Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006

Wybierz podstronę:
 • 001 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/2002 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 002 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/2/2002 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 003 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/3/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
  więcej >>


 • 004 - Uchwała Rady Miejskiej nr I/4/2002 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  więcej >>


 • 005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2002 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku.
  więcej >>


 • 006 - Uchwała Rady Miejskiej Nr II/6/2002 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 007 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/2002 - w sprawie powołania Komisji Statutowej.
  więcej >>


 • 008 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/2002 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego.
  więcej >>


 • 009 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
  więcej >>


 • 010 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r
  więcej >>


 • 011 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/2002 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  więcej >>


 • 012 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/2002 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  więcej >>


 • 013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/2002 - w sprawie opłaty administracyjnej
  więcej >>


 • 014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/2002 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  więcej >>


 • 015 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/2002 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  więcej >>


 • 016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 017 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/2002 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • 018 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/18/2002 - w sprawie zbycia działiki w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 019 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/19/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  więcej >>


 • 020 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/20/2002 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  więcej >>


 • 021 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/21/2002 - w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 022 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/22/2002 - w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Prudniku i nadania jej regulaminu.
  więcej >>


 • 023 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/23/2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  więcej >>


 • 024 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/24/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r.
  więcej >>


 • 025 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/25/2002 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2002 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 026 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/26/2002 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik
  więcej >>


 • 027 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/2003 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
  więcej >>


 • 028 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/28/2002 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
  więcej >>


 • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002 - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.
  więcej >>


 • 030 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/30/2003 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego.
  więcej >>


 • 031 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/31/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  więcej >>


 • 032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  więcej >>


 • 033 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/33/2003 - w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  więcej >>


 • 034 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/34/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
  więcej >>


 • 035 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/35/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 036 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/36/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 037 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 038 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/38/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
  więcej >>


 • 039 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/39/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 040 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2003 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 042 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/42/2003 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 043 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/43/2003 - zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej
  więcej >>


 • 044 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/44/2003 - w sprawie ustalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 r.
  więcej >>


 • 045 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/45/2003 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 046 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/46/2003 - w sprawie zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  więcej >>


 • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/47/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
  więcej >>


 • 048 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/48/2003 - w sprawie utworzenia środków specjalnych przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • 049 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/49/2003 - zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru.
  więcej >>


 • 050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/50/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości.
  więcej >>


 • 051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/51/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok.
  więcej >>


 • 052 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/52/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
  więcej >>


 • 053 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/53/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wytadkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 054 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/54/2003
  więcej >>


 • 055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/55/2003
  więcej >>


 • 056 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/56/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 057 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/57/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • 058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/58/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce
  więcej >>


 • 059 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/59/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szybowicach
  więcej >>


 • 060 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/60/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.
  więcej >>


 • 061 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/61/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy...
  więcej >>


 • 062 - Uchwała rady Miejskiej nr VIII/62/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 063 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/63/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/64/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 065 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/65/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/66/2003 - w sprawie działek w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/67/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 068 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/68/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
  więcej >>


 • 069 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/69/2003 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika.
  więcej >>


 • 070 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/70/2003 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od Powiatu Prudnickiego.
  więcej >>


 • 071 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/71/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 073 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/73/2003 - w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
  więcej >>


 • 074 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/74/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 075 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/75/2003 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
  więcej >>


 • 076 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/76/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r.
  więcej >>


 • 077 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/77/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 078 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/78/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 079 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/79/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 080 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/80/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej .
  więcej >>


 • 081 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/81/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
  więcej >>


 • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/82/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 083 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/83/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości
  więcej >>


 • 084 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/84/2003 - zmienająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
  więcej >>


 • 085 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/85/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku.
  więcej >>


 • 086 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/86/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  więcej >>


 • 087 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/87/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 088 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/88/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości.
  więcej >>


 • 089 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/89/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetergowej.
  więcej >>


 • 090 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/90/2003 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 091 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/91/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 092 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/92/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 093 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/93/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości
  więcej >>


 • 094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2003 - w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy.
  więcej >>


 • 095 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/95/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  więcej >>


 • 096 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/96/2003 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności
  więcej >>


 • 097 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/97/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  więcej >>


