Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Uchwały 1994-1998

Wybierz podstronę:
 • 163 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/163/96 - w sprawie określenia wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd Gminy.
  więcej >>


 • 164 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/164/96 - W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996.
  więcej >>


 • 165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/165/96 - W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  więcej >>


 • 166 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/166/96 - w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
  więcej >>


 • 167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/167/96 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za IV kwartał 1995r. stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego za I półrocze 1996r.
  więcej >>


 • 168 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/168/96 - w sprawie opłaty administracyjnej.
  więcej >>


 • 170 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/170/96 - zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.
  więcej >>


 • 171 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/171/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 172 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/172/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 173 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/173/96 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  więcej >>


 • 174 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/174/96 - w sprawie utworzenia środka specjalnego.
  więcej >>


 • 175 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/175/96 - zmieniająca uchwałę o wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prudniku.
  więcej >>


 • 178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/178/96 - W sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik
  więcej >>


 • 179 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/179/96 - w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40