Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Uchwały 2006-2010

Wybierz podstronę:
 • 980.Uchwała Nr LXIV/980/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  więcej >>


 • 979.Uchwała Nr LXIV/979/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 978.Uchwała Nr LXIV/978/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 977. Uchwała nr LXIV/977/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. zm. uchwałe w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 976. Uchwała Nr LXIV/976/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. zm. uchwałę w wspr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 975.Uchwała Nr LXIV/975/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych , budynków mieszkalnych i budynków użytkowych
  więcej >>


 • 974 .Uchwała Nr LXIV/974/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • 973. Uchwała Nr LXIV/973/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: ustalenia regulaminu dodatków nauczycielom zatrudnionym przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • 972. Uchwała Nr LXIV/972/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. - inwestycje wieloletnie
  więcej >>


 • 971.Uchwała Nr LXIV/971/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  więcej >>


 • 970.Uchwała Nr LXIII/970/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: zamiany nieruchomości
  więcej >>


 • 969.Uchwała Nr LXIII/969/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 968.Uchwała Nr LXIII/968/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 967.Uchwała Nr LXIII/967/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 966. Uchwała Nr LXIII/966/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 965. Uchwała Nr LXIII/965/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 964.Uchwała Nr LXIII/964/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 963- Uchwała Nr LXIII/963/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 962.Uchwała Nr LXIII/962/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 961.Uchwała Nr LXIII/961/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 960. Uchwała Nr LXIII/960/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 959.Uchwała Nr LXIII/959/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 958.Uchwała Nr LXIII/958/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 957.Uchwała Nr LXIII/957/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 956 - Uchwała Nr LXIII/956/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 955. Uchwała Nr LXIII/955/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. zm. uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  więcej >>


 • 954 - Uchwała Nr LXIII/954/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 953 - Uchwała Nr LXIII/953/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • 952 . Uchwała Nr LXIII/952/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • 951 - Uchwała LXIII/951/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr. opinii dotycząceju ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego - Góry Opawskie
  więcej >>


 • 950 - Uchwała Nr LXIII/950/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice
  więcej >>


 • 949- Uchwała Nr LXIII/949/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
  więcej >>


 • 948 - Uchwała Nr LXIII/948/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik na 2011r.
  więcej >>


 • 947 - Uchwała Nr LXIII/947/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 946 - Uchwała Nr LXIII/946/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  więcej >>


 • 945 - Uchwała Nr LXIII/945/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 r - wieloletnie programy inwestycyjne - EFTA - inne
  więcej >>


 • 944 - Uchwała Nr LXIII/944/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  więcej >>


 • 943 - Uchwała Nr LXII/943/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  więcej >>


 • 942 - Uchwała Nr LXII/942/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  więcej >>


 • 941 - Uchwała Nr LXII/941/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 940 - Uchwała Nr LXII/940/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 939 - Uchwała Nr LXII/939/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 938 - Uchwała Nr LXII/938/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 937 - Uchwała Nr LXII/937/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 936 - Uchwała Nr LXII/936/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • 935 - Uchwała Nr LXII/935/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głósowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 r.
  więcej >>


 • 934 - Uchwała Nr LXII/934/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 933 - Uchwała Nr LXII/933/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 932 - Uchwała Nr LXII-932-2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 931 - Uchwała Nr LXI/931/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 16 września 2010r. w spr: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
  więcej >>


 • 930 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 16 września 2010r. Nr LXI/930/2010 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatkach na programy i projekty
  więcej >>


 • 929 - uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 16 września Nr LXI/929/2010 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  więcej >>


 • 928 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/928/2010 w spr: powierzenia uprawnień Burmistrzowi Prudnika
  więcej >>


 • 927 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/927/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 926 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/926/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 925 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/925/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 924 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/924/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 923 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/923/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 921- Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/921/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 920 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/920/2010 w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 919 - Uchwała Nr LX/919/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 918 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/918/2010 w spr:sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • 917- Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/917/2010 w spr: przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 916 - Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr LX/916/2010 w spr: przedłużenia uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 915- Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r Nr LX/915/2010 w spr: udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia
  więcej >>


 • 914- Uchwała Nr LX/914/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. w spr: zaciągnięcia przez Gmine Prudnik długoterminowego kredyty
  więcej >>


 • 913 - Uchwała Nr LX/913/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. - wydatkach realizowanych z środków UE
  więcej >>


 • 912- Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia Nr LX/912/21010 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  więcej >>


 • 911 - Uchwała Nr LIX/911/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010r.w spr:upoważnienia kierownika OPS w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charkterze socjalnym dla uczniów
  więcej >>


 • 910 - Uchwała Nr LIX/910/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • 909 - Uchwała Nr LIX/909/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 908 - Uchwała Nr LIX/908/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 907 - Uchwała Nr LVIII/907/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  więcej >>


 • 906 - Uchwała Nr LVIII/906/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 905 - Uchwała Nr LVII/905/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
  więcej >>


 • 904 - Uchwała Nr LVII/904/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 903 - Uchwała Nr LVII/903/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 902 - Uchwała Nr LVII/902/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 901 - Uchwała Nr LVII/901/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 900 - Uchwała Nr LVII/900/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 899 - Uchwała Nr LVII/899/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 898 - Uchwała Nr LVII/898/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 897 - Uchwała Nr LVII/897/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 896 - Uchwała Nr LVII/896/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 895 - Uchwała Nr LVII/895/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  więcej >>


 • 894 - Uchwała Nr LVII/894/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 893 - Uchwała Nr LVII/893/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 892 - Uchwała Nr LVII/892/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 891 - Uchwała Nr LVII/891/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 890 - Uchwała Nr LVII/890/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  więcej >>


 • 889 - Uchwała Nr LVII/889/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
  więcej >>


 • 888 - Uchwała Nr LVII/888/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 887 - Uchwała Nr LVI/887/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn- Koźle
  więcej >>


 • 886 - Uchwała Nr LVI/886/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa
  więcej >>


 • 885 - Uchwała Nr LVI/885/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  więcej >>


 • 884 - Uchwała Nr LVI/884/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 883 - Uchwała Nr LV/883/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania odznaki -Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 882 - Uchwała Nr LV/882/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania odznaki -Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 881 - Uchwała Nr LV/881/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka
  więcej >>


 • 880 - Uchwała Nr LV/880/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  więcej >>