 • 099 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/99/2003 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa...
  więcej >>


 • 100 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/100/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 101 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/101/2003 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prudnik na lata 2003 – 2008
  więcej >>


 • 102 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/102/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu
  więcej >>


 • 103 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/103/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu
  więcej >>


 • 104 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/104/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno ? Przedszkolnemu
  więcej >>


 • 105 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/105/2003 - W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu
  więcej >>


 • 106 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/106/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych .
  więcej >>


 • 107 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/107/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
  więcej >>


 • 108 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/108/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 109 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/109/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • 110 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/110/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 111 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/111/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 112 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/112/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 113 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/113/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
  więcej >>


 • 114 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/114/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 115 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/115/2003 - w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004- 2008
  więcej >>


 • 116 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/116/2003 - w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 117 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/117/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru
  więcej >>


 • 118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/118/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 119 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/119/2003 - w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łąka Prudnicka.
  więcej >>


 • 120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/120/2003 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw.
  więcej >>


 • 121 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/121/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  więcej >>


 • 122 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/122/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
  więcej >>


 • 123 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/123/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 124 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/124/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
  więcej >>


 • 125 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/125/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok
  więcej >>


 • 126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 127 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/127/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  więcej >>


 • 128 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/128/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 129 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/129/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
  więcej >>


 • 130 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/130/2003 - w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów
  więcej >>


 • 131 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/131/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2004 – 2007.
  więcej >>


 • 132 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/132/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym Prudniku na kadencję 2004 – 2007.
  więcej >>


 • 133 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/133/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004 – 2007.
  więcej >>


 • 134 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/134/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 2004 – 2007.
  więcej >>


 • 135 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/135/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 136 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/136/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 137 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/137/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 138 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/138/2003
  więcej >>


 • 139 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/139/2003
  więcej >>


 • 140 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/140/2003
  więcej >>


 • 141 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/141/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 142 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/142/2003 - w sprawie sprzedaży nieruchomości.
  więcej >>


 • 143 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/143/2003 - w sprawie udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • 144 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/144/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
  więcej >>


 • 145 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/145/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • 146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/146/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce
  więcej >>


 • 147- Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/147/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szybowicach
  więcej >>


 • 148 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/148/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łące Prudnickiej
  więcej >>


 • 149 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/149/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 150 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/150/2003 - w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  więcej >>


 • 151 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/151/2003 - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  więcej >>


 • 152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/152/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  więcej >>


 • 153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/153/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
  więcej >>


 • 154 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/154/2003 - zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego.
  więcej >>


 • 158 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/158/2003 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik w 2004 roku zadań objętych wnioskiem do dotacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –podkomponent B2 – Edukacja
  więcej >>


 • 159 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/159/2003 -zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 160 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/160/2003 - w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/161/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 162 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/162/2003 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku .
  więcej >>


 • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/163/2003 - w sprawie przeniesienia własności działki w trybie art. 231 kc.
  więcej >>


 • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/164/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej .
  więcej >>


 • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/165/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej .
  więcej >>


 • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/166/2003 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
  więcej >>


 • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/167/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  więcej >>


 • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/168/2003 - w sprawie określenia na 2004r liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  więcej >>


 • 169 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/169/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie wnoszenia udziałów do spółki
  więcej >>


 • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/170/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  więcej >>


 • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/171/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  więcej >>


 • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/172/2003 - w sprawie opłaty administracyjnej.
  więcej >>


 • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/173/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  więcej >>


 • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/174/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  więcej >>


 • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/175/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 176 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/176/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 177 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/177/2003 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okregu wyborczym Nr 3 w Prudniku.
  więcej >>


 • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/178/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/179/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy.
  więcej >>


 • 180 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/180/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki.
  więcej >>


 • 181 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/181/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 182 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/182/2003 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok
  więcej >>


 • 183 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/183/2003 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  więcej >>


 • 184 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/184/2003 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 185 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/185/2004 - w sprawie zbycia udziałów Gminy Prudnik w spółce.
  więcej >>


 • 186 - Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/186/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  więcej >>


 • 187 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/187/2004 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok.
  więcej >>


 • 188 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/188/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  więcej >>


 • 189 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/189/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego,leśnego i od nieruchomości.
  więcej >>


