Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budżet 2008 r.
(WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET / Budżet)
[opublikował(a): Sebastian Horodecki dnia 2008-04-09 08:12:37, dokument aktualny]
Uchwała Nr III-199-07 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu gminy Radków.pdf

Na Sesji Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 29 grudnia 2007 r. przyjęto Uchwałę Nr XVIII/86/07 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok. Plik do pobrania: Uchwała budżetowa 2008.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego. Plik do pobrania: Informacja o stanie mienia komunalnego.pdf
Załączniki:
1. Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2008 rok według ważniejszych źródeł: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-1.pdf
2. Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-2.pdf
3. Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2008 r. w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-3.pdf
4. Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2008 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-4.pdf
5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2008 r.: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-5.pdf
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych): Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-6.pdf
7. Plan finansowy przychodów i rozchodów na 2008 rok.: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-7.pdf
8. Plan dochodów budżetu Gminy Radków na rok 2008 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-8.pdf
9. Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2008 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-9.pdf
10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok :Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-10.pdf
11. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Radków na 2008 rok: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-11.pdf
12. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-12.pdf
13. Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne: Budżet gminy Radków 2008 rok-zał-13.pdf


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2007 roku.pdf


 
informację wytworzył(a): Sebastian Horodecki
za treść odpowiada: Marlena Rogus
data wytworzenia: 10.01.2007Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marlena Rogus
Data wytworzenia: 12.12.2007


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1472  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2807

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano brakujące załączniki
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15