Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze podstron biuletynu

 Łączna ilość odsłon podstron w biuletynie: 4388476

Statystyki szczegółowe każdej z podstron biuletynu:

Dział: BIP
Pozycja menu: BIP
 • BIP
  od dnia: 2012-07-23 12:52:21 więcej>>
 • odsłon:
  24367 
 • BIP - Polska
  od dnia: 2010-03-05 14:29:44 (usunięta: 2010-03-05 14:34:44) więcej>>
 • odsłon:
 • BIP PRUDNIK
  od dnia: 2003-07-22 09:50:40 (usunięta: 2003-08-06 13:34:10) więcej>>
 • odsłon:
  97 
 • BIP Prudnik
  od dnia: 2003-07-21 09:07:17 (usunięta: 2003-07-22 09:25:36) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • BIP Prudnik
  od dnia: 2003-07-21 08:55:56 (usunięta: 2003-07-21 09:01:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2003-08-06 13:55:56 (usunięta: 2004-01-28 11:21:41) więcej>>
 • odsłon:
  1144 
  Dział: BIP
  Pozycja menu: BIP - POLSKA
 • BIP - POLSKA
  od dnia: 2010-03-05 14:40:26 więcej>>
 • odsłon:
  2827 
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  od dnia: 2010-10-06 14:26:28 (usunięta: 2010-10-11 09:41:48) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: BIP
  Pozycja menu: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  od dnia: 2010-10-11 09:49:09 więcej>>
 • odsłon:
  2865 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Ogłoszenia Burmistrza
 • Informacja dla gmin - Góry Opawskie IV warsztaty
  od dnia: 2011-09-07 14:24:22 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • Inwestycje celu publicznego - Niemysłowice
  od dnia: 2009-04-15 11:50:21 więcej>>
 • odsłon:
  764 
 • Inwestycje celu publicznego - Wierzbiec
  od dnia: 2009-04-15 11:47:43 więcej>>
 • odsłon:
  653 
 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  od dnia: 2012-08-13 10:02:15 więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • Obwieszczenia Burmistrza Prudnika
  od dnia: 2012-05-16 12:37:58 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Prudnickiego Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 78 z dnia 14 marca 2012 na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowe ul. Lompy w Prudniku
  od dnia: 2012-03-16 14:45:33 więcej>>
 • odsłon:
  345 
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  od dnia: 2010-04-28 12:24:07 więcej>>
 • odsłon:
  839 
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  od dnia: 2010-03-02 09:21:24 więcej>>
 • odsłon:
  633 
 • Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  od dnia: 2011-11-09 08:14:04 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę ul. Lompy w Prudniku
  od dnia: 2012-02-23 15:08:48 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  od dnia: 2012-07-27 09:04:45 więcej>>
 • odsłon:
  389 
 • Ogłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm.
  od dnia: 2009-03-20 12:23:09 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  od dnia: 2010-06-02 15:10:01 więcej>>
 • odsłon:
  718 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  od dnia: 2012-04-13 12:51:43 więcej>>
 • odsłon:
  552 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  od dnia: 2012-06-20 09:02:46 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  od dnia: 2009-05-13 08:07:06 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka
  od dnia: 2010-06-02 15:14:48 więcej>>
 • odsłon:
  741 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  od dnia: 2011-06-29 09:14:25 więcej>>
 • odsłon:
  549 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
  od dnia: 2009-04-22 12:52:47 więcej>>
 • odsłon:
  783 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  od dnia: 2009-06-09 07:27:02 więcej>>
 • odsłon:
  574 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  od dnia: 2009-03-19 13:16:18 więcej>>
 • odsłon:
  1056 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  od dnia: 2012-08-10 10:35:28 więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunkowice oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu.
  od dnia: 2011-02-14 15:08:21 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP i postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  od dnia: 2011-07-29 14:57:52 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2011-03-31 11:14:18 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP.
  od dnia: 2011-09-20 14:10:32 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  od dnia: 2011-11-03 14:28:30 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
  od dnia: 2010-10-22 15:12:08 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2009-2020.
  od dnia: 2009-06-02 07:37:51 więcej>>
 • odsłon:
  808 
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  od dnia: 2011-09-14 08:07:16 więcej>>
 • odsłon:
  460 
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu strategii rozwoju gminy Prudnik.
  od dnia: 2010-01-26 13:42:01 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze określonym symbolem: P2, RM3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  od dnia: 2009-06-29 13:07:26 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  od dnia: 2010-01-18 14:08:32 więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  od dnia: 2010-01-13 13:20:09 więcej>>
 • odsłon:
  559 
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  od dnia: 2009-06-02 07:36:48 więcej>>
 • odsłon:
  575 
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  od dnia: 2009-11-17 12:52:29 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2012
  od dnia: 2012-01-03 14:52:25 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2011-04-14 13:54:33 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2011-04-06 15:11:28 więcej>>
 • odsłon:
  470 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011
  od dnia: 2012-04-30 14:43:15 więcej>>
 • odsłon:
  1681 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Nabór pracowników
 • Dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-11-21 12:04:13 więcej>>
 • odsłon:
  925 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Informatyk
  od dnia: 2008-05-27 11:25:34 (usunięta: 2008-07-29 23:35:55) więcej>>
 • odsłon:
  245 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ?ds. strefy płatnego parkowania?
  od dnia: 2008-05-12 13:56:57 (usunięta: 2008-07-29 23:35:46) więcej>>
 • odsłon:
  325 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  od dnia: 2008-12-02 11:54:14 więcej>>
 • odsłon:
  1012 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  od dnia: 2008-07-07 12:08:53 więcej>>
 • odsłon:
  1545 
 • Informacja dla kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
  od dnia: 2010-12-21 13:49:14 więcej>>
 • odsłon:
  679 
 • Informacja dot. naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  od dnia: 2011-05-25 09:57:53 więcej>>
 • odsłon:
  928 
 • INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ
  od dnia: 2012-08-16 14:57:52 więcej>>
 • odsłon:
  1330 
 • Informacja dot. naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  od dnia: 2012-03-06 10:49:01 więcej>>
 • odsłon:
  1734 
 • Informacja dot. naboru na stanowisko- Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  od dnia: 2011-05-09 14:46:59 więcej>>
 • odsłon:
  1257 
 • Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. promocji
  od dnia: 2010-08-10 12:35:11 więcej>>
 • odsłon:
  1361 
 • Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  od dnia: 2011-01-03 12:16:44 więcej>>
 • odsłon:
  1063 
 • Informacja dotycząca naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
  od dnia: 2010-12-21 08:04:16 więcej>>
 • odsłon:
  720 
 • Informacja dotycząca naboru na stanowisko
  od dnia: 2008-05-08 12:08:50 (usunięta: 2008-07-29 23:35:38) więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • Informacja dotycząca naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  od dnia: 2009-10-26 13:25:00 więcej>>
 • odsłon:
  1129 
 • Informacja dotycząca naboru na stanowisko Informatyka
  od dnia: 2008-04-16 15:15:10 (usunięta: 2008-07-29 23:35:21) więcej>>
 • odsłon:
  249 
 • Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  od dnia: 2012-06-22 09:42:39 więcej>>
 • odsłon:
  826 
 • Informacja dotycząca naboru na stanowisko- podinspektor ds. ochrony przyrody
  od dnia: 2012-06-05 11:49:58 więcej>>
 • odsłon:
  824 
 • Informacja dotycząca naboru na stanowisko- referent do spraw promocji
  od dnia: 2010-09-03 08:46:40 więcej>>
 • odsłon:
  1083 
 • Informacja dotycząca naboru na stanowisko: referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  od dnia: 2011-01-14 11:59:00 więcej>>
 • odsłon:
  1079 
 • Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  od dnia: 2010-12-09 12:08:37 więcej>>
 • odsłon:
  1283 
 • Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko- referent ds. promocji
  od dnia: 2010-07-16 09:38:08 więcej>>
 • odsłon:
  1176 
 • Informacja o wyborze rachmistrzów spisowych
  od dnia: 2010-12-22 15:18:07 (usunięta: 2011-03-14 08:09:59) więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  od dnia: 2012-01-17 09:33:20 więcej>>
 • odsłon:
  994 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-06-27 14:08:41 (usunięta: 2007-09-04 15:59:08) więcej>>
 • odsłon:
  359 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej
  od dnia: 2007-07-10 13:28:04 (usunięta: 2007-09-04 16:00:33) więcej>>
 • odsłon:
  212 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej
  od dnia: 2007-06-13 12:29:45 (usunięta: 2007-09-04 14:24:42) więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. promocji
  od dnia: 2007-05-14 11:42:22 (usunięta: 2007-09-04 14:02:28) więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  od dnia: 2007-06-29 13:49:21 (usunięta: 2007-09-04 15:59:37) więcej>>
 • odsłon:
  300 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  od dnia: 2007-06-13 12:27:05 (usunięta: 2007-09-04 14:20:35) więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy strażnik w Straży Miejskiej
  od dnia: 2007-07-24 12:46:29 (usunięta: 2007-09-04 16:02:44) więcej>>
 • odsłon:
  161 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: stanowisko ds. budownictwa i rozliczeń
  od dnia: 2007-08-02 13:42:38 (usunięta: 2007-09-27 08:41:55) więcej>>
 • odsłon:
  254 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: stanowisko ds. Ochrony Środowiska
  od dnia: 2007-07-26 10:25:49 (usunięta: 2007-09-04 16:03:04) więcej>>
 • odsłon:
  181 
 • Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: strażnik w Straży Miejskiej
  od dnia: 2007-07-31 15:10:21 (usunięta: 2007-07-31 15:16:26) więcej>>
 • odsłon:
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK
  od dnia: 2008-10-30 12:59:31 więcej>>
 • odsłon:
  974 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-11-25 13:38:02 więcej>>
 • odsłon:
  942 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  od dnia: 2008-11-26 12:07:06 więcej>>
 • odsłon:
  1320 
 • Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds. zamówień publicznych i pożytku publicznego
  od dnia: 2007-09-27 08:56:08 (usunięta: 2007-11-05 10:22:28) więcej>>
 • odsłon:
  282 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Instruktor Sportu
  od dnia: 2008-06-30 11:39:28 (usunięta: 2008-08-25 13:27:43) więcej>>
 • odsłon:
  180 
 • Informacja o wynikach naboru - Stanowisko: Zastępca Skarbnika Gminy - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo - Budżetowego
  od dnia: 2007-10-29 12:10:22 (usunięta: 2007-11-19 15:05:46) więcej>>
 • odsłon:
  174 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Dyrekor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  od dnia: 2009-02-17 15:24:53 więcej>>
 • odsłon:
  1138 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  od dnia: 2009-04-08 12:59:29 więcej>>
 • odsłon:
  1431 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. ochrony środowiska.
  od dnia: 2009-01-19 12:46:35 więcej>>
 • odsłon:
  1177 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko - audytor wewnętrzny
  od dnia: 2010-04-22 09:36:13 więcej>>
 • odsłon:
  1244 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko - referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  od dnia: 2011-01-31 12:33:14 więcej>>
 • odsłon:
  1453 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  od dnia: 2010-03-30 11:48:13 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  od dnia: 2010-02-23 10:43:22 więcej>>
 • odsłon:
  809 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i remontów
  od dnia: 2010-07-14 09:18:42 więcej>>
 • odsłon:
  1025 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  od dnia: 2012-07-03 10:59:17 więcej>>
 • odsłon:
  909 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  od dnia: 2012-04-05 10:19:55 więcej>>
 • odsłon:
  1045 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko- podinstektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2010-10-08 12:46:24 więcej>>
 • odsłon:
  1237 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  od dnia: 2008-10-07 11:45:37 więcej>>
 • odsłon:
  846 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  od dnia: 2011-05-31 07:35:59 więcej>>
 • odsłon:
  1529 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. promocji
  od dnia: 2010-09-13 12:16:41 więcej>>
 • odsłon:
  1355 
 • Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w straży miejskiej
  od dnia: 2012-08-22 12:55:18 więcej>>
 • odsłon:
  992 
 • Informacja o wynikach naboru: dotyczy naboru na stanowisko Audytor wewnętrzny
  od dnia: 2008-01-04 09:55:55 (usunięta: 2008-07-29 23:31:17) więcej>>
 • odsłon:
  359 
 • Informacja o wynikach naboru: dotyczy naboru na stanowisko ds. finansowo - budżetowych
  od dnia: 2008-01-07 15:11:57 (usunięta: 2008-07-29 23:31:28) więcej>>
 • odsłon:
  400 
 • Informacja o wynikach naboru: dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarowania mieniem
  od dnia: 2008-01-07 15:14:58 (usunięta: 2008-03-13 13:20:32) więcej>>
 • odsłon:
  317 
 • Informacja o wynikach naboru: dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  od dnia: 2008-03-28 13:59:25 (usunięta: 2008-07-29 23:34:59) więcej>>
 • odsłon:
  331 
 • Informacja o wynikach naboru: dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej
  od dnia: 2008-03-27 12:33:32 (usunięta: 2008-07-29 23:34:53) więcej>>
 • odsłon:
  307 
 • Informacja o wynikach naboru: dotyczy naboru na stanowisko Informatyk
  od dnia: 2008-04-09 13:07:59 (usunięta: 2008-07-29 23:35:13) więcej>>
 • odsłon:
  342 
 • Informacja o wynikach naboru: dotyczy naboru na stanowisko Kontroler wewnętrzny
  od dnia: 2008-03-13 13:29:00 (usunięta: 2008-07-29 23:32:57) więcej>>
 • odsłon:
  281 
 • Informacja o wynikach naboru: dotyczy naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  od dnia: 2008-03-27 12:30:51 (usunięta: 2008-07-29 23:34:46) więcej>>
 • odsłon:
  246 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: stanowisko ds. windykacji należności gminy
  od dnia: 2009-09-22 09:33:30 więcej>>
 • odsłon:
  1301 
 • Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. ochrony środowiska.
  od dnia: 2009-11-06 14:21:57 więcej>>
 • odsłon:
  1446 
 • Informacja o zakończeniu procedury naboru - dotyczy naboru na stanowisko: koordynator ds. przygotowania inwestycji i remontów
  od dnia: 2008-01-24 11:22:28 (usunięta: 2008-07-29 23:31:45) więcej>>
 • odsłon:
  277 
 • Informacja o zakończeniu procedury naboru - dotyczy naboru na: stanowisko Kontroler wewnętrzny
  od dnia: 2008-01-16 10:02:25 (usunięta: 2008-07-29 23:31:36) więcej>>
 • odsłon:
  350 
 • INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-07-23 12:05:07 więcej>>
 • odsłon:
  1015 
 • Informacja o zakończeniu procedury naboru - Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-05-22 11:17:00 (usunięta: 2007-06-11 12:04:51) więcej>>
 • odsłon:
  200 
 • Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa i remontów
  od dnia: 2009-03-17 15:10:29 więcej>>
 • odsłon:
  716 
 • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  od dnia: 2008-11-20 14:29:16 więcej>>
 • odsłon:
  900 
 • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  od dnia: 2008-07-01 13:05:20 więcej>>
 • odsłon:
  2089 
 • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-11-06 10:02:36 więcej>>
 • odsłon:
  1215 
 • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
  od dnia: 2008-11-06 10:00:34 więcej>>
 • odsłon:
  1837 
 • LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA STANOWISKO PRACY: INFORMATYK
  od dnia: 2008-10-10 14:28:26 więcej>>
 • odsłon:
  1007 
 • LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-08-18 09:41:33 więcej>>
 • odsłon:
  1330 
 • LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-07-16 11:43:10 więcej>>
 • odsłon:
  1085 
 • LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  od dnia: 2008-09-19 10:35:44 więcej>>
 • odsłon:
  976 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-05-16 12:25:41 (usunięta: 2007-06-11 12:04:12) więcej>>
 • odsłon:
  263 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. promocji
  od dnia: 2007-04-27 10:16:10 (usunięta: 2007-06-11 12:00:05) więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: stanowisko Audytor wewnętrzny
  od dnia: 2007-12-28 12:18:46 (usunięta: 2008-07-29 23:30:49) więcej>>
 • odsłon:
  285 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: Stanowisko do spraw finansowo - budżetowych
  od dnia: 2007-12-21 10:21:38 (usunięta: 2008-07-29 23:30:39) więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
  od dnia: 2008-03-18 14:47:52 (usunięta: 2008-07-29 23:34:33) więcej>>
 • odsłon:
  299 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: Stanowisko do spraw księgowości podatkowej
  od dnia: 2008-03-18 14:50:16 (usunięta: 2008-07-29 23:34:41) więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2007-12-10 14:49:33 (usunięta: 2008-07-29 23:30:32) więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: Stanowisko ds. strefy płatnego parkowania
  od dnia: 2008-04-02 16:01:13 (usunięta: 2008-07-29 23:35:05) więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: stanowisko Kontroler wewnętrzny
  od dnia: 2008-02-25 15:23:17 (usunięta: 2008-07-29 23:32:05) więcej>>
 • odsłon:
  292 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: stanowisko Kontroler wewnętrzny
  od dnia: 2007-12-28 12:20:46 (usunięta: 2008-07-29 23:30:58) więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na: stanowisko Koordynator ds. przygotowania inwestycji i remontów
  od dnia: 2007-12-31 09:53:53 (usunięta: 2008-07-29 23:31:08) więcej>>
 • odsłon:
  341 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-06-28 11:17:50 (usunięta: 2007-09-04 14:35:17) więcej>>
 • odsłon:
  240 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko do spraw zamówień publicznych i pożytku publicznego
  od dnia: 2007-09-05 13:05:23 (usunięta: 2007-11-05 10:21:31) więcej>>
 • odsłon:
  373 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko: Zastępca Skarbnika Gminy - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo - Budżetowego
  od dnia: 2007-09-27 08:51:22 (usunięta: 2007-11-05 10:22:01) więcej>>
 • odsłon:
  311 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - strażnik w Straży Miejskiej
  od dnia: 2007-07-24 08:50:06 (usunięta: 2007-09-04 16:02:12) więcej>>
 • odsłon:
  142 
 • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  od dnia: 2008-12-10 13:45:44 więcej>>
 • odsłon:
  1182 
 • Nabór na stanowisko księgowego w GZOIW w Prudniku
  od dnia: 2011-08-10 12:37:02 więcej>>
 • odsłon:
  2177 
 • NABÓR NA STANOWISKO PRACY dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  od dnia: 2008-12-31 11:54:31 więcej>>
 • odsłon:
  1251 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Audytor wewnętrzny
  od dnia: 2007-11-19 14:50:33 (usunięta: 2008-07-29 23:29:27) więcej>>
 • odsłon:
  397 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ds. ewidencji ludności
  od dnia: 2008-06-10 14:05:55 (usunięta: 2008-07-29 23:36:03) więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk
  od dnia: 2008-09-22 12:56:26 więcej>>
 • odsłon:
  896 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Informatyk
  od dnia: 2008-04-16 15:20:51 (usunięta: 2008-07-29 23:35:28) więcej>>
 • odsłon:
  386 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Informatyk
  od dnia: 2008-03-13 13:24:28 (usunięta: 2008-07-29 23:32:49) więcej>>
 • odsłon:
  259 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Informatyk
  od dnia: 2008-03-07 11:01:34 (usunięta: 2008-03-13 13:20:21) więcej>>
 • odsłon:
  92 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  od dnia: 2008-08-25 13:32:35 więcej>>
 • odsłon:
  1043 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Kontroler wewnętrzny
  od dnia: 2008-02-05 12:40:15 (usunięta: 2008-07-29 23:31:54) więcej>>
 • odsłon:
  382 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Kontroler wewnętrzny
  od dnia: 2007-11-19 14:58:52 (usunięta: 2008-07-29 23:29:36) więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - koordynator ds. przygotowania inwestycji i remontów
  od dnia: 2007-12-03 11:54:27 (usunięta: 2008-07-29 23:30:25) więcej>>
 • odsłon:
  400 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  od dnia: 2008-02-27 10:24:43 (usunięta: 2008-07-29 23:32:33) więcej>>
 • odsłon:
  347 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-05-28 12:17:54 (usunięta: 2007-09-04 14:09:44) więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-04-20 14:49:14 (usunięta: 2007-06-11 11:58:13) więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. budownictwa i rozliczeń
  od dnia: 2007-07-10 13:37:21 (usunięta: 2007-09-04 16:01:16) więcej>>
 • odsłon:
  223 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. finansowo - budżetowych
  od dnia: 2007-12-03 11:48:01 (usunięta: 2008-07-29 23:30:14) więcej>>
 • odsłon:
  421 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2007-11-19 15:03:02 (usunięta: 2008-07-29 23:29:43) więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  od dnia: 2008-02-25 15:27:46 (usunięta: 2008-07-29 23:32:14) więcej>>
 • odsłon:
  289 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  od dnia: 2007-05-14 12:11:45 (usunięta: 2007-06-11 12:01:57) więcej>>
 • odsłon:
  229 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. księgowości podatkowej
  od dnia: 2008-02-25 15:31:33 (usunięta: 2008-07-29 23:32:27) więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Stanowisko ds. ochrony środowiska
  od dnia: 2008-11-14 12:10:24 więcej>>
 • odsłon:
  1085 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. ochrony środowiska
  od dnia: 2007-06-05 14:34:00 (usunięta: 2007-09-04 14:16:03) więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. promocji
  od dnia: 2007-04-20 14:47:26 (usunięta: 2007-06-11 11:57:31) więcej>>
 • odsłon:
  434 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. strefy płatnego parkowania
  od dnia: 2008-03-03 13:08:05 (usunięta: 2008-07-29 23:32:41) więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  od dnia: 2007-06-29 13:56:28 (usunięta: 2007-09-04 16:00:05) więcej>>
 • odsłon:
  288 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  od dnia: 2007-05-14 12:08:15 (usunięta: 2007-06-11 12:00:50) więcej>>
 • odsłon:
  165 
 • Nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Gminy
  od dnia: 2007-08-27 12:54:47 (usunięta: 2007-11-05 10:20:49) więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów
  od dnia: 2009-03-18 13:04:41 więcej>>
 • odsłon:
  1018 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  od dnia: 2009-02-09 13:09:33 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  od dnia: 2008-12-31 11:46:24 więcej>>
 • odsłon:
  842 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-10-14 14:24:52 więcej>>
 • odsłon:
  1116 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-07-28 13:35:10 więcej>>
 • odsłon:
  1083 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-06-27 09:06:37 (usunięta: 2008-07-29 23:36:11) więcej>>
 • odsłon:
  242 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej
  od dnia: 2008-10-16 08:14:42 więcej>>
 • odsłon:
  1497 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  od dnia: 2008-10-24 11:55:24 więcej>>
 • odsłon:
  837 
 • Nabór pracowników
  od dnia: 2006-10-16 13:20:15 (usunięta: 2007-04-20 14:51:22) więcej>>
 • odsłon:
  2258 
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  od dnia: 2011-12-19 14:36:08 więcej>>
 • odsłon:
  1259 
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych.
  od dnia: 2012-06-19 10:05:30 więcej>>
 • odsłon:
  1316 
 • Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. ochrony środowiska
  od dnia: 2009-10-08 14:45:28 więcej>>
 • odsłon:
  1176 
 • Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. windykacji należności gminy
  od dnia: 2009-08-26 14:18:26 więcej>>
 • odsłon:
  1283 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  od dnia: 2010-03-30 11:56:31 więcej>>
 • odsłon:
  929 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  od dnia: 2010-03-02 08:46:23 więcej>>
 • odsłon:
  917 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  od dnia: 2010-02-01 14:49:42 więcej>>
 • odsłon:
  1032 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  od dnia: 2012-07-16 10:53:18 więcej>>
 • odsłon:
  1091 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. ochrony przyrody
  od dnia: 2012-05-15 09:21:35 więcej>>
 • odsłon:
  1016 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Stanowisko: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  od dnia: 2012-02-07 11:31:08 więcej>>
 • odsłon:
  1554 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Stanowisko: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  od dnia: 2012-02-07 11:27:10 (usunięta: 2012-02-07 11:28:17) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- strażnik Straży Miejskiej
  od dnia: 2012-08-28 08:42:52 więcej>>
 • odsłon:
  2052 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2010-08-30 10:15:30 więcej>>
 • odsłon:
  1295 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  od dnia: 2011-04-14 13:34:12 więcej>>
 • odsłon:
  1443 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. promocji
  od dnia: 2010-07-07 14:29:28 więcej>>
 • odsłon:
  1265 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- podinspektor ds. budownictwa i remontów
  od dnia: 2010-06-08 10:11:08 więcej>>
 • odsłon:
  1029 
 • Rozstrzygnięcie konkursu - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  od dnia: 2008-08-28 09:24:04 więcej>>
 • odsłon:
  966 
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych i pożytku publicznego
  od dnia: 2007-08-17 08:37:51 (usunięta: 2007-11-05 10:20:23) więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • Zakończenie procedury naboru - Stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  od dnia: 2009-02-06 09:56:51 więcej>>
 • odsłon:
  783 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru - dot. naboru na wolne stanowisko pracy Księgowego
  od dnia: 2007-11-26 14:50:58 (usunięta: 2008-07-29 23:30:05) więcej>>
 • odsłon:
  363 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Lista kandydatów spałniających wymagania formalne - dot. naboru na wolne stanowisko pracy Księgowego
  od dnia: 2007-11-21 14:24:25 (usunięta: 2008-07-29 23:29:53) więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy Księgowego
  od dnia: 2007-11-05 10:19:42 (usunięta: 2008-07-29 23:29:13) więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej -Zmiany sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku przy ul. Zielonej dz. nr 2689/106 ark. 1
  od dnia: 2009-07-29 14:11:13 (usunięta: 2009-07-29 14:13:56) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  od dnia: 2011-04-20 08:39:23 więcej>>
 • odsłon:
  2515 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Mienie Gminy przetargi i informacje
 • INFORMACJA I WYKAZ z 03-08-2011r nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  od dnia: 2011-08-08 13:35:22 więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • INFORMACJA i wykazy z 17-11-2011r lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-11-18 14:34:48 więcej>>
 • odsłon:
  454 
 • INFORMACJA I WYKAZY lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2010-11-08 14:08:26 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • Informacja i wykazy lokali przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-04-05 13:56:05 więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • Informacja o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-04-14 11:55:14 więcej>>
 • odsłon:
  387 
 • Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży - 17.01.2011r.
  od dnia: 2011-01-17 15:27:16 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  od dnia: 2012-08-06 10:40:29 więcej>>
 • odsłon:
  395 
 • INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2012-08-08 09:28:21 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • INFORMACJA z 01-02-2012r o wywieszenieu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2012-02-06 11:14:36 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • INFORMACjA z 02-05-2012r o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  od dnia: 2012-05-08 13:52:15 więcej>>
 • odsłon:
  438 
 • Informacja z 03-10-2011r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy
  od dnia: 2011-10-04 14:54:37 więcej>>
 • odsłon:
  438 
 • INFORMACJA z 04-07-2012r o wywieszeniu wykazu
  od dnia: 2012-07-04 10:13:42 więcej>>
 • odsłon:
  377 
 • Informacja z 04-11-2011r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  od dnia: 2011-11-14 11:41:02 więcej>>
 • odsłon:
  425 
 • INFORMACJA z 06-02-2012r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  od dnia: 2012-02-06 08:18:08 więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • INFORMACJA z 07-02-2012r o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Wałbrzyska Strefa)
  od dnia: 2012-02-07 14:03:48 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • INFORMACJA z 12-03-2012 o wykazach lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2012-03-14 13:53:01 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • INFORMACJA z 14-10-2011r o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-10-18 09:11:32 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • INFORMACJA z 14-11-2011r o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-11-15 08:51:41 więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • INFORMACJA z 16-01-2012r o lokalach przeznaczonych do sprzedazy
  od dnia: 2012-01-16 11:00:48 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • Informacja z 16-06-2011r -nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  od dnia: 2011-06-17 13:59:21 więcej>>
 • odsłon:
  403 
 • INFORMACJA z 16-07-2012r o wyborze oferty na prace geodezyjne
  od dnia: 2012-07-16 14:40:05 więcej>>
 • odsłon:
  370 
 • INFORMACJA z 16-09-2012r wykaz lokal użytkowy ul. Piastowska 9
  od dnia: 2012-01-20 07:52:51 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • INFORMACJA z 18-04-2011r o wykazach nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-04-18 14:51:32 więcej>>
 • odsłon:
  420 
 • INFORMACJA z 19-09-2011r o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-09-20 13:16:57 więcej>>
 • odsłon:
  416 
 • INFORMACJA z 20-02-2012r o sporządzeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2012-02-21 09:36:51 więcej>>
 • odsłon:
  454 
 • INFORMACJA z 20-06-2012r o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2012-06-21 08:06:09 więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • INFORMACJA z 25-07-2012r o wywieszeniu wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży
  od dnia: 2012-07-27 10:07:52 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • INFORMACJA z 27-01-2012r o wyborze rzeczoznawcy majątkowego
  od dnia: 2012-01-31 14:55:17 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • INFORMACJA z 27-06-2012r -wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2012-06-25 08:35:04 więcej>>
 • odsłon:
  517 
 • Informacja z 27-06-2012r o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
  od dnia: 2012-06-27 07:37:56 więcej>>
 • odsłon:
  385 
 • INFORMACJA z 29-05-2012r wykaz -dzierżawa
  od dnia: 2012-06-06 08:53:22 więcej>>
 • odsłon:
  385 
 • Informacja z 29-08-2011r - wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-08-29 10:24:19 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • INFORMACJE O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LUB DZIERŻAWY
  od dnia: 2010-11-02 14:44:26 więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Prudnik.
  od dnia: 2011-09-01 14:41:07 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Prudnik.
  od dnia: 2011-07-14 17:10:02 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z 05-09-2011r - ul. Prężyńska
  od dnia: 2011-09-05 14:10:00 więcej>>
 • odsłon:
  399 
 • OGŁOSZENIE - przetarg 30 listopada 2010r (lokale użytkowe)
  od dnia: 2010-10-28 09:15:39 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na zbycie nieruchomości
  od dnia: 2012-08-28 08:36:04 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z 04-07-2012r
  od dnia: 2012-07-04 10:23:02 więcej>>
 • odsłon:
  409 
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU z 05-09-2011r. -lokale i działki budowlane
  od dnia: 2011-09-05 14:50:47 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • Ogłoszenie o przetargu z 20-02-2012r - lokal użytkowy ul. Klasztorna 16
  od dnia: 2012-02-21 09:19:06 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • OGŁOSZENIE o przetargu z 29-08-2012r na zbycie nieruchomości
  od dnia: 2012-08-29 10:32:43 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • Ogłoszenie o przetargu (lokale) - przetarg ogłoszony na dzien 24-11-2010r
  od dnia: 2010-10-19 12:04:04 więcej>>
 • odsłon:
  408 
 • Ogłoszenie o przetargu (nieruchomości i lokale) - przetarg 23 maja 2011r
  od dnia: 2011-04-18 15:00:48 więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • Ogłoszenie o przetargu (nieruchomość zabudowana) - przetarg 5 lipca 2011r
  od dnia: 2011-04-18 15:08:00 więcej>>
 • odsłon:
  425 
 • Ogłoszenie o przetargu - 01-03-2011r
  od dnia: 2011-01-24 15:01:04 więcej>>
 • odsłon:
  566 
 • Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy ul. Klasztorna 16
  od dnia: 2010-08-03 11:58:36 więcej>>
 • odsłon:
  608 
 • Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy ul. Kościuszki 6
  od dnia: 2010-08-03 11:58:54 więcej>>
 • odsłon:
  651 
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - przetarg 02-08-2011r
  od dnia: 2011-06-27 13:29:02 więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • Ogłoszenie o przetargu - przetarg 17-11-2010r
  od dnia: 2010-10-12 12:49:59 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU -lokal użytkowy ul. Klasztorna 16
  od dnia: 2011-06-21 12:38:19 więcej>>
 • odsłon:
  355 
 • Ogłoszenie o przetargu 20-07-2010
  od dnia: 2010-07-06 14:33:39 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości - 05-10-2010r
  od dnia: 2010-08-31 13:47:00 więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • OGŁOSZENIE o przetargu ograniczonym z 09-03-2012r
  od dnia: 2012-03-09 14:45:55 więcej>>
 • odsłon:
  456 
 • Ogłoszenie o przetargu z 05-04-2012r - Czyżowice 77
  od dnia: 2012-04-06 12:56:08 więcej>>
 • odsłon:
  421 
 • Ogłoszenie o przetargu z 14-08-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  od dnia: 2012-08-14 12:38:39 więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • OGŁOSZENIE o przetargu z 15-11-2011r - działka i lokale
  od dnia: 2011-11-15 12:26:22 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • OGŁOSZENIE o przetargu z 15-11-2011r - lokal ul. Klasztorna 16
  od dnia: 2011-11-15 12:28:52 więcej>>
 • odsłon:
  436 
 • Ogłoszenie o przetargu z 16-04-2012r - lokal mieszkalny ul. Grottgera 1,2
  od dnia: 2012-04-17 09:48:14 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Ogłoszenie o przetargu z 19-03-2012r - ul. Wąska
  od dnia: 2012-03-19 08:05:02 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • Ogłoszenie o przetargu z 20-06-2012r
  od dnia: 2012-06-20 10:30:22 więcej>>
 • odsłon:
  442 
 • Ogłoszenie o przetargu z 27-01-2012r - działki budowlane, lokale
  od dnia: 2012-01-30 11:00:16 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • Ogłoszenie z 28-09-2011r - odwołanie przetargu
  od dnia: 2011-09-29 14:46:41 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • Wykaz i informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - 28-02-2011r
  od dnia: 2011-02-28 12:21:34 więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 08-03-2011r
  od dnia: 2011-03-10 10:24:39 więcej>>
 • odsłon:
  358 
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Przemysłowa
  od dnia: 2011-11-28 15:07:22 więcej>>
 • odsłon:
  458 
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  od dnia: 2010-07-06 13:35:26 więcej>>
 • odsłon:
  628 
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.08.2010r
  od dnia: 2010-08-12 14:39:24 więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.08.2010r - 2
  od dnia: 2010-08-12 14:43:41 więcej>>
 • odsłon:
  456 
 • WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 05-09-2011r
  od dnia: 2011-09-15 11:22:49 więcej>>
 • odsłon:
  394 
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  od dnia: 2010-09-17 10:08:30 więcej>>
 • odsłon:
  559 
 • Wykaz z 05-10-2011r nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  od dnia: 2011-10-14 14:16:32 więcej>>
 • odsłon:
  377 
 • WYKAZ z 20-10-2011r nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  od dnia: 2011-11-03 14:39:23 więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • Wykaz z 23-05-2011r lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2011-05-25 08:17:34 więcej>>
 • odsłon:
  326 
 • Wykaz z 26-05-2011r nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2011-05-27 12:22:34 więcej>>
 • odsłon:
  363 
 • WYKAZY lokali użytkowych przeznaczonych do sprzdaży
  od dnia: 2010-11-04 11:55:46 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • WYKAZY nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
  od dnia: 2010-10-26 12:29:49 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • ZAPROSZENIE z 05-07-2012r do składania ofert na prace geodezyjne
  od dnia: 2012-07-05 14:19:16 więcej>>
 • odsłon:
  369 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy
 • Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów
  od dnia: 2010-05-31 10:39:43 więcej>>
 • odsłon:
  2659 
 • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru
  od dnia: 2008-09-15 08:37:02 więcej>>
 • odsłon:
  1250 
 • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego
  od dnia: 2008-05-16 17:20:18 więcej>>
 • odsłon:
  1334 
 • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - lista kandydatów na stanowisko Radca Prawny
  od dnia: 2008-09-02 11:58:19 więcej>>
 • odsłon:
  990 
 • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko księgowego
  od dnia: 2008-05-07 18:17:28 więcej>>
 • odsłon:
  1419 
 • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  od dnia: 2008-11-12 11:58:49 więcej>>
 • odsłon:
  1684 
 • Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  od dnia: 2008-08-07 09:45:57 więcej>>
 • odsłon:
  1528 
 • GZOiW w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy
  od dnia: 2008-04-09 12:16:49 (usunięta: 2008-07-29 23:40:21) więcej>>
 • odsłon:
  353 
 • Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku
  od dnia: 2009-03-18 13:01:57 więcej>>
 • odsłon:
  1105 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Instruktor Sportu
  od dnia: 2008-08-25 13:25:31 więcej>>
 • odsłon:
  919 
 • Informacja o wynikach naboru -ZBK - Specjalista ds. remontowych.