 • 190 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/190/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 gen.Karola Świerczewskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 191 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/191/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.
  więcej >>


 • 192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/192/2004 - w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku .
  więcej >>


 • 193 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/193/2004 - w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Rudziczce.
  więcej >>


 • 194 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/194/2004
  więcej >>


 • 195 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/195/2004 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
  więcej >>


 • 196 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/196/2004 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  więcej >>


 • 197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/197/2004 - w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
  więcej >>


 • 198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/198/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 199 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/199/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
  więcej >>


 • 200 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/200/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
  więcej >>


 • 201 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/201/2004 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej .
  więcej >>


 • 202 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/202/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.
  więcej >>


 • 203 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/203/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku.
  więcej >>


 • 204 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/204/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej.
  więcej >>


 • 205 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/205/2004 - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznego Przedszkola w Rudziczce
  więcej >>


 • 206 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/206/2004 - w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące Prudnickiej
  więcej >>


 • 207 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/207/2004 - w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.
  więcej >>


 • 208 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/208/2004 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku.
  więcej >>


 • 209 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/209/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • 210 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/210/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 211 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/211/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży spółdzielni mieszkaniowej gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym...
  więcej >>


 • 212 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/212/2004 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 213 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/213/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  więcej >>


 • 214 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/214/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  więcej >>


 • 215 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/215/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • 216 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/216/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 217 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/217/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  więcej >>


 • 218 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/218/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 219 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/219/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 220 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/220/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 221 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/221/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 222 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/222/2004 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
  więcej >>


 • 223 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/223/2004 - w sprawie współpracy Gminy Prudnik z Samorządem Województwa Opolskiego.
  więcej >>


 • 224 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/224/2004 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004r.
  więcej >>


 • 225 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/225/2004 - w sprawie odwołania ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2004 – 2007
  więcej >>


 • 226 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/226/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  więcej >>


 • 227 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/227/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
  więcej >>


 • 228 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/228/2004 - w sprawie wygaśnięcia mandatu
  więcej >>


 • 229 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/229/2004 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku.
  więcej >>


 • 230 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/230/2004 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika.
  więcej >>


 • 231 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/231/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • 232 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/232/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  więcej >>


 • 233 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/233/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 234 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/234/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego.
  więcej >>


 • 235 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/235/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku.
  więcej >>


 • 236 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/236/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogółnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 237 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/237/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance.
  więcej >>


 • 238 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/238/2004 - w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 239 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/239/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 240 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/240/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
  więcej >>


 • 241 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/241/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • 242 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/242/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu
  więcej >>


 • 243 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/243/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • 244 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/244/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
  więcej >>


 • 245 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/245/2004 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
  więcej >>


 • 247 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/247/2004 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 248 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/248/2004
  więcej >>


 • 249 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/249/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • 250 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/250/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
  więcej >>


 • 251 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/251/2004 - zmieniająca uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  więcej >>


 • 252 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/252/2004 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • 253 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  więcej >>


 • 254 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/254/2004 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik
  więcej >>


 • 255 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/255/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • 256 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/256/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 257 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/257/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  więcej >>


 • 258 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/258/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  więcej >>


 • 259 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/259/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  więcej >>


 • 260 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/260/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  więcej >>


 • 261 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/261/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  więcej >>


 • 262 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/262/2004 - w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  więcej >>


 • 263 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/263/2004 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok.
  więcej >>


 • 264 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/264/2004 - w sprawie propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  więcej >>


 • 265 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/265/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej.
  więcej >>


 • 266 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/266/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości.
  więcej >>


 • 267 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/267/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 268 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/268/2004 - w sprawie zamiany części nieruchomości
  więcej >>


 • 269 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/269/2004 - w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  więcej >>


 • 270 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/270/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 271 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/271/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 272 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/272/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 273 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/273/2004 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 274 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/274/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • 275 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/275/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 276 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/276/2004 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 277 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/277/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.
  więcej >>


 • 278 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/278/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • 279 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/279/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 280 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/280/2004 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  więcej >>


 • 281 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/281/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  więcej >>


 • 282 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/282/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
  więcej >>


 • 283 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/283/2004 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych
  więcej >>


 • 284 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/284/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej
  więcej >>


