Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2006 rok
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza)
[opublikował(a): Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:15:01, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2006-01-17informację wytworzył(a): Dariusz Chromiec 
za treść odpowiada: Dariusz Chromiec 
data wytworzenia: 17.01.2006

 

 

Rejesrtr zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego 2006 :

612/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  zabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

613/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej  w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 68, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

614/06 w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś

615/06 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonawstwo w okresie od 02.03.2006r. do 31.12. 2007r. usług geodezyjnych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie

616/06 w sprawie powołania komisji przetargowej

617/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie - Utrzymanie parku miejskiego wraz z kabinami socjalnymi i muszlą koncertową oraz placu zabaw położonych obok Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. w okresie od 01 kwietnia 2006 roku do 30 listopada 2007roku
 
618/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

619/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

620/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych  przeznaczonych do remontu,  w budynku przy ul. Morawka 36 w Stroniu Śląskim  stanowiących  własność Gminy   Stronie Śląskie

621/06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

622/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim ,przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

623/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do zamiany, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

624/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizacji budynku wielorodzinnego położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Polnej nr 13

625/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

626/06 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat   lokalu użytkowego nr 1  położonego w budynku przy ul. Zielonej nr 5 w Stroniu Śląskim  na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej

627/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim przeznaczonego  do użyczenia na okres trzech lat na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej

628/06 W sprawie przeprowadzenia wybrakowania i okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku

629/06 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków w budżecie GMINY STRONIE ŚLĄSKIE na rok 2006

630/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

631/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w m. Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

632/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

633/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

634/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

635/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości    nie zabudowanych  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

636/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości nie zabudowanych  przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

637/06 w sprawie przeznaczenia do wynajmu  lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu w budynku przy ul. Morawka 29 w Stroniu Śląskim stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

638/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Morawka 29 w Stroniu Śląskim, przeznaczonych do remontu i wynajmu w formie przetargu na stawkę czynszu

639/06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem lokali mieszkalnych, przeznaczonych do remontu w budynku przy ul.Morawka 29 w Stroniu Śląskim stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

640/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Konserwację zespołu rzeźb kultowych we wsi Bolesławów

641/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

642/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

643/06 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

644/06 w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 w Stroniu Śląskim

645/06 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

646/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  Konserwację zespołu rzeźb kultowych we wsi Bolesławów

647/06 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim oraz Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2005/2006 (anaeks nr 2)

648/06 W sprawie powołania komisji przetargowej

649/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: na Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach od 1 kwietnia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku oraz od 1 kwietnia 2007 roku do 30 listopada 2007 roku

650/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

651/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim – II etap

652/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

653/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:Modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza nr 2

654/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie – I etap
 
655/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim – II etap

656/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie     

657/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

658/06 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie i osobami fizycznymi, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś

659/06 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości nie zabudowanej , położonej w obrębie Stronie Wieś

660/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości   zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

661/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 48 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie  

662/06 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2005 rok

663/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie – I etap

664/06 W sprawie powołania komisji przetargowej

665/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odśnieżanie dróg gminnych i wiejskich w sezonach zimowych 2006-2007 i 2007 – 2008

666/06 w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia sytemu zarządzania jakością w/g normy PN - EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

667/06 w sprawie powołania zespołu do spraw udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconych stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stronie Śląskie  

668/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na stawkę czynszu najmu  lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu w budynku przy ul. Morawka 29  w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

669/06 w sprawie powołania komisji przetargowej

670/06 w sprawie zmian w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

671/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości    zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie 

672/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami
i paragrafami w obrębie działu

673/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2006

674/06 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej.

675/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej  przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

676/06 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

677/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

678/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy  Stronie Śląskie

679/06 w sprawie zmiany regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 

680/06 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością w/g     normy PN - EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

681/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

682/06 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat  lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim stanowiącego własność  Gminy Stronie Śląskie

683/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim, przeznaczonego  do użyczenia , stanowiącego własność Gminy  Stronie Śląskie

684/06 w  sprawie   ustalenia ceny drewna pozyskanego z lasów komunalnych , przeznaczonego do sprzedaży

685/06 w  sprawie   ogłoszenia nieograniczonego przetargu pisemnego ofert na wykonanie prac sanitarnego porządkowania drzewostanów w lasach stanowiących własność Gminy Stronie Śl. wraz ze sprzedażą drewna

