Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze opisów spraw

 Łączna ilość odsłon opisów spraw: 27639

Statystyki szczegółowe każdego z opisów spraw:

Komórka organizacyjna:
Straż Miejska
 • Straż Miejska w Prudniku - Zgłaszanie spraw i interwencji.
  od dnia: 2010-02-19 10:11:16 więcej>>
 • odsłon:
  7366 
  Komórka organizacyjna:
  Urząd Stanu Cywilnego
 • Organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa, nadania imienia dziecku oraz jubileuszu pożycia małżeńskiego
  od dnia: 2005-03-16 12:33:39 (usunięta: 2005-08-11 13:11:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska małżonków i dzieci, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu dziecka...
  od dnia: 2005-03-16 12:23:50 więcej>>
 • odsłon:
  1450 
 • Sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów.
  od dnia: 2005-03-16 11:17:12 więcej>>
 • odsłon:
  1610 
 • Sprawy związane z wydawaniem decyzji w sprawie wpisywania sporządzonych za gran icą aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg, odtwarzania aktów, prostowania i uzupełniania aktów oraz zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego wyczekiwania.
  od dnia: 2005-03-16 11:58:50 więcej>>
 • odsłon:
  915 
 • Sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, stwierdzający brak okoliczności do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, stwierdzający fakt nie pozostawania w związku małżeńskim.
  od dnia: 2005-03-16 12:14:14 więcej>>
 • odsłon:
  826 
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  od dnia: 2005-03-16 12:42:22 więcej>>
 • odsłon:
  1469 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy
 • Decyzja o warunkach zabudowy
  od dnia: 2005-05-10 12:14:51 więcej>>
 • odsłon:
  1763 
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  od dnia: 2005-05-10 12:15:15 więcej>>
 • odsłon:
  1370 
 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  od dnia: 2005-05-10 12:15:36 więcej>>
 • odsłon:
  1108 
 • Wypis z planu miasta
  od dnia: 2005-05-10 12:15:52 więcej>>
 • odsłon:
  1455 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Sprawy związane z budową, remontami i utrzymaniem dróg gminnych, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg gminnych, wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych.
  od dnia: 2004-06-03 08:12:51 więcej>>
 • odsłon:
  1210 
 • Sprawy związane z ochroną środowiska.
  od dnia: 2004-06-08 11:30:50 więcej>>
 • odsłon:
  1157 
 • Sprawy związane z utrzymaniem czystości, terenów zielonych, cmentarzy, tergowisk...
  od dnia: 2004-06-08 10:23:33 więcej>>
 • odsłon:
  1051 
 • Sprawy związane z wydawaniem lub sprzedażą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  od dnia: 2004-06-08 10:39:46 więcej>>
 • odsłon:
  990 


  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40