 • 879 - Uchwała Nr LV/879/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 878 - Uchwała Nr LV/878/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 877 - Uchwała Nr LV/877/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 876 - Uchwała Nr LV/876/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 875 - Uchwała Nr LV/875/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 874 - Uchwała Nr LV/874/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 873 - Uchwała Nr LV/873/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 872 - Uchwała Nr LV/872/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 871 - Uchwała Nr LV/871/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 870 - Uchwała Nr LV/870/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 869 - Uchwała Nr LV/869/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 868 - Uchwała Nr LV/868/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 867 - Uchwała Nr LV/867/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • 866 - Uchwała Nr LV/866/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
  więcej >>


 • 865 - Uchwała Nr LV/865/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 864 - Uchwała Nr LV/864/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
  więcej >>


 • 863 - Uchwała Nr LV/863/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • 862 - Uchwała Nr LIV/862/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik do stanu faktycznego
  więcej >>


 • 861 - Uchwała Nr LIV/861/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • 860 - Uchwała Nr LIV/860/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 859 - Uchwała Nr LIV/859/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu- Odnowa Wsi- w województwie opolskim
  więcej >>


 • 858 - Uchwała Nr LIV/858/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
  więcej >>


 • 857 - Uchwała Nr LIV/857/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  więcej >>


 • 856 - Uchwała Nr LIV/856/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  więcej >>


 • 855 - Uchwała Nr LIV/855/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  więcej >>


 • 854 - Uchwała Nr LIV/854/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok- wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatkach na programy i projekty
  więcej >>


 • 853 - Uchwała Nr LIV/853/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 852 - Uchwała Nr LIV/852/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  więcej >>


 • 851 - Uchwała Nr LIII-851-2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą- Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik
  więcej >>


 • 850 - Uchwała Nr LIII/850/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  więcej >>


 • 849 - Uchwała Nr LIII/849/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  więcej >>


 • 848 - Uchwała Nr LIII/848/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenie programu gospodarczego pod nazwą- Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010- 2020
  więcej >>


 • 847 - Uchwała Nr LIII/847/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  więcej >>


 • 846 - Uchwała Nr LIII/846/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
  więcej >>


 • 845 - Uchwała Nr LIII/845/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  więcej >>


 • 844 - Uchwała Nr LIII/844/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
  więcej >>


 • 843 - Uchwała Nr LIII/843/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 842 - Uchwała Nr LIII/842/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 841 - Uchwała Nr LIII/841/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 840 - Uchwała Nr LIII/840/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 839 - Uchwała Nr LIII/839/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 838 - Uchwała Nr LIII/838/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 837 - Uchwała Nr LIII/837/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 836 - Uchwała Nr LIII/836/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 835 - Uchwała Nr LIII/835/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 834 - Uchwała Nr LIII/834/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 833 - Uchwała Nr LIII/833/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 832 - Uchwała Nr LIII/832/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 831 - Uchwała Nr LIII/831/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 830 - Uchwała Nr LIII/830/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 829 - Uchwała Nr LIII/829/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 828 - Uchwała Nr LIII/828/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 827 - Uchwała Nr LIII/827/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 826 - Uchwała Nr LIII/826/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 825 - Uchwała Nr LIII/825/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 824 - Uchwała Nr LIII/824/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 823 - Uchwała Nr LIII/823/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 822 - Uchwała Nr LIII/822/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 821 - Uchwała Nr LIII/821/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 820 - Uchwała Nr LIII/820/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 819 - Uchwała Nr LIII/819/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 818 - Uchwała Nr LIII/818/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 817 - Uchwała Nr LIII/817/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 816 - Uchwała Nr LIII/816/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 815 - Uchwała Nr LIII/815/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 814 - Uchwała Nr LIII/814/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 813 - Uchwała Nr LIII/813/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 812 - Uchwała Nr LIII/812/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 811 - Uchwała Nr LIII/811/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 810 - Uchwała Nr LIII/810/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 809 - Uchwała Nr LIII/809/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 808 - Uchwała Nr LIII/808/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 807 - Uchwała Nr LIII/807/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 806 - Uchwała Nr LIII/806/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 805 - Uchwała Nr LIII/805/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 804 - Uchwała Nr LIII/804/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 803 - Uchwała Nr LIII/803/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 802 - Uchwała Nr LIII/802/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej
  więcej >>


 • 801 - Uchwała Nr LIII/801/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej
  więcej >>


 • 800 - Uchwała Nr LIII/800/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej
  więcej >>


 • 799 - Uchwała Nr LIII/799/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej
  więcej >>


 • 798 - Uchwała Nr LIII/798/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zakupu kompleksowej usługi oświetleniowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 797 - Uchwała Nr LIII/797/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • 796 - Uchwała Nr LIII/796/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 795 - Uchwała Nr LIII/795/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok- wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
  więcej >>


 • 794 - Uchwała Nr LIII/794/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 793 - Uchwała Nr LII/793/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  więcej >>


 • 792 - Uchwała Nr LII/792/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali w Kup
  więcej >>


 • 791 - Uchwała Nr LII/791/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu- Odnowa wsi- w województwie opolskiem
  więcej >>


 • 790 - Uchwała Nr LII/790/2010 Rady Miajskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury
  więcej >>


 • 789 - Uchwała Nr LII/789/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 788 - Uchwała Nr LII/788/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 787 - Uchwała Nr LII/787/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 786 - Uchwała Nr LII/786/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomośc
  więcej >>


 • 785 - Uchwała Nr LII/785/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 784 - Uchwała Nr LII/784/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 783 - Uchwała Nr LII/783/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej
  więcej >>


 • 782 - Uchwała Nr LII/782/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalnej
  więcej >>


 • 781 - Uchwała Nr LII/781/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 780 - Uchwała Nr LII/780/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
  więcej >>


 • 779 - Uchwała Nr LII/779/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 r
  więcej >>


 • 778 - Uchwała Nr LII/778/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 777 - Uchwała Nr LI/777/2010 Rady Mijskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  więcej >>


 • 776 - Uchwała Nr LI/776/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Prudnik osobie polskiego pochodzenia
  więcej >>


 • 775 - Uchwała Nr LI/775/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzbiec
  więcej >>


 • 774 - Uchwała Nr LI/774/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudziczka
  więcej >>


 • 773 - Uchwała Nr LI/773/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piorunkowice
  więcej >>


 • 772 - Uchwała Nr LI/772/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice
  więcej >>


 • 771 - Uchwała Nr LI/771/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mieszkowice
  więcej >>


 • 770 - Uchwała Nr LI/770/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka
  więcej >>


 • 769 - Uchwała Nr LI/769/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice
  więcej >>


 • 768 - Uchwała Nr LI/768/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 767 - Uchwała LI/767/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 766 - Uchwała Nr LI/766/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r.w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 765 - Uchwała Nr LI/765/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania
  więcej >>


