Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Oświadczenia majątkowe
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2008 rok
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza)
[opublikował(a): Dariusz Chromiec dnia 2008-07-28 11:53:33, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2008-01-15 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Chromiec
Data wytworzenia: 2008-01-15


Rejestr zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego wydanych w 2008 roku : 

273/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

274/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

275/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

276/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

277/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

278/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych , stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

279/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanych ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

280/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN

281/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

282/08 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 

283/08 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko inspektora d/s gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

284/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim

285/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Stronie Śląskie 

286/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim

287/08 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2008

288/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

289/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
290/08 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

291/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

292/08 W sprawie odwołania przetargu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN

293/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych , stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

294/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

295/08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres dwudziestu pięciu lat  nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność  Gminy  Stronie Śląskie

296/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 25  lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

297/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

298/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów, Młynowiec, Strachocin, Stronie Wieś, Sienna, Janowa Góra, Kletno górne, miasto Stronie Śl. w Gminie Stronie Śl.

299/08 W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów, Młynowiec, Strachocin, Stronie Wieś, Sienna, Janowa Góra, Kletno górne, miasto Stronie Śl. w Gminie Stronie Śl.

300/08 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych  nieruchomości  położonych  w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 43

301/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych ,stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

302/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  zabudowanej , stanowiącej  własność  Gminy Stronie Śląskie

303/08 w   sprawie    zmiany    zarządzenia    Nr 566/05   Burmistrza   Stronia    Śląskiego    z     dnia 5 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie  zabudowanej ,stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

304/08 w   sprawie   zmiany    zarządzenia     Nr  164/07   Burmistrza   Stronia   Śląskiego    z    dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie  zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

305/08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres  pięciu lat  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

306/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy na okres  pięciu lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

307/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 285/08 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Stronie Śląskie 

308/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

309/08 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz przyjęcia tekstu jednolitego

310/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora d/s działalności gospodarczej i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

311/08 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2007/2008

312/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie edukacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

313/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie edukacji

314/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II

315/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów  na dz. nr 273 i 280

316/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowa drogi gminnej we wsi Kletno na dz. nr 25

317/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Odbudowę drogi gminnej we wsi Strachocin na dz. nr 147, 174/1 i 459/6

318/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II

319/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów  na dz. nr 273 i 280

320/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbudowa drogi gminnej we wsi Kletno na dz. nr 25

321/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę drogi gminnej we wsi Strachocin na dz. nr 147, 174/1 i 459/6

322/08 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim

323/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim

324/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego  nieograniczonego  na dzierżawę   nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

325/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

326/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie oświaty i wychowania przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

327/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.w zakresie oświaty i wychowania

328/08  w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego

329/08 w sprawie przedłożenia informacji  z wykonania budżetu Gminy Stronie  Śląskie za  2007 rok

330/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży ,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

331/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania „ Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą na działce nr 250 przy ul. Zielonej nr 5 - etap I”

332/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

333/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

334/05 w sprawie odwołania udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

335/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

336/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę produktów betonowych

337/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie 

338/08 w sprawie ogłoszenia drugiego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

339/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

340/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

341/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji  

342/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót zrealizowanych w ramach zadania „Modernizacja  Szkoły  Podstawowej w Stroniu Sl. etap I, II i III”

343/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Remont otoczenia Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim etap I

344/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej ,  położonej na terenie  Gminy Stronie Śląskie ,stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

345/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Samodzielnego referenta d/s gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

346/08 w sprawie powołania komisji d/s opracowania wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie

347/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II

348/08 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II

349/08 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont otoczenia Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim etap I

350/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
1. Odbudowę drogi gminnej we wsi Stara Morawa na cz. dz. nr 54 i wsi Nowa Morawa na cz. dz. nr 84
2. Odbudowę drogi gminnej w Stroniu – wsi na dz. nr 120
3. Odbudowę drogi gminnej w Stroniu – wsi na dz. nr 115/1

