Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2006

Wybierz podstronę:
 • 37 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/37/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
  więcej >>


 • 35 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/35/2006 - w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • 34 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/34/2006 - w sprawie procedur kontroli wewnętrznej
  więcej >>


 • 33 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/33/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa
  więcej >>


 • 32 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/32/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont
  więcej >>


 • 31 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/31/2006 - zmieniające zarządzenie Nr 12/2001 Burmistrza Prudnika z dnia 31.12.2001r.
  więcej >>


 • 30 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/30/2006 - w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • 29 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/29/2006 - w sprawie planu audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Prudniku na rok 2007
  więcej >>


 • 28 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/28/2006 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • 27 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/27/2006 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa
  więcej >>


 • 26 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/26/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
  więcej >>


 • 25 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/25/2006 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • 23 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/23/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 22 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/22/2006 - dotyczące powołania komisji odbioru zadania p.n. Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku, Program Unii Europejskiej Phare CBC Polska - Czechy 2003
  więcej >>


 • 21 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/21/2006 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • 20 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/20/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 19 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/19/2006 - w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru analizy spółki PPU TORKONSTAL
  więcej >>


 • 18 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/18/2006 - w sprawie powołania gminnego zespołu do szacowania strat w gospodarstwach rolnych
  więcej >>


 • 17 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/17/2006 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • 16A - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/16A/2006 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa
  więcej >>


 • 16 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/16/2006 - w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji odzieży roboczej
  więcej >>


 • 15 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/15/2006 - w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 14 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/14/2006 - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 13 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/13/2006 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
  więcej >>


 • 12 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/12/2006 - w sprawie nieodpracowania dnia wolnego oraz ustalenia czasu pracy
  więcej >>


 • 11 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/11/2006 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej zarządom jednoosobowych spółek...
  więcej >>


 • 10 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/10/2006 - w sprawie powołania komisji
  więcej >>


 • 09 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/9/2006 - w sprawie wprowadzenia regulaminu
  więcej >>


 • 08 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/8/2006
  więcej >>


 • 07 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/7/2006 - w sprawie planu audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 06 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6/2006 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  więcej >>


 • 05 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/5/2006 - w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych...
  więcej >>


 • 04 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/4/2006 - w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego
  więcej >>


 • 03 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/3/2006 - w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 02 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/2/2006 - w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • 01 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/1/2006 - w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40