Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenia o przetargach w roku 2006
(OGŁOSZENIA / Przetargi)
[opublikował(a): Lech Sadowski dnia 2006-12-12 10:36:12, dokument aktualny]


Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie .rtf


Przetarg na działki budowlane w Kamienicy i Bolesławowie.rtf

 


Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicy Morawka.

specyfikacja.pdf
Specyfikacja techniczna_StronieSl_Morawka.pdf
Projekt budowlany.pdf
Plan zagospodarowania terenu i schemat ideowy.pdf
Ogłoszenie.pdf
Kosztorys ślepy.pdf
Formularz ofertowy.pdf


Przetarg na lokal użytkowy w Stroniu Śl. przy ul. Morawka 31.rtf


Przetarg na działki w Stroniu Wsi i Bolesłwowie .doc


Przetarg pisemny na działke w Stroniu Śl..doc


Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego ulicy Morawka w Stroniu Śląskim.

Specyfikacja.pdf
Specyfikacja techniczna_StronieSl_Morawka.pdf
Projekt budowlany.pdf
Ogłoszenie.pdf
Plan zagospodarowania terenu i schemat ideowy.pdf
Kosztorys ślepy.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Wzór umowy.pdf


Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Ogłoszenie.pdf
Specyfikacja.pdf
Wzór umowy.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów..rtf


Przetarg nieograniczony na remont koryta rzeki Morawki w rejonie kładki dla pieszych pomiedzy ul. Nadbrzeżną i ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim 


Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Sl.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

ogłoszenie o przetargu.PDF
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.PDF
Szczegóły: http://stronie.ath.cx:85/Zielona5/

wyjaśnienia związane z terścią swiz.PDF


Przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki kołowej

rozstrzygniecie_przetargu-koparka.pdf

SIWZ_.pdf
Oswiadczenie_z_art._22_ust.1_o_uprawnieniu_do_udzielenia_zamowienia.pdf
Oswiadczenie_z_art._24_o_niewykluczeniu.pdf
specyfikacja_techniczna.pdf
wzor_oferty_na_dostawe.pdf


Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim

rozstrzygniecie_przetargu.pdf

Ogloszenie o zmianach w SIWZ i wzorze umowy.pdf
SIWZ-PBW_modernizacji_i_rozbudowy_oczyszczalni_sciekow_w_Stroniu_Sl.pdf
Badania analityczne.pdf
Dokumentacja fotograficzna.pdf
Specyfikacja techniczna.pdf
Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_10.pdf
Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany z komorą osadu czynnego.tif
Skan rysunku-plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif
Skan rysunku-przekrój technologiczny przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif
Skan rysunku-pompownia i komora krat-Strachocin.tif
Skan rysunku-osadnik wstępny-Strachocin.tif


Przetarg na działki pod budowę wyciągu narciarskiego.
Termin przetargu 27.10.2006r. ZB762.Ogłoszenie o przetargu na działki przeznaczone pod budowe wyciagu narciarskiego.rtf


Przetarg nieograniczony na działki budowlane w Stroniu Śl. i Bolesławowie. Termin przetargu 11.09.2006r. Ogłoszenie ZB 752.Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie i Stroniu Śl.10.08.06.rtf


Przetarg nieograniczony na modernizacji centrali wentylacyjnej basenu w Stroniu Śl.

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji basenu.PDF
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.PDF
przedmiar i specyfikacja techniczna wykonania robót.PDF
zawiadomienie o wyborze oferty.PDF
ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizacje centrali wentylacyjnej basenu.PDF


Przetarg nieograniczony na budowę drogi we wsi Stara Morawa

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi we wsi St Morawa.PDF
specyfikacja istotnych warunków zamówienia na budowę drogi we wsi Stara Morawa.PDF
projekt budowlany.pdf
przedmiar robót.pdf
specyfikacja techniczna budowy drogi w St Morawie.PDF
zawiadomienie o wyborze oferty.PDF
ogłoszenie o zawarciu umowy na budowe drogi gminnej w Starej Morawie.PDF


Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim

Ogloszenie o zmianie terminu robot-1.pdf
SIWZ -PBW modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stroniu..pdf
Badania analityczne.pdf
Dokumentacja fotograficzna.pdf
Specyfikacja techniczna.pdf
Wzór umowy - załącznik nr 10.pdf
Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany z komorą osadu czynnego.tif
Skan rysunku-plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif
Skan rysunku-przekrój technologiczny przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif
Skan rysunku-pompownia i komora krat-Strachocin.tif
Skan rysunku-osadnik wstępny-Strachocin.tif


PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dzierżawę lokalu z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

Ogłoszenie.pdf


Przetarg na działkę rolną o pow. 4700m2 Ogłoszenie o przetargu na dz.nr 296.1w St. Gierałtowie .docPrzetarg na modernizację drogi gminnej we wsi Stronie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej we wsi Stronie.PDF
specyfikacja.PDF
projekt drogi i specyfikacja techniczna.PDF
rysunki drogi.PDF


Przetarg na działkę niezabudowaną w Starej Morawie. Przetarg na działkę -Stara Morawa .doc

ogłoszenie o przetargu na modernizację ul. Polnej.PDF


ogłoszenie o przetargu na modernizacje drogi we wsi St Gierałtów.PDF


ogłoszenie o przetargu na konserwację rzeźb we wsi Bolesławów.PDFogłoszenie o przetargu na turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie - I etap.PDF


ogloszenie o przetrgu na modernizacje Szkoly podstawowejw Stroniu Sl.PDF


Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Stroniu Śl. przy ul. Kościuszki 68.Przetarg nieograniczony na nier. zabudowaną dz. nr 550-1 ul.kościuszki 68.rtf


Ogłoszenie przetargu ofert na modernizację budynku w Stroniu Śl. przy ul. Mickiewicza 2. Ogłoszenie o przetargu na modernzacje budynku ptzy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu Śl.rtf


Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem portierni w Stroniu Śl. przy ul. Morawka. Przetarg na dz. 554-89.rtf


Przetarg ustny nieograniczony na lokale położone w budynku wielomieszkaniowym w Stroniu Śl. przy ul. Morawka 31. Przetarg na lokale przy ul.Morawka 31 .rtf


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki zabudowanej w Stroniu Śl. Przetarg na dz. zabudowaną - Kościuszki 68.rtf


Przetarg na działki budowlane . W ofercie 15 działek budowlanych połozonych w atrakcyjnych miejscach Gminy. Treść ogłoszenia w załączonym pliku. Przetarg na działki w Gminie Stronie Śl. .rtf


Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na dowóz dzieci na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne do szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie, oraz przewóz tych dzieci ze szkoły do domu w okresie od 1.09.2006 do 30.06.2008 roku.

Ogłoszenie o przetargu dowóz dzieci.pdf

specyfikacja dowóz dzieci.pdf

Wzór umowy dowóz dzieci.pdf

formularz ofertowy dowoz dzieci.pdf

wyjaśnienie SIWZ.pdfPrzetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na zakup zadaszenia – hali namiotowej

Ogłoszenie o przetargu.PDF

specyfikacja.PDF

załącznik nr 1.PDF

załącznik nr 2.PDF

załącznik nr 3.PDFOgłoszenie o przetargu na działkę zabudowaną w Stroniu Śl. przy ul. Kościuszki 68 Ogłoszenie o przetargu - nier. zabudowana przy ul. Kościuszki 68 w Stroniu Śl. .doc


Ogłoszenie o przetargu na działki nie zabudowane St. Gierałtowie. i w Stroniu Śl. Ogoszenie o pzetargu na działki nie zabudowane w Starym Gierałtowie .doc


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odśnieżanie dróg gminnych i wiejskich w sezonach zimowych 2006-2007 i 2007 – 2008.

 Ogłoszenie o zamówieniu - odśnieżanie.pdf

Specyfikacja - odśnieżanie dróg gminnych.pdf

Wzór umowy - odśnieżanie.pdf

formularz ofertowy - odśnieżanie.pdf


Dyrektor Gimnazjum w Stroniu Śląskim ogłasza przetarg na wydzierżawienie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny

 Przetarg na dzierżawę lokalu w Gimnazjum.pdf


 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • SIWZ projekty dróg i mostów.pdf (rozmiar 242,79 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2007-01-05 14:44:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie BIP projekty dróg i mostów.pdf (rozmiar 91,85 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2007-01-05 14:43:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF (rozmiar 64,97 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-12-12 08:43:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie .rtf (rozmiar 27,23 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-11-29 12:05:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na działki budowlane w Kamienicy i Bolesławowie.rtf (rozmiar 26,60 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-11-21 14:43:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • rozstrzygniecie_przetargu-koparka.pdf (rozmiar 26,91 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-10-25 13:55:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • rozstrzygniecie_przetargu.pdf (rozmiar 27,56 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-10-24 11:48:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja.pdf (rozmiar 105,86 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-19 09:57:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Specyfikacja techniczna_StronieSl_Morawka.pdf (rozmiar 171,37 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-19 09:57:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt budowlany.pdf (rozmiar 179,91 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-19 09:56:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Plan zagospodarowania terenu i schemat ideowy.pdf (rozmiar 2 041,19 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-19 09:56:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie.pdf (rozmiar 53,19 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-19 09:54:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Kosztorys ślepy.pdf (rozmiar 3 357,42 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-19 09:51:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Formularz ofertowy.pdf (rozmiar 54,79 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-19 09:49:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na lokal użytkowy w Stroniu Śl. przy ul. Morawka 31.rtf (rozmiar 17,53 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-10-13 13:56:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zawarciu umowy na remont koryta rzeki Morawki.PDF (rozmiar 55,53 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-10-12 15:01:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizacje centrali wentylacyjnej basenu.PDF (rozmiar 55,12 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-10-12 15:01:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o zawarciu umowy na budowe drogi gminnej w Starej Morawie.PDF (rozmiar 74,39 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-10-12 15:01:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów..rtf (rozmiar 4,78 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-12 09:21:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg pisemny na działke w Stroniu Śl..doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-10-04 14:06:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na działki w Stroniu Wsi i Bolesłwowie .doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-10-04 14:01:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wzór umowy.pdf (rozmiar 113,59 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-04 13:43:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Formularz ofertowy.pdf (rozmiar 53,93 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-04 13:41:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Kosztorys ślepy.pdf (rozmiar 3 357,42 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-04 13:40:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Plan zagospodarowania terenu i schemat ideowy.pdf (rozmiar 2 041,19 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-04 13:37:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie.pdf (rozmiar 53,13 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-04 13:34:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt budowlany.pdf (rozmiar 179,91 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-04 13:33:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Specyfikacja techniczna_StronieSl_Morawka.pdf (rozmiar 171,37 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-04 13:33:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Specyfikacja.pdf (rozmiar 101,57 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-10-04 13:32:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZB762.Ogłoszenie o przetargu na działki przeznaczone pod budowe wyciagu narciarskiego.rtf (rozmiar 27,72 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-10-04 07:37:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • wyjaśnienia związane z terścią swiz.PDF (rozmiar 55,29 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-10-03 09:58:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • zawiadomienie o wyborze oferty.PDF (rozmiar 77,41 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-27 15:14:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • zawiadomienie o wyborze oferty.PDF (rozmiar 77,41 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-27 15:07:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • zawiadomienie o wyborze oferty.PDF (rozmiar 78,43 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-27 14:42:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wyjaśnienia do SIWZ.pdf (rozmiar 39,53 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-09-27 07:37:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogloszenie o zmianach w SIWZ i wzorze umowy.pdf (rozmiar 56,10 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-22 12:22:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wzór umowy.pdf (rozmiar 78,00 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-09-15 12:44:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Formularz ofertowy.pdf (rozmiar 55,20 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-09-15 12:44:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Specyfikacja.pdf (rozmiar 105,59 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-09-15 12:38:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie.pdf (rozmiar 61,34 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-09-15 12:37:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis technicznych.pdf (rozmiar 306,90 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-08 14:00:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • przedmiar robót.pdf (rozmiar 3 566,26 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-08 13:26:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.PDF (rozmiar 268,18 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-08 13:22:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetargu.PDF (rozmiar 79,69 