686/06 w  sprawie  ustalenia  stanowisk , na których dopuszcza się   używanie  przez   pracowników,za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży i obuwia  roboczego oraz wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

687/06 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

688/06 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2006 roku

689/06 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

690/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

691/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości nie zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

692/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

693/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/03 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 07 kwietnia 2003 roku w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżna

694/06 w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO na terenie Gminy Stronie Śląskie

695/06 w sprawie polityki jakości Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz obowiązku jej stosowania

696/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację ul. Polnej w Stroniu Śląskim

697/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację ul. Polnej w Stroniu Śląskim

698/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację drogi we wsi Stary Gierałtów nr dz. 26

699/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację drogi we wsi Stary Gierałtów nr dz. 26

700/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami
i paragrafami w obrębie działu

701/06 w  sprawie   ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu pisemnego ofert na wykonanie prac sanitarnego porządkowania drzewostanów w lasach stanowiących własność Gminy Stronie Śl. wraz ze sprzedażą drewna

702/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie  zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

703/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu  nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów , przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

704/06 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim oraz Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2006/2007

705/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2006

706/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

707/06 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 700/06  z dnia 25 maja 2006

708/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

709/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

710/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

711/06 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie, a Spółką z o.o. we Wrocławiu Stacja Narciarska „Kamienica”, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Kamienica

712/06 w sprawie ustanowienia i wykonania „Polityki szkoleniowej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”

713/06 w  sprawie  powołania  komisji do przeprowadzenia  kontroli w budynku przy ul. Morawka 29 w Stroniu Śląskim
 
714/06 W sprawie zatwierdzenia programu usuwania azbestu na terenie Gminy Stronie Śląskie

715/06 W sprawie powołania komisji przetargowej

716/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odśnieżanie dróg gminnych i wiejskich w sezonach zimowych 2006-2007 i 2007 – 2008

717/06 W sprawie powołania komisji przetargowej

718/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz dzieci na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne do szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie, oraz przewóz tych dzieci ze szkoły do domu w okresie od 1.09.2006 do 30.06.2008 roku

719/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

720/06 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup zadaszenia – hali namiotowej

721/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 68, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

722/06 w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych w budynkach położonych  we wsi Stary Gierałtów 14 i Bolesławów 41 na okres do  trzech lat stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

723/03 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych w budynkach Stary Gierałtów 14 i Bolesławów 41 ,przeznaczonych do wynajmu na okres do trzech lat w formie przetargu na stawkę czynszu

724/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2006

725/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

726/06 w sprawie nieodpłatnego  przeniesienia  własności  nieruchomości przez Gminę Stronie Śląskie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

727/06 w sprawie nieodpłatnego  przeniesienia  udziału w prawie własności nieruchomości przez Gminę Stronie Śląskie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

728/06 w  sprawie   ogłoszenia   przetargu   ustnego   nieograniczonego   na   sprzedaż   nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

729/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu  nieruchomości   przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

730/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu na: Przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno-biurowego  wraz z infrastrukturą na działce nr 250 przy ul. Zielonej nr 5 w Stroniu Śląskim

731/06 w  sprawie  przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej  położonej w obrębie Stary Gierałtów nr 14 oraz powołania komisji

732/06 w  sprawie  przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej  położonej w Bolesławowie  41 oraz powołania komisji

733/06 w sprawie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

734/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży , stanowiących własność Gminy  Stronie Śląskie

735/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

736/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Modernizację drogi gminnej w obrębie Stronie Wieś na działkach 105 i cz. 114

737/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację drogi gminnej w obrębie Stronie Wieś na działkach 105 i cz. 114

738/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

739/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

740/06 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 733/06 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku

741/06 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zatwierdzenia Księgi Jakości w/g normy PN-EN ISO 9001 : 2001 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

742/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

743/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

744/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

745/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej w Starej Morawie  na działkach 5, 19, 20, 21

746/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Budowę drogi gminnej w Starej Morawie  na działkach 5, 19, 20, 21

747/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację centrali wentylacyjnej basenu w Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

748/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację centrali wentylacyjnej basenu w Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

749/06 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na stawkę czynszu najmu lokali użytkowych położonych w budynkach - Stary Gierałtów 14 i Bolesławów 41 stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

750/06 w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód powstałych w wyniku powodzi z 7-8 sierpnia 2006 r.

