Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2005 rok
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza)
[opublikował(a): Dariusz Chromiec dnia 2006-01-30 09:56:06, dokument aktualny]


 
Rejestr zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego wydanych w 2005 roku

417/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2005 roku zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych.

418/05 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

419/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2005 roku zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych

420/05 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu adaptacji budynku na funkcję turystyczno-usługową, przy ul. Nowotki 14 w Stroniu Śl.

421/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

422/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2005 roku zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

423/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2005 roku zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

424/05w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2005 roku zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

425/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2005 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

426/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej,  przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy  Stronie Śląskie

427/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

428/05 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie cmentarza komunalnego położonego w Strachocinie – starej i nowej części, w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2007 roku.

429/05 w sprawie powołania komisji przetargowej

430/05 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Konserwacja, naprawa i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego i urządzeń integralnie związanych z oświetleniem drogowym, dla dróg położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2007 roku”.

431/05 w sprawie powołania komisji przetargowej

432/05 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie parku "Morawka" w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 30 listopada 2005 roku oraz od 1 kwietnia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku”.

433/05 w sprawie powołania komisji przetargowej

434/05 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania i okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej Miasta i Gminy Stronie Śląskie według stanu na dzień  31 grudnia 2004 roku.

435/05 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków w budżecie GMINY STRONIE ŚLĄSKIE na rok 2005

436/05 w  sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  części nieruchomości gruntowych  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie.

437/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części  nieruchomości gruntowych   stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat.

438/05  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej , i nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy  Stronie Śląskie

439/05 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na przygotowanie do druku oraz druk bajki Pt. „Niedźwiadek Kletnuś”.

440/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę  

441/05 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim oraz schematu organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Sląskim      

442/05 w sprawie zatwierdzenia regulaminu funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie.

443/05 w sprawie zatwierdzenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

444/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat.

445/05 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za jedno posiedzenieprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

446/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej,  przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy  Stronie Śląskie

447/05 w sprawie powołania komisji d/s rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną

448/05 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie parku "Morawka" w Stroniu Śląskim

449/05 w sprawie powołania komisji przetargowej

450/05 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie cmentarza komunalnego położonego w Strachocinie
 
451/05 W sprawie powołania komisji przetargowej

452/05 w sprawie przystąpienia do realizacji zadań wynikających z Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”

453/05 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację ,naprawę i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego

454/05 W sprawie powołania komisji przetargowej  

455/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2005 roku zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

456/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację
w 2005 roku zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

457/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej  w Starej Morawie stanowiącej własność Gminy   Stronie Śląskie

458/05 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie  od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Starej Morawie , Gmina Stronie Śląskie

459/05 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie  od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Dolnej 12

460/05 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie  od Województwa Dolnośląskiego nieruchomość zabudowaną ,położoną w Stroniu Śląskim przy ul.Morawka 29,30,36

461/05 w sprawie zamiany nieruchomości  nie zabudowanych , położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej

462/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości nie zabudowanych  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

463/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

464/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy  na   okres do trzech  lat   lokalu   użytkowego /garażu/, położonego w Stroniu Śl. przy ul. Mickiewicza 2  stanowiącego własność  Gminy Stronie Śląskie

465/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej , przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat stanowiącej własność Gminy  Stronie Śląskie    

466/05 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za jedno posiedzenie

467/05 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie

468/05 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2004/2005  

469/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej  w  obrębie Stronie Wieś stanowiącej własność Gminy   Stronie Śląskie

470/05 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie
  
471/05 w sprawie przedłożenia informacji  z wykonania budżetu Gminy Stronie  Śląskie za rok 2004

472/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim  stanowiących  własność G

473/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2005  

474/05 w sprawie zatwierdzenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

475/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z lasów  gminnych na określony cel

476/05 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie  od osób fizycznych nieruchomości nie zabudowanej, położonej w  obrębie Stara Morawa

477/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat  nieruchomości nie zabudowanych  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

478/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości nie zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

479/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej  trzech lat

480/05 w sprawie powołania komisji ds. opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010

481/05 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizacji drogi gminnej w Goszowie na działkach nr ewid. 99 i 103 obręb Goszów 

482/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację drogi gminnej w Goszowie na działkach nr ewid. 99 i 103 obręb Goszów.

