Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY / Wykaz nieruchomości

Wybierz podstronę:
 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 78/6 AM-2 w Ścinawce Średniej.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1107 AM 2 położonej w Ścinawce Średniej.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Ścinawce Średniej.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do wydzierżawienia gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 970/10 Am 17.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia gminnej nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Radkowie przy ul.Ogrodowej 1.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia gminnej nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Ścinawce Dolnej nr 101a.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia gminnej nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Ścinawce Dolnej nr 101a.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia gminnej nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Ścinawce Średniej przy ul. 11 Listopada 8.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia gminnej nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia gminnej nieruchomości położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 157 AM 1.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnej nieruchomości do zbycia złożonej z działek nr 433/30 AM 1 i 433/40 AM 1 położonej w Ścinawce Dolnej.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnej nieruchości do zbycia - dz. nr 471/3 Ścinawka Średnia
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnych nieruchomości do sprzedaży- dz. nr 266/5 Radków
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnych nieruchomości do sprzedaży- działka nr 858/2 AM 1 w Tłumaczowie
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnych nieruchomości do sprzedaży- oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 109 AM 10 i 111 AM 10 położonych w Radkowie.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnych nieruchomości do zbycia - dz. nr 105/4 AM 1 Tłumaczów.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnych nieruchomości do zbycia - dz. nr 266/4 Radków.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnych nieruchomości do zbycia - dz. nr 785/1 w Wambierzycach.
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnych nieruchomości do zbycia złożonych z działek: dz. 162 i 164/2 w Ścinawce Dolnej
  więcej >>


 • Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży- dz. nr 78 AM 6 położona w Radkowie.
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do wydzierżawienia (budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 15 w Radkowie, dz. 460/4 AM 17 obręb Radków1)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (nieruchomość lokalowa pokój nr 5 w budynku przy. ul. Sikorskiego 34C położona na dz. 46/5 AM 2 w Ścinawce Średniej).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (cześci dz. 465/7 AM 1 położonej w Wambierzycach).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (dz. 340/2 AM 1 położona w Ratnie Górnym).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (dz. 445/6 AM 17 położona w Radkowie).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (dz. 465/22 AM 2 położona w Tłumaczowie).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (dz. 778 AM 31 położona w Radkowie).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (stołówka szkolna działka 46 AM 2 w Ścinawce Średniej).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (cześci dz. 201/2 AM 1 oraz 161/2 AM 1 położone w Ścinawce Górnej).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 322/12, 458/13, 389, 280, Radków i inne)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 331, Ścinawka Dolna)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 397/3, Tłumaczów)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 42, 156, 161, Radków i inne)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 463, Radków)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 51/2 AM 2 w Ratnie Dolnym)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 518/5 AM 1 położona w Ścinawce Dolnej).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 518/6 AM 1 położona w Ścinawce Dolnej).
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 63/1 i 61, Karłów)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 631, Ratno Dolne)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 776, 800/2, 800/3, 143 w Radkowie i inne)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. 835, Ścinawka Dolna)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (lokal użytkowy budynku Rynek 17, Radków)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (dz. 264/3, Radków)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (dz. 761/4, Radków)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (gminny udział 1/2 w dz. 261/10, 261/4, 261/7 i 261/9, Tłumaczów)
  więcej >>


 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia- działka 458/16 AM 17, Radków.
  więcej >>
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15