751/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  stanowiących   Gminy Stronie Śląskie

752/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  nie zabudowanych,  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

753/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:Przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno-biurowego  wraz z infrastrukturą na działce nr 250 przy ul. Zielonej nr 5 w Stroniu Śląskim

754/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z lasów  gminnych na określony cel

755/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania „Modernizacja ul. Polnej w Stroniu Śl.”

756/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku w zakresie profilkatyki i rozwiązywania peroblemów alkoholowych i narkomanii

757/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku w zkresie profilkatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 

758/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

759/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

760/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Stronie Śląskie

761/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Stronie Śląskie

762/06 w  sprawie   ogłoszenia   przetargu   ustnego   nieograniczonego   na   sprzedaż   nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

763/06 w sprawie powołania komisji przetargowej

764/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na  wykonawstwo w okresie od 01.01.2007 r. do 31. 12 2008 r. wycen nieruchomości na terenie Miasta i Gminy  Stronie Śląskie

765/06 w sprawie przedłożenia informacji  z wykonania budżetu Gminy Stronie  Śląskie za I półrocze 2006 roku

766/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2006 rok

767/06 w sprawie zmiany zrządzenia nr 738/06 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

768/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

769/06 w sprawie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o wydanie lokalu użytkowego Gminie Stronie Śl.

770/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont koryta rzeki Morawki w rejonie kładki dla pieszych pomiędzy ul. Nadbrzeżną i ul. Kościuszki w Stroniu Śl.

771/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Remont koryta rzeki Morawki w rejonie kładki dla pieszych pomiędzy ul. Nadbrzeżną i ul. Kościuszki w Stroniu Śl.

772/06 w sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku w zakresie profilkatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 

773/06 w sprawie odpłatnego  nabycia   przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych udziału w prawie własności nieruchomości nie  zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 

774/06 W sprawie powołania komisji przetargowej

775/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

776/06 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2006 roku

777/06 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim oraz Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2006/2007

778/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A  w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim  , stanowiącego  własność Gminy Stronie Śląskie

779/06 w sprawie   podania    do     publicznej     wiadomości      wykazu     nieruchomości  nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

780/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

781/06 w sprawie zmian w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

782/06 W sprawie powołania komisji przetargowej

783/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę oświetlenia drogowego ulicy Morawka w Stroniu
Śląskim

784/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2006 rok

785/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami
i paragrafami w obrębie działu

786/06 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej   stanowiącej   własność Gminy Stronie Śląskie

787/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

788/06 w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie oraz zasad wykonania usług pogrzebowych

789/06 W sprawie powołania komisji przetargowej

790/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę oświetlenia drogowego ulicy Morawka w Stroniu Śląskim.

791/06 w sprawie odpłatnego  nabycia   przez Gminę Stronie Śląskie na własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Huty Szkła Kryształowego „Violetta” S.A. w Stroniu Śląskim

792/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży , stanowiących własność Gminy  Stronie Śląskie.

793/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

794/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości   nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

795/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

796/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

797/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:1.Odbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stara Morawa, 2.Remont kanału sanitarnego w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Zielonej w Stroniu Śląskim

798/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok

799/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

800/06 zmieniające Zarządzenie Nr 416/2004 Burmistrza Stronia Śląskiegob z dnia 30 grudnia 2004 r.w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy

801/06 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

802/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

803/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

804/06
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

805/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

806/06 w sprawie regulaminu pozyskiwania i sprzedaży drewna z lasów stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

807/06 w sprawie sprzedaży drewna z lasów  gminnych z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru

808/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

809/06 w sprawie przedłożenia projektu budżetu GMINY STRONIE ŚLĄSKIE na rok 2007

810/06 w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

811/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

812/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży  stanowiących własność Gminy  Stronie Śląskie

813/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
projekt infrastruktury osiedla  Morawka 

814/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
opracowanie dokumentacji projektowych dróg i mostów na terenie gminy Stronie Śląskie

815/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śłąskie na 2006 rok

816/06 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2006 roku

817/06 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt infrastruktury osiedla  Morawka.