  od dnia: 2009-05-27 14:40:52 więcej>>
 • odsłon:
  1237 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego
  od dnia: 2009-05-11 14:38:02 więcej>>
 • odsłon:
  991 
 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego.
  od dnia: 2009-02-16 11:01:45 więcej>>
 • odsłon:
  920 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko- Referent ds. windykacji
  od dnia: 2011-12-20 10:13:42 więcej>>
 • odsłon:
  1271 
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  od dnia: 2009-09-14 10:49:44 więcej>>
 • odsłon:
  1884 
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  od dnia: 2009-08-24 15:29:01 więcej>>
 • odsłon:
  1031 
 • Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych
  od dnia: 2009-02-03 13:54:00 więcej>>
 • odsłon:
  999 
 • Konkurs ofert na stanowisko kierownika d/s organizacyjno-administracyjnych Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  od dnia: 2009-02-05 12:03:03 więcej>>
 • odsłon:
  1281 
 • Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli w Prudniku
  od dnia: 2007-05-16 12:32:52 (usunięta: 2007-09-04 16:04:03) więcej>>
 • odsłon:
  338 
 • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Kierownik działu technicznego
  od dnia: 2008-12-18 15:21:38 więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GZOiW Prudnik
  od dnia: 2012-07-17 10:02:58 więcej>>
 • odsłon:
  991 
 • Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  od dnia: 2012-05-02 12:51:27 więcej>>
 • odsłon:
  1327 
 • NABÓR NA STANOWISKO PRACY : Dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola -Pod kasztanem- w Łące Prudnickiej.
  od dnia: 2009-06-10 15:21:09 więcej>>
 • odsłon:
  1109 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  od dnia: 2009-01-07 09:57:02 więcej>>
 • odsłon:
  823 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  od dnia: 2008-12-15 15:45:53 więcej>>
 • odsłon:
  821 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  od dnia: 2009-04-10 11:16:14 więcej>>
 • odsłon:
  967 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  od dnia: 2009-01-23 08:33:01 więcej>>
 • odsłon:
  911 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  od dnia: 2008-11-28 11:55:55 więcej>>
 • odsłon:
  890 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  od dnia: 2008-10-22 14:16:58 więcej>>
 • odsłon:
  1012 
 • Nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy
  od dnia: 2006-09-29 11:32:01 (usunięta: 2006-09-29 11:40:12) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
  od dnia: 2012-06-20 13:21:05 więcej>>
 • odsłon:
  1247 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko pracy d/s księgowości
  od dnia: 2008-09-01 08:01:07 więcej>>
 • odsłon:
  1274 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy d/s księgowości
  od dnia: 2008-08-22 11:58:14 więcej>>
 • odsłon:
  1317 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy
  od dnia: 2008-07-23 09:40:08 więcej>>
 • odsłon:
  1893 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji - lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  od dnia: 2008-05-27 13:39:40 więcej>>
 • odsłon:
  1375 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku - Informacja o wynikach naboru, dot. naboru na stanowisko: instruktor sportu
  od dnia: 2008-03-27 08:33:44 (usunięta: 2008-07-29 23:39:05) więcej>>
 • odsłon:
  127 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku - Informacja o wynikach naboru, dot. naboru na stanowisko: księgowy
  od dnia: 2008-03-27 08:33:07 (usunięta: 2008-07-29 23:38:53) więcej>>
 • odsłon:
  114 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko: instruktor sportu
  od dnia: 2008-02-14 13:32:32 (usunięta: 2008-07-29 23:38:26) więcej>>
 • odsłon:
  290 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko: księgowy
  od dnia: 2008-02-14 13:39:17 (usunięta: 2008-07-29 23:38:34) więcej>>
 • odsłon:
  413 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy: Instruktor Sportu
  od dnia: 2008-04-16 15:06:58 (usunięta: 2008-07-29 23:40:38) więcej>>
 • odsłon:
  202 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy: Instruktor Sportu
  od dnia: 2008-01-22 13:01:55 (usunięta: 2008-07-29 23:37:49) więcej>>
 • odsłon:
  231 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy
  od dnia: 2008-01-22 12:58:02 (usunięta: 2008-07-29 23:37:40) więcej>>
 • odsłon:
  377 
 • Prudnicki Ośrodek Kultury - Lista kandydatów spełniajacych wymagania
  od dnia: 2008-07-23 09:16:09 więcej>>
 • odsłon:
  1312 
 • Prudnicki Ośrodek Kultury - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy
  od dnia: 2008-07-21 13:03:49 więcej>>
 • odsłon:
  811 
 • Prudnicki Ośrodek Kultury - Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Główny Księgowy
  od dnia: 2008-07-29 12:59:53 więcej>>
 • odsłon:
  970 
 • Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWIK w Prudniku
  od dnia: 2011-02-07 10:13:41 więcej>>
 • odsłon:
  1833 
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  od dnia: 2009-08-24 15:30:48 więcej>>
 • odsłon:
  1190 
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  od dnia: 2009-07-27 09:03:52 więcej>>
 • odsłon:
  992 
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik - Nabór na wolne stanowisko pracy: Prezesa Zarządu Spółki, pełniącego obowiązki Dyrektora Naczelnego
  od dnia: 2008-03-31 10:50:56 (usunięta: 2008-07-29 23:39:31) więcej>>
 • odsłon:
  249 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - Referent ds. zamówień publicznych
  od dnia: 2007-06-04 11:27:41 (usunięta: 2007-09-04 16:05:15) więcej>>
 • odsłon:
  301 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-06-27 14:06:14 (usunięta: 2007-09-04 16:06:52) więcej>>
 • odsłon:
  327 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru, dot. naboru na stanowisko: Referent ds. windykacji
  od dnia: 2008-02-18 11:29:06 (usunięta: 2008-07-29 23:38:41) więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru.
  od dnia: 2008-12-23 14:02:46 więcej>>
 • odsłon:
  1095 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko: Referent ds. windykacji
  od dnia: 2008-02-14 09:57:12 (usunięta: 2008-07-29 23:38:14) więcej>>
 • odsłon:
  313 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - Referent ds. zamówień publicznych
  od dnia: 2007-05-28 12:10:09 (usunięta: 2007-09-04 16:04:52) więcej>>
 • odsłon:
  296 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-06-27 14:03:48 (usunięta: 2007-09-04 16:06:32) więcej>>
 • odsłon:
  232 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. zamówień publicznych
  od dnia: 2007-05-08 13:32:43 (usunięta: 2007-09-04 16:03:37) więcej>>
 • odsłon:
  642 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy - Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
  od dnia: 2007-06-11 11:54:40 (usunięta: 2007-09-04 16:05:50) więcej>>
 • odsłon:
  417 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. windykacji
  od dnia: 2008-01-24 10:33:00 (usunięta: 2008-07-29 23:37:59) więcej>>
 • odsłon:
  441 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy inspektor ds. technicznych
  od dnia: 2008-03-25 12:53:31 (usunięta: 2008-07-29 23:39:20) więcej>>
 • odsłon:
  159 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy inspektor ds. technicznych
  od dnia: 2008-02-08 13:15:09 (usunięta: 2008-07-29 23:38:07) więcej>>
 • odsłon:
  214 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru: Starszy inspektor ds. technicznych
  od dnia: 2008-04-02 14:57:11 (usunięta: 2008-07-29 23:39:51) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Referent ds. windykacji
  od dnia: 2011-11-29 09:52:17 więcej>>
 • odsłon:
  1244 
 • Zarząd Prudnickiego TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy w Dziale Księgowości
  od dnia: 2012-01-05 12:42:16 więcej>>
 • odsłon:
  1645 
 • ZBK w Prudniku ogłasza nabór na stanowisko pracy : specjalista ds. remontowych.
  od dnia: 2009-05-14 07:59:45 więcej>>
 • odsłon:
  890 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Oferty inwestycyjne
 • OFERTA DZIERŻAWY - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego
  od dnia: 2004-11-04 13:18:04 (usunięta: 2004-11-06 09:27:31) więcej>>
 • odsłon:
 • OFERTA INWESTYCYJNA - Fabryki Mebli w Prudniku
  od dnia: 2004-11-03 12:34:48 (usunięta: 2004-11-06 09:28:35) więcej>>
 • odsłon:
 • OFERTA INWESTYCYJNA - Spóldzielni Mieszkaniowej w Prudniku
  od dnia: 2004-11-03 12:32:18 (usunięta: 2004-11-06 09:28:04) więcej>>
 • odsłon:
 • OFERTA SPRZEDAŻY - Spółdzielnia Pionier
  od dnia: 2004-11-03 13:43:00 (usunięta: 2004-11-22 15:18:32) więcej>>
 • odsłon:
 • OFERTA SPRZEDAŻY - Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o.
  od dnia: 2004-11-03 12:50:59 (usunięta: 2004-11-06 09:28:59) więcej>>
 • odsłon:
 • OFERTA SPRZEDAŻY - Teren mieszkaniowo - usługowy
  od dnia: 2004-01-16 11:30:37 (usunięta: 2004-11-22 15:19:21) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • OFERTA SPRZEDAŻY - Teren przemysłowy
  od dnia: 2004-01-16 11:27:20 (usunięta: 2004-11-22 15:22:28) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • OFERTA SPRZEDAŻY - Teren przemysłowy działka nr nr 2615/106, 2620/106, 2617/106
  od dnia: 2004-01-16 11:35:29 (usunięta: 2004-11-22 15:20:28) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • OFERTA SPRZEDAŻY - Teren przemysłowy ul. Prężyńska
  od dnia: 2004-01-16 11:33:06 (usunięta: 2004-11-22 15:23:00) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • OFERTA SPRZEDAŻY - Teren usług
  od dnia: 2004-01-16 11:29:06 (usunięta: 2004-11-22 15:23:53) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • ZABUDOWA HOTELOWO - GASTRONOMICZNA
  od dnia: 2004-01-16 11:23:03 (usunięta: 2004-11-22 15:19:36) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA
  od dnia: 2004-04-15 12:47:32 (usunięta: 2004-11-22 15:21:17) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • ZABUDOWA ŚRÓDRYNKOWA
  od dnia: 2004-04-15 12:54:12 (usunięta: 2004-11-22 15:24:22) więcej>>
 • odsłon:
  16 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Przetargi
 • Burmistrz Prudnika informuje
  od dnia: 2006-03-23 13:39:26 (usunięta: 2006-04-19 07:48:11) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa drogi ul. Akacjowa w Prudniku
  od dnia: 2006-08-14 15:49:56 (usunięta: 2006-10-16 08:54:28) więcej>>
 • odsłon:
  64 
 • Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Usługi psychologiczno – terapeutyczne w świetlicy terapeutycznej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 1a w Prudniku
  od dnia: 2006-08-18 08:05:32 (usunięta: 2006-10-16 08:54:59) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce
  od dnia: 2006-08-16 14:20:13 (usunięta: 2006-10-16 08:54:44) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • INFORMACJA
  od dnia: 2005-05-24 14:17:46 (usunięta: 2005-07-05 08:06:33) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • INFORMACJA
  od dnia: 2005-05-24 14:17:03 (usunięta: 2005-07-05 08:06:43) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Informacja Burmistrza Prudnika - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005
  od dnia: 2005-02-09 12:20:58 (usunięta: 2005-02-18 14:07:19) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Odpowiedź Zakładu Energetyki Cieplnej w Prudniku na zapytanie wykonawcy w związku z przetargiem na kredyt
  od dnia: 2006-10-23 15:14:32 (usunięta: 2006-11-20 15:01:30) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Odpowiedź Zakładu Energetyki Cieplnej w Prudniku na zapytanie wykonawcy w związku z przetargiem na kredyt
  od dnia: 2006-10-19 10:51:58 (usunięta: 2006-10-23 15:09:53) więcej>>
 • odsłon:
 • Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  od dnia: 2005-08-17 13:58:22 (usunięta: 2005-09-23 08:14:17) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia - Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce
  od dnia: 2006-08-30 15:17:21 (usunięta: 2006-10-16 08:56:49) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  od dnia: 2005-11-28 10:40:10 (usunięta: 2005-12-16 12:34:37) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa drogi ul. Akacjowa w Prudniku
  od dnia: 2006-08-30 15:16:57 (usunięta: 2006-10-16 08:56:19) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  od dnia: 2006-08-07 10:50:12 (usunięta: 2006-10-16 08:54:12) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika – etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego
  od dnia: 2005-06-17 09:47:31 (usunięta: 2005-07-05 08:06:54) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy
  od dnia: 2006-06-21 13:35:23 (usunięta: 2006-07-10 11:47:43) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy – Prowadzenie świetlicy środowiskowej w rejonie ulic Młyńska, Szkolna i Traugutta w Prudniku
  od dnia: 2006-09-06 11:47:13 (usunięta: 2006-10-16 08:58:40) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy – Usługi psychologiczno-terapeutyczne w świetlicy terapeutycznej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 1a w Prudniku
  od dnia: 2006-08-25 13:39:43 (usunięta: 2006-10-16 08:55:24) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wykonanie usług geodezyjnych
  od dnia: 2006-07-19 13:32:48 (usunięta: 2006-08-10 09:33:16) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wykonanie usług geodezyjnych...
  od dnia: 2006-08-01 12:15:00 (usunięta: 2006-08-10 09:33:29) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie zamówienia: wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik – podział 4 nieruchomości
  od dnia: 2006-11-08 09:41:51 (usunięta: 2006-11-20 14:51:57) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Budowa drogi osiedlowej ul. Bora Komorowskiego - roboty dodatkowe
  od dnia: 2006-10-30 15:24:21 (usunięta: 2006-11-20 15:03:45) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2006-11-07 08:47:14 (usunięta: 2006-11-20 15:00:27) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Remont rowu komunalnego przy drodze wewnętrznej w Piorunkowicach
  od dnia: 2006-11-07 08:48:00 (usunięta: 2006-11-20 15:00:01) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • przetarg nieograniczony na: „ Przebudowę przepustu i konserwację rowu komunalnego – przepust w Czyżowicach II „
  od dnia: 2003-09-04 14:00:24 (usunięta: 2003-09-15 08:31:11) więcej>>
 • odsłon:
 • przetarg nieograniczony na: „prace konserwatorskie metalowego ogrodzenia i stopni granitowych cokołu barokowej kolumny Maryjnej, zlokalizowanej na Rynku w Prudniku „
  od dnia: 2003-09-05 13:49:25 (usunięta: 2003-09-24 08:29:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg nieograniczony na: „Rewaloryzację drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku – wykonanie dokumentacji”
  od dnia: 2003-08-06 08:36:39 (usunięta: 2003-09-04 10:23:49) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Moszczance i Łące Prudnickiej dla projektu: „Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku obejmujących gminę Prudn
  od dnia: 2003-09-04 10:26:59 (usunięta: 2003-09-12 11:57:50) więcej>>
 • odsłon:
 • przetarg nieograniczony na: System bezpieczeństwa zbiorowego – monitoring miasta – roboty dodatkowe
  od dnia: 2003-09-09 10:42:01 (usunięta: 2003-09-24 08:26:23) więcej>>
 • odsłon:
 • przetarg nieograniczony na: System bezpieczeństwa zbiorowego – monitoring miasta – roboty dodatkowe
  od dnia: 2003-09-04 10:29:37 (usunięta: 2003-09-10 15:25:27) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetargi
  od dnia: 2010-03-05 10:10:17 więcej>>
 • odsłon:
  22930 
 • Przetargi, dodana 2003-06-27
  od dnia: 2003-07-04 09:08:41 (usunięta: 2003-07-14 08:31:01) więcej>>
 • odsłon:
  102 
 • Przetargi, dodana 2003-06-27
  od dnia: 2003-06-27 08:03:09 (usunięta: 2003-07-04 09:11:39) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Przetargi, dodana 2003-06-27
  od dnia: 2003-06-27 08:01:23 (usunięta: 2003-07-04 13:17:41) więcej>>
 • odsłon:
 • Rozstrzygnięcie postepowania o zamówienie publiczne
  od dnia: 2005-07-15 09:37:39 (usunięta: 2005-07-26 09:58:34) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Rozstrzygnięcie postępowania na: Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej
  od dnia: 2006-11-09 14:50:13 (usunięta: 2006-11-20 14:52:08) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Rozstrzygnięcie postępowania na: Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2006-10-16 09:08:39 (usunięta: 2006-11-20 14:45:25) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Rozstrzygnięcie postępowania na: Remont rowu komunalnego przy drodze wewnętrznej w Piorunkowicach
  od dnia: 2006-10-13 10:49:27 (usunięta: 2006-11-20 14:45:09) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Rozstrzygnięcie postępowania na: sukcesywną dostawę książek do siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  od dnia: 2006-10-17 08:46:43 (usunięta: 2006-11-20 14:45:36) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Rozstrzygnięcie postępowania na: Udzielenie kredytu na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego i kompleksową obsługę bankową dla Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  od dnia: 2006-11-09 14:57:58 (usunięta: 2006-11-20 14:57:55) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Rozstrzygnięcie postępowania na: wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik – podział 4 nieruchomości
  od dnia: 2006-10-27 16:04:37 (usunięta: 2006-11-20 14:50:03) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2006-07-06 13:47:20 (usunięta: 2006-07-10 11:47:28) więcej>>
 • odsłon:
 • Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w rejonie ulic Młyńska, Szkolna i Traugutta w Prudniku”
  od dnia: 2006-08-25 13:37:06 (usunięta: 2006-10-16 08:55:49) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Termin wygaśnięcia oferty 07.11.2006 - przetarg nieograniczony na: Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej
  od dnia: 2006-10-30 15:45:17 (usunięta: 2006-11-20 14:51:06) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • Termin wygaśnięcia oferty 10.10.2006r. - Przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia nieruchomości
  od dnia: 2006-09-04 10:04:00 (usunięta: 2006-11-20 14:44:05) więcej>>
 • odsłon:
  140 
 • Termin wygaśnięcia oferty 20.09.2006r - Ogłoszenie o przetargach ustnych ograniczonych
  od dnia: 2006-09-06 12:05:50 (usunięta: 2006-10-16 08:59:03) więcej>>
 • odsłon:
  80 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.02.2005 - przetarg nieograniczony na dostawę papieru i artykułów papierniczych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.
  od dnia: 2005-01-17 15:48:15 (usunięta: 2005-02-11 09:48:46) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.03.2005 - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży.
  od dnia: 2005-01-26 09:03:05 (usunięta: 2005-03-04 07:30:22) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.03.2005 - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.
  od dnia: 2005-01-26 09:04:58 (usunięta: 2005-03-04 07:30:46) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.03.2005 - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej
  od dnia: 2005-01-26 09:00:16 (usunięta: 2005-03-04 07:31:16) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.03.2005 - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu wspierania sportu w środowisku wiejskim.
  od dnia: 2005-01-26 08:56:57 (usunięta: 2005-03-04 07:31:41) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.07.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali i nieruchomości na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2005-06-15 13:42:25 (usunięta: 2005-07-11 15:21:22) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.08.2006 - Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce
  od dnia: 2006-06-19 15:11:11 (usunięta: 2006-08-10 09:32:35) więcej>>
 • odsłon:
  132 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.09.2005 - Wykonanie dźwigu dla niepełnosprawnych
  od dnia: 2005-07-11 13:51:57 (usunięta: 2005-09-05 10:23:39) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 01.12.2003 - Przetarg nieograniczony na: przebudowę - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mieszkowice-Piorunkowice
  od dnia: 2003-10-09 08:08:35 (usunięta: 2003-12-01 08:54:22) więcej>>
 • odsłon:
  61 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 02.02.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych na terenie Prudnika 4 nieruchomości
  od dnia: 2005-01-17 14:46:43 (usunięta: 2005-02-11 09:49:14) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 02.03.2006 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2006 z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki
  od dnia: 2006-01-26 10:39:44 (usunięta: 2006-03-10 14:31:20) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 02.09.2004 - przetarg nieograniczony na wykonanie: robót remontowych – sanitariatów dziewcząt...
  od dnia: 2004-08-16 10:55:51 (usunięta: 2004-09-13 13:27:48) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 02.09.2005 - przetarg nieograniczony na: Roboty remontowe w Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej
  od dnia: 2005-08-17 15:06:36 (usunięta: 2005-09-05 10:23:50) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 02.09.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali i nieruchomości na terenie gminy Prudnik 15 lokali i nieruchomośći
  od dnia: 2005-08-17 15:01:32 (usunięta: 2005-09-05 10:23:57) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 02.11.2004 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali mieszkalnych i użytkowych położonych na terenie Prudnika 33 lokale CPV 70000000-1 usługi nieruchomości
  od dnia: 2004-10-15 13:59:10 (usunięta: 2004-11-03 08:22:14) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 03.01.2005 - przetarg nieograniczony na: Obsługę systemu segregacji odpadów komunalnych teren miasta i gminy Prudnik
  od dnia: 2004-12-16 14:00:53 (usunięta: 2005-01-05 07:28:06) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 03.06.2005 - przetarg nieograniczony na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik, teren wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  od dnia: 2005-05-18 14:46:32 (usunięta: 2005-06-06 08:22:44) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 03.08.2004 r. - przetarg nieograniczony na: Konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2004-07-16 14:40:57 (usunięta: 2004-08-09 10:17:56) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 03.12.2004 - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2004-11-10 14:13:29 (usunięta: 2004-12-06 11:04:43) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 04.05.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali i nieruchomości na terenie gminy Prudnik 18 lokali i nieruchomości
  od dnia: 2005-04-14 11:50:32 (usunięta: 2005-05-09 09:26:52) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 04.07.2006 - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego...
  od dnia: 2006-06-21 13:34:20 (usunięta: 2006-07-10 11:47:08) więcej>>
 • odsłon:
  54 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 05.04.2005 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony po raz pierwszy w celu zbycia nieruchomości
  od dnia: 2005-02-28 11:52:00 (usunięta: 2005-04-06 10:55:07) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 05.10.2006 r. - przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EUR na sukcesywną dostawę książek
  od dnia: 2006-09-27 14:25:57 (usunięta: 2006-10-16 09:00:07) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 05.10.2006 r. - sukcesywna dostawa do siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku książek (nowości i wznowień) w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD - z zakresu literatury polskiej i obcej
  od dnia: 2006-09-26 10:29:08 (usunięta: 2006-10-16 08:59:27) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 06.01.2005 - przetarg nieograniczony na: Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Prudnik
  od dnia: 2004-12-21 11:46:13 (usunięta: 2005-01-07 10:25:32) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 06.07.2006 - przetarg nieograniczony na: „Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik” 2 nieruchomości
  od dnia: 2006-06-27 12:52:58 (usunięta: 2006-07-10 11:47:17) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 06.09.2004 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali mieszkalnych i użytkowych położonych na terenie Prudnika CPV 70000000-1 usługi nieruchomości
  od dnia: 2004-08-20 13:12:22 (usunięta: 2004-09-13 13:28:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 06.10.2004 - przetarg nieograniczony na Ustalenie wartości nieruchomości położonych na terenie Prudnika 2 nieruchomości / CPV 70000000-1 usługi nieruchomości /
  od dnia: 2004-09-20 16:09:47 (usunięta: 2004-10-12 08:18:33) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 06.10.2005 - przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości.
  od dnia: 2005-09-05 10:33:14 (usunięta: 2005-10-06 11:49:07) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 06.12.2006 - trzeci przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  od dnia: 2006-11-20 15:11:23 (usunięta: 2007-01-09 14:25:04) więcej>>
 • odsłon:
  85 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 07.03.2005 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2005-02-16 14:32:59 (usunięta: 2005-03-08 10:32:23) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 07.04.2005 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik 2 nieruchomości
  od dnia: 2005-03-21 14:17:31 (usunięta: 2005-04-11 13:04:55) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 07.06.2005 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia nieruchomości
  od dnia: 2005-04-27 07:58:26 (usunięta: 2005-07-05 08:02:16) więcej>>
 • odsłon:
  88 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 07.07.2005 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony po raz pierwszy w celu zbycia nieruchomości:
  od dnia: 2005-05-30 12:55:00 (usunięta: 2005-07-11 15:21:34) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 07.11.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali i nieruchomości położonych na terenie gminy Prudnik 23 wyceny
  od dnia: 2005-10-21 12:48:23 (usunięta: 2005-11-24 11:31:51) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 07.12.2005 - przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych o nominale 10,00zł, 20,00 zł, 50,00 zł i 100,00 zł - dla placówek oświatowych Gminy Prudnik - realizowanych w różnych placówkach handlowych miasta Prudnika...
  od dnia: 2005-11-22 12:31:07 (usunięta: 2005-12-16 12:34:06) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 08.03.2005 - przetarg nieograniczony na stworzenie podstaw bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku.
  od dnia: 2005-01-03 12:25:49 (usunięta: 2005-03-08 10:32:33) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 08.03.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali i nieruchomości na terenie Prudnika
  od dnia: 2005-02-18 14:00:03 (usunięta: 2005-03-08 10:32:40) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 08.06.2006 - przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi w Niemysłowicach 426 m2 nawierzchni
  od dnia: 2006-05-31 11:05:55 (usunięta: 2006-06-27 12:49:15) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 08.07.2005 - przetarg nieograniczony na: Remont – wymiana nawierzchni boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku 1 582,00 m2 nawierzchni
  od dnia: 2005-06-20 14:17:33 (usunięta: 2005-07-11 15:21:40) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 08.08.2006 - Budowa drogi ul. Akacjowa w Prudniku
  od dnia: 2006-06-29 15:09:30 (usunięta: 2006-08-10 09:33:58) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 08.11.2005 r. - Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach
  od dnia: 2005-09-14 14:52:50 (usunięta: 2005-11-24 11:32:00) więcej>>
 • odsłon:
  59 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 08.12.2004 - przetarg nieograniczony na: Konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik 1599 punktów świetlnych
  od dnia: 2004-11-22 13:20:35 (usunięta: 2004-12-13 14:04:29) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 09.05.2005 - BURMISTRZ PRUDNIKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY PRUDNIK NA ROK 2005 Z ZAKRESU PIELĘGNACJI W ŚRODOWISKU DOMOWYM OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SAMOTNYCH I STARSZYCH
  od dnia: 2005-04-06 15:04:48 (usunięta: 2005-05-09 09:27:18) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 09.05.2005 - BURMISTRZ PRUDNIKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRUDNIK NA ROK 2005 Z ZAKRESU WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  od dnia: 2005-04-06 15:05:58 (usunięta: 2005-05-09 09:27:05) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 09.07.2004 r. - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości nieruchomości na terenie Prudnika
  od dnia: 2004-06-23 14:42:32 (usunięta: 2004-07-19 12:27:00) więcej>>
 • odsłon:
  66 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 09.10.2003 - Przetarg nieograniczony na: „Rewaloryzację drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku – wykonanie dokumentacji”
  od dnia: 2003-09-24 08:33:04 (usunięta: 2003-10-13 09:48:12) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 09.11.2005 - Burmistrz Prudnika ogłasza, że w dniu 9 listopada 2005 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony...
  od dnia: 2005-10-03 15:32:34 (usunięta: 2005-11-24 11:32:06) więcej>>
 • odsłon:
  52 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.02.2005 - ogłasza przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości nieruchomości na terenie Prudnika 2 nieruchomośći
  od dnia: 2005-01-25 13:58:26 (usunięta: 2005-02-11 09:50:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.02.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie i stabilizację granic 2 nieruchomości
  od dnia: 2005-01-25 13:55:23 (usunięta: 2005-02-11 09:50:21) więcej>>
 • odsłon:
  272 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.02.2006 - przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.
  od dnia: 2006-01-20 15:07:17 (usunięta: 2006-03-01 13:33:35) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.03.2005 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2005-02-16 08:49:04 (usunięta: 2005-03-10 10:57:43) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.03.2006 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik 5 nieruchomości
  od dnia: 2006-02-22 14:16:28 (usunięta: 2006-03-10 14:31:30) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.04.2006 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik 3 nieruchomości
  od dnia: 2006-03-23 14:49:59 (usunięta: 2006-04-19 07:48:03) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.10.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali i nieruchomości na terenie gminy Prudnik 40 lokali i nieruchomości
  od dnia: 2005-09-23 15:00:50 (usunięta: 2005-11-03 07:30:55) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.11.2006 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu sanitariatów dzieci i personelu na trzech kondygnacjach (trzy piony) w Publicznym Przedszkolu nr 1 48-200 Prudnik ul. Mickiewicza 5
  od dnia: 2006-11-03 15:11:50 (usunięta: 2006-12-04 09:14:13) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 10.12.2004 - przetarg nieograniczony na dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2004-11-23 13:48:06 (usunięta: 2004-12-13 14:04:54) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 11.04.2005 - Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci / uczniów do i z Przedszkoli, Szkół i Gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2005-02-16 09:29:57 (usunięta: 2005-04-13 07:14:37) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 11.05.2006 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia nieruchomości
  od dnia: 2006-03-28 08:25:18 (usunięta: 2006-05-12 12:11:05) więcej>>
 • odsłon:
  67 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 11.07.2005 - Wykonanie dźwigu dla niepełnosprawnych
  od dnia: 2005-05-20 14:35:03 (usunięta: 2005-07-11 15:22:03) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 11.07.2006 - II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - ulice: Plac Zamkowy, K. Jadwigi, Damrota
  od dnia: 2006-05-17 15:08:21 (usunięta: 2006-08-10 09:34:11) więcej>>
 • odsłon:
  79 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 11.10.2004 r. - przetarg nieograniczony na Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Prudnik podział 1 działki, aktualizacja użytków trzech działek CPV 74275000-7 usługi badawcze i geodezyjne
  od dnia: 2004-09-24 12:04:46 (usunięta: 2004-10-12 08:18:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 11.10.2006 r. - przetarg nieograniczony na opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2006-10-02 10:31:22 (usunięta: 2006-11-20 14:44:27) więcej>>
 • odsłon:
  54 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 12.01.2005 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony po raz pierwszy w celu zbycia nieruchomości
  od dnia: 2004-11-24 13:09:49 (usunięta: 2005-01-13 08:43:45) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 12.09.2005 - Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach
  od dnia: 2005-07-21 14:41:37 (usunięta: 2005-09-19 13:48:05) więcej>>
 • odsłon:
  64 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 12.10.2006 - przetarg nieograniczony na: Remont rowu komunalnego przy drodze wewnętrznej w Piorunkowicach
  od dnia: 2006-10-03 11:33:46 (usunięta: 2006-11-20 14:44:44) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 12.10.2006 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu pokrycia dachowego i elewacji budynku Publicznego Przedszkola nr 3 48-200 Prudnik ul. Piastowska 69
  od dnia: 2006-10-03 15:41:24 (usunięta: 2006-11-20 15:02:21) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 12.12.2006 - pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
  od dnia: 2006-11-07 09:40:48 (usunięta: 2007-01-09 14:24:21) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 12.12.2006 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu sanitariatów dzieci i personelu -(pion strona lewa) w Publicznym Przedszklu nr 4 48-200 Prudnik ul. Mickiewicza 9
  od dnia: 2006-12-04 09:28:55 (usunięta: 2007-01-09 14:25:25) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 12.12.2006 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia nieruchomości
  od dnia: 2006-11-07 10:02:40 (usunięta: 2007-01-09 14:24:46) więcej>>
 • odsłon:
  137 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14 czerwca 2004r - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3
  od dnia: 2004-05-24 14:50:05 (usunięta: 2004-06-22 13:53:40) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14.02.2006 - Budowa drogi osiedlowej ul. Bora Komorowskiego
  od dnia: 2005-12-21 08:41:14 (usunięta: 2006-03-01 13:32:41) więcej>>
 • odsłon:
  67 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14.03.2006 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia nieruchomości.