 • 285 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/285/2004 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  więcej >>


 • 286 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/286/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 287 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/287/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 288 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/288/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 289 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/289/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 290 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/290/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 291 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/291/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 292 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/292/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 293 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/293/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych.
  więcej >>


 • 294 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/294/2004 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku
  więcej >>


 • 295 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/295/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  więcej >>


 • 296 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/296/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
  więcej >>


 • 297 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/297/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  więcej >>


 • 299 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/299/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
  więcej >>


 • 300 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/300/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 301 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/301/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do projektu eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  więcej >>


 • 302 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/302/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r.
  więcej >>


 • 303 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/303/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 304 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/304/2004 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.
  więcej >>


 • 305 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/305/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • 306 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/306/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 307 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/307/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  więcej >>


 • 308 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/308/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • 309 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/309/2004 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • 310 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/310/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
  więcej >>


 • 311 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/311/2004 - w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik”
  więcej >>


 • 312 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/312/2004 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
  więcej >>


 • 313 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/313/2004 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 314 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/314/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
  więcej >>


 • 315 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/315/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 rok
  więcej >>


 • 316 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/316/2004 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania tego wydatku .
  więcej >>


 • 317 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/317/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
  więcej >>


 • 318 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/318/2004 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
  więcej >>


 • 319 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/319/2004 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
  więcej >>


 • 320 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/320/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru.
  więcej >>


 • 321 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/321/2004 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  więcej >>


 • 322 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/322/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 323 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/323/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 324 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/324/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 325 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/325/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 327 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/327/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 328 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/328/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
  więcej >>


 • 329 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/329/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej .
  więcej >>


 • 330 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/330/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 331 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/331/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  więcej >>


 • 332 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/332/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 333 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/333/2004 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania
  więcej >>


 • 334 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/334/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.
  więcej >>


 • 335 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/335/2004 - w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy.
  więcej >>


 • 336 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/336/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach.
  więcej >>


 • 339 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/339/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 340 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/340/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 341 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/341/2004 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
  więcej >>


 • 342 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/342/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 343 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/343/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 344 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/344/2004 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
  więcej >>


 • 345 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/345/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
  więcej >>


 • 346 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/346/2005 - w sprawie określenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków...
  więcej >>


 • 347 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/347/2004 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.
  więcej >>


 • 348 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/348/2005 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • 349 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/349/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 350 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/350/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 351 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/351/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 352 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/352/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
  więcej >>


 • 353 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/353/2005 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska.
  więcej >>


 • 354 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/354/2005 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.
  więcej >>


 • 355 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/355/2005 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 356 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/356/2005 - w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania
  więcej >>


 • 357 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/357/2005 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 358 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/358/2005 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 359 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/359/2005 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 360 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/360/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • 361 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/361/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • 362 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/362/2005 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika.
  więcej >>


 • 363 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/363/2005 - w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 364 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/364/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom
  więcej >>


 • 365 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/365/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
  więcej >>


 • 366 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/366/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 367 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/367/2005 - w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.
  więcej >>


 • 368 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/368/2005 - w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych
  więcej >>


 • 369 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/369/2005 - w sprawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Niemysłowice.
  więcej >>


 • 370 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/370/2005 - w sprawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka
  więcej >>


 • 371 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/371/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.
  więcej >>


 • 372 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/372/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.
  więcej >>


 • 373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/373/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/374/2005 - w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
  więcej >>


 • 375 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/375/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
  więcej >>


 • 376 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/376/2005 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • 377 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/377/2005 - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.
  więcej >>


 • 378 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/378/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  więcej >>


 • 379 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/379/2005 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  więcej >>


 • 380 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/380/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok
  więcej >>


 • 381 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/381/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 382 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/382/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 383 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/383/2005 - w sprawie zmiany uchwały
  więcej >>


 • 384 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/384/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 385 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/385/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania
  więcej >>


 • 386 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/386/2005 - w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym...
  więcej >>


 • 387 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/387/2005 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty...
  więcej >>


 • 388 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/388/2005 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym...
  więcej >>


 • 389 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/389/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia...
  więcej >>


 • 390 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/390/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
  więcej >>


 • 391 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/391/2005 - w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości.
  więcej >>


