Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej IV kadencja - 2005 rok
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Janina Suchodolska dnia 2006-01-26 12:44:18, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2005-01-12

Uchwały Rady Miejskiej IV kadencja 2005 rok.

Opis załączników:

Uchwała RM nr XXVI-242-05 z 31.01.2005.pdf
Uchwała Nr XXVI/242/05 w sprawie przystąpienia do Miedzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

Uchwała RM nr XXVI-243-05 z 31.01.2005.PDF
Uchwała Nr XXVI/243/05 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim.


Uchwała RM nr XXVI-244-05 z 31.01.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVI/244/05 w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 –2010.

Uchwała RM nr XXVI-245-05 z 31.01.2005r._.pdf
Uchwała Nr XXVI/245/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

Uchwała RM nr XXVI-246-05 z 31.01.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVI/246/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

Uchwała RM nr XXVI-247-05 z 31.01.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVI/247/05 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwała RM nr XXVI-248-05 z 31.01.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVI/248/05 w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród.

uchwała RM nr XXVI-249-05 z 31.01.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVI/249/05 w sprawie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza.

Uchwała RM nr XXVI-250-05 z 31.01.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVI/250/05 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza.

uchwała RM nr XXVII-251-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/251/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Dolnej 12.

uchwała RM nr XXVII-252-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/252/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Stara Morawa.

uchwała RM nr XXVII-253-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/253/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej.

uchwała RM nr XXVII-254-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/254/05 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

uchwała RM nr XXVII-255-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/255/05 w sprawie przystąpienia do realizacji zadań wynikających z Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”.

uchwała RM nr XXVII-256-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/256/05 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

uchwała RM nr XXVII-257-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/257/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 29, 30, 36.

uchwała RM nr XXVII-258-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/258/05 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu takich należności, a także organów do tego uprawnionych.

uchwała RM nr XXVII-259-05 z 21.02.2005r..pdf
Uchwała Nr XXVII/259/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok. 

 Uchwała RM nr XXVIII-269-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/260/05 w sprawie określenia  wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku jednorazowego celowego lub nieoprocentowanej pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Uchwała RM nr XXVIII-261-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/261/05 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu ze środków pomocy społecznej.

Uchwała RM nr XXVIII-262-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/262/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie  od osób fizycznych nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Stara Morawa.

Uchwała RM nr XXVIII-263-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/263/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała RM nr XXVIII-264-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/264/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała RM nr XXVIII-265-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/265/05 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Uchwała RM nr XXVIII-266-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/266/05 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uchwała RM nr XXVIII-267-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/267/05 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim.

Uchwała RM nr XXVIII-268-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVIII/268/05 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim.

Uchwała RM nr XXVIII-269-05 z 31.03.2005r.pdf
Uchwała Nr XXVII/269/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

uchwala.pdf
Uchwała Nr XXVIII/270/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

Uchwała nr XXIX-271-05 z 25.04.2005r..pdf
Uchwała Nr XXIX/271/05 w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Stronia Śląskiego za realizację budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2004 roku.

Uchwała nr XXIX-272-05 z 25.04.2005r..pdf
Uchwała Nr XXIX/272/05 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała nr XXIX-273-05 z 25.04.2005r..pdf
Uchwała Nr XXIX/273/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr XXIX-274-05 z 25.04.2005r..pdf
Uchwała Nr XXIX/274/05 w sprawie powołania gminnej komisji d/s konkursu na najładniejszą posesję na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2005 roku.

Uchwała nr XXX-275-05 z 23.05.2005r..pdf
Uchwała Nr XXX/275/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę  Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie  Stara Morawa.

Uchwała nr XXX-276-05 z 23.05.2005r..pdf
Uchwała Nr XXX/276/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej.