 • 764 - Uchwała LI/764/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 763 - Uchwała Nr LI/763/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 r. - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
  więcej >>


 • 762 - Uchwała Nr LI/762/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 761 - Uchwała Nr L/761/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok- wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
  więcej >>


 • 760 - Uchwała Nr XLIX/760/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków..
  więcej >>


 • 759 - Uchwała Nr XLVIII/759/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • 758 - Uchwała Nr XLVIII/758/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Prudnik osobie polskiego pochodzenia w związku z repatriacją..
  więcej >>


 • 757 - Uchwała Nr XLVIII/757/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 756 - Uchwała Nr XLVIII/756/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
  więcej >>


 • 755 - Uchwała Nr XLVIII/755/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2010
  więcej >>


 • 754 - Uchwała Nr XLVIII/754/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie najmu części nieruchomości
  więcej >>


 • 753 - Uchwała Nr XLVIII/753/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
  więcej >>


 • 752 - Uchwała Nr XLVIII/752/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości
  więcej >>


 • 751 - Uchwała Nr XLVIII/751/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 750 - Uchwała Nr XLVIII/750/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 749 - Uchwała Nr XLVIII/749/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 748 - Uchwała Nr XLVIII/748/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 747 - Uchwała Nr XLVIII/747/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 746 - Uchwała Nr XLVIII/746/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 745 - Uchwała Nr XLVIII/745/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 744 - Uchwała Nr XLVIII/744/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 743 - Uchwała Nr XLVIII/743/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 742 - Uchwała Nr XLVIII/742/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 741 - Uchwała Nr XLVIII/741/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 740 - Uchwała Nr XLVIII/740/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 739 - Uchwała Nr XLVIII/739/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 738 - Uchwała Nr XLVIII/738/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • 737 - Uchwała Nr XLVIII/737/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  więcej >>


 • 736 - Uchwała Nr XLVIII/736/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009 rok
  więcej >>


 • 735 - Uchwała Nr XLVIII/735/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok
  więcej >>


 • 734 - Uchwała Nr XLVIII/734/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2010 rok
  więcej >>


 • 733 - Uchwała Nr XLVIII/733/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 732 - Uchwała Nr XLVII/732/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik,,
  więcej >>


 • 731 - Uchwała Nr XLVII/731/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 730 - Uchwała Nr XLVII/730/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  więcej >>


 • 729 - Uchwała Nr XLVII/729/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  więcej >>


 • 728 - Uchwała Nr XLVII/728/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • 727 - Uchwała Nr XLVII/727/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • 726 - Uchwała Nr XLVII/726/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 725 - Uchwała Nr XLVII/725/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 724 - Uchwała Nr XLVII/724/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
  więcej >>


 • 723 - Uchwała Nr XLVII/723/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • 722 - Uchwała Nr XLVII/722/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • 721 - Uchwała Nr XLVII/721/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 720 - Uchwała Nr XLVII/720/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
  więcej >>


 • 719 - Uchwała Nr XLVII/719/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 718 - Uchwała Nr XLVII/718/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok
  więcej >>


 • 717 - Uchwała Nr XLVII/717/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 716 - Uchwała Nr XLVII/716/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  więcej >>


 • 715 - Uchwała Nr XLVI/715/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika
  więcej >>


 • 714 - Uchwała Nr XLV/714/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik
  więcej >>


 • 713 - Uchwala Nr XLV/713/2009 z dnia 29 października 2009 r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • 712 - Uchwała Nr XLV/712/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 711 - Uchwała Nr XLV/711/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 710 - Uchwała Nr XLV/710/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 709 - Uchwała Nr XLV/709/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 708 - Uchwała Nr XLV/708/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 707 - Uchwała Nr XLV/707/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 706 - Uchwała Nr XLV/706/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 705 - Uchwała Nr XLV/705/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 704 - Uchwała Nr XLV/704/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 702 - Uchwała Nr XLV/702/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 701 - Uchwała Nr XLV/701/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 700 - Uchwała Nr XLV/700/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
  więcej >>


 • 699 - Uchwała Nr XLV/699/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 698 - Uchwała Nr XLV/698/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 697 - Uchwała Nr XLV/697/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  więcej >>


 • 696 - Uchwała Nr XLV/696/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2010 r
  więcej >>


 • 695 - Uchwała Nr XLV/695/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 694 - Uchwała Nr XLV/694/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - wydatkach związ. z wieloletnimi programami inwest.
  więcej >>


 • 693 - Uchwała Nr XLV/693/2009 z dnia 29 pzździernika 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok
  więcej >>


 • 692- Uchwała Nr XLV/692/2009 z dnia 29 paźziernika 2009 r. w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego
  więcej >>


 • 691- Uchwała Nr XLV/691/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego
  więcej >>


 • 690 - Uchwała Nr XLV/690/2009 z dnia 29 październik 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Prudnik do projektu objętego dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
  więcej >>


 • 689 - Uchwała Nr XLIV/689/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
  więcej >>


 • 688 - Uchwała Nr XLIV/688/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  więcej >>


 • 687 - Uchwała Nr XLIV/687/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
  więcej >>


 • 686 - Uchwała Nr XLIV/686/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publ. w strefie, ..
  więcej >>


 • 685 - Uchwała Nr XLIV/685/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 684 - Uchwała Nr XLIV/684/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 683 - Uchwała Nr XLIV/683/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 682 - Uchwała Nr XLIV//682/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 681 - Uchwała Nr XLIV/681/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 680 - Uchwała Nr XLIV/680/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 679 - Uchwała Nr XLIV/679/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 678 - Uchwała Nr XLIV/678/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 677 - Uchwała Nr XLIV/677/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 676 - Uchwała Nr XLIV/676/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 675 - Uchwała Nr XLIV/675/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 674 - Uchwała Nr XLIV/674/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 673 - Uchwała Nr XLIV/673/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 672 - Uchwała Nr XLIV/672/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 671 - Uchwała Nr XLIV/671/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 670 - Uchwała Nr XLIV/670/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 669 - Uchwała Nr XLIV/669/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 668 - Uchwała Nr XLIV/668/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 667 - Uchwała Nr XLIV/667/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 666 - Uchwała Nr XLIV/666/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 665 - Uchwała Nr XLIV/665/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 664 - Uchwała Nr XLIV/664/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 663 - Uchwała Nr XLIV/663/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 662 - Uchwała Nr XLIV/662/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy...
  więcej >>


 • 661 - Uchwała Nr XLIV/661/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 660 - Uchwała Nr XLIV/660/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 r.
  więcej >>


 • 659 - Uchwała Nr XLIV/659/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.
  więcej >>