  od dnia: 2006-02-06 15:30:03 (usunięta: 2006-03-23 13:42:40) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14.06.2006 - przetarg nieograniczony na: Renowację wieży Bramy Dolnej usytuowanej w Prudniku przy ul. Batorego
  od dnia: 2006-05-23 15:07:33 (usunięta: 2006-06-27 12:49:49) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14.07.2005 - przetarg nieograniczony „Unowocześnienie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku - posadzki korytarzy z PCV”
  od dnia: 2005-06-28 14:27:59 (usunięta: 2005-07-14 12:04:09) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14.07.2005 - przetarg nieograniczony na: Unowocześnienie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku - nawierzchnia kauczukowo-poliuretanowa boisk
  od dnia: 2005-06-28 14:38:49 (usunięta: 2005-07-14 12:19:33) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14.10.2003 - Przetarg nieograniczony na opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  od dnia: 2003-10-03 09:42:39 (usunięta: 2003-10-16 15:08:49) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14.10.2004 - przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na 2004r.
  od dnia: 2004-09-13 13:24:29 (usunięta: 2004-10-15 14:03:06) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 14.12.2004 - przetarg nieograniczony na: Obsługę systemu segregacji odpadów komunalnych teren miasta i gminy Prudnik
  od dnia: 2004-11-26 13:21:21 (usunięta: 2004-12-17 13:31:45) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.02.2005 - przetarg nieograniczony na Budowę przyłącza cieplnego wysokoparametrowego 2 x Dn 80 mm o długości l = 116 mb do budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 10 w Prudniku
  od dnia: 2005-01-28 09:04:36 (usunięta: 2005-02-18 14:10:44) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.02.2005 - przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-01-28 08:57:01 (usunięta: 2005-02-18 14:10:58) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.03.2005 - Dostawa dwufunkcyjnego, kompaktowego węzła cieplnego – szt. 1 (część technologiczna) dla ZEC Prudnik Spółka z o.o.
  od dnia: 2005-02-25 10:24:24 (usunięta: 2005-03-23 08:59:47) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.03.2006 - Montaż pierwszego stopnia odpylania kotła WR-5M za pomocą odpylacza MOS na ciepłowni rejonowej K-623 ul. Zielona 1 w Lubrzy
  od dnia: 2006-02-27 14:48:05 (usunięta: 2006-03-23 13:42:55) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.04.2005 - Budowa sieci i przyłącza cieplnego wysokoparametrowego 2 x Dn 150/125/65 mm o długości l = 138 mb do obiektów bazy PKS CONNEX przy ul. Kościuszki 74 w Prudniku
  od dnia: 2005-04-01 08:50:15 (usunięta: 2005-04-19 13:44:09) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.06.2004 - przetarg nieograniczony na usługi terapeutyczne instruktora psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy Poradni Odwykowej w Prudniku .
  od dnia: 2004-05-28 14:04:01 (usunięta: 2004-06-22 13:54:48) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.06.2004 - przetarg nieograniczony na usługi terapeutyczne specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy Poradni Odwykowej w Prudniku .
  od dnia: 2004-05-28 13:59:04 (usunięta: 2004-06-22 13:54:26) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.06.2005 - przetarg nieograniczony na: Budowa oświetlenia drogowego Prudnik ul. Jagiellońska, Kościelna, Pocztowa, Pod Bramami, Krótka
  od dnia: 2005-05-30 11:01:33 (usunięta: 2005-07-05 08:02:29) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 15.11.2006 - przetarg nieograniczony na: wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych
  od dnia: 2006-10-12 10:51:41 (usunięta: 2006-12-11 15:58:09) więcej>>
 • odsłon:
  89 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 16.01.2006 r. - przetarg nieograniczony na: „Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Prudnik” 217 240 m2 trawników, 6 115 m2 żywopłotów
  od dnia: 2005-12-30 12:28:03 (usunięta: 2006-01-26 10:36:36) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 16.02.2005 - przetarg nieograniczony na dostawę prasy
  od dnia: 2005-01-28 15:00:50 (usunięta: 2005-02-18 14:11:52) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 16.02.2006 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-01-31 23:22:53 (usunięta: 2006-03-01 13:33:10) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 16.02.2006 - przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Prudnik
  od dnia: 2006-01-31 23:22:32 (usunięta: 2006-03-01 13:33:17) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 16.05.2005 - Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika – etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego
  od dnia: 2005-03-23 09:09:41 (usunięta: 2005-05-16 10:55:01) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 16.08.2006 - przetarg nieograniczony na: „Usługi psychologiczno – terapeutyczne w świetlicy terapeutycznej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 1a w Prudniku”
  od dnia: 2006-08-04 13:22:29 (usunięta: 2006-08-18 08:07:47) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 17.03.2006 - przetarg nieograniczony na: Wybór doradcy Burmistrza Prudnika w procesie prywatyzacji PPU Torkonstal spółka z o.o. z siedzibą w Prudniku
  od dnia: 2006-02-28 11:17:36 (usunięta: 2006-03-23 13:43:04) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 17.08.2005 - Transport opału – miał węglowy – w łącznej ilości 11 600 ton w okresie wrzesień 2005 – kwiecień 2006 do ZEC Prudnik Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrzy
  od dnia: 2005-08-04 07:13:35 (usunięta: 2005-08-23 11:04:42) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 17.10.2005 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik 3 podziały
  od dnia: 2005-09-30 11:56:38 (usunięta: 2005-11-03 07:31:05) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 18.04.2005 - Dostawa jednofunkcyjnego, kompaktowego węzła cieplnego – szt. 1 (część technologiczna) dla ZEC Prudnik Spółka z o.o.
  od dnia: 2005-04-01 08:49:07 (usunięta: 2005-04-19 13:44:03) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 18.07.2006 - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na sale rehabilitacji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6
  od dnia: 2006-05-24 13:35:24 (usunięta: 2006-08-10 09:34:25) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 18.08.2004 - przetarg nieograniczony na: „Konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik 1599 punktów świetlnych
  od dnia: 2004-08-02 14:31:40 (usunięta: 2004-08-20 13:15:11) więcej>>
 • odsłon:
  41 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 19.04.2004 r. - przetarg nieograniczony na opracowanie decyzji administracyjnych – decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Prudnik
  od dnia: 2004-04-01 14:36:01 (usunięta: 2004-05-06 13:24:10) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 19.04.2005 - zbycie nieruchomości Prudnik ul.Wiejska
  od dnia: 2005-02-07 16:35:31 (usunięta: 2005-04-25 14:02:35) więcej>>
 • odsłon:
  71 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 19.07.2006 - przetarg na zbycie nieruchomości
  od dnia: 2006-07-04 14:56:09 (usunięta: 2006-08-18 08:07:31) więcej>>
 • odsłon:
  99 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 19.08.2005 - przetarg nieograniczony na wykonanie: Adaptacji części pomieszczeń szkolnych...
  od dnia: 2005-08-03 14:25:36 (usunięta: 2005-08-23 11:05:33) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 19.11.2004 - przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na 2004r. w wysokości 400.000,00 zł PLN CPV 66130000-03
  od dnia: 2004-10-29 08:58:45 (usunięta: 2004-11-22 13:23:55) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 20.03.2006 - przetarg nieograniczony na: Remonty cząstkowe dróg gminnych
  od dnia: 2006-03-01 13:32:18 (usunięta: 2006-03-23 13:43:13) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 20.03.2006 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik 1 nieruchomość
  od dnia: 2006-03-03 15:09:31 (usunięta: 2006-03-23 13:43:20) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 20.04.2005 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2005-04-04 14:47:27 (usunięta: 2005-04-25 14:03:49) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 20.07.2004 - przetarg nieograniczony na Modernizację chodników i jezdni ulicy Gimnazjalnej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-27 14:26:13 (usunięta: 2004-06-22 13:54:03) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 20.07.2006 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik 5 nieruchomości
  od dnia: 2006-07-12 14:33:30 (usunięta: 2006-08-10 09:34:46) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 20.12.2004 - przetarg nieograniczony na: Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Prudnik
  od dnia: 2004-12-02 13:23:16 (usunięta: 2004-12-21 11:48:32) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 21.02.2005 - dostawę stołów z przeznaczeniem na wyposażenie hali wystaw i targów
  od dnia: 2005-02-04 15:57:27 (usunięta: 2005-02-24 11:12:40) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 21.02.2006 - Wybór doradcy Burmistrza Prudnika w procesie prywatyzacji PPU Torkonstal spółka z o.o. z siedzibą z Prudniku
  od dnia: 2006-02-01 14:22:08 (usunięta: 2006-03-01 13:32:57) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 21.03.2005 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej.
  od dnia: 2005-02-09 12:29:44 (usunięta: 2005-03-23 08:59:26) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 21.06.2004 - przetarg nieograniczony na zakup kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych
  od dnia: 2004-06-03 10:27:02 (usunięta: 2004-06-22 13:53:14) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 21.07.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami położonymi na terenie miasta Prudnika 227 działek
  od dnia: 2005-07-04 15:22:23 (usunięta: 2005-07-22 10:52:46) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 21.09.2004 - przetarg nieograniczony na Konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik 1599 punktów świetlnych
  od dnia: 2004-09-03 13:42:55 (usunięta: 2004-09-22 15:18:20) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 21.09.2005 - przetarg nieograniczony na Budowa chodnika dla pieszych – ścieżki turystycznej przy drodze krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka 195 m2 chodnika
  od dnia: 2005-09-07 14:38:39 (usunięta: 2005-09-23 08:12:39) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 22.03.2006 - przetarg nieograniczony na: Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Prudnik 217 440 m2 trawników, 6 115 m2 żywopłotów
  od dnia: 2006-03-06 14:55:26 (usunięta: 2006-03-23 13:43:30) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 23.01.2006 - przetarg nieograniczony na Usługi pedegogiczno-edukacyjne w świetlicach terapeutycznych
  od dnia: 2006-01-06 14:20:08 (usunięta: 2006-01-26 10:37:00) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 23.03.2005 - przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości.
  od dnia: 2005-02-16 09:43:24 (usunięta: 2005-03-24 07:27:07) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 23.06.2005 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik 9 nieruchomości
  od dnia: 2005-06-07 14:57:59 (usunięta: 2005-07-05 08:02:38) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 23.08.2005 - I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  od dnia: 2005-07-27 08:41:37 (usunięta: 2005-08-23 11:06:03) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 23.08.2005 - przetarg nieograniczony na: „Budowa chodnika dla pieszych – ścieżki turystycznej przy drodze krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka” 195 m2 chodnika
  od dnia: 2005-08-04 14:39:19 (usunięta: 2005-08-23 11:06:23) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 23.12.2004 - przetarg nieograniczony na: Usługi pedegogiczno-edukacyjne w świetlicach terapeutycznych na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2004-12-07 14:41:48 (usunięta: 2004-12-27 08:11:31) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 23.12.2004 - przetarg nieograniczony na: Usługi psychologiczno - terapeutyczne w świetlicach terapeutycznych na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2004-12-07 14:44:15 (usunięta: 2004-12-27 08:12:18) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 24.01.2005 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem...
  od dnia: 2004-12-20 13:40:08 (usunięta: 2005-01-28 07:58:56) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 24.01.2006 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia nieruchomości
  od dnia: 2005-12-20 10:41:55 (usunięta: 2006-02-08 19:34:54) więcej>>
 • odsłon:
  59 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 24.03.2005 - Remonty cząstkowe dróg gminnych
  od dnia: 2005-03-08 14:00:22 (usunięta: 2005-03-24 07:27:36) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 24.03.2006 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2006 z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2006-02-20 08:54:46 (usunięta: 2006-04-19 07:48:19) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 24.10.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych – wymiana istniejącej okiennej stolarki drewnianej na stolarkę okienną z profili PCV w pomieszczeniach szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1
  od dnia: 2003-10-07 11:50:38 (usunięta: 2003-10-27 09:04:22) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 24.11.2004 r. - przetarg nieograniczony na ustalenie wartości lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, położonych na terenie Prudnika
  od dnia: 2004-11-08 15:34:23 (usunięta: 2004-11-25 10:12:44) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 25.07.2005 r. - przetarg nieograniczony na Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego.
  od dnia: 2005-06-02 14:58:28 (usunięta: 2005-07-26 09:47:36) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 25.08.2006 r. - przetarg nieograniczony na: Prowadzenie świetlicy środowiskowej w rejonie ulic Młyńska, Szkolna i Traugutta w Prudniku
  od dnia: 2006-08-17 12:51:43 (usunięta: 2006-08-30 14:55:13) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 26.01.2005 - przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-01-10 14:27:51 (usunięta: 2005-01-28 07:56:29) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 26.01.2006 - przetarg nieograniczony na: Usługi psychologiczno - terapeutyczne w świetlicach terapeutycznych
  od dnia: 2006-01-10 13:20:20 (usunięta: 2006-02-08 19:35:15) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 26.04.2005 - Odbudowa jezdni i chodników wraz z odwodnieniem i odbudową oświetlenia ulicznego ulic: Tkackiej, Sobieskiego, Batorego w Prudniku
  od dnia: 2005-03-04 09:29:23 (usunięta: 2005-03-23 08:58:52) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 26.07.2006 - przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  od dnia: 2006-07-12 13:51:09 (usunięta: 2006-08-30 14:53:44) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 26.10.2006 - przetarg nieograniczony na: otwarcie i prowadzenie rachunków
  od dnia: 2006-10-12 10:48:12 (usunięta: 2006-11-20 15:01:59) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 26.10.2006 - przetarg nieograniczony na: wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik – podział 4 nieruchomości
  od dnia: 2006-10-18 09:22:51 (usunięta: 2006-11-20 14:45:55) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 26.11.2003 - przetarg nieograniczony na: „odbudowę 1/3 dawnego trzeciego skrzydła Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku – zagospodarowanie pomieszczeń i prace dotyczące ochrony przed zawilgoceniem”
  od dnia: 2003-11-19 07:30:49 (usunięta: 2003-11-28 07:31:14) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 27.02.2006 - przetarg nieograniczony na Usługi konsultacji w punkcie konsultacyjnym
  od dnia: 2006-02-10 10:43:32 (usunięta: 2006-03-01 13:33:25) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 27.03.2006 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik 2 nieruchomości
  od dnia: 2006-03-10 14:09:04 (usunięta: 2006-05-12 12:11:23) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 27.04.2004 - przetarg nieograniczony na opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Prudnik
  od dnia: 2004-04-08 15:06:09 (usunięta: 2004-05-06 13:23:18) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 27.04.2005 - Dostawa kompaktowego węzła cieplnego – szt. 2 dla ZEC Prudnik Spółka z o.o.
  od dnia: 2005-04-13 07:08:20 (usunięta: 2005-05-09 09:27:29) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 27.04.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości nieruchomości na terenie Prudnika 3 nieruchomości
  od dnia: 2005-04-11 14:52:40 (usunięta: 2005-05-09 09:27:37) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 27.12.2005 - przetarg ustny nieograniczony ogłoszony po raz drugi w celu zbycia nieruchomości:
  od dnia: 2005-11-24 11:34:31 (usunięta: 2006-01-10 13:17:42) więcej>>
 • odsłon:
  76 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 28.04.2006 - przetarg nieograniczony na: Wybór doradcy Burmistrza Prudnika w procesie prywatyzacji PPU Torkonstal spółka z o.o. z siedzibą z Prudniku
  od dnia: 2006-04-11 09:52:46 (usunięta: 2006-05-12 12:11:13) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 28.06.2004 - Modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x Dn 250/200/25 mm o długości l = 44 mb przy ul. Kościuszki w Prudniku
  od dnia: 2004-06-09 14:05:28 (usunięta: 2004-06-28 10:21:25) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 28.06.2004 r. - Modernizacja sieci cieplnej niskoparametrowej 2 x Dn 80/65/50/40 mm o długości l = 350 mb na ul. Królowej Jadwigi, Rynek w Prudniku
  od dnia: 2004-06-09 14:11:08 (usunięta: 2004-06-28 10:21:48) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 28.10.2005 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami położonymi na terenie miasta Prudnika 227 działek
  od dnia: 2005-10-12 14:51:29 (usunięta: 2005-11-03 07:31:20) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 29.05.2006 - przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi w Niemysłowicach
  od dnia: 2006-05-12 12:13:55 (usunięta: 2006-06-21 13:12:21) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.03.2006 - przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni jezdni ul. Piastowskiej i Szpitalnej 4 200,00 m2
  od dnia: 2006-03-13 12:34:23 (usunięta: 2006-04-19 07:48:33) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.03.2006 - przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni jezdni ul. Parkowej i Jesionkowej 5 374,50 m2
  od dnia: 2006-03-13 12:36:50 (usunięta: 2006-04-19 07:54:48) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.05.2006 - Remont-wymiana nawierzchni posadzek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4” 48-200 Prudnik ul. Dąbrowskiego 2
  od dnia: 2006-05-12 12:51:58 (usunięta: 2006-06-21 13:13:10) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.06.2005 - przetarg nieograniczony ustny na zbycie nieruchomości.
  od dnia: 2005-05-23 15:31:28 (usunięta: 2005-07-05 08:02:50) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.09.2003 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.
  od dnia: 2003-09-22 12:14:30 (usunięta: 2003-10-01 13:48:53) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.09.2004 - przetarg nieograniczony na ustalenie wartości nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Prudnik
  od dnia: 2004-09-14 12:55:47 (usunięta: 2004-10-04 10:08:11) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.09.2005 r. - przetarg nieograniczony na: Budowa oświetlenia ul. Akacjowa
  od dnia: 2005-09-14 14:48:04 (usunięta: 2005-09-30 11:54:08) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.11.2004 r. - przetarg nieograniczony na Bankową Obsługę Budżetu Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-11-03 13:57:50 (usunięta: 2004-12-02 13:26:46) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.11.2005 - Dostawa paliwa oraz, płynów na potrzeby eksploatacyjne pojazdów i urządzeń Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością w ilości łącznej 21.2 tony
  od dnia: 2005-11-03 07:26:55 (usunięta: 2005-12-16 12:34:30) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Termin wygaśnięcia oferty: 30.12.2004 - przetarg nieograniczony na: Usługi konsultacji w punkcie konsultacyjnym w Prudniku
  od dnia: 2004-12-14 13:37:38 (usunięta: 2005-01-03 13:21:46) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia oferty: 31.05.2006 - przetarg nieograniczony na: Modernizacja z rozbudową Centrum sportowego w Niemysłowicach – dostawa urządzeń i wyposażenia hali urządzenia AGD i wyposażenie kuchni, sanitariatów
  od dnia: 2006-05-15 14:44:09 (usunięta: 2006-06-27 12:49:03) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Termin wygaśnięcia oferty:30.09.2003 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na dostawę materiału energetycznego (II tura)
  od dnia: 2003-09-22 12:20:43 (usunięta: 2003-10-01 13:47:54) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 02.04.2004 - przetarg nieograniczony na modernizację instalacji odpylania jednego kotła WR-10 (II etap) na ciepłowni rejonowej.(PKWiU: 29.23.1)
  od dnia: 2004-02-18 15:32:47 (usunięta: 2004-04-05 13:08:17) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Termin wygaśnięcia: 04.06.2004 - przetarg nieograniczony na Ustalenie wartości lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie Prudnika
  od dnia: 2004-05-19 14:43:34 (usunięta: 2004-06-07 13:44:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 05.02.2004 - przetarg nieograniczony na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2004-01-27 14:23:35 (usunięta: 2004-02-06 15:38:26) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 06.04.2004 r. - przetarg nieograniczony na wydawnictwo i kolportaż dwutygodnika Wiadomości bez granic: Polsko-Czeski Kurier Informacyjny
  od dnia: 2004-03-19 14:56:41 (usunięta: 2004-04-08 15:03:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 07.06.2004 - przetarg nieograniczony na: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku obejmującej tereny oznaczone symbolami...
  od dnia: 2004-05-19 14:36:46 (usunięta: 2004-06-08 07:28:32) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 08.01.2004 - przetarg nieograniczony na: „ Obsługę systemu segregacji odpadów komunalnych„ na terenie gminy Prudnik.
  od dnia: 2003-12-30 09:48:59 (usunięta: 2004-01-12 15:50:05) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 08.01.2004 - przetarg nieograniczony na: „ Utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach „ na terenie gminy Prudnik.
  od dnia: 2003-12-30 09:47:26 (usunięta: 2004-01-12 15:50:27) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 11.02.2004 - przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych.
  od dnia: 2004-01-23 08:50:40 (usunięta: 2004-02-11 13:57:36) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Termin wygaśnięcia: 11.03.2004 r - przetarg nieograniczony na ustalenie wartości lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości nie zabudowanych na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2004-02-27 13:44:56 (usunięta: 2004-03-11 15:46:42) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 11.03.2004 r - przetarg nieograniczony na wydawnictwo i kolportaż na terenie gminy Prudnik dwutygodnika informacyjnego „Wiadomości bez granic
  od dnia: 2004-02-27 13:11:51 (usunięta: 2004-03-11 15:47:10) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 12.02.2004 - ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania wykonania kanalizacji sanitarnej w Moszczance i Łące Prudnickiej w ramach projektu p.n. „Stworzenie podstaw ochrony
  od dnia: 2003-12-19 09:26:10 (usunięta: 2004-02-12 08:23:23) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • Termin wygaśnięcia: 12.02.2004 - ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi pedagogiczno – edukacyjne
  od dnia: 2004-01-28 09:29:55 (usunięta: 2004-02-12 08:23:50) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 12.02.2004 - przetarg nieograniczony na: usługi psychologiczno – terapeutyczne
  od dnia: 2004-01-28 09:26:45 (usunięta: 2004-02-12 08:24:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 13.02.2004 - przetarg nieograniczony na: Ustalenie wartości lokali mieszkalnych na terenie Prudnika
  od dnia: 2004-02-05 08:43:46 (usunięta: 2004-02-13 11:03:50) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 16.03.2004 - przetarg nieograniczony na: Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik
  od dnia: 2004-01-26 09:14:33 (usunięta: 2004-03-19 14:53:37) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Termin wygaśnięcia: 19.03.2004 - przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stacji zlewnej ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku
  od dnia: 2004-03-01 14:40:58 (usunięta: 2004-03-19 14:52:55) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 19.03.2004 - przetarg nieograniczony na dostawę materiałów instalacyjnych do budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
  od dnia: 2004-02-27 14:56:27 (usunięta: 2004-03-19 14:52:24) więcej>>
 • odsłon:
 • Termin wygaśnięcia: 24.05.2004 - przetarg nieograniczony na ustalenie granic, stabilizację i pomiar działek dla Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-05-06 13:26:34 (usunięta: 2004-05-27 13:53:07) więcej>>
 • odsłon:
  71 
 • Termin wygaśnięcia: 31.03.2004 - przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2004-03-15 14:40:34 (usunięta: 2004-04-01 14:37:06) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Termin wygaśnięcia: 31.03.2004 - przetarg nieograniczony na modernizację kotła WR-10 na ciepłowni rejonowej w Lubrzy.(PKWiU: 28.22.1)
  od dnia: 2004-02-18 15:40:31 (usunięta: 2004-04-01 14:38:12) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Termin wygaśnięcia: 31.03.2004 r - przetarg nieograniczony na Rewaloryzację drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku – wykonanie dokumentacji
  od dnia: 2004-02-27 13:07:51 (usunięta: 2004-03-17 09:16:45) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Tewrmin wygaśnięcia oferty: 06.07.2004 r. - przetarg nieograniczony na usługi terapeutyczne instruktora psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy Poradni Odwykowej w Prudniku
  od dnia: 2004-06-21 13:26:44 (usunięta: 2004-07-08 11:23:30) więcej>>
 • odsłon:
 • UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT...
  od dnia: 2005-03-09 14:48:04 (usunięta: 2005-03-23 09:00:16) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę chodnika dla pieszych – ścieżki turystycznej przy drodze krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka
  od dnia: 2005-08-08 13:30:12 (usunięta: 2005-09-05 10:24:20) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę jezdni i chodników...
  od dnia: 2005-03-22 16:20:06 (usunięta: 2005-04-27 10:22:06) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Unieważnienie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EUR na sukcesywną dostawę książek
  od dnia: 2006-09-27 14:25:25 (usunięta: 2006-10-16 08:59:48) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Uniważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach.
  od dnia: 2005-08-08 13:28:51 (usunięta: 2005-09-05 10:24:34) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Wyjaśnienie Zakładu Energetyki Cieplnej w Prudniku w związku z prośbą wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji (SIWZ)
  od dnia: 2006-10-23 15:28:23 (usunięta: 2006-11-20 15:01:18) więcej>>
 • odsłon:
 • Zakładu Energetyki Cieplnej w Prudniku - zmiany do specyfikacji zmówienia
  od dnia: 2006-10-25 09:34:07 (usunięta: 2006-11-20 15:01:09) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Zmiany do przetargu nieograniczonego na Budowa drogi ul. Akacjowa w Prudniku
  od dnia: 2006-08-01 08:04:36 (usunięta: 2006-08-10 09:32:20) więcej>>
 • odsłon:
 • Zmiany do przetargu nieograniczonego na Budowę Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce
  od dnia: 2006-07-13 13:57:07 (usunięta: 2006-08-10 09:32:05) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Zmiany do przetargu nieograniczonego na Budowę Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce 2
  od dnia: 2006-07-27 09:54:45 (usunięta: 2006-08-04 13:49:08) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Zmiany do przetargu nieograniczonego na Budowę Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce 3
  od dnia: 2006-08-04 14:19:03 (usunięta: 2006-08-10 09:31:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Zmiany do przetargu nieograniczonego na: wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych
  od dnia: 2006-11-03 14:32:08 (usunięta: 2006-12-11 15:58:18) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Zmiany dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej
  od dnia: 2006-11-06 13:22:45 (usunięta: 2006-11-20 14:51:37) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Zmiany SIWZ do przetargu nieograniczonego na: Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Prudnik
  od dnia: 2006-10-03 11:21:05 (usunięta: 2006-11-20 14:48:07) więcej>>
 • odsłon:
  48 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Wyniki przetargów
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej...
  od dnia: 2005-04-06 15:09:52 (usunięta: 2007-01-09 14:39:41) więcej>>
 • odsłon:
  86 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej...
  od dnia: 2005-04-06 15:09:01 (usunięta: 2007-01-09 14:39:56) więcej>>
 • odsłon:
  75 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2005 z zakresu wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej...
  od dnia: 2005-04-06 15:07:44 (usunięta: 2007-01-09 14:40:11) więcej>>
 • odsłon:
  122 
 • przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Prudniku .
  od dnia: 2004-06-18 08:01:27 (usunięta: 2004-09-28 14:04:23) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizacja dożywiania osób potrzebujących w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej stołówki.
  od dnia: 2005-01-25 12:02:11 (usunięta: 2005-04-06 15:12:46) więcej>>
 • odsłon:
  46 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Wybory 2006
 • Wybory 2006
  od dnia: 2006-10-05 08:31:21 (usunięta: 2006-12-05 09:56:28) więcej>>
 • odsłon:
  182 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Otwarty konkurs ofert
 • Informacja Burmistrza Prudnika- dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  od dnia: 2009-02-11 15:09:35 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert zadania publicznego w dzidzinie promocji Gminy Prudnik
  od dnia: 2008-01-30 14:14:35 (usunięta: 2008-12-11 12:41:43) więcej>>
 • odsłon:
  109 
 • Informacja o wyborze ofert - dot. konkursu ofert na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  od dnia: 2009-01-09 10:31:47 więcej>>
 • odsłon:
  770 
 • Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu kultury fizycz. sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2009.
  od dnia: 2009-02-12 15:06:21 więcej>>
 • odsłon:
  501 
 • Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fiz. sportu i turystyki oraz profilaktycznej działaln. infor. na 2010 rok
  od dnia: 2010-02-02 14:55:11 więcej>>
 • odsłon:
  588 
 • Informacja o wyborze ofert - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2007 z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2007-01-09 14:48:23 (usunięta: 2007-01-25 14:57:14) więcej>>
 • odsłon:
  74 
 • Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2008 z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ...
  od dnia: 2008-02-20 11:41:44 (usunięta: 2008-12-11 12:41:54) więcej>>
 • odsłon:
  92 
 • Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2008 z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2008-01-16 14:48:27 (usunięta: 2008-12-11 12:41:21) więcej>>
 • odsłon:
  104 
 • Informacja o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2010-01-28 15:06:00 więcej>>
 • odsłon:
  574 
 • Informacja o wyborze ofert w wyniku otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  od dnia: 2011-02-14 17:06:32 więcej>>
 • odsłon:
  630 
 • Informacja o wyborze ofert- promocja sportu poprzez osiągnięcia sportowe w 2010 roku
  od dnia: 2010-02-19 15:32:12 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • Informacja o wyborze oferty - Otwarty konkurs na realizację zadania Gminy Prudnik w dziedzinie promocji
  od dnia: 2007-08-28 12:21:32 (usunięta: 2007-12-10 10:37:16) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • Informacja o wyborze oferty - piłka nożna w środowisku miejskim w różnych kategoriach wiekowych - 2007r.
  od dnia: 2007-04-12 15:18:04 (usunięta: 2007-12-10 10:36:12) więcej>>
 • odsłon:
  91 
 • Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik w zakresie promocji kultury, tradycji i historii Ziemi Prudnickiej
  od dnia: 2008-05-28 14:42:13 (usunięta: 2008-12-11 12:42:31) więcej>>
 • odsłon:
  78 
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010
  od dnia: 2009-12-17 12:00:59 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  od dnia: 2012-07-23 11:46:11 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  od dnia: 2012-03-08 09:33:41 więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • Otwarty konkur ofert - piłka nożna w środowisku miejskim w różnych kategoriach wiekowych - 2007r.
  od dnia: 2007-03-08 10:03:21 (usunięta: 2007-12-10 10:35:40) więcej>>
 • odsłon:
  132 
 • Otwarty konkurs na realizację zadania Gminy Prudnik w dziedzinie promocji
  od dnia: 2007-07-03 14:08:21 (usunięta: 2007-12-10 10:36:45) więcej>>
 • odsłon:
  126 
 • Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna
  od dnia: 2009-12-22 11:36:00 więcej>>
 • odsłon:
  610 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2008 w dziedzinie promocji
  od dnia: 2007-12-10 10:33:30 (usunięta: 2008-12-11 12:39:36) więcej>>
 • odsłon:
  195 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2008 w zakresie promocji kultury, tradycji i historii Ziemi Prudnickiej
  od dnia: 2008-04-23 15:41:15 (usunięta: 2008-12-11 12:42:15) więcej>>
 • odsłon:
  113 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  od dnia: 2012-02-13 10:14:21 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2007
  od dnia: 2007-01-25 14:56:31 (usunięta: 2007-03-01 15:24:36) więcej>>
 • odsłon:
  186 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2007 z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki
  od dnia: 2006-12-07 10:04:03 (usunięta: 2007-01-09 14:49:35) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2007 z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2006-12-07 10:04:17 (usunięta: 2007-01-09 14:49:08) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2008 z zakresu pomocy społecznej
  od dnia: 2007-12-10 10:33:27 (usunięta: 2008-12-11 12:40:44) więcej>>
 • odsłon:
  168 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  od dnia: 2008-12-04 11:25:01 więcej>>
 • odsłon:
  668 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  od dnia: 2012-06-06 14:25:25 więcej>>
 • odsłon:
  451 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  od dnia: 2008-12-11 12:35:28 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.
  od dnia: 2008-12-22 10:07:46 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2008r.
  od dnia: 2008-01-10 10:45:52 (usunięta: 2008-12-11 12:41:03) więcej>>
 • odsłon:
  150 
 • Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  od dnia: 2009-12-23 10:50:17 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  od dnia: 2011-08-19 15:11:05 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011
  od dnia: 2011-01-17 12:45:13 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2011
  od dnia: 2011-01-05 14:35:22 więcej>>
 • odsłon:
  580 
 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktycznej działalności na rok 2012
  od dnia: 2012-01-11 14:53:31 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • Otwarty konkurs ofert-Promocja Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  od dnia: 2010-08-12 13:09:36 więcej>>
 • odsłon:
  687 
 • Otwarty konkurs ofert-z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych na rok 2009.
  od dnia: 2009-04-08 12:27:54 więcej>>
 • odsłon:
  594 
 • Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2007
  od dnia: 2007-03-01 15:23:49 (usunięta: 2007-12-10 10:34:28) więcej>>
 • odsłon:
  163 
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2009.