Uchwała nr XXX-277-05 z 23.05.2005r..pdf
Uchwała Nr XXX/277/05 w sprawie wyznaczenia banku do prowadzenia bankowej obsługo budżetu Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała nr XXX-278-05 z 23.05.2005r..pdf
Uchwała Nr XXX/278/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

uchwała XXXI-279-05 z 04.07.2005r..pdf
 Uchwała Nr XXX/279/05 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie w części dotyczącej wsi Stronie Śląskie, obejmującej teren w granicach działek ewidencyjnych nr 217/1, 214/1, 238 oraz części działek nr 150, 201, 196, 205 i 215.

uchwała XXXI-280-05 z 04.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXI/280/05 w sprawie restrukturyzacji zaległości podatkowych w sprawie restrukturyzacji zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportowych wraz z odsetkami oraz zaległości podatkowej z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami, powstałych do dnia 31.12.2004 r., ciążących na SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.

uchwała XXXI-281-05 z 04.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXI/281/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Bolesławów na lata 2005-2006.

uchwała XXXI-282-05 z 04.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXI/282/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez połączenie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju oraz samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie.

uchwała XXXI-283-05 z 04.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXI/283/05 w sprawie wyrażenia opinii na temat odpłatnego przekazania mienia komunalnego w postaci sieci gazowej na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej Sp. Z o.o. Zakład Gazowniczy Wałbrzych.

uchwała XXXI-284-05 z 04.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXI/284/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

uchwała XXXI-285-05 z 04.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXI/285/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

uchwała XXXI-286-05 z 04.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXI/286/05 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

 uchwała Nr XXXII-287-05 z 25.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXII/287/05 w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego położonego we wsi Stronie Śląskie (działka nr 71) Gmina Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXII-288-05 z 25.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXII/288/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

uchwała Nr XXXII-289-05 z 25.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXII/289/05 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 –2010.

uchwała Nr XXXIII-290-05 z 05.09.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIII/290/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna (działki nr 68, 62, 103 w) Gmina Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXIII-291-05 z 05.09.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIII/291/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXIII-292-05 z 05.09.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIII/292/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

uchwała Nr XXXIII-293-05 z 05.09.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIII/293/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

uchwała Nr XXXIII-294-05 z 05.09.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIII/294/05 w sprawie zmian w Statucie Gminy Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXIII-295-05 z 05.09.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIII/295/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację oddziału chirurgii ogólnej I w Lądku Zdroju oraz oddziału chirurgii urazowej w Lądku Zdroju.

uchwała Nr XXXIII-296-05 z 05.09.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIII/296/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany, pomiędzy Gminą Stronie Śląskie i osobami fizycznymi, nieruchomości zabudowanych położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 29 i Kościuszki 68.

uchwała XXXI-279-05 z 04.07.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIV/297/05 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim na lata 2006 –2008.

uchwała Nr XXXIV-298-05 z 10.10.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIV/298/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/289/05 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programy Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010.

uchwała Nr XXXIV-299-05 z 10.10.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIV/299/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację przychodni w Lądku Zdroju.

uchwała Nr XXXIV-300-05 z 10.10.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIV/300/05 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatwierdzenia obszarów programu Natura 2000 na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXIV-301-05 z 10.10.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIV/301/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej.

uchwała Nr XXXIV-302-05 z 10.10.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIV/302/05 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie do składu Zgromadzenia  Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

uchwała Nr XXXIV-303-05 z 10.10.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXIV/303/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

uchwała Nr XXXV-304-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/304/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Gierałtów.

uchwała Nr XXXV-305-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/305/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

uchwała Nr XXXV-306-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/306/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwała Nr XXXV-307-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/307/05 w sprawie podatku od posiadania psów.

uchwała Nr XXXV-308-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/308/05 w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasady poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

uchwała Nr XXXV-309-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/309/05 w sprawie poboru podatku od nieruchomości,  rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

uchwała Nr XXXV-309-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/310/05 w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

uchwała Nr XXXV-311-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/311/05 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

uchwała Nr XXXV-312-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/312/05 w sprawie zmian w Statucie Gminy Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXV-313-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/313/05 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXV-314-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/314/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

uchwała Nr XXXV-315-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/315/05 w sprawie dopłat do ceny wody dla gospodarstw domowych oraz do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXV-316-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/316/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

uchwała Nr XXXV-317-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/317/05 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok.