 • 658 - Uchwała Nr XLIII/658/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  więcej >>


 • 657 - Uchwała Nr XLIII/657/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
  więcej >>


 • 656 - Uchwała Nr XLIII/656/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
  więcej >>


 • 655 - Uchwała Nr XLIII/655/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.
  więcej >>


 • 654 - Uchwała Nr XLIII/654/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.
  więcej >>


 • 653 - Uchwała Nr XLIII/653/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
  więcej >>


 • 652 - Uchwała Nr XLIII/652/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  więcej >>


 • 651 - Uchwała Nr XLIII/651/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 650 - Uchwała Nr XLIII/650/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 649 - Uchwała Nr XLIII/649/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia i nabycia udziałów w nieruchomości.
  więcej >>


 • 648 - Uchwała Nr XLIII/648/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 647 - Uchwała Nr XLIII/647/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 646 - Uchwała Nr XLIII/646/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 645 - Uchwała Nr XLIII/645/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 644 - Uchwała Nr XLIII/644/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 643 - Uchwała Nr XLIII/643/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 642 - Uchwała Nr XLIII/642/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 641 - Uchwała Nr XLIII/641/2009 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 640 - Uchwała Nr XLIII/640/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 639 - Uchwała Nr XLIII/639/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 638 - Uchwała Nr XLIII/638/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 637 - Uchwała Nr XLIII/637/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 636 - Uchwała Nr XLIII/636/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 635 - Uchwała Nr XLIII/635/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 634 - Uchwała Nr XLIII/634/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 633 - Uchwała Nr XLIII/633/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 632 - Uchwała Nr XLIII/632/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 631 - Uchwała Nr XLIII/631/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 630 - Uchwała Nr XLIII/630/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 629 - Uchwała Nr XLIII/629/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 628 - Uchwała Nr XLIII/628/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.
  więcej >>


 • 627 - Uchwała Nr XLIII/627/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 626 - Uchwała Nr XLIII/626/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych.
  więcej >>


 • 625 - Uchwała Nr XLIII/625/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 624 - Uchwała Nr XLIII/624/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 623 - Uchwała Nr XLIII/623/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 622 - Uchwała Nr XLIII/622/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 621 - Uchwała Nr XLIII/621/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
  więcej >>


 • 620 - Uchwała Nr XLIII/620/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 619 - Uchwała Nr XLIII/619/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 618 - Uchwała Nr XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 617 - Uchwała Nr XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 616 - Uchwała Nr XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 615 - Uchwała Nr XLI/615/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
  więcej >>


 • 614 - Uchwała Nr XLI/614/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.
  więcej >>


 • 613. Uchwała Nr XLI/613/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 612 - Uchwała Nr XLI/612/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 611 - Uchwała Nr XLI/611/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 610 - Uchwała Nr XLI/610/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 609 - Uchwała Nr XLI/609/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 608 - Uchwała Nr XLI/608/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 607 - Uchwała Nr XLI/607/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 606 - Uchwała Nr XLI/606/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 605 - Uchwała Nr XLI/605/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 604 - Uchwała Nr XLI/604/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 603 - Uchwała Nr XLI/603/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 602 - Uchwała Nr XLI/602/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 601- Uchwała Nr XLI/601/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 600 - Uchwała Nr XLI/600/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 599 - Uchwała Nr XLI/599/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 598 - Uchwała Nr XLI/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 597 - Uchwała Nr XLI/597/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 596 - Uchwała Nr XLI/596/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 595 - Uchwała Nr XLI/595/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 594- Uchwała Nr XLI/594/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 593- Uchwała Nr XLI/593/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 592 - Uchwała Nr XLI/592/2009 Rady Miejskiej W Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 591 - Uchwała Nr XLI/591/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 590- Uchwała nr XLI/590/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 589- Uchwała nr XLI/589/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 588- Uchwała nr XLI/588/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 587- Uchwała nr XLI/587/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 586- Uchwała nr XLI/586/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 585- Uchwała nr XLI/585/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 584- Uchwała nr XLI/584/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 583- Uchwała nr XLI/583/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 582- Uchwała nr XLI/582/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 581- Uchwała nr XLI/581/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
  więcej >>


 • 580- Uchwała nr XLI/580/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
  więcej >>


 • 579- Uchwała nr XLI/579/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Prudniki na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • 578- Uchwała nr XLI/578/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  więcej >>


 • 577- Uchwała nr XLI/577/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok
  więcej >>


 • 576- Uchwała nr XLI/576/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok
  więcej >>


 • 575- Uchwała nr XL/575/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  więcej >>


 • 574- Uchwała nr XL/574/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
  więcej >>


 • 573- Uchwała nr XL/573/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 572- Uchwała nr XL/572/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 571- Uchwała nr XL/571/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 570- Uchwała nr XL/570/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 569- Uchwała nr XL/569/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 568- Uchwała nr XL/568/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 567- Uchwała nr XL/567/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 566- Uchwała nr XL/566/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 565- Uchwała nr XL/565/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 564- Uchwała nr XL/564/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 563- Uchwała nr XL/563/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 562- Uchwała nr XL/562/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  więcej >>


 • 561- Uchwała nr XL/561/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 560- Uchwała nr XL/560/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • 559- Uchwała nr XL/559/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  więcej >>


 • 558- Uchwała nr XL/558/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  więcej >>


 • 557- Uchwała nr XL/557/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku
  więcej >>


 • 556- Uchwała nr XL/556/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 555- Uchwała nr XL/555/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  więcej >>


 • 554- Uchwała nr XL/554/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowi Prudnickiemu zadania własnego gminy obejmującego założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego
  więcej >>


 • 553- Uchwała nr XL/553/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • 552- Uchwała nr XL/552/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok
  więcej >>


 • 551- Uchwała nr XL/551/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok
  więcej >>


 • 550- Uchwała nr XL/550/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 549 - Uchwała nr XXXIX/549/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 548 - Uchwała nr XXXIX/548/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 547 - Uchwała nr XXXIX/547/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
  więcej >>


 • 546 - Uchwała nr XXXIX/546/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik.
  więcej >>


 • 545 - Uchwała nr XXXIX/545/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu zbycia udziału w nieruchomości na cele mieszkaniowe współwłaścicielowi tej nieruchomości.
  więcej >>


 • 544 - Uchwała nr XXXIX/544/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 543 - Uchwała nr XXXIX-543-2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 542 - Uchwała nr XXXIX/542/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 541 - Uchwała nr XXXIX/541/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 540 - Uchwała nr XXXIX/540/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 539 - Uchwała nr XXXIX/539/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 538 - Uchwała nr XXXIX-538-2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 537 - Uchwała nr XXXIX/537/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 536 - Uchwała nr XXXIX/536/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 535 - Uchwała nr XXXIX/535/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
  więcej >>