351/08 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

352/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2008 roku

353/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
1. Odbudowę drogi gminnej we wsi Stara Morawa na cz. dz. nr 54 i wsi Nowa Morawa na cz. dz. nr 84
2. Odbudowę drogi gminnej w Stroniu – wsi na dz. nr 120
3. Odbudowę drogi gminnej w Stroniu – wsi na dz. nr 115/1

354/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Stara Morawa

355/08 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości  nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

356/08 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat  lokal użytkowy nr 1a położony w budynku   Bolesławów 41 ,  stanowiący własność  Gminy Stronie Śląskie

357/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  lokalu użytkowego Nr 1a  przeznaczonego  do użyczenia  na okres trzech lat, położonego w Bolesławowie nr 41 , stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskiego

358/08 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości   nie zabudowanej , stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

359/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego  nieograniczonego  na dzierżawę   nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Morawa , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

360/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

361/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami paragrafami w obrębie działu

362/08     W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Stara Morawa

363/08 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2008 r

364/08 w sprawie ogłoszenia pierwszych  ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż  nieruchomości  zabudowanych i nie  zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

365/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

366/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie

367/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej , stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

368/08 w sprawie powołania komisji przetargowej w związku z zakupem przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego

369/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawę przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego

370/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 84 we wsi Nowa Morawa

371/08 w sprawie przeznaczenia do użyczenia  kąpieliska prowizorycznego zorganizowanego na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Starej Morawie na rzecz Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim

372/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 84 we wsi Nowa Morawa

373/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Rogóżka , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

374/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

375/08 w sprawie ustanowienia służebności drogowej (droga konieczna)  na działce stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

376/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Budowę zespołu boisk sportowych oraz budynku sanitarno-szatniowego w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”

377/08 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2008/2009

378/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok

379/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

380/08 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Stronie Śląskie na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej  „Czarna Góra”

381/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

382/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę toalety stacjonarnej wolnostojącej podwójnej wykonanej z blachy i dwóch kabin toaletowych polietylenowych przenośnych

383/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:Przebudowę ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim

384/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę zespołu boisk sportowych oraz budynku sanitarno-szatniowego w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”

385/08 w sprawie ogłoszenia  drugiego ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

386/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

387/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania  Gminy Stronie Śląskie we Wspólnotach Mieszkaniowych

388/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

389/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przez Gminę Stronie Śląskie

390/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

391/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim

392/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont lokali gminnych w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki nr 58

393/08 W sprawie powołania komisji przetargowej

394/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w okresie od 1.09.2008 do 30.06.2010 roku

395/08 w sprawie ogłoszenia trzeciego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości  nie  zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

396/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży,  stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie

397/08 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

398/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

399/08 w w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 roku  wycen nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych  na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie

400/08 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres  trzech lat nieruchomość nie zabudowaną, położoną w  obrębie wsi Stary Gierałtów ,  stanowiącą  własność  Gminy Stronie Śląskie

401/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości nie zabudowanej, przeznaczonej  do użyczenia  na okres trzech lat, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskiego

402/08 w   sprawie zmiany zarządzenia Nr 742/06 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie  zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

403/08 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie

404/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

405/08 W sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę toalety stacjonarnej wolnostojącej podwójnej wykonanej z blachy i dwóch kabin toaletowych polietylenowych przenośnych

406/08 w sprawie  wyznaczenia  banku  do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Stronie Śląskie

407/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie  na 2008 rok

408/08 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu

409/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

410/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości  nie  zabudowanych , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

411/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

412/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

413/08 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

414/08 w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego (do wykorzystania przez OSP)

415/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadań:
1. Odbudowa drogi gminnej we wsi Kletno na działce Nr 25
2. Odbudowa drogi gminnej we wsi Strachocin na działce Nr 147, 174/1, 459/6

416/08 Dotyczące  zmiany zarządzenia Nr 490/2005 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, zakresu jej kompetencji oraz trybu prowadzenia przetargów

