (rozmiar 63,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-26 13:10:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 226 z 09.10.2007 .pdf (rozmiar 65,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-26 13:08:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 225 z 09.10.2007.pdf (rozmiar 23,56 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-26 13:07:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 224 z 03.10.2007.pdf (rozmiar 23,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-08 13:55:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 223 z 03.10.2007.pdf (rozmiar 23,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-08 13:55:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 222 z 03.10.2007.pdf (rozmiar 76,29 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-08 13:54:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 221 z 03.10.2007.pdf (rozmiar 38,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-08 13:54:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 220 z 03.10.2007.pdf (rozmiar 38,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-08 13:53:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 219 z 03.10.2007.pdf (rozmiar 24,36 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-08 13:53:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 218 z 25.09.2007.pdf (rozmiar 54,41 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-01 11:23:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 217 z 25.09.2007.pdf (rozmiar 55,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-01 11:22:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 216 z 25.09.2007.pdf (rozmiar 50,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-01 11:22:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 215 z 25.09.2007.pdf (rozmiar 27,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-10-01 11:22:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 214 z 18.09.2007.pdf (rozmiar 26,52 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-26 13:21:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 213 z 18.09.2007.pdf (rozmiar 26,81 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-26 13:21:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 212 z 18.09.2007.pdf (rozmiar 26,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-26 12:50:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 211 z 18.09.2007.pdf (rozmiar 26,73 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-26 12:50:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 210 z 18.09.2007.pdf (rozmiar 66,12 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-26 12:49:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 209 z 18.09.2007.pdf (rozmiar 28,20 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-26 12:49:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 208 z 10.09.2007.pdf (rozmiar 26,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-12 12:54:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 207 z 05.09.2007.pdf (rozmiar 66,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-12 12:54:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 206 z 04.09.2007.pdf (rozmiar 54,54 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-12 12:54:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 205 z 04.09.2007.pdf (rozmiar 27,36 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-12 12:53:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 204 z 04.09.2007.pdf (rozmiar 27,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-12 12:53:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 203 z 04.09.2007.pdf (rozmiar 23,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-12 12:52:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 202 z 29.08.2007.pdf (rozmiar 26,24 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:38:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 201 z 29.08.2007.pdf (rozmiar 69,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:37:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 200 z 28.08.2007.pdf (rozmiar 25,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:37:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 199 z 28.08.2007.pdf (rozmiar 25,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:37:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 198 z 28.08.2007.pdf (rozmiar 25,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:36:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 197 z 28.08.2007.pdf (rozmiar 18,10 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:36:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 196 z 28.08.2007.pdf (rozmiar 32,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:35:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 195 z 28.08.2007.pdf (rozmiar 29,76 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:35:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 194 z 28.08.2007.pdf (rozmiar 129,21 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-09-11 12:35:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 189 z 22.08.2007.pdf (rozmiar 55,24 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-27 12:24:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 193 z 22.08.2007.pdf (rozmiar 15,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-24 10:20:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 192 z 22.08.2007.pdf (rozmiar 15,51 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-24 10:20:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 191 z 22.08.2007.pdf (rozmiar 22,95 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-24 10:20:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 190 z 22.08.2007.pdf (rozmiar 23,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-24 10:19:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 188 z 22.08.2007.pdf (rozmiar 46,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-24 10:18:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 187 z 22.08.2007.pdf (rozmiar 31,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-24 10:18:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 186 z 14.08.2007.pdf (rozmiar 38,40 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-24 10:16:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 185 z 14.08.2007.pdf (rozmiar 33,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-17 12:24:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 184 z 14.08.2007.pdf (rozmiar 32,53 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-17 12:24:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 183 z 14.08.2007.pdf (rozmiar 32,96 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-17 12:24:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 182 z 07.08.2007.pdf (rozmiar 27,40 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:51:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 181 z 07.08.2007.pdf (rozmiar 27,15 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:50:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 180 z 07.08.2007.pdf (rozmiar 26,30 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:49:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 179 z 31.07.2007.pdf (rozmiar 67,12 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:49:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 178 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 43,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:48:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 177 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 49,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:47:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 176 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 65,85 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:47:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 175 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 56,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:46:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 174 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 31,15 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:46:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 173 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 26,24 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:45:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 172 