Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OCHRONA ŚRODOWISKA / Obwieszczenia

Wybierz podstronę:
 • Eksploatacja i przeróbka kopaliny - Tłumaczów
  więcej >>


 • Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Ścinawka Dolna Wschód i Wschód I.
  więcej >>


 • Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Ścinawka Dolna Wschód i Wschód I.
  więcej >>


 • Obwieszcenie Burmistrza Miasta i Gminy Radków dotyczące złoża kruszywa naturalnego w Ścinawce Dolnej
  więcej >>


 • Obwieszczenie - eksploatacja kopaliny Tłumaczów - Gardzień
  więcej >>


 • Obwieszczenie - Budowa zbiornika retencyjnego - Ścinawka Górna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Ścinawka Dolna III
  więcej >>


 • Obwieszczenie - eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Ścinawka Dolna III
  więcej >>


 • Obwieszczenie - Kopalnia Piaskowca Radków Sp. z o. o.
  więcej >>


 • Obwieszczenie - Kopalnie Tłumaczów Strateg Capital
  więcej >>


 • Obwieszczenie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Tłumaczów - Ścinawka Górna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - Modułowa Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych
  więcej >>


 • Obwieszczenie - odcinkowa regulacja koryta rz. Ścinawki
  więcej >>


 • Obwieszczenie - odcinkowa regulacja koryta rz. Ścinawki
  więcej >>


 • Obwieszczenie - odcinkowa regulacja koryta rz. Ścinawki
  więcej >>


 • Obwieszczenie - odtworzenie i renaturyzacja stawu - Ścinawka Dolna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - odtworzenie istniejącego stanu - Ścinawka Dolna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - Orlik 2012
  więcej >>


 • Obwieszczenie - Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radków
  więcej >>


 • Obwieszczenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tłumaczów i Ścinawka Górna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - przebudowa koryta rz. Ścinawki
  więcej >>


 • Obwieszczenie - przebudowa stacji elektroenergetycznej R-SKAŁECZNO
  więcej >>


 • Obwieszczenie - regulacja koryta rz. Ścinawki
  więcej >>


 • Obwieszczenie - regulacja koryta rzeki Ścinawki
  więcej >>


 • Obwieszczenie - regulacja koryta rzeki Ścinawki
  więcej >>


 • Obwieszczenie - regulacja koryta rzeki Ścinawki
  więcej >>


 • Obwieszczenie - Renaturyzacja zbiornika retencyjnego - Ścinawka Górna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - studium uwarunkowań - Tłumaczó - Ścinawka Górna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową - Ścinawka Dolna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - wydobywanie kruszywa naturalnego Ścinawka Dolna II
  więcej >>


 • Obwieszczenie - Zakład Odzysku Odpadów Komunalnych
  więcej >>


 • Obwieszczenie - zbiornik retencyjny Ścinawka Górna
  więcej >>


 • Obwieszczenie - złoże polimetaliczne Wambierzyce
  więcej >>


 • Obwieszczenie - złoże polimetaliczne z uranem - Wambierzyce
  więcej >>


 • Obwieszczenie - zmiana studium uwarunkowań - Radków
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu eksploatacji złoża Tłumaczów - Wschód
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Szczytnej
  więcej >>


 • Obwieszczenie GiGN 7624/8/2010 - Tłumaczów Gardzień I
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Tłumaczów Gardzień
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań - Tłumaczów i Ścinawka Górna
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego
  więcej >>


 • Obwieszczenie: budowa urządzeń transportu kruszywa ze złoża Tłumaczów-Gardzień i załadowni wagonów na bocznicy kolejowej w Tłumaczowie
  więcej >>


 • Poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem
  więcej >>


 • Zawiadomienie GPiOŚ-7624-10-6-2009
  więcej >>


 • Zawiadomienie GPiOŚ-7624-11-6-2009
  więcej >>
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15