  od dnia: 2009-06-10 15:06:46 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009 W DZIEDZINIE PROMOCJI GMINY PRUDNIK POPRZEZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
  od dnia: 2009-02-19 15:55:25 więcej>>
 • odsłon:
  561 
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez sport
  od dnia: 2010-09-24 14:58:04 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • Unieważniony konkurs ofert na realizację zadania nr 2
  od dnia: 2007-03-05 15:25:45 (usunięta: 2007-12-10 10:35:06) więcej>>
 • odsłon:
  101 
 • Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  od dnia: 2011-09-22 13:54:45 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2012
  od dnia: 2012-02-10 14:22:32 więcej>>
 • odsłon:
  416 
 • zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika
  od dnia: 2009-05-14 12:52:35 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie porad prawnych w punkcie konsultacyjnym.
  od dnia: 2008-12-29 10:02:07 więcej>>
 • odsłon:
  507 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług - zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.
  od dnia: 2008-12-29 10:05:51 więcej>>
 • odsłon:
  526 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  od dnia: 2009-12-28 12:55:08 więcej>>
 • odsłon:
  635 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin.
  od dnia: 2008-12-29 10:11:18 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dot. stosowania przemocy w punkcie konsultacyjnym.
  od dnia: 2008-12-29 09:59:00 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych.
  od dnia: 2008-12-29 09:23:20 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanlikami w gminie Prudnik.
  od dnia: 2009-02-09 13:22:36 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonania zadania: Dokończenie remontu nawierzchni chodnika i schodów wejścia głównego do szkoły - ZSP PSP - Rudziczka.
  od dnia: 2009-08-03 12:07:52 więcej>>
 • odsłon:
  543 
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu.
  od dnia: 2009-04-07 07:56:50 więcej>>
 • odsłon:
  726 
 • Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości.
  od dnia: 2009-01-09 08:32:03 więcej>>
 • odsłon:
  829 
 • ZAPROSZENIE do złożenia oferty-pielęgnacja drzewostanu
  od dnia: 2009-05-12 12:40:14 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • ZARZĄDZENIE NR73/2009 BURMISTRZA PRUDNIKA
  od dnia: 2009-04-15 11:17:44 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 52/2008
  od dnia: 2009-01-07 13:45:41 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 53/2008
  od dnia: 2009-01-07 13:02:41 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 54/2008
  od dnia: 2009-01-14 12:04:58 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 55/2008
  od dnia: 2009-01-08 15:05:14 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 56/2008
  od dnia: 2009-01-08 15:03:17 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej 2011
  od dnia: 2011-01-21 15:12:06 więcej>>
 • odsłon:
  563 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Oferta realizacji zadania publicznego
 • Informacja o wyborze ofert w wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  od dnia: 2011-02-14 15:03:04 (usunięta: 2011-02-14 17:01:37) więcej>>
 • odsłon:
 • Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  od dnia: 2010-09-28 13:56:58 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  od dnia: 2010-11-23 09:56:38 więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - wystawa POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  od dnia: 2010-09-21 14:17:27 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 r. - związanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
  od dnia: 2010-04-19 13:17:46 więcej>>
 • odsłon:
  1252 
 • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  od dnia: 2012-05-22 13:20:03 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 r
  od dnia: 2012-02-07 11:19:56 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  od dnia: 2012-04-16 12:19:00 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  od dnia: 2012-06-14 14:34:18 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • Oferta realizacji zadania publicznego zwiazanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w 2011 roku
  od dnia: 2011-04-19 09:55:46 więcej>>
 • odsłon:
  523 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Informacje o naborze
 • Informacje o naborze
  od dnia: 2006-09-29 11:35:33 (usunięta: 2007-01-09 14:50:36) więcej>>
 • odsłon:
  386 
  Dział: OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Pozycja menu: Nabór pracowników
 • Nabór na wolne stanowiska pracy
  od dnia: 2006-10-10 09:03:39 (usunięta: 2006-10-16 13:19:49) więcej>>
 • odsłon:
  31 
  Dział: MIASTO I GMINA
  Pozycja menu: Gmina Prudnik
 • Gmina Prudnik
  od dnia: 2010-07-28 14:37:06 więcej>>
 • odsłon:
  13713 
  Dział: SAMORZĄD
  Pozycja menu: Burmistrz i zastępcy
 • Burmistrz Prudnika
  od dnia: 2011-06-06 09:06:20 więcej>>
 • odsłon:
  4770 
 • Burmistrz Prudnika, dodana 2003-06-25
  od dnia: 2003-06-25 14:14:34 (usunięta: 2003-06-26 14:33:45) więcej>>
 • odsłon:
 • Burmistrz Prudnika, dodana 2003-06-25
  od dnia: 2003-06-25 13:27:06 (usunięta: 2003-06-25 13:27:57) więcej>>
 • odsłon:
 • Burmistrz Prudnika, dodana 2003-06-25
  od dnia: 2003-06-25 13:12:04 (usunięta: 2003-06-25 13:14:25) więcej>>
 • odsłon:
 • nowa podstrona, dodana 2003-06-25
  od dnia: 2003-06-25 13:30:58 (usunięta: 2003-06-25 13:32:26) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: SAMORZĄD
  Pozycja menu: Skład Rady Miejskiej
 • Rada Miejska w Prudniku
  od dnia: 2012-01-16 11:15:15 więcej>>
 • odsłon:
  3029 
 • Skład Rady Miejskiej w Prudniku, dodana 2003-06-25
  od dnia: 2003-06-25 14:24:54 (usunięta: 2003-06-26 14:35:58) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: SAMORZĄD
  Pozycja menu: Komisje Rady Miejskiej
 • Komisje Rady Miejskiej w Prudniku, dodana 2003-06-25
  od dnia: 2003-06-25 14:01:49 (usunięta: 2003-06-26 14:41:13) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Komisje Rady Miejskiej, dodana 2003-06-25
  od dnia: 2003-06-25 13:48:03 (usunięta: 2003-06-25 13:55:15) więcej>>
 • odsłon:
 • Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej,
  od dnia: 2012-06-21 11:02:25 więcej>>
 • odsłon:
  2488 
  Dział: SAMORZĄD
  Pozycja menu: Referaty i stanowiska
 • Referaty i stanowiska,
  od dnia: 2006-06-28 12:53:55 (usunięta: 2007-02-20 10:32:08) więcej>>
 • odsłon:
  252 
 • Referaty i stanowiska, dodana 2003-06-25
  od dnia: 2003-06-25 15:06:59 (usunięta: 2003-06-26 14:29:07) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Referaty i stanowiska
 • Referaty i stanowiska
  od dnia: 2012-06-21 11:32:27 więcej>>
 • odsłon:
  7245 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Regulamin organizacyjny
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2011-11-21 08:52:47 więcej>>
 • odsłon:
  713 
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2011-11-07 11:43:43 (usunięta: 2011-11-07 14:50:17) więcej>>
 • odsłon:
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2011-11-04 13:58:56 (usunięta: 2011-11-04 14:10:49) więcej>>
 • odsłon:
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2007-08-27 09:33:03 (usunięta: 2012-01-04 11:38:59) więcej>>
 • odsłon:
  948 
 • Zarządzenie Nr 0152/10/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2010-10-04 14:59:05 (usunięta: 2012-01-04 11:42:06) więcej>>
 • odsłon:
  123 
 • Zarządzenie Nr 0152/13/2008 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2010-01-19 14:50:34 (usunięta: 2012-01-04 11:40:22) więcej>>
 • odsłon:
  124 
 • Zarządzenie Nr 0152/15/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2010-02-23 12:13:12 (usunięta: 2012-01-04 11:40:57) więcej>>
 • odsłon:
  113 
 • Zarządzenie Nr 0152/17/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2010-10-08 12:54:17 (usunięta: 2012-01-04 11:42:54) więcej>>
 • odsłon:
  138 
 • Zarządzenie Nr 0152/30A/2007 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2010-01-19 14:33:04 (usunięta: 2012-01-04 11:39:37) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • Zarządzenie Nr 0152/5/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2010-02-23 12:22:05 (usunięta: 2012-01-04 11:41:33) więcej>>
 • odsłon:
  178 
 • Zarządzenie Nr 120/10/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2011-03-29 14:23:58 (usunięta: 2012-01-04 11:43:31) więcej>>
 • odsłon:
  98 
 • Zarządzenie Nr 120/23/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  od dnia: 2011-07-07 13:53:13 (usunięta: 2012-01-04 11:44:43) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • Zarządzenie Nr 120/32/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  od dnia: 2011-11-07 13:34:32 więcej>>
 • odsłon:
  457 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Rejestry
 • Rejestry - Straż Miejska
  od dnia: 2004-01-26 10:02:56 (usunięta: 2010-10-06 11:59:35) więcej>>
 • odsłon:
  267 
 • Rejestry - Urząd Stanu Cywilnego.
  od dnia: 2004-02-27 12:48:46 (usunięta: 2010-10-06 12:00:44) więcej>>
 • odsłon:
  334 
 • Rejestry - Wydział Finansowo-Budżetwowy
  od dnia: 2004-02-19 12:35:46 (usunięta: 2010-10-06 12:01:00) więcej>>
 • odsłon:
  271 
 • Rejestry - Wydział Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy
  od dnia: 2004-02-12 14:44:50 (usunięta: 2010-10-06 12:01:19) więcej>>
 • odsłon:
  272 
 • Rejestry - Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  od dnia: 2004-02-05 13:16:46 (usunięta: 2010-10-06 12:01:34) więcej>>
 • odsłon:
  258 
 • Rejestry - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  od dnia: 2004-02-12 13:33:27 (usunięta: 2010-10-06 12:02:26) więcej>>
 • odsłon:
  334 
 • Wykaz rejestrów
  od dnia: 2010-10-11 12:07:18 więcej>>
 • odsłon:
  2206 
 • Wykaz rejestrów
  od dnia: 2010-10-06 14:11:06 (usunięta: 2010-10-11 12:01:48) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Wykaz rejestrów
  od dnia: 2010-10-06 13:25:18 (usunięta: 2010-10-06 14:12:17) więcej>>
 • odsłon:
  12 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Ewidencje
 • Ewidencje - Wydział Finansowo-Budżetowy
  od dnia: 2004-02-19 13:01:47 (usunięta: 2010-10-06 12:12:00) więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • Ewidencje - Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
  od dnia: 2004-02-12 14:05:49 (usunięta: 2010-10-06 12:12:12) więcej>>
 • odsłon:
  324 
 • Ewidencje - Wydział Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy
  od dnia: 2004-02-12 14:26:34 (usunięta: 2010-10-06 12:12:25) więcej>>
 • odsłon:
  317 
 • Ewidencje - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  od dnia: 2004-02-12 13:56:34 (usunięta: 2010-10-06 12:12:43) więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • Wykaz ewidencji
  od dnia: 2010-10-11 12:20:10 więcej>>
 • odsłon:
  2264 
 • Wykaz ewidencji
  od dnia: 2010-10-06 14:20:22 (usunięta: 2010-10-11 12:17:36) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Archiwum
 • Archiwum zakładowe
  od dnia: 2010-10-06 13:51:10 więcej>>
 • odsłon:
  2371 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Protokoły kontroli
 • Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2008
  od dnia: 2011-11-07 14:03:32 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2009
  od dnia: 2011-11-07 14:04:24 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2010
  od dnia: 2011-11-07 14:06:04 więcej>>
 • odsłon:
  671 
 • Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011
  od dnia: 2012-01-13 09:32:03 (usunięta: 2012-02-20 08:46:11) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2002
  od dnia: 2004-06-29 08:38:26 więcej>>
 • odsłon:
  904 
 • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2003
  od dnia: 2004-05-13 11:32:43 więcej>>
 • odsłon:
  788 
 • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2004
  od dnia: 2004-08-24 09:58:01 więcej>>
 • odsłon:
  1090 
 • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2005
  od dnia: 2005-04-14 07:48:23 więcej>>
 • odsłon:
  981 
 • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011
  od dnia: 2012-02-20 12:49:29 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2012
  od dnia: 2012-08-13 13:38:14 więcej>>
 • odsłon:
  368 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Protokoły kontroli wewnętrznych
 • 1/2008 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku.
  od dnia: 2011-01-20 14:11:14 więcej>>
 • odsłon:
  726 
 • 1/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 09:59:58 więcej>>
 • odsłon:
  726 
 • 1/2010 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka
  od dnia: 2011-01-21 12:36:59 więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • 1/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  od dnia: 2011-04-28 11:30:39 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 10/2008 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  od dnia: 2011-01-21 08:43:12 więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • 10/2009 - Kontrola w GZ LZS
  od dnia: 2011-01-21 11:02:30 więcej>>
 • odsłon:
  659 
 • 10/2010 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  od dnia: 2011-01-24 10:27:33 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • 10/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 11:42:03 więcej>>
 • odsłon:
  580 
 • 11/2008 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 08:48:52 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • 11/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  od dnia: 2011-01-21 11:06:52 więcej>>
 • odsłon:
  744 
 • 11/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  od dnia: 2011-01-24 10:53:13 więcej>>
 • odsłon:
  575 
 • 11/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 11:49:31 więcej>>
 • odsłon:
  594 
 • 12/2008 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  od dnia: 2011-01-21 08:54:32 więcej>>
 • odsłon:
  706 
 • 12/2009 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 11:11:16 więcej>>
 • odsłon:
  638 
 • 12/2010 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  od dnia: 2011-01-24 10:56:41 więcej>>
 • odsłon:
  693 
 • 12/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 11:54:50 więcej>>
 • odsłon:
  616 
 • 13/2008 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 08:59:01 więcej>>
 • odsłon:
  745 
 • 13/2009 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  od dnia: 2011-01-21 11:40:13 więcej>>
 • odsłon:
  715 
 • 13/2010 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  od dnia: 2011-01-25 07:54:52 więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • 13/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 12:00:21 więcej>>
 • odsłon:
  592 
 • 14/2008 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  od dnia: 2011-01-21 09:54:06 więcej>>
 • odsłon:
  675 
 • 14/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  od dnia: 2011-01-21 11:49:15 więcej>>
 • odsłon:
  711 
 • 14/2010 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  od dnia: 2011-01-25 07:59:06 więcej>>
 • odsłon:
  651 
 • 14/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 12:06:59 więcej>>
 • odsłon:
  600 
 • 15/2009 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  od dnia: 2011-01-21 11:52:41 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 15/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  od dnia: 2011-01-25 08:14:09 więcej>>
 • odsłon:
  688 
 • 15/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  od dnia: 2012-02-09 12:14:58 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • 16/2009 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 11:56:16 więcej>>
 • odsłon:
  732 
 • 16/2010 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  od dnia: 2011-01-25 08:19:03 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 16/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  od dnia: 2012-02-09 12:19:03 więcej>>
 • odsłon:
  603 
 • 17/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  od dnia: 2011-01-21 12:00:29 więcej>>
 • odsłon:
  670 
 • 17/2010 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  od dnia: 2011-01-25 08:28:21 więcej>>
 • odsłon:
  672 
 • 17/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szybowicach
  od dnia: 2012-02-09 12:34:43 więcej>>
 • odsłon:
  630 
 • 18/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 12:16:28 więcej>>
 • odsłon:
  671 
 • 18/2010 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  od dnia: 2011-01-25 08:31:30 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • 18/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance
  od dnia: 2012-02-09 12:38:30 więcej>>
 • odsłon:
  613 
 • 19/2009 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 12:22:41 więcej>>
 • odsłon:
  671 
 • 19/2010 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  od dnia: 2011-04-28 09:38:01 więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • 19/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 12:42:42 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 2/2008 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
  od dnia: 2011-01-20 14:15:52 więcej>>
 • odsłon:
  734 
 • 2/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik
  od dnia: 2011-01-21 10:08:32 więcej>>
 • odsłon:
  741 
 • 2/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  od dnia: 2011-01-21 12:40:42 więcej>>
 • odsłon:
  758 
 • 2/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  od dnia: 2011-04-28 11:34:26 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 20/2009 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 12:25:39 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • 20/2010 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  od dnia: 2011-04-28 11:21:14 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • 20/2011 - Kontrola w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 12:51:38 więcej>>
 • odsłon:
  645 
 • 21/2011 - Kontrola w Zespole Szkół w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 12:56:27 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • 22/2011 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w
  od dnia: 2012-02-09 13:10:22 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • 3/2008 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  od dnia: 2011-01-20 14:19:53 więcej>>
 • odsłon:
  723 
 • 3/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  od dnia: 2011-01-21 10:17:08 więcej>>
 • odsłon:
  652 
 • 3/2010 - Kontrola w GZ LZS
  od dnia: 2011-01-21 12:52:33 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • 3/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  od dnia: 2011-04-28 11:38:12 więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • 4/2008 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  od dnia: 2011-01-20 14:28:27 więcej>>
 • odsłon:
  715 
 • 4/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  od dnia: 2011-01-21 10:23:13 więcej>>
 • odsłon:
  653 
 • 4/2010 - Kontrola w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach
  od dnia: 2011-01-21 12:54:41 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 4/2011 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 11:08:22 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • 5- 2008 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SMYK
  od dnia: 2011-01-20 14:38:46 więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • 5/2009 - Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 10:27:28 więcej>>
 • odsłon:
  627 
 • 5/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  od dnia: 2011-01-21 12:57:02 więcej>>
 • odsłon:
  675 
 • 5/2011 - Kontrola w GZ LZS
  od dnia: 2012-02-09 11:15:41 więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • 6/2008 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  od dnia: 2011-01-20 14:57:10 więcej>>
 • odsłon:
  636 
 • 6/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  od dnia: 2011-01-21 10:31:54 więcej>>
 • odsłon:
  651 
 • 6/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik
  od dnia: 2011-01-21 12:59:18 więcej>>
 • odsłon:
  625 
 • 6/2011 - Kontrola w MKS Meble-Pogoń
  od dnia: 2012-02-09 11:21:06 więcej>>
 • odsłon:
  648 
 • 7/2008 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 08:24:54 więcej>>
 • odsłon:
  592 
 • 7/2009 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 10:37:25 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • 7/2010 - Kontrola terminowości przekazania podatnikowi i US informacji PIT-11 oraz prawidłowości wykazanych danych
  od dnia: 2011-01-24 10:12:03 więcej>>
 • odsłon:
  536 
 • 7/2011 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 11:25:46 więcej>>
 • odsłon:
  351 
 • 8/2008 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 08:32:12 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • 8/2009 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  od dnia: 2011-01-21 10:52:25 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 8/2010 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  od dnia: 2011-01-24 10:16:05 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • 8/2011 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  od dnia: 2012-02-09 11:30:56 więcej>>
 • odsłon:
  442 
 • 9/2008 - Kontrola w GZ LZS
  od dnia: 2011-01-21 08:37:58 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • 9/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  od dnia: 2011-01-21 10:56:39 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • 9/2010 - Wykorzystanie sal lekcyjnych na cele działalności pozalekcyjnej oraz opłaty pobierane w związku z udostępnianiem pomieszczeń szkolnych w latach 2009-2010 przez placówki oświatowe Gminy Prudnik
  od dnia: 2011-01-24 10:24:09 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 9/2011 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  od dnia: 2012-02-09 11:34:51 więcej>>
 • odsłon:
  402 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Wydział Organizacyjny
 • KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  od dnia: 2012-01-10 09:17:24 więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • KARTA USŁUG Nr 2/WO - Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  od dnia: 2012-07-23 13:10:02 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • KARTA USŁUG Nr 3/WO - Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  od dnia: 2012-07-23 13:13:30 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • KARTA USŁUG Nr 32/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
  od dnia: 2005-10-18 13:34:52 (usunięta: 2007-11-13 10:55:17) więcej>>
 • odsłon:
  844 
 • KARTA USŁUG Nr 5/WO - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  od dnia: 2012-07-23 13:17:37 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  od dnia: 2012-07-23 13:16:47 więcej>>
 • odsłon:
  436 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Referat Spraw Obywatelskich
 • KARTA USŁUG Nr 21/WSOiS - Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.
  od dnia: 2005-10-18 12:33:36 (usunięta: 2005-10-18 12:35:06) więcej>>
 • odsłon:
 • KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  od dnia: 2011-08-01 11:46:01 więcej>>
 • odsłon:
  1118 
 • KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu.
  od dnia: 2011-06-01 10:51:16 więcej>>
 • odsłon:
  910 
 • KARTA USŁUG Nr 27/RSO - Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
  od dnia: 2011-12-20 08:25:13 więcej>>
 • odsłon:
  762 
 • KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  od dnia: 2011-06-01 10:56:08 więcej>>
 • odsłon:
  997 
 • KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
  od dnia: 2012-07-23 14:30:23 więcej>>
 • odsłon:
  819 
 • KARTA USŁUG Nr 21/RSO - Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.
  od dnia: 2011-06-01 10:39:55 więcej>>
 • odsłon:
  657 
 • KARTA USŁUG Nr 22/RSO - Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące.
  od dnia: 2011-08-01 11:51:03 więcej>>
 • odsłon:
  855 
 • KARTA USŁUG Nr 23/RSO - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały.
  od dnia: 2011-06-01 10:41:36 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • KARTA USŁUG Nr 26/RSO - Wpis do rejestru wyborców.
  od dnia: 2011-12-20 08:17:14 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • KARTA USŁUG Nr 30/RSO - Wydawanie dowodów osobistych.
  od dnia: 2011-06-01 10:57:25 więcej>>
 • odsłon:
  2443 
 • KARTA USŁUG Nr 31/RSO - Przyjmowanie wniosków na paszporty oraz ich wydawanie.
  od dnia: 2006-06-23 08:59:26 (usunięta: 2006-08-25 13:09:50) więcej>>
 • odsłon:
  12 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Urząd Stanu Cywilnego
 • KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  od dnia: 2012-07-23 14:33:22 więcej>>
 • odsłon:
  878 
 • KARTA USŁUG Nr 41/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  od dnia: 2012-07-23 14:32:37 więcej>>
 • odsłon:
  1747 
 • KARTA USŁUG Nr 46/USC - Wydawanie zaświadczeń stwierdzających fakt nie pozostawania w związku małżeńskim.
  od dnia: 2012-07-23 14:34:17 więcej>>
 • odsłon:
  644 
 • KARTA USŁUG Nr 47/USC - Wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu Księgi Stanu Cywilnego.
  od dnia: 2012-07-23 14:34:54 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • KARTA USŁUG Nr 48/USC - Wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach w Księgach Stanu Cywilnego lub ich braku.
  od dnia: 2012-07-23 14:35:38 więcej>>
 • odsłon:
  670 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Wydział Finansowo-Budżetowy
 • KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  od dnia: 2012-07-23 14:38:13 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  od dnia: 2012-07-25 12:06:12 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • KARTA USŁUG Nr 51/WFB - Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych oraz korekty deklaracji w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania przez osoby prawne
  od dnia: 2008-03-07 12:27:20 (usunięta: 2010-03-09 11:42:13) więcej>>
 • odsłon:
  308 
 • KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  od dnia: 2012-07-23 14:37:25 więcej>>
 • odsłon:
  619 
 • KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  od dnia: 2010-02-25 08:49:34 (usunięta: 2010-02-25 09:19:17) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • KARTA USŁUG Nr 10/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organ
  od dnia: 2010-06-24 14:05:30 więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  od dnia: 2010-06-24 14:08:17 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • KARTA USŁUG Nr 12/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizac
  od dnia: 2010-06-24 14:14:06 więcej>>
 • odsłon:
  597 
 • KARTA USŁUG Nr 13/WFB - Odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne oraz spółki niema
  od dnia: 2010-06-24 14:18:28 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • KARTA USŁUG Nr 14/WFB - Wydawanie zaświadczeń
  od dnia: 2012-07-25 12:15:43 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • KARTA USŁUG Nr 15/WFB - Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Prudnik.
  od dnia: 2010-06-24 14:30:16 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  od dnia: 2010-02-25 08:29:14 (usunięta: 2010-02-25 08:59:35) więcej>>
 • odsłon:
 • KARTA USŁUG Nr 4/WFB - Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  od dnia: 2012-07-25 12:07:09 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • KARTA USŁUG Nr 5/WFB - Podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych
  od dnia: 2012-07-25 12:07:47 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • KARTA USŁUG Nr 50/WFB - Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, oraz korekty deklaracji w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania przez osoby prawne.
  od dnia: 2008-03-07 12:18:10 (usunięta: 2010-02-25 09:31:30) więcej>>
 • odsłon:
  364 
 • KARTA USŁUG Nr 6/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  od dnia: 2010-03-09 12:09:59 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  od dnia: 2010-03-09 12:52:23 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • KARTA USŁUG Nr 8/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  od dnia: 2010-06-24 13:56:21 więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • KARTA USŁUG Nr 9/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  od dnia: 2010-06-24 14:02:52 więcej>>
 • odsłon:
  501 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej
 • KARTA USŁUG Nr 1/WMGiGP - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  od dnia: 2012-07-25 12:16:46 więcej>>
 • odsłon:
  820 
 • KARTA USŁUG Nr 2/WMGiGP - Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  od dnia: 2011-06-01 11:07:33 więcej>>
 • odsłon:
  844 
 • KARTA USŁUG Nr 3/WMGiGP - Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium miasta i gminy Prudnik
  od dnia: 2012-07-25 12:17:37 więcej>>
 • odsłon:
  671 
 • KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
  od dnia: 2011-06-01 11:08:55 więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości
  od dnia: 2011-06-01 11:09:55 więcej>>
 • odsłon:
  705 
 • KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
  od dnia: 2011-06-01 11:09:16 więcej>>
 • odsłon:
  693 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Informacja publiczna
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  od dnia: 2010-10-06 13:17:48 (usunięta: 2010-10-11 09:24:09) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  od dnia: 2010-10-06 13:01:59 (usunięta: 2010-10-06 13:21:16) więcej>>
 • odsłon:
  67 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
 • KARTA USŁUG Nr 12/WGGGiR - Wydawanie dokumentów stwierdzających prowadzenie gospodarstwa rolnego
  od dnia: 2007-02-20 15:03:51 (usunięta: 2007-11-14 15:32:52) więcej>>
 • odsłon:
  104 
 • KARTA USŁUG Nr 18/WGGGiR - Spisanie zeznań świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w celu zaliczenia do okresu uprawniającego do emerytury lub pracowniczego stażu pracy.
  od dnia: 2005-10-18 12:27:30 (usunięta: 2007-11-14 15:32:29) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • KARTA USŁUG Nr 19/WGGGiR - Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach znęcania się nad zwierzętami, rażącego zaniedbania w zakresie utrzymywania zwierząt.
  od dnia: 2005-10-18 12:29:06 (usunięta: 2007-11-14 15:32:05) więcej>>
 • odsłon:
  70 
 • KARTA USŁUG Nr 33/WGGGiR - Wydawanie decyzji do projektu podziału nieruchomości
  od dnia: 2005-10-18 13:37:50 (usunięta: 2007-11-14 15:31:19) więcej>>
 • odsłon:
  97 
 • KARTA USŁUG Nr 40/WGGGiR - Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  od dnia: 2005-10-19 07:39:04 (usunięta: 2007-11-14 15:29:30) więcej>>
 • odsłon:
  144 
 • KARTA USŁUG Nr 10/WGGGiR - Wydawanie decyzji zezwalających bądź odmawiających usuwania drzew i krzewów.
  od dnia: 2007-02-20 14:58:32 (usunięta: 2007-11-14 15:33:34) więcej>>
 • odsłon:
  79 
 • KARTA USŁUG Nr 11/WGGGiR - Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ujętych w wykazie ras psów agresywnych.
  od dnia: 2007-02-20 15:02:22 (usunięta: 2007-11-14 15:33:13) więcej>>
 • odsłon:
  118 
 • KARTA USŁUG Nr 20/WGGGiR - Przyjmowanie zgłoszeń i zawiadamianie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o wystepowaniu lub podejrzeniu występowania organizamów kwarantannowych/organizamów szkodliwych roślin uprawnych podlegających zwalczaniu.
  od dnia: 2005-10-18 12:30:55 (usunięta: 2007-11-14 15:31:45) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • KARTA USŁUG Nr 34/WGGGiR - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości
  od dnia: 2005-10-18 13:42:16 (usunięta: 2007-11-14 15:30:19) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • KARTA USŁUG Nr 39/WGGGiR - Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych na terenie Gminy Prudnik w drodze przetargu.
  od dnia: 2005-10-19 07:37:15 (usunięta: 2007-11-14 15:29:55) więcej>>
 • odsłon:
  125 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Wydział Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy
 • KARTA USŁUG Nr 03/WGPPiRG - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  od dnia: 2005-10-18 13:56:59 (usunięta: 2007-11-14 15:15:45) więcej>>
 • odsłon:
  163 
 • KARTA USŁUG Nr 37/WGPPiRG - Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  od dnia: 2006-05-30 10:08:22 (usunięta: 2007-11-13 10:54:35) więcej>>
 • odsłon:
  150 
 • KARTA USŁUG Nr 38/WGPPiRG - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkaholowych
  od dnia: 2006-05-30 12:35:49 (usunięta: 2007-11-13 10:52:04) więcej>>
 • odsłon:
  124 
 • KARTA USŁUG Nr 04/WGPPiRG - Wydanie wyrysu i wypisu z planu miasta
  od dnia: 2005-10-18 14:19:33 (usunięta: 2007-11-14 15:16:12) więcej>>
 • odsłon:
  139 
 • KARTA USŁUG Nr 35/WGPPiRG - Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  od dnia: 2005-10-19 07:22:54 (usunięta: 2007-11-13 10:52:52) więcej>>
 • odsłon:
  80 
 • KARTA USŁUG Nr 36/WGPPiRG - Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
  od dnia: 2005-10-19 07:24:30 (usunięta: 2007-11-13 10:53:46) więcej>>
 • odsłon:
  82 
  Dział: KARTY USŁUG
  Pozycja menu: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • KARTA USŁUG Nr 08/WIGKiOŚ - Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  od dnia: 2005-10-18 11:48:31 (usunięta: 2007-11-14 15:28:49) więcej>>
 • odsłon:
  100 
 • KARTA USŁUG Nr 01/WIGKiOŚ - Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi.
  od dnia: 2005-10-18 11:29:05 (usunięta: 2007-11-14 15:28:28) więcej>>
 • odsłon:
  110 
 • KARTA USŁUG Nr 02/WIGKiOŚ - Sprzedaż Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  od dnia: 2005-10-18 11:37:43 (usunięta: 2007-11-14 15:28:09) więcej>>
 • odsłon:
  104 
 • KARTA USŁUG Nr 05/WIGKiOŚ - Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
  od dnia: 2005-10-18 11:41:58 (usunięta: 2007-11-14 15:27:43) więcej>>
 • odsłon:
  92 
 • KARTA USŁUG Nr 06/WIGKiOŚ - Przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych...
  od dnia: 2005-10-18 11:44:03 (usunięta: 2007-11-14 15:27:23) więcej>>
 • odsłon:
  71 
 • KARTA USŁUG Nr 07/WIGKiOŚ - Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
  od dnia: 2005-10-18 11:45:53 (usunięta: 2007-11-14 15:26:22) więcej>>
 • odsłon:
  74 
 • KARTA USŁUG Nr 09/WIGKiOŚ - Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
  od dnia: 2005-10-18 11:54:39 (usunięta: 2007-11-14 15:26:01) więcej>>
 • odsłon:
  66 
 • KARTA USŁUG Nr 13/WIGKiOŚ - Utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.
  od dnia: 2005-10-18 12:01:21 (usunięta: 2007-11-14 15:25:40) więcej>>
 • odsłon:
  82 
 • KARTA USŁUG Nr 14/WIGKiOŚ - Wydawanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  od dnia: 2005-10-18 12:05:19 (usunięta: 2007-11-14 15:24:51) więcej>>
 • odsłon:
  103 
 • KARTA USŁUG Nr 15/WIGKiOŚ - Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  od dnia: 2005-10-18 12:10:50 (usunięta: 2007-11-14 15:24:29) więcej>>
 • odsłon:
  76 
 • KARTA USŁUG Nr 16/WIGKiOŚ - Utrzymanie terenów zielonych
  od dnia: 2005-10-18 12:12:30 (usunięta: 2007-11-14 15:24:04) więcej>>
 • odsłon:
  93 
 • KARTA USŁUG Nr 17/WIGKiOŚ - Utrzymanie czystości w mieście i gminie
  od dnia: 2005-10-18 12:13:46 (usunięta: 2007-11-14 15:23:45) więcej>>
 • odsłon:
  87 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Projekty uchwał
 • 98.Projekty uchwał Na III sesję Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 grudnia 2010r.
  od dnia: 2010-12-23 11:48:45 (usunięta: 2011-01-19 11:53:35) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/246/2004
  od dnia: 2004-06-09 15:03:32 (usunięta: 2004-08-11 13:30:34) więcej>>
 • odsłon:
  96 
 • zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 29.12.2010 wraz z porządkiem obrad
  od dnia: 2010-12-23 08:54:44 (usunięta: 2011-01-19 11:54:33) więcej>>
 • odsłon:
  49 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 2010-2014
 • 1. Protokół Nr I/2010 z dnia 13 grudnia 2010r.