818/06  W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych dróg i mostów na terenie gminy Stronie Śląskie

819/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  części nieruchomości nie abudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

820/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części  nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na okres do  trzech lat

V kadencja Burmistrza Stronia Śląskiego

1/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

2/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

3/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

4/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku

5/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. "Remont koryta rzeki Morawki przy kładce dla pieszych ul. Nadbrzeżna- ul. Kościuszki"

6/06 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 

7/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

8/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego pozyskanego  z lasów  gminnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

9/06 w  sprawie  powołania komisji do oceny stanu technicznego lokalu użytkowego położonego w Bolesławowie 41

10/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

11/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  nie zabudowanej ,położonej w obrębie  wsi Goszów stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

12/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych, położonych na terenie m. Stronie Śląskie stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

13/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości  nie zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

14/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na okres do  trzech lat

15/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację szkoły podstawowej w Stroniu Śląskim etap III

16/06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap I

17/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację drogi gminnej w Stroniu – wsi na działce nr 151/2

18/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok    
19/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami
i paragrafami w obrębie działu

20/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 816/2006  z dnia 28 listopada 2006 roku
     


  

 

    
  


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • ZB nr 20 z 29.12.2006.pdf (rozmiar 85,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:13:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 19 z 29.12.2006.pdf (rozmiar 183,73 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:12:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 18 z 29.12.2006.pdf (rozmiar 106,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:12:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 17 z 19.12.2006.pdf (rozmiar 56,44 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:11:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 16 z 19.12.2006.pdf (rozmiar 55,98 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:11:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 15 z 19.12.2006.pdf (rozmiar 56,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:10:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 14 z 19.12.2006.pdf (rozmiar 99,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:10:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 13 z 19.12.2006.pdf (rozmiar 38,44 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:09:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 12 z 19.12.2006.pdf (rozmiar 72,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:09:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 11 z 19.12.2006.pdf (rozmiar 71,23 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:09:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 10 z 19.12.2006.pdf (rozmiar 58,07 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:08:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 9 z 12.12.2006.pdf (rozmiar 53,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:08:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 8 z 12.12.2006.pdf (rozmiar 39,22 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:07:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 7 z 12.12.2006.pdf (rozmiar 150,04 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-08 10:06:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 6 z 12.12.2006.pdf (rozmiar 63,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-07 14:50:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 5 z 12.12.2006.pdf (rozmiar 58,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-07 14:50:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 4 z 05.12.2006.pdf (rozmiar 93,48 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-07 14:49:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 3 z 05.12.2006.pdf (rozmiar 58,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-07 14:48:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 2 z 05.12.2006.pdf (rozmiar 36,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-07 14:48:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 1 z 05.12.2006.pdf (rozmiar 52,60 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2007-02-07 14:47:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 820 z 28.11.2006.pdf (rozmiar 99,96 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:51:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 819 z 28.11.2006.pdf (rozmiar 56,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:51:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 818 z 28.11.2006.pdf (rozmiar 70,36 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:50:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 817 z 28.11.2006.pdf (rozmiar 54,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:50:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 816 z 28.11.2006.pdf (rozmiar 100,81 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:49:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 815 z 28.11.2006.pdf (rozmiar 148,07 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:49:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 814 z 22.11.2006.pdf (rozmiar 71,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:47:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 813 z 22.11.2006.pdf (rozmiar 56,98 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:44:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 812 z 22.11.2006.pdf (rozmiar 164,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:41:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 811 z 17.11.2006.pdf (rozmiar 94,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:40:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 810 z 17.11.2006.pdf (rozmiar 56,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:40:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 809 z 15.11.2006.pdf (rozmiar 55,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:40:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 808 z 14.11.2006.pdf (rozmiar 60,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:39:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 807 z 07.11.2006.pdf (rozmiar 53,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:38:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 806 z 07.11.2006.pdf (rozmiar 77,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:38:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 805 z 07.11.2006.pdf (rozmiar 43,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:38:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 804 z 07.11.2006.pdf (rozmiar 166,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:37:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 803 z 07.11.2006.pdf (rozmiar 95,37 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:35:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 802 z 07.11.2006.pdf (rozmiar 54,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:34:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 801 z 07.11.2006.pdf (rozmiar 41,36 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:34:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 800 z 31.10.2006.pdf (rozmiar 59,63 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-22 13:33:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 799 z 31.10.2006.pdf (rozmiar 126,52 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 15:47:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 798 z 31.10.2006.pdf (rozmiar 144,86 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 15:46:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 797 z 31.10.2006.pdf (rozmiar 58,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 15:46:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 796 z 31.10.2006.pdf (rozmiar 41,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 15:45:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 795 z 26.10.2006.pdf (rozmiar 41,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 15:44:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 794 z 26.10.2006.pdf (rozmiar 84,31 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 