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 25,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:44:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 171 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 25,48 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:44:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 170 z 24.07.2007.pdf (rozmiar 25,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-09 07:44:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 169 z 05.07.2007.pdf (rozmiar 36,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-12 08:09:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 168 z 05.07.2007.pdf (rozmiar 65,01 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-12 08:06:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 167 z 05.07.2007.pdf (rozmiar 45,98 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-12 08:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 166 z 05.07.2007.pdf (rozmiar 59,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-12 08:06:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 165 z 05.07.2007.pdf (rozmiar 22,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-12 08:05:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 164 z 05.07.2007.pdf (rozmiar 35,03 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-12 08:04:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 163 z 05.07.2007.pdf (rozmiar 62,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-12 08:03:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 162 z 03.07.2007.pdf (rozmiar 27,20 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-05 09:55:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 161 z 03.07.2007.pdf (rozmiar 26,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-05 09:54:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 160 z 03.07.2007.pdf (rozmiar 55,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-05 09:54:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 159 z 03.07.2007.pdf (rozmiar 59,14 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-05 09:53:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 158 z 26.06.2007.pdf (rozmiar 38,63 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-05 09:53:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 157 z 26.06.2007.pdf (rozmiar 51,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-07-05 09:53:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 156 z 20.06.2007.pdf (rozmiar 27,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:21:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 155 z 20.06.2007.pdf (rozmiar 40,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:20:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 154 z 20.06.2007 .pdf (rozmiar 96,81 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:20:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 153 z 20.06.2007 .pdf (rozmiar 97,04 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:20:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 152 z 05.06.2007.pdf (rozmiar 64,20 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:19:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 151 z 05.06.2007.pdf (rozmiar 44,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:19:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 150 z 05.06.2007.pdf (rozmiar 33,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:19:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 149 z 05.06.2007.pdf (rozmiar 55,49 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:18:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 148 z 05.06.2007.pdf (rozmiar 55,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:18:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 147 z 01.06.2007.pdf (rozmiar 25,78 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:18:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 146 z 01.06.2007.pdf (rozmiar 25,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:17:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 145 z 01.06.2007.pdf (rozmiar 43,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:17:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 144 z 01.06.2007.pdf (rozmiar 96,54 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:17:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 143 z 01.06.2007.pdf (rozmiar 96,78 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:16:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 142 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 23,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:16:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 141 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 32,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:15:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 140 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 40,12 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:15:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 139 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 42,98 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:14:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 138 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 55,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:13:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 137 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 51,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:13:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 136 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 39,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:13:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 135 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 26,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:12:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 134 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 40,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:11:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 133 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 26,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:11:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 132 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 40,64 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:11:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 131 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 34,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:10:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 130 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 40,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:10:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 129 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 26,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:10:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 128 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 56,52 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:09:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 127 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 57,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:09:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 126 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 26,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:09:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 125 z 23.05.2007.pdf (rozmiar 25,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:09:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 124 z 18.05.2007 .pdf (rozmiar 50,20 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:08:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 123 z 18.05.2007 .pdf (rozmiar 50,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 14:08:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 122 z 18.05.2007.pdf (rozmiar 17,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:43:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 121 z 16.05.2007.pdf (rozmiar 25,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:42:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 120A z 16.05.2007.pdf (rozmiar 34,40 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:42:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 120 z 16.05.2007.pdf (rozmiar 41,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:42:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 