483/05 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2004/2005( aneks nr 2)

484/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

485/05 w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”

486/05 w sprawie zatwierdzenia Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

487/05 w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej na terenie Gminy Stronie Śląskie

488/05 W sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalno-użytkowego położonego w Stroniu Śląskim  przy ul. Mickiewicza nr 2

489/05 w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę:Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont budynku mieszkalno-użytkowego położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2

490/05 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej , zakresu jej kompetencji oraz trybu przeprowadzania przetargów

491/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat części nieruchomości nie zabudowanych  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

492/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej  trzech lat

493/05 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami
i paragrafami w obrębie działu

494/05 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Zakup materiałów budowlanych – kostka chodnikowa typu Holland i obrzeża chodnikowe

495/05 W sprawie powołania komisji przetargowej

496/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły

497/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim  stanowiących  własność Gminy   Stronie Śląskie

498/05 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

499/05 zmieniające  Zarządzenie Nr 416 /2004 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy

500/05 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

501/05 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w rtrybie przetargu nieograniczonego na wykonanie skateparku przy ul. Okrężnej w Stroniu Sląskim

502/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego        

503/05 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizację Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.

504/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
Modernizację Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.

505/05 w sprawie zmiany  zarządzenia nr 490/05  Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu przeprowadzania przetargów

506/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanych, położonych  na terenie Gminy Stronie Śląskie  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

507/05 w sprawie nabycia przez  Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości nie zabudowanej , położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej

508/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej,  przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy  Stronie Śląskie

509/05 w sprawie nabycia przez  Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanych , położonych w obrębie Stara Morawa

510/05 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzących jest Gmina Stronie Śląskie na rok szkolny 2005/2006

511/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych,  przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy  Stronie Śląskie

512/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej  trzech lat  nieruchomości nie zabudowanych  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

513/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej  trzech lat

514/05 w sprawie zawarcia ugody sądowej o zapłatę pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a PKN ORLEN S.A. w Płocku.

515/05 w sprawie procedury tworzenia i rozpowszechniania broszury informatora „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” w ramach Akcji Społecznej Przejrzysta Polska

516/05 w sprawie rekomendacji przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie na członka Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Nieczynna Kopalnia Uranu w Kletnie - Podziemna Trasa Turystyczna” z siedzibą w Stroniu Śląskim

517/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego tj. pełnomocnika d/s wyborów

518/05 w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Ozga stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

519/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

520/05 w sprawie ogłoszenia rokowań  na sprzedaż lokali w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim  stanowiących  własność Gminy   Stronie Śląskie

521/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości nie zabudowanych, położonych  na terenie Gminy Stronie Śląskie  stanowiących własność Gminy   Stronie Śląskie na okres powyżej trzech lat

522/05 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do realizacji zadań z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej

523/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2005

524/05 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

525/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

526/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości nie zabudowanych  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

527/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  nie zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy na okres do  trzech lat

528/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

529/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości nie zabudowanych , przeznaczonych do dzierżawy na okres  pięciu lat.

530/05 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy przez  Gminę Stronie Śląskie na część nieruchomości zabudowanej, położonej w  Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18 stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym  Polskich Kolei Państwowych  S.A. z siedzibą  w  Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62

531/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie    

532/05 w sprawie prawa pierwokupu

533/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko informatyka Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

534/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

535/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości nie zabudowanych, położonych  na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

536/05 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

537/05 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

538/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie  Stronie Wieś  stanowiących własność Gminy   Stronie Śląskie

539/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości nie zabudowanych, położonych  na terenie  Gminy Stronie Śląskie  stanowiących  własność Gminy   Stronie Śląskie

540/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

541/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonawstwo w okresie od 01.01.2006r. do 31.12. 2007r. usług geodezyjnych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie

542/05 w sprawie powołania komisji przetargowej

543/05 w sprawie przedłożenia informacji  z wykonania budżetu Gminy Stronie  Śląskie za pierwsze półrocze 2005 roku

544/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej i nie zabudowanej przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy  Stronie Śląskie

545/05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

546/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul.Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

547/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości nie zabudowanych, położonych  na terenie  Gminy Stronie Śląskie  stanowiących  własność Gminy   Stronie Śląskie

