Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Og?oszenia o przetargach w roku 2005
(OGŁOSZENIA / Przetargi)
[opublikował(a): Lech Sadowski dnia 2006-01-12 12:37:05, dokument aktualny]


Przetarg na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach od 1 kwietnia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku oraz od 1 kwietnia 2007 roku do 30 listopada 2007 r.PDF

2005-11-30

Ustny przetarg nieograniczony na sprzeda? lokali mieszkalnych przeznaczonych do adaptacji po?o?onych w Stroniu ?l?skim przy ul. Morawka 36

og?oszenie o przetargu w za??czonym pliku Przetarg na lokale mieszkalne .doc


2005-11-30

Ustny przetarg nieograniczony na sprzeda? dzia?ek budowlanych po?o?onych na terenie Gminy Stronie ?l?skie
przeznaczonych pod zabudow? zwi?zan? z turystyk? ( m.in wyciag narciarski , kolej linowa )

Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku Ogłoszenie o przetargu na dz. w obrębie wsi Stronie Śl. .doc


2005-11-16

Ustny przetarg nieograniczony na sprzeda? dzia?ek budowlanych po?o?onych na terenie Gminy Stronie ?l?skie

23 dzia?ki po?o?one w atrakcyjnych miejscach Gminy.

Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku Ogłoszenie przetargu na działki budowlane w Gminie Stronie Śl.doc

Ogłoszenie o przetragu na utrzymanie w czystości miasta i Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku..PDF _______________________________________________________

2005-10-05

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzeda? neruchomo?ci zabudowanej w Stroniu ?l. przy ul.40-lecia PRL

dz. nr 559/15 o pow. 2885 m 2

 • Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku Ogłoszenie o pprzetargu pisemnym. Dz. 559-15 w Stroniu Śl.doc


  2005-10-05

  Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? neruchomo?ci nie zabudowanej w Stroniu ?l. przy ul.Ko?ciuszki

  dz. nr 499/15 o pow. 398 m 2

 • Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku Ogłoszenie przetargu dz. 499-15 w Stroniu Śl.doc • 2005-09-05

  Przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? nieruchomo?ci rolnych w Starej Morawie i wsi Stronie ?l.

 • Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku _Ogłoszenie o przetargu na dz. rolne w Starej Morawie i Stroniu Wsi.doc.shs • 2005-09-05

  Przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? nieruchomo?ci w Stroniu ?l. przy ul.Morawka

 • Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku _ogłoszenie przetargu na dzierżawę dz. 554-74 w Stroniu śl. przy ul.Morawka.doc
 • Wadium nale?y wp?aci? do dnia 6 pa?dziernika 2005r.
 • Przetarg odb?dzie si? 10 pa?dziernika 2005r.
 • Bli?sze informacje pod nr tel. (074) 811-77-21.


 • 2005-07-05

  Przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? nieruchomo?ci rolnych po?o?onych w Starym Giera?towie

 • Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dz. rolnych.doc
 • Wadium nale?y wp?aci? do dnia 21 lipca 2005r.
 • Przetarg odb?dzie si? 25 lipca 2005r.
 • Bli?sze informacje pod nr tel. (074) 811-77-21.


  2005-07-01

  Rokowania na sprzeda? lokali usytuowanych na parterze budynku wielomieszkaniowego w Stroniu ?l. przy ul. Morawka 31

  • Tre?? og?oszenia o rokowaniach w za??czonym pliku Ogłoszenie rokowań. Morawka 31 .doc
  • Powierzchnia : lokal 1A: 86,09 m2 / lokal 1B: 215,74 m 2
  • Cena wywo?awcza : lokal 1A: 71 300 z?. / lokal 1B: 158 306 z?.
  • Wadium nale?y wp?aci? najpó?niej na trzy dni przed przyst?pieniem do rokowa?.
  • Bli?sze informacje pod nr tel. (074) 811-77-15 lub 45.


  24.05.2005 r.

  ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na modernizację Szkoły Podstawowej w Stroniu Sl..PDF


  17.05.2005 r

  ogłoszenie na budowę mini skateparku w Stroniu Śl.PDF


  12.05.2005 r

  ogłoszenie o przetragu na modernizację drogi gminnej w Goszowie .PDF


  2005-05-13

  Przetarg nieograniczony na sprzeda? lokali usytuowanych na parterze budynku wielomieszkaniowego w Stroniu ?l. przy ul. Morawka 31

  • Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku _Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Morawka 31 .doc
  • Powierzchnia : lokal 1A- 86,09 m2 lokal 1B - 215,74 m 2
  • Cena wywo?awcza : 71 300 z?. , 158 306 z?.
  • Wadium nale?y wp?aci? do 02 czerwca 2005r.
  • Przetarg odb?dzie si? w dniu 07 czerwca 2005r.
  • Bli?sze informacje pod nr tel. (074) 811-77-15 lub 45.

  11.04.2005
  BURMISTRZ STRONIA ?L?SKIEGO OG?ASZA PRZETARG
  NIEORGANICZONY NA BANKOW? OBS?UG? BUD?ETU GMINY STRONIE ?L?SKIE
  W za??czeniu:
  1) ogłoszenie przetargu na obsługę bankową budżetu Gminy.pdf


  2005-03-30

  Przetarg nieograniczony na sprzeda? lokali usytuowanych na parterze budynku wielomieszkaniowego w Stroniu ?l. przy ul. Morawka 31

  • Tre?? og?oszenia o przetargu w za??czonym pliku - Ogłoszenie przetargu na lokale w Stroniu Śl. ul.Morawka 31 .doc
  • Powierzchnia : lokal 1A- 86,09 m2 , lokal 1B - 215,74 m 2
  • Cena wywo?awcza : 71 300 z?. , 158 306 z?.
  • Wadium nale?y wp?aci? do 22 kwietnia 2005r.
  • Przetarg odb?dzie si? w dniu 27 kwietnia 2005r.
  • Bli?sze informacje pod nr tel. (074) 811-77-15 lub 45.

  2005-03-21

  Przetarg nieograniczony na sprzeda? dzia?ki budowlanej
  w Stroniu Wsi.


  2005-03-09

  Przetarg nieograniczony na sprzeda? dzia?ki budowlanej w Starej Morawie.

  Burmistrz Stronia ?l. og?asza przetrag nieograniczony na utrzymanie parku "Morawka" od 01.04.2005 do 30.11.2005
  Termin sk?adania ofert 03.02.2005 r. do godziny 1200.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (074) 811 77 20

  W za??czeniu

  1) przetrg na utrzymanie parku Morawka w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 30 listopada 2005 roku oraz od 1 kwietnia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku.PDF


  2005-01-13

  Burmistrz Stronia ?l. og?asza przetrag nieograniczony na utrzymanie cmentarza komunalnego od 01.04.2005 do 31.03.2007
  Termin sk?adania ofert 04.02.2005 r. do godziny 1200.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (074) 811 77 20

  W za??czeniu

  1) Przetarg na utrzymanie cmentarza komunalnego położonego w Strachocinie – starej i nowej części, w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2007 roku.PDF


  2005-01-13

  Burmistrz Stronia ?l. og?asza przetrag nieograniczony na konserwacj? i utrzymanie o?wietlenia ulicznego na terenie gminy Stronie Sl. od 01.04.2005 do 31.03.2007
  Termin sk?adania ofert 03.02.2005 r. do godziny 1000. Dodatkowe informacje pod nr telefonu (074) 811 77 20

  W za??czeniu

  1) Przetarg na konserwację, naprawę oświetlenia drogowego dla dróg położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.04.05 do 31.02.07 .PDF


  2005-01-18

  Burmistrz Stronia ?l. og?asza przetrag nieograniczony na wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Nowotki 14 na funkcj? turystyczno-us?ugow?
  Termin sk?adania ofert 15.02.2005 r. do godziny 1200. Dodatkowe informacje pod nr telefonu (074) 811 77 14

  W za??czeniu

  1) ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Nowotki 14 na funkcję turystyczno-usługową.PDF

  Dyrektor Gimnazjum w Stroniu ?l?skim og?asza przetarg na dzier?aw? lokalu u?ytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny

  za??cznik - 846


 • Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Przetarg na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach od 1 kwietnia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku oraz od 1 kwietnia 2007 roku do 30 listopada 2007 r.PDF (rozmiar 45,23 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2006-01-12 12:34:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na lokale mieszkalne .doc (rozmiar 52,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-11-30 09:50:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na dz. w obrębie wsi Stronie Śl. .doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-11-30 09:41:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie przetargu na działki budowlane w Gminie Stronie Śl.doc (rozmiar 63,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-11-16 09:34:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetragu na utrzymanie w czystości miasta i Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku..PDF (rozmiar 63,70 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-10-31 08:14:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o pprzetargu pisemnym. Dz. 559-15 w Stroniu Śl.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-10-06 10:58:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie przetargu dz. 499-15 w Stroniu Śl.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-10-06 10:52:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu w Gimnazjum.pdf (rozmiar 60,17 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-10-05 07:55:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na dz. rolne w Starej Morawie i Stroniu Wsi.doc.shs (rozmiar 119,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-09-12 12:35:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie przetargu na dzierżawę dz. 554-74 w Stroniu śl. przy ul.Morawka.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-09-12 10:52:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na dzierżawę dz. rolnych .doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-07-28 13:45:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Mapka dz. 115-4 i 115-5 w Stroniu Śl. Wsi.jpg (rozmiar 92,69 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-07-28 13:24:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie przetargu na dz. budowlane nr 115-4 i 115-5 w Stroniu Śl. Wsi .doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-07-28 13:18:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dz. rolnych.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-07-06 07:36:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie rokowań. Morawka 31 .doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-07-01 09:13:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na modernizację Szkoły Podstawowej w Stroniu Sl..PDF (rozmiar 71,42 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-06-07 08:08:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetragu na modernizację drogi gminnej w Goszowie .PDF (rozmiar 79,79 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-05-27 08:22:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie na budowę mini skateparku w Stroniu Śl.PDF (rozmiar 57,04 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-05-27 08:04:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Morawka 31 .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-05-13 08:40:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • przetrag nieograniczony na dostarczenie kostki betonowej i obrzeży chodnikowych .PDF (rozmiar 52,86 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-04-27 08:39:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie przetargu na obsługę bankową budżetu Gminy.pdf (rozmiar 43,68 KB)
  [Dariusz Chromiec dnia 2005-04-06 14:46:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie przetargu na lokale w Stroniu Śl. ul.Morawka 31 .doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-03-30 11:32:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Mapka. Stronie Śl. dz.155-1.jpg (rozmiar 97,59 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-03-21 09:55:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Treść ogłoszenia o przetargu na dz. 155-1 w Stroniu Śl.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-03-21 09:53:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na dz. nr 84-2 w Starej Morawie.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-03-10 08:46:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Mapka . Dz. 84-2 w Starej Morawie.jpg (rozmiar 86,92 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-03-10 08:04:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • przetrg na utrzymanie parku Morawka w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 30 listopada 2005 roku oraz od 1 kwietnia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku.PDF (rozmiar 52,77 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-01-19 08:12:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na utrzymanie cmentarza komunalnego położonego w Strachocinie – starej i nowej części, w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2007 roku.PDF (rozmiar 52,82 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-01-19 08:06:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przetarg na konserwację, naprawę oświetlenia drogowego dla dróg położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.04.05 do 31.02.07 .PDF (rozmiar 52,96 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-01-19 07:59:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Nowotki 14 na funkcję turystyczno-usługową.PDF (rozmiar 57,71 KB)
  [Lech Sadowski dnia 2005-01-18 15:20:54, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Ogloszenie przetargu na działki przeznaczone pod budownictwo.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-11-16 09:29:44 do 2005-11-16 09:32:54]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Dokument Wycinek 'OGŁOSZENIE PRZE.doc.shs (rozmiar 119,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-09-12 12:33:27 do 2005-09-12 12:34:02]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Przetarg na dzierżawę dz. rolnych .doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-07-28 13:37:57 do 2005-07-28 13:42:36]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Stronie Śląskie.pdf (rozmiar 53,44 KB)
  [Tadeusz Kaliszewski dnia 2005-04-11 12:12:18 do 2005-04-11 12:15:17]
  [załącznik usunął Tadeusz Kaliszewski]
     więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na dz. nr 84-2 w Starej Morawie.doc.shs (rozmiar 102,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-03-10 08:16:21 do 2005-03-10 08:45:17]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Stara Morawa . Mapa dz 84 -2 do zał. nr 6.jpg (rozmiar 86,92 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-03-09 12:43:28 do 2005-03-10 07:59:15]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu na dz. nr 84-2 w Starej Morawie.shs (rozmiar 102,50 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-03-09 12:35:39 do 2005-03-10 08:13:23]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu ul.Mickiwicza 23 .doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Andrzej Konarski dnia 2005-01-03 08:41:47 do 2005-03-01 15:48:02]
  [załącznik usunął Andrzej Konarski]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1014
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 28611

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  publikacja ogłoszenia
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36