15:43:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 793 z 26.10.2006.pdf (rozmiar 108,58 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 15:42:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 792 z 19.10.2006.pdf (rozmiar 127,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 15:41:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 791 z 19.10.2006.pdf (rozmiar 68,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 12:41:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 790 z 19.10.2006.pdf (rozmiar 33,92 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 12:41:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 789 z 19.10.2006.pdf (rozmiar 49,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-19 12:40:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 788 z 03.10.2006.pdf (rozmiar 88,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:52:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 787 z 29.09.2006.pdf (rozmiar 108,66 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:52:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 786 z 29.09.2006.pdf (rozmiar 113,43 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:49:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 785 z 29.09.2006.pdf (rozmiar 132,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:28:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 784 z 29.09.2006.pdf (rozmiar 149,26 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:25:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 783 z 19.09.2006.pdf (rozmiar 46,99 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:25:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 782 z 19.09.2006.pdf (rozmiar 48,98 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:21:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 781 z 19.09.2006.pdf (rozmiar 51,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:21:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 780 z 19.09.2006.pdf (rozmiar 43,89 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:20:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 779 z 19.09.2006.pdf (rozmiar 139,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:19:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 778 z 19.09.2006.pdf (rozmiar 97,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:19:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 777 z 19.09.2006.pdf (rozmiar 49,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:19:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 776 z 19.09.2006.pdf (rozmiar 100,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:18:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 775 z 12.09.2006.pdf (rozmiar 46,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:18:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 774 z 12.09.2006.pdf (rozmiar 48,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:17:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 773 z 12.09.2006.pdf (rozmiar 81,52 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:17:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 772 z 12.09.2006 .PDF (rozmiar 58,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-18 14:14:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 772 z 12.09.2006 .PDF (rozmiar 58,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:14:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 771 z 05.09.2006.pdf (rozmiar 59,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:11:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 770 z 05.09.2006.pdf (rozmiar 59,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:10:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 769 z 05.09.2006.pdf (rozmiar 39,95 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:10:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 768 z 05.09.2006.pdf (rozmiar 42,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:08:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 767 z 23.08.2006.pdf (rozmiar 72,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:07:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 766 z 23.08.2006.pdf (rozmiar 95,16 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:01:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 765 z 23.08.2006.pdf (rozmiar 85,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:00:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 764 z 23.08.2006.pdf (rozmiar 58,64 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 14:00:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 763 z 23.08.2006.pdf (rozmiar 68,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:59:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 762 z 23.08.2006.pdf (rozmiar 82,35 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:59:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 761 z 23.08.2006.pdf (rozmiar 68,33 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:58:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 760 z 23.08.2006.pdf (rozmiar 54,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:56:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 759 z 16.08.2006.pdf (rozmiar 52,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:55:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 758 z 16.08.2006.pdf (rozmiar 41,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:54:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 757 z 16.08.2006 .PDF (rozmiar 87,51 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:53:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 756 z 16.08.2006.PDF (rozmiar 57,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:53:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 755 z 16.08.2006.pdf (rozmiar 58,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:52:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 754 z 10.08.2006.pdf (rozmiar 56,63 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:52:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 753 z 10.08.2006.pdf (rozmiar 65,64 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:50:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 752 z 10.08.2006.pdf (rozmiar 130,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:49:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 751 z 10.08.2006.pdf (rozmiar 122,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:49:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 750 z 08.08.2006.pdf (rozmiar 71,33 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:49:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 749 z 02.08.2006.pdf (rozmiar 166,31 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:48:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 748 z 01.08.2006.pdf (rozmiar 54,53 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:47:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 747 z 01.08.2006.pdf (rozmiar 57,61 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:47:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 746 z 25.07.2006.pdf (rozmiar 57,56 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:46:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 745 z 25.07.2006.pdf (rozmiar 55,89 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:46:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 744 z 25.07.2006.pdf (rozmiar 100,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:45:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 743 z 25.07.2006.pdf (rozmiar 56,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:45:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 742 z 25.07.2006.pdf (rozmiar 81,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:44:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 741z 25.07.2006.pdf (rozmiar 48,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-12-11 13:44:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 740 z 18.07.2006.pdf (rozmiar 51,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-26 13:53:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 739 z 18.07.2006.pdf (rozmiar 69,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-26 13:53:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 738 z 18.07.2006.pdf (rozmiar 69,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-26 13:52:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 737 z 11.07.2006.pdf (rozmiar 54,14 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-26 13:51:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 736 z 11.07.2006.pdf (rozmiar 57,48 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-26 13:50:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 735 z 11.07.2006.pdf (rozmiar 120,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 14:29:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 734 z 11.07.2006.pdf (rozmiar 119,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 14:28:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 733 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 56,04 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 13:53:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 732 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 