119 z 16.05.2007.pdf (rozmiar 40,72 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:41:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 118 z 16.05.2007.pdf (rozmiar 39,29 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:41:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 117 z 16.05.2007.pdf (rozmiar 26,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:41:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 116 z 09.05.2007.pdf (rozmiar 17,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:41:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 115 z 09.05.2007.pdf (rozmiar 26,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:40:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 114 z 09.05.2007.pdf (rozmiar 39,76 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:40:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 113 z 09.05.2007.pdf (rozmiar 26,98 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:40:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 112 z 09.05.2007.pdf (rozmiar 27,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:40:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 111 z 09.05.2007.pdf (rozmiar 49,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:39:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 110 z 09.05.2007.pdf (rozmiar 39,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:39:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 109 z 09.05.2007.pdf (rozmiar 33,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:39:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 108 z 24.04.2007.pdf (rozmiar 58,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:39:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 107 z 24.04.2007.pdf (rozmiar 53,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:38:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 106 z 24.04.2007.pdf (rozmiar 40,72 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-28 13:38:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 105 z 24.04.2007.pdf (rozmiar 26,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 15:24:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 104 z 16.04.2007.pdf (rozmiar 39,40 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 15:24:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 103 z 16.04.2007.pdf (rozmiar 25,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 15:23:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 102 z 16.04.2007.pdf (rozmiar 16,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 15:23:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 101 z 16.04.2007.pdf (rozmiar 31,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 15:23:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 100 z 16.04.2007.pdf (rozmiar 31,12 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 15:22:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 99 z 16.04.2007.pdf (rozmiar 45,34 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 15:22:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 98 z 16.04.2007.pdf (rozmiar 40,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 15:22:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 97 z 04.04.2007.pdf (rozmiar 33,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:28:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 96 z 04.04.2007.pdf (rozmiar 51,48 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:28:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 95 z 04.04.2007.pdf (rozmiar 42,01 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:27:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 94 z 04.04.2007.pdf (rozmiar 62,62 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:27:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 93 z 04.04.2007.pdf (rozmiar 55,15 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:26:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 92 z 27.03.2007.pdf (rozmiar 26,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:26:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 91 z 27.03.2007.pdf (rozmiar 25,23 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:26:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 90 z 27.03.2007.pdf (rozmiar 26,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:23:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 89 z 27.03.2007.pdf (rozmiar 26,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:23:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 88 z 27.03.2007.pdf (rozmiar 24,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:22:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 87 z 27.03.2007.pdf (rozmiar 34,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:18:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 86 z 27.03.2007.pdf (rozmiar 40,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:18:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 85 z 21.03.2007.pdf (rozmiar 25,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:17:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 84 z 21.03.2007.pdf (rozmiar 26,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:15:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 83 z 21.03.2007.pdf (rozmiar 54,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-06-27 10:15:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 82 z 21.03.2007.pdf (rozmiar 19,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:09:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 81 z 21.03.2007.pdf (rozmiar 20,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:08:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 80 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 52,81 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:07:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 79 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 19,95 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:06:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 78 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 24,16 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:05:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 77 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 27,56 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:04:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 76 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 27,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:04:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 75 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 31,30 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:03:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 74 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 30,35 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:01:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 73 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 39,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:00:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 72 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 26,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-16 08:00:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 71 z 15.03.2007.pdf (rozmiar 33,58 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 11:20:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 70 z 06.03.2007.pdf (rozmiar 19,76 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:51:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 69 z 06.03.2007.pdf (rozmiar 19,85 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:51:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 68 z 27.02.2007.pdf (rozmiar 44,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:50:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 67 z 27.02.2007.pdf (rozmiar 49,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:50:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 66 z 27.02.2007.pdf (rozmiar 34,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:49:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 65 z 27.02.2007.pdf (rozmiar 41,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:49:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 64 z 27.02.2007.pdf (rozmiar 34,30 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:29:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 