Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OCHRONA ŚRODOWISKA / Decyzje środowiskowe - ogłoszenia

Wybierz podstronę:
 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępownia w sprawie budowy Farmy Wiatrowej Lubrza w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka.
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice w miejscowościach gminy Prudnik: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę 5 szt. zbiorników paciorkowych w Leśnictwie Dębowiec Nadleśnictwo Prudnik
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu o opinię w sprawie warunków realizacji Farmy Wiatrowej Lubrza Sp. zo.o. przez PPIS w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji Farmy Wiatrowej Lubrza Sp. zo.o. przez RDOŚ Opole
  więcej >>


 • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę warsztatu samochodowego w miejscowości Szybowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka przez firmę GB Szybowice 301 Sp. zo.o.
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Budowa Farmy Wiatrowej Szybowice...
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na zmianę przeznaczenia budynku gospodarczego na warsztat stolarski w Prudniku.
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu o uzgodnienie przez RDOŚ farmy wiatrowej GB Szybowice.
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do PPIS o opinię dla farmy wiatrowej GB Szybowice.
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy farmy wiatrowej
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o otrzymaniu opini od PPIS i postanowienia RDOŚ w Opolu uzgadniajacych warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięw p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41Nysa-Trzebina-Granica Państwa
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowsko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień dla raportu w.s. oddziaływania na środowisko przedsięwzięciacia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej oś. Jesionowe Wzgórze
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Meblarskiej w Prudniku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie do RDOŚ i PPIS o opinię co do koniecznośći przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie o uzgodnienia i opinię w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej oś. Jesionowe Wzgórze
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania ws. wydania decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa -Prudnik-Trzebina- Granica Państwa
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p. n. Budowa farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy Prudnik
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie Gminy Prudnik w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika w.s. wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedś. p.n. Przebudowa budynku gospodarczego i zmiany sposobu użytkowania na budynek warsztatu stolarskiego
  więcej >>


 • Ogłoszenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jasienowe Wzgórze
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p. n. Budowa zakładu produkcyjno magazynowego firmy TSP Sp z.o.o w Prudniku na działce nr 1710/82 K.M. 1, obręb Prudnik
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej Osiedla Jesionowe Wzgórze
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warwsztat samochodowy we wsi Moszczanka
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul Młyńskiej 11 w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul Młyńskiej 1 w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w gminie Prudnik
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przedsięwięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w.s. wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  więcej >>


 • Ogłoszenie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i zwróceniu się o wydanie opini do PPIS w prudniku i RDOŚ w Opolu dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  więcej >>


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  więcej >>


 • Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego.
  więcej >>


 • Postanowienie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania z urzędu w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  więcej >>


 • Postanowienie Burmistrza Prudnika w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedś. p.n. Budowa Zakładu produkcyjno - magazynowego firmy TSP SP. z.o.o. na działce nr 1710/82 K.M. 1 obręb Prudnik
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy.
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie RDOŚ Opole dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi Krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  więcej >>


 • Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię PPIS w Prudniku dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  więcej >>


 • Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy ul. Meblarskiej w Prudniku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Przebudowę sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki oraz Plac Farny.
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla -Budowy obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi Krajowej Nr 41-
  więcej >>


 • Ogłoszenie - zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Budowa infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną - .
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia -Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki-Plac Farny, w ramach zadania IIIetap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika.
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki, Plac Farny-.
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. -Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa-.
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Innowacyjne wytwarzanie paliwa stałego z biomasy- w Prudniku przy ul. Nyskiej 10.
  więcej >>


 • Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną.
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie OOŚ dla -Przebudowy sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki; Plac Farny- w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia odstępującego od przeprowadzenia OOŚ na Budowę infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną.
  więcej >>


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.-Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki; Sieci cieplnej z przyłączami-Plac Farny--w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochr. Środ. w Opolu i Powiat. Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię w sprawie przeprowadzenia OOŚ na BUDOWĘ OBWODNICY M. PRUDNIK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA-PRUDNIK-TRZEBINA-GRANICA PAŃSTWA
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICY REJA W PRUDNIKU.
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa na wniosek GDDKiA w Opolu.
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. AR - DOM Biuro Projektowo - Usługowe wrzesień 2009r.
  więcej >>


 • Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi gminnej ulicy Reja
  więcej >>


 • Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Zmianę sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku na działce 2689/106
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p. n. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku przy ul. Nyskiej
  więcej >>


 • Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących na wydanie decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi gminnej, ulicy Reja w Prudniku.
  więcej >>


 • Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi gminnej, ulicy Reja w Prudniku.
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na : Przebudowę drogi gminnej, ullicy Reja w Prudniku.
  więcej >>


 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej -Zmiany sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku przy ul. Zielonej dz. nr 2689/106 ark. 1
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie określenia obowiązku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Reja w Prudniku
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Reja w Prudniku
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy
  więcej >>


 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. wydania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gimnnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku.
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku ul. Nyska, na części działki nr 1884/366 km2.
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłego prewentorium dzicięcego w Wieszczynie.
  więcej >>


 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłej jednostki wojskowej w Prudniku.
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  więcej >>


 • Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
  więcej >>


 • Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik
  więcej >>


 • Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015
  więcej >>


 • Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. nr 5193 Prudnik II.
  więcej >>


 • przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Prudniku
  więcej >>


 • Kanalizacja sanitarna z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  więcej >>


 • Sieć wodociągowa z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  więcej >>


 • Przebudowa ulic w obszarze Śródmieścia Prudnika III etap
  więcej >>


 • Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na potrzeby produkcyjne dla Artech Polska
  więcej >>


 • Przebudowa drogi powiatowej Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna
  więcej >>


 • Budowa stacji remontowej środków transportu w miejscowości Rudziczka
  więcej >>


 • Przebudowa stacji Paliw w Prudniku ul. Kościuszki 74
  więcej >>


 • Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego-Wróblewskiego
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40