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-08 13:15:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.PDF (rozmiar 231,22 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-08 12:00:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetargu.PDF (rozmiar 85,01 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-08 11:54:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (rozmiar 76,89 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-09-07 11:56:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • SIWZ_.pdf (rozmiar 141,11 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 13:52:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • wzor_oferty_na_dostawe.pdf (rozmiar 78,55 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 12:04:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja_techniczna.pdf (rozmiar 57,76 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 12:04:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oswiadczenie_z_art._24_o_niewykluczeniu.pdf (rozmiar 79,25 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 12:04:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oswiadczenie_z_art._22_ust.1_o_uprawnieniu_do_udzielenia_zamowienia.pdf (rozmiar 77,08 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 12:04:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_10.pdf (rozmiar 82,59 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 11:51:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wzor_umowy-zalacznik_nr_10.pdf (rozmiar 82,82 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 11:42:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • SIWZ-PBW_modernizacji_i_rozbudowy_oczyszczalni_sciekow_w_Stroniu_Sl.pdf (rozmiar 183,36 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 11:42:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na dzierżawę lokalu w Gimnazjum.pdf (rozmiar 60,88 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2006-08-29 15:50:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • przedmiar i specyfikacja techniczna wykonania robót.PDF (rozmiar 148,90 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-28 11:49:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.PDF (rozmiar 260,65 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-28 11:47:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • przedmiar robót.pdf (rozmiar 2 839,30 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-25 15:03:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja techniczna budowy drogi w St Morawie.PDF (rozmiar 1 495,44 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-25 14:44:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • projekt budowlany.pdf (rozmiar 2 234,93 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-25 14:33:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia na budowę drogi we wsi Stara Morawa.PDF (rozmiar 267,12 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-25 14:29:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie ZB 752.Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie i Stroniu Śl.10.08.06.rtf (rozmiar 30,04 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-08-25 08:16:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji basenu.PDF (rozmiar 83,78 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-24 12:36:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi we wsi St Morawa.PDF (rozmiar 84,04 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-24 12:33:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogloszenie o zmianie terminu robot-1.pdf (rozmiar 68,13 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-18 14:08:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Badania analityczne.pdf (rozmiar 48,87 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:40:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Dokumentacja fotograficzna.pdf (rozmiar 672,06 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:39:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Specyfikacja techniczna.pdf (rozmiar 131,72 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:38:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wzór umowy - załącznik nr 10.pdf (rozmiar 84,16 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:38:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • SIWZ -PBW modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stroniu..pdf (rozmiar 187,53 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:37:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany z komorą osadu czynnego.tif (rozmiar 676,15 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:36:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skan rysunku-plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif (rozmiar 272,86 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:35:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skan rysunku-przekrój technologiczny przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif (rozmiar 1 713,94 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:35:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skan rysunku-pompownia i komora krat-Strachocin.tif (rozmiar 616,29 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:33:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skan rysunku-osadnik wstępny-Strachocin.tif (rozmiar 1 119,62 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-08-08 14:32:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie.pdf (rozmiar 74,20 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-08-07 12:20:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na dz.nr 296.1w St. Gierałtowie .doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-07-26 13:18:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • projekt drogi i specyfikacja techniczna.PDF (rozmiar 4 207,51 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-07-18 13:49:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja.PDF (rozmiar 762,77 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-07-18 13:46:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • rysunki drogi.PDF (rozmiar 2 577,72 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-07-18 13:44:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej we wsi Stronie.PDF (rozmiar 61,09 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-07-18 13:39:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • formularz ofertowy - odśnieżanie.pdf (rozmiar 55,92 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-07-11 13:28:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wzór umowy - odśnieżanie.pdf (rozmiar 45,50 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-07-11 13:28:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Specyfikacja - odśnieżanie dróg gminnych.pdf (rozmiar 92,36 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-07-11 13:28:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odśnieżanie.pdf (rozmiar 47,26 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-07-11 13:27:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogoszenie o pzetargu na działki nie zabudowane w Starym Gierałtowie .doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-06-30 11:02:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu - nier. zabudowana przy ul. Kościuszki 68 w Stroniu Śl. .