548/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

549/05 w  sprawie   odpłatnego przekazania mienia komunalnego w  postaci sieci gazowej na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Wałbrzych

550/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 542/05 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 09 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

551/05 w sprawie zmiany Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych

552/05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych


553/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania „ Modernizacja drogi gminnej  Nr 119905 D we wsi Goszów”

554/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy  Stronie Śląskie

555/05w sprawie ogłoszenia przetargu pisemny nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

556/05 w sprawie ogłoszenia ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

557/05 w sprawie zamiany nieruchomości, pomiędzy Gminą Stronie Śląskie i osobami fizycznymi, nieruchomości zabudowanych , położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 29 i Kościuszki 68

558/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2005

559/05 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

560/05 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2005 roku

561/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2005

562/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

563/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy  Stronie Śląskie

564/05 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Utrzymanie w czystości miasta i Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku

565/05 W sprawie powołania komisji przetargowej

566/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

567/05 w sprawie ogłoszenia rokowań  na sprzedaż lokali w budynku przy ul. Morawka 31 w Stroniu Śląskim  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

568/05 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na realizację w 2005 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

569/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II otwartego konkursu na realizację
w 2005 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

570/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej ,położonej w obrębie Bolesławów 14  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

571/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu w budynkach położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 29,30,36 stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

572/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej  w Stroniu Śląskim przy ul.Morawka 36 , przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy  Stronie Śląskie

573/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetagowej nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Starym Gierałtowie stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

574/05 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Stroniu Ślaskim przy ul. Sportowej  

575/05 w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 263/04 z dnia 10 marca 2004 roku

576/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2005

577/05 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

578/05 w sprawie  zawarcia porozumienia  w zakresie zmiany stawki czynszu dzierżawnego określonego w umowie dzierżawy z  dnia 15 marca 2003r., zawartej pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Zakładem Usług Turystycznych "Jaskinia Niedżwiedzia" w Kletnie

579/05 w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

580/05 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim oraz Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2005/2006

581/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 
582/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej  w Stroniu Śląskim przy ul.Morawka 30, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

583/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

584/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora d/s Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim

585/05 w sprawie przedłożenia projektu budżetu GMINY STRONIE ŚLĄSKIE na rok 2006

586/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie   zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

587/05 w sprawie: umundurowania i czasookresu jego używalności funkcjonariuszy Straży Miejskiej w  Stroniu Śląskim.

588/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

589/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

590/05 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

591/05 w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie oraz zasad wykonania usług pogrzebowych

592/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych  przeznaczonych do remontu,  w budynku przy ul. Morawka 36 w Stroniu Śląskim  stanowiących  własność Gminy   Stronie Śląskie

593/05 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

594/05 w sprawie nabycia na własność przez Gminę Stronie Śląskie od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów

595/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat  nieruchomości nie zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

596/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

597/05 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

598/05 sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2005

599/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku

600/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

601/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Stroniu Śl.”

602/05 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanire zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie śląskie w latach 2006-2007

603/05 W sprawie powołania komisji przetargowej 

604/05 w sprawie wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim oraz procedury aktualizacji informacji zawartych w systemie

605/05 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji

606/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

607/05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

608/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

609/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

610/05 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami   i paragrafami w obrębie działu

611/05 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2005 roku
 


  


