Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
KARTY USŁUGWydział Finansowo-Budżetowy KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych »»
KARTY USŁUGReferat Spraw Obywatelskich KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące. »»
KARTY USŁUGReferat Spraw Obywatelskich KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu. »»
KARTY USŁUGReferat Spraw Obywatelskich KARTA USŁUG Nr 27/RSO - Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. »»
KARTY USŁUGReferat Spraw Obywatelskich KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych »»
KARTY USŁUGReferat Spraw Obywatelskich KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. »»
KARTY USŁUGWydział Finansowo-Budżetowy KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych »»
KARTY USŁUGUrząd Stanu Cywilnego KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/2002 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/2006 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/98 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2003001 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/1/2003 - w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2003001A - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/1A/2003 - w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania programu rewitalizacji miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/2002 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/2006 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2003002 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/2/2003 - w sprawie powołania komisji. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014002.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I-2-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w spr: wyboru Wiceprzewodniczącego RM »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006003 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/3/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002003 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/3/98 - w sprawie zasad wyboru Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010003 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/3/2006 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2003003 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/3/2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014003.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Budżetu,Finansów I Rozwoju Gospodarczego RM w P-ku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2003003A - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/3A/2003 - w sprawie zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006004 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/4/2002 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002004 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/4/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010004 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/4/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2003004 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/4/2003 - w sprawie szkolenia w zakresie obronności. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014004.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia RM w P-ku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2002 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2006 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/98 - w sprawie wyboru Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2003005 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/5/2003 - zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014005. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-5-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji d.s Wsi i Gospodarki Rolnej RM w P-ku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006006 - Uchwała Rady Miejskiej Nr II/6/2002 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010006 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/2006 - w sprawie udzielenia przez Gminę Prudnik pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002006 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/98 - w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2003006 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6/2003 - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014006.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2010 z dnia 10 grudnia 2010 w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/2002 - w sprawie powołania Komisji Statutowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/2006 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/98 - w sprawie wyboru członków Zarządu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014007.Uchwała Rady Miejskiej w P-ku Nr II-7-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006008 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/2002 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002008 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/98 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010008 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/8/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014008.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-8-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania komisji Rewizyjnej RM i P-ku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006009 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002009 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010009 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/9/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014009.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-9-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200601 - Protokół nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200201 - Protokół nr I/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200401 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/1/2004 - w sprawie powołania zespołu do zinwentaryzowania obiektów – urządzeń należących do Gminy Prudnik, zlokalizowanych na ciekach wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200501 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/1/2005 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200601 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/1/2006 - w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002010 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/10/98 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2006 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014010.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-10-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006011 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/2002 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002011 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/98 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010011 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/11/2006 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014011.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-11-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/2002 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/98 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010012 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/12/2006 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014012.Uchwała RM w Prudniku Nr II/12/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku z dnia 10.12.2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/2002 - w sprawie opłaty administracyjnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/98 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010013 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/13/2006 - w sprawie zmian w składach stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014013.Uchwała RM w P-ku Nr II/13/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego z dnia 10.12.2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/2002 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/98 - w sprawie zbycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010014 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/14/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014014.Uchwała RM w P-ku Nr II/14/2010 w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- renmatologicznych z siedzibą w Kup z dnia 10.12.2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/2002 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/98 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010015 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/15/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014015.Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/98 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010016 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/16/2006 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014016.Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprrawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006017 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002017 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/98 - w sprawie powołania Komisji Statutowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010017 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/17/2006 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014017. Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskie w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006018 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/18/2002 - w sprawie zbycia działiki w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002018 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010018- Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/2006 - w sprawie przystąpienia do zmiany programu gospodarczego pod nazwą Strategia Rzwoju Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014018. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006019 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/19/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/2006 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ... »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014019. Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016 »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200602 - Protokół nr II z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200202 - Protokół nr II/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200402 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/2/2004 - w sprawie powołania zespołu do oceny ryzyka zawodowego »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200502 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/2/2005 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200602 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/2/2006 - w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006020 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/20/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/2006 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014020. Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006021 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/21/2002 - w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/2006 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/98 - w sprawie opłaty administracyjnej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014021. Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania nalezności pieniężnych... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006022 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/22/2002 - w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Prudniku i nadania jej regulaminu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010022 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/2006 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002022 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/98 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014022. Uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006023 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/23/2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/98 - w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014023. Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/98 - w sprawie likwidacji części drogi ogólnodostępnej nie zaliczonej do żadnej z kategorii dróg publicznych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014024. Uchwała Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/98 - w sprawie realizacji inwestycji przekraczających wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na rok 1998. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014025. Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006026 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/2002 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002026 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/98 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010026 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/26/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014026. Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego prkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006027 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/2003 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002027 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/98 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010027 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/27/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014027. Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006028 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/28/2002 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010028 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/28/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014028. Uchwała Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006029 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002 - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010029 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/29/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002029 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/29/99 - w sprawie wystąpienia Gminy Prudnik ze Związku Gmin Śląska Opolskiego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014029. Uchwała Nr III-/29/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200603 - Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200203 - Protokół nr III/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200403 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/3/2004 - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200503 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/3/2005 - w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2004 r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200603 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/3/2006 - w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/2003 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/2007 - w sprawie uchwalenia strategii prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/99 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014030. Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/99 - w sprawie porozumienia międzygminnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014031. Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/99 - w sprawie uczestnictwa Gminy Prudnik w projektach TRANSPARENT i SWORD realizowanych przez Urząd Marszałkowski Departament Rozwoju Regionalnego w Opolu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010032 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/32/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014032. Uchwała Nr III/32/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002033 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/33/99 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2003 - w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014033. Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006034 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/34/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010034 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/34/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014034. Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015 »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002035 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/35/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006035 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/35/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010035 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/35/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014035. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002036 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/36/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006036 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/36/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010036 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/36/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014036. Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002037 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/37/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006037 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010037 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014037. Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002038 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/38/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006038 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/38/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010038 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/38/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014038. Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002039 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/39/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006039 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/39/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010039 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/39/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spódzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014039. Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200604 - Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200204 - Protokół nr IV/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200404 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/4/2004 - w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200504 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/4/2005 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200604 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/4/2006 - w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002040 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/40/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006040 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010040 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014040. Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002041 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/41/99 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2003 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014041. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002042 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/42/99 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006042 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/42/2003 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010042 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/42/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu mieszkalnego do wynajęcia osobie niezbędnej dla gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014042. Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002043 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/43/99 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006043 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/43/2003 - zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010043 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/43/2007 - w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014043. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002044 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/44/99 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/44/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/44/2003 - w sprawie ustalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014044. Uchwała IV/44/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/45/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/45/99 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Niemysłowicach. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/45/2003 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014045. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/46/2007 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy ... »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/46/99 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Mieszkowicach. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/46/2003 - w sprawie zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014046.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: propozycji zm.Woj.Planu Działania Systemu Pań.Ratownictwa Medycznego dla woj.Opolskiego na lata 2011 - 2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/2007 - w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/47/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014047.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: limitów środków przeznaczonych na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia,łagodzenia skuktów bezrobocia na 2011r.na terenie Gm.P-k »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/48/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/48/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/48/2003 - w sprawie utworzenia środków specjalnych przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014048.Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/99 - w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/49/2003 - zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014049.Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w P- ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200605 - Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200205 - Protokół nr V/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200405 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/5/2004 - w sprawie powołania komendanta Straży Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200505 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/5/2005 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200605 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/5/2006 - w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/50/2007 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/50/99 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół publicznych i gimnazjów na terenie Gminy Prudnik oraz granic ich obwodów. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/50/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014050.Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/51/2007 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/51/99 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 1999 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/51/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014051.Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/52/2007 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/52/99 - w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i socjalnego za nejem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/52/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014052.Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/53/2007 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/53/99 - zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/53/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wytadkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014053.Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/54/99 - w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w gminnym transporcie zbiorowym na terenie miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/54/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/54/2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014054.Uchwała Nr V/52/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/55/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/55/2007 - w sprawie zmian w budżecie GminyPrudnik na 2007 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/55/2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014055.Uchwała Nr V/53/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/56/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/56/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/56/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014056.Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/57/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/57/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/57/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014057.Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/58/99 - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/58/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/58/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014058.Uchwała Nr V/56/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/59/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/59/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/59/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szybowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014059.Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200606 - Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200206 - Protokół nr VI/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200406 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6/2004 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200506 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6/2005 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200606 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6/2006 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/60/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/60/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/60/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące Prudnickiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014060.Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/61/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/61/2007 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/61/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014061.Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002062 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/62/99 - w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010062 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/62/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu - Odnowa wsi -w województwie opolskim »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006062 - Uchwała rady Miejskiej nr VIII/62/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014062.Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w P-ku w spr: wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/63/99 - uchylająca uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/63/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/63/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014063.Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/64/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/64/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/64/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014064.Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zmiany prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/65/99 - uchylająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/65/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/65/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014065.Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/66/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/66/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/66/2003 - w sprawie działek w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014066.Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr:nadania statutu MiG Bibliotece Publicznej w P-ku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/67/99 - w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/67/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/67/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014067.Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: nadania statutu ŚDS w P-ku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006068 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/68/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002068 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/68/99 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010068 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/68/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014068.Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r.zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci szkół pods.i gimnazjów na terenie gm.P-k »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006069 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/69/2003 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002069 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/69/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010069 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/69/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014069.Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200506A - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6A/2005 - w sprawie ustalenia zadań do realizacji w akcji społecznej Przejrzysta Polska »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200506B - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6B/2005 - w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Prudniku zespołów zadaniowych do wykonywania zadań... »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200607 - Protokół nr VII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200207 - Protokół nr VII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200407 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/7/2004 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200507 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/7/2005 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200607 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/7/2006 - w sprawie planu audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006070 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/70/2003 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Powiatu Prudnickiego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002070 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/70/99 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010070 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/70/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014070.Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006071 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/71/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002071 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/71/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010071 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/71/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014071.Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006072 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002072 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/72/99 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010072 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/72/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014072.Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006073 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/73/2003 - w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002073 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/73/99 - zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010073 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/73/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014073.Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006074 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/74/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002074 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/74/99 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010074 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/74/2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014074.Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006075 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/75/2003 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002075 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/75/99 - W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010075 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/75/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014075.Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002076 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/76/99 - W sprawie odstąpienia od realizacji zadań inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010076 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/76/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006076 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/76/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014076.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002077 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/77/99 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010077 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/77/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006077 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/77/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014077.Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 31 maraca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/78/99 - Zmieniając uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remont budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/78/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006078 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/78/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014078.Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002079 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/79/99 - w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010079 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/79/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006079 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/79/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014079.Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200608 - Protokół nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200208 - Protokół nr VIII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200408 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/8/2004 - w sprawie realizacji umowy o przyjęciu zadania w ramach kontraktu dla Województwa Opolskiego na 2004 r... »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200508 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/8/2005 - zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego... »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200608 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/8/2006 »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002080 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/80/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Moszczance oraz powołania komisji konkursowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010080 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/80/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006080 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/80/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014080.Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002081 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/81/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej i powołania komisji konkursowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010081 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/81/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006081 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/81/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014081.Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/82/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach i powołania komisji konkursowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/82/2007 - w sprawie przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006082 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/82/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014082.Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/83/99 - W sprawie określenia regulaminu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/83/2007 - w sprawie uchwalenia programu rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006083 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/83/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014083.Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010084 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/84/2007 - w sprawie uchwalenia programu gospodarczego - Rozwój turystyki na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002084 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/84/99 - w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006084 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/84/2003 - zmienająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014084.Uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010085 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/85/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002085 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/85/99 - W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006085 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/85/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014085.Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002086 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/86/99 - W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010086 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/86/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006086 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/86/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014086.Uchwała Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002087 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/87/99 - W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010087 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/87/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006087 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/87/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002088 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/88/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010088 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/88/2007 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006088 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/88/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014088.Uchwała Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002089 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/89/99 - W sprawie powołania członków Rady Muzeum działających przy Muzeum Ziemi Prudnickiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010089 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/89/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006089 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/89/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetergowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014089.Uchwała Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200508A - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/8A/2005 - zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników obsługi... »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200609 - Protokół nr IX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200209 - Protokół nr IX/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200409 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/9/2004 - w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscypliny »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200509 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/9/2005 - w sprawie powołania Zespołu d/s Monitoringu projektu pn. Rewitalizacja Infrastruktury Śródmieścia Prudnika... »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200609 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/9/2006 - w sprawie wprowadzenia regulaminu »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002090 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/90/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010090 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/90/2007 - w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006090 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/90/2003 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014090.Uchwała Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002091 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/91/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010091 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/91/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006091 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/91/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014091.Uchwała Nr IV/89/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002092 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/92/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006092 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/92/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010092 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/92/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014092.Uchwała Nr VI/90/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002093 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/93/99 - w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Gminy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014093.Uchwała Nr VI/91/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002094 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/94/99 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2003 - w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014094.Uchwała Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002095 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/95/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudziczce oraz powołania komisji konkursowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006095 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/95/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010095 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/95/2007 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez `Stowarzyszenie Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik` w Banku Spółdzielczym w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014095.Uchwała Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002096 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/96/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006096 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/96/2003 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010096 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/96/2007 - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014096.Uchwała Nr VI/94/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marcca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002097 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/97/99 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010097 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/97/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006097 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/97/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002098 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/98/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010098 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/98/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002099 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/99/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010099 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/99/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006099 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/99/2003 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014099.Uchwała Nr VI/97/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-20101 - Protokół nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-20141.Protokół Nr I/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 1 grudnia 2010r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych1/2008 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych1/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych1/2010 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych1/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200610 - Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201010 - Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200210 - Protokół nr X/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200410 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/10/2004 - w sprawie realizacji umowy o przyjęciu zadania w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich... »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200510 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/10/2005 - w sprawie zmiany zarządzenia... »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200610 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/10/2006 - w sprawie powołania komisji »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201410.Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudnku odbytej w dniu 20 czerwca 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych10/2008 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych10/2009 - Kontrola w GZ LZS »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych10/2010 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych10/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002100 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/100/99 - W sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010100 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/100/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006100 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/100/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014100.Uchwała Nr VI/98/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002101 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/101/99 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010101 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/101/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006101 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/101/2003 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prudnik na lata 2003 – 2008 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014101.Uchwała Nr VI/99/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002102 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/102/99 - W sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010102 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/102/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006102 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/102/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014102.Uchwała Nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002103 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/103/99 - w sprawie nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/103/2007 - w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/103/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014103.Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002104 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/104/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010104 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/104/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006104 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/104/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014104.Uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P-ku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002105 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/105/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010105 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/105/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006105 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/105/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014105.Uchwała Nr VI/103/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002106 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/106/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010106 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/106/2007 - w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006106 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/106/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014106. Uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002107 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/107/99 - W sprawie wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010107 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/107/2007 - w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006107 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/107/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014107. Uchwała Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002108 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/108/99 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu iasta i Gminy w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010108 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/108/2007 - w sprawie odwołania skarbnika gminy »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006108 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/108/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014108. Uchwała Nr VII/106/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002109 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/109/99 - W sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010109 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/109/2007 - w sprawie powołania skarbnika gminy »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006109 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/109/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014109. Uchwała Nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik za pierwsze półrocze »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200611 - Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201011 - Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200211 - Protokół nr XI/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200411 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/11/2004 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200511 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/11/2005 - w sprawie ustanowienia koordynatora - inspektora nadzoru... »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200611 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/11/2006 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej zarządom jednoosobowych spółek... »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201411.Protokół Nr XI -2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych11/2008 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych11/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych11/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych11/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002110 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/110/99 - W sprawie wyboru członka Zarządu Gminy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006110 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/110/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010110 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/110/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014110. Uchwała Nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002111 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/111/99 - W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006111 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/111/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010111 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/111/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014111. Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne... »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002112 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/112/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006112 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/112/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010112 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/112/2007 - w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014112. Uchwała Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002113 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/113/99 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006113 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/113/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010113 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/113/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014113. Uchwała Nr VII/111/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002114 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/114/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006114 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/114/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010114 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/114/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014114. Uchwała Nr VII/112/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002115 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/115/99 - w sprawie utworzenia Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006115 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/115/2003 - w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004- 2008 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010115 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/115/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014115. Uchwała Nr VII/113/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002116 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/116/99 - w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006116 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/116/2003 - w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010116 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/116/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014116. Uchwała Nr VII/114/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002117 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/117/99 - w sprawie zmian w Statucie Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006117 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/117/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010117 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/117/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014117. Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002118 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/118/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/118/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/118/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014118. Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002119 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/119/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006119 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/119/2003 - w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łąka Prudnicka. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010119 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/119/2007 - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014119.Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201012 - Protokół nr XII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200612 - Protokół nr XII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200212 - Protokół nr XII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200512 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/12/2005 - w sprawie ustanowienia koordynatora - inspektora nadzoru... »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200612 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/12/2006 - w sprawie nieodpracowania dnia wolnego oraz ustalenia czasu pracy »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201412.Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 sierpnia 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych12/2008 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych12/2009 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych12/2010 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych12/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002120 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/120/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/120/2003 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/120/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014120.Uchwała Nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002121 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/121/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006121 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/121/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010121 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/121/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014121.Uchwała Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zaciągnięcia przez Gmnię Prudnik długoterminowego kredytu »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002122 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/122/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006122 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/122/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010122 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/122/2007 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014122.Uchwała Nr VIII/120/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002123 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/123/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006123 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/123/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010123 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/123/2007 - w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014123.Uchwała Nr VIII/121/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002124 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/124/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006124 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/124/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010124 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/124/2007 - w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasu za ochronny »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014124.Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002125 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/125/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006125 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/125/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010125 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/125/2007 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014125.Uchwała Nr VIII/123/2011 Rady Miejskiej w Pruddniku z dnia 31 maja 2011r. w spr:obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002126 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/126/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2007 - w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014126.Uchwała Nr VIII/124/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. uchylająca uchwałę w spr: nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002127 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/127/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006127 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/127/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010127- Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/127/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014127.Uchwała Nr VIII/125/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002128 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/128/99 - w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006128 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/128/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010128- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/128/2007 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014128.Uchwała Nr VIII/126/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006129 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010129- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002129-145 - Uchwały Rady Miejskiej Nr X/129-145/1999 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014129.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201013 - Protokół nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200613 - Protokół nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200213 - Protokół nr XIII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200513 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/13/2005 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200613 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/13/2006 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201413.Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych13/2008 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych13/2009 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych13/2010 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych13/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006130 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/130/2003 - w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010130- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/130/2007 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014130.Uchwała Nr VIII/128/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006131 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/131/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2004 – 2007. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010131- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/131/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014131.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006132 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/132/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym Prudniku na kadencję 2004 – 2007. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010132- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/132/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014132.Uchwała Nr VIII/130/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006133 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/133/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004 – 2007. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010133- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/133/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014133.Uchwała Nr VIII/131/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006134 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/134/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 2004 – 2007. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010134- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/134/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014134.Uchwała Nr VIII/132/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006135 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/135/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010135- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/135/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014135.Uchwała Nr VIII/133/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006136 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/136/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010136- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/136/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014136.Uchwała Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006137 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/137/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010137- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/137/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014137.Uchwała Nr VIII/135/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006138 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/138/2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010138- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/138/2007 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014138.Uchwała Nr VIII/136/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006139 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/139/2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010139- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/139/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014139.Uchwała Nr VIII/137/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201014 - Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200614 - Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200214 - Protokół nr XIV/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200514 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/14/2005 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200614 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/14/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201414.Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 września 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych14/2008 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych14/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych14/2010 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych14/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006140 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/140/2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010140- Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/140/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa produkcyjno-Usługowego Torkonstal Sp. z o.o. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014140.Uchwała Nr VIII/138/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegajacego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006141 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/141/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010141- Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/141/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014141.Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006142 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/142/2003 - w sprawie sprzedaży nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010142- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/142/2007 - zmieniajaca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014142.Uchwała Nr VIII/140/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006143 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/143/2003 - w sprawie udzielenia bonifikaty »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010143- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/143/2007 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014143.Uchwała Nr VIII/141/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006144 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/144/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010144- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/144/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014144.Uchwała Nr VIII/142/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm. uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006145 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/145/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010145- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/145/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014145.Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/146/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/146/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/146/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014146.Uchwała Nr IX/144/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002147 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/147/99 - w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010147 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/147/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006147- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/147/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szybowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014147.Uchwała Nr IX/145/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/148/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/148/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łące Prudnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/148/2007 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014148.Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Prudnik za 2010r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/149/99 - w sprawie zmiany formy organizacyjno - prawnej Przedszkoli Publicznych i Żłobka prowadzonego przez Gminę Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/149/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/149/2007 - w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014149.Uchwała Nr X/147/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201015 - Protokół nr XV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200615 - Protokół nr XV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200215 - Protokół nr XV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200515 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/15/2005 - w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200615 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/15/2006 - w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201415.Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 października 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych15/2009 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych15/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych15/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/150/99 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Stowarzyszenia gmin polskich Euroregionu Pradziad. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/150/2003 - w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/150/2007 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014150.Uchwała Nr X/148/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/151/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/151/2003 - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/151/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014151.Uchwała Nr X/149/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/152/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/152/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/152/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014152.Uchwała Nr X/150/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/153/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/153/2007 - w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014153.Uchwała Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/154/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/154/2003 - zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 - w sprawie obciązenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014154.Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002155 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/155/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010155 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/155/2007 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014155. Uchwała Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002156 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/156/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010156 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/156/2007 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014156.Uchwała Nr X/154/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002157 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/157/99 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010157 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/157/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008-2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014157.Uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/158/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/158/2003 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik w 2004 roku zadań objętych wnioskiem do dotacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –podkomponent B2 – Edukacja »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/158/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2008-2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014158.Uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/159/99 - w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/159/2003 -zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/159/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2008-2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014159.Uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201016 - Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200616 - Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200216 - Protokół nr XVI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200516 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/16/2005 - w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200616 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/16/2006 - w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji odzieży roboczej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201416.Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 listopada 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych16/2009 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych16/2010 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych16/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/160/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/160/2003 - w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/160/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 2008-2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014160.Uchwała Nr X/158/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/161/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/161/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/161/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014161.Uchwała Nr X/159/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/162/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/162/2003 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/162/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014162.Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/163/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/163/2003 - w sprawie przeniesienia własności działki w trybie art. 231 kc. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/163/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/163/96 - w sprawie określenia wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd Gminy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014163.Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/164/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/164/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/164/2007 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/164/96 - W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014164.Uchwała Nr X/162/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/165/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/165/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/165/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/165/96 - W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014165.Uchwała Nr X/163/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015 »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/166/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/166/2003 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/166/2007 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/166/96 - w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014166.Uchwała Nr XI-164-2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011r w spr: udzielenia pomocy finansowej Wojewodztwu Opolskiemu »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/167/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/167/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/167/2007 - w sprawie określenia stawki opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz od wniosku o zmianę wpisu »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/167/96 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za IV kwartał 1995r. stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego za I półrocze 1996r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014167.Uchwała Nr XI/165/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/168/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/168/2003 - w sprawie określenia na 2004r liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/168/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/168/96 - w sprawie opłaty administracyjnej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014168.Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/169/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/169/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie wnoszenia udziałów do spółki »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/169/2007 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014169.Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200616A - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/16A/2006 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201017 - Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200617 - Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200217 - Protokół nr XVII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200517 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/17/2005 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200617 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/17/2006 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201417.Protokół Nr XVII/2011 Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 listopada 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych17/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych17/2010 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych17/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szybowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/170/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/170/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/170/2007 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/170/96 - zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014170.Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddz. żłobkowych przedszkoli publicznych.. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/171/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/171/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/171/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/171/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014171.Uchwała Nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/172/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/172/2003 - w sprawie opłaty administracyjnej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/172/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/172/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/173/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/173/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/173/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/173/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014173.Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/174/99 - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/174/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/174/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeia lustracyjnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/174/96 - w sprawie utworzenia środka specjalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014174.Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/175/99 - zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/175/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/175/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeia lustracyjnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/175/96 - zmieniająca uchwałę o wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014175.Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/176/99 - w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejenowego w Prudniku i Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2000 - 2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/176/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/176/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014176.Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/177/99 - w sprawie wyboru członków kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2000-2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/177/2003 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okregu wyborczym Nr 3 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/177/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014177.Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/178/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/178/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/178/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/178/96 - W sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014178.Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/179/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/179/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/179/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1994-1998179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/179/96 - w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014179.Uchwała Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201018 - Protokół nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200618 - Protokół nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200218 - Protokół nr XVIII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200518 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/18/2005 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200618 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/18/2006 - w sprawie powołania gminnego zespołu do szacowania strat w gospodarstwach rolnych »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201418.Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych18/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych18/2010 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych18/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/180/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/180/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/180/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014180.Uchwała Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/181/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/181/2007 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/181/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014181.Uchwała Nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/182/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/182/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2008 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/182/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014182.Uchwała Nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/183/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/183/2007 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/183/2003 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014183.Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/184/99 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/184/2007 - w sprawie ustalenia regulaminu oraz wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/184/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014184.Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/185/99 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/185/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/185/2004 - w sprawie zbycia udziałów Gminy Prudnik w spółce. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014185.Uchwała Nr XIII/183/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/186/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/186/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/186/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014186.Uchwała Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/187/99 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/187/2004 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/187/2007 - w sprawie udzielenia pożyczki dla Województwa Opolskiego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014187.Uchwała Nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/188/99 - w sprawie zamiany nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/188/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/188/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014188.Uchwała Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/189/99 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/189/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/189/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014189.Uchwała Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201019 - Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200619 - Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200219 - Protokół nr XIX/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200519 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/19/2005 - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200619 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/19/2006 - w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru analizy spółki PPU TORKONSTAL »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201419.Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 stycznia 2012r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych19/2009 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych19/2010 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych19/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/190/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/190/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 gen.Karola Świerczewskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/190/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014190.Uchwała Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/191/99 - w sprawie rozwiązania współpracy partnerskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/191/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/191/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014191.Uchwała Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/192/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/192/2004 - w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/192/2008 - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014192.Uchwała Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/193/99 - w sprawie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/193/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Rudziczce. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/193/2008 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014193.Uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/194/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/194/2004 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/194/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014194.Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/195/99 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/195/2004 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/195/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014195.Uchwała Nr XIII/193/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/1956/99 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/196/2004 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/196/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014196.Uchwała Nr XIII/194/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/197/99 - w sprawie podatku od posiadania psów »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/197/2004 - w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/197/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014197.Uchwała Nr XIII/195/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/198/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia Gminy Prudnik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/198/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/198/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014198.Uchwała Nr XIII/196/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/199/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/199/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/199/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014199.Uchwała Nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-20102 - Protokół nr II z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-20142.Protokół Nr II -2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 10 grudnia 2010r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych2/2008 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych2/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych2/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych2/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200620 - Protokół nr XX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201020 - Protokół nr XX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200220 - Protokół nr XX/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200620 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/20/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201420.Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 3 lutego 2012r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych20/2009 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych20/2010 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych20/2011 - Kontrola w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/200/99 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Prudnickiego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/200/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/200/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014200.Uchwała Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/201/99 - w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia, sposobu kontroli... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/201/2004 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/201/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014201.Uchwała Nr XIII/199/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/202/99 - w sprawie nadania nazw ulicom w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/202/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/202/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014202.Uchwała Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006203 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/203/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010203 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/203/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002203-210 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/203-210/1999 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014203.Uchwała Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006204 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/204/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010204 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/204/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014204.Uchwała Nr XIII/202/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ....... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006205 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/205/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznego Przedszkola w Rudziczce »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010205 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/205/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014205.Uchwała Nr XIV/203/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 września 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006206 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/206/2004 - w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące Prudnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010206 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/206/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014206.Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006207 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/207/2004 - w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010207 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/207/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006208 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/208/2004 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010208 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/208/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014208.Uchwala Nr XIV/205/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014208.Uchwała Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006209 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/209/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010209 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/209/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014209.Uchwała Nr XIV/207/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200621 - Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201021 - Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200221 - Protokół nr XXI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200621 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/21/2006 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201421.Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 23 lutego 2012r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych21/2011 - Kontrola w Zespole Szkół w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006210 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/210/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010210 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/210/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014210.Uchwała Nr XIV/208/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006211 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/211/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży spółdzielni mieszkaniowej gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010211 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/211/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002211-221 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/211-221/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014211.Uchwała Nr XIV/209/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 wrzesnia 2011r uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006212 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/212/2004 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010212 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/212/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014212.Uchwala Nr XIV/210/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r uchylająca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006213 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/213/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010213 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/213/2008 - w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach mechanizmu Finansowego EOG »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014213.Uchwała Nr XIV/211/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006214 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/214/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010214 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/214/2008 - w sprawie ustalenia majniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w wŚrodowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014214.Uchwała Nr XIV/212/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006215 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/215/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010215 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/215/2008 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014215.Uchwała Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006216 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/216/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010216 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/216/2008 - w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014216.Uchwała Nr XIV/214/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006217 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/217/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010217 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/217/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014217.Uchwała Nr XIV/215/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006218 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/218/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010218 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/218/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014218.Uchwala Nr XIV/216/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006219 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/219/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010219 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/219/2008 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014219.Uchwała Nr XIV/217/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200622 - Protokół nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201022 - Protokół nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200222 - Protokół nr XXII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200622 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/22/2006 - dotyczące powołania komisji odbioru zadania p.n. Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku, Program Unii Europejskiej Phare CBC Polska - Czechy 2003 »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201422.Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 marca 2012r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych22/2011 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006220 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/220/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010220 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/220/2008 - w sprawie zwolnienia z podatku rolnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014220.Uchwała Nr XIV/218/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie wydzierżawienia »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006221 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/221/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010221 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/221/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014221.Uchwała Nr XIV/219/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006222 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/222/2004 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010222 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/222/2008 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014222.Uchwała Nr XIV/220/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006223 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/223/2004 - w sprawie współpracy Gminy Prudnik z Samorządem Województwa Opolskiego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010223 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/223/2008 - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014223.Uchwała Nr XIV/221/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006224 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/224/2004 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010224 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/224/2008 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014224.Uchwała Nr XIV/222/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006225 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/225/2004 - w sprawie odwołania ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2004 – 2007 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010225 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/225/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014225.Uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006226 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/226/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010226 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/226/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014226.Uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006227 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/227/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010227 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/227/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014227.Uchwała Nr XIV/225/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006228 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/228/2004 - w sprawie wygaśnięcia mandatu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010228 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/228/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014228.Uchwała Nr XIV/226/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006229 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/229/2004 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010229 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/229/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014229.Uchwała Nr XIV/227/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201023 - Protokół nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200623 - Protokół nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200223 - Protokół nr XXIII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200623 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/23/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201423.Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006230 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/230/2004 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010230 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/230/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014230.Uchwała Nr XIV/228/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006231 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/231/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010231 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/231/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014231.Uchwała Nr XIV/229/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006232 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/232/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010232 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/232/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014232.Uchwała Nr XIV/230/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006233 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/233/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010233 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/233/2008 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014233.Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania obejmujacego założenie i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006234 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/234/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010234 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/234/2008 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014234.Uchwała NrXV/232/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006235 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/235/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010235 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/235/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014235.Uchwała Nr XV/233/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gm.Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006236 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/236/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogółnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010236 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/236/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002236-256 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/236-256/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014236.Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,przedszkoli.... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006237 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/237/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010237 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/237/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014237.Uchwała Nr XV/235/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: dotacji przedmiotowej dla ZBK »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006238 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/238/2004 - w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010238 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/238/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014238.Uchwała Nr XV/236/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006239 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/239/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010239 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/239/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014239.Uchwała Nr XV/237/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r.w spr: obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200624 - Protokół nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201024 - Protokół nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200224 - Protokół nr XXIV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201424.Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 maja 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006240 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/240/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010240 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/240/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014240.Uchwała Nr XV/238/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006241 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/241/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010241 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/241/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014241.Uchwała Nr XV/239/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006242 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/242/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010242 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/242/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014242.Uchwała Nr XV/240/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006243 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/243/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010243 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/243/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014243.Uchwała Nr XV/241/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006244 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/244/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010244 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/244/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014244.Uchwała Nr XV/242/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006245 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/245/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010245 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/245/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014245.Uchwała Nr XV/243/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010246 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/246/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014246.Uchwała Nr XV/244/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006247 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/247/2004 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010247 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/247/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014247.Uchwała Nr XV/245/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006248 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/248/2004 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010248 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/248/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014248.Uchwała Nr XV/246/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006249 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/249/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014249.Uchwała Nr XV/247/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. zm.uchwałę w spr: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankla »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200625 - Protokół nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201025 - Protokół nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200225 - Protokół nr XXV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200625 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/25/2006 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201425.Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 czerwca 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006250 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/250/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010250 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/250/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014250.Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm. Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006251 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/251/2004 - zmieniająca uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010251 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/251/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014251.Uchwała Nr XV/249/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wygaśnięcia mandatu radnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006252 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/252/2004 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010252 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/252/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014252.Uchwała Nr XV/250/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006253 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010253 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014253.Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006254 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/254/2004 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010254 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/254/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014254.Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010255 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/255/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006255 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/255/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014255.Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010256 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/256/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006256 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/256/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014256.Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 201r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010257 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/257/2008 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006257 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/257/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002257-266 - Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/257-266/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014257.Uchwała Nr XVI/255/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010258 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/258/2008 - w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik i obowiązujących w gminie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006258 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/258/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014258.Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków zał. nr 1 i 2 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010259 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/259/2008 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006259 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/259/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014259. Załącznik nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201026 - Protokół nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200626 - Protokół nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200226 - Protokół nr XXVI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200626 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/26/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201426.Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 czerwca 20112r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010260 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/260/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006260 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/260/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014260.Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010261 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/261/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006261 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/261/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014261.Uchwała Nr XVI/258/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010262 - Uchwała Nr XXV/262/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006262 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/262/2004 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014262.Uchwała Nr XVII/259/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010263 - Uchwała nr XXV/263/2008 w sprawie zmian w bidżecie Gminy Prudnik na 2008 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006263 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/263/2004 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014263.Uchwała Nr XVII/260/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010264 - Uchwała Nr XXV/264/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006264 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/264/2004 - w sprawie propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014264.Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010265 - Uchwała Nr XXV/265/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006265 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/265/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014265.Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010266 - Uchwała Nr XXV/266/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006266 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/266/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014266.Uchwała Nr XVII/263/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchylenia uchwały »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010267 - Uchwała Nr XXV/267/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006267 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/267/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002267-281 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/267-281/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014267.Uchwała Nr XVII/264/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010268 - Uchwała Nr XXV/268/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006268 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/268/2004 - w sprawie zamiany części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014268.Uchwała Nr XVII/265/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010269 - Uchwała Nr XXV/269/2008 w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006269 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/269/2004 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014269.Uchwała Nr XVII/266/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200627 - Protokół nr XXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201027 - Protokół nr XXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200227 - Protokół nr XXVII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200627 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/27/2006 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-201427.Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010270 - Uchwała Nr XXV/270/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006270 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/270/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014270.Uchwała Nr XVII/267/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010271 - Uchwała Nr XXV/271/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006271 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/271/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014271.Uchwała Nr XVII/268/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010272 - Uchwała Nr XXV/272/2008 - w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006272 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/272/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014272.Uchwała Nr XVII/269/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010273 - Uchwała Nr XXV/273/2008 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Łące Prudnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006273 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/273/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014273.Uchwała Nr XVII/270/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010274 - Uchwała Nr XXV/274/2008 w sprawie rekonstrukcji pomnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006274 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/274/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014274.Uchwała Nr XVII/271/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010275 - UChwała Nr XXVI/275/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006275 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/275/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014275.Uchwała Nr XVII/272/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010276 - Uchwała Nr XVI/276/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006276 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/276/2004 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014276.Uchwała Nr XVII/273/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010277 - Uchwała Nr XXVI/277/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006277 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/277/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014277.Uchwała Nr XVII/274/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010278 - Uchwała Nr XXVI/278/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006278 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/278/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014278.Uchwała Nr XVII/275/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010279 - Uchwała Nr XXVI/279/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006279 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/279/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014279.Uchwała Nr Nr XVII/276/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200628 - Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201028 - Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 sierpnia 2008r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200228 - Protokół nr XXVIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200628 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/28/2006 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010280 - Uchwała Nr XXVI/280/2008 w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006280 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/280/2004 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014280.Uchwała Nr XVII/277/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010281 - Uchwała Nr XXVI/281/2008 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006281 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/281/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014281.Uchwała Nr XVII/278/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010282 - Uchwała Nr XXVII/282/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006282 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/282/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002282-289 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/282-289/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014282.Uchwała Nr XVII/279/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010283 - Uchwała Nr XXVII/283/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006283 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/283/2004 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014283.Uchwała Nr XVII/280/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010284 - Uchwała Nr XXVII/284/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006284 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/284/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014284.Uchwała Nr XVII/281/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010285 - Uchwała Nr XXVII/285/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006285 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/285/2004 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014285.Uchwała Nr XVII/282/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010286 - Uchwała Nr XXVII/286/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006286 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/286/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014286.Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010287 - Uchwała Nr XXVII/287/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006287 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/287/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014287.Uchwała Nr XVII/284/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal spółka z o.o. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010288 - Uchwała Nr XXVII/288/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006288 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/288/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014288.Uchwała Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010289 - Uchwała Nr XXVII/289/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006289 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/289/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014289.Uchwała Nr XVII/286/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200629 - Protokół nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201029 - Protokół Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200229 - Protokół nr XXIX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200629 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/29/2006 - w sprawie planu audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Prudniku na rok 2007 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010290 - Uchwała Nr XXVII/290/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006290 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/290/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002290-294 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/290-294/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014290.Uchwała Nr XVII/287/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010291 - Uchwała Nr XXVII/291/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006291 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/291/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014291.Uchwała Nr XVIII/288/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: przyjęcia stanowiska w spr:planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010292 - Uchwała Nr XXVII/292/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006292 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/292/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014292.Uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010293 - Uchwała Nr XXVII/293/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006293 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/293/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014293.Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010294 - Uchwała Nr XXVII/294/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006294 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/294/2004 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014294.Uchwała Nr XVIII/291/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r.w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010295 - Uchwała Nr XXVII/295/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Śląskich w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006295 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/295/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002295-304 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/295-304/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014295.Uchwała Nr XVIII/292/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010296 - Uchwała Nr XXVII/296/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006296 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/296/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014296.Uchwała Nr XVIII/293/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:obciażenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010297 - Uchwała Nr XXVII/297/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006297 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/297/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2004 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014297.Uchwała Nr XVIII/294/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010298 - Uchwała Nr XXVII/298/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002298 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/298/2000 - W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prudnik dotyczącej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Adama Asnyka i Bora Komorowskiego w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014298.Uchwała Nr XVIII/295/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010299 - Uchwała Nr XXVII/299/2008 w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006299 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/299/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014299.Uchwała Nr XVIII/296/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-20103 - Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-20143.Protokół Nr III/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2010r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych3/2008 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych3/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych3/2010 - Kontrola w GZ LZS »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych3/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200630 - Protokół nr XXX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201030 - Protokół Nr XXX z sesji Rady Miesjkiej w Prudniku odbytej w dniu 25 września 2008r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200230 - Protokół nr XXX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200630 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/30/2006 - w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010300 - Uchwała Nr XXVII/300/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006300 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/300/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014300.Uchwała Nr XVIII/297/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010301 - Uchwała Nr XXVII/301/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006301 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/301/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do projektu eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014301.Uchwała Nr XVIII/298/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010302 - Uchwała Nr XXVII/302/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006302 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/302/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014302.Uchwała Nr XVIII/299/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010303 - Uchwała Nr XXVII/303/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006303 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/303/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014303.Uchwała Nr XVIII/300/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010304 - Uchwała Nr XXVII/304/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006304 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/304/2004 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014304.Uchwała Nr XVIII/301/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010305 - Uchwała Nr XXVII/305/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006305 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/305/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002305-334 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/305-334/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014305.Uchwała Nr XVIII/302/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010306 - Uchwała Nr XXVII/306/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006306 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/306/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014306.uchwała Nr XVIII/303/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010307 - Uchwała Nr XXVII/307/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006307 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/307/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014307.Uchwała Nr XVIII/304/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010308 - Uchwała Nr XXVII/308/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006308 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/308/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014308.Uchwała Nr XVIII/305/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010309 - Uchwała Nr XXVII/309/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006309 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/309/2004 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014309.Uchwała Nr XVIII/306/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200631 - Protokół nr XXXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200231 - Protokół nr XXXI/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201031 - Protokół Nr XXXI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2008 r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200631 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/31/2006 - zmieniające zarządzenie Nr 12/2001 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2001r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010310 - Uchwała Nr XXVII/310/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006310 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/310/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014310.Uchwała Nr XVIII/307/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010311 - Uchwała Nr XXVII/311/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006311 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/311/2004 - w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik” »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014311.Uchwała Nr XVIII/308/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010312 - Uchwała Nr XXVII/312/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006312 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/312/2004 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014312.Uchwała Nr XVIII/310/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010313 - Uchwała Nr XXVII/313/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006313 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/313/2004 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014313.Uchwała Nr XVIII/311/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010314 - Uchwała Nr XXVII/314/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006314 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/314/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014314.Uchwała Nr XVIII/312/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010315 - Uchwała Nr XXVII/315/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006315 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/315/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014315.Uchwała Nr XVIII/313/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010316 - Uchwała Nr XXVII/316/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006316 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/316/2004 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania tego wydatku . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014316.Uchwała Nr XVIII/314/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011e. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010317 - Uchwała Nr XXVII/317/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006317 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/317/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014317.Uchwała Nr XVIII/315/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010318 - Uchwała Nr XXVII/318/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006318 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/318/2004 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014318.Uchwała Nr XVIII/316/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010319 - Uchwała Nr XXVII/319/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006319 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/319/2004 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014319.Uchwała Nr XVIII/317/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200632 - Protokół nr XXXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200232 - Protokół nr XXXII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200632 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/32/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010320 - Uchwała Nr XXVII/320/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006320 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/320/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014320.Uchwała Nr XVIII/318/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010321 - Uchwała Nr XXVII/321/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006321 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/321/2004 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014321.Uchwała Nr XVIII/319/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010322 - Uchwała Nr XXVII/322/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006322 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/322/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014322.Uchwała Nr XVIII/320/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010323 - Uchwała Nr XXVII/323/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006323 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/323/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014323.Uchwała Nr XVIII/321/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010324 - Uchwała Nr XXVII/324/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006324 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/324/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014324.Uchwała Nr XVIII/322/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010325 - Uchwała Nr XXVII/325/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006325 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/325/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014325.Uchwała Nr XVIII/323/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010326 - Uchwała Nr XXVII/326/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014326.Uchwała Nr XVIII/324/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010327 - Uchwała Nr XXVII/327/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006327 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/327/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014327.Uchwała Nr XVIII/325/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr; wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010328 - Uchwała Nr XXVII/328/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006328 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/328/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014328.Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010329 - Uchwała Nr XXVII/329/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006329 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/329/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej . »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014329.Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200633 - Protokół nr XXXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200233 - Protokół nr XXXIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201033 - Protokół Nr XXXIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 listopada 2008r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200633 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/33/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010330 - Uchwała Nr XXVII/330/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006330 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/330/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010331 - Uchwała Nr XXVII/331/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006331 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/331/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014331.Uchwała Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010332 - Uchwała Nr XXVII/332/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006332 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/332/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014332.Uchwała Nr XVIII/329/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010333 - Uchwała Nr XXVII/333/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006333 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/333/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014333.Uchwała Nr XVIII/330/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29grudnia 2011r. w spr:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010334 - Uchwała Nr XXVII/334/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006334 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/334/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014334.Uchwała Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010335 - Uchwała Nr XXVII/335/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006335 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/335/2004 - w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002335-351 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/335-351/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014335.Uchwała Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010336 - Uchwała Nr XXVII/336/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006336 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/336/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014336.Uchwała Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010337 - Uchwała Nr XXVII/337/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014337.Uchwała Nr XIX/334/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010338 - Uchwała Nr XXVII/338/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014338.Uchwała Nr XIX/335/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010339 - Uchwała Nr XXVII/339/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006339 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/339/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014339.Uchwała Nr XIX/336/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200634 - Protokół nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200234 - Protokół nr XXXIV/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201034 - Protokół nr XXXIV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 22 grudnia 2008r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200634 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/34/2006 - w sprawie procedur kontroli wewnętrznej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010340 - Uchwała Nr XXVII/340/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006340 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/340/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014340.Uchwała Nr XIX/337/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010341 - Uchwała Nr XXVII/341/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006341 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/341/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014341.Uchwała Nr XIX/338/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010342 - Uchwała Nr XXVII/342/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006342 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/342/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014342.Uchwała Nr XIX/339/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010343 - Uchwała Nr XXVII/343/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006343 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/343/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014343.Uchwała Nr XIX/340/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: darowizny nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010344 - Uchwała Nr XXVII/344/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006344 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/344/2004 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014344.Uchwała Nr XIX/341/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010345 - Uchwała Nr XXVII/345/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006345 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/345/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014345.Uchwała Nr XIX/342/2012 Rady Miejskiej w Prudnuku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010346 - Uchwała Nr XXVII/346/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006346 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/346/2005 - w sprawie określenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014346.Uchwała Nr XIX/343/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010347 - Uchwała Nr XXVII/347/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006347 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/347/2004 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014347.Uchwała Nr XIX/344/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: powołania członków Rady Muzeum działającej prz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010348 - Uchwała Nr XXVII/348/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006348 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/348/2005 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014348.Uchwała Nr XIX/345/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010349 - Uchwała Nr XXVII/349/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006349 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/349/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014349.Uchwała Nr XIX/346/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200635 - Protokół nr XXXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200235 - Protokół nr XXXV/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201035 - Protokół nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200635 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/35/2006 - w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010350 - Uchwała Nr XXVII/350/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006350 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/350/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014350.Uchwała Nr XX/347/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010351 - Uchwała Nr XXVII/351/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006351 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/351/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014351.Uchwała Nr XXI/348/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010352 - Uchwała Nr XXVII/352/2008 w sprawie zmiany nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006352 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/352/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002352-359 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/352-359/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014352.Uchwała Nr XXI/349/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r.zmieniająca uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010353 - Uchwała Nr XXVII/353/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej: Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006353 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/353/2005 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014353.Uchwała Nr XXI/350/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010354 - Uchwała Nr XXVII/354/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006354 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/354/2005 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014354.Uchwała Nr XXI/351/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010355 - Uchwała Nr XXVII/355/2008 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006355 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/355/2005 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014355.Uchwała Nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010356 - Uchwała Nr XXVII/356/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006356 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/356/2005 - w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014356.Uchwała Nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006357 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/357/2005 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014357.Uchwała Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006358 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/358/2005 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014358.Uchwała Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010359 - Uchwała Nr XXIX/359/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Strzelce Opolskie. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006359 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/359/2005 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014359.Uchwała Nr XXI/356/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201036 - Protokół nr XXXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 lutego 2009r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200636 - Protokół nr XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010360 - Uchwała Nr XXIX/360/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006360 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/360/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002360-367 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/360-367/2000 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014360.Uchwała Nr XXI/357/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010361 - Uchwała Nr XXIX/361/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006361 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/361/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014361.Uchwała Nr XXI/358/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i w Łące Prudnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010362 - Uchwała Nr XXIX/362/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006362 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/362/2005 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014362.Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010363 - Uchwała Nr XXIX/363/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006363 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/363/2005 - w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014363.Uchwała Nr XXI/360/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. zm.uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010364 - Uchwała Nr XXIX/364/2008 w sprawie odwołania darowizny nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006364 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/364/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014364.Uchwała Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010365 - Uchwała Nr XXIX/365/2008 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006365 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/365/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014365.Uchwała Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010366 - Uchwała Nr XXIX/366/2008 - w sprawie zbycie nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006366 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/366/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014366.Uchwała Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010367 - Uchwała Nr XXIX/367/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006367 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/367/2005 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014367.Uchwała Nr XXII/364/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010368 - Uchwała Nr XXIX/368/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002368 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/368/2000 - w sprawie z mian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006368 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/368/2005 - w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014368.Uchwała Nr XXII/365/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010369 - Uchwała Nr XXIX/369/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002369 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/369/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006369 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/369/2005 - w sprawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Niemysłowice. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014369.Uchwała Nr XXII/366/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: nabycia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200637 - Protokół nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201037 - Protokół nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 09 marca 2009r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 200637 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/37/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010370 - Uchwała Nr XXIX/370/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002370 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/370/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006370 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/370/2005 - w sprawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014370.Uchwała Nr XXII/367/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010371 - Uchwała Nr XXIX/371/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002371 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/371/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006371 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/371/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014371.Uchwała Nr XXII/368/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010372 - Uchwała Nr XXIX/372/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002372 - Uchwała nr XXVIII/372/2001 Rady Miejskiej w Prudniku - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006372 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/372/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014372.Uchwała Nr XXII/369/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010373 - Uchwała Nr XXIX/373/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/373/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/373/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014373.Uchwała Nr XXII/370/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010374 - Uchwała Nr XXIX/374/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/374/2001 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/374/2005 - w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014374.Uchwała Nr XXII/371/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010375 - Uchwała Nr XXIX/375/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002375 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/375/2001 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006375 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/375/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014375.Uchwała Nr XXII/372/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010376 - Uchwała Nr XXIX/376/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002376 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/376/2001 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006376 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/376/2005 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014376.Uchwała Nr XXII/373/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010377 - Uchwała Nr XXIX/377/2008 w sprawie zbycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002377 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/377/2001 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006377 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/377/2005 - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014377.Uchwała Nr XXII/374/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010378 - Uchwała Nr XXIX/378/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002378 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/378/2001 - w sprawie reorganizacji Przedszkola Nr 7 w Prudniku oraz Żłobka Miejskiego w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006378 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/378/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014378.Uchwała Nr XXII/375/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010379 - Uchwała Nr XXIX/379/2008 w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002379 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/379/2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006379 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/379/2005 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014379.Uchwała Nr XXII/376/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200638 - Protokół nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200238 - Protokół nr XXXVIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010380 - Uchwała Nr XXIX/380/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002380 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/380/2001 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006380 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/380/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014380.Uchwała Nr XXII/377/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010381 - Uchwała Nr XXIX/381/2008 w sprawie zbycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002381 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/381/2001 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006381 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/381/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014381.Uchwała Nr XXII/378/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010382 - Uchwała Nr XXX/382/2008 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002382 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/382/2001 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006382 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/382/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014382.Uchwała Nr XXII/379/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010383 - Uchwała Nr XXX/383/2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002383 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/383/2001 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006383 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/383/2005 - w sprawie zmiany uchwały »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014383.Uchwała Nr XXII/380/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010384 - Uchwała Nr XXX/384/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006384 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/384/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002384-402 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/384-402/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014384.Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm.Prudnik w 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010385 - Uchwała Nr XXX/385/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006385 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/385/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014385.Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania,określenia stawek opłaty...oraz sposobu pobierania tych opłat »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010386 - Uchwała Nr XXX/386/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pohodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006386 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/386/2005 - w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014386.Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół pods. i gimnazjów prowadzonych przez Gm. Prudnik oraz granic ich obwodów »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010387 - Uchwała Nr XXX/387/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006387 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/387/2005 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014387.Uchwała Nr XXII/384/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w P-ku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010388 - Uchwała Nr XXX/388/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006388 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/388/2005 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014388.Uchwała Nr XXII/385/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010389 - Uchwała Nr XXX/389/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadnia objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006389 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/389/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014389.Uchwała Nr XXIII/386/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200639 - Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200239 - Protokół nr XXXIX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201039 - Protokół Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010390 - Uchwała Nr XXX/390/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinasowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006390 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/390/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014390.Uchwała Nr XXIII/387/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012-2016 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010391 - Uchwała Nr XXX/391/2008 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006391 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/391/2005 - w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014391.Uchwała Nr XXIII/388/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010392 - Uchwała Nr XXX/392/2008 w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006392 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/392/2005 - w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014392.Uchwała Nr XXIII/389/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010393 - Uchwała Nr XXX/393/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006393 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/393/2005 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014393.Uchwała Nr XXIII/390/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010394 - Uchwała Nr XXX/394/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006394 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/394/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014394.Uchwała Nr XXIII/391/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010395 - Uchwała Nr XXX/395/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006395 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/395/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014395.Uchwała Nr XXIII/392/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. zm.uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010396 - Uchwała Nr XXX/396/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006396 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/396/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014396.Uchwała Nr XXIII/393/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006397 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/397/2005 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010397- Uchwała Nr XXX/397/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014397.Uchwała Nr XXIII/394/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010398 - Uchwała Nr XXX/398/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006398 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/398/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014398.Uchwała Nr XXXIII/395/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010399 - Uchwała Nr XXX/399/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006399 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/399/2005 - uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014399.Uchwała Nr XXIII/396/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-20104 - Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-20144.Protokół Nr IV/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 27 stycznia 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych4/2008 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych4/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych4/2010 - Kontrola w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych4/2011 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200640 - Protokół nr XL z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200240 - Protokół nr XL/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201040 - Protokół Nr XL/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 maja 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010400 - Uchwała Nr XXX/400/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006400 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/400/2005 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014400.Uchwała Nr XXIII/397/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010401 - Uchwała Nr XXX/401/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006401 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/401/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014401.Uchwała Nr XXIII/398/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010402 - Uchwała Nr XXX/402/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006402 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/402/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014402.Uchwała Nr XXIII/399/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010403 - Uchwała Nr XXX/403/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006403 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/403/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002403-434 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/403-434/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014403.Uchwała Nr XXIII/400/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010404 - Uchwała Nr XXX/404/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006404 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/404/2005 - w sprawie zatwierdzenia projektu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014404.Uchwała Nr XXIII/401/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010405 - Uchwała Nr XXX/405/2008 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006405 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/405/2005 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Dębowiec I »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014405.Uchwała Nr XXIII/402/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010406 - Uchwała Nr XXX/406/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006406 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/406/2005 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014406.Uchwała Nr XXIII/403/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010407 - Uchwała Nr XXX/407/2008 zmieniające uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006407 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/407/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014407.Uchwała Nr XXIII/404/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XVII/283/2011 w spr:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010408 - Uchwała Nr XXXI/408/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006408 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/408/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014408.Uchwała Nr XXIV/405/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:nadania odznaki »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010409 - Uchwała Nr XXXI/409/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006409 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/409/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014409.Uchwała Nr XXIV/406/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm.Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200641 - Protokół nr XLI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200241 - Protokół nr XLI/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201041 - Protokół Nr XLI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010410 - Uchwała Nr XXXI/410/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006410 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/410/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014410.Uchwała Nr XXIV/407/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gm.Prudnik za 2011r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010411 - Uchwała Nr XXXI/411/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia w tym podatku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006411 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/411/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014411.Uchwała Nr XXIV408/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010412 - Uchwała Nr XXXI/412/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006412 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/412/2005 - w sprawie zamiany części nieruchomości nie zabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014412.Uchwała Nr XXIV/409/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010413 - Uchwała Nr XXXI/413/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006413 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/413/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014413.Uchwała Nr XXIV/410/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012 - 2016 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010414 - Uchwała Nr XXXI/414/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006414 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/414/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014414.Uchwała Nr XXIV/411/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010415 - Uchwała Nr XXXI/415/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006415 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/415/2005 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014415.Uchwała Nr XXIV/412/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010416 - Uchwała Nr XXXI/416/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006416 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/416/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014416.Uchwała Nr XXIV/413/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010417 - Uchwała Nr XXXI/417/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym oraganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006417 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/417/2005 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014417.Uchwała Nr XXIV/414/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010418 - Uchwała Nr XXXI/418/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006418 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/418/2005 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014418.Uchwała Nr XXIV/415/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010419 - Uchwała Nr XXXI/419/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006419 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/419/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014419.Uchwała Nr XXIV/416/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200642 - Protokół nr XLII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200242 - Protokół nr XLII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201042 - Protokół Nr XLII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 12 sierpnia 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010420 - Uchwała Nr XXXI/420/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006420 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/420/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „ in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolsk »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014420.Uchwała Nr XXIV/417/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010421 - Uchwała Nr XXXII/421/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006421 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/421/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014421.Uchwała Nr XXIV/418/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010422 - Uchwała Nr XXXIII/422/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006422 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/422/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014422.Uchwała Nr XXIV/419/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010423 - Uchwała Nr XXXII/423/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik w Banku Spłódzielczym w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006423 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/423/2005 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014423.Uchwała Nr XXIV/420/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie darowizny nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010424 - Uchwała Nr XXXIII/424/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006424 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/424/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania p.n.... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014424.Uchwała Nr XXIV/421/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010425 - Uchwała Nr XXXIII/425/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006425 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/425/2005 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014425.Uchwała Nr XXIV/422/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010426 - Uchwała Nr XXXIII/426/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006426 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/426/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014426.Uchwała Nr XXIV/423/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010427 - Uchwała Nr XXXIII/427/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006427 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/427/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014427.Uchwała Nr XXIV/424/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010428 - Uchwała Nr XXXIII/428/2008 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006428 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/428/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014428.Uchwała Nr XXIV/425/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010429 - Uchwała Nr XXXIII/429/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006429 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/429/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014429.Uchwała Nr XXIV/426/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200643 - Protokół nr XLIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200243 - Protokół nr XLIII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201043 - Protokół Nr XLIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010430 - Uchwała Nr XXXIII/430/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006430 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/430/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014430.Uchwała Nr XXIV/427/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010431 - Uchwała Nr XXXIII/431/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006431 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/431/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014431.Uchwała Nr XXIV/428/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010432 - Uchwała Nr XXXIII/432/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006432 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/432/2005 - w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014432.Uchwała Nr XXIV/429/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010433 - Uchwała Nr XXXIII/433/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006433 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/433/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014433.Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010434 - Uchwała Nr XXXIII/434/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006434 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/434/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014434.Uchwała Nr XXV/431/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany MPZP miasta Prudnika z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010435 - Uchwała Nr XXXIII/435/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006435 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/435/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002435-448 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/435-448/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014435.Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010436 - Uchwała Nr XXXIII/436/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006436 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/436/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Ścinawa »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014436.Uchwała Nr XXVI/433/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010437 - Uchwała Nr XXXIII/437/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006437 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/437/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014437.Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010438 - Uchwała Nr XXXIII/438/2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006438 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/438/2005 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014438.Uchwała Nr XXVI/435/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010439 - Uchwała Nr XXXIII/439/2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006439 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/439/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014439.Uchwała Nr XXVI/436/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200644 - Protokół nr XLIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200244 - Protokół nr XLIV/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201044 - Protokół Nr XLIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 24 września 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010440 - Uchwała Nr XXXIII/440/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006440 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/440/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014440.Uchwała Nr XXVI/437/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010441 - Uchwała Nr XXXIII/441/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006441 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/441/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014441.Uchwała Nr XXVI/438/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010442 - Uchwała Nr XXXIII/442/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006442 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/442/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014442.Uchwała Nr XXVI/439/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr:wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010443 - Uchwała Nr XXXIII/443/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006443 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/443/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014443.Uchwała Nr XXVI/440/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010444 - Uchwała nr XXXIII/444/2008 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006444 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/444/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014444.Uchwała Nr XXVI/441/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010445 - Uchwała nr XXXIII/445/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006445 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/445/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014445.Uchwała Nr XXVI/442/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006446 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/446/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014446.Uchwała Nr XXVI/443/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010447 - Uchwała nr XXXIV/447/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006447 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/447/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014447.Uchwała Nr XXVI/444/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010448 - Uchwała nr XXXIV/448/2008 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006448 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/448/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014448.Uchwała Nr XXVI/445/2012 Rady Miejskiej w Prudnuiku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010449 - Uchwała nr XXXIV/449/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006449 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/449/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002449-451 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/449-451/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014449.Uchwała Nr XXVI/446/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200645 - Protokół nr XLV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200245 - Protokół nr XLV/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010450 - Uchwała nr XXXIV/450/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006450 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/450/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014450.Uchwała Nr XXVI/447/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010451 - Uchwała nr XXXIV/451/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006451 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/451/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014451.Uchwała Nr XXVI/448/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010452 - Uchwała Nr XXXIV/452/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006452 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/452/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002452-467 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/452-467/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014452.Uchwała Nr XXVI/449/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010453 - Uchwała nr XXXIV/453/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006453 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/453/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014453.Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. zm.uchwałę w spr: zasad udzielania i rozmiaru tyg.obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom oraz ustalenia pensum »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010454 - Uchwała nr XXXIV/454/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006454 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/454/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014454.Uchwała Nr XXVI/451/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa RM »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010455 - Uchwała nr XXXIV/455/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006455 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/455/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014455.Uchwała Nr XXVI/452/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010456 - Uchwała nr XXXIV/456/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006456 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/456/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014456.uchwała Nr XXVII/453/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. w spr:zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010457 - Uchwała nr XXXIV/457/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006457 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/457/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014457.Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010458 - Uchwała nr XXXIV/458/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006458 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/458/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2010-2014458.Uchwała Nr XXVIII/455/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006459 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/459/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010459- Uchwała nr XXXIV/459/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200646 - Protokół nr XLVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200246 - Protokół nr XLVI/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201046 - Protokół Nr XLVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 6 listopada 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010460 - Uchwała nr XXXIV/460/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006460 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/460/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010461 - Uchwała nr XXXIV/461/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2009. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006461 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/461/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010462 - Uchwała nr XXXIV/462/2008 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006462 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/462/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010463 - Uchwała nr XXXIV/463/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006463 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/463/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010464 - Uchwała nr XXXIV/464/2008 w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006464 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/464/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010465 - Uchwała nr XXXIV/465/2008 w sprawie rozpatrzenia skragi na działalność Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006465 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/465/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010466 - Uchwała Nr XXXIV/466/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006466 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/466/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010467 - Uchwała Nr XXXV/467/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006467 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/467/2005 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010468 - Uchwała Nr XXXV/468/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006468 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/468/2005 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002468 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/468/2001 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006469 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/469/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002469-489 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/469-489/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010469-Uchwała Nr XXXV/469/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200647 - Protokół nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200247 - Protokół nr XLVII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201047 - Protokół Nr XLVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 19 listopada 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010470 - Uchwała Nr XXXV/470/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia njaniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006470 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/470/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010471 - Uchwała Nr XXXV/471/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2009. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006471 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/471/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010472 - Uchwała Nr XXXV/472/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006472 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/472/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010473 - Uchwała Nr XXXV/473/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006473 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/473/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010474 - Uchwała Nr XXXV/474/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006474 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/474/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010475 - Uchwała Nr XXXV/475/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006475 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/475/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010476 - Uchwała Nr XXXV/476/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006476 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/476/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010477 - Uchwała Nr XXXV/477/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006477 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/477/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010478 - Uchwała Nr XXXV/478/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006478 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/478/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010479 - Uchwała Nr XXXV/479/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006479 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/479/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200648 - Protokół nr XLVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200248 - Protokół nr XLVIII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010480 - Uchwała Nr XXXV/480/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie odwołania darowizny nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006480 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/480/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010481 - Uchwała Nr XXXV/481/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006481 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/481/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010482 - Uchwała Nr XXXV/482/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza w zakresie poprawy estetyki i zagospodarownia podwórzy w ramach istniejącej przestrzeni miejskiej Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006482 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/482/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010483 - Uchwała Nr XXXV/483/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006483 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/483/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010484 - Uchwała Nr XXXV/484/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w składkach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006484 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/484/2005 - w sprawie uchylenia uchwały »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010485 - Uchwała Nr XXXV/485/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006485 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/485/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010486 - Uchwała Nr XXXV/486-/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006486 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/486/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010487 - Uchwała nr XXXVI/487/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006487 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/487/2005 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010488 - Uchwała nr XXXVI/488/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006488 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/488/2005 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010489 - Uchwała nr XXXVI/489/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006489 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/489/2005 - zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200649 - Protokół nr XLIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200249 - Protokół nr XLIX/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201049 - Protokół Nr XLIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 grudnia 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010490 - Uchwała nr XXXVI/490/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006490 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/490/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002490-498 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/490-498/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010491 - Uchwała nr XXXVI/491/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchmości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006491 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/491/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010492 - Uchwała nr XXXVI/492/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006492 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/492/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objetego dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010493 - Uchwała nr XXXVI/493/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r.w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006493 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/493/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010494 - Uchwała nr XXXVI/494/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006494 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/494/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010495 - Uchwała nr XXXVI/495/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006495 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/495/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010496 - Uchwała nr XXXVI/496/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006496 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/496/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010497 - Uchwała nr XXXVI/497/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006497 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/497/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010498 - Uchwała nr XXXVI/498/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006498 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/498/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010499 - Uchwała nr XXXVI/499/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006499 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/499/2005 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002499 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/499/2001 - w sprawie uchwalania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik, obejmującej tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie ulicy Wiejskiej i Jesionkowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-20105 - Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych5- 2008 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SMYK »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-20145.Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 24 lutego 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych5/2009 - Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych5/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych5/2011 - Kontrola w GZ LZS »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200650 - Protokół nr L z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-200250 - Protokół nr L/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201050.Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 stycznia 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010500 - Uchwała nr XXXVI/500/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006500 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/500/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002500-501 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/500-501/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010501 - Uchwała nr XXXVI/501/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006501 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/501/2005 - zmieniająca uchwałę w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010502 - Uchwała nr XXXVI/502/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006502 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/502/2005 - zmieniająca uchwałę w spr: wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002502-513 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/502-513/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010503 - Uchwała nr XXXVI/503/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006503 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/503/2005 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010504 - Uchwała nr XXXVI/504/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006504 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/504/2005 - w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010505 - Uchwała nr XXXVI/505/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006505 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/505/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010506 - Uchwała nr XXXVI/506/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006506 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/506/2005 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010507 - Uchwała nr XXXVI/507/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006507 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/507/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010508 - Uchwała nr XXXVI/508/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006508 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/508/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010509 - Uchwała nr XXXVI/509/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006509 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/509/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia części nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200651 - Protokół nr LI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201051. Protokół Nr LI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 stycznia 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010510 - Uchwała nr XXXVI/510/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006510 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/510/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010511 - Uchwała nr XXXVI/511/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006511 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/511/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010512 - Uchwała nr XXXVII/512/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 marca 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006512 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/512/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010513 - Uchwała nr XXXVIII/513/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006513 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/513/2005 - w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010514 - Uchwała nr XXXVIII/514/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006514 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/514/2005 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002514-545- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/514-545/2001 z dnia 30 października 2001 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010515 - Uchwała nr XXXVIII/515/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006515 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/515/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010516 - Uchwała nr XXXVIII/516/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006516 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/516/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010517 - Uchwała nr XXXVIII/517/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006517 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/517/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010518 - Uchwała nr XXXVIII/518/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006518 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/518/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego,leśnego i od nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010519 - Uchwała nr XXXVIII/519/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. »»
FINANSEBudżet 2006519 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/519/2005 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006519 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/519/2005 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 rok. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200652 - Protokół nr LII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201052. Protokół Nr LII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 lutego 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010520 - Uchwała nr XXXVIII/520/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006520 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/520/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010521 - Uchwała nr XXXVIII/521/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006521 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/521/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010522 - Uchwała nr XXXVIII/522/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006522 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/522/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010523 - Uchwała nr XXXVIII/523/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Prudnik do stanu faktycznego. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006523 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/523/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010524 - Uchwała nr XXXVIII/524/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006524 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/524/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010525 - Uchwała nr XXXVIII/525/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczanka. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006525 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/525/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010526 - Uchwała nr XXXVIII//2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szybowice. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006526 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/526/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetagowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010527 - Uchwała nr XXXVIII/527/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006527 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/527/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010528 - Uchwała nr XXXVIII/528/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006528 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/528/2005 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010529 - Uchwała nr XXXVIII/529/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006529 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/529/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200653 - Protokół nr LIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201053 - Protokół Nr LIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2010 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010530 - Uchwała nr XXXIX/530/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym nr 2 w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006530 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/530/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010531 - Uchwała nr XXXIX/531/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006531 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/531/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010532 - Uchwała nr XXXIX/532/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006532 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/532/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010533 - Uchwała nr XXXIX/533/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006533 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/533/2005 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010534 - Uchwała nr XXXIX/534/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006534 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/534/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Gminy „Torkonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010535 - Uchwała nr XXXIX/535/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006535 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/535/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010536 - Uchwała nr XXXIX/536/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006536 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/536/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010537 - Uchwała nr XXXIX/537/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006537 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/537/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010538 - Uchwała nr XXXIX-538-2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006538 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/538/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010539 - Uchwała nr XXXIX/539/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006539 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/539/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-200654 - Protokół nr LIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010540 - Uchwała nr XXXIX/540/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006540 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/540/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010541 - Uchwała nr XXXIX/541/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006541 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/541/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010542 - Uchwała nr XXXIX/542/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006542 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/542/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010543 - Uchwała nr XXXIX-543-2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006543 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/543/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na uznanie osoby jako niezbędnej dla Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010544 - Uchwała nr XXXIX/544/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006544 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/544/2005 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010545 - Uchwała nr XXXIX/545/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu zbycia udziału w nieruchomości na cele mieszkaniowe współwłaścicielowi tej nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006545 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/545/2005 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010546 - Uchwała nr XXXIX/546/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006546 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/546/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002546 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/546/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010547 - Uchwała nr XXXIX/547/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006547 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/547/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002547 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/547/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010548 - Uchwała nr XXXIX/548/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006548 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/548/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002548 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/548/2001 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010549 - Uchwała nr XXXIX/549/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006549 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/549/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002549 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/549/2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201055.Protokół Nr LV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 maja 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006550 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/550/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002550 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/550/2001 - w sprawie ustalenia wysokośco opłaty targowej oraz sposobu określenie sposobu jej poboru »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010550- Uchwała nr XL/550/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006551 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/551/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002551 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/551/2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podaku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010551- Uchwała nr XL/551/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006552 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/552/2006 - w sprawie sprzedaży nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002552 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/552/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010552- Uchwała nr XL/552/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006553 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/553/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002553 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/553/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010553- Uchwała nr XL/553/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006554 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/554/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010554- Uchwała nr XL/554/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowi Prudnickiemu zadania własnego gminy obejmującego założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002554-568 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/554-568/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006555 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/555/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010555- Uchwała nr XL/555/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006556 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/556/2006 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010556- Uchwała nr XL/556/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006557 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/557/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010557- Uchwała nr XL/557/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010558- Uchwała nr XL/558/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006559 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/559/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010559- Uchwała nr XL/559/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201056.Protokół Nr LVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 4 czerwca 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006560 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/560/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010560- Uchwała nr XL/560/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010561- Uchwała nr XL/561/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006562 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/562/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010562- Uchwała nr XL/562/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006563 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/563/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010563- Uchwała nr XL/563/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006564 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/564/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010564- Uchwała nr XL/564/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006565 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/565/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010565- Uchwała nr XL/565/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006566 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/566/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010566- Uchwała nr XL/566/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010567- Uchwała nr XL/567/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006568 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/568/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010568- Uchwała nr XL/568/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006569 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/569/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002569 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/569/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010569- Uchwała nr XL/569/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201057.Protokół Nr LVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 25 czerwca 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010570- Uchwała nr XL/570/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002571 - 586 - Uchwały Rady Miejskiej nr XL/571-586/2001 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006571 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/571/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010571- Uchwała nr XL/571/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006572 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/572/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010572- Uchwała nr XL/572/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006573 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/573/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudziczce »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010573- Uchwała nr XL/573/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006574 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/574/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010574- Uchwała nr XL/574/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006575 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/575/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.Bohaterów Westerplatte w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010575- Uchwała nr XL/575/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006576 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/576/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im.gen.Karola Świerczewskiego w Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010576- Uchwała nr XLI/576/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006577 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/577/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im.Powstańców Śląskich w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010577- Uchwała nr XLI/577/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006578 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/578/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im.Marii Konopnickiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010578- Uchwała nr XLI/578/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006579 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/579/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010579- Uchwała nr XLI/579/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Prudniki na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201058.Protokół Nr LVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 21 lipca 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006580 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/580/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010580- Uchwała nr XLI/580/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006581 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/581/2006 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010581- Uchwała nr XLI/581/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006582 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/582/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010582- Uchwała nr XLI/582/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006583 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/583/2006 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010583- Uchwała nr XLI/583/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006584 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/584/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010584- Uchwała nr XLI/584/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006585 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/585/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010585- Uchwała nr XLI/585/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006586 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/586/2006 - w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010586- Uchwała nr XLI/586/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006587 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/587/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010587- Uchwała nr XLI/587/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002587-615 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/587-615/2002 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006588 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/588/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010588- Uchwała nr XLI/588/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010589- Uchwała nr XLI/589/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201059. Protokół Nr LIX/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 sierpnia 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010590- Uchwała nr XLI/590/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010591 - Uchwała Nr XLI/591/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006591 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/591/2006 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010592 - Uchwała Nr XLI/592/2009 Rady Miejskiej W Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006592 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/592/2006 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006593 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/593/2006 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010593- Uchwała Nr XLI/593/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006594 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/594/2006 - w sprawie uzgodnienia zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010594- Uchwała Nr XLI/594/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010595 - Uchwała Nr XLI/595/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006595 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/595/2006 - w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010596 - Uchwała Nr XLI/596/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006596 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/596/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010597 - Uchwała Nr XLI/597/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006597 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/597/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010598 - Uchwała Nr XLI/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006598 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/598/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010599 - Uchwała Nr XLI/599/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006599 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/599/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-20106 - Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-20146.Protokół Nr VI/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych6/2008 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych6/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych6/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych6/2011 - Kontrola w MKS Meble-Pogoń »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201060.Protokół Nr LX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 sierpnia 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010600 - Uchwała Nr XLI/600/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006600 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/600/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006601 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/601/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010601- Uchwała Nr XLI/601/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010602 - Uchwała Nr XLI/602/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006602 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/602/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010603 - Uchwała Nr XLI/603/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006603 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/603/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010604 - Uchwała Nr XLI/604/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006604 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/604/2006 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010605 - Uchwała Nr XLI/605/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006605 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/605/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010606 - Uchwała Nr XLI/606/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006606 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/606/2006 - w sprawie szczegółowych zasad i trbu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prudnik oraz jej jednostek organizacyjnych... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010607 - Uchwała Nr XLI/607/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006607 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/607/2006 - w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006607 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/607/2006 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010608 - Uchwała Nr XLI/608/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006608 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/608/2006 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010609 - Uchwała Nr XLI/609/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006609 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/609/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania ... »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201061.Protokół Nr LXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 16 września 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010610 - Uchwała Nr XLI/610/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006610 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/610/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania ... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010611 - Uchwała Nr XLI/611/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006611 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/611/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad ... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010612 - Uchwała Nr XLI/612/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006612 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/612/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie ... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006613 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/613/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie ... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010613. Uchwała Nr XLI/613/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010614 - Uchwała Nr XLI/614/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006614 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/614/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010615 - Uchwała Nr XLI/615/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006615 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/615/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010616 - Uchwała Nr XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006616 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/616/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002616-627 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/616-627/2002 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010617 - Uchwała Nr XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006617 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/617/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010618 - Uchwała Nr XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006618 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/618/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010619 - Uchwała Nr XLIII/619/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006619 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/619/2006 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201062.Protokół Nr LXII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 września 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010620 - Uchwała Nr XLIII/620/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006620 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/620/2006 - w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010621 - Uchwała Nr XLIII/621/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006621 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/621/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010622 - Uchwała Nr XLIII/622/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006622 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/622/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010623 - Uchwała Nr XLIII/623/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006623 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/623/2006 - w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010624 - Uchwała Nr XLIII/624/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006624 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/624/2006 - w sprawie określenia zakresu i formy inormacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze oraz inormacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010625 - Uchwała Nr XLIII/625/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006625 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/625/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010626 - Uchwała Nr XLIII/626/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006626 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/626/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie Gminego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010627 - Uchwała Nr XLIII/627/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006627 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/627/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010628 - Uchwała Nr XLIII/628/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006628 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/628/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002628-637 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/628-637/2002 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010629 - Uchwała Nr XLIII/629/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006629 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/629/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201063. Protokół Nr LXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 października 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010630 - Uchwała Nr XLIII/630/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006630 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/630/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010631 - Uchwała Nr XLIII/631/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006631 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/631/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010632 - Uchwała Nr XLIII/632/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006632 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/632/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010633 - Uchwała Nr XLIII/633/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006633 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/633/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010634 - Uchwała Nr XLIII/634/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006634 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/634/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010635 - Uchwała Nr XLIII/635/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006635 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/635/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010636 - Uchwała Nr XLIII/636/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006636 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/636/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010637 - Uchwała Nr XLIII/637/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006637 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/637/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010638 - Uchwała Nr XLIII/638/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006638 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/638/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002638-651 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/638-651/2002 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010639 - Uchwała Nr XLIII/639/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006639 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/639/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-201064. Protokół Nr LXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 8 listopada 2010r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010640 - Uchwała Nr XLIII/640/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006640 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/640/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010641 - Uchwała Nr XLIII/641/2009 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006641 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/641/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010642 - Uchwała Nr XLIII/642/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006642 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/642/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010643 - Uchwała Nr XLIII/643/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006643 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/643/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010644 - Uchwała Nr XLIII/644/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006644 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/644/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010645 - Uchwała Nr XLIII/645/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006645 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/645/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010646 - Uchwała Nr XLIII/646/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006646 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/646/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010647 - Uchwała Nr XLIII/647/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006647 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/647/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010648 - Uchwała Nr XLIII/648/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006648 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/648/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010649 - Uchwała Nr XLIII/649/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia i nabycia udziałów w nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006649 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/649/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010650 - Uchwała Nr XLIII/650/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006650 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/650/2006 - w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010651 - Uchwała Nr XLIII/651/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006651 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/651/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010652 - Uchwała Nr XLIII/652/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006652 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/652/2006 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002652 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/652/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010653 - Uchwała Nr XLIII/653/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006653 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/653/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002653-665 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/653-665/2002 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010654 - Uchwała Nr XLIII/654/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006654 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/654/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do działalności gospodarczej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010655 - Uchwała Nr XLIII/655/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006655 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/655/2006 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010656 - Uchwała Nr XLIII/656/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006656 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/656/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010657 - Uchwała Nr XLIII/657/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006657 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/657/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010658 - Uchwała Nr XLIII/658/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006658 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/658/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010659 - Uchwała Nr XLIV/659/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006659 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/659/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010660 - Uchwała Nr XLIV/660/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006660 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/660/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010661 - Uchwała Nr XLIV/661/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006661 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/661/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010662 - Uchwała Nr XLIV/662/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy... »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006662 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/662/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010663 - Uchwała Nr XLIV/663/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006663 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/663/2006 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010664 - Uchwała Nr XLIV/664/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006664 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/664/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010665 - Uchwała Nr XLIV/665/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006665 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/665/2006 - w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekraacji w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002666 - 669 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/666-669/2002 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010666 - Uchwała Nr XLIV/666/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006666 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/666/2006 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010667 - Uchwała Nr XLIV/667/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006667 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/667/2006 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010668 - Uchwała Nr XLIV/668/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006668 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/668/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010669 - Uchwała Nr XLIV/669/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006669 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/669/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010670 - Uchwała Nr XLIV/670/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006670 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/670/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002670 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/670/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002671 - 682 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/671-682/2002 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010671 - Uchwała Nr XLIV/671/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006671 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/671/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010672 - Uchwała Nr XLIV/672/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006672 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/672/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010673 - Uchwała Nr XLIV/673/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006673 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/673/2006 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006r. nie wygtasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010674 - Uchwała Nr XLIV/674/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006674 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/674/2006 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010675 - Uchwała Nr XLIV/675/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006675 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/675/2006 - w sprawie odpowiedzi na skargę »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010676 - Uchwała Nr XLIV/676/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006676 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/676/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010677 - Uchwała Nr XLIV/677/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006677 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/677/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010678 - Uchwała Nr XLIV/678/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006678 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/678/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010679 - Uchwała Nr XLIV/679/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006679 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/679/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010680 - Uchwała Nr XLIV/680/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006680 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/680/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010681 - Uchwała Nr XLIV/681/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006681 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/681/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010682 - Uchwała Nr XLIV//682/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006682 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/682/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010683 - Uchwała Nr XLIV/683/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006683 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/683/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002683-709 - Uchwaly Rady Miejskiej XLIX/683-709/2002 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010684 - Uchwała Nr XLIV/684/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006684 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/684/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010685 - Uchwała Nr XLIV/685/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006685 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/685/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010686 - Uchwała Nr XLIV/686/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publ. w strefie, .. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006686 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/686/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010687 - Uchwała Nr XLIV/687/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2002-2006687 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/687/2006 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010688 - Uchwała Nr XLIV/688/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010689 - Uchwała Nr XLIV/689/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010690 - Uchwała Nr XLV/690/2009 z dnia 29 październik 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Prudnik do projektu objętego dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010691- Uchwała Nr XLV/691/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010692- Uchwała Nr XLV/692/2009 z dnia 29 paźziernika 2009 r. w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010693 - Uchwała Nr XLV/693/2009 z dnia 29 pzździernika 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010694 - Uchwała Nr XLV/694/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - wydatkach związ. z wieloletnimi programami inwest. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010695 - Uchwała Nr XLV/695/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010696 - Uchwała Nr XLV/696/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2010 r »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010697 - Uchwała Nr XLV/697/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010698 - Uchwała Nr XLV/698/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010699 - Uchwała Nr XLV/699/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-20107 - Protokół nr VII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-20147.Protokół Nr VII/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych7/2008 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych7/2009 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych7/2010 - Kontrola terminowości przekazania podatnikowi i US informacji PIT-11 oraz prawidłowości wykazanych danych »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych7/2011 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010700 - Uchwała Nr XLV/700/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010701 - Uchwała Nr XLV/701/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010702 - Uchwała Nr XLV/702/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010704 - Uchwała Nr XLV/704/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010705 - Uchwała Nr XLV/705/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010706 - Uchwała Nr XLV/706/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010707 - Uchwała Nr XLV/707/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010708 - Uchwała Nr XLV/708/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010709 - Uchwała Nr XLV/709/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010710 - Uchwała Nr XLV/710/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002710 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/710/2002 - w sprawie restrukturyzacji niektórych należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Prudnik. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010711 - Uchwała Nr XLV/711/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 1998-2002711 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/711/2002 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010712 - Uchwała Nr XLV/712/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010713 - Uchwala Nr XLV/713/2009 z dnia 29 października 2009 r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010714 - Uchwała Nr XLV/714/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010715 - Uchwała Nr XLVI/715/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010716 - Uchwała Nr XLVII/716/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010717 - Uchwała Nr XLVII/717/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010718 - Uchwała Nr XLVII/718/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010719 - Uchwała Nr XLVII/719/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010720 - Uchwała Nr XLVII/720/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010721 - Uchwała Nr XLVII/721/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010722 - Uchwała Nr XLVII/722/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010723 - Uchwała Nr XLVII/723/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010724 - Uchwała Nr XLVII/724/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010725 - Uchwała Nr XLVII/725/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010726 - Uchwała Nr XLVII/726/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010727 - Uchwała Nr XLVII/727/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010728 - Uchwała Nr XLVII/728/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010729 - Uchwała Nr XLVII/729/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010730 - Uchwała Nr XLVII/730/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010731 - Uchwała Nr XLVII/731/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010732 - Uchwała Nr XLVII/732/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik,, »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010733 - Uchwała Nr XLVIII/733/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010734 - Uchwała Nr XLVIII/734/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010735 - Uchwała Nr XLVIII/735/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010736 - Uchwała Nr XLVIII/736/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010737 - Uchwała Nr XLVIII/737/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010738 - Uchwała Nr XLVIII/738/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010739 - Uchwała Nr XLVIII/739/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010740 - Uchwała Nr XLVIII/740/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010741 - Uchwała Nr XLVIII/741/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010742 - Uchwała Nr XLVIII/742/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010743 - Uchwała Nr XLVIII/743/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010744 - Uchwała Nr XLVIII/744/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010745 - Uchwała Nr XLVIII/745/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010746 - Uchwała Nr XLVIII/746/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010747 - Uchwała Nr XLVIII/747/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010748 - Uchwała Nr XLVIII/748/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010749 - Uchwała Nr XLVIII/749/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010750 - Uchwała Nr XLVIII/750/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010751 - Uchwała Nr XLVIII/751/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010752 - Uchwała Nr XLVIII/752/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010753 - Uchwała Nr XLVIII/753/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010754 - Uchwała Nr XLVIII/754/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie najmu części nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010755 - Uchwała Nr XLVIII/755/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2010 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010756 - Uchwała Nr XLVIII/756/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010757 - Uchwała Nr XLVIII/757/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010758 - Uchwała Nr XLVIII/758/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Prudnik osobie polskiego pochodzenia w związku z repatriacją.. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010759 - Uchwała Nr XLVIII/759/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010760 - Uchwała Nr XLIX/760/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków.. »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010761 - Uchwała Nr L/761/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok- wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010762 - Uchwała Nr LI/762/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010763 - Uchwała Nr LI/763/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 r. - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010764 - Uchwała LI/764/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010765 - Uchwała Nr LI/765/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010766 - Uchwała Nr LI/766/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r.w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010767 - Uchwała LI/767/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010768 - Uchwała Nr LI/768/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010769 - Uchwała Nr LI/769/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010770 - Uchwała Nr LI/770/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010771 - Uchwała Nr LI/771/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mieszkowice »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010772 - Uchwała Nr LI/772/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010773 - Uchwała Nr LI/773/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piorunkowice »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010774 - Uchwała Nr LI/774/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudziczka »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010775 - Uchwała Nr LI/775/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzbiec »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010776 - Uchwała Nr LI/776/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Prudnik osobie polskiego pochodzenia »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010777 - Uchwała Nr LI/777/2010 Rady Mijskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010778 - Uchwała Nr LII/778/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010779 - Uchwała Nr LII/779/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 r »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010780 - Uchwała Nr LII/780/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010781 - Uchwała Nr LII/781/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010782 - Uchwała Nr LII/782/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010783 - Uchwała Nr LII/783/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010784 - Uchwała Nr LII/784/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010785 - Uchwała Nr LII/785/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010786 - Uchwała Nr LII/786/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomośc »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010787 - Uchwała Nr LII/787/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010788 - Uchwała Nr LII/788/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010789 - Uchwała Nr LII/789/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010790 - Uchwała Nr LII/790/2010 Rady Miajskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010791 - Uchwała Nr LII/791/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu- Odnowa wsi- w województwie opolskiem »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010792 - Uchwała Nr LII/792/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali w Kup »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010793 - Uchwała Nr LII/793/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010794 - Uchwała Nr LIII/794/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010795 - Uchwała Nr LIII/795/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok- wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010796 - Uchwała Nr LIII/796/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010797 - Uchwała Nr LIII/797/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010798 - Uchwała Nr LIII/798/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zakupu kompleksowej usługi oświetleniowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010799 - Uchwała Nr LIII/799/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-20108 - Protokół nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-20148.Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 maja 2011r. »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych8/2008 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych8/2009 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych8/2010 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie »»
URZĄD MIEJSKIProtokoły kontroli wewnętrznych8/2011 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010800 - Uchwała Nr LIII/800/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010801 - Uchwała Nr LIII/801/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010802 - Uchwała Nr LIII/802/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010803 - Uchwała Nr LIII/803/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010804 - Uchwała Nr LIII/804/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010805 - Uchwała Nr LIII/805/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010806 - Uchwała Nr LIII/806/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010807 - Uchwała Nr LIII/807/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010808 - Uchwała Nr LIII/808/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010809 - Uchwała Nr LIII/809/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010810 - Uchwała Nr LIII/810/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010811 - Uchwała Nr LIII/811/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010812 - Uchwała Nr LIII/812/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010813 - Uchwała Nr LIII/813/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010814 - Uchwała Nr LIII/814/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010815 - Uchwała Nr LIII/815/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010816 - Uchwała Nr LIII/816/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010817 - Uchwała Nr LIII/817/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010818 - Uchwała Nr LIII/818/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010819 - Uchwała Nr LIII/819/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010820 - Uchwała Nr LIII/820/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010821 - Uchwała Nr LIII/821/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010822 - Uchwała Nr LIII/822/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010823 - Uchwała Nr LIII/823/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały 2006-2010824 - Uchwała Nr LIII/824/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości