Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
 
ORGANY
 Burmistrz i zastępcy
 Skład Rady Miejskiej
 Komisje Rady Miejskiej
DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
URZĄD MIEJSKI
 Podstawowe dane
 Regulamin i schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego
 Referaty i stanowiska
 Regulamin pracy
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia Burmistrza
 Statut gminy
 Plany i programy strategiczne
FINANSE
 Budżet
 Oświadczenia majątkowe
 Podatki i opłaty
 Ulgi podatkowe
MAJĄTEK
 Mienie komunalne
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Informacje
 Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
 Sesje Rady Miejskiej
 Konkursy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Jednostki budżetowe
 Zakłady budżetowe
 Instytucje kultury
JEDNOSTKI POMOCNICZE
 Sołectwa
 Statut Sołectwa
 Organy Sołectw
 Informacje
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Skład Rady
 Informacje
KONTROLE AUDYTY SPRAWOZDANIA
 Kontrole
 Audyty
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wszelkie sprawy, ich terminy załatwiania; osoby odpowiedzialne; wnioski do pobrania, formularze w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2008
(OGŁOSZENIA / Posiedzenia komisji Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Janina Suchodolska dnia 2008-01-31 15:07:07, dokument aktualny]


Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2008 roku.

Ogłoszenia znajdują się w poniższych załącznikach PK.
Data w nazwie załącznika oznacza dzień wytworzenia danej informacji. 

PLAN PRACY POSZCZEGÓLNYCH
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ


PLAN PRACY
KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY SOCJALNEJ
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Ocena świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych.

• Luty
? Ocena realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Stronie Śląskie.

• Marzec
? Ocena funkcjonowania działalności służby zdrowia, szerzenia oświaty sanitarnej.

• Kwiecień
? Ocena stanu bezrobocia.

 Maj
? Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

• Czerwiec
? Ocena funkcjonowania gminnych placówek kultury.

• Sierpień
? Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza warunków socjalnych mieszkańców gminy.

• Wrzesień
? Wspieranie działań profilaktycznych (alkohol, narkomania itp.).
? Wspieranie działań na rzecz upowszechniania i propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

• Październik
? Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

• Listopad
? Ocena wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz jej rozwoju.

• Grudzień
? Analiza budżetu na 2009 rok.

 

 
PLAN PRACY
KOMISJI PLANOWANIA, BUDŻETU, FINANSÓW I MIENIA GMINNEGO
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Opracowanie planu komisji na 2008 rok.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Analiza stanu należności i zobowiązań gminy na rok 2007.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Ocena wykorzystania mienia gminnego.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Kwiecień
? Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2007.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Maj, czerwiec
? Prace związane ze zmianą uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminnego.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Sierpień
? Analiza finansów gminy ze szczególnym uwzględnieniem należności podatkowych.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Wrzesień
? Analiza budżetu za I półrocze 2008 roku.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Październik
? Przyjmowania wniosków do budżetu na 2008 rok oraz ich ocena.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Listopad
? Analiza realizacji planów inwestycji prowadzonych na terenie gminy.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Opiniowanie projektu budżetu na rok 2009.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 

 
PLAN PRACY
KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ,
 OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY,
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Opracowanie planu pracy komisji na 2008 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Ocena stanu linii energetycznych oraz zabezpieczenie gminy w energię.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Kwiecień
? Ocena stanu dróg Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych – realizacja inwestycji.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Maj
? Ocena porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Czerwiec
? Ocena stanu rzek i potoków pod względem zagrożenia powodziowego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Lipiec, sierpień, wrzesień
? Ocena posesji w ramach konkursu na „Najładniejszą posesje na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Październik
? Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie współpracy z sąsiednimi gminami przygranicznymi.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Listopad
? Ocena miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska; analiza chłonności zabudowy na terenie Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Analiza budżetu na 2009 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 

PLAN PRACY
KOMISJI PRZEMYSŁU, HANDLU, USŁUG,
GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNICTWA
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Opracowanie planu pracy komisji na 2008 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Analiza wniosków przyjętych do budżetu w 2007 roku składanych przez sołectwa i komisję. Analiza wniosków nie przyjętych do budżetu w 2007 roku.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Spotkanie z lokalnymi działaczami programu pilotażowego „LIDER PLUS” na terenie powiatu kłodzkiego, omówienie osiągnięć I etapu „Wioski bez troski”, zapoznanie się z dokumentem ZSROW na terenie powiatu kłodzkiego, zaproszenie liderów lokalnych grup działania (LGD) w celu zapoznania się z ich działalnością, osiągnięciami i możliwościami współpracy i pomocy.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Kwiecień
? Kontrola stanu dróg w poszczególnych sołectwach po zimie oraz ocena pracy firm utrzymujących porządek na drogach w trakcie zimy (sołectwo Stara Morawa, Bolesławów, Kamienica, Kletno).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Maj
? Kontrola stanu dróg w sołectwach: Młynowiec, Goszów, Stary Gierałtów, Bielice, Nowy Gierałtów, Stronie Wieś, Strachcin po zimie oraz ocena pracy firm utrzymujących porządek na drogach.

• Czerwiec
? Ocena przygotowania gminy do letniego sezonu turystycznego (promocja, zbiornik rekreacyjny i inne)
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Sierpień
? Opracowanie wspólnie z sołtysami i radnymi sołectw wniosków do budżetu na 2009 rok (Stronie Wieś, Strachocin, Młynowiec, Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Wrzesień
? Opracowanie wspólnie z sołtysami i radnymi sołectw wniosków do budżetu na 2009 rok (Bolesławów, Stara Morawa, Kletno, Kamienica).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Październik
? Spotkanie z przedstawicielami Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Jaskini Niedźwiedzia w celu omówienia problemów z ochroną przyrody i pomników przyrody.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Listopad
? Przygotowanie do sezonu zimowego w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przetargów na zimowe utrzymanie dróg w poszczególnych sołectwach.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Podsumowanie pracy komisji w 2008 roku i opracowanie planu pracy na 2009 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • PK 31.07.2008.pdf (rozmiar 46,23 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-31 14:41:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 01.07.2008r.pdf (rozmiar 43,91 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-01 15:07:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 02.06.2008 r..pdf (rozmiar 42,53 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-06-02 15:02:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 05.05.2008r..pdf (rozmiar 45,39 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-05-08 15:33:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 02.04.2008 r..pdf (rozmiar 46,44 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-03 11:33:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK zmiana tematu komisji.pdf (rozmiar 40,23 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-12 14:14:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 3.03.2008r..pdf (rozmiar 47,13 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-04 11:53:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • komisje 30.01.2008 r..pdf (rozmiar 43,94 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-30 13:10:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 02.01.2008.pdf (rozmiar 46,70 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2008-01-03 14:17:18, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • informacja - komisje- 30.01.2008r..pdf (rozmiar 44,04 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-30 12:52:41 do 2008-01-30 13:10:20]
  [załącznik usunął Janina Suchodolska]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 680
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 834

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  OPIS ZAL
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2008-12-23 13:47:36