  od dnia: 2010-12-29 15:13:40 (usunięta: 2011-01-19 11:35:25) więcej>>
 • odsłon:
  68 
 • Protokół Nr II-2010 z dnia 29 grudnia 2010 Komisja Budżetu
  od dnia: 2011-01-18 08:19:00 (usunięta: 2011-01-18 08:20:11) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Komisji d/s Wsi 2010-2014
 • Protokół Nr 1/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-01-17 11:10:52 (usunięta: 2011-01-19 11:35:28) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Protokół Nr 2/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-01-17 11:17:54 (usunięta: 2011-01-19 11:35:30) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej 2010-2014
 • Protokół Nr 1/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-01-17 10:44:46 (usunięta: 2011-01-19 11:35:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół Nr 2/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-01-17 10:39:05 (usunięta: 2011-01-19 11:35:46) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty 2010-2014
 • Protokół Nr 1/2010 z dnia 13 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-01-17 10:46:44 (usunięta: 2011-01-19 11:35:50) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół Nr 2/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-01-17 10:46:07 (usunięta: 2011-01-19 11:35:52) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 2010-2014
 • Protokół Nr 3 z dnia 24 stycznia 2011 - Komisja Oświaty
  od dnia: 2011-02-16 12:56:43 (usunięta: 2011-02-17 10:28:09) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Protokół Nr I z dnia 13 grudnia 2010r. wspólnego posiedzenia komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z Komisją Rewizyjną RM
  od dnia: 2011-01-18 10:09:11 (usunięta: 2011-01-19 11:35:57) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Obywatelskich 2010-2014
 • Protokół Nr 1/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-01-17 10:57:21 (usunięta: 2011-01-19 11:36:08) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół Nr 2/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-01-17 11:04:14 (usunięta: 2011-01-19 11:36:11) więcej>>
 • odsłon:
 • Protokół Nr 3 z dnia 24 stycznia 2011 - Komisja Oświaty
  od dnia: 2011-02-16 14:20:16 (usunięta: 2011-02-17 10:28:43) więcej>>
 • odsłon:
  35 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Statut Gminy
 • Statut Gminy Prudnik, dodana 2003-06-27
  od dnia: 2006-12-19 09:41:50 więcej>>
 • odsłon:
  11227 
 • Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  od dnia: 2012-01-04 12:12:10 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  od dnia: 2012-01-04 12:16:06 więcej>>
 • odsłon:
  686 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-2002
 • 01 - Protokół nr I/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-10-09 09:12:59 więcej>>
 • odsłon:
  1121 
 • 02 - Protokół nr II/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-10-15 12:55:01 więcej>>
 • odsłon:
  1636 
 • 03 - Protokół nr III/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-10-21 15:08:39 więcej>>
 • odsłon:
  859 
 • 04 - Protokół nr IV/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-10-22 13:38:24 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • 05 - Protokół nr V/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-10-27 14:41:30 więcej>>
 • odsłon:
  888 
 • 06 - Protokół nr VI/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-02-19 11:51:05 więcej>>
 • odsłon:
  1427 
 • 07 - Protokół nr VII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-02-11 13:52:54 więcej>>
 • odsłon:
  1268 
 • 08 - Protokół nr VIII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-12-30 11:12:23 więcej>>
 • odsłon:
  1167 
 • 09 - Protokół nr IX/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-03-01 09:26:39 więcej>>
 • odsłon:
  759 
 • 10 - Protokół nr X/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-05-27 09:32:41 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • 11 - Protokół nr XI/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-09 12:10:33 więcej>>
 • odsłon:
  638 
 • 12 - Protokół nr XII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2003-12-30 11:47:15 więcej>>
 • odsłon:
  806 
 • 13 - Protokół nr XIII/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-07-30 14:43:35 więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • 14 - Protokół nr XIV/99 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-07-30 14:18:04 więcej>>
 • odsłon:
  909 
 • 15 - Protokół nr XV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-13 11:44:06 więcej>>
 • odsłon:
  724 
 • 16 - Protokół nr XVI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-31 15:53:16 więcej>>
 • odsłon:
  726 
 • 17 - Protokół nr XVII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-19 12:03:17 więcej>>
 • odsłon:
  716 
 • 18 - Protokół nr XVIII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-06-08 12:31:48 więcej>>
 • odsłon:
  636 
 • 19 - Protokół nr XIX/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-19 11:32:24 więcej>>
 • odsłon:
  658 
 • 20 - Protokół nr XX/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-10 11:57:54 więcej>>
 • odsłon:
  715 
 • 21 - Protokół nr XXI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-30 12:36:52 więcej>>
 • odsłon:
  925 
 • 22 - Protokół nr XXII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-10 12:03:51 więcej>>
 • odsłon:
  729 
 • 23 - Protokół nr XXIII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-20 12:20:50 więcej>>
 • odsłon:
  832 
 • 24 - Protokół nr XXIV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-06-09 07:49:11 więcej>>
 • odsłon:
  636 
 • 25 - Protokół nr XXV/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-06-09 08:12:04 więcej>>
 • odsłon:
  624 
 • 26 - Protokół nr XXVI/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-04-29 08:26:22 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • 27 - Protokół nr XXVII/2000 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-05 11:22:34 więcej>>
 • odsłon:
  713 
 • 28 - Protokół nr XXVIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-04-13 09:04:42 więcej>>
 • odsłon:
  1430 
 • 29 - Protokół nr XXIX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-12 14:47:01 więcej>>
 • odsłon:
  663 
 • 30 - Protokół nr XXX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-20 12:39:38 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • 31 - Protokół nr XXXI/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-05 12:59:54 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 32 - Protokół nr XXXII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-04-13 10:44:09 więcej>>
 • odsłon:
  850 
 • 33 - Protokół nr XXXIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-04-13 09:42:20 więcej>>
 • odsłon:
  764 
 • 34 - Protokół nr XXXIV/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-20 12:58:03 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 35 - Protokół nr XXXV/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-20 13:14:48 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 36 - Protokół nr XXXVI/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-30 12:39:16 (usunięta: 2010-12-14 14:36:35) więcej>>
 • odsłon:
  376 
 • 38 - Protokół nr XXXVIII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-03-30 10:16:55 więcej>>
 • odsłon:
  1253 
 • 39 - Protokół nr XXXIX/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-13 11:38:29 więcej>>
 • odsłon:
  984 
 • 40 - Protokół nr XL/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-08-23 08:20:48 więcej>>
 • odsłon:
  856 
 • 41 - Protokół nr XLI/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-10-06 13:51:12 więcej>>
 • odsłon:
  659 
 • 42 - Protokół nr XLII/2001 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-10-04 15:43:53 więcej>>
 • odsłon:
  646 
 • 43 - Protokół nr XLIII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-07-29 14:16:01 więcej>>
 • odsłon:
  790 
 • 44 - Protokół nr XLIV/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-07-29 14:38:46 więcej>>
 • odsłon:
  727 
 • 45 - Protokół nr XLV/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-08-04 08:31:40 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • 46 - Protokół nr XLVI/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-08-09 09:11:00 więcej>>
 • odsłon:
  606 
 • 47 - Protokół nr XLVII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-08-09 10:22:21 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 48 - Protokół nr XLVIII/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-08-10 07:13:40 więcej>>
 • odsłon:
  626 
 • 49 - Protokół nr XLIX/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-08-31 07:49:09 więcej>>
 • odsłon:
  738 
 • 50 - Protokół nr L/2002 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-08-31 14:18:57 więcej>>
 • odsłon:
  677 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006
 • 01 - Protokół nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 12:46:36 więcej>>
 • odsłon:
  1203 
 • 02 - Protokół nr II z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 12:47:51 więcej>>
 • odsłon:
  1101 
 • 03 - Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 12:49:22 więcej>>
 • odsłon:
  1400 
 • 04 - Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 12:50:57 więcej>>
 • odsłon:
  1440 
 • 05 - Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 12:54:14 więcej>>
 • odsłon:
  2812 
 • 06 - Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 13:03:26 więcej>>
 • odsłon:
  1107 
 • 07 - Protokół nr VII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 13:07:44 więcej>>
 • odsłon:
  2807 
 • 08 - Protokół nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 13:12:08 więcej>>
 • odsłon:
  1497 
 • 09 - Protokół nr IX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 12:52:46 więcej>>
 • odsłon:
  1994 
 • 10 - Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 13:14:16 więcej>>
 • odsłon:
  1082 
 • 11 - Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 13:16:06 więcej>>
 • odsłon:
  3194 
 • 12 - Protokół nr XII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 13:17:52 więcej>>
 • odsłon:
  1338 
 • 13 - Protokół nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 13:19:57 więcej>>
 • odsłon:
  1173 
 • 14 - Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-11-10 13:31:02 więcej>>
 • odsłon:
  1777 
 • 15 - Protokół nr XV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2003-12-10 09:37:39 więcej>>
 • odsłon:
  1414 
 • 16 - Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2003-12-31 09:58:29 więcej>>
 • odsłon:
  1053 
 • 17 - Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-01-16 08:46:48 więcej>>
 • odsłon:
  1110 
 • 18 - Protokół nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-02-20 08:20:57 więcej>>
 • odsłon:
  1649 
 • 19 - Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-03-08 08:59:59 więcej>>
 • odsłon:
  4389 
 • 20 - Protokół nr XX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-04-01 14:01:41 więcej>>
 • odsłon:
  1144 
 • 21 - Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-07 08:40:41 więcej>>
 • odsłon:
  2104 
 • 22 - Protokół nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-06-01 12:06:09 więcej>>
 • odsłon:
  1440 
 • 23 - Protokół nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-06-03 12:54:50 więcej>>
 • odsłon:
  1101 
 • 24 - Protokół nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-07-02 14:46:34 więcej>>
 • odsłon:
  1265 
 • 25 - Protokół nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-09-06 08:36:17 więcej>>
 • odsłon:
  2658 
 • 26 - Protokół nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-09-06 08:15:21 więcej>>
 • odsłon:
  1156 
 • 27 - Protokół nr XXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-10-13 11:12:50 więcej>>
 • odsłon:
  1210 
 • 28 - Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-10-13 11:19:43 więcej>>
 • odsłon:
  2096 
 • 29 - Protokół nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-12-13 10:30:18 więcej>>
 • odsłon:
  1533 
 • 30 - Protokół nr XXX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-01-03 13:34:34 więcej>>
 • odsłon:
  1429 
 • 31 - Protokół nr XXXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-01-03 13:40:13 więcej>>
 • odsłon:
  1861 
 • 32 - Protokół nr XXXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-01-21 13:18:36 więcej>>
 • odsłon:
  1694 
 • 33 - Protokół nr XXXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-03-01 10:24:19 więcej>>
 • odsłon:
  1113 
 • 34 - Protokół nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-04-27 11:20:04 więcej>>
 • odsłon:
  1149 
 • 35 - Protokół nr XXXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-04-27 11:22:22 więcej>>
 • odsłon:
  1134 
 • 36 - Protokół nr XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-07-06 14:13:48 więcej>>
 • odsłon:
  987 
 • 37 - Protokół nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-07-06 14:16:33 więcej>>
 • odsłon:
  1589 
 • 38 - Protokół nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-09-08 10:53:37 więcej>>
 • odsłon:
  1358 
 • 39 - Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-09-08 10:56:27 więcej>>
 • odsłon:
  1297 
 • 40 - Protokół nr XL z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-11-02 11:03:14 więcej>>
 • odsłon:
  1319 
 • 41 - Protokół nr XLI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2005-11-02 11:06:14 więcej>>
 • odsłon:
  1241 
 • 42 - Protokół nr XLII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-01-04 08:26:31 więcej>>
 • odsłon:
  1366 
 • 43 - Protokół nr XLIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-01-04 08:25:55 więcej>>
 • odsłon:
  1204 
 • 44 - Protokół nr XLIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-02-15 07:55:19 więcej>>
 • odsłon:
  1067 
 • 45 - Protokół nr XLV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-03-15 11:05:11 więcej>>
 • odsłon:
  1518 
 • 46 - Protokół nr XLVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-05-22 10:55:36 więcej>>
 • odsłon:
  1361 
 • 47 - Protokół nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-05-22 10:58:13 więcej>>
 • odsłon:
  1133 
 • 48 - Protokół nr XLVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-07-17 15:29:25 więcej>>
 • odsłon:
  1113 
 • 49 - Protokół nr XLIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-05-24 09:14:12 więcej>>
 • odsłon:
  821 
 • 50 - Protokół nr L z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-07-12 07:56:13 więcej>>
 • odsłon:
  1543 
 • 51 - Protokół nr LI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-09-19 10:21:19 więcej>>
 • odsłon:
  972 
 • 52 - Protokół nr LII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-11-06 14:31:18 więcej>>
 • odsłon:
  1071 
 • 53 - Protokół nr LIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-11-07 15:16:45 więcej>>
 • odsłon:
  981 
 • 54 - Protokół nr LIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-12-18 16:01:29 więcej>>
 • odsłon:
  869 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010
 • 1 - Protokół nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-12-19 08:38:58 więcej>>
 • odsłon:
  742 
 • 10 - Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-07-02 13:39:32 więcej>>
 • odsłon:
  1822 
 • 11 - Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-09-03 16:07:22 więcej>>
 • odsłon:
  1660 
 • 12 - Protokół nr XII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-09-04 09:00:01 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • 13 - Protokół nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-10-12 11:51:47 więcej>>
 • odsłon:
  1007 
 • 14 - Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-10-12 12:09:13 więcej>>
 • odsłon:
  708 
 • 15 - Protokół nr XV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-11-06 12:39:10 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • 16 - Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-11-06 12:43:35 więcej>>
 • odsłon:
  728 
 • 17 - Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-12-11 15:57:04 więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • 18 - Protokół nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-12-28 12:33:07 więcej>>
 • odsłon:
  1096 
 • 19 - Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-02-04 15:48:00 więcej>>
 • odsłon:
  754 
 • 2 - Protokół nr II z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-01-05 10:35:37 więcej>>
 • odsłon:
  785 
 • 20 - Protokół nr XX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-02-29 11:31:41 więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • 21 - Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-02-29 15:19:07 więcej>>
 • odsłon:
  633 
 • 22 - Protokół nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-04-03 12:13:55 więcej>>
 • odsłon:
  795 
 • 23 - Protokół nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-04-03 13:49:38 więcej>>
 • odsłon:
  799 
 • 24 - Protokół nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-09-22 10:02:28 więcej>>
 • odsłon:
  745 
 • 25 - Protokół nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-09-22 10:14:02 więcej>>
 • odsłon:
  682 
 • 26 - Protokół nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-09-22 10:15:56 więcej>>
 • odsłon:
  596 
 • 27 - Protokół nr XXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2008-09-22 10:18:48 więcej>>
 • odsłon:
  738 
 • 28 - Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 sierpnia 2008r.
  od dnia: 2009-01-26 10:22:57 więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • 29 - Protokół Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r.
  od dnia: 2009-01-26 12:18:12 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 3 - Protokół nr III z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-01-05 10:24:18 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • 30 - Protokół Nr XXX z sesji Rady Miesjkiej w Prudniku odbytej w dniu 25 września 2008r.
  od dnia: 2009-01-27 09:55:58 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • 31 - Protokół Nr XXXI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2008 r.
  od dnia: 2009-01-27 14:16:33 więcej>>
 • odsłon:
  591 
 • 32 - Protokół Nr XXXII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 14 listopada 2008r.
  od dnia: 2009-01-27 14:43:01 (usunięta: 2010-12-14 14:35:46) więcej>>
 • odsłon:
  108 
 • 33 - Protokół Nr XXXIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 listopada 2008r.
  od dnia: 2009-01-30 07:52:55 więcej>>
 • odsłon:
  837 
 • 34 - Protokół nr XXXIV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 22 grudnia 2008r.
  od dnia: 2009-02-05 12:41:36 więcej>>
 • odsłon:
  687 
 • 35 - Protokół nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009r.
  od dnia: 2009-04-23 12:35:53 więcej>>
 • odsłon:
  865 
 • 36 - Protokół nr XXXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
  od dnia: 2009-04-21 10:23:22 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 37 - Protokół nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 09 marca 2009r.
  od dnia: 2009-04-22 13:04:57 więcej>>
 • odsłon:
  688 
 • 38 - Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 marca 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 12:29:04 (usunięta: 2010-12-14 14:35:45) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • 39 - Protokół Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 10:52:48 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • 4 - Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-03-05 13:41:28 więcej>>
 • odsłon:
  711 
 • 40 - Protokół Nr XL/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 maja 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 11:19:39 więcej>>
 • odsłon:
  670 
 • 41 - Protokół Nr XLI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 11:34:07 więcej>>
 • odsłon:
  596 
 • 42 - Protokół Nr XLII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 12 sierpnia 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 11:45:36 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • 43 - Protokół Nr XLIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 11:57:55 więcej>>
 • odsłon:
  619 
 • 44 - Protokół Nr XLIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 24 września 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 12:11:16 więcej>>
 • odsłon:
  613 
 • 46 - Protokół Nr XLVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 6 listopada 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 12:40:48 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 47 - Protokół Nr XLVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 19 listopada 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 12:56:55 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • 48 - Protokół Nr XLVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 22 grudnia 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 13:10:27 (usunięta: 2010-11-23 13:47:09) więcej>>
 • odsłon:
  66 
 • 49 - Protokół Nr XLIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 grudnia 2009 r.
  od dnia: 2010-07-12 13:16:45 więcej>>
 • odsłon:
  606 
 • 5 - Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-03-05 16:18:28 więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • 50.Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-08-13 13:00:56 więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • 51. Protokół Nr LI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 stycznia 2010r.
  od dnia: 2010-08-13 12:28:42 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • 52. Protokół Nr LII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 lutego 2010r.
  od dnia: 2010-08-13 12:05:06 więcej>>
 • odsłon:
  566 
 • 53 - Protokół Nr LIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2010 r.
  od dnia: 2010-07-12 13:37:58 więcej>>
 • odsłon:
  590 
 • 55.Protokół Nr LV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 maja 2010r.
  od dnia: 2010-08-13 13:20:49 więcej>>
 • odsłon:
  728 
 • 56.Protokół Nr LVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 4 czerwca 2010r.
  od dnia: 2010-08-13 13:38:36 więcej>>
 • odsłon:
  591 
 • 57.Protokół Nr LVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 25 czerwca 2010r.
  od dnia: 2010-08-13 13:47:35 więcej>>
 • odsłon:
  616 
 • 58.Protokół Nr LVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 21 lipca 2010r.
  od dnia: 2010-08-13 13:57:20 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • 59. Protokół Nr LIX/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 sierpnia 2010r.
  od dnia: 2010-08-13 14:08:25 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 6 - Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-04-17 14:05:05 więcej>>
 • odsłon:
  1249 
 • 60.Protokół Nr LX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 sierpnia 2010r.
  od dnia: 2010-11-05 13:59:29 więcej>>
 • odsłon:
  548 
 • 61.Protokół Nr LXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 16 września 2010r.
  od dnia: 2010-11-15 12:20:57 więcej>>
 • odsłon:
  721 
 • 62.Protokół Nr LXII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 września 2010r.
  od dnia: 2010-11-16 08:37:20 więcej>>
 • odsłon:
  600 
 • 63. Protokół Nr LXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 października 2010r.
  od dnia: 2010-11-25 12:40:59 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 64. Protokół Nr LXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 8 listopada 2010r.
  od dnia: 2010-11-25 14:54:00 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 7 - Protokół nr VII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-05-10 13:28:55 więcej>>
 • odsłon:
  1670 
 • 8 - Protokół nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-06-04 15:55:24 więcej>>
 • odsłon:
  1382 
 • 9 - Protokół nr IX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-06-05 15:02:28 więcej>>
 • odsłon:
  960 
 • Protokół Nr LIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 kwietnia 2010r.
  od dnia: 2010-08-12 12:50:19 więcej>>
 • odsłon:
  477 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-2014
 • 1. Protokół Nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 grudnia 2010r.
  od dnia: 2010-12-07 09:16:11 (usunięta: 2011-01-19 11:56:00) więcej>>
 • odsłon:
  65 
 • 1.Protokół Nr I/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 1 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-02-01 13:49:33 więcej>>
 • odsłon:
  736 
 • 10.Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudnku odbytej w dniu 20 czerwca 2011r.
  od dnia: 2011-09-06 11:05:28 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • 11.Protokół Nr XI -2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2011r.
  od dnia: 2011-09-06 11:28:41 więcej>>
 • odsłon:
  603 
 • 12.Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 sierpnia 2011r.
  od dnia: 2011-09-06 11:21:15 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • 13.Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r.
  od dnia: 2011-10-04 14:23:31 więcej>>
 • odsłon:
  606 
 • 14.Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 września 2011r.
  od dnia: 2011-12-08 12:16:40 więcej>>
 • odsłon:
  583 
 • 15.Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 października 2011r.
  od dnia: 2011-12-08 12:22:40 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • 16.Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 listopada 2011r.
  od dnia: 2011-12-08 12:26:33 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • 17.Protokół Nr XVII/2011 Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 listopada 2011r.
  od dnia: 2012-02-01 09:14:53 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 18.Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
  od dnia: 2012-02-09 13:03:13 więcej>>
 • odsłon:
  804 
 • 19.Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 stycznia 2012r.
  od dnia: 2012-02-28 12:30:55 więcej>>
 • odsłon:
  766 
 • 2. Protokoł Nr II-2010 z sesji Rady Miejskiej w P-ku z dnia 10 grudnia 2010r.
  od dnia: 2010-12-21 12:55:14 (usunięta: 2011-01-19 11:55:55) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • 2.Protokół Nr II -2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 10 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-02-01 13:56:08 więcej>>
 • odsłon:
  678 
 • 20.Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 3 lutego 2012r.
  od dnia: 2012-02-28 12:30:13 więcej>>
 • odsłon:
  743 
 • 21.Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 23 lutego 2012r.
  od dnia: 2012-08-16 10:52:02 więcej>>
 • odsłon:
  739 
 • 22.Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 marca 2012r.
  od dnia: 2012-08-16 10:52:35 więcej>>
 • odsłon:
  658 
 • 23.Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r.
  od dnia: 2012-08-16 10:53:00 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • 24.Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 maja 2012r.
  od dnia: 2012-08-16 10:53:32 więcej>>
 • odsłon:
  668 
 • 25.Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 czerwca 2012r.
  od dnia: 2012-08-16 10:53:58 więcej>>
 • odsłon:
  681 
 • 26.Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 czerwca 20112r.
  od dnia: 2012-08-16 11:16:24 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 27.Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2012r.
  od dnia: 2012-08-16 11:19:09 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • 3.Protokół Nr III/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2010r.
  od dnia: 2011-02-01 14:13:12 więcej>>
 • odsłon:
  765 
 • 4.Protokół Nr IV/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 27 stycznia 2011r.
  od dnia: 2011-03-04 14:38:33 więcej>>
 • odsłon:
  645 
 • 5.Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 24 lutego 2011r.
  od dnia: 2011-03-30 11:53:56 więcej>>
 • odsłon:
  616 
 • 6.Protokół Nr VI/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2011r.
  od dnia: 2011-04-20 10:28:24 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • 7.Protokół Nr VII/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r.
  od dnia: 2011-06-02 11:05:36 więcej>>
 • odsłon:
  552 
 • 8.Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 maja 2011r.
  od dnia: 2011-07-22 14:03:27 więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • 9.Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 czerwca 2011r.
  od dnia: 2011-07-22 14:13:25 więcej>>
 • odsłon:
  426 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
 • Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
  od dnia: 2011-02-03 16:04:20 (usunięta: 2011-02-23 11:46:13) więcej>>
 • odsłon:
  103 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2012-08-27 14:36:31 więcej>>
 • odsłon:
  2788 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2010-2014
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2010-2014
  od dnia: 2011-02-11 10:03:54 (usunięta: 2011-02-16 11:11:35) więcej>>
 • odsłon:
  75 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Projekty uchwał Rady Miejskiej
 • Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2010r. Muzeum Ziemi Prudnickiej - druk nr 36
  od dnia: 2011-02-17 09:23:33 (usunięta: 2011-02-17 10:53:38) więcej>>
 • odsłon:
 • Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2010r. Środowiskowego Domu Samopomocy - druk nr 35
  od dnia: 2011-02-17 09:14:48 (usunięta: 2011-02-17 10:53:09) więcej>>
 • odsłon:
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2012-06-05 08:51:10 (usunięta: 2012-07-10 14:19:20) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2012-04-19 09:28:38 (usunięta: 2012-04-19 11:21:15) więcej>>
 • odsłon:
 • Projekt uchwały RM w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  od dnia: 2011-01-28 08:19:35 (usunięta: 2011-02-11 08:40:59) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik - druk nr 23
  od dnia: 2011-01-28 11:11:25 (usunięta: 2011-02-11 08:42:09) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik - druk nr 23
  od dnia: 2011-01-28 10:47:48 (usunięta: 2011-01-28 11:00:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 24
  od dnia: 2011-02-11 08:30:43 (usunięta: 2011-02-11 08:41:46) więcej>>
 • odsłon:
 • Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 25
  od dnia: 2011-02-11 08:34:09 (usunięta: 2011-02-11 08:41:23) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 25
  od dnia: 2011-01-28 12:34:07 (usunięta: 2011-01-28 13:46:40) więcej>>
 • odsłon:
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w bydżecie Gminy Prudnik na 2011r druk nr 22
  od dnia: 2011-01-28 09:36:15 (usunięta: 2011-01-28 11:18:03) więcej>>
 • odsłon:
 • Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej
  od dnia: 2010-05-24 09:06:14 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • Projekty uchwał na LX sesję RM w dniu 30 sierpnia 2010r.
  od dnia: 2010-08-23 10:51:36 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • Projekty uchwał na LXII sesję Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 30.09.2010r.
  od dnia: 2010-09-24 13:55:44 więcej>>
 • odsłon:
  670 
 • projekty uchwał na LXIII sesje 28 października 2010r.
  od dnia: 2010-10-25 09:56:17 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV - 30.04.2010
  od dnia: 2010-04-23 13:47:31 więcej>>
 • odsłon:
  564 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr IV - 27.01.2011r.
  od dnia: 2011-01-21 12:54:20 więcej>>
 • odsłon:
  492 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr IX z dnia 13.06.2011r.
  od dnia: 2011-06-16 14:35:09 więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr V - 24.02.2011r.
  od dnia: 2011-02-18 09:29:18 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - SESJA NR VI Z DNIA 31 MARCA 2011R
  od dnia: 2011-03-25 07:31:19 więcej>>
 • odsłon:
  635 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2011
  od dnia: 2011-04-22 08:31:55 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011r.
  od dnia: 2011-06-13 10:40:26 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr X z dnia 20.06.2011r.
  od dnia: 2011-06-15 09:59:31 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI z dnia 01.08.2011r.
  od dnia: 2011-08-10 11:08:52 więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII z dnia 10.08.2011r.
  od dnia: 2011-08-26 13:23:15 więcej>>
 • odsłon:
  459 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII z dnia 31 sierpnia 2011r.
  od dnia: 2011-09-22 09:16:32 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV z dnia 29 września 2011r.
  od dnia: 2011-09-28 08:05:08 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX z dnia 26 stycznia 2012r.
  od dnia: 2012-02-09 12:29:07 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV z dnia 27 października 2011r.
  od dnia: 2011-11-02 13:38:09 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI z dnia 10 listopada 2011r.
  od dnia: 2011-11-08 07:10:10 więcej>>
 • odsłon:
  587 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r.
  od dnia: 2011-12-06 12:49:49 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVIII z dnia 29 grudnia 2011r.
  od dnia: 2012-01-04 13:59:35 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX z dnia 3 lutego 2012r.
  od dnia: 2012-02-13 14:23:24 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI z dnia 23 lutego 2012r.
  od dnia: 2012-02-22 12:02:18 więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII z dnia 29.03.2012r.
  od dnia: 2012-03-29 10:20:52 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII z dnia 26 kwietnia 2012r.
  od dnia: 2012-04-20 11:08:08 więcej>>
 • odsłon:
  552 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r.
  od dnia: 2012-05-28 07:46:09 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV z dnia 5 czerwca 2012r.
  od dnia: 2012-06-05 10:26:02 więcej>>
 • odsłon:
  402 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI z dnia 28 czerwca 2012r.
  od dnia: 2012-06-25 12:11:50 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII z dnia 1 sierpnia 2012r.
  od dnia: 2012-07-30 08:38:16 więcej>>
 • odsłon:
  357 
 • PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII z dnia 30 sierpnia 2012r.
  od dnia: 2012-08-24 12:30:23 więcej>>
 • odsłon:
  697 
 • PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LI - 28.01.2010
  od dnia: 2010-02-19 13:16:37 więcej>>
 • odsłon:
  608 
 • PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LII - 26.02.2010
  od dnia: 2010-02-19 13:08:37 więcej>>
 • odsłon:
  686 
 • PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010
  od dnia: 2010-03-25 09:37:22 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010
  od dnia: 2010-03-22 13:25:25 (usunięta: 2010-03-25 09:36:15) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały 1994-1998
 • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/163/96 - w sprawie określenia wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd Gminy.
  od dnia: 2005-03-18 12:24:49 więcej>>
 • odsłon:
  833 
 • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/164/96 - W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996.
  od dnia: 2005-03-18 12:07:10 więcej>>
 • odsłon:
  832 
 • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/165/96 - W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  od dnia: 2005-03-18 10:44:50 więcej>>
 • odsłon:
  781 
 • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/166/96 - w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
  od dnia: 2005-03-18 09:49:17 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/167/96 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za IV kwartał 1995r. stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego za I półrocze 1996r.
  od dnia: 2005-03-18 09:47:00 więcej>>
 • odsłon:
  873 
 • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/168/96 - w sprawie opłaty administracyjnej.
  od dnia: 2005-03-18 09:36:19 więcej>>
 • odsłon:
  816 
 • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/169/96 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
  od dnia: 2005-03-18 09:34:41 (usunięta: 2010-11-23 15:03:15) więcej>>
 • odsłon:
  243 
 • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/170/96 - zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.
  od dnia: 2005-03-18 09:33:03 więcej>>
 • odsłon:
  777 
 • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/171/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2005-03-18 09:20:03 więcej>>
 • odsłon:
  860 
 • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/172/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2005-03-23 13:33:50 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/173/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2005-03-23 11:29:59 więcej>>
 • odsłon:
  737 
 • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/174/96 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2005-03-23 13:30:51 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/175/96 - zmieniająca uchwałę o wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prudniku.
  od dnia: 2005-03-23 13:32:22 więcej>>
 • odsłon:
  808 
 • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/178/96 - W sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2005-04-05 07:48:09 więcej>>
 • odsłon:
  843 
 • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/179/96 - w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2005-04-05 07:49:51 więcej>>
 • odsłon:
  794 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały 1998-2002
 • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/98 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-17 08:13:28 więcej>>
 • odsłon:
  978 
 • 002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/98 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-17 08:15:30 (usunięta: 2010-11-23 15:02:30) więcej>>
 • odsłon:
  267 
 • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/3/98 - w sprawie zasad wyboru Burmistrza.
  od dnia: 2004-08-17 08:16:12 więcej>>
 • odsłon:
  824 
 • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/4/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998r.
  od dnia: 2004-08-17 08:17:10 więcej>>
 • odsłon:
  808 
 • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/98 - w sprawie wyboru Burmistrza.
  od dnia: 2004-08-17 08:19:08 więcej>>
 • odsłon:
  842 
 • 006 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/98 - w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza.
  od dnia: 2004-08-18 13:05:16 więcej>>
 • odsłon:
  893 
 • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/98 - w sprawie wyboru członków Zarządu.
  od dnia: 2004-08-18 12:29:24 więcej>>
 • odsłon:
  845 
 • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/98 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-18 13:06:04 więcej>>
 • odsłon:
  799 
 • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.
  od dnia: 2004-08-19 13:48:35 więcej>>
 • odsłon:
  1054 
 • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/10/98 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  od dnia: 2004-08-19 13:54:16 więcej>>
 • odsłon:
  946 
 • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/98 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-19 14:51:16 więcej>>
 • odsłon:
  924 
 • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/98 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.
  od dnia: 2004-08-20 07:27:11 więcej>>
 • odsłon:
  983 
 • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/98 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  od dnia: 2004-08-20 07:28:42 więcej>>
 • odsłon:
  927 
 • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/98 - w sprawie zbycia nieruchomości.
  od dnia: 2004-08-20 07:29:22 więcej>>
 • odsłon:
  851 
 • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/98 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2004-08-20 11:11:04 więcej>>
 • odsłon:
  756 
 • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/98 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-20 11:14:15 więcej>>
 • odsłon:
  913 
 • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/98 - w sprawie powołania Komisji Statutowej.
  od dnia: 2004-08-20 11:18:31 więcej>>
 • odsłon:
  791 
 • 018 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/98 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1998 r.
  od dnia: 2004-08-23 13:58:28 więcej>>
 • odsłon:
  865 
 • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  od dnia: 2004-08-23 13:59:21 więcej>>
 • odsłon:
  860 
 • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  od dnia: 2004-08-23 13:59:50 więcej>>
 • odsłon:
  804 
 • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/98 - w sprawie opłaty administracyjnej.
  od dnia: 2004-08-23 14:05:03 więcej>>
 • odsłon:
  846 
 • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/98 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
  od dnia: 2004-08-23 14:13:23 więcej>>
 • odsłon:
  867 
 • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/98 - w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-23 14:14:31 więcej>>
 • odsłon:
  810 
 • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/98 - w sprawie likwidacji części drogi ogólnodostępnej nie zaliczonej do żadnej z kategorii dróg publicznych.
  od dnia: 2004-08-24 10:05:40 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/98 - w sprawie realizacji inwestycji przekraczających wartość ustaloną przez Radę Miejską w Prudniku w budżecie gminy na rok 1998.
  od dnia: 2004-08-24 10:37:06 więcej>>
 • odsłon:
  864 
 • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/98 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-24 11:36:40 więcej>>
 • odsłon:
  872 
 • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/98 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-24 11:57:41 więcej>>
 • odsłon:
  884 
 • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/29/99 - w sprawie wystąpienia Gminy Prudnik ze Związku Gmin Śląska Opolskiego.
  od dnia: 2004-08-24 12:03:18 więcej>>
 • odsłon:
  868 
 • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/99 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
  od dnia: 2004-08-24 12:03:59 więcej>>
 • odsłon:
  819 
 • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/99 - w sprawie porozumienia międzygminnego.
