Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
5. Zasady planowania pracy
(URZĄD MIASTA I GMINY / Organizacja)
[opublikował(a): Tomasz Pawłowski dnia 2003-10-08 13:56:30, dokument aktualny]


                                                                  Załącznik Nr 4

                                                                                        do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                        Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie

 

 

 

ZASADY PLANOWANIA PRACY

 

 

§ 1

 

 1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne wydziały oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.
 2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające podjęcia działań przez Urząd.
 3. Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym i powtarzalnym.

 

§ 2

 

 1. Roczny plan pracy ustala Burmistrz do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
 2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje  programy działania poszczególnych Referatów oraz zadania Urzędu nie przypisane poszczególnym Referatom.
 3. Kierownicy poszczególnych Referatów przedkładają Burmistrzowi i Kierownikowi Referatu Organizacyjno - Administracyjnego w terminie do dnia 15 października roku poprzedniego programy działania Referatów.
 4. Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego przedkłada Burmistrzowi  w terminie do dnia 1 listopada roku poprzedniego propozycje zadań nie przypisanych poszczególnym Referatom.

 

§ 3

 

 1. Programy działania Referatów  obejmują w szczególności:

 

1)      zadania Referatu wynikające z zakresu jego działania, określonego w regulaminie,

2)      sposób oraz terminy realizacji zadań Referatu,

3)      osoby odpowiedzialne za realizację zadań Referatu,

4)      wskazanie Referatów współdziałających w realizacji danego zadania,

5)      zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy Referatu,

6)      plan szkoleń pracowników Referatu.

 

 1. Programy działania Referatów zatwierdza Burmistrz.

 

§ 4

 

 1. Roczny plan pracy Urzędu jest aktualizowany stosownie do modyfikacji zakresu zadań Urzędu wynikającej ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn.
 2. Aktualizacji rocznego planu pracy Urzędu dokonuje Burmistrz w formie aneksu.

 

§ 5

 

 1. Aktualizacji programów działania Referatów dokonują ich kierownicy w formie aneksu.
 2. Paragraf 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 6

 

 1. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z rocznego planu pracy Urzędu odpowiada Burmistrz.
 2. Na podstawie materiałów własnych i informacji uzyskanych od Kierowników Referatów, Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego  przedkłada Burmistrzowi pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Urzędu w terminie do 15 lutego następnego roku.

 

§ 7

 

Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z programów działania Referatów odpowiadają ich Kierownicy.

 

§ 8

 

 1. Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego  kontroluje na bieżąco realizację rocznego planu pracy Urzędu, w odniesieniu do poszczególnych Referatów i rozlicza Kierowników Referatów z wykonania zadań.
 2. Kierownicy Referatów kontrolują na bieżąco realizacje programów działania przez podległe Referaty i rozliczają podległych pracowników z wykonania zadań ujętych w tych programach.

 

 


informację wytworzył: Joanna Rakowska
za treść odpowiada: Józef Strug
data wytworzenia: 25.04.2003


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1478  |  pokaż szczegóły załączników >>
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15