Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
FINANSE / Uchwały RIO

Wybierz podstronę:
 • Uchwała Nr 444/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2012 roku
  więcej >>


 • Uchwała Nr 371/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała Nr 268/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Pudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr 155/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2011 r.
  więcej >>


 • Uchwała nr 87/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała nr 88/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2012 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 649/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 650/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 651/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016
  więcej >>


 • Uchwała Nr 481/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półrocze
  więcej >>


 • Uchwała Nr 359/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała Nr 204/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.
  więcej >>


 • Uchwała nr 74/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała nr 75/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2011 r.
  więcej >>


 • Uchwała nr 506/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016
  więcej >>


 • Uchwała nr 505/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2011 r.
  więcej >>


 • Uchwała nr 504/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2011 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 385/2010 z dnia 1 października 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  więcej >>


 • Uchwała Nr 321/2010 z dnia 14 września 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  więcej >>


 • Uchwała Nr 225/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała Nr 45/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała nr 589/2009 z dnia 16 grudnia 2009 - w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • Uchwała nr 588/2009 z dnia 16 grudnia 2009r.- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określnonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2010r .
  więcej >>


 • Uchwała nr 587/2009 z dnia 16 grudnia 2009 - w sprawie opinii o przedłożonym projektcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2010r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 251/2009 z dnia 24 lipca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała Nr 316/2009 z dnia 21.09.2009 - Opinia z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  więcej >>


 • Uchwała nr 39/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - w sprawiew opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Prudnik sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
  więcej >>


 • Uchwała nr 7/2009 z dnia 6 marca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu krótkoterminowego przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała Nr 373/2008 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała Nr 372/2008 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2009 roku
  więcej >>


 • Uchwała Nr 371/2008 w sprawie opinii o przedłużonym przez Burmistrza Prudnika projekcie budżetu na 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr 206/2008 z dnia 19 maja 2008 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 85/2008 z dnia 18.04.2008r. w sprawiew opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Prudnik sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr 2/2008 z dnia 05.02.2008r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała Nr 478/2007 z dnia 14.12.2007r. w sprawie prawidłowości przedłożonej wraz z projektm uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • Uchwała Nr 477/2007 z dnia 14.12.2007r. opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu uchwały budżetowej Gminy Prudnik na rok 2008
  więcej >>


 • Uchwała Nr 476/2007 z dnia 14.12.2007r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Prudnik projekcie budżetu gminy na 2008r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 309/2007 z dnia 21 września 2007r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 226/2007 z dnia 17 kwietnia 2007r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 76/2007 z dnia 17 kwietnia 2007r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 467/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 263/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 148/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr 23/06 z dnia 2 lutego 2006 r.
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40