 • 534 - Uchwała nr XXXIX/534/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 533 - Uchwała nr XXXIX/533/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 532 - Uchwała nr XXXIX/532/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika.
  więcej >>


 • 531 - Uchwała nr XXXIX/531/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 530 - Uchwała nr XXXIX/530/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym nr 2 w Prudniku.
  więcej >>


 • 529 - Uchwała nr XXXVIII/529/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 528 - Uchwała nr XXXVIII/528/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  więcej >>


 • 527 - Uchwała nr XXXVIII/527/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
  więcej >>


 • 526 - Uchwała nr XXXVIII//2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szybowice.
  więcej >>


 • 525 - Uchwała nr XXXVIII/525/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczanka.
  więcej >>


 • 524 - Uchwała nr XXXVIII/524/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r.
  więcej >>


 • 523 - Uchwała nr XXXVIII/523/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Prudnik do stanu faktycznego.
  więcej >>


 • 522 - Uchwała nr XXXVIII/522/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  więcej >>


 • 521 - Uchwała nr XXXVIII/521/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.
  więcej >>


 • 520 - Uchwała nr XXXVIII/520/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.
  więcej >>


 • 519 - Uchwała nr XXXVIII/519/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  więcej >>


 • 518 - Uchwała nr XXXVIII/518/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r.
  więcej >>


 • 517 - Uchwała nr XXXVIII/517/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 516 - Uchwała nr XXXVIII/516/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 515 - Uchwała nr XXXVIII/515/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 514 - Uchwała nr XXXVIII/514/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r.
  więcej >>


 • 513 - Uchwała nr XXXVIII/513/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 512 - Uchwała nr XXXVII/512/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 marca 2009r.
  więcej >>


 • 511 - Uchwała nr XXXVI/511/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 510 - Uchwała nr XXXVI/510/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  więcej >>


 • 509 - Uchwała nr XXXVI/509/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku.
  więcej >>


 • 508 - Uchwała nr XXXVI/508/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  więcej >>


 • 507 - Uchwała nr XXXVI/507/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 506 - Uchwała nr XXXVI/506/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 505 - Uchwała nr XXXVI/505/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 504 - Uchwała nr XXXVI/504/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 503 - Uchwała nr XXXVI/503/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 502 - Uchwała nr XXXVI/502/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 501 - Uchwała nr XXXVI/501/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 500 - Uchwała nr XXXVI/500/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 499 - Uchwała nr XXXVI/499/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych.
  więcej >>


 • 498 - Uchwała nr XXXVI/498/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 497 - Uchwała nr XXXVI/497/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 496 - Uchwała nr XXXVI/496/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 495 - Uchwała nr XXXVI/495/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 494 - Uchwała nr XXXVI/494/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 493 - Uchwała nr XXXVI/493/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r.w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 492 - Uchwała nr XXXVI/492/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 491 - Uchwała nr XXXVI/491/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchmości gruntowej.
  więcej >>


 • 490 - Uchwała nr XXXVI/490/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
  więcej >>


 • 489 - Uchwała nr XXXVI/489/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r.
  więcej >>


 • 488 - Uchwała nr XXXVI/488/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 487 - Uchwała nr XXXVI/487/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku.
  więcej >>


 • 486 - Uchwała Nr XXXV/486-/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 485 - Uchwała Nr XXXV/485/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 484 - Uchwała Nr XXXV/484/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w składkach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 483 - Uchwała Nr XXXV/483/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  więcej >>


 • 482 - Uchwała Nr XXXV/482/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza w zakresie poprawy estetyki i zagospodarownia podwórzy w ramach istniejącej przestrzeni miejskiej Prudnika.
  więcej >>


 • 481 - Uchwała Nr XXXV/481/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika.
  więcej >>


 • 480 - Uchwała Nr XXXV/480/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie odwołania darowizny nieruchomości.
  więcej >>


 • 479 - Uchwała Nr XXXV/479/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 478 - Uchwała Nr XXXV/478/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  więcej >>


 • 477 - Uchwała Nr XXXV/477/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
  więcej >>


 • 476 - Uchwała Nr XXXV/476/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 475 - Uchwała Nr XXXV/475/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 474 - Uchwała Nr XXXV/474/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 473 - Uchwała Nr XXXV/473/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 472 - Uchwała Nr XXXV/472/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 471 - Uchwała Nr XXXV/471/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2009.
  więcej >>


 • 470 - Uchwała Nr XXXV/470/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia njaniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  więcej >>


 • 469-Uchwała Nr XXXV/469/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  więcej >>


 • 468 - Uchwała Nr XXXV/468/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r.
  więcej >>


 • 467 - Uchwała Nr XXXV/467/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2009 rok.
  więcej >>


 • 466 - Uchwała Nr XXXIV/466/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
  więcej >>


 • 465 - Uchwała nr XXXIV/465/2008 w sprawie rozpatrzenia skragi na działalność Burmistrza.
  więcej >>


 • 464 - Uchwała nr XXXIV/464/2008 w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier.
  więcej >>


 • 463 - Uchwała nr XXXIV/463/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku.
  więcej >>


 • 462 - Uchwała nr XXXIV/462/2008 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku.
  więcej >>


 • 461 - Uchwała nr XXXIV/461/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2009.
  więcej >>


 • 460 - Uchwała nr XXXIV/460/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 459- Uchwała nr XXXIV/459/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 458 - Uchwała nr XXXIV/458/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 457 - Uchwała nr XXXIV/457/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 456 - Uchwała nr XXXIV/456/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 455 - Uchwała nr XXXIV/455/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 454 - Uchwała nr XXXIV/454/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 453 - Uchwała nr XXXIV/453/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 452 - Uchwała Nr XXXIV/452/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 451 - Uchwała nr XXXIV/451/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 450 - Uchwała nr XXXIV/450/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 449 - Uchwała nr XXXIV/449/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2009r.
  więcej >>


 • 448 - Uchwała nr XXXIV/448/2008 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.
  więcej >>


 • 447 - Uchwała nr XXXIV/447/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  więcej >>


 • 445 - Uchwała nr XXXIII/445/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
  więcej >>


 • 444 - Uchwała nr XXXIII/444/2008 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 443 - Uchwała Nr XXXIII/443/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  więcej >>


 • 442 - Uchwała Nr XXXIII/442/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 441 - Uchwała Nr XXXIII/441/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 440 - Uchwała Nr XXXIII/440/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat
  więcej >>


 • 439 - Uchwała Nr XXXIII/439/2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
  więcej >>