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • ZB nr 611 z 30.12.2005.pdf (rozmiar 105,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-17 08:09:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 610 z 30.12.2005.pdf (rozmiar 143,16 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-17 08:09:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 609 z 30.12.2005.pdf (rozmiar 85,26 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-17 08:08:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 608 z 30.12.2005.pdf (rozmiar 23,29 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-17 08:08:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 607 z 30.12.2005.pdf (rozmiar 39,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-17 08:07:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 606 z 30.12.2005.pdf (rozmiar 38,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-17 08:06:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 605 z 30.12.2005.pdf (rozmiar 121,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-17 08:06:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 604 z 30.12.2005.pdf (rozmiar 79,55 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-01-17 08:04:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 603 z 20.12.2005.pdf (rozmiar 35,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-30 14:40:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 602 z 20.12.2005.pdf (rozmiar 33,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-30 14:40:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 601 z 30.11.2005.pdf (rozmiar 64,35 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:49:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 600 z 29.11.2005.pdf (rozmiar 61,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:48:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 599 z 29.11.2005.pdf (rozmiar 84,37 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:48:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 598 z 29.11.2005.pdf (rozmiar 130,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:47:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 597 z 29.11.2005.pdf (rozmiar 123,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:45:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 596 z 29.11.2005.pdf (rozmiar 83,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:45:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 595 z 29.11.2005.pdf (rozmiar 68,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:44:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 594 z 29.11.2005.pdf (rozmiar 74,80 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:40:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 593 z 29.11.2005.pdf (rozmiar 121,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:32:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 592 z 25.11.2005.pdf (rozmiar 117,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:31:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 591 z 22.11.2005.pdf (rozmiar 62,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:23:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 590 z 22.11.2005.pdf (rozmiar 86,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:23:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 588 z 22.11.2005.pdf (rozmiar 74,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:21:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 589 z 22.11.2005.pdf (rozmiar 66,16 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:17:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 587 z 17.11.2005.pdf (rozmiar 144,25 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:15:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 586 z 17.11.2005.pdf (rozmiar 111,54 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:15:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 585 z 15.11.2005.pdf (rozmiar 84,60 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-12-09 14:14:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 584 z 09.11.2005.pdf (rozmiar 64,99 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-30 11:41:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 583 z 09.11.2005.pdf (rozmiar 97,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-30 11:40:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 582 z 09.11.2005.pdf (rozmiar 107,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-30 11:39:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 581 z 03.11.2005.pdf (rozmiar 49,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-30 11:38:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 580 z 02.11.2005.pdf (rozmiar 75,37 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-30 11:38:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 579 z 02.11.2005.pdf (rozmiar 238,24 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-30 11:34:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 578 z 25.10.2005.pdf (rozmiar 65,31 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-30 11:34:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 577 z 25.10.2005.pdf (rozmiar 73,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-30 11:33:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 576 z 25.10.2005.pdf (rozmiar 146,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:06:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 575 z 18.10.2005.pdf (rozmiar 53,44 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:06:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 574 z 18.10.2005.pdf (rozmiar 53,33 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:05:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 573 z 11.10.2005.pdf (rozmiar 62,92 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:04:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 572 z 11.10.2005.pdf (rozmiar 121,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:04:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 571 z 11.10.2005.pdf (rozmiar 38,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:04:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 570 z 11.10.2005.pdf (rozmiar 62,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:02:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 569 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 58,35 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:01:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 568 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 88,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:01:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 567 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 92,35 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 12:00:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 566 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 62,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 11:59:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 565 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 36,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 11:59:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 564 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 34,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-16 11:58:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 563 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 132,84 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:19:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 562 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 65,07 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:17:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 561 z 05.10.2005.pdf (rozmiar 105,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:17:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 560 z 28.09.2005.pdf (rozmiar 104,89 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:16:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 559 z 28.09.2005.pdf (rozmiar 119,81 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:16:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 558 z 28.09.2005.pdf (rozmiar 116,73 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:15:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 557 z 22.09.2005.pdf (rozmiar 64,20 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:15:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 556 z 22.09.2005.pdf (rozmiar 101,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:14:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 555 z 22.09.2005.pdf (rozmiar 103,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:14:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 554 z 22.09.2005.pdf (rozmiar 137,14 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:14:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 553 z 22.09.2005.pdf (rozmiar 58,37 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-11-10 15:13:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 552 z 15.09.2005.pdf (rozmiar 52,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 13:39:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 551 z 13.09.2005.pdf (rozmiar 50,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 13:39:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 550 z 07.09.2005.pdf (rozmiar 61,66 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:29:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 549 z 07.09.2005.pdf (rozmiar 42,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:29:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 548 z 07.09.2005.pdf (rozmiar 47,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:25:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 547 z 07.09.2005.pdf (rozmiar 100,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:25:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 546 z 07.09.2005.pdf (rozmiar 137,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:25:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 545 z 30.08.2005.pdf (rozmiar 51,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:24:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 544 z 09.08.2005.pdf (rozmiar 87,85 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:19:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 543 z 09.08.2005.pdf (rozmiar 93,60 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:19:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 542 z 09.08.2005.pdf (rozmiar 74,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:16:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 541 z 09.08.2005.pdf (rozmiar 74,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:15:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 540 z 09.08.2005.pdf (rozmiar 64,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-21 11:08:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 539 z 26.07.2005.pdf (rozmiar 87,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-19 14:45:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 538 z 26.07.2005.pdf (rozmiar 100,54 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-19 14:45:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 537 z 26.07.2005.pdf (rozmiar 247,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-19 14:44:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 536 z 26.07.2005.pdf (rozmiar 106,37 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-19 14:44:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 535 z 19.07.2005.pdf (rozmiar 100,70 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-29 14:41:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 534 z 19.07.2005.pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-29 14:40:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 533 z 12.07.2005.pdf (rozmiar 64,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-29 14:40:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 532 z 12.07.2005.pdf (rozmiar 64,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-29 14:40:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 531 z 06.07.2005.pdf (rozmiar 62,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:32:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 530 z 06.07.2005.pdf (rozmiar 66,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:32:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 529 z 06.07.2005.pdf (rozmiar 85,78 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:32:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 528 z 06.07.2005.pdf (rozmiar 37,89 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:31:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 527 z 28.06.2005.pdf (rozmiar 99,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:31:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 526 z 28.06.2005.pdf (rozmiar 37,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:30:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 525 z 28.06.2005.pdf (rozmiar 53,61 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:30:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 524 z 28.06.2005.pdf (rozmiar 145,49 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:29:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 523 z 28.06.2005.pdf (rozmiar 97,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:28:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 522 z 28.06.2005.pdf (rozmiar 31,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-14 15:27:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 521 z 23.06.2005.pdf (rozmiar 100,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:55:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 520 z 23.06.2005.pdf (rozmiar 104,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:43:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 519 z 23.06.2005.pdf (rozmiar 53,36 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:33:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 518 z 23.06.2005.pdf (rozmiar 45,92 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:32:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 517 z 23.06.2005.pdf (rozmiar 39,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:32:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 516 z 14.06.2005.pdf (rozmiar 48,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:31:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 515 z 07.06.2005.pdf (rozmiar 63,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:30:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 514 z 07.06.2005.pdf (rozmiar 84,44 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:30:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 513 z 07.06.2005.pdf (rozmiar 108,89 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:29:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 512 z 07.06.2005.pdf (rozmiar 60,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:29:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 511 z 07.06.2005.pdf (rozmiar 115,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-11 14:29:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 510 z 25.05.2005.pdf (rozmiar 61,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:45:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 509 z 25.05.2005.pdf (rozmiar 44,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:45:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 508 z 25.05.2005.pdf (rozmiar 124,99 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:45:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 507 z 25.05.2005.pdf (rozmiar 54,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:44:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 506 z 25.05.2005.pdf (rozmiar 110,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:44:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 505 z 25.05.2005.pdf (rozmiar 59,98 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:43:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 504 z 24.05.2005.pdf (rozmiar 56,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:42:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 503 z 24.05.2005.pdf (rozmiar 54,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:33:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 502 z 17.05.2005 .PDF (rozmiar 55,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:32:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 501 z 17.05.2005 .PDF (rozmiar 53,51 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-05 11:32:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 500 z 17.05.2005.pdf (rozmiar 81,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-01 11:23:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 499 z 10.05.2005.pdf (rozmiar 60,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-01 11:23:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 498 z 10.05.2005.pdf (rozmiar 252,55 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-07-01 11:22:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 497 z 06.05.2005.pdf (rozmiar 103,89 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 09:06:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 496 z 26.04.2005.pdf (rozmiar 98,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:56:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 495 z 26.04.2005.pdf (rozmiar 41,16 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:55:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 494 z 26.04.2005.pdf (rozmiar 39,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:54:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 493 z 26.04.2005.pdf (rozmiar 144,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:49:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 492 z 26.04.2005.pdf (rozmiar 85,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:48:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 491 z 26.04.2005.pdf (rozmiar 61,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:47:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 490 z 20.04.2005.pdf (rozmiar 88,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:46:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 489 z 20.04.2005.pdf (rozmiar 49,21 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:45:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 488 z 20.04.2005.pdf (rozmiar 53,55 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-06-14 08:44:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 487 z 20.04.2005.pdf (rozmiar 30,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:20:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 486 z 20.04.2005.pdf (rozmiar 74,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:19:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 485 z 20.04.2005.pdf (rozmiar 47,48 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:18:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 484 z 20.04.2005.pdf (rozmiar 33,99 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:18:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 483 z 12.04.2005.pdf (rozmiar 44,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:16:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 482 z 12.04.2005.pdf (rozmiar 25,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:15:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 481 z 12.04.2005.pdf (rozmiar 23,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:09:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 480 z 06.04.2005.pdf (rozmiar 64,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:08:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 479 z 06.04.2005.pdf (rozmiar 70,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:07:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 