417/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

418/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie

419/08 w sprawie powołania zespołu do spraw udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconych stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stronie Śląskie

420/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży,  stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie

421/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  lokali mieszkalnych nr 6,7,  w budynku Bolesławów  41  , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

422/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na:
1.odbudowę drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 67
2.odbudowę dróg gminnych we wsi Stronie Śl. na działkach Nr 232/4, 229/1, 28, 179, 181/1, 182/1
3.odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 93, 244

423/08 W sprawie ogłoszenia przetargów nieograniczonych na:
1.odbudowę drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 67
2.odbudowę dróg gminnych we wsi Stronie Śl. na działkach Nr 232/4, 229/1, 28, 179, 181/1, 182/1
3.odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce Nr 93, 244


      


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • ZB nr 423 z 23.07.2008.pdf (rozmiar 25,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-28 11:41:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 422 z 22.07.2008.pdf (rozmiar 26,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-28 11:41:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 421 z 22.07.2008.pdf (rozmiar 45,21 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-28 11:40:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 420 z 15.07.2008.pdf (rozmiar 49,25 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-22 07:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 419 z 09.07.2008.pdf (rozmiar 25,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 12:13:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 418 z 09.07.2008.pdf (rozmiar 27,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 12:13:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 417 z 09.07.2008.pdf (rozmiar 27,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 12:13:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 416 z 09.07.2008.pdf (rozmiar 28,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 12:12:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 415 z 09.07.2008.pdf (rozmiar 26,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 11:26:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 414 z 01.07.2008.pdf (rozmiar 34,04 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 11:26:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 413 z 01.07.2008.pdf (rozmiar 68,07 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 11:26:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 412 z 01.07.2008.pdf (rozmiar 52,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 11:25:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 411 z 01.07.2008.pdf (rozmiar 27,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 11:25:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 410 z 01.07.2008.pdf (rozmiar 42,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-14 11:25:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 409 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 54,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:21:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 408 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 85,80 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:21:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 407 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 44,91 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:20:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 406 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 27,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:19:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 405 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 15,21 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:19:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 404 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 15,38 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:18:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 403 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 33,31 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:18:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 402 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 27,37 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:16:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 401 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 52,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:16:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 400 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 39,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:15:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 399 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 31,56 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 12:13:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 398 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 39,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 11:57:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 397 z 23.06.2008.pdf (rozmiar 37,64 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-07-07 11:56:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 396 z 10.06.2008.pdf (rozmiar 59,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-18 12:22:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 395 z 10.06.2008.pdf (rozmiar 41,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-18 12:20:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 394 z 10.06.2008.pdf (rozmiar 22,87 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-18 12:19:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 393 z 10.06.2008.pdf (rozmiar 22,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-18 12:19:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 392 z 10.06.2008.pdf (rozmiar 24,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-18 12:17:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 391 z 03.06.2008.pdf (rozmiar 26,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-06 10:35:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 390 z 03.06.2008.pdf (rozmiar 24,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-06 10:35:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 389 z 03.06.2008.pdf (rozmiar 91,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-06 10:35:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 388 z 03.06.2008.pdf (rozmiar 38,44 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-06 10:35:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 387 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 26,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-04 09:14:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 386 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 27,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-04 09:13:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 385 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 52,94 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-04 09:11:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 384 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 26,78 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-04 09:11:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 383 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 26,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-04 07:54:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 382 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 22,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-04 07:53:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 381 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 22,92 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-04 07:53:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 380 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 22,73 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-03 12:55:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 379 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 49,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-03 