63,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 13:53:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 731 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 60,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 13:52:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 730 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 51,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 13:52:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 729 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 149,49 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 13:51:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 728 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 137,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 13:50:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 727 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 53,66 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 13:49:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 726 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 51,95 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-25 12:18:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 725 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 120,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:29:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 724 z 27.06.2006.pdf (rozmiar 105,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:28:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 723 z 20.06.2006.pdf (rozmiar 116,10 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:28:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 722 z 20.06.2006.pdf (rozmiar 74,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:27:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 721 z 20.06.2006.pdf (rozmiar 117,99 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:27:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 720 z 20.06.2006.pdf (rozmiar 87,60 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:26:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 719 z 20.06.2006.pdf (rozmiar 75,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:25:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 718 z 13.06.2006.pdf (rozmiar 47,20 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:25:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 717 z 13.06.2006.pdf (rozmiar 47,14 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:25:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 716 z 13.06.2006.pdf (rozmiar 47,10 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:24:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 715 z 13.06.2006.pdf (rozmiar 46,96 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:24:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 714 z 13.06.2006.pdf (rozmiar 61,76 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:23:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 713 z 13.06.2006.pdf (rozmiar 74,34 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:23:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 712 z 13.06.2006.pdf (rozmiar 113,16 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:22:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 711 z 06.06.2006.pdf (rozmiar 59,03 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:22:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 710 z 06.06.2006.pdf (rozmiar 74,14 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:22:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 709 z 06.06.2006.pdf (rozmiar 65,22 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:20:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 708 z 06.06.2006.pdf (rozmiar 65,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:20:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 707 z 06.06.2006.pdf (rozmiar 67,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-07-20 11:19:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 706 z 30.05.2006.pdf (rozmiar 120,86 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-28 07:09:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 705 z 30.05.2006.pdf (rozmiar 107,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-28 07:09:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 704 z 25.05.2006.pdf (rozmiar 49,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:25:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 703 z 25.05.2006.pdf (rozmiar 114,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:24:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 702 z 25.05.2006.pdf (rozmiar 65,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:24:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 701 z 25.05.2006.pdf (rozmiar 98,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:24:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 700 z 25.05.2006.pdf (rozmiar 106,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:23:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 699 z 19.05.2006.pdf (rozmiar 69,25 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:23:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 698 z 19.05.2006.pdf (rozmiar 71,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:22:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 697 z 19.05.2006.pdf (rozmiar 53,81 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:22:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 696 z 19.05.2006.pdf (rozmiar 56,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:21:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 695 z 19.05.2006.pdf (rozmiar 145,07 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:21:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 694 z 16.05.2006.pdf (rozmiar 50,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:20:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 693 z 10.05.2006.pdf (rozmiar 63,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:19:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 692 z 10.05.2006.pdf (rozmiar 84,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:18:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 691 z 10.05.2006.pdf (rozmiar 68,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:18:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 690 z 10.05.2006.pdf (rozmiar 162,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:17:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 689 z 10.05.2006.pdf (rozmiar 59,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:15:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 688 z 05.05.2006.pdf (rozmiar 105,35 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:15:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 687 z 05.05.2006.pdf (rozmiar 47,12 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:14:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 686 z 05.05.2006.pdf (rozmiar 58,25 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:13:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 685 z 05.05.2006.pdf (rozmiar 98,76 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:12:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 684 z 05.05.2006.pdf (rozmiar 55,66 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:11:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 683 z 05.05.2006.pdf (rozmiar 115,52 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:10:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 682 z 05.05.2006.pdf (rozmiar 54,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-06-12 13:09:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 681 z 25.04.2006.pdf (rozmiar 50,26 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-05-05 12:31:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 680 z 19.04.2006.pdf (rozmiar 49,95 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-05-05 12:30:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 679 z 11.04.2006.pdf (rozmiar 70,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:31:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 678 z 11.04.2006.pdf (rozmiar 58,69 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:31:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 677 z 11.04.2006.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:30:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 676 z 11.04.2006.pdf (rozmiar 42,40 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:30:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 675 z 28.03.2006.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:30:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 674 z 28.03.2006.pdf (rozmiar 47,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:29:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 673 z 28.03.2006.pdf (rozmiar 125,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:29:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 672 z 28.03.2006.