 • 392 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/392/2005 - w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości.
  więcej >>


 • 393 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/393/2005 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  więcej >>


 • 394 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/394/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  więcej >>


 • 395 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/395/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  więcej >>


 • 396 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/396/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  więcej >>


 • 397 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/397/2005 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • 398 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/398/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości
  więcej >>


 • 399 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/399/2005 - uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  więcej >>


 • 400 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/400/2005 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • 401 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/401/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • 402 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/402/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • 403 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/403/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  więcej >>


 • 404 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/404/2005 - w sprawie zatwierdzenia projektu
  więcej >>


 • 405 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/405/2005 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Dębowiec I
  więcej >>


 • 406 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/406/2005 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego...
  więcej >>


 • 407 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/407/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  więcej >>


 • 408 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/408/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • 409 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/409/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 410 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/410/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 411 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/411/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 412 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/412/2005 - w sprawie zamiany części nieruchomości nie zabudowanych
  więcej >>


 • 413 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/413/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 414 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/414/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.
  więcej >>


 • 415 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/415/2005 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości
  więcej >>


 • 416 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/416/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  więcej >>


 • 417 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/417/2005 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.
  więcej >>


 • 418 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/418/2005 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku.
  więcej >>


 • 419 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/419/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 420 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/420/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „ in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolsk
  więcej >>


 • 421 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/421/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  więcej >>


 • 422 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/422/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 423 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/423/2005 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki
  więcej >>


 • 424 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/424/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania p.n....
  więcej >>


 • 425 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/425/2005 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne
  więcej >>


 • 426 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/426/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  więcej >>


 • 427 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/427/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  więcej >>


 • 428 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/428/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 429 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/429/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
  więcej >>


 • 430 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/430/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r
  więcej >>


 • 431 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/431/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.
  więcej >>


 • 432 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/432/2005 - w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  więcej >>


 • 433 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/433/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku
  więcej >>


 • 434 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/434/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
  więcej >>


 • 435 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/435/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  więcej >>


 • 436 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/436/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Ścinawa
  więcej >>


 • 437 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/437/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości.
  więcej >>


 • 438 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/438/2005 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
  więcej >>


 • 439 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/439/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r.
  więcej >>


 • 440 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/440/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r...
  więcej >>


 • 441 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/441/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r...
  więcej >>


 • 442 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/442/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania...
  więcej >>


 • 443 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/443/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania...
  więcej >>


 • 444 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/444/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania...
  więcej >>


 • 445 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/445/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 446 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/446/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 447 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/447/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  więcej >>


 • 448 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/448/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 449 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/449/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  więcej >>


 • 450 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/450/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 451 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/451/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 452 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/452/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
  więcej >>


 • 453 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/453/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • 454 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/454/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości
  więcej >>


 • 455 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/455/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 456 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/456/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowych.
  więcej >>


 • 457 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/457/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 458 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/458/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 459 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/459/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  więcej >>


 • 460 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/460/2005 - w sprawie propozycji zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  więcej >>


 • 461 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/461/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  więcej >>


 • 462 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/462/2005 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
  więcej >>


 • 463 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/463/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 464 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/464/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 465 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/465/2005 - w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 466 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/466/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 467 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/467/2005 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady.
  więcej >>


 • 468 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/468/2005 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 469 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/469/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  więcej >>


 • 470 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/470/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 471 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/471/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.
  więcej >>


 • 472 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/472/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 473 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/473/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 474 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/474/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 475 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/475/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  więcej >>


 • 476 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/476/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 477 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/477/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 478 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/478/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 479 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/479/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 480 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/480/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 481 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/481/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 482 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/482/2005 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  więcej >>


 • 483 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/483/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  więcej >>


 • 484 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/484/2005 - w sprawie uchylenia uchwały
  więcej >>


 • 485 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/485/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu.
  więcej >>


 • 486 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/486/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości.
  więcej >>


 • 487 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/487/2005 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  więcej >>


 • 488 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/488/2005 - w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
  więcej >>


 • 489 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/489/2005 - zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
  więcej >>


 • 490 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/490/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  więcej >>


 • 491 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/491/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r. - wydatkach wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 492 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/492/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objetego dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego.
  więcej >>


 • 493 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/493/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych
  więcej >>


 • 494 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/494/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 495 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/495/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 496 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/496/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 497 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/497/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  więcej >>


 • 498 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/498/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 499 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/499/2005 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>


 • 500 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/500/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów
  więcej >>


 • 501 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/501/2005 - zmieniająca uchwałę w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
  więcej >>


 • 502 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/502/2005 - zmieniająca uchwałę w spr: wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka.
  więcej >>


 • 503 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/503/2005 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 504 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/504/2005 - w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
  więcej >>


 • 505 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/505/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  więcej >>


 • 506 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/506/2005 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.
  więcej >>


 • 507 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/507/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  więcej >>


 • 508 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/508/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  więcej >>


 • 509 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/509/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia części nieruchomości.
  więcej >>


 • 510 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/510/2005 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.
  więcej >>


 • 511 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/511/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 512 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/512/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  więcej >>


 • 513 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/513/2005 - w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat...
  więcej >>


 • 514 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/514/2005 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.
  więcej >>


 • 515 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/515/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  więcej >>


 • 516 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/516/2005 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok.
  więcej >>


 • 517 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/517/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  więcej >>


 • 518 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/518/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego,leśnego i od nieruchomości.
  więcej >>


 • 519 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/519/2005 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 rok.
  więcej >>


 • 520 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/520/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 521 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/521/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 522 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/522/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 523 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/523/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 524 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/524/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 525 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/525/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 526 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/526/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetagowej.
  więcej >>


 • 527 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/527/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 528 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/528/2005 - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
  więcej >>


 • 529 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/529/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 530 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/530/2005 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Prudnik.
  więcej >>


 • 531 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/531/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  więcej >>


 • 532 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/532/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  więcej >>


 • 533 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/533/2005 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • 534 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/534/2005 - uchylająca uchwałę w sprawie zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Gminy „Torkonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku
  więcej >>


 • 535 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/535/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych
  więcej >>


 • 536 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/536/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 537 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/537/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 538 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/538/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 539 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/539/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 540 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/540/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 541 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/541/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 542 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/542/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 543 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/543/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na uznanie osoby jako niezbędnej dla Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 544 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/544/2005 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
  więcej >>


 • 545 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/545/2005 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • 546 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/546/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006 r.
  więcej >>


 • 547 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/547/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki
  więcej >>


 • 548 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/548/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r.
  więcej >>


 • 549 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/549/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r.
  więcej >>


 • 550 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/550/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r.
  więcej >>


 • 551 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/551/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 552 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/552/2006 - w sprawie sprzedaży nieruchomości
  więcej >>


 • 553 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/553/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.
  więcej >>


 • 554 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/554/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  więcej >>


 • 555 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/555/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
  więcej >>


 • 556 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/556/2006 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 557 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/557/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości.
  więcej >>


 • 559 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/559/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  więcej >>


 • 560 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/560/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
  więcej >>


 • 562 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/562/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
  więcej >>


 • 563 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/563/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  więcej >>


 • 564 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/564/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  więcej >>


 • 565 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/565/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  więcej >>


 • 566 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/566/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku
  więcej >>


 • 568 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/568/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
  więcej >>


 • 569 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/569/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku
  więcej >>


 • 571 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/571/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  więcej >>


 • 572 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/572/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance
  więcej >>


 • 573 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/573/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudziczce
  więcej >>


 • 574 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/574/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach.
  więcej >>


 • 575 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/575/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.Bohaterów Westerplatte w Prudniku
  więcej >>


 • 576 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/576/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im.gen.Karola Świerczewskiego w Prudnik
  więcej >>


 • 577 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/577/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im.Powstańców Śląskich w Prudniku
  więcej >>


 • 578 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/578/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im.Marii Konopnickiej w Prudniku
  więcej >>


 • 579 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/579/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku
  więcej >>


 • 580 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/580/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku
  więcej >>


 • 581 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/581/2006 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu
  więcej >>


 • 582 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/582/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
  więcej >>


 • 583 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/583/2006 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 584 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/584/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok.
  więcej >>


 • 585 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/585/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 586 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/586/2006 - w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku.
  więcej >>


 • 587 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/587/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok.
  więcej >>


