Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej V kadencji 2008 rok.
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:39:34, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2008-02-04Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janina Suchodolska
Data wytworzenia: 2008-01-31

 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej 2008 rok

opis załączników:

Uchwała Nr XIX/126/08 w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała Nr XIX/127/08 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr XIX/128/08 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr XIX/129/08 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Morawa.

Uchwała Nr XIX/130/08 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stara Morawa.

Uchwała Nr XIX/131/08 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kletno.

Uchwała Nr XIX/132/08 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamienica.

Uchwała Nr XIX/133/08 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławów.

Uchwała Nr XIX/134/08 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 43.

Uchwała Nr XX/135/08 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Szpitala Rejonowego w Lądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 30 i 33 wraz z komórkami organizacyjnymi: poradni (gabinet) lekarza POZ, poradnia pielęgniarki środowiskowej, oddział chorób wewnętrznych, izby przyjęć, poradnia chirurgii ogólnej, poradnia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia USG, pracownia gastroskopowa.

Uchwała Nr XX/136/08 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XX/137/08 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XX/138/08 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XX/139/08 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XX/140/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok.

Uchwała Nr XX/141/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2008.

Uchwała Nr XXI/142/08 w sprawie statutu Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XXI/143/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XXI/142/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok.

Uchwała Nr XXII/145/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stronia Śląskiego za realizację budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2007 roku.

Uchwała Nr XXII/146/08 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Szpitala Rejonowego w Lądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 30 i 33 wraz z komórkami organizacyjnymi: poradnia (gabinet) lekarza POZ, poradnia pielęgniarki środowiskowej, oddział chorób wewnętrznych, izby przyjęć, poradnia chirurgii ogólnej, pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia USG, pracownia gastroskopowa.

Uchwała Nr XXII/147/08 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Uchwała Nr XXIII/148/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIII/149/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XXIV/150/08 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bolesławów.

Uchwała Nr XXIV/151/08
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Goszów.

Uchwała Nr XXIV/152/08
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kamienica.

Uchwała Nr XXIV/153/08
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kletno.

Uchwała Nr XXIV/154/08
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Gierałtów.

Uchwała Nr XXIV/155/08
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stara Morawa.

Uchwała Nr XXIV/156/08
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stary Gierałtów.

Uchwała Nr XXIV/157/08
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strachocin.

Uchwała Nr XXIV/158/08
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XXIV/159/08
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim na lata 2009 – 2011.

Uchwała Nr XXIV/160/08
w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na II półrocze 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV/161/08
w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/178/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Uchwała Nr XXIV/162/08
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIV/1163/08
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Stronie Śląskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz udzielenia informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku.


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała XXIV-163-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 37,09 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:24:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik do uchwały Nr XXIV-162-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 42,89 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:24:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała XXIV-162-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 52,39 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:24:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-161-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 64,41 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:23:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-160-08 z 27.06.2008 r..pdf (rozmiar 51,36 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:23:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-159-08 z 27.06.2008 r..pdf (rozmiar 73,74 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:23:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-158-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,61 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:22:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-157-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:22:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-156-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,58 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:21:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-155-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,46 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:21:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-154-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,62 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:21:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-153-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,65 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:20:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-152-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,43 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:20:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-151-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:20:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIV-150-08 z 27.06.2008r..pdf (rozmiar 70,53 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-07 12:19:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIII-149-08 z 26.05.2008 r..pdf (rozmiar 70,64 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-06-09 13:21:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXIII-148-08 z 26.05.2008 r..pdf (rozmiar 177,40 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-06-09 13:21:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXII-147-08 z 28.04.2008 r.pdf (rozmiar 25,72 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-06-09 12:14:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXII-146-08 z 28.04.2008 r..pdf (rozmiar 45,93 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-06-09 12:14:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXII-145 z 28.04.2008 r..pdf (rozmiar 39,44 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-06-09 12:13:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXI-144-.08 z 31.03.2008r.pdf (rozmiar 58,68 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-15 08:54:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXI-143-08 z 31.03.2008 r.pdf (rozmiar 42,51 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-15 08:53:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5 do Statutu.pdf (rozmiar 47,64 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-15 08:44:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4 do Statutu.pdf (rozmiar 68,15 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-15 08:44:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3 do Statutu.pdf (rozmiar 32,97 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-15 08:44:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2 do Statutu.pdf (rozmiar 123,80 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-15 08:43:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do Statutu.pdf (rozmiar 1 300,01 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-15 08:43:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-142-08 Statut.pdf (rozmiar 116,17 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-15 08:41:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik do uchwały nr XX-141-08 z 25.02.2008 r..pdf (rozmiar 36,71 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-05 14:24:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała nr XX-141-08 z 25.02.2008 r..pdf (rozmiar 42,05 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-05 14:24:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała nr XX.-140-08 z 25.02.2008 r..pdf (rozmiar 56,10 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-05 14:23:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała nr XX-139-08 z 25.02.2008 r..pdf (rozmiar 26,82 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-04 15:14:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała nr XX-138-08 z 25.02.2008 r..pdf (rozmiar 26,22 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-04 15:13:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała nr XX-137-08 z 25.02.2008 r..pdf (rozmiar 26,54 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-04 15:13:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała nr XX-136-08 z 25.02.2008 r..pdf (rozmiar 26,54 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-04 15:12:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała nr XX-135-08 z 25.02.2008 r..pdf (rozmiar 36,46 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-04 15:12:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-134-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 28,47 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-02-05 12:15:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-133-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 552,28 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-02-05 12:14:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-132-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 370,80 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-02-05 12:13:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-131-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 1 377,77 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-02-05 12:13:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-130-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 2 627,88 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-02-05 12:05:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-129-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 1 749,70 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-02-05 12:01:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-126-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 51,44 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2008-02-04 13:55:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-127-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 25,89 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2008-02-04 13:55:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XIX-128-08 z 28.01.2008 r..pdf (rozmiar 25,92 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2008-02-04 13:55:18, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 771

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1320

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  opis zal
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36