Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Oświadczenia majątkowe
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze opisów spraw

 Łączna ilość odsłon opisów spraw: 15035

Statystyki szczegółowe każdego z opisów spraw:

Komórka organizacyjna:
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ewidencji Ludności
 • Akt małżeństwa
  od dnia: 2004-09-10 12:03:12 (usunięta: 2007-12-10 08:41:14) więcej>>
 • odsłon:
  380 
 • AKT urodzenia
  od dnia: 2004-09-10 12:05:16 (usunięta: 2007-12-10 08:41:22) więcej>>
 • odsłon:
  218 
 • AKT ZGONU
  od dnia: 2004-09-10 12:06:58 (usunięta: 2007-12-10 08:41:35) więcej>>
 • odsłon:
  160 
 • ODPIS Z KSIĘGI STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2004-09-10 12:09:21 (usunięta: 2007-12-10 08:41:30) więcej>>
 • odsłon:
  212 
 • Odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  od dnia: 2004-09-10 12:08:51 (usunięta: 2007-12-10 08:41:32) więcej>>
 • odsłon:
  142 
 • Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
  od dnia: 2004-09-10 12:17:59 (usunięta: 2007-12-10 08:41:41) więcej>>
 • odsłon:
  185 
 • Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
  od dnia: 2004-09-10 12:20:10 (usunięta: 2007-12-10 08:41:51) więcej>>
 • odsłon:
  325 
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego
  od dnia: 2004-09-10 12:10:57 (usunięta: 2007-12-10 08:41:37) więcej>>
 • odsłon:
  158 
 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  od dnia: 2004-09-10 12:17:17 (usunięta: 2007-12-10 08:41:38) więcej>>
 • odsłon:
  135 
 • Wpisanie aktu zgonu zarejestrowanego za granicą do polskiej księgi
  od dnia: 2004-09-10 12:07:56 (usunięta: 2007-12-10 08:41:27) więcej>>
 • odsłon:
  158 
 • Wpisanie do polskiej księgi aktu małżeństwa zawartego za granicą
  od dnia: 2004-09-10 12:03:50 (usunięta: 2007-12-10 08:41:16) więcej>>
 • odsłon:
  198 
 • Wpisanie do polskiej księgi aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  od dnia: 2004-09-10 12:05:46 (usunięta: 2007-12-10 08:41:25) więcej>>
 • odsłon:
  164 
 • Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  od dnia: 2004-09-10 12:04:39 (usunięta: 2007-12-10 08:41:20) więcej>>
 • odsłon:
  145 
 • Wymeldowanie decyzją administracyjną
  od dnia: 2004-09-10 12:23:47 (usunięta: 2007-12-10 08:41:53) więcej>>
 • odsłon:
  195 
 • Wymeldowanie z pobytu stałego
  od dnia: 2004-09-10 12:22:52 (usunięta: 2007-12-10 08:41:49) więcej>>
 • odsłon:
  227 
 • Zameldowanie /pobyt czasowy/
  od dnia: 2004-09-10 12:21:33 (usunięta: 2007-12-10 08:41:46) więcej>>
 • odsłon:
  289 
 • Zameldowanie /pobyt stały/
  od dnia: 2004-09-10 12:20:53 (usunięta: 2007-12-10 08:41:44) więcej>>
 • odsłon:
  230 
  Komórka organizacyjna:
  Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  od dnia: 2005-07-05 13:22:13 (usunięta: 2007-12-10 08:42:04) więcej>>
 • odsłon:
  191 
 • Licencje na transport drogowy taksówką na terenie Gminy Stronie Śląskie
  od dnia: 2005-07-05 13:23:36 (usunięta: 2007-12-10 08:42:11) więcej>>
 • odsłon:
  279 
 • Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
  od dnia: 2005-07-05 13:23:09 (usunięta: 2007-12-10 08:42:09) więcej>>
 • odsłon:
  292 
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia
  od dnia: 2005-07-05 13:22:35 (usunięta: 2007-12-10 08:42:06) więcej>>
 • odsłon:
  230 
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
  od dnia: 2005-07-05 13:21:40 (usunięta: 2007-12-10 08:42:01) więcej>>
 • odsłon:
  245 
  Komórka organizacyjna:
  Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
 • Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
  od dnia: 2005-03-11 10:14:17 (usunięta: 2007-12-10 08:42:36) więcej>>
 • odsłon:
  201 
 • Opiniowanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów działających na terenie powiatu kłodzkiego
  od dnia: 2005-03-11 10:13:51 (usunięta: 2007-12-10 08:42:34) więcej>>
 • odsłon:
  187 
 • Rezerwacja bądź przedłużenie użytkowania kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym
  od dnia: 2005-03-11 10:12:46 (usunięta: 2007-12-10 08:42:33) więcej>>
 • odsłon:
  120 
 • Ustalenie warunków dla obiektów budowlanych, inwestycji
  od dnia: 2005-03-11 08:21:31 (usunięta: 2007-12-10 08:42:15) więcej>>
 • odsłon:
  329 
 • Ustalenie warunków zabudowy inwestycji celu publicznego
  od dnia: 2005-03-11 08:23:04 (usunięta: 2007-12-10 08:42:17) więcej>>
 • odsłon:
  163 
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie (przesadzenie) drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  od dnia: 2005-03-11 10:10:51 (usunięta: 2007-12-10 08:42:29) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • Wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
  od dnia: 2005-03-11 10:09:56 (usunięta: 2007-12-10 08:42:26) więcej>>
 • odsłon:
  162 
 • Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę
  od dnia: 2005-03-11 10:09:06 (usunięta: 2007-12-10 08:42:23) więcej>>
 • odsłon:
  170 
 • Zarejestrowanie psa w rejestrze gminnym