uchwała Nr XXXV-318-05 z 21.11.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXV/318/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stronia Śląskiego.

uchwała Nr XXXVI-319-05 z 29.12.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXVI/319/05 w sprawie nadania imienia patrona Jana Pawła II Przedszkolu Miejskiemu w Stroniu Śląskim.

uchwała Nr XXXVI-320-05 z 29.12.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXVI/320/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Stronie Wieś.

uchwała Nr XXXVI-321-05 z 29.12.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXVI/321/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Skarbem Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Lądek Zdrój z/s w Strachocinie, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

uchwała Nr XXXVI-322-05 z 29.12.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXVI/322/05 w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2006 rok.

uchwała Nr XXXVI-323-05 z 29.12.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXVI/323/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

uchwała Nr XXXVI-324-05 z 29.12.2005r..pdf
Uchwała Nr XXXVI/324/05 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • uchwała Nr XXXVI-324-05 z 29.12.2005r..pdf (rozmiar 70,88 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-23 09:42:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVI-323-05 z 29.12.2005r..pdf (rozmiar 126,30 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-23 09:40:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVI-322-05 z 29.12.2005r..pdf (rozmiar 138,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-23 09:38:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVI-321-05 z 29.12.2005r..pdf (rozmiar 93,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-23 09:33:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVI-320-05 z 29.12.2005r..pdf (rozmiar 56,71 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-23 09:31:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXVI-319-05 z 29.12.2005r..pdf (rozmiar 62,64 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-23 09:31:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-318-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 77,43 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:57:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-317-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 131,85 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:55:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-316-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 133,65 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:54:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-315-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 37,22 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:54:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-314-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 66,99 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:54:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-313-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 220,56 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:41:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-312-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 61,59 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:39:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-311-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 80,19 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:29:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-310-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 237,04 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:29:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-309-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 62,86 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:29:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-308-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 49,50 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:28:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-307-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 58,65 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:28:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-306-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 82,81 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:28:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-305-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 51,26 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:27:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXV-304-05 z 21.11.2005r..pdf (rozmiar 84,18 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-03 10:27:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIV-303-05 z 10.10.2005r..pdf (rozmiar 110,84 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-02 12:35:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIV-302-05 z 10.10.2005r..pdf (rozmiar 55,68 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-02 12:35:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIV-301-05 z 10.10.2005r..pdf (rozmiar 68,06 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-02 12:35:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIV-300-05 z 10.10.2005r..pdf (rozmiar 66,92 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-02 12:34:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIV-299-05 z 10.10.2005r..pdf (rozmiar 48,19 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-02 12:34:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIV-298-05 z 10.10.2005r..pdf (rozmiar 101,69 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-02 12:34:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIV-297-05 z 10.10.2005r..pdf (rozmiar 137,38 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2006-01-02 12:33:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIII-296-05 z 05.09.2005r..pdf (rozmiar 58,75 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-11-09 10:25:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIII-295-05 z 05.09.2005r..pdf (rozmiar 47,95 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-11-09 10:15:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIII-294-05 z 05.09.2005r..pdf (rozmiar 58,68 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-11-09 09:38:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIII-293-05 z 05.09.2005r..pdf (rozmiar 132,64 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-11-09 09:37:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIII-292-05 z 05.09.2005r..pdf (rozmiar 79,25 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-11-09 09:31:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIII-291-05 z 05.09.2005r..pdf (rozmiar 1 420,92 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-11-09 08:29:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXIII-290-05 z 05.09.2005r..pdf (rozmiar 1 501,86 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-11-09 08:27:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXII-289-05 z 25.07.2005r..pdf (rozmiar 385,14 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-09-09 13:57:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXII-288-05 z 25.07.2005r..pdf (rozmiar 118,04 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-09-09 13:56:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXXII-287-05 z 25.07.2005r..pdf (rozmiar 960,93 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-09-09 13:56:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała XXXI-286-05 z 04.07.2005r..pdf (rozmiar 59,75 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-08-29 10:43:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała XXXI-285-05 z 04.07.2005r..pdf (rozmiar 72,66 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-08-29 10:43:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała XXXI-284-05 z 04.07.2005r..pdf (rozmiar 70,80 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-08-29 10:43:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała XXXI-283-05 z 04.07.2005r..pdf (rozmiar 51,08 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-08-29 10:42:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała XXXI-282-05 z 04.07.2005r..pdf (rozmiar 48,19 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-08-29 10:42:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała XXXI-281-05 z 04.07.2005r..pdf (rozmiar 327,06 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-08-29 10:41:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała XXXI-280-05 z 04.07.2005r..pdf (rozmiar 94,46 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-08-29 10:34:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała XXXI-279-05 z 04.07.2005r..pdf (rozmiar 104,27 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-08-29 10:34:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-278-05 z 23.05.2005r..pdf (rozmiar 134,92 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-06-27 13:19:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-277-05 z 23.05.2005r..pdf (rozmiar 86,79 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-06-27 13:19:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-276-05 z 23.05.2005r..pdf (rozmiar 65,96 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-06-27 13:19:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-275-05 z 23.05.2005r..pdf (rozmiar 57,84 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-06-27 13:18:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-274-05 z 25.04.2005r..pdf (rozmiar 30,87 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-05-16 14:59:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-273-05 z 25.04.2005r..pdf (rozmiar 84,78 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-05-16 14:58:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-272-05 z 25.04.2005r..pdf (rozmiar 88,20 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-05-16 14:55:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-271-05 z 25.04.2005r..pdf (rozmiar 52,87 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-05-16 14:55:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwala.pdf (rozmiar 235,53 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-05-16 12:08:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-269-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 117,87 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 14:02:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-268-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 69,63 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 14:01:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-267-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 69,20 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 14:00:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-266-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 72,72 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 14:00:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-265-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 71,18 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 13:59:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-264-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 71,03 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 13:58:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-263-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 76,29 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 13:57:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-262-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 76,28 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 13:53:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-261-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 78,59 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 13:47:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVIII-260-05 z 31.03.2005r.pdf (rozmiar 76,28 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-04-14 13:47:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-259-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 56,46 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 09:59:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-258-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 77,08 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 09:58:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-257-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 63,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 09:50:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-256-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 85,83 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 09:48:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-255-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 58,26 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 09:38:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-254-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 82,92 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 09:38:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-253-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 48,38 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 08:13:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-252-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 52,77 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 08:05:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVII-251-05 z 21.02.2005r..pdf (rozmiar 52,75 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-25 07:51:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVI-250-05 z 31.01.2005r..pdf (rozmiar 41,19 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-18 13:29:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała RM nr XXVI-249-05 z 31.01.2005r..pdf (rozmiar 55,50 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-18 13:28:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVI-248-05 z 31.01.2005r..pdf (rozmiar 109,30 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-18 13:11:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVI-247-05 z 31.01.2005r..pdf (rozmiar 86,18 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-18 13:10:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVI-246-05 z 31.01.2005r..pdf (rozmiar 72,56 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-18 13:09:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVI-245-05 z 31.01.2005r._.pdf (rozmiar 68,22 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-18 13:09:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVI-244-05 z 31.01.2005r..pdf (rozmiar 40,21 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2005-02-18 13:08:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVI-242-05 z 31.01.2005.pdf (rozmiar 129,66 KB)
  [Tadeusz Kaliszewski dnia 2005-02-18 13:01:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała RM nr XXVI-243-05 z 31.01.2005.PDF (rozmiar 2 218,28 KB)
  [Tadeusz Kaliszewski dnia 2005-02-18 13:01:50, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 914

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1361

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  uzupelnienie opisówki
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36