Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Podatki i opłaty lokalne - 2010 r.
(PRAWO LOKALNE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Oskar Hupało dnia 2010-01-04 12:45:28, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2010-01-04

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY RADKÓW W 2010 ROKU

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2010 ROK

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/235/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości, w 2010 roku będą obowiązywały następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,77 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli:

- 2% ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2010 ROK

W 2010 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku rolnego:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 85,25 zł;
 - od 1 ha gruntów pozostałych – 170,50 zł.

  

Stawkę podatku rolnego obliczono zgodnie z ustawą o podatku rolnym tj.: mnożąc cenę 1 kwintala żyta – 34,10 zł za 1 tonę - ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. przez wskaźnik (dla gruntów gospodarstw rolnych „2,5 q”, a dla pozostałych gruntów „5 q”). Wskaźniki wynikają z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 939 z późn. zm.). 

 

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2010 ROK

W 2010 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku leśnego: - od 1 ha lasu – 30,0388 zł.


Stawkę podatku leśnego obliczono zgodnie ustawą o podatku leśnym tj.: mnożąc cenę
 1 m³ drewna – 136,54 zł ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. przez wskaźnik tj. 0,220 m³. Wskaźnik wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2010 ROK

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/236/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku będą obowiązywały następujące stawki:

Plik do pobrania Uchwała Nr XLIV/236/09:bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

W 2010 r. na terenie Gminy Radków stawka opłaty od posiadania psów wynosi:- od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną – 48,00 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek zapłaty.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej, stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Gajów, Karłów Pasterka, Radków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Ścinawka Dolna, Ścinawka Średnia, Scinawka Górna, Tłumaczów, Wambierzyce ustalono w wysokości 1,80 zł za każdy dzień pobytu.

Opłatę miejscową pobiera się jednorazowo za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatnim dniu jego trwania.

Inkasentami opłaty miejscowej zobowiązanymi do jej poboru są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej,
które prowadzą domy wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, obozowiska, gospodarstwa agroturystyczne i inne podobne obiekty na terenie Gminy Radków.

 Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1) od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  od osób przebywających w szpitalach;

3)  od osób niewidomych i ich przewodników;

4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową;

5)  od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Radków  wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości, które obowiązują od 2010 roku.

Plik do pobrania: Uchwała Nr XLVI/247/09 - bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA:

Wzory formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przyjęte Uchwałą Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, nie uległy zmianie.

  • Załącznik nr 1 - wzór formularza: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3 
  • Załącznik nr 2 - wzór formularza: Deklaracja na podatek leśny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3
  • Załącznik nr 3 - wzór formularza: Deklaracja na podatek rolny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3 
  • Załącznik nr 4 - wzór formularza: Deklaracja na podatek od nieruchomości. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3
  • Wzór formularza Deklaracja na podatek od środków transportu
    Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

Należne podatki i opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Radków, Radków ul. Rynek 1 lub na rachunek bankowy

Bank PEKAO S.A.  I Oddział w Kłodzku

ul. Bolesława Chrobrego 20, 57 - 300 Kłodzko

Nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885


 

Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Oskar Hupało
Data wytworzenia: 2009-12-31     

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1293Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15