478 z 06.04.2005.pdf (rozmiar 30,72 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:06:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 477 z 06.04.2005.pdf (rozmiar 31,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:05:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 476 z 06.04.2005.pdf (rozmiar 34,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:05:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 475 z 06.04.2005.pdf (rozmiar 25,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:04:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 474 z 06.04.2005.pdf (rozmiar 32,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-05-24 13:03:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 473 z 31.03.2005.pdf (rozmiar 58,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-22 09:12:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 472 z 23.03.2005.pdf (rozmiar 73,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-22 09:12:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 471 z 15.03.2005.pdf (rozmiar 29,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-22 09:11:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 470 z 15.03.2005.pdf (rozmiar 123,15 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-22 08:58:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 469 z 15.03.2005.pdf (rozmiar 59,55 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-22 08:57:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 468 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 36,66 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:25:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 467 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 30,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:24:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 466 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 27,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:15:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 465 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 49,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:14:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 464 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 44,10 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:13:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 463 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 96,31 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:13:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 462 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 50,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:12:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 461 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 29,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:11:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 460 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 54,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:11:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 459 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 26,69 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:10:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 458 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 26,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:10:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 457 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 71,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:09:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 456 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 58,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:09:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 455 z 03.03.2005.pdf (rozmiar 62,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-07 11:08:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 454 z 28.02.2005.pdf (rozmiar 42,01 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 09:18:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 453 z 28.02.2005.pdf (rozmiar 18,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 09:17:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 452 z 28.02.2005.pdf (rozmiar 59,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 08:43:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 451 z 22.02.2005.pdf (rozmiar 41,66 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 08:43:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 450 z 22.02.2005.pdf (rozmiar 23,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 08:42:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 449 z 22.02.2005.pdf (rozmiar 41,85 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 08:42:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 448 z 22.02.2005.pdf (rozmiar 23,55 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 08:40:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 447 z 15.02.2005.pdf (rozmiar 31,69 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 08:40:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 446 z 08.02.2005.pdf (rozmiar 43,02 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-03-10 08:39:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 445 z 02.02.2005.pdf (rozmiar 25,34 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-14 09:43:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 444 z 02.02.2005.pdf (rozmiar 48,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-14 09:32:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 443 z 02.02.2005.pdf (rozmiar 30,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-14 09:27:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 442 z 02.02.2005.pdf (rozmiar 48,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-14 09:26:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 441 z 26.01.2005.pdf (rozmiar 76,31 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-14 09:24:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 440 z 26.01.2005.pdf (rozmiar 48,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:52:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 439 z 26.01.2005.pdf (rozmiar 34,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:52:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 438 z 26.01.2005.pdf (rozmiar 71,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:49:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 437 z 18.01.2005.pdf (rozmiar 47,99 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:49:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 436 z 18.01.2005.pdf (rozmiar 45,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:48:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 435 z 18.01.2005.pdf (rozmiar 203,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:48:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 434 z 18.01.2005.pdf (rozmiar 46,51 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:47:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 433 z 13.01.2005.pdf (rozmiar 38,22 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:47:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 432 z 13.01.2005.pdf (rozmiar 18,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:47:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 431 z 13.01.2005.pdf (rozmiar 38,47 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:46:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 430 z 13.01.2005.pdf (rozmiar 19,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:45:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 429 z 13.01.2005.pdf (rozmiar 38,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:45:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 428 z 13.01.2005.pdf (rozmiar 19,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:45:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 427 z 13.01.2005.pdf (rozmiar 25,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:43:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 426 z 13.01.2005.pdf (rozmiar 56,33 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:38:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 425 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 58,89 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:37:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 424 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 64,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:37:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 423 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 58,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:36:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 422 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 63,41 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:35:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 421 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 26,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:35:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 420 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 24,04 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:34:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 419 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 59,01 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:33:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 417 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 62,85 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:20:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 418 z 05.01.2005.pdf (rozmiar 60,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-02-11 09:20:14, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 734

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1141

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  uzupełnienie rejestru zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36