12:55:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 378 z 27.05.2008.pdf (rozmiar 50,12 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-06-03 12:55:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 377 z 21.05.2008.pdf (rozmiar 23,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:51:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 376 z 21.05.2008.pdf (rozmiar 26,34 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:51:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 375 z 21.05.2008.pdf (rozmiar 34,85 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:51:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 374 z 21.05.2008.pdf (rozmiar 54,41 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:50:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 373 z 21.05.2008.pdf (rozmiar 31,95 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:50:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 372 z 19.05.2008.pdf (rozmiar 26,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:50:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 371 z 13.05.2008.pdf (rozmiar 40,31 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:50:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 370 z 13.05.2008.pdf (rozmiar 26,24 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:49:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 369 z 13.05.2008.pdf (rozmiar 26,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:49:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 368 z 13.05.2008.pdf (rozmiar 25,79 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:38:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 367 z 13.05.2008.pdf (rozmiar 27,69 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:38:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 366 z 13.05.2008.pdf (rozmiar 27,39 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:37:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 365 z 13.05.2008.pdf (rozmiar 51,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-29 10:37:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 364 z 07.05.2008.pdf (rozmiar 80,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:58:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 363 z 07.05.2008.pdf (rozmiar 42,23 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:58:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 362 z 29.04.2008.pdf (rozmiar 26,60 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:05:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 361 z 29.04.2008.pdf (rozmiar 46,49 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:04:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 360 z 29.04.2008.pdf (rozmiar 50,69 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:04:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 359 z 29.04.2008.pdf (rozmiar 54,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:04:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 358 z 29.04.2008.pdf (rozmiar 50,76 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:03:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 357 z 29.04.2008.pdf (rozmiar 53,06 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:03:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 356 z 29.04.2008.pdf (rozmiar 40,69 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:02:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 355 z 29.04.2008.pdf (rozmiar 25,50 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-05-23 14:02:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 354 z 22.04.2008.pdf (rozmiar 25,78 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-30 15:21:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 353 z 15.04.2008.pdf (rozmiar 25,55 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:05:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 352 z 15.04.2008.pdf (rozmiar 66,49 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:05:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 351 z 15.04.2008.pdf (rozmiar 40,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:04:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 350 z 09.04.2008.pdf (rozmiar 26,04 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:04:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 349 z 09.04.2008.pdf (rozmiar 26,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:04:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 348 z 09.04.2008.pdf (rozmiar 26,10 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:03:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 347 z 09.04.2008.pdf (rozmiar 25,57 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:00:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 346 z 09.04.2008.pdf (rozmiar 32,90 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:00:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 345 z 09.04.2008.pdf (rozmiar 31,46 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 13:00:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 344 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 69,27 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 09:47:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 343 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 25,69 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 09:45:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 342 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 24,71 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 09:45:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 341 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 68,34 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 08:52:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 340 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 57,78 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 08:50:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 339 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 55,59 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 08:42:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 338 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 69,86 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 08:41:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 337 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 28,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 08:40:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 336 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 15,04 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 08:39:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 335 z 02.04.2008.pdf (rozmiar 15,23 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-25 08:39:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 334 z 31.03.2008.pdf (rozmiar 45,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-11 12:22:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 333 z 31.03.2008.pdf (rozmiar 43,41 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-11 11:53:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 332 z 31.03.2008.pdf (rozmiar 57,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-04-11 11:52:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 331 z 19.03.2008.pdf (rozmiar 35,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-25 11:26:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 330 z 19.03.2008.pdf (rozmiar 59,08 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-25 11:25:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 329 z 19.03.2008.pdf (rozmiar 33,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-25 11:25:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 328 z 11.03.2008.pdf (rozmiar 23,24 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-19 08:26:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 327 z 11.03.2008.pdf (rozmiar 41,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-19 08:25:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 326 z 11.03.2008.pdf (rozmiar 28,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-19 08:25:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 325 z 11.03.2008.pdf (rozmiar 64,53 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-19 08:25:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 324 z 11.03.2008.pdf (rozmiar 65,22 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-19 08:25:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 