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-06-30 10:58:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • wyjaśnienie SIWZ.pdf (rozmiar 52,83 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-30 10:28:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 3.PDF (rozmiar 68,09 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-23 14:45:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 2.PDF (rozmiar 65,33 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-23 14:45:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik nr 1.PDF (rozmiar 72,67 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-23 14:44:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja.PDF (rozmiar 120,33 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-23 14:43:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu.PDF (rozmiar 80,51 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-23 14:42:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wzór umowy dowóz dzieci.pdf (rozmiar 62,35 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-21 14:53:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja dowóz dzieci.pdf (rozmiar 92,36 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-21 14:53:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu dowóz dzieci.pdf (rozmiar 46,95 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-21 14:53:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • formularz ofertowy dowoz dzieci.pdf (rozmiar 55,96 KB)
  [Lech Kawecki dnia 2006-06-21 14:48:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na działkę -Stara Morawa .doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-05-31 11:43:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetargu na modernizację ul. Polnej.PDF (rozmiar 78,33 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-05-23 16:05:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetargu na modernizacje drogi we wsi St Gierałtów.PDF (rozmiar 78,43 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-05-23 16:04:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na działki w Gminie Stronie Śl. .rtf (rozmiar 50,33 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-05-18 13:23:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetargu na konserwację rzeźb we wsi Bolesławów.PDF (rozmiar 79,71 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-04-19 10:53:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na dz. zabudowaną - Kościuszki 68.rtf (rozmiar 15,70 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-04-11 08:01:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetargu na turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie - I etap.PDF (rozmiar 79,83 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-04-05 12:12:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogloszenie o przetrgu na modernizacje Szkoly podstawowejw Stroniu Sl.PDF (rozmiar 79,23 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-03-23 09:09:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na lokale przy ul.Morawka 31 .rtf (rozmiar 23,32 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-03-15 10:31:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na dz. 554-89.rtf (rozmiar 18,09 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-03-15 10:24:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na modernzacje budynku ptzy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu Śl.rtf (rozmiar 8,55 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-03-10 11:50:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg nieograniczony na nier. zabudowaną dz. nr 550-1 ul.kościuszki 68.rtf (rozmiar 15,67 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-02-28 08:19:51, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Przetarg na działki budowlane w Kamienicy i Bolesławowie.rtf (rozmiar 27,38 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-11-17 08:16:08 do 2006-11-21 14:38:27]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Przetarg na działki budowlane w Kamienicy i Bolesławowie.rtf (rozmiar 27,38 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-11-17 08:16:06 do 2006-11-21 14:42:16]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • SIWZ.pdf (rozmiar 141,63 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-09-06 12:04:34 do 2006-09-06 13:53:49]
  [załącznik usunął Andrzej Ezeryński]
     więcej >>
 • ZB762.Ogłoszenie o przetargu na działki przeznaczone pod budowe wyciagu narciarskiego.rtf (rozmiar 27,72 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-08-29 14:19:14 do 2006-10-04 07:35:14]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • przedmiar robót.pdf (rozmiar 2 839,30 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-08-25 14:41:15 do 2006-08-25 15:09:16]
  [załącznik usunął Lech Sadowski]
     więcej >>
 • Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie i Stroniu Śl..10.08.06.rtf (rozmiar 30,04 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-08-25 08:14:25 do 2006-08-25 08:14:53]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Ogłoszenie ZB 749.Przetarg na dzierżawę lokali użytkowych w Bolesławowie i St. Gierałtowie.rtf (rozmiar 29,78 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-08-25 08:08:50 do 2006-09-06 09:13:14]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie i Stroniu Śl..10.08.06.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-08-25 07:52:56 do 2006-08-25 08:13:27]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • ogłoszenie o przetargu na konserawcję rzeźb we wsi Bolesławów.PDF (rozmiar 0,00 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-04-18 08:30:50 do 2006-04-19 10:52:13]
  [załącznik usunął Lech Sadowski]
     więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na modernizację budynku mieszkalnego Polna 13.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-02-02 14:53:23 do 2006-02-28 08:18:49]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie parku miejskiego.rtf (rozmiar 8,11 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2006-01-18 13:46:22 do 2006-02-16 11:17:00]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie parku miejskiego.rtf (rozmiar 8,71 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-17 12:10:49 do 2006-01-18 13:43:48]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • przetarg na lokale mieszkalne do adaptacji. Morawka 36 .rtf (rozmiar 22,24 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-17 12:10:49 do 2006-02-16 11:15:04]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • przetarg-działki budowlane .rtf (rozmiar 26,75 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-17 12:10:49 do 2006-02-16 11:14:48]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3827
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 44570

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  publikacj nowego ogłoszenia
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36