  od dnia: 2004-08-24 12:08:22 więcej>>
 • odsłon:
  919 
 • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/99 - w sprawie uczestnictwa Gminy Prudnik w projektach TRANSPARENT i SWORD realizowanych przez Urząd Marszałkowski Departament Rozwoju Regionalnego w Opolu.
  od dnia: 2004-08-24 13:01:22 więcej>>
 • odsłon:
  860 
 • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/33/99 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 r.
  od dnia: 2004-08-24 13:05:10 więcej>>
 • odsłon:
  901 
 • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/35/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-24 13:28:09 więcej>>
 • odsłon:
  729 
 • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/36/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-24 13:28:54 więcej>>
 • odsłon:
  845 
 • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/37/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-24 13:30:03 więcej>>
 • odsłon:
  821 
 • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/38/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-24 14:05:31 więcej>>
 • odsłon:
  871 
 • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/39/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-24 14:06:32 więcej>>
 • odsłon:
  924 
 • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/40/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  od dnia: 2004-08-24 14:07:56 więcej>>
 • odsłon:
  908 
 • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/41/99 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej.
  od dnia: 2004-08-24 14:11:38 więcej>>
 • odsłon:
  833 
 • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/42/99 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.
  od dnia: 2004-08-24 14:31:08 więcej>>
 • odsłon:
  977 
 • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/43/99 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
  od dnia: 2004-08-25 11:32:19 więcej>>
 • odsłon:
  875 
 • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/44/99 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
  od dnia: 2004-08-25 13:28:33 więcej>>
 • odsłon:
  831 
 • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/45/99 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Niemysłowicach.
  od dnia: 2004-08-26 09:03:16 więcej>>
 • odsłon:
  884 
 • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/46/99 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Mieszkowicach.
  od dnia: 2004-08-26 11:02:58 więcej>>
 • odsłon:
  867 
 • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik.
  od dnia: 2004-08-26 11:45:45 więcej>>
 • odsłon:
  869 
 • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/48/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik.
  od dnia: 2004-08-26 12:25:37 więcej>>
 • odsłon:
  861 
 • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/99 - w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej.
  od dnia: 2004-08-26 13:23:53 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/50/99 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół publicznych i gimnazjów na terenie Gminy Prudnik oraz granic ich obwodów.
  od dnia: 2004-08-26 13:34:36 więcej>>
 • odsłon:
  790 
 • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/51/99 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 1999 rok.
  od dnia: 2004-08-26 13:36:23 więcej>>
 • odsłon:
  768 
 • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/52/99 - w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i socjalnego za nejem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-09-23 08:39:17 więcej>>
 • odsłon:
  927 
 • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/53/99 - zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Prudnika.
  od dnia: 2004-09-27 13:18:08 więcej>>
 • odsłon:
  857 
 • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/54/99 - w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w gminnym transporcie zbiorowym na terenie miasta Prudnika.
  od dnia: 2004-10-25 12:22:19 więcej>>
 • odsłon:
  883 
 • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/55/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
  od dnia: 2004-10-25 13:15:33 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/56/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa.
  od dnia: 2004-10-25 13:35:20 więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/57/99 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa.
  od dnia: 2004-10-26 07:19:36 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/58/99 - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  od dnia: 2004-10-26 09:31:21 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/59/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  od dnia: 2004-10-26 11:56:07 więcej>>
 • odsłon:
  778 
 • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/60/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  od dnia: 2004-10-26 13:52:25 więcej>>
 • odsłon:
  735 
 • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/61/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  od dnia: 2004-10-26 14:24:02 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • 062 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/62/99 - w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-10-27 11:18:24 więcej>>
 • odsłon:
  772 
 • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/63/99 - uchylająca uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
  od dnia: 2004-10-27 11:19:22 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/64/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
  od dnia: 2004-10-27 11:19:59 więcej>>
 • odsłon:
  742 
 • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/65/99 - uchylająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych.
  od dnia: 2004-11-03 07:52:23 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/66/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego.
  od dnia: 2004-11-03 07:59:33 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/67/99 - w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki.
  od dnia: 2004-11-03 08:15:43 więcej>>
 • odsłon:
  683 
 • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/68/99 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku.
  od dnia: 2004-11-03 08:39:29 więcej>>
 • odsłon:
  646 
 • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/69/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r.
  od dnia: 2004-11-03 08:42:56 więcej>>
 • odsłon:
  798 
 • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/70/99 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  od dnia: 2004-11-08 07:53:46 więcej>>
 • odsłon:
  785 
 • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/71/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-11-08 07:57:32 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/72/99 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-11-09 08:07:01 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/73/99 - zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-11-09 08:08:32 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/74/99 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 w Prudniku
  od dnia: 2004-11-18 09:22:40 więcej>>
 • odsłon:
  785 
 • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/75/99 - W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-11-25 12:18:44 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/76/99 - W sprawie odstąpienia od realizacji zadań inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-12-07 13:48:49 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/77/99 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999r.
  od dnia: 2004-12-14 08:18:54 więcej>>
 • odsłon:
  701 
 • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/78/99 - Zmieniając uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remont budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.
  od dnia: 2004-12-14 08:20:26 więcej>>
 • odsłon:
  679 
 • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/79/99 - w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
  od dnia: 2005-01-21 12:03:05 więcej>>
 • odsłon:
  838 
 • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/80/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Moszczance oraz powołania komisji konkursowej.
  od dnia: 2005-01-21 12:13:08 więcej>>
 • odsłon:
  681 
 • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/81/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej i powołania komisji konkursowej.
  od dnia: 2004-11-18 09:24:01 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/82/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach i powołania komisji konkursowej.
  od dnia: 2004-11-18 09:23:20 więcej>>
 • odsłon:
  740 
 • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/83/99 - W sprawie określenia regulaminu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
  od dnia: 2004-11-15 13:52:14 więcej>>
 • odsłon:
  647 
 • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/84/99 - w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
  od dnia: 2004-11-10 08:02:24 więcej>>
 • odsłon:
  801 
 • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/85/99 - W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
  od dnia: 2004-11-15 13:43:25 więcej>>
 • odsłon:
  883 
 • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/86/99 - W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa.
  od dnia: 2004-11-15 13:44:08 więcej>>
 • odsłon:
  649 
 • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/87/99 - W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa.
  od dnia: 2005-01-21 12:10:12 więcej>>
 • odsłon:
  775 
 • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/88/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2004-10-25 10:59:24 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/89/99 - W sprawie powołania członków Rady Muzeum działających przy Muzeum Ziemi Prudnickiej.
  od dnia: 2004-09-03 11:43:34 więcej>>
 • odsłon:
  861 
 • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/90/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  od dnia: 2004-09-03 10:38:20 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/91/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  od dnia: 2004-09-03 10:19:30 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/92/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-09-03 08:55:34 więcej>>
 • odsłon:
  704 
 • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/93/99 - w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Gminy.
  od dnia: 2004-09-27 13:18:47 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/94/99 - W sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999r.
  od dnia: 2004-09-28 11:10:29 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/95/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudziczce oraz powołania komisji konkursowej.
  od dnia: 2004-09-29 13:52:09 więcej>>
 • odsłon:
  671 
 • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/96/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku.
  od dnia: 2004-09-29 14:00:18 więcej>>
 • odsłon:
  668 
 • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/97/99 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej w Prudniku.
  od dnia: 2004-10-04 11:46:34 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • 098 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/98/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-11-15 13:42:36 więcej>>
 • odsłon:
  786 
 • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/99/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2004-12-14 07:53:59 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/100/99 - W sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-12-14 07:54:52 więcej>>
 • odsłon:
  675 
 • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/101/99 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2004-12-14 09:06:47 więcej>>
 • odsłon:
  769 
 • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/102/99 - W sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-12-14 09:18:11 więcej>>
 • odsłon:
  770 
 • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/103/99 - w sprawie nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-12-15 12:15:39 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/104/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-12-15 13:01:22 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/105/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2004-12-20 07:20:26 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/106/99 - W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2004-12-20 12:28:48 więcej>>
 • odsłon:
  706 
 • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/107/99 - W sprawie wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
  od dnia: 2004-12-21 08:40:16 więcej>>
 • odsłon:
  741 
 • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/108/99 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu iasta i Gminy w Prudniku.
  od dnia: 2004-12-27 10:42:48 więcej>>
 • odsłon:
  753 
 • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/109/99 - W sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego.
  od dnia: 2004-12-27 11:34:59 więcej>>
 • odsłon:
  750 
 • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/110/99 - W sprawie wyboru członka Zarządu Gminy.
  od dnia: 2004-12-27 14:12:07 więcej>>
 • odsłon:
  778 
 • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/111/99 - W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  od dnia: 2004-12-29 10:34:45 więcej>>
 • odsłon:
  806 
 • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/112/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
  od dnia: 2004-12-30 08:44:10 więcej>>
 • odsłon:
  755 
 • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/113/99 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza.
  od dnia: 2004-12-30 09:41:06 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/114/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997 r.
  od dnia: 2005-01-10 11:51:52 więcej>>
 • odsłon:
  750 
 • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/115/99 - w sprawie utworzenia Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  od dnia: 2005-01-12 14:22:03 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/116/99 - w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  od dnia: 2005-01-17 08:18:10 więcej>>
 • odsłon:
  766 
 • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/117/99 - w sprawie zmian w Statucie Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  od dnia: 2005-01-17 08:26:11 więcej>>
 • odsłon:
  691 
 • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/118/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Prudniku.
  od dnia: 2005-01-17 08:30:43 więcej>>
 • odsłon:
  653 
 • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/119/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2005-01-21 11:54:44 więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/120/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2005-01-17 08:23:24 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/121/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2005-01-21 12:01:29 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/122/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2005-01-21 12:02:16 więcej>>
 • odsłon:
  758 
 • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/123/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2005-01-21 12:11:10 więcej>>
 • odsłon:
  755 
 • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/124/99 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2005-01-21 12:12:35 więcej>>
 • odsłon:
  691 
 • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/125/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-03-08 07:49:18 więcej>>
 • odsłon:
  764 
 • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/126/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2005-01-12 08:52:07 więcej>>
 • odsłon:
  745 
 • 127 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/127/99 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  od dnia: 2005-01-21 11:57:34 więcej>>
 • odsłon:
  725 
 • 128 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/128/99 - w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  od dnia: 2005-01-21 12:00:01 więcej>>
 • odsłon:
  763 
 • 129-145 - Uchwały Rady Miejskiej Nr X/129-145/1999
  od dnia: 2004-07-30 10:18:13 więcej>>
 • odsłon:
  608 
 • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/146/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
  od dnia: 2004-03-09 08:52:25 więcej>>
 • odsłon:
  613 
 • 147 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/147/99 - w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  od dnia: 2004-03-09 09:22:10 więcej>>
 • odsłon:
  647 
 • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/148/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-03-09 09:27:12 więcej>>
 • odsłon:
  578 
 • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/149/99 - w sprawie zmiany formy organizacyjno - prawnej Przedszkoli Publicznych i Żłobka prowadzonego przez Gminę Prudnik.
  od dnia: 2004-03-09 09:33:49 więcej>>
 • odsłon:
  629 
 • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/150/99 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Stowarzyszenia gmin polskich Euroregionu Pradziad.
  od dnia: 2004-03-09 09:36:44 więcej>>
 • odsłon:
  673 
 • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/151/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-03-09 09:39:41 więcej>>
 • odsłon:
  609 
 • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/152/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-03-09 09:41:50 więcej>>
 • odsłon:
  583 
 • 153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/153/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-03-09 09:43:22 (usunięta: 2010-11-23 13:48:45) więcej>>
 • odsłon:
  164 
 • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/154/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-03-09 09:44:54 więcej>>
 • odsłon:
  628 
 • 155 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/155/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-03-09 09:46:26 więcej>>
 • odsłon:
  587 
 • 156 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/156/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-03-09 09:47:59 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • 157 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/157/99 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-09 09:51:47 więcej>>
 • odsłon:
  517 
 • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/158/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
  od dnia: 2004-03-09 09:53:43 więcej>>
 • odsłon:
  777 
 • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/159/99 - w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
  od dnia: 2004-09-28 12:36:08 więcej>>
 • odsłon:
  718 
 • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/160/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2004-09-28 13:36:37 więcej>>
 • odsłon:
  736 
 • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/161/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2004-11-25 12:20:10 więcej>>
 • odsłon:
  671 
 • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/162/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2004-12-02 09:56:33 więcej>>
 • odsłon:
  758 
 • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/163/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2004-12-15 12:14:29 więcej>>
 • odsłon:
  713 
 • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/164/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2004-12-20 09:58:45 więcej>>
 • odsłon:
  704 
 • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/165/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2004-12-27 09:46:23 więcej>>
 • odsłon:
  675 
 • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/166/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2004-12-30 09:22:51 więcej>>
 • odsłon:
  665 
 • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/167/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2005-01-14 07:23:48 więcej>>
 • odsłon:
  777 
 • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/168/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2005-01-14 08:30:37 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/169/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2005-01-21 12:00:42 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/170/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2005-01-21 12:23:33 więcej>>
 • odsłon:
  806 
 • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/171/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2005-01-25 12:12:10 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/172/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2005-01-26 07:34:52 więcej>>
 • odsłon:
  686 
 • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/173/99 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  od dnia: 2005-01-26 13:47:52 więcej>>
 • odsłon:
  816 
 • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/174/99 - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik.
  od dnia: 2005-01-28 12:00:53 więcej>>
 • odsłon:
  1422 
 • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/175/99 - zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim.
  od dnia: 2005-01-28 12:47:44 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/176/99 - w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejenowego w Prudniku i Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2000 - 2003
  od dnia: 2005-01-31 08:31:21 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/177/99 - w sprawie wyboru członków kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2000-2003
  od dnia: 2005-01-31 09:26:21 więcej>>
 • odsłon:
  768 
 • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/178/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
  od dnia: 2005-02-01 12:41:21 więcej>>
 • odsłon:
  619 
 • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/179/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2005-02-28 10:42:58 więcej>>
 • odsłon:
  711 
 • 180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/180/99 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2005-02-28 10:43:50 więcej>>
 • odsłon:
  652 
 • 181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/181/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2005-02-28 11:03:21 więcej>>
 • odsłon:
  552 
 • 182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/182/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  od dnia: 2005-02-28 11:04:18 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • 183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/183/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  od dnia: 2005-03-08 07:28:25 więcej>>
 • odsłon:
  807 
 • 184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/184/99 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  od dnia: 2005-03-08 07:29:59 więcej>>
 • odsłon:
  776 
 • 185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/185/99
  od dnia: 2003-12-10 10:54:26 więcej>>
 • odsłon:
  566 
 • 186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/186/99 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2005-03-07 14:25:49 więcej>>
 • odsłon:
  715 
 • 187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/187/99 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2005-03-08 07:29:10 więcej>>
 • odsłon:
  714 
 • 188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/188/99 - w sprawie zamiany nieruchomości.
  od dnia: 2005-01-31 14:58:44 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • 189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/189/99 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.
  od dnia: 2005-01-31 09:27:37 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • 190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/190/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży.
  od dnia: 2005-01-17 08:22:19 więcej>>
 • odsłon:
  764 
 • 191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/191/99 - w sprawie rozwiązania współpracy partnerskiej
  od dnia: 2004-09-23 14:13:31 więcej>>
 • odsłon:
  802 
 • 192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/192/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999
  od dnia: 2004-08-16 08:02:19 więcej>>
 • odsłon:
  815 
 • 193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/193/99 - w sprawie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 w Prudniku
  od dnia: 2004-03-10 13:25:37 więcej>>
 • odsłon:
  636 
 • 194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/194/99 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 1999 r.
  od dnia: 2004-03-10 13:23:31 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • 195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/195/99 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  od dnia: 2004-03-10 13:14:42 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • 196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/1956/99 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  od dnia: 2004-03-10 13:16:53 więcej>>
 • odsłon:
  601 
 • 197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/197/99 - w sprawie podatku od posiadania psów
  od dnia: 2004-03-10 13:19:07 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • 198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/198/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia Gminy Prudnik do programu Odnowa wsi w województwie opolskim
  od dnia: 2004-03-10 12:49:14 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • 199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/199/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-03-10 13:02:47 więcej>>
 • odsłon:
  668 
 • 200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/200/99 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Prudnickiego
  od dnia: 2004-03-10 13:05:18 więcej>>
 • odsłon:
  655 
 • 201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/201/99 - w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia, sposobu kontroli...
  od dnia: 2004-03-10 13:09:25 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • 202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/202/99 - w sprawie nadania nazw ulicom w Prudniku
  od dnia: 2004-03-10 13:12:06 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 203-210 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/203-210/1999
  od dnia: 2004-07-30 14:13:12 więcej>>
 • odsłon:
  722 
 • 211-221 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/211-221/2000
  od dnia: 2004-07-26 14:52:38 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 236-256 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/236-256/2000
  od dnia: 2004-07-30 14:09:53 więcej>>
 • odsłon:
  583 
 • 257-266 - Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/257-266/2000
  od dnia: 2004-08-25 07:39:15 więcej>>
 • odsłon:
  610 
 • 267-281 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/267-281/2000
  od dnia: 2004-08-12 13:01:38 więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • 282-289 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/282-289/2000
  od dnia: 2004-04-07 10:22:13 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • 290-294 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/290-294/2000
  od dnia: 2004-08-10 12:28:33 więcej>>
 • odsłon:
  585 
 • 295-304 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/295-304/2000
  od dnia: 2004-08-10 14:05:59 więcej>>
 • odsłon:
  627 
 • 298 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/298/2000 - W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prudnik dotyczącej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Adama Asnyka i Bora Komorowskiego w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-17 14:05:12 więcej>>
 • odsłon:
  978 
 • 305-334 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/305-334/2000
  od dnia: 2004-08-04 09:47:30 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • 335-351 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/335-351/2000
  od dnia: 2004-08-05 11:08:21 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 352-359 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/352-359/2000
  od dnia: 2004-05-05 10:12:13 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 360-367 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/360-367/2000
  od dnia: 2004-05-05 11:46:37 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 368 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/368/2000 - w sprawie z mian w budżecie Gminy Prudnik na 2000 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-08-11 08:54:18 więcej>>
 • odsłon:
  612 
 • 369 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/369/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-03-17 14:03:48 więcej>>
 • odsłon:
  617 
 • 370 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/370/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
  od dnia: 2004-03-17 14:08:41 więcej>>
 • odsłon:
  626 
 • 371 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/371/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych.
  od dnia: 2004-03-17 14:11:24 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 372 - Uchwała nr XXVIII/372/2001 Rady Miejskiej w Prudniku - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-03-17 15:10:00 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • 373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/373/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej..
  od dnia: 2004-03-17 15:32:05 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • 374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/374/2001 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-03-18 08:58:29 więcej>>
 • odsłon:
  625 
 • 375 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/375/2001 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-03-18 09:00:33 więcej>>
 • odsłon:
  588 
 • 376 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/376/2001 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-03-18 09:08:46 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 377 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/377/2001 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.
  od dnia: 2004-03-18 09:13:29 więcej>>
 • odsłon:
  550 
 • 378 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/378/2001 - w sprawie reorganizacji Przedszkola Nr 7 w Prudniku oraz Żłobka Miejskiego w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-18 09:39:16 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 379 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/379/2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-18 09:41:29 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • 380 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/380/2001 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  od dnia: 2004-03-18 09:46:40 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • 381 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/381/2001 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-03-18 09:54:22 więcej>>
 • odsłon:
  601 
 • 382 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/382/2001 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-03-18 09:57:26 więcej>>
 • odsłon:
  587 
 • 383 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/383/2001 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-03-18 12:54:41 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • 384-402 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/384-402/2001
  od dnia: 2004-05-12 15:25:44 więcej>>
 • odsłon:
  796 
 • 403-434 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/403-434/2001
  od dnia: 2004-10-18 10:20:35 więcej>>
 • odsłon:
  591 
 • 435-448 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/435-448/2001
  od dnia: 2004-05-05 13:40:33 więcej>>
 • odsłon:
  575 
 • 449-451 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/449-451/2001
  od dnia: 2004-04-13 10:13:50 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • 452-467 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/452-467/2001
  od dnia: 2004-04-13 10:02:15 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • 468 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/468/2001 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-10 09:48:09 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 469-489 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/469-489/2001
  od dnia: 2004-08-05 13:05:12 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 490-498 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/490-498/2001
  od dnia: 2004-08-05 14:31:42 więcej>>
 • odsłon:
  692 
 • 499 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/499/2001 - w sprawie uchwalania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik, obejmującej tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie ulicy Wiejskiej i Jesionkowej
  od dnia: 2004-03-17 15:11:43 więcej>>
 • odsłon:
  978 
 • 500-501 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/500-501/2001
  od dnia: 2004-08-05 14:30:26 więcej>>
 • odsłon:
  528 
 • 502-513 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/502-513/2001
  od dnia: 2004-04-07 10:41:38 więcej>>
 • odsłon:
  575 
 • 514-545- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/514-545/2001 z dnia 30 października 2001 r.
  od dnia: 2012-05-21 13:13:14 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 546 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/546/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r.
  od dnia: 2004-03-31 13:49:54 więcej>>
 • odsłon:
  575 
 • 547 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/547/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2004-03-31 14:13:22 więcej>>
 • odsłon:
  590 
 • 548 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/548/2001 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
  od dnia: 2004-03-31 14:24:40 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • 549 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/549/2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  od dnia: 2004-03-31 14:34:27 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 550 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/550/2001 - w sprawie ustalenia wysokośco opłaty targowej oraz sposobu określenie sposobu jej poboru
  od dnia: 2004-04-02 12:58:02 więcej>>
 • odsłon:
  633 
 • 551 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/551/2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podaku od środków transportowych
  od dnia: 2004-04-02 13:33:19 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • 552 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/552/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-04-02 13:52:10 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 553 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/553/2001 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-04-02 13:54:53 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • 554-568 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/554-568/2001
  od dnia: 2004-04-02 14:26:13 więcej>>
 • odsłon:
  608 
 • 569 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/569/2001 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2001 r.
  od dnia: 2004-03-30 11:31:25 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • 571 - 586 - Uchwały Rady Miejskiej nr XL/571-586/2001
  od dnia: 2004-08-23 13:29:20 więcej>>
 • odsłon:
  567 
 • 587-615 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/587-615/2002
  od dnia: 2004-10-07 08:14:34 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • 616-627 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/616-627/2002
  od dnia: 2004-10-04 15:25:42 więcej>>
 • odsłon:
  597 
 • 628-637 - Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/628-637/2002
  od dnia: 2004-06-18 14:34:42 więcej>>
 • odsłon:
  675 
 • 638-651 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/638-651/2002
  od dnia: 2004-07-29 13:14:17 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 652 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/652/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-10 09:51:15 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • 653-665 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/653-665/2002
  od dnia: 2004-08-09 10:13:59 więcej>>
 • odsłon:
  557 
 • 666 - 669 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/666-669/2002
  od dnia: 2004-08-09 14:57:12 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • 670 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/670/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2004-08-10 11:36:08 więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • 671 - 682 - Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/671-682/2002
  od dnia: 2004-08-10 11:03:26 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • 683-709 - Uchwaly Rady Miejskiej XLIX/683-709/2002
  od dnia: 2004-08-31 12:37:54 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • 710 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/710/2002 - w sprawie restrukturyzacji niektórych należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-09-02 08:05:30 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • 711 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/711/2002 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków
  od dnia: 2004-09-02 08:28:47 więcej>>
 • odsłon:
  518 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały 2002-2006
 • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/2002 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-04-13 11:23:25 więcej>>
 • odsłon:
  917 
 • 002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/2002 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-04-13 11:21:25 więcej>>
 • odsłon:
  863 
 • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/3/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
  od dnia: 2004-04-13 11:20:54 więcej>>
 • odsłon:
  772 
 • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/4/2002 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  od dnia: 2004-04-13 11:24:05 więcej>>
 • odsłon:
  847 
 • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2002 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku.
  od dnia: 2004-04-13 11:24:53 więcej>>
 • odsłon:
  816 
 • 006 - Uchwała Rady Miejskiej Nr II/6/2002 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-04-13 12:02:02 więcej>>
 • odsłon:
  811 
 • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/2002 - w sprawie powołania Komisji Statutowej.
  od dnia: 2004-04-13 12:03:14 więcej>>
 • odsłon:
  857 
 • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/2002 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego.
  od dnia: 2004-04-13 12:05:14 więcej>>
 • odsłon:
  819 
 • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
  od dnia: 2004-04-13 12:06:24 więcej>>
 • odsłon:
  793 
 • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r
  od dnia: 2004-04-20 08:16:04 więcej>>
 • odsłon:
  795 
 • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/2002 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  od dnia: 2004-04-22 12:26:45 więcej>>
 • odsłon:
  860 
 • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/2002 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  od dnia: 2004-04-22 12:27:34 więcej>>
 • odsłon:
  832 
 • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/2002 - w sprawie opłaty administracyjnej
  od dnia: 2004-04-22 12:28:14 więcej>>
 • odsłon:
  833 
 • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/2002 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  od dnia: 2004-04-22 12:36:57 więcej>>
 • odsłon:
  830 
 • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/2002 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  od dnia: 2004-04-23 07:21:30 więcej>>
 • odsłon:
  875 
 • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2004-04-23 07:22:09 więcej>>
 • odsłon:
  829 
 • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości
  od dnia: 2004-04-23 07:27:06 więcej>>
 • odsłon:
  721 
 • 018 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/18/2002 - w sprawie zbycia działiki w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-05-07 11:47:42 więcej>>
 • odsłon:
  944 
 • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/19/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  od dnia: 2004-05-07 11:49:03 więcej>>
 • odsłon:
  737 
 • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/20/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  od dnia: 2004-05-12 11:25:45 więcej>>
 • odsłon:
  846 
 • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/21/2002 - w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-12 11:27:14 więcej>>
 • odsłon:
  877 
 • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/22/2002 - w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Prudniku i nadania jej regulaminu.
  od dnia: 2004-05-12 11:27:52 więcej>>
 • odsłon:
  918 
 • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/23/2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  od dnia: 2004-05-12 11:29:12 więcej>>
 • odsłon:
  887 
 • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
  od dnia: 2004-05-12 11:30:12 więcej>>
 • odsłon:
  788 
 • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-05-12 12:11:18 więcej>>
 • odsłon:
  856 
 • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/2002 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik
  od dnia: 2004-06-11 11:52:50 więcej>>
 • odsłon:
  834 
 • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/2003 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
  od dnia: 2004-06-11 11:53:29 więcej>>
 • odsłon:
  782 
 • 028 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/28/2002 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
  od dnia: 2004-06-11 11:54:06 więcej>>
 • odsłon:
  971 
 • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002 - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.
  od dnia: 2004-06-11 11:54:44 więcej>>
 • odsłon:
  842 
 • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/2003 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego.
  od dnia: 2004-06-11 11:55:26 więcej>>
 • odsłon:
  762 
 • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  od dnia: 2004-06-11 11:56:06 więcej>>
 • odsłon:
  788 
 • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  od dnia: 2004-06-11 11:56:53 więcej>>
 • odsłon:
  738 
 • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2003 - w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  od dnia: 2004-06-11 11:57:31 więcej>>
 • odsłon:
  835 
 • 034 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/34/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
  od dnia: 2004-06-11 11:58:54 więcej>>
 • odsłon:
  816 
 • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/35/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-06-11 11:59:34 więcej>>
 • odsłon:
  924 
 • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/36/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-06-11 12:00:09 więcej>>
 • odsłon:
  865 
 • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2004-06-11 12:03:44 więcej>>
 • odsłon:
  926 
 • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/38/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
  od dnia: 2004-06-11 12:05:08 więcej>>
 • odsłon:
  836 
 • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/39/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2004-06-11 12:05:49 więcej>>
 • odsłon:
  881 
 • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2004-06-11 12:06:32 więcej>>
 • odsłon:
  918 
 • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2003 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-06-11 12:07:13 więcej>>
 • odsłon:
  796 
 • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/42/2003 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
  od dnia: 2004-05-12 11:28:31 więcej>>
 • odsłon:
  833 
 • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/43/2003 - zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej
  od dnia: 2004-05-12 11:26:21 więcej>>
 • odsłon:
  736 
 • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/44/2003 - w sprawie ustalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 r.
  od dnia: 2004-05-07 11:53:13 więcej>>
 • odsłon:
  837 
 • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/45/2003 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-05-07 11:55:23 więcej>>
 • odsłon:
  965 
 • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/46/2003 - w sprawie zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  od dnia: 2004-05-07 11:57:00 więcej>>
 • odsłon:
  689 
 • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/47/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
  od dnia: 2004-05-07 11:57:48 więcej>>
 • odsłon:
  769 
 • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/48/2003 - w sprawie utworzenia środków specjalnych przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Prudnik
  od dnia: 2004-05-07 12:21:07 więcej>>
 • odsłon:
  900 
 • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/49/2003 - zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru.
  od dnia: 2004-05-24 12:02:51 więcej>>
 • odsłon:
  847 
 • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/50/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości.
  od dnia: 2004-06-02 14:32:15 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/51/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok.
  od dnia: 2004-06-11 11:52:06 więcej>>
 • odsłon:
  757 
 • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/52/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
  od dnia: 2004-06-11 11:58:10 więcej>>
 • odsłon:
  636 
 • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/53/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wytadkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-06-11 12:04:26 więcej>>
 • odsłon:
  651 
 • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/54/2003
  od dnia: 2003-10-16 12:18:38 więcej>>
 • odsłon:
  986 
 • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/55/2003
  od dnia: 2003-10-16 12:19:27 więcej>>
 • odsłon:
  722 
 • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/56/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-05-07 11:54:03 więcej>>
 • odsłon:
  758 
 • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/57/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance
  od dnia: 2004-05-07 11:51:50 więcej>>
 • odsłon:
  770 
 • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/58/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce
  od dnia: 2004-06-11 12:07:56 więcej>>
 • odsłon:
  657 
 • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/59/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szybowicach
  od dnia: 2004-06-11 12:08:37 więcej>>
 • odsłon:
  751 
 • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/60/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.
  od dnia: 2004-06-11 12:09:15 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/61/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy...
  od dnia: 2004-06-11 12:10:29 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 062 - Uchwała rady Miejskiej nr VIII/62/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-06-11 12:11:37 więcej>>
 • odsłon:
  640 
 • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/63/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-06-11 13:32:17 więcej>>
 • odsłon:
  615 
 • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/64/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-06-11 13:35:58 więcej>>
 • odsłon:
  701 
 • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/65/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-06-11 13:37:44 więcej>>
 • odsłon:
  658 
 • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/66/2003 - w sprawie działek w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-06-11 13:38:40 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/67/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2004-06-11 13:39:37 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/68/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
  od dnia: 2004-06-11 14:45:38 więcej>>
 • odsłon:
  716 
 • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/69/2003 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika.
  od dnia: 2004-06-11 14:46:37 więcej>>
 • odsłon:
  722 
 • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/70/2003 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Powiatu Prudnickiego.
  od dnia: 2004-06-11 14:52:26 więcej>>
 • odsłon:
  719 
 • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/71/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2004-06-15 08:51:26 więcej>>
 • odsłon:
  640 
 • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-06-29 14:54:26 więcej>>
 • odsłon:
  736 
 • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/73/2003 - w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
  od dnia: 2004-06-29 14:55:33 więcej>>
 • odsłon:
  837 
 • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/74/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-06-29 15:15:44 więcej>>
 • odsłon:
  678 
 • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/75/2003 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
  od dnia: 2004-06-30 07:27:18 więcej>>
 • odsłon:
  827 
 • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/76/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
  od dnia: 2004-06-30 07:28:18 więcej>>
 • odsłon:
  672 
 • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/77/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2004-06-30 07:29:13 więcej>>
 • odsłon:
  728 
 • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/78/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-06-30 12:51:01 więcej>>
 • odsłon:
  735 
 • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/79/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-06-30 13:38:10 więcej>>
 • odsłon:
  738 
 • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/80/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej .
  od dnia: 2004-06-30 15:49:04 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/81/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
  od dnia: 2004-07-01 11:30:31 więcej>>
 • odsłon:
  659 
 • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/82/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-07-01 12:53:09 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/83/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości
  od dnia: 2004-07-01 12:55:23 więcej>>
 • odsłon:
  715 
 • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/84/2003 - zmienająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
  od dnia: 2004-07-01 13:29:17 więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/85/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku.
  od dnia: 2004-07-02 11:03:20 więcej>>
 • odsłon:
  749 
 • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/86/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  od dnia: 2004-07-02 13:07:39 więcej>>
 • odsłon:
  651 
 • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/87/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-07-19 12:28:26 więcej>>
 • odsłon:
  708 
 • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/88/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości.
  od dnia: 2004-07-20 07:39:41 więcej>>
 • odsłon:
  662 
 • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/89/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetergowej.
  od dnia: 2004-07-20 07:43:34 więcej>>
 • odsłon:
  614 
 • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/90/2003 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2004-07-26 10:11:19 więcej>>
 • odsłon:
  693 
 • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/91/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2004-07-26 10:11:53 więcej>>
 • odsłon:
  763 
 • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/92/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-07-29 14:41:27 więcej>>
 • odsłon:
  724 
 • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości
  od dnia: 2004-08-02 13:08:48 więcej>>
 • odsłon:
  747 
 • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2003 - w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy.