 • 588 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/588/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
  więcej >>


 • 591 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/591/2006 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • 592 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/592/2006 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • 593 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/593/2006 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy
  więcej >>


 • 594 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/594/2006 - w sprawie uzgodnienia zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik
  więcej >>


 • 595 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/595/2006 - w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów
  więcej >>


 • 596 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/596/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 597 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/597/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 598 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/598/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  więcej >>


 • 599 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/599/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 600 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/600/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 601 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/601/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
  więcej >>


 • 602 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/602/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  więcej >>


 • 603 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/603/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 604 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/604/2006 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  więcej >>


 • 605 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/605/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki
  więcej >>


 • 606 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/606/2006 - w sprawie szczegółowych zasad i trbu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prudnik oraz jej jednostek organizacyjnych...
  więcej >>


 • 607 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/607/2006 - w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
  więcej >>


 • 607 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/607/2006 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika.
  więcej >>


 • 608 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/608/2006 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika.
  więcej >>


 • 609 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/609/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania ...
  więcej >>


 • 610 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/610/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania ...
  więcej >>


 • 611 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/611/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad ...
  więcej >>


 • 612 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/612/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie ...
  więcej >>


 • 613 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/613/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie ...
  więcej >>


 • 614 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/614/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 615 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/615/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
  więcej >>


 • 616 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/616/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 617 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/617/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
  więcej >>


 • 618 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/618/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
  więcej >>


 • 619 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/619/2006 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.
  więcej >>


 • 620 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/620/2006 - w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  więcej >>


 • 621 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/621/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
  więcej >>


 • 622 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/622/2006 - w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
  więcej >>


 • 623 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/623/2006 - w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  więcej >>


 • 624 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/624/2006 - w sprawie określenia zakresu i formy inormacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze oraz inormacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
  więcej >>


 • 625 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/625/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  więcej >>


 • 626 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/626/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie Gminego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006
  więcej >>


 • 627 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/627/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 628 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/628/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 629 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/629/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 630 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/630/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 631 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/631/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 632 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/632/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 633 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/633/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 634 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/634/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 635 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/635/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 636 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/636/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 637 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/637/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 638 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/638/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 639 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/639/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 640 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/640/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 641 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/641/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty
  więcej >>


 • 642 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/642/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • 643 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/643/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 644 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/644/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych i obciążenia nieruchomości gruntowej
  więcej >>


 • 645 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/645/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych
  więcej >>


 • 646 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/646/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 647 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/647/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 648 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/648/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 649 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/649/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 650 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/650/2006 - w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  więcej >>


 • 651 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/651/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 652 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/652/2006 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  więcej >>


 • 653 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/653/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.
  więcej >>


 • 654 - Uchwała Rady Miejskiej nr LII/654/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do działalności gospodarczej
  więcej >>


 • 655 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/655/2006 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu
  więcej >>


 • 656 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/656/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  więcej >>


 • 657 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/657/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 658 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/658/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 659 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/659/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 660 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/660/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 661 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/661/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 662 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/662/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej
  więcej >>


 • 663 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/663/2006 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik
  więcej >>


 • 664 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/664/2006 - zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 665 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/665/2006 - w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekraacji w Prudniku
  więcej >>


 • 666 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/666/2006 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  więcej >>


 • 667 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/667/2006 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw
  więcej >>


 • 668 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/668/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 rok
  więcej >>


 • 669 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/669/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
  więcej >>


 • 670 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/670/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku
  więcej >>


 • 671 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/671/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu
  więcej >>


 • 672 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/672/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.
  więcej >>


 • 673 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/673/2006 - w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006r. nie wygtasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  więcej >>


 • 674 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/674/2006 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • 675 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/675/2006 - w sprawie odpowiedzi na skargę
  więcej >>


 • 676 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/676/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 677 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/677/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 678 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/678/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 679 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/679/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 680 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/680/2006 - uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 681 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/681/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 682 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/682/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 683 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/683/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  więcej >>


 • 684 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/684/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości
  więcej >>


 • 685 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/685/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  więcej >>


 • 686 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/686/2006 - w sprawie nabycia nieruchomości
  więcej >>


 • 687 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/687/2006 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40