Urząd Miasta i Gminy Radków
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
ORGANY GMINY
PRAWO LOKALNE
URZĄD MIASTA I GMINY
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
OFERTY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY
OGŁOSZENIA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budżet 2006 r.
(WŁASNOŚĆ MAJĄTEK BUDŻET / Budżet)
[opublikował(a): Sebastian Horodecki dnia 2006-08-01 13:25:08, dokument aktualny]


Na Sesji Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 28 grudnia 2005 r. przyjęto Uchwałę Nr XLVII/387/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. Plik do pobrania: Uchwała budżetowa 2006 r..pdf
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/387/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. Plik do pobrania: Uzasadnienie do uchwały budżetowej 2006 r..pdf
Objaśnienia do budżetu Gminy Radków na 2006 r. Plik do pobrania: Objaśnienia do budżetu Gminy Radków 2006 r..pdf
Informacja o stanie mienia komunalnego. Plik do pobrania: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radków 2006 r..pdf: Informacja o stanie mienia komunalnego.xls
Załączniki:
1. Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2006 rok według ważniejszych źródeł – załącznik nr 1
2. Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2006 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
3. Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2006 r. w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 3 BR> 4. Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2006 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 4
5. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Radków na 2006 rok - załącznik nr 5
6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Radków na rok 2006 - załącznik nr 6
7. Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne - załącznik nr 7
8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok - załącznik nr 8
9. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 - załącznik nr 9
10. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2006 r. - załącznik nr 10
11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) - załącznik nr 11
12.Plan dochodów budżetu Gminy Radków na rok 2006 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - załącznik nr 12
13. Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2006 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - załącznik nr 13
Plik do pobrania:Załączniki do budżetu Gminy Radków na 2006 r..xls

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Radków o mozliwości spłaty kredytu krótkoterminowego zaciąganego w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000 zł na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu bużetu gminy:
plik do pobrania: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - załącznik 1.pdf

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Radków na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy:
plik do pobrania: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - załącznik 2.pdf


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2406  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3960

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano dwie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-11-26 08:33:15