  od dnia: 2005-03-11 10:11:57 (usunięta: 2007-12-10 08:42:31) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  od dnia: 2005-03-11 10:15:25 (usunięta: 2007-12-10 08:42:37) więcej>>
 • odsłon:
  156 
  Komórka organizacyjna:
  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
 • Dzierżawa na cele rolne (grunty rolne, ogrody przydomowe) na okres do trzech lat.
  od dnia: 2005-03-04 12:11:13 (usunięta: 2007-12-10 08:42:48) więcej>>
 • odsłon:
  230 
 • Dzierżawa nie związana z działalnością gospodarczą (komórki, garaże) na okres do trzech lat.
  od dnia: 2005-03-04 12:12:58 (usunięta: 2007-12-10 08:42:49) więcej>>
 • odsłon:
  188 
 • Dzierżawa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres do trzech lat.
  od dnia: 2005-03-04 12:13:42 (usunięta: 2007-12-10 08:42:51) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • Nabycie nieruchomości przez Gminę
  od dnia: 2005-03-04 12:16:21 (usunięta: 2007-12-10 08:42:53) więcej>>
 • odsłon:
  166 
 • Podział nieruchomości
  od dnia: 2005-03-04 12:17:37 (usunięta: 2007-12-10 08:42:56) więcej>>
 • odsłon:
  190 
 • Potwierdzanie posiadania gruntów le?nych w celu dokonania wycinki drzew z lasów prywatnych
  od dnia: 2005-12-15 11:42:20 (usunięta: 2007-12-10 08:42:46) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  od dnia: 2005-10-17 08:21:28 (usunięta: 2007-12-10 08:42:44) więcej>>
 • odsłon:
  243 
 • Przydział lokalu socjalnego
  od dnia: 2006-03-01 12:18:24 (usunięta: 2007-12-10 08:42:57) więcej>>
 • odsłon:
  305 
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
  od dnia: 2005-03-04 12:26:36 (usunięta: 2007-12-10 08:43:04) więcej>>
 • odsłon:
  231 
 • Sprawy związane z administrowaniem budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy
  od dnia: 2005-03-04 12:24:54 (usunięta: 2007-12-10 08:43:02) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • Sprawy związane z remontami budynków będących własnością Gminy
  od dnia: 2005-03-04 12:19:39 (usunięta: 2007-12-10 08:42:58) więcej>>
 • odsłon:
  193 
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
  od dnia: 2005-03-04 12:14:20 (usunięta: 2007-12-10 08:42:52) więcej>>
 • odsłon:
  235 
 • Sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości własnej
  od dnia: 2005-03-04 12:22:00 (usunięta: 2007-12-10 08:43:00) więcej>>
 • odsłon:
  162 
 • Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu
  od dnia: 2005-03-04 12:23:29 (usunięta: 2007-12-10 08:43:01) więcej>>
 • odsłon:
  341 
 • Ustalenie opłaty z tytułu renty planistycznej
  od dnia: 2006-03-01 12:19:28 (usunięta: 2007-12-10 08:42:55) więcej>>
 • odsłon:
  276 
  Komórka organizacyjna:
  Referat Finansów i Podatków
 • Decyzja na podatek leśny
  od dnia: 2005-01-18 11:23:27 (usunięta: 2007-12-10 08:43:14) więcej>>
 • odsłon:
  168 
 • Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku oraz decyzja w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  od dnia: 2004-11-23 11:59:43 (usunięta: 2007-12-10 08:43:21) więcej>>
 • odsłon:
  142 
 • Decyzja w sprawie podatku rolnego
  od dnia: 2005-01-18 10:48:02 (usunięta: 2007-12-10 08:43:11) więcej>>
 • odsłon:
  198 
 • Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku oraz decyzja w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  od dnia: 2004-11-23 12:22:39 (usunięta: 2007-12-10 08:43:22) więcej>>
 • odsłon:
  140 
 • Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej
  od dnia: 2004-11-23 12:23:31 (usunięta: 2007-12-10 08:43:23) więcej>>
 • odsłon:
  164 
 • Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego
  od dnia: 2005-01-18 10:38:49 (usunięta: 2007-12-10 08:43:09) więcej>>
 • odsłon:
  266 
 • Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
  od dnia: 2005-01-18 11:17:49 (usunięta: 2007-12-10 08:43:12) więcej>>
 • odsłon:
  265 
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości
  od dnia: 2005-01-18 11:27:05 (usunięta: 2007-12-10 08:43:15) więcej>>
 • odsłon:
  240 
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych
  od dnia: 2005-01-26 11:04:48 (usunięta: 2007-12-10 08:43:17) więcej>>
 • odsłon:
  304 
 • Deklaracja na podatek rolny
  od dnia: 2005-01-18 11:31:28 (usunięta: 2007-12-10 08:43:18) więcej>>
 • odsłon:
  172 
 • Nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne
  od dnia: 2004-07-26 12:56:36 (usunięta: 2007-12-10 08:43:19) więcej>>
 • odsłon:
  218 
 • Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego
  od dnia: 2004-11-23 12:24:45 (usunięta: 2007-12-10 08:41:11) więcej>>
 • odsłon:
  188 
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  od dnia: 2004-11-23 12:25:19 (usunięta: 2007-12-10 08:41:05) więcej>>
 • odsłon:
  173 
  Komórka organizacyjna:
  Biuro Zarządzania Kryzysowego
 • PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
  od dnia: 2004-07-27 09:00:30 (usunięta: 2007-12-10 08:41:00) więcej>>
 • odsłon:
  1209 
 • Uznanie żołnierza za „POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY”
  od dnia: 2004-07-27 09:00:02 (usunięta: 2007-12-10 08:40:44) więcej>>
 • odsłon:
  257 


  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36