Urząd Gminy Skoroszyce
 
ORGANY
URZĄD GMINY
AKTY PRAWNE
FINANSE
KONTROLE
WYBORY, REFERENDA
INFORMACJE
OGŁOSZENIA
JEDNOSTKI
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Skoroszyce
(INFORMACJE / Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Skoroszyce)
[opublikował(a): Małgorzata Koźlik dnia 2012-01-11 12:16:40, dokument aktualny]
 

Informacja

dla przedsiębiorców odbierających odpady  komunalne z terenu Gminy Skoroszyce

 

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897)- przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skoroszyce są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Skoroszyce.

 

Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

• numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

 

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1)  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy tj. 0l stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych,

2)  oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„ Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.

2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 z późn.zm.) ".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także :

1.  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

2.  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3.  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1.  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2.  utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3.  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy Skoroszyce utworzył  z dniem l stycznia 2012 r. Wpisu dokonuje się w Urzędzie Gminy Skoroszyce  pok. 15  w godz. pracy urzędu.

 

Uwaga:

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 póz. 2008 z późn. zm.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skoroszyce  mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

 

Do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc

Oświadczenie przedsiębiorcy.doc

 


 

Podmiot udostępniający: Małgorzata Koźlik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Koźlik
Data wytworzenia: 2012-01-11

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Oświadczenie przedsiębiorcy.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Małgorzata Koźlik dnia 2012-01-11 12:16:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Małgorzata Koźlik dnia 2012-01-11 12:16:40, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 853
  wyślij podstronę na e-mail:


 • Urząd Gminy Skoroszyce
  48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17
  tel.: 4318082; 4318083; 4318029, faks: 4318029
  e-mail: ug@skoroszyce.pl
  strona www: www.skoroszyce.pl
  NIP: 753-24-06-077, REGON: 000543806
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-04-17 13:19:01