323 z 11.03.2008.pdf (rozmiar 29,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:53:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 322 z 11.03.2008.pdf (rozmiar 22,48 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:52:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 321 z 04.03.2008.pdf (rozmiar 25,26 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:52:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 320 z 04.03.2008.pdf (rozmiar 17,99 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:52:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 319 z 04.03.2008.pdf (rozmiar 25,19 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:52:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 318 z 04.03.2008.pdf (rozmiar 26,11 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:51:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 317 z 29.02.2008.pdf (rozmiar 26,09 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:51:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 316 z 29.02.2008.pdf (rozmiar 25,58 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:51:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 315 z 29.02.2008.pdf (rozmiar 26,13 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:51:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 314 z 29.02.2008.pdf (rozmiar 25,60 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:50:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 313 z 29.02.2008.pdf (rozmiar 53,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:50:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 312 z 29.02.2008.pdf (rozmiar 28,24 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:50:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 311 z 29.02.2008.pdf (rozmiar 23,15 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:50:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 310 z 29.02.2008.pdf (rozmiar 31,53 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-14 10:49:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 309 z 25.02.2008.pdf (rozmiar 41,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-03-07 15:30:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 308 z 19.02.2008.pdf (rozmiar 51,18 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-26 10:41:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 307 z 18.02.2008.pdf (rozmiar 33,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-26 10:41:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 306 z 12.02.2008.pdf (rozmiar 53,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-25 10:45:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 305 z 12.02.2008.pdf (rozmiar 33,22 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-25 10:44:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 304 z 12.02.2008.pdf (rozmiar 27,60 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-25 10:44:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 303 z 12.02.2008.pdf (rozmiar 27,56 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-25 10:44:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 302 z 12.02.2008.pdf (rozmiar 27,15 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-25 10:44:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 301 z 07.02.2008.pdf (rozmiar 53,67 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-12 08:23:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 300 z 07.02.2008.pdf (rozmiar 28,32 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-12 08:21:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 296 z 29.01.2008.pdf (rozmiar 54,62 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-11 15:07:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 299 z 04.02.2008.pdf (rozmiar 26,49 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-07 09:33:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 298 z 04.02.2008.pdf (rozmiar 27,01 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-07 09:33:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 297 z 29.01.2008.pdf (rozmiar 54,65 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-06 10:41:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 295 z 29.01.2008.pdf (rozmiar 28,48 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-06 10:41:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 294 z 29.01.2008.pdf (rozmiar 78,77 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-06 10:41:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 293 z 29.01.2008.pdf (rozmiar 27,93 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-06 10:40:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 292 z 22.01.2008.pdf (rozmiar 32,76 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-29 14:33:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 291 z 22.01.2008.pdf (rozmiar 30,05 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-29 14:32:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 290 z 16.01.2008.pdf (rozmiar 68,36 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-25 10:41:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 289 z 16.01.2008.pdf (rozmiar 25,83 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-25 10:40:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 288 z 16.01.2008.pdf (rozmiar 37,78 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-25 10:40:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 287 z 16.01.2008 zał. nr 2.pdf (rozmiar 38,45 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-25 10:31:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 287 z 16.01.2008.pdf (rozmiar 92,63 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-25 10:31:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 286 z 16.01.2008.pdf (rozmiar 29,82 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-25 10:31:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 285 z 16.01.2008.pdf (rozmiar 34,28 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-25 10:31:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 284 z 16.01.2008.pdf (rozmiar 31,74 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-25 10:30:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 283 z 16.01.2008.pdf (rozmiar 22,56 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:37:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 282 z 09.01.2008.pdf (rozmiar 65,97 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:35:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 281 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 26,00 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:35:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 280 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 32,85 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:35:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 279 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 68,41 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:35:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 278 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 27,86 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:34:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 277 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 37,66 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:34:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 276 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 37,61 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:34:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 275 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 37,62 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:34:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 274 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 52,42 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:33:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB nr 273 z 08.01.2008.pdf (rozmiar 28,12 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-01-24 14:33:38, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • ZB nr 296 z 29.01.2008.pdf (rozmiar 54,75 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2008-02-06 10:41:46 do 2008-02-11 15:07:28]
  [załącznik usunął Dariusz Chromiec]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 579
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1565

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  uzupełnienie zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36