  od dnia: 2004-08-02 13:11:18 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/95/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  od dnia: 2004-08-03 10:46:22 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/96/2003 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności
  od dnia: 2004-08-03 12:55:18 więcej>>
 • odsłon:
  692 
 • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/97/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  od dnia: 2004-08-04 12:09:13 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 098 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/98/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-05 07:21:58 (usunięta: 2011-04-06 13:05:40) więcej>>
 • odsłon:
  272 
 • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/99/2003 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa...
  od dnia: 2004-08-05 09:57:29 więcej>>
 • odsłon:
  855 
 • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/100/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-08-09 15:04:25 więcej>>
 • odsłon:
  667 
 • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/101/2003 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prudnik na lata 2003 – 2008
  od dnia: 2004-08-09 15:28:59 więcej>>
 • odsłon:
  726 
 • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/102/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu
  od dnia: 2010-01-25 10:31:36 więcej>>
 • odsłon:
  796 
 • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/103/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu
  od dnia: 2010-01-25 10:32:36 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/104/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu
  od dnia: 2010-01-25 10:33:32 więcej>>
 • odsłon:
  591 
 • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/105/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu
  od dnia: 2004-08-09 15:30:26 więcej>>
 • odsłon:
  877 
 • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/106/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych .
  od dnia: 2004-08-09 15:31:09 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/107/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
  od dnia: 2004-08-10 13:21:23 więcej>>
 • odsłon:
  681 
 • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/108/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2004-08-10 13:23:04 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/109/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości
  od dnia: 2004-07-01 13:28:10 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/110/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-06-11 13:36:49 więcej>>
 • odsłon:
  691 
 • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/111/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-06-11 13:34:37 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/112/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-05-07 11:50:18 więcej>>
 • odsłon:
  663 
 • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/113/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
  od dnia: 2004-05-07 11:51:10 więcej>>
 • odsłon:
  818 
 • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/114/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-05-07 11:52:37 więcej>>
 • odsłon:
  691 
 • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/115/2003 - w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004- 2008
  od dnia: 2004-07-29 14:40:39 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/116/2003 - w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-08-05 07:54:01 więcej>>
 • odsłon:
  946 
 • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/117/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru
  od dnia: 2004-08-10 13:25:49 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/118/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-08-10 13:27:49 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/119/2003 - w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łąka Prudnicka.
  od dnia: 2004-08-10 13:40:41 więcej>>
 • odsłon:
  796 
 • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/120/2003 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw.
  od dnia: 2004-08-10 14:38:50 więcej>>
 • odsłon:
  963 
 • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/121/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  od dnia: 2004-08-10 15:09:07 więcej>>
 • odsłon:
  682 
 • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/122/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-11 10:36:36 więcej>>
 • odsłon:
  714 
 • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/123/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-08-12 08:03:40 więcej>>
 • odsłon:
  749 
 • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/124/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
  od dnia: 2004-08-12 11:33:58 więcej>>
 • odsłon:
  747 
 • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/125/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok
  od dnia: 2004-08-12 11:35:05 więcej>>
 • odsłon:
  730 
 • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-08-12 11:34:36 więcej>>
 • odsłon:
  705 
 • 127 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/127/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  od dnia: 2004-08-12 11:33:26 więcej>>
 • odsłon:
  720 
 • 128 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/128/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-08-12 11:32:53 więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • 129 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
  od dnia: 2004-08-12 11:32:16 więcej>>
 • odsłon:
  587 
 • 130 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/130/2003 - w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów
  od dnia: 2004-08-12 11:29:55 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • 131 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/131/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2004 – 2007.
  od dnia: 2004-08-12 11:28:41 więcej>>
 • odsłon:
  789 
 • 132 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/132/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym Prudniku na kadencję 2004 – 2007.
  od dnia: 2004-08-12 11:28:05 więcej>>
 • odsłon:
  771 
 • 133 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/133/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004 – 2007.
  od dnia: 2004-08-12 11:27:35 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • 134 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/134/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 2004 – 2007.
  od dnia: 2004-08-12 11:26:57 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 135 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/135/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-10 13:34:58 więcej>>
 • odsłon:
  644 
 • 136 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/136/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-10 13:33:52 więcej>>
 • odsłon:
  740 
 • 137 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/137/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-07-02 11:04:29 więcej>>
 • odsłon:
  719 
 • 138 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/138/2003
  od dnia: 2003-10-29 12:02:39 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 139 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/139/2003
  od dnia: 2003-10-29 12:04:57 więcej>>
 • odsłon:
  600 
 • 140 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/140/2003
  od dnia: 2003-10-29 12:07:37 więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • 141 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/141/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-12 10:54:50 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • 142 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/142/2003 - w sprawie sprzedaży nieruchomości.
  od dnia: 2004-08-12 10:53:09 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • 143 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/143/2003 - w sprawie udzielenia bonifikaty
  od dnia: 2004-08-12 08:41:37 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 144 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/144/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
  od dnia: 2004-08-12 08:37:22 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 145 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/145/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Moszczance
  od dnia: 2004-08-12 08:35:06 więcej>>
 • odsłon:
  765 
 • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/146/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce
  od dnia: 2004-08-12 08:26:04 więcej>>
 • odsłon:
  719 
 • 147- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/147/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szybowicach
  od dnia: 2004-08-12 08:19:32 więcej>>
 • odsłon:
  766 
 • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/148/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łące Prudnickiej
  od dnia: 2004-08-12 08:07:44 więcej>>
 • odsłon:
  740 
 • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/149/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-08-12 08:06:42 więcej>>
 • odsłon:
  718 
 • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/150/2003 - w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  od dnia: 2004-08-12 08:05:22 więcej>>
 • odsłon:
  695 
 • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/151/2003 - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  od dnia: 2004-08-12 08:04:44 więcej>>
 • odsłon:
  642 
 • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/152/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-11 09:53:10 więcej>>
 • odsłon:
  787 
 • 153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/153/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-11 08:59:56 więcej>>
 • odsłon:
  4022 
 • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/154/2003 - zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego.
  od dnia: 2004-08-11 08:59:03 więcej>>
 • odsłon:
  978 
 • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/158/2003 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik w 2004 roku zadań objętych wnioskiem do dotacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –podkomponent B2 – Edukacja
  od dnia: 2004-08-11 08:56:31 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/159/2003 -zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-08-11 08:36:15 więcej>>
 • odsłon:
  976 
 • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/160/2003 - w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-08-11 08:34:34 więcej>>
 • odsłon:
  733 
 • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/161/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-08-10 13:32:30 więcej>>
 • odsłon:
  778 
 • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/162/2003 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku .
  od dnia: 2004-08-10 13:30:52 więcej>>
 • odsłon:
  659 
 • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/163/2003 - w sprawie przeniesienia własności działki w trybie art. 231 kc.
  od dnia: 2004-08-10 13:29:32 więcej>>
 • odsłon:
  703 
 • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/164/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej .
  od dnia: 2004-06-11 13:33:23 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/165/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej .
  od dnia: 2004-08-04 12:07:15 więcej>>
 • odsłon:
  746 
 • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/166/2003 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
  od dnia: 2004-08-10 13:54:00 więcej>>
 • odsłon:
  781 
 • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/167/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  od dnia: 2004-08-10 13:52:57 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/168/2003 - w sprawie określenia na 2004r liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  od dnia: 2004-08-10 13:51:30 więcej>>
 • odsłon:
  763 
 • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/169/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie wnoszenia udziałów do spółki
  od dnia: 2004-08-10 13:50:25 więcej>>
 • odsłon:
  685 
 • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/170/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  od dnia: 2004-08-10 13:49:10 więcej>>
 • odsłon:
  2861 
 • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/171/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  od dnia: 2004-08-10 13:48:23 więcej>>
 • odsłon:
  766 
 • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/172/2003 - w sprawie opłaty administracyjnej.
  od dnia: 2004-08-10 13:47:13 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/173/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  od dnia: 2004-08-10 13:46:27 więcej>>
 • odsłon:
  778 
 • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/174/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  od dnia: 2004-08-10 13:43:46 więcej>>
 • odsłon:
  672 
 • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/175/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-10 13:42:52 więcej>>
 • odsłon:
  697 
 • 176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/176/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-08-10 13:42:12 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • 177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/177/2003 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okregu wyborczym Nr 3 w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-10 13:41:37 więcej>>
 • odsłon:
  682 
 • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/178/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-10 13:38:51 więcej>>
 • odsłon:
  677 
 • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/179/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy.
  od dnia: 2004-08-10 13:38:02 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • 180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/180/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki.
  od dnia: 2004-08-03 12:07:39 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • 181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/181/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-08-03 10:23:58 więcej>>
 • odsłon:
  638 
 • 182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/182/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  od dnia: 2004-08-12 10:56:35 więcej>>
 • odsłon:
  708 
 • 183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/183/2003 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  od dnia: 2004-08-12 10:55:41 więcej>>
 • odsłon:
  660 
 • 184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/184/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2004-07-26 10:10:31 więcej>>
 • odsłon:
  652 
 • 185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/185/2004 - w sprawie zbycia udziałów Gminy Prudnik w spółce.
  od dnia: 2004-08-10 13:36:47 więcej>>
 • odsłon:
  729 
 • 186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/186/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  od dnia: 2004-06-11 15:04:16 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/187/2004 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok.
  od dnia: 2004-06-11 15:00:21 więcej>>
 • odsłon:
  748 
 • 188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/188/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  od dnia: 2004-06-11 15:01:06 więcej>>
 • odsłon:
  713 
 • 189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/189/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości.
  od dnia: 2004-06-11 15:01:42 więcej>>
 • odsłon:
  916 
 • 190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/190/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 gen.Karola Świerczewskiego w Prudniku
  od dnia: 2004-06-11 15:03:09 więcej>>
 • odsłon:
  696 
 • 191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/191/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.
  od dnia: 2004-06-11 15:02:32 więcej>>
 • odsłon:
  689 
 • 192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/192/2004 - w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku .
  od dnia: 2004-05-07 11:56:10 więcej>>
 • odsłon:
  782 
 • 193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/193/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Rudziczce.
  od dnia: 2004-05-12 13:35:43 więcej>>
 • odsłon:
  613 
 • 194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/194/2004
  od dnia: 2004-02-05 09:46:04 więcej>>
 • odsłon:
  588 
 • 195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/195/2004 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
  od dnia: 2004-05-07 11:49:43 więcej>>
 • odsłon:
  688 
 • 196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/196/2004 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  od dnia: 2004-04-20 08:17:39 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • 197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/197/2004 - w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
  od dnia: 2004-04-20 08:16:55 więcej>>
 • odsłon:
  890 
 • 198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/198/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-04-19 09:59:17 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/199/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
  od dnia: 2004-04-13 11:18:55 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/200/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
  od dnia: 2004-03-05 08:18:19 więcej>>
 • odsłon:
  689 
 • 201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/201/2004 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej .
  od dnia: 2004-03-05 08:16:40 więcej>>
 • odsłon:
  687 
 • 202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/202/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.
  od dnia: 2004-03-05 08:15:58 więcej>>
 • odsłon:
  725 
 • 203 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/203/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-04 13:47:33 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 204 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/204/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej.
  od dnia: 2004-03-04 13:45:34 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • 205 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/205/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznego Przedszkola w Rudziczce
  od dnia: 2004-03-04 13:37:34 więcej>>
 • odsłon:
  575 
 • 206 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/206/2004 - w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące Prudnickiej
  od dnia: 2004-03-04 14:10:17 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • 207 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/207/2004 - w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.
  od dnia: 2004-03-04 14:07:01 więcej>>
 • odsłon:
  725 
 • 208 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/208/2004 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku.
  od dnia: 2004-03-04 14:05:49 więcej>>
 • odsłon:
  691 
 • 209 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/209/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  od dnia: 2004-03-09 11:50:00 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 210 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/210/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-03-04 13:49:14 więcej>>
 • odsłon:
  590 
 • 211 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/211/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży spółdzielni mieszkaniowej gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym...
  od dnia: 2004-03-04 13:52:16 więcej>>
 • odsłon:
  564 
 • 212 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/212/2004 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  od dnia: 2004-03-04 13:54:02 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • 213 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/213/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  od dnia: 2004-03-04 13:56:12 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 214 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/214/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  od dnia: 2004-03-04 13:58:00 więcej>>
 • odsłon:
  723 
 • 215 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/215/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  od dnia: 2004-04-13 11:11:22 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • 216 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/216/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-04-13 11:16:33 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 217 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/217/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  od dnia: 2004-04-13 11:09:15 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 218 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/218/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2004-04-08 12:40:01 więcej>>
 • odsłon:
  548 
 • 219 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/219/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2004-04-08 12:41:53 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • 220 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/220/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2004-04-08 12:43:48 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 221 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/221/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2004-04-08 12:45:37 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • 222 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/222/2004 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
  od dnia: 2004-04-08 12:48:41 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 223 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/223/2004 - w sprawie współpracy Gminy Prudnik z Samorządem Województwa Opolskiego.
  od dnia: 2004-04-08 12:50:40 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 224 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/224/2004 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004r.
  od dnia: 2004-04-08 14:31:41 więcej>>
 • odsłon:
  562 
 • 225 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/225/2004 - w sprawie odwołania ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2004 – 2007
  od dnia: 2004-05-05 14:34:42 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 226 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/226/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  od dnia: 2004-05-05 14:33:55 więcej>>
 • odsłon:
  737 
 • 227 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/227/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
  od dnia: 2004-05-05 14:33:08 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 228 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/228/2004 - w sprawie wygaśnięcia mandatu
  od dnia: 2004-05-05 14:32:30 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • 229 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/229/2004 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku.
  od dnia: 2004-05-05 13:44:53 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • 230 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/230/2004 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika.
  od dnia: 2004-05-05 13:46:39 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 231 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/231/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  od dnia: 2004-04-30 15:03:10 więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • 232 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/232/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  od dnia: 2004-05-05 13:48:39 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • 233 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/233/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji miasta Prudnika.
  od dnia: 2004-05-05 13:51:38 więcej>>
 • odsłon:
  609 
 • 234 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/234/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego.
  od dnia: 2004-05-05 13:53:22 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 235 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/235/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku.
  od dnia: 2004-05-05 13:56:18 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 236 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/236/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogółnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  od dnia: 2004-05-05 14:14:34 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • 237 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/237/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance.
  od dnia: 2004-05-05 14:06:06 więcej>>
 • odsłon:
  536 
 • 238 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/238/2004 - w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Prudnik.
  od dnia: 2004-05-05 14:10:37 więcej>>
 • odsłon:
  1001 
 • 239 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/239/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2004-05-05 14:08:01 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • 240 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/240/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-12 11:24:46 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • 241 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/241/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  od dnia: 2004-05-12 11:21:38 więcej>>
 • odsłon:
  574 
 • 242 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/242/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu
  od dnia: 2004-05-12 11:18:04 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 243 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/243/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  od dnia: 2004-05-20 14:35:07 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 244 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/244/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
  od dnia: 2004-05-21 07:45:25 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 245 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/245/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
  od dnia: 2004-05-21 07:50:31 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • 247 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/247/2004 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2004-05-20 14:40:39 więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • 248 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/248/2004
  od dnia: 2004-05-20 14:44:39 więcej>>
 • odsłon:
  611 
 • 249 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/249/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  od dnia: 2004-06-14 11:50:11 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • 250 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/250/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
  od dnia: 2004-06-14 09:18:42 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 251 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/251/2004 - zmieniająca uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  od dnia: 2004-06-11 09:29:50 więcej>>
 • odsłon:
  645 
 • 252 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/252/2004 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  od dnia: 2004-06-15 09:46:56 więcej>>
 • odsłon:
  563 
 • 253 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  od dnia: 2004-06-15 12:59:52 więcej>>
 • odsłon:
  575 
 • 254 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/254/2004 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik
  od dnia: 2004-06-11 09:28:47 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • 255 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/255/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
  od dnia: 2004-07-23 11:17:40 więcej>>
 • odsłon:
  739 
 • 256 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/256/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-07-23 11:21:23 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 257 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/257/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  od dnia: 2004-07-02 13:36:43 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 258 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/258/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  od dnia: 2004-07-02 13:46:18 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 259 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/259/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  od dnia: 2004-07-02 14:19:11 więcej>>
 • odsłon:
  521 
 • 260 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/260/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  od dnia: 2004-07-02 14:21:15 więcej>>
 • odsłon:
  492 
 • 261 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/261/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  od dnia: 2004-07-02 14:22:53 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 262 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/262/2004 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  od dnia: 2004-07-02 14:27:42 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • 263 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/263/2004 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok.
  od dnia: 2004-07-23 11:11:39 więcej>>
 • odsłon:
  588 
 • 264 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/264/2004 - w sprawie propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  od dnia: 2004-07-02 14:29:53 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 265 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/265/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej.
  od dnia: 2004-07-02 13:28:03 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • 266 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/266/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości.
  od dnia: 2004-07-02 14:33:23 więcej>>
 • odsłon:
  622 
 • 267 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/267/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2004-07-02 14:31:45 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • 268 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/268/2004 - w sprawie zamiany części nieruchomości
  od dnia: 2004-07-02 14:37:11 więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • 269 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/269/2004 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  od dnia: 2004-07-02 14:39:55 więcej>>
 • odsłon:
  532 
 • 270 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/270/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-07-02 13:32:24 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • 271 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/271/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-07-02 13:41:27 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • 272 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/272/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-07-02 13:39:21 więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • 273 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/273/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-07-02 13:43:58 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 274 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/274/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
  od dnia: 2004-08-06 07:39:14 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • 275 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/275/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-08-06 07:42:19 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 276 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/276/2004 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  od dnia: 2004-08-06 10:35:51 więcej>>
 • odsłon:
  832 
 • 277 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/277/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
  od dnia: 2004-08-06 10:30:24 więcej>>
 • odsłon:
  517 
 • 278 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/278/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
  od dnia: 2004-09-07 09:25:30 więcej>>
 • odsłon:
  625 
 • 279 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/279/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2004-09-07 09:27:55 więcej>>
 • odsłon:
  549 
 • 280 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/280/2004 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  od dnia: 2004-09-07 09:31:07 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • 281 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/281/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  od dnia: 2004-09-07 10:25:45 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 282 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/282/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
  od dnia: 2004-09-07 08:20:59 więcej>>
 • odsłon:
  599 
 • 283 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/283/2004 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych
  od dnia: 2004-09-07 08:11:09 więcej>>
 • odsłon:
  657 
 • 284 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/284/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej
  od dnia: 2004-09-07 08:07:58 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • 285 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/285/2004 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  od dnia: 2004-09-07 08:04:34 więcej>>
 • odsłon:
  1083 
 • 286 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/286/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-09-07 07:48:55 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • 287 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/287/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-09-07 07:42:55 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • 288 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/288/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-09-07 07:22:44 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 289 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/289/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-09-07 07:19:00 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 290 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/290/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-09-06 14:47:04 więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • 291 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/291/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-09-06 14:42:41 więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • 292 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/292/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-09-06 14:40:46 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • 293 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/293/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych.
  od dnia: 2004-09-06 09:07:07 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • 294 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/294/2004 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku
  od dnia: 2004-09-06 09:14:54 więcej>>
 • odsłon:
  1206 
 • 295 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/295/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  od dnia: 2004-09-06 08:46:25 więcej>>
 • odsłon:
  812 
 • 296 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/296/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
  od dnia: 2004-09-06 08:58:37 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 297 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/297/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  od dnia: 2004-09-06 08:53:47 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • 299 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/299/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
  od dnia: 2004-10-13 11:28:46 więcej>>
 • odsłon:
  636 
 • 300 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/300/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2004-10-13 11:31:13 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • 301 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/301/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do projektu eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  od dnia: 2004-10-13 11:35:45 więcej>>
 • odsłon:
  517 
 • 302 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/302/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
  od dnia: 2004-10-14 07:30:40 więcej>>
 • odsłon:
  592 
 • 303 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/303/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2004-10-14 07:40:28 więcej>>
 • odsłon:
  596 
 • 304 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/304/2004 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.
  od dnia: 2004-11-04 12:26:55 więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • 305 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/305/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  od dnia: 2004-11-04 12:57:26 więcej>>
 • odsłon:
  550 
 • 306 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/306/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2004-11-04 13:02:04 więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • 307 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/307/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  od dnia: 2004-11-04 12:21:03 więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • 308 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/308/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości
  od dnia: 2004-11-04 12:30:40 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • 309 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/309/2004 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych
  od dnia: 2004-11-04 12:33:46 więcej>>
 • odsłon:
  492 
 • 310 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/310/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
  od dnia: 2007-03-20 13:05:59 więcej>>
 • odsłon:
  694 
 • 311 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/311/2004 - w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik”
  od dnia: 2004-11-04 12:41:03 więcej>>
 • odsłon:
  528 
 • 312 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/312/2004 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
  od dnia: 2004-11-06 12:42:23 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • 313 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/313/2004 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2004-11-04 12:47:57 więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • 314 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/314/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
  od dnia: 2004-11-04 12:53:12 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 315 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/315/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  od dnia: 2004-12-08 13:16:02 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • 316 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/316/2004 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania tego wydatku .
  od dnia: 2004-12-08 13:05:02 więcej>>
 • odsłon:
  587 
 • 317 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/317/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  od dnia: 2004-12-09 13:00:12 więcej>>
 • odsłon:
  578 
 • 318 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/318/2004 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
  od dnia: 2004-12-09 08:49:26 (usunięta: 2004-12-09 08:52:03) więcej>>
 • odsłon:
 • 318 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/318/2004 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
  od dnia: 2004-12-08 12:24:27 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 319 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/319/2004 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
  od dnia: 2004-12-08 10:49:23 więcej>>
 • odsłon:
  639 
 • 320 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/320/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru.
  od dnia: 2004-12-08 13:07:50 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • 321 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/321/2004 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  od dnia: 2005-01-11 07:54:26 więcej>>
 • odsłon:
  992 
 • 322 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/322/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2004-12-08 10:51:21 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • 323 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/323/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2004-12-08 10:59:43 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • 324 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/324/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2004-12-08 11:01:35 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • 325 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/325/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2004-12-08 11:14:28 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 327 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/327/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2004-12-08 12:27:18 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • 328 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/328/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
  od dnia: 2004-12-08 12:39:36 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • 329 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/329/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej .
  od dnia: 2004-12-08 12:30:40 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 330 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/330/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2004-12-08 12:12:54 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • 331 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/331/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  od dnia: 2004-12-08 12:22:23 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • 332 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/332/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2004-12-08 12:10:46 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 333 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/333/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania
  od dnia: 2004-12-08 11:48:48 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 334 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/334/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.
  od dnia: 2005-01-03 14:03:09 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 335 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/335/2004 - w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy.
  od dnia: 2005-01-03 13:58:41 więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • 336 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/336/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach.
  od dnia: 2005-01-03 13:57:23 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • 339 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/339/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-01-03 14:22:22 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 340 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/340/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-01-03 14:19:54 więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • 341 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/341/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
  od dnia: 2005-01-03 14:11:46 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • 342 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/342/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2005-01-03 14:11:05 więcej>>
 • odsłon:
  685 
 • 343 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/343/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2005-01-03 14:10:32 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • 344 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/344/2004 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
  od dnia: 2005-01-03 14:13:13 więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • 345 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/345/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
  od dnia: 2005-01-03 14:15:44 więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • 346 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/346/2005 - w sprawie określenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków...
  od dnia: 2005-03-15 11:30:48 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 347 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/347/2004 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.
  od dnia: 2005-01-03 14:29:42 więcej>>
 • odsłon:
  586 
 • 348 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/348/2005 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  od dnia: 2005-01-26 14:25:09 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • 349 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/349/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2005-01-21 12:54:00 więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • 350 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/350/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2005-03-01 10:18:03 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • 351 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/351/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-03-01 10:20:02 więcej>>
 • odsłon:
  586 
 • 352 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/352/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
  od dnia: 2005-01-21 12:56:02 więcej>>
 • odsłon:
  666 
 • 353 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/353/2005 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska.
  od dnia: 2005-01-21 13:03:31 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • 354 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/354/2005 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.
  od dnia: 2005-01-21 12:52:03 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 355 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/355/2005 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik.
  od dnia: 2005-01-21 13:05:01 więcej>>
 • odsłon:
  687 
 • 356 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/356/2005 - w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania
  od dnia: 2005-01-21 13:24:28 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • 357 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/357/2005 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2005-01-21 12:53:03 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • 358 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/358/2005 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  od dnia: 2005-03-01 13:02:01 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • 359 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/359/2005 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
  od dnia: 2005-03-01 13:35:19 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • 360 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/360/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  od dnia: 2005-03-15 11:40:04 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 361 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/361/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok
  od dnia: 2005-03-15 11:42:16 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 362 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/362/2005 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika.
  od dnia: 2005-03-15 08:32:12 więcej>>
 • odsłon:
  526 
 • 363 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/363/2005 - w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik.
  od dnia: 2005-03-15 08:34:17 więcej>>
 • odsłon:
  567 
 • 364 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/364/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom
  od dnia: 2005-03-15 10:15:08 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • 365 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/365/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
  od dnia: 2005-03-15 09:04:33 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • 366 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/366/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2005-03-15 09:01:41 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • 367 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/367/2005 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.
  od dnia: 2005-03-15 10:49:19 więcej>>
 • odsłon:
  650 
 • 368 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/368/2005 - w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych
  od dnia: 2005-03-15 10:22:19 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • 369 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/369/2005 - w sprawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Niemysłowice.
  od dnia: 2005-03-15 10:35:30 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • 370 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/370/2005 - w sprawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka
  od dnia: 2005-03-15 10:46:29 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 371 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/371/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.
  od dnia: 2005-03-15 10:40:05 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • 372 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/372/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.
  od dnia: 2005-03-15 10:41:43 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/373/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika.
  od dnia: 2005-03-15 08:38:31 więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • 374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/374/2005 - w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
  od dnia: 2005-03-15 08:40:51 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 375 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/375/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
  od dnia: 2005-03-15 08:59:07 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • 376 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/376/2005 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance
  od dnia: 2005-03-15 08:29:47 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 377 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/377/2005 - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.
  od dnia: 2005-03-15 08:23:40 więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • 378 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/378/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  od dnia: 2005-03-15 10:17:17 więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • 379 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/379/2005 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  od dnia: 2005-03-15 10:20:05 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • 380 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/380/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok
  od dnia: 2005-05-19 08:19:15 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • 381 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/381/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2005-05-19 08:18:08 więcej>>
 • odsłon:
  549 
 • 382 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/382/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-04-27 11:38:38 więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • 383 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/383/2005 - w sprawie zmiany uchwały
  od dnia: 2005-04-27 11:43:46 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • 384 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/384/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2005-04-27 11:46:24 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 385 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/385/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania
  od dnia: 2005-04-27 12:00:13 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 386 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/386/2005 - w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym...
  od dnia: 2005-05-24 14:48:23 więcej>>
 • odsłon:
  727 
 • 387 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/387/2005 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty...
  od dnia: 2005-05-24 14:43:24 więcej>>
 • odsłon:
  593 
 • 388 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/388/2005 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym...
  od dnia: 2005-04-27 11:35:37 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • 389 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/389/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia...
  od dnia: 2005-04-27 12:24:40 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 390 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/390/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
  od dnia: 2005-05-24 14:37:23 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • 391 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/391/2005 - w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości.
  od dnia: 2005-05-24 14:32:53 więcej>>
 • odsłon:
  562 
 • 392 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/392/2005 - w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości.
  od dnia: 2005-05-24 14:35:37 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 393 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/393/2005 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  od dnia: 2005-05-17 07:04:47 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 394 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/394/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  od dnia: 2005-05-19 08:09:42 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • 395 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/395/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  od dnia: 2005-05-19 08:06:31 więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • 396 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/396/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  od dnia: 2005-05-17 13:39:08 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 397 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/397/2005 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
  od dnia: 2005-05-17 13:41:23 więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • 398 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/398/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości
  od dnia: 2005-05-17 10:47:14 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • 399 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/399/2005 - uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  od dnia: 2005-05-17 13:43:19 więcej>>
 • odsłon:
  3809 
 • 400 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/400/2005 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  od dnia: 2005-06-15 08:20:23 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 401 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/401/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r.
  od dnia: 2005-06-15 09:29:59 więcej>>
 • odsłon:
  597 
 • 402 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/402/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r.
  od dnia: 2005-06-15 09:54:23 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • 403 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/403/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  od dnia: 2005-06-15 08:29:02 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 404 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/404/2005 - w sprawie zatwierdzenia projektu
  od dnia: 2005-06-15 08:26:56 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • 405 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/405/2005 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Dębowiec I
  od dnia: 2005-06-15 11:14:43 więcej>>
 • odsłon:
  1234 
 • 406 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/406/2005 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego...
  od dnia: 2005-07-19 11:16:13 więcej>>
 • odsłon:
  626 
 • 407 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/407/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  od dnia: 2005-06-15 07:57:44 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • 408 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/408/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości
  od dnia: 2005-06-15 08:03:37 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 409 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/409/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2005-06-15 08:06:00 więcej>>
 • odsłon:
  486 
 • 410 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/410/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2005-06-15 08:08:45 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • 411 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/411/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2005-06-15 08:12:09 więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • 412 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/412/2005 - w sprawie zamiany części nieruchomości nie zabudowanych
  od dnia: 2005-06-15 08:14:03 więcej>>
 • odsłon:
  532 
 • 413 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/413/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2005-06-15 08:41:18 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 414 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/414/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.
  od dnia: 2005-06-15 08:39:48 więcej>>
 • odsłon:
  635 
 • 415 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/415/2005 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości
  od dnia: 2005-06-15 08:00:36 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 416 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/416/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  od dnia: 2005-06-15 08:37:02 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 417 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/417/2005 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.
  od dnia: 2005-06-15 08:33:19 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 418 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/418/2005 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku.
  od dnia: 2005-06-15 08:35:03 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • 419 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/419/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik.
  od dnia: 2005-06-15 08:30:55 więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • 420 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/420/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „ in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolsk
  od dnia: 2005-06-16 07:59:11 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 421 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/421/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  od dnia: 2005-07-07 08:20:13 więcej>>
 • odsłon:
  568 
 • 422 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/422/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2005-07-07 08:08:49 więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • 423 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/423/2005 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki
  od dnia: 2005-07-07 08:14:44 więcej>>
 • odsłon:
  454 
 • 424 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/424/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania p.n....
  od dnia: 2005-07-07 07:53:32 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 425 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/425/2005 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne
  od dnia: 2005-07-07 08:11:49 więcej>>
 • odsłon:
  606 
 • 426 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/426/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  od dnia: 2005-07-07 07:51:12 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 427 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/427/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  od dnia: 2005-07-07 07:48:52 więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • 428 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/428/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2005-07-07 07:45:09 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 429 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/429/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
  od dnia: 2005-07-07 07:42:26 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • 430 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/430/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r
  od dnia: 2005-07-06 14:36:16 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • 431 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/431/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.
  od dnia: 2005-07-06 14:27:46 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • 432 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/432/2005 - w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  od dnia: 2005-07-07 07:39:56 więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • 433 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/433/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku
  od dnia: 2005-07-07 07:32:51 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • 434 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/434/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
  od dnia: 2005-07-06 14:43:30 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • 435 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/435/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  od dnia: 2005-07-19 12:59:02 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • 436 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/436/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Ścinawa
  od dnia: 2005-07-06 14:23:43 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 437 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/437/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  od dnia: 2005-09-08 11:01:10 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 438 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/438/2005 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
  od dnia: 2005-09-08 11:11:53 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 439 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/439/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r.
  od dnia: 2005-09-13 14:00:10 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 440 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/440/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r...
  od dnia: 2005-09-13 13:12:57 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 441 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/441/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r...
  od dnia: 2005-09-13 13:07:37 więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • 442 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/442/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania...
  od dnia: 2005-09-13 11:45:49 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 443 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/443/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania...
  od dnia: 2005-09-13 11:44:24 więcej>>
 • odsłon:
  507 
 • 444 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/444/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania...
  od dnia: 2005-09-13 11:40:48 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • 445 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/445/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2005-09-13 11:28:19 więcej>>
 • odsłon:
  671 
 • 445 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/445/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2005-09-08 13:29:19 (usunięta: 2005-09-19 08:41:20) więcej>>
 • odsłon:
 • 446 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/446/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-09-08 13:17:38 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 447 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/447/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  od dnia: 2005-09-08 13:15:06 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • 448 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/448/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2005-09-08 13:13:20 więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • 449 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/449/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  od dnia: 2005-09-08 13:11:36 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • 450 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/450/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-09-08 13:09:58 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 451 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/451/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2005-09-08 13:07:49 więcej>>
 • odsłon:
  452 
 • 452 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/452/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
  od dnia: 2005-09-08 13:05:23 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 453 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/453/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości
  od dnia: 2005-09-08 13:02:47 więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • 454 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/454/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości
  od dnia: 2005-09-08 12:03:34 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 455 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/455/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2005-09-08 11:59:52 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • 456 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/456/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowych.
  od dnia: 2005-09-08 11:40:51 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • 457 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/457/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2005-09-08 11:33:23 więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • 458 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/458/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2005-09-13 11:15:54 więcej>>
 • odsłon:
  706 
 • 459 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/459/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  od dnia: 2005-09-08 11:28:18 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • 460 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/460/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  od dnia: 2005-09-08 11:31:38 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 461 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/461/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  od dnia: 2005-09-13 11:06:01 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 462 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/462/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
  od dnia: 2005-09-13 11:04:11 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 463 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/463/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2005-09-08 13:32:20 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • 464 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/464/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2005-09-08 13:30:44 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • 465 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/465/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  od dnia: 2005-09-13 11:00:50 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • 466 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/466/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik.