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:28:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 671 z 28.03.2006.pdf (rozmiar 104,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:28:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 670 z 28.03.2006.pdf (rozmiar 52,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:28:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 669 z 28.03.2006.pdf (rozmiar 63,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:28:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 668 z 28.03.2006.pdf (rozmiar 121,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-21 10:27:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 667 z 21.03.2006.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-11 15:17:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 666 z 21.03.2006.pdf (rozmiar 54,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-11 15:17:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 665 z 15.03.2006.pdf (rozmiar 33,86 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-11 15:16:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 664 z 15.03.2006.pdf (rozmiar 35,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-11 15:15:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 663 z 15.03.2006.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-11 15:13:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 662 z 15.03.2006.pdf (rozmiar 649,30 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-11 15:13:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 661 z 08.03.2006.pdf (rozmiar 88,76 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:09:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 660 z 08.03.2006.pdf (rozmiar 99,48 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:09:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 659 z 08.03.2006.pdf (rozmiar 48,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:09:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 658 z 08.03.2006.pdf (rozmiar 49,25 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:08:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 657 z 08.03.2006.pdf (rozmiar 50,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:07:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 656 z 08.03.2006.pdf (rozmiar 101,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:07:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 655 z 28.02.2006.pdf (rozmiar 54,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:07:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 654 z 28.02.2006.pdf (rozmiar 55,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:06:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 653 z 28.02.2006.pdf (rozmiar 48,78 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:06:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 652 z 28.02.2006.pdf (rozmiar 49,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:06:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 651 z 23.02.2006.pdf (rozmiar 56,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:05:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 650 z 23.02.2006.pdf (rozmiar 97,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-04-10 11:05:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 649 z 16.02.2006.pdf (rozmiar 33,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-21 08:32:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 648 z 16.02.2006.pdf (rozmiar 35,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-21 08:32:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 647 z 14.02.2006.pdf (rozmiar 75,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-21 08:31:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 646 z 07.02.2006.pdf (rozmiar 69,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-21 08:30:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 645 z 07.02.2006.pdf (rozmiar 72,44 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-21 08:30:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 644 z 07.02.2006.pdf (rozmiar 67,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-21 08:30:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 643 z 07.02.2006.pdf (rozmiar 126,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-21 08:29:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 642 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 89,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:12:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 641 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 57,62 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:11:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 640 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 72,54 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:10:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 639 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 63,07 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:10:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 638 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 91,51 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:10:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 637 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 64,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:09:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 636 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 99,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:09:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 635 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 53,12 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:09:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 634 z 03.02.2006.pdf (rozmiar 56,22 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-20 15:08:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 633 z 24.01.2006.pdf (rozmiar 103,80 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:32:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 632 z 24.01.2006.pdf (rozmiar 54,16 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:32:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 631 z 24.01.2006.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:31:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 630 z 24.01.2006.pdf (rozmiar 200,84 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:30:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 629 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 58,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:30:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 628 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 59,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:30:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 627 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:29:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 626 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 48,73 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:29:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 625 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 23,62 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:29:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 624 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:29:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 623 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 75,29 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:28:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 622 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 78,51 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:28:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 621 z 17.01.2006.pdf (rozmiar 61,66 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:28:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 620 z 11.01.2006.pdf (rozmiar 106,29 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:26:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 619 z 10.01.2006.pdf (rozmiar 124,15 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-02-03 14:25:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 618 z 04.01.2006.pdf (rozmiar 49,44 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-20 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 617 z 04.01.2006.pdf (rozmiar 65,52 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-20 14:44:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 616 z 04.01.2006.pdf (rozmiar 47,33 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-20 14:44:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 615 z 04.01.2006.pdf (rozmiar 100,55 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-20 14:43:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 614 z 04.01.2006.pdf (rozmiar 38,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-20 14:43:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 613 z 04.01.2006.pdf (rozmiar 102,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-20 14:43:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 612 z 04.01.2006.pdf (rozmiar 40,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-20 14:42:58, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 936
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1594

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  uzupełnienie rejestru zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36