 • 438 - Uchwała Nr XXXIII/438/2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013.
  więcej >>


 • 437 - Uchwała Nr XXXIII/437/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 436 - Uchwała Nr XXXIII/436/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 435 - Uchwała Nr XXXIII/435/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 434 - Uchwała Nr XXXIII/434/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 433 - Uchwała Nr XXXIII/433/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 432 - Uchwała Nr XXXIII/432/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 431 - Uchwała Nr XXXIII/431/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 430 - Uchwała Nr XXXIII/430/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 429 - Uchwała Nr XXXIII/429/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 428 - Uchwała Nr XXXIII/428/2008 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.
  więcej >>


 • 427 - Uchwała Nr XXXIII/427/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 426 - Uchwała Nr XXXIII/426/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 425 - Uchwała Nr XXXIII/425/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  więcej >>


 • 424 - Uchwała Nr XXXIII/424/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok.
  więcej >>


 • 423 - Uchwała Nr XXXII/423/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik w Banku Spłódzielczym w Prudniku.
  więcej >>


 • 422 - Uchwała Nr XXXIII/422/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  więcej >>


 • 421 - Uchwała Nr XXXII/421/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok.
  więcej >>


 • 420 - Uchwała Nr XXXI/420/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  więcej >>


 • 419 - Uchwała Nr XXXI/419/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  więcej >>


 • 418 - Uchwała Nr XXXI/418/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce.
  więcej >>


 • 417 - Uchwała Nr XXXI/417/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym oraganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  więcej >>


 • 416 - Uchwała Nr XXXI/416/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku.
  więcej >>


 • 415 - Uchwała Nr XXXI/415/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  więcej >>


 • 414 - Uchwała Nr XXXI/414/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych.
  więcej >>


 • 413 - Uchwała Nr XXXI/413/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 412 - Uchwała Nr XXXI/412/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  więcej >>


 • 411 - Uchwała Nr XXXI/411/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia w tym podatku.
  więcej >>


 • 410 - Uchwała Nr XXXI/410/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008.
  więcej >>


 • 409 - Uchwała Nr XXXI/409/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  więcej >>


 • 408 - Uchwała Nr XXXI/408/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008rok.
  więcej >>


 • 407 - Uchwała Nr XXX/407/2008 zmieniające uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym.
  więcej >>


 • 406 - Uchwała Nr XXX/406/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 405 - Uchwała Nr XXX/405/2008 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 404 - Uchwała Nr XXX/404/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 403 - Uchwała Nr XXX/403/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 402 - Uchwała Nr XXX/402/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 401 - Uchwała Nr XXX/401/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 400 - Uchwała Nr XXX/400/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 399 - Uchwała Nr XXX/399/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 398 - Uchwała Nr XXX/398/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 397- Uchwała Nr XXX/397/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 396 - Uchwała Nr XXX/396/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 395 - Uchwała Nr XXX/395/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 394 - Uchwała Nr XXX/394/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 393 - Uchwała Nr XXX/393/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 392 - Uchwała Nr XXX/392/2008 w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 391 - Uchwała Nr XXX/391/2008 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 390 - Uchwała Nr XXX/390/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinasowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
  więcej >>


 • 389 - Uchwała Nr XXX/389/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadnia objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
  więcej >>


 • 388 - Uchwała Nr XXX/388/2008 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
  więcej >>


 • 387 - Uchwała Nr XXX/387/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008.
  więcej >>


 • 386 - Uchwała Nr XXX/386/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pohodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  więcej >>


 • 385 - Uchwała Nr XXX/385/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok.
  więcej >>


 • 384 - Uchwała Nr XXX/384/2008 w sprawie nadania odznaki - Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 383 - Uchwała Nr XXX/383/2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 382 - Uchwała Nr XXX/382/2008 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku.
  więcej >>


 • 381 - Uchwała Nr XXIX/381/2008 w sprawie zbycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 380 - Uchwała Nr XXIX/380/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym.
  więcej >>


 • 379 - Uchwała Nr XXIX/379/2008 w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 378 - Uchwała Nr XXIX/378/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
  więcej >>


 • 377 - Uchwała Nr XXIX/377/2008 w sprawie zbycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 376 - Uchwała Nr XXIX/376/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
  więcej >>


 • 375 - Uchwała Nr XXIX/375/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 374 - Uchwała Nr XXIX/374/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 373 - Uchwała Nr XXIX/373/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 372 - Uchwała Nr XXIX/372/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 371 - Uchwała Nr XXIX/371/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 370 - Uchwała Nr XXIX/370/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 369 - Uchwała Nr XXIX/369/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 368 - Uchwała Nr XXIX/368/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 367 - Uchwała Nr XXIX/367/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  więcej >>


 • 366 - Uchwała Nr XXIX/366/2008 - w sprawie zbycie nieruchomości.
  więcej >>


 • 365 - Uchwała Nr XXIX/365/2008 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 364 - Uchwała Nr XXIX/364/2008 w sprawie odwołania darowizny nieruchomości.
  więcej >>


 • 363 - Uchwała Nr XXIX/363/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.
  więcej >>


 • 362 - Uchwała Nr XXIX/362/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  więcej >>


 • 361 - Uchwała Nr XXIX/361/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok.
  więcej >>


 • 360 - Uchwała Nr XXIX/360/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd.
  więcej >>


 • 359 - Uchwała Nr XXIX/359/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Strzelce Opolskie.
  więcej >>


 • 356 - Uchwała Nr XXVII/356/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  więcej >>


 • 355 - Uchwała Nr XXVII/355/2008 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
  więcej >>


 • 354 - Uchwała Nr XXVII/354/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku
  więcej >>


 • 353 - Uchwała Nr XXVII/353/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej: Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 352 - Uchwała Nr XXVII/352/2008 w sprawie zmiany nieruchomości
  więcej >>


 • 351 - Uchwała Nr XXVII/351/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 350 - Uchwała Nr XXVII/350/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 349 - Uchwała Nr XXVII/349/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 348 - Uchwała Nr XXVII/348/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 347 - Uchwała Nr XXVII/347/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 346 - Uchwała Nr XXVII/346/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 345 - Uchwała Nr XXVII/345/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 344 - Uchwała Nr XXVII/344/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 343 - Uchwała Nr XXVII/343/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 342 - Uchwała Nr XXVII/342/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 341 - Uchwała Nr XXVII/341/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 340 - Uchwała Nr XXVII/340/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 339 - Uchwała Nr XXVII/339/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 338 - Uchwała Nr XXVII/338/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 337 - Uchwała Nr XXVII/337/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 336 - Uchwała Nr XXVII/336/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 335 - Uchwała Nr XXVII/335/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 334 - Uchwała Nr XXVII/334/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 333 - Uchwała Nr XXVII/333/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 332 - Uchwała Nr XXVII/332/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 331 - Uchwała Nr XXVII/331/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 330 - Uchwała Nr XXVII/330/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 329 - Uchwała Nr XXVII/329/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 328 - Uchwała Nr XXVII/328/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 327 - Uchwała Nr XXVII/327/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 326 - Uchwała Nr XXVII/326/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 325 - Uchwała Nr XXVII/325/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 324 - Uchwała Nr XXVII/324/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 323 - Uchwała Nr XXVII/323/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 322 - Uchwała Nr XXVII/322/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 321 - Uchwała Nr XXVII/321/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 320 - Uchwała Nr XXVII/320/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 319 - Uchwała Nr XXVII/319/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 318 - Uchwała Nr XXVII/318/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 317 - Uchwała Nr XXVII/317/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 316 - Uchwała Nr XXVII/316/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 315 - Uchwała Nr XXVII/315/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 314 - Uchwała Nr XXVII/314/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 313 - Uchwała Nr XXVII/313/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 312 - Uchwała Nr XXVII/312/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 311 - Uchwała Nr XXVII/311/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 310 - Uchwała Nr XXVII/310/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 309 - Uchwała Nr XXVII/309/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 308 - Uchwała Nr XXVII/308/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 307 - Uchwała Nr XXVII/307/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 306 - Uchwała Nr XXVII/306/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 305 - Uchwała Nr XXVII/305/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 304 - Uchwała Nr XXVII/304/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 303 - Uchwała Nr XXVII/303/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 302 - Uchwała Nr XXVII/302/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 301 - Uchwała Nr XXVII/301/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 300 - Uchwała Nr XXVII/300/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 299 - Uchwała Nr XXVII/299/2008 w sprawie zbycia nieruchomości
  więcej >>


 • 298 - Uchwała Nr XXVII/298/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku
  więcej >>


 • 297 - Uchwała Nr XXVII/297/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 296 - Uchwała Nr XXVII/296/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku
  więcej >>


 • 295 - Uchwała Nr XXVII/295/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Śląskich w Prudniku
  więcej >>


 • 294 - Uchwała Nr XXVII/294/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku
  więcej >>


 • 293 - Uchwała Nr XXVII/293/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach
  więcej >>


 • 292 - Uchwała Nr XXVII/292/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce
  więcej >>


 • 291 - Uchwała Nr XXVII/291/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance
  więcej >>


 • 290 - Uchwała Nr XXVII/290/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  więcej >>


 • 289 - Uchwała Nr XXVII/289/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Prudniku
  więcej >>


 • 288 - Uchwała Nr XXVII/288/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Prudniku
  więcej >>


 • 287 - Uchwała Nr XXVII/287/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Prudniku
  więcej >>


 • 286 - Uchwała Nr XXVII/286/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • 285 - Uchwała Nr XXVII/285/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku
  więcej >>


 • 284 - Uchwała Nr XXVII/284/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  więcej >>


 • 283 - Uchwała Nr XXVII/283/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 282 - Uchwała Nr XXVII/282/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok.
  więcej >>


 • 281 - Uchwała Nr XXVI/281/2008 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012.
  więcej >>


 • 280 - Uchwała Nr XXVI/280/2008 w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
  więcej >>


 • 279 - Uchwała Nr XXVI/279/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • 278 - Uchwała Nr XXVI/278/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 277 - Uchwała Nr XXVI/277/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 276 - Uchwała Nr XVI/276/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 275 - UChwała Nr XXVI/275/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok.
  więcej >>


 • 274 - Uchwała Nr XXV/274/2008 w sprawie rekonstrukcji pomnika
  więcej >>


 • 273 - Uchwała Nr XXV/273/2008 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  więcej >>


 • 272 - Uchwała Nr XXV/272/2008 - w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  więcej >>


 • 271 - Uchwała Nr XXV/271/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  więcej >>


 • 270 - Uchwała Nr XXV/270/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 269 - Uchwała Nr XXV/269/2008 w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 268 - Uchwała Nr XXV/268/2008 w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 267 - Uchwała Nr XXV/267/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • 266 - Uchwała Nr XXV/266/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 265 - Uchwała Nr XXV/265/2008 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 264 - Uchwała Nr XXV/264/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 263 - Uchwała nr XXV/263/2008 w sprawie zmian w bidżecie Gminy Prudnik na 2008 rok
  więcej >>


 • 262 - Uchwała Nr XXV/262/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  więcej >>


 • 261 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/261/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 260 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/260/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Prudnik
  więcej >>


 • 259 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/259/2008 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
  więcej >>


 • 258 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/258/2008 - w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik i obowiązujących w gminie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  więcej >>


 • 257 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/257/2008 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
  więcej >>


 • 256 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/256/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 255 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/255/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 254 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/254/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 253 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 252 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/252/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 251 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/251/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 250 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/250/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 248 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/248/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 247 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/247/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 246 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/246/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 245 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/245/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 244 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/244/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 243 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/243/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 242 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/242/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 241 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/241/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 240 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/240/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 239 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/239/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 238 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/238/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 237 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/237/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 236 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/236/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 235 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/235/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 234 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/234/2008 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru
  więcej >>


 • 233 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/233/2008 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  więcej >>


 • 232 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/232/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 231 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/231/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok
  więcej >>


 • 230 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/230/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 229 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/229/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok
  więcej >>


 • 228 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/228/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 227 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/227/2008 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 226 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/226/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 225 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/225/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 224 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/224/2008 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  więcej >>


 • 223 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/223/2008 - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 222 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/222/2008 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  więcej >>


 • 221 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/221/2008 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  więcej >>


 • 220 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/220/2008 - w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
  więcej >>


 • 219 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/219/2008 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  więcej >>


 • 218 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/218/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 217 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/217/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok
  więcej >>


 • 216 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/216/2008 - w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 215 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/215/2008 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 214 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/214/2008 - w sprawie ustalenia majniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w wŚrodowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  więcej >>


 • 213 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/213/2008 - w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach mechanizmu Finansowego EOG
  więcej >>


 • 212 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/212/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 211 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/211/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 210 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/210/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 209 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/209/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 208 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/208/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 207 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/207/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 206 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/206/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 205 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/205/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 204 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/204/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 203 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/203/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/202/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/201/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/200/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/199/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/198/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/197/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/196/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/195/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/194/2008 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/193/2008 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/192/2008 - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej
  więcej >>


 • 191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/191/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/190/2008 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/189/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  więcej >>


 • 188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/188/2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok
  więcej >>


 • 187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/187/2007 - w sprawie udzielenia pożyczki dla Województwa Opolskiego
  więcej >>


 • 186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/186/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/185/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/184/2007 - w sprawie ustalenia regulaminu oraz wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy...
  więcej >>


 • 183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/183/2007 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/182/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2008 rok
  więcej >>


 • 181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/181/2007 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  więcej >>


 • 180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/180/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/179/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/178/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/177/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/176/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom
  więcej >>


 • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/175/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeia lustracyjnego
  więcej >>


 • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/174/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeia lustracyjnego
  więcej >>


 • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/173/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/172/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
  więcej >>


 • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/171/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  więcej >>


 • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/170/2007 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
  więcej >>


 • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/169/2007 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2008
  więcej >>


 • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/168/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/167/2007 - w sprawie określenia stawki opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz od wniosku o zmianę wpisu
  więcej >>


 • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/166/2007 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/165/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  więcej >>


 • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/164/2007 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  więcej >>


 • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/163/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  więcej >>


 • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/162/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/161/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/160/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 2008-2011
  więcej >>


 • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/159/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2008-2011
  więcej >>


 • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/158/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2008-2011
  więcej >>


 • 157 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/157/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008-2011
  więcej >>


 • 156 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/156/2007 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
  więcej >>


 • 155 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/155/2007 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
  więcej >>


 • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 - w sprawie obciązenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/153/2007 - w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/152/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/151/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/150/2007 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  więcej >>


 • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/149/2007 - w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  więcej >>


 • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/148/2007 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy
  więcej >>


 • 147 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/147/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  więcej >>


 • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/146/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 145- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/145/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 144- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/144/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 143- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/143/2007 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010
  więcej >>


 • 142- Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/142/2007 - zmieniajaca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007
  więcej >>


 • 141- Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/141/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 140- Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/140/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa produkcyjno-Usługowego Torkonstal Sp. z o.o.
  więcej >>


 • 139- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/139/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
  więcej >>


 • 138- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/138/2007 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 137- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/137/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  więcej >>


 • 136- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/136/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  więcej >>


 • 135- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/135/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 134- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/134/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 133- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/133/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 132- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/132/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych
  więcej >>


 • 131- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/131/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 130- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/130/2007 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • 129- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 128- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/128/2007 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r.
  więcej >>


 • 127- Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/127/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  więcej >>


 • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2007 - w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  więcej >>


 • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/125/2007 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  więcej >>


 • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/124/2007 - w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasu za ochronny
  więcej >>


 • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/123/2007 - w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Moszczance
  więcej >>


 • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/122/2007 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  więcej >>


 • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/121/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
  więcej >>


 • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/120/2007 - w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Prudnika podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
  więcej >>


 • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/119/2007 - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie...
  więcej >>


 • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/118/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/117/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/116/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanych
  więcej >>


 • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/115/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/114/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/113/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/112/2007 - w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  więcej >>


 • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/111/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/110/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/109/2007 - w sprawie powołania skarbnika gminy
  więcej >>


 • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/108/2007 - w sprawie odwołania skarbnika gminy
  więcej >>


 • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/107/2007 - w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/106/2007 - w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011
  więcej >>


 • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/105/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  więcej >>


 • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/104/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  więcej >>


 • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/103/2007 - w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Prudniku
  więcej >>


 • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/102/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/101/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/100/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/99/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Prudnik
  więcej >>


 • 098 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/98/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik
  więcej >>


 • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/97/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/96/2007 - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej...
  więcej >>


 • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/95/2007 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez `Stowarzyszenie Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik` w Banku Spółdzielczym w Prudniku
  więcej >>


 • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/92/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/91/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
  więcej >>


 • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/90/2007 - w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/89/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/88/2007 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/87/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/86/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/85/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości
  więcej >>


 • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/84/2007 - w sprawie uchwalenia programu gospodarczego - Rozwój turystyki na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/83/2007 - w sprawie uchwalenia programu rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/82/2007 - w sprawie przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ...
  więcej >>


 • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/81/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/80/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/79/2007 - w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier
  więcej >>


 • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/78/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice
  więcej >>


 • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/77/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  więcej >>


 • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/76/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/75/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/74/2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  więcej >>


 • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/73/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  więcej >>


 • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/72/2007 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  więcej >>


 • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/71/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  więcej >>


 • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/70/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/69/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/68/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/67/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/66/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/65/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  więcej >>


 • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/64/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  więcej >>


 • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/63/2007 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 062 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/62/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Programu - Odnowa wsi -w województwie opolskim
  więcej >>


 • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/61/2007 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadania objętego dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  więcej >>


 • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/60/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/59/2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/58/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/57/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/56/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/55/2007 - w sprawie zmian w budżecie GminyPrudnik na 2007 rok - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  więcej >>


 • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/54/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/53/2007 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  więcej >>


 • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/52/2007 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik
  więcej >>


 • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/51/2007 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/50/2007 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  więcej >>


 • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/48/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  więcej >>


 • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/2007 - w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  więcej >>


 • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/46/2007 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy ...
  więcej >>


 • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/45/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/44/2007 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/43/2007 - w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  więcej >>


 • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/42/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu mieszkalnego do wynajęcia osobie niezbędnej dla gminy Prudnik
  więcej >>


 • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/39/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spódzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  więcej >>


 • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/38/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom
  więcej >>


 • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/36/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/35/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku...
  więcej >>


 • 034 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/34/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/32/2007 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
  więcej >>


 • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/2007 - w sprawie uchwalenia strategii prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  więcej >>


 • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/29/2007 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 028 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/28/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007
  więcej >>


 • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/27/2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
  więcej >>


 • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/26/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007 rok
  więcej >>


 • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/23/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/2006 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/2006 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>


 • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/2006 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/2006 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ...
  więcej >>


 • 018- Uchwała Rady Miejskiej nr IV/18/2006 - w sprawie przystąpienia do zmiany programu gospodarczego pod nazwą Strategia Rzwoju Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/17/2006 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2007
  więcej >>


 • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/16/2006 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  więcej >>


 • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/15/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/14/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  więcej >>


 • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/13/2006 - w sprawie zmian w składach stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/12/2006 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  więcej >>


 • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/11/2006 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2006 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  więcej >>


 • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/9/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/8/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  więcej >>


 • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/2006 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  więcej >>


 • 006 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/2006 - w sprawie udzielenia przez Gminę Prudnik pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
  więcej >>


 • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2006 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  więcej >>


 • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/4/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  więcej >>


 • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/3/2006 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/2006 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/2006 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40