63 z 27.02.2007 .pdf (rozmiar 129,21 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:28:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 62 z 20.02.2007.pdf (rozmiar 27,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:27:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 61 20.02.2007.pdf (rozmiar 56,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:26:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 60 z 20.02.2007.pdf (rozmiar 39,96 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:26:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 59 z 20.02.2007.pdf (rozmiar 47,84 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:25:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 58 z 20.02.2007.pdf (rozmiar 33,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:24:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 57 z 20.02.2007.pdf (rozmiar 37,99 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:24:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 56 z 13.02.2007.pdf (rozmiar 28,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:24:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 55 z 13.02.2007.pdf (rozmiar 26,80 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:24:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 54 z 13.02.2007.pdf (rozmiar 131,60 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:23:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 53 z 13.02.2007.pdf (rozmiar 26,85 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:23:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 52 z 13.02.2007.pdf (rozmiar 30,72 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:23:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 51 z 13.02.2007.pdf (rozmiar 32,20 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:22:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 50 z 07.02.2007.pdf (rozmiar 56,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:22:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 49 z 07.02.2007.pdf (rozmiar 57,35 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:22:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 48 z 07.02.2007.pdf (rozmiar 66,43 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:21:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 47 z 07.02.2007.pdf (rozmiar 26,21 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:21:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 46 z 07.02.2007.pdf (rozmiar 34,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:21:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 45 z 07.02.2007.pdf (rozmiar 38,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-05-15 10:20:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 44 z 25.01.2007.pdf (rozmiar 153,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:54:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 43 z 25.01.2007.pdf (rozmiar 77,96 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:53:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 42 z 25.01.2007.pdf (rozmiar 80,92 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:52:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 41 z 25.01.2007.pdf (rozmiar 98,54 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:52:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 40 z 25.01.2007.pdf (rozmiar 49,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:52:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 39 z 25.01.2007.pdf (rozmiar 34,95 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:51:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 38 z 25.01.2007.pdf (rozmiar 65,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:49:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 37 z 16.01.2007.pdf (rozmiar 55,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:48:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 36 z 16.01.2007.pdf (rozmiar 96,01 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:47:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 35 z 16.01.2007.pdf (rozmiar 68,41 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:47:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 34 z 16.01.2007.pdf (rozmiar 55,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:46:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 33 załącznik nr 2 z 16.01.2007.pdf (rozmiar 86,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:46:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 33 z 16.01.2007.pdf (rozmiar 129,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:46:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 32 z 09.01.2007.pdf (rozmiar 56,25 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-09 13:45:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 31 z 09.01.2007.pdf (rozmiar 133,10 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 13:01:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 30 z 04.01.2007.pdf (rozmiar 86,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 13:01:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 29 z 03.01.2006.pdf (rozmiar 54,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 13:01:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 28 z 03.01.2007.pdf (rozmiar 53,52 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 13:00:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 27 z 03.01.2007.pdf (rozmiar 52,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 13:00:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 26 z 03.01.2007.pdf (rozmiar 89,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 13:00:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 25 z 03.01.2007.pdf (rozmiar 69,54 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 12:59:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 24 z 03.01.2007.pdf (rozmiar 61,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 12:59:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 23 z 03.01.2007.pdf (rozmiar 90,07 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 12:59:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 22 z 03.01.2007.pdf (rozmiar 73,44 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 12:58:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 21 z 03.01.2007.pdf (rozmiar 80,95 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 12:58:33, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • ZB nr 252 z 27.11.2007.pdf (rozmiar 27,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-12-04 14:04:55 do 2007-12-04 14:05:10]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>
 • ZB nr 189 z 22.08.2007.pdf (rozmiar 52,63 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-24 10:19:21 do 2007-08-27 12:24:23]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>
 • ZB nr 186 z 24.08.2007.pdf (rozmiar 38,40 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-08-17 12:25:08 do 2007-08-24 10:17:26]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>
 • ZB nr 136 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 82,74 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-06-05 14:05:39 do 2007-06-27 08:38:41]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>
 • ZB nr 135 z 30.05.2007.pdf (rozmiar 60,77 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-06-05 14:05:23 do 2007-06-27 08:38:30]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>
 • ZB nr 144 z 1.06.2007.pdf (rozmiar 132,21 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-06-01 14:49:36 do 2007-06-27 08:38:21]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>
 • ZB nr 143 z 1.06.2007.pdf (rozmiar 132,67 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-06-01 14:49:19 do 2007-06-27 08:38:12]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>
 • ZB nr 124 z 18.05.2007.pdf (rozmiar 50,20 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-05-18 11:57:23 do 2007-06-27 08:37:45]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>
 • ZB nr 123 z 18.05.2007.pdf (rozmiar 50,57 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2007-05-18 11:57:03 do 2007-06-27 08:37:02]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 676
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1750

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełnienie rejestru zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36