  od dnia: 2005-09-08 11:15:48 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • 467 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/467/2005 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady.
  od dnia: 2005-11-04 08:17:43 więcej>>
 • odsłon:
  517 
 • 468 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/468/2005 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2005-11-04 08:28:59 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 469 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/469/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  od dnia: 2006-01-12 09:55:44 więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • 470 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/470/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2006-01-12 09:59:03 więcej>>
 • odsłon:
  459 
 • 471 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/471/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.
  od dnia: 2006-01-12 09:54:11 więcej>>
 • odsłon:
  399 
 • 472 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/472/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2005-11-07 13:02:09 więcej>>
 • odsłon:
  423 
 • 473 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/473/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2005-11-07 12:46:03 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • 474 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/474/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2005-11-04 08:33:33 więcej>>
 • odsłon:
  452 
 • 475 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/475/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  od dnia: 2005-11-07 13:29:58 więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • 476 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/476/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2005-11-07 13:52:13 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • 477 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/477/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2005-11-07 13:55:40 więcej>>
 • odsłon:
  396 
 • 478 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/478/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2005-11-07 14:13:10 więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • 479 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/479/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2005-11-07 14:14:42 więcej>>
 • odsłon:
  404 
 • 480 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/480/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-11-07 14:17:04 więcej>>
 • odsłon:
  442 
 • 481 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/481/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2005-11-07 14:22:02 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • 482 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/482/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  od dnia: 2005-11-07 14:24:16 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 483 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/483/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  od dnia: 2005-11-07 14:40:31 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • 484 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/484/2005 - w sprawie uchylenia uchwały
  od dnia: 2005-11-07 13:05:42 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • 485 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/485/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu.
  od dnia: 2005-11-07 14:42:09 więcej>>
 • odsłon:
  465 
 • 486 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/486/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości.
  od dnia: 2005-11-07 14:43:48 więcej>>
 • odsłon:
  559 
 • 487 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/487/2005 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  od dnia: 2005-11-07 14:45:43 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • 488 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/488/2005 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  od dnia: 2005-11-07 14:47:28 więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • 489 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/489/2005 - zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
  od dnia: 2005-11-07 14:49:50 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 490 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/490/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  od dnia: 2005-11-09 12:28:58 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • 491 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/491/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2005-11-09 11:58:15 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • 492 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/492/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objetego dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego.
  od dnia: 2005-11-09 08:59:10 więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • 493 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/493/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych
  od dnia: 2005-11-09 10:23:36 więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • 494 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/494/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2005-11-09 10:21:11 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • 495 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/495/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2005-11-09 10:10:42 więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • 496 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/496/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2005-11-09 10:03:03 więcej>>
 • odsłon:
  447 
 • 497 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/497/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  od dnia: 2005-11-09 10:01:20 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • 498 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/498/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2005-11-09 09:37:55 więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • 499 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/499/2005 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  od dnia: 2005-11-09 10:30:02 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • 500 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/500/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów
  od dnia: 2005-11-09 09:01:59 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 501 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/501/2005 - zmieniająca uchwałę w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
  od dnia: 2005-11-09 09:08:11 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 502 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/502/2005 - zmieniająca uchwałę w spr: wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka.
  od dnia: 2005-11-09 09:28:31 więcej>>
 • odsłon:
  430 
 • 503 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/503/2005 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
  od dnia: 2005-11-09 09:30:22 więcej>>
 • odsłon:
  451 
 • 504 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/504/2005 - w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
  od dnia: 2005-11-09 09:31:51 więcej>>
 • odsłon:
  430 
 • 505 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/505/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  od dnia: 2006-01-04 13:28:01 więcej>>
 • odsłon:
  528 
 • 506 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/506/2005 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.
  od dnia: 2006-01-04 13:29:56 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • 507 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/507/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  od dnia: 2006-01-04 14:00:47 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 508 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/508/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  od dnia: 2005-12-28 13:47:10 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 509 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/509/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia części nieruchomości.
  od dnia: 2006-01-04 11:04:45 więcej>>
 • odsłon:
  443 
 • 510 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/510/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.
  od dnia: 2006-01-04 11:01:27 więcej>>
 • odsłon:
  436 
 • 511 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/511/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2006-01-04 11:08:10 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 512 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/512/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  od dnia: 2006-01-06 10:03:06 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 513 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/513/2005 - w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat...
  od dnia: 2006-01-06 10:19:46 więcej>>
 • odsłon:
  532 
 • 514 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/514/2005 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.
  od dnia: 2006-01-06 10:00:30 więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • 515 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/515/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  od dnia: 2006-01-04 11:13:10 więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • 516 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/516/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  od dnia: 2006-01-04 12:45:25 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • 517 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/517/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  od dnia: 2006-01-04 13:09:18 więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • 518 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/518/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego,leśnego i od nieruchomości.
  od dnia: 2006-01-04 12:05:48 więcej>>
 • odsłon:
  608 
 • 519 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/519/2005 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 rok.
  od dnia: 2006-01-04 12:25:40 więcej>>
 • odsłon:
  436 
 • 520 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/520/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2006-01-04 12:16:46 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 521 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/521/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-01-04 12:13:59 więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • 522 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/522/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-01-04 12:11:56 więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • 523 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/523/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2006-01-04 12:09:11 więcej>>
 • odsłon:
  436 
 • 524 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/524/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2006-01-04 12:03:01 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 525 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/525/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2006-01-04 12:00:24 więcej>>
 • odsłon:
  430 
 • 526 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/526/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetagowej.
  od dnia: 2006-01-04 11:43:52 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • 527 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/527/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2006-01-04 11:46:50 więcej>>
 • odsłon:
  406 
 • 528 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/528/2005 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
  od dnia: 2006-01-06 10:10:21 więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • 529 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/529/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik.
  od dnia: 2006-01-04 11:49:19 więcej>>
 • odsłon:
  409 
 • 530 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/530/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Prudnik.
  od dnia: 2006-01-04 11:51:26 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • 531 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/531/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  od dnia: 2006-01-04 11:55:16 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • 532 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/532/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  od dnia: 2006-02-21 08:51:38 więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • 533 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/533/2005 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  od dnia: 2006-02-21 12:31:58 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 534 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/534/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Gminy „Torkonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku
  od dnia: 2006-02-12 09:17:40 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • 535 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/535/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych
  od dnia: 2006-02-12 09:15:09 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 536 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/536/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-02-12 09:03:31 więcej>>
 • odsłon:
  430 
 • 537 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/537/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-02-12 09:08:18 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 538 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/538/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-02-12 09:00:26 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • 539 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/539/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-02-21 08:46:05 więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • 540 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/540/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-02-12 08:50:34 więcej>>
 • odsłon:
  422 
 • 541 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/541/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-02-12 08:45:44 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 542 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/542/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-02-12 08:40:49 więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • 543 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/543/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na uznanie osoby jako niezbędnej dla Gminy Prudnik
  od dnia: 2006-02-10 10:37:24 więcej>>
 • odsłon:
  442 
 • 544 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/544/2005 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  od dnia: 2006-02-12 09:19:50 więcej>>
 • odsłon:
  421 
 • 545 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/545/2005 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2006-02-12 09:22:10 więcej>>
 • odsłon:
  460 
 • 546 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/546/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 r.
  od dnia: 2006-03-16 13:04:44 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • 547 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/547/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki
  od dnia: 2006-03-16 13:06:51 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 548 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/548/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r.
  od dnia: 2006-03-16 13:08:25 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • 549 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/549/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r.
  od dnia: 2006-03-16 13:10:19 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • 550 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/550/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r.
  od dnia: 2006-03-16 13:11:32 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • 551 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/551/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2006-03-15 11:50:44 więcej>>
 • odsłon:
  357 
 • 552 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/552/2006 - w sprawie sprzedaży nieruchomości
  od dnia: 2006-03-15 11:54:39 więcej>>
 • odsłon:
  447 
 • 553 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/553/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.
  od dnia: 2006-03-15 11:57:03 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • 554 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/554/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  od dnia: 2006-03-15 12:49:39 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • 555 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/555/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  od dnia: 2006-03-15 12:52:24 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 556 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/556/2006 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2006-03-15 12:55:30 więcej>>
 • odsłon:
  377 
 • 557 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/557/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości.
  od dnia: 2006-03-15 12:58:39 więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • 559 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/559/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  od dnia: 2006-03-15 13:04:12 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 560 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/560/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
  od dnia: 2006-03-15 13:12:04 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • 562 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/562/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
  od dnia: 2006-05-23 12:38:48 więcej>>
 • odsłon:
  365 
 • 563 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/563/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  od dnia: 2006-05-23 11:50:49 więcej>>
 • odsłon:
  406 
 • 564 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/564/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  od dnia: 2006-05-23 11:43:54 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 565 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/565/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  od dnia: 2006-05-22 14:38:20 więcej>>
 • odsłon:
  395 
 • 566 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/566/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku
  od dnia: 2006-05-22 15:00:09 więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • 568 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/568/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
  od dnia: 2006-05-23 08:34:00 więcej>>
 • odsłon:
  411 
 • 569 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/569/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku
  od dnia: 2006-05-23 08:36:49 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • 571 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/571/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  od dnia: 2006-05-23 08:49:48 więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 572 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/572/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance
  od dnia: 2006-05-23 08:40:45 więcej>>
 • odsłon:
  438 
 • 572 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/572/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach.
  od dnia: 2006-05-23 11:41:00 (usunięta: 2006-05-23 12:40:24) więcej>>
 • odsłon:
 • 573 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/573/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudziczce
  od dnia: 2006-05-23 09:32:29 więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • 574 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/574/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach.
  od dnia: 2006-05-23 11:32:28 więcej>>
 • odsłon:
  408 
 • 575 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/575/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.Bohaterów Westerplatte w Prudniku
  od dnia: 2006-05-23 11:29:13 więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • 576 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/576/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im.gen.Karola Świerczewskiego w Prudnik
  od dnia: 2006-05-23 11:21:08 więcej>>
 • odsłon:
  377 
 • 577 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/577/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im.Powstańców Śląskich w Prudniku
  od dnia: 2006-05-23 09:47:08 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • 578 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/578/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im.Marii Konopnickiej w Prudniku
  od dnia: 2006-05-23 09:43:17 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • 579 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/579/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku
  od dnia: 2006-05-23 09:40:06 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 580 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/580/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku
  od dnia: 2006-05-23 09:36:23 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • 581 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/581/2006 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu
  od dnia: 2006-05-22 14:19:56 więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • 582 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/582/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
  od dnia: 2006-05-22 12:17:14 więcej>>
 • odsłon:
  612 
 • 583 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/583/2006 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2007-05-18 12:29:55 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 584 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/584/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok.
  od dnia: 2006-05-29 09:32:05 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • 585 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/585/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2006-05-29 08:49:16 więcej>>
 • odsłon:
  397 
 • 586 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/586/2006 - w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku.
  od dnia: 2006-05-24 07:44:31 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 587 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/587/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok.
  od dnia: 2006-05-29 09:28:06 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 588 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/588/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  od dnia: 2006-05-29 09:24:57 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 591 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/591/2006 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności
  od dnia: 2006-07-12 09:56:57 więcej>>
 • odsłon:
  425 
 • 592 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/592/2006 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  od dnia: 2006-07-12 09:54:25 więcej>>
 • odsłon:
  447 
 • 593 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/593/2006 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy
  od dnia: 2006-07-12 09:47:42 więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • 594 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/594/2006 - w sprawie uzgodnienia zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik
  od dnia: 2006-07-12 09:40:58 więcej>>
 • odsłon:
  397 
 • 595 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/595/2006 - w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów
  od dnia: 2006-07-12 09:31:16 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 596 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/596/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2006-07-12 09:24:28 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 597 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/597/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2006-07-12 09:21:42 więcej>>
 • odsłon:
  416 
 • 598 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/598/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  od dnia: 2006-07-12 09:01:55 więcej>>
 • odsłon:
  388 
 • 599 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/599/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2006-07-12 09:08:03 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 600 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/600/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2006-07-12 09:11:05 więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • 601 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/601/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  od dnia: 2006-07-12 09:04:59 więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • 602 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/602/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  od dnia: 2006-09-11 08:32:35 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 603 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/603/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2006-09-11 08:47:32 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • 604 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/604/2006 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  od dnia: 2006-09-11 08:53:28 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 605 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/605/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki
  od dnia: 2006-09-11 09:08:38 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • 606 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/606/2006 - w sprawie szczegółowych zasad i trbu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prudnik oraz jej jednostek organizacyjnych...
  od dnia: 2006-09-11 09:06:54 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • 607 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/607/2006 - w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
  od dnia: 2006-07-12 12:43:19 więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • 607 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/607/2006 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika.
  od dnia: 2006-07-12 10:32:39 więcej>>
 • odsłon:
  398 
 • 608 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/608/2006 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika.
  od dnia: 2006-07-12 10:36:02 więcej>>
 • odsłon:
  422 
 • 609 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/609/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania ...
  od dnia: 2006-09-11 09:21:55 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • 610 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/610/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania ...
  od dnia: 2006-09-11 09:24:43 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • 611 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/611/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad ...
  od dnia: 2006-09-11 09:37:41 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • 612 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/612/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie ...
  od dnia: 2006-09-11 09:40:41 więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • 613 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/613/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie ...
  od dnia: 2006-09-11 09:45:12 więcej>>
 • odsłon:
  411 
 • 614 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/614/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2006-07-12 10:06:28 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 615 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/615/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  od dnia: 2006-07-12 10:41:58 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • 616 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/616/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2006-07-12 10:44:31 więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 617 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/617/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  od dnia: 2006-07-12 10:54:04 więcej>>
 • odsłon:
  397 
 • 618 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/618/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  od dnia: 2006-07-12 10:57:38 więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • 619 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/619/2006 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.
  od dnia: 2006-07-12 12:46:27 więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • 620 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/620/2006 - w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  od dnia: 2006-09-11 10:02:17 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 621 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/621/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
  od dnia: 2006-07-12 12:40:07 więcej>>
 • odsłon:
  423 
 • 622 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/622/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
  od dnia: 2006-07-12 12:31:09 więcej>>
 • odsłon:
  575 
 • 623 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/623/2006 - w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  od dnia: 2006-09-11 10:02:02 więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • 624 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/624/2006 - w sprawie określenia zakresu i formy inormacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze oraz inormacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
  od dnia: 2006-09-11 10:00:50 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • 625 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/625/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  od dnia: 2006-09-11 11:05:50 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • 626 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/626/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie Gminego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006
  od dnia: 2006-09-11 11:10:10 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • 627 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/627/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2006-09-11 11:20:29 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 628 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/628/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 11:25:01 więcej>>
 • odsłon:
  606 
 • 629 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/629/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 11:52:07 więcej>>
 • odsłon:
  465 
 • 630 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/630/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 11:56:12 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 631 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/631/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 11:58:43 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 632 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/632/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:01:36 więcej>>
 • odsłon:
  460 
 • 633 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/633/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:05:24 więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • 634 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/634/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:07:43 więcej>>
 • odsłon:
  423 
 • 635 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/635/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:10:02 więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • 636 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/636/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:12:18 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 637 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/637/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:14:11 więcej>>
 • odsłon:
  463 
 • 638 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/638/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:17:08 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • 639 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/639/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:18:56 więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • 640 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/640/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 12:20:57 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 641 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/641/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty
  od dnia: 2006-09-11 12:35:26 więcej>>
 • odsłon:
  458 
 • 642 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/642/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych
  od dnia: 2006-09-11 12:39:48 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 643 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/643/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2006-09-11 12:46:04 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • 644 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/644/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2006-09-11 12:49:22 więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • 645 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/645/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych
  od dnia: 2006-09-11 12:54:01 więcej>>
 • odsłon:
  443 
 • 646 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/646/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 14:32:43 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 647 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/647/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-09-11 14:35:24 więcej>>
 • odsłon:
  441 
 • 648 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/648/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2006-09-11 14:41:37 więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • 649 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/649/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2006-09-11 14:46:37 więcej>>
 • odsłon:
  456 
 • 650 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/650/2006 - w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  od dnia: 2006-09-11 14:52:27 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 651 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/651/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
  od dnia: 2006-09-11 14:58:22 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • 652 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/652/2006 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  od dnia: 2006-09-11 15:02:09 więcej>>
 • odsłon:
  443 
 • 653 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/653/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.
  od dnia: 2006-09-11 15:05:22 więcej>>
 • odsłon:
  421 
 • 654 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/654/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do działalności gospodarczej
  od dnia: 2006-09-11 15:09:39 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 655 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/655/2006 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu
  od dnia: 2006-10-11 11:32:46 więcej>>
 • odsłon:
  651 
 • 656 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/656/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  od dnia: 2006-10-11 11:34:32 więcej>>
 • odsłon:
  456 
 • 657 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/657/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2006-10-11 11:39:38 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • 658 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/658/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-10-11 11:42:27 więcej>>
 • odsłon:
  443 
 • 659 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/659/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2006-10-11 11:44:56 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • 660 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/660/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2006-10-11 11:47:39 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • 661 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/661/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2006-10-11 11:49:43 więcej>>
 • odsłon:
  442 
 • 662 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/662/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2006-10-11 11:52:24 więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • 663 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/663/2006 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik
  od dnia: 2006-10-11 14:44:52 więcej>>
 • odsłon:
  2694 
 • 664 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/664/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2006-10-11 14:49:09 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 665 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/665/2006 - w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekraacji w Prudniku
  od dnia: 2006-10-11 15:05:15 więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • 666 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/666/2006 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  od dnia: 2006-10-11 15:08:45 więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • 667 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/667/2006 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw
  od dnia: 2006-10-11 15:12:54 więcej>>
 • odsłon:
  558 
 • 668 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/668/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  od dnia: 2006-11-15 14:06:05 więcej>>
 • odsłon:
  409 
 • 669 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/669/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2006-11-15 14:14:25 więcej>>
 • odsłon:
  398 
 • 670 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/670/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  od dnia: 2006-11-15 14:19:43 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • 671 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/671/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  od dnia: 2006-11-15 14:26:20 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • 672 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/672/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.
  od dnia: 2006-11-15 14:32:56 więcej>>
 • odsłon:
  413 
 • 673 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/673/2006 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006r. nie wygtasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  od dnia: 2006-11-15 15:25:03 więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 674 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/674/2006 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  od dnia: 2006-11-15 15:35:47 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • 675 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/675/2006 - w sprawie odpowiedzi na skargę
  od dnia: 2006-11-16 11:53:50 więcej>>
 • odsłon:
  415 
 • 676 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/676/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-11-16 11:58:33 więcej>>
 • odsłon:
  409 
 • 677 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/677/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-11-16 12:02:30 więcej>>
 • odsłon:
  452 
 • 678 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/678/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-11-16 12:18:35 więcej>>
 • odsłon:
  396 
 • 679 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/679/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-11-16 12:28:13 więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 680 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/680/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-11-16 12:38:29 więcej>>
 • odsłon:
  393 
 • 681 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/681/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-11-16 13:17:39 więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • 682 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/682/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-11-16 13:21:10 więcej>>
 • odsłon:
  434 
 • 683 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/683/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2006-11-16 13:25:01 więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • 684 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/684/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  od dnia: 2006-11-16 13:28:33 więcej>>
 • odsłon:
  409 
 • 685 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/685/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  od dnia: 2006-11-16 13:36:14 więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • 686 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/686/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2006-11-16 13:39:58 więcej>>
 • odsłon:
  394 
 • 687 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/687/2006 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
  od dnia: 2006-11-16 13:51:36 więcej>>
 • odsłon:
  458 
 • Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002
  od dnia: 2003-08-05 14:11:40 (usunięta: 2003-08-13 13:52:17) więcej>>
 • odsłon:
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/54/2003
  od dnia: 2003-07-23 10:56:50 (usunięta: 2003-08-14 14:05:50) więcej>>
 • odsłon:
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/56/2003
  od dnia: 2003-07-23 10:57:43 (usunięta: 2003-07-28 14:36:28) więcej>>
 • odsłon:
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/65/2003
  od dnia: 2003-07-23 14:36:06 (usunięta: 2003-08-14 14:06:49) więcej>>
 • odsłon:
 • Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/246/2004 - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  od dnia: 2004-06-09 14:58:52 (usunięta: 2004-06-11 08:19:51) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały 2006-2010
 • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/2006 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-12-18 13:59:54 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • 002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/2006 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-12-18 14:05:37 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/3/2006 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2006-12-18 14:14:16 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/4/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  od dnia: 2006-12-18 15:41:17 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2006 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  od dnia: 2007-01-11 12:20:18 więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • 006 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/2006 - w sprawie udzielenia przez Gminę Prudnik pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
  od dnia: 2006-12-18 15:53:18 więcej>>
 • odsłon:
  796 
 • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/2006 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  od dnia: 2006-12-18 15:56:44 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/8/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  od dnia: 2007-01-05 10:43:42 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/9/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-01-05 10:48:08 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2006 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  od dnia: 2007-01-05 10:50:58 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/11/2006 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku
  od dnia: 2007-01-17 13:14:38 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/12/2006 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  od dnia: 2007-01-17 13:19:27 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/13/2006 - w sprawie zmian w składach stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-01-17 13:30:32 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/14/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  od dnia: 2007-01-17 13:41:08 więcej>>
 • odsłon:
  574 
 • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/15/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-01-17 13:48:17 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/16/2006 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  od dnia: 2007-01-17 13:53:10 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/17/2006 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007
  od dnia: 2007-01-17 13:58:29 więcej>>
 • odsłon:
  554 
 • 018- Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/2006 - w sprawie przystąpienia do zmiany programu gospodarczego pod nazwą Strategia Rzwoju Gminy Prudnik
  od dnia: 2007-01-17 14:05:22 więcej>>
 • odsłon:
  743 
 • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/2006 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ...
  od dnia: 2007-01-17 14:17:39 więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/2006 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2007-01-17 14:20:53 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/2006 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  od dnia: 2007-01-17 14:24:35 więcej>>
 • odsłon:
  586 
 • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/2006 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2007-01-17 14:28:46 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-01-17 14:32:17 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-01-17 14:34:43 więcej>>
 • odsłon:
  425 
 • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2007-01-17 14:39:54 więcej>>
 • odsłon:
  548 
 • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/26/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-03-06 13:23:06 więcej>>
 • odsłon:
  689 
 • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/27/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
  od dnia: 2007-03-06 13:21:53 więcej>>
 • odsłon:
  715 
 • 028 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/28/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007
  od dnia: 2007-05-14 14:55:46 więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/29/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2007-03-06 13:21:25 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/2007 - w sprawie uchwalenia strategii prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  od dnia: 2007-03-06 13:21:08 więcej>>
 • odsłon:
  628 
 • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
  od dnia: 2007-03-06 13:20:41 więcej>>
 • odsłon:
  868 
 • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/32/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-03-06 15:14:40 więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-03-06 15:15:02 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • 034 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/34/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-03-06 15:15:14 więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/35/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku...
  od dnia: 2007-03-06 15:15:29 więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/36/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  od dnia: 2007-03-06 15:15:39 więcej>>
 • odsłon:
  521 
 • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  od dnia: 2007-03-06 15:15:53 więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/38/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom
  od dnia: 2007-03-06 15:16:03 więcej>>
 • odsłon:
  563 
 • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/39/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spódzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  od dnia: 2007-03-06 15:16:17 więcej>>
 • odsłon:
  724 
 • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-03-06 15:16:29 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2007-03-06 15:16:42 więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/42/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu mieszkalnego do wynajęcia osobie niezbędnej dla gminy Prudnik
  od dnia: 2007-03-06 15:16:52 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/43/2007 - w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  od dnia: 2007-03-06 15:17:11 więcej>>
 • odsłon:
  593 
 • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/44/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2007-03-06 15:17:24 więcej>>
 • odsłon:
  590 
 • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/45/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2007-03-06 15:17:39 więcej>>
 • odsłon:
  574 
 • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/46/2007 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy ...
  od dnia: 2007-03-06 15:17:50 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/2007 - w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  od dnia: 2007-03-06 15:18:30 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/48/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  od dnia: 2007-03-06 15:18:45 więcej>>
 • odsłon:
  698 
 • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  od dnia: 2007-03-06 15:19:00 więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/50/2007 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  od dnia: 2007-03-06 15:19:10 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/51/2007 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2007-03-06 15:19:25 więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/52/2007 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik
  od dnia: 2007-03-06 15:19:36 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/53/2007 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  od dnia: 2007-03-06 15:19:48 więcej>>
 • odsłon:
  486 
 • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/54/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-04-26 08:33:23 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/55/2007 - w sprawie zmian w budżecie GminyPrudnik na 2007 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  od dnia: 2007-04-26 08:36:30 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/56/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2007-04-26 08:38:23 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/57/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-04-26 08:45:26 więcej>>
 • odsłon:
  649 
 • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/58/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  od dnia: 2007-05-10 13:12:17 więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/59/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  od dnia: 2007-05-10 13:14:05 więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/60/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
  od dnia: 2007-04-26 08:49:43 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/61/2007 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  od dnia: 2007-04-26 08:52:50 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 062 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/62/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu - Odnowa wsi -w województwie opolskim
  od dnia: 2007-04-26 08:55:25 więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/63/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  od dnia: 2007-04-26 08:57:22 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/64/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  od dnia: 2007-04-26 08:59:14 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/65/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  od dnia: 2007-04-26 09:01:14 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/66/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  od dnia: 2007-04-26 09:03:06 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/67/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  od dnia: 2007-04-26 09:04:50 więcej>>
 • odsłon:
  545 
 • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/68/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  od dnia: 2007-04-26 09:06:39 więcej>>
 • odsłon:
  564 
 • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/69/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  od dnia: 2007-04-26 09:08:05 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/70/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  od dnia: 2007-04-26 09:09:56 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/71/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  od dnia: 2007-04-26 09:11:48 więcej>>
 • odsłon:
  543 
 • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/72/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  od dnia: 2007-04-26 09:13:46 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/73/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  od dnia: 2007-04-26 09:16:34 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/74/2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  od dnia: 2007-05-07 14:48:23 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/75/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-05-07 14:51:46 więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/76/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-05-07 14:55:45 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/77/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  od dnia: 2007-05-07 14:59:33 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/78/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice
  od dnia: 2007-05-07 15:06:05 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/79/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  od dnia: 2007-05-07 15:08:39 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/80/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2007-05-07 15:12:58 więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/81/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  od dnia: 2007-05-07 15:31:36 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/82/2007 - w sprawie przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ...
  od dnia: 2007-05-07 15:38:13 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/83/2007 - w sprawie uchwalenia programu rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2007-05-07 15:50:52 więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/84/2007 - w sprawie uchwalenia programu gospodarczego - Rozwój turystyki na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2007-05-25 12:10:56 więcej>>
 • odsłon:
  729 
 • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/85/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości
  od dnia: 2007-06-15 12:05:04 więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/86/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-06-15 13:26:42 więcej>>
 • odsłon:
  517 
 • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/87/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-06-15 13:31:04 więcej>>
 • odsłon:
  385 
 • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/88/2007 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  od dnia: 2007-06-15 13:34:24 więcej>>
 • odsłon:
  528 
 • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/89/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-06-15 13:36:37 więcej>>
 • odsłon:
  507 
 • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/90/2007 - w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  od dnia: 2007-06-15 13:39:34 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/91/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
  od dnia: 2007-06-15 13:42:12 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/92/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-07-10 14:25:43 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-07-10 14:36:34 więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-07-10 14:39:12 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/95/2007 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez `Stowarzyszenie Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik` w Banku Spółdzielczym w Prudniku
  od dnia: 2007-07-10 14:44:40 więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/96/2007 - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej...
  od dnia: 2007-07-10 14:49:25 więcej>>
 • odsłon:
  523 
 • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/97/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2007-07-10 14:52:46 więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • 098 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/98/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik
  od dnia: 2007-07-10 14:56:47 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/99/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Prudnik
  od dnia: 2007-07-10 15:34:40 więcej>>
 • odsłon:
  511 
 • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/100/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-07-10 15:43:01 więcej>>
 • odsłon:
  441 
 • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/101/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-07-10 15:45:06 więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/102/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2007-07-10 15:47:03 więcej>>
 • odsłon:
  486 
 • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/103/2007 - w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Prudniku
  od dnia: 2007-07-10 15:54:21 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/104/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  od dnia: 2007-07-10 15:56:29 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/105/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  od dnia: 2007-07-10 15:58:02 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/106/2007 - w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011
  od dnia: 2007-07-10 16:00:28 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/107/2007 - w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  od dnia: 2007-07-10 16:02:28 więcej>>
 • odsłon:
  543 
 • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/108/2007 - w sprawie odwołania skarbnika gminy
  od dnia: 2007-07-11 08:29:05 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/109/2007 - w sprawie powołania skarbnika gminy
  od dnia: 2007-07-11 08:30:59 więcej>>
 • odsłon:
  540 
 • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/110/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-08-29 09:14:28 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/111/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-08-29 09:17:20 więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/112/2007 - w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  od dnia: 2007-08-29 09:19:27 więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/113/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-10-08 10:43:27 więcej>>
 • odsłon:
  443 
 • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/114/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-10-08 10:45:41 więcej>>
 • odsłon:
  459 
 • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/115/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  od dnia: 2007-10-08 10:47:38 więcej>>
 • odsłon:
  425 
 • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/116/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanych
  od dnia: 2007-10-08 10:49:51 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/117/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-10-08 10:52:02 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/118/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-10-08 10:53:52 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/119/2007 - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie...
  od dnia: 2007-10-08 10:58:25 więcej>>
 • odsłon:
  792 
 • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/120/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
  od dnia: 2007-10-08 11:01:28 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/121/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
  od dnia: 2007-10-08 11:04:00 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/122/2007 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  od dnia: 2007-10-08 11:06:08 więcej>>
 • odsłon:
  644 
 • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/123/2007 - w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Moszczance
  od dnia: 2007-10-08 11:10:03 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/124/2007 - w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasu za ochronny
  od dnia: 2007-10-08 11:13:15 więcej>>
 • odsłon:
  393 
 • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/125/2007 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  od dnia: 2007-10-08 11:25:23 więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2007 - w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  od dnia: 2007-10-08 11:28:09 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • 127- Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/127/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  od dnia: 2007-10-08 11:34:14 więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • 128- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/128/2007 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r.
  od dnia: 2007-10-08 11:37:39 więcej>>
 • odsłon:
  488 
 • 129- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-10-08 11:40:08 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • 130- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/130/2007 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku
  od dnia: 2007-10-08 11:42:06 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 131- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/131/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-10-08 12:55:52 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • 132- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/132/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych
  od dnia: 2007-10-08 12:57:50 więcej>>
 • odsłon:
  513 
 • 133- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/133/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2007-10-08 12:59:47 więcej>>
 • odsłon:
  403 
 • 134- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/134/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-10-08 13:01:18 więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • 135- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/135/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  od dnia: 2007-10-08 13:05:14 więcej>>
 • odsłon:
  552 
 • 136- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/136/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  od dnia: 2007-10-08 13:09:47 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 137- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/137/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  od dnia: 2007-10-08 13:12:06 więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • 138- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/138/2007 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  od dnia: 2007-10-08 13:14:31 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • 139- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/139/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
  od dnia: 2007-10-08 13:17:08 więcej>>
 • odsłon:
  506 
 • 140- Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/140/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa produkcyjno-Usługowego Torkonstal Sp. z o.o.
  od dnia: 2007-11-06 11:11:23 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 141- Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/141/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-11-06 11:14:05 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 142- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/142/2007 - zmieniajaca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007
  od dnia: 2007-11-06 11:17:46 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • 143- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/143/2007 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010
  od dnia: 2007-11-06 11:22:57 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • 144- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/144/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-11-06 11:25:54 więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • 145- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/145/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-11-06 11:28:19 więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/146/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-11-06 11:33:10 więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • 147 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/147/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  od dnia: 2007-11-06 11:36:23 więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/148/2007 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy
  od dnia: 2007-11-06 11:38:27 więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/149/2007 - w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  od dnia: 2007-11-06 11:41:11 więcej>>
 • odsłon:
  597 
 • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/150/2007 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  od dnia: 2007-11-06 11:46:04 więcej>>
 • odsłon:
  670 
 • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/151/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  od dnia: 2007-11-06 11:59:01 więcej>>
 • odsłon:
  544 
 • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/152/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  od dnia: 2007-11-06 12:06:17 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • 153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/153/2007 - w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2007-11-06 12:08:14 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 - w sprawie obciązenia nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2007-11-06 12:09:52 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • 155 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/155/2007 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
  od dnia: 2007-11-06 12:11:51 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 156 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/156/2007 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
  od dnia: 2007-11-06 12:13:32 więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • 157 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/157/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008-2011
  od dnia: 2007-11-06 12:15:44 więcej>>
 • odsłon:
  511 
 • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/158/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2008-2011
  od dnia: 2007-11-06 12:20:30 więcej>>
 • odsłon:
  527 
 • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/159/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2008-2011
  od dnia: 2007-11-06 12:22:09 więcej>>
 • odsłon:
  517 
 • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/160/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 2008-2011
  od dnia: 2007-11-06 12:24:06 więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/161/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  od dnia: 2007-12-12 11:16:49 więcej>>
 • odsłon:
  501 
 • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/162/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  od dnia: 2007-12-12